...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Poszukiwani młodzi architekci, którzy zmienią polskie miasta

młodzi architekci

Obecnie powinno się tworzyć architekturę, która odpowiada na społeczne, kulturowe i globalne problemy współczesnych miast. Powszechnie znane są budynki, których dachy pokryto trawnikami i ulami, czy przestrzenie pofabryczne zamienione w modne centra kultury. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, w ramach Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA, szuka nowatorsko myślących i odważnych architektów, studentów i absolwentów, którzy podejmą wyzwanie – napiszą tekst na temat relacji kultury i architektury lub zaprojektują ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego miasta w Polsce. Zgłoszenia do konkursu i stypendium można przesyłać do 7 stycznia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Fundacji. Pula nagród w obu programach sięga prawie 40 tys. zł.

Dzisiejsze myślenie o architekturze sprowadza się już nie tylko do wartości estetycznej czy ekonomicznej. Coraz częściej współcześni projektanci muszą sobie stawiać pytania o to, jak budować i projektować, by uwzględnić problemy, z którymi borykają się społeczeństwa, tj. przeludnienie, coraz mniej liczne tereny zielone, zmniejszające się miejskie zasoby wody, starzejące się społeczeństwo, czy narastające problemy psychologiczne. Dobry architekt potrafi zaprojektować odpowiedzialną społecznie architekturę w duchu idei zrównoważonego rozwoju miast. – Patron Fundacji wierzył, że dobry projekt architektoniczny jest połączeniem piękna i pragmatyzmu. Cenił architekturę odważną, śmiałą, ale także odpowiedzialną i kształtującą postawy. Właśnie takich architektów Fundacja im. Stefana Kuryłowicza chce wspierać w ramach programów Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA – mówi prof. Ewa Kuryłowicz, Przewodnicząca Rady Fundacji.

Projekty laureatów konkursu i stypendium udowadniają, że architektura, o jakiej marzył Stefan Kuryłowicz jest możliwa do stworzenia. Zwyciężczyni Stypendium PRAKTYKA 2018 Agnieszka Dąbek uwzględniła w swojej pracy problem starzejącego się społeczeństwa. Zaprojektowała „Oddział Warszawa”, czyli naszą stolicę, w której zamiast enklaw dla seniorów i domów starości, pojawia się pomysł na miasto przyjazne starszym osobom. W projekcie znajdowały się więc małe parterowe mieszkania włączone w tkankę miejską, zastosowano nowe technologie i inne usprawnienia np. rabaty z leczniczymi roślinami, płyty chodnikowe z zielonego betonu zwalczającego bakterie i eliminujące odór, tzw. chwytacze uliczne na laski ortopedyczne czy serwis i stacja ładowania wózków elektrycznych w Rotundzie PKO. Ewelina Wiciak i Barbara Romańska, laureatki Stypendium 2017, w swoim prowokacyjnym projekcie „Parawanowiec” zajęły się niezbyt lubianym zjawiskiem „parawaningu”, znalazły nowatorski sposób zagospodarowania przestrzennego polskich plaż uwzględniający preferencje plażowiczów.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Laureaci Konkursu TEORIA pisali z kolei o tym, jak architektura i kultura wpływają na siebie wzajemnie, poszukiwali oryginalnych diagnoz i nowych rozwiązań. Małgorzata Neumann i Zofia Zuchowicz wzięły na warsztat „Terrain vague w Polsce”, czyli porzucone, nieoczywiste przestrzenie, takie jak zamknięte fabryki, opuszczone pegeery, dworce kolejowe pozostałe po rozbiórce torów czy powojenne ruiny kamienic. Napisały pracę o tym, skąd się wzięły takie miejsca i jak można wykorzystać ich potencjał. Kinga Zemła, zwyciężczyni w 2017 roku w „Architekturze naturalnej” przyglądała się z kolei współczesnym miastom, które jej zdaniem coraz bardziej stają się naturalnym środowiskiem życia człowieka. Jak może wyglądać miasto przyszłości oraz jaką funkcję mogłyby w nim pełnić cybernetyka czy biotechnologia? Między innymi o tym pisała autorka.

Konkurs TEORIA promuje najlepsze teksty o relacji architektury i kultury, do Stypendium PRAKTYKA z kolei szukamy konkretnych pomysłów na architekturę społecznie odpowiedzialną. Poszukujemy architektów, którzy są dobrymi obserwatorami współczesnej rzeczywistości – podsumowuje prof. Ewa Kuryłowicz.

Stypendium PRAKTYKA to trwający 6 miesięcy program. Zgłaszany do konkursu projekt może dotyczyć dowolnego miasta w Polsce. Budżet stypendium wynosi 16 000 zł i podzielony jest na dwa etapy, najlepsi architekci dodatkowo otrzymują wsparcie merytoryczne w rozwoju zwycięskiego pomysłu. Na laureata Konkursu TEORIA czeka 3 500 zł oraz publikacja pracy w dwujęzycznej polsko-angielskiej wersji.

Do konkursu mogą zgłaszać się architekci, studenci i absolwenci z Polski i zagranicy do 40 roku życia, którzy ukończyli przynajmniej I stopień studiów architektonicznych. Mogą się także zgłaszać drużyny w składzie max. 3 osobowym, w których co najmniej jedna z osób jest architektem. Prace w obu konkursach można nadsyłać do 7 stycznia 2020 roku. Formularze oraz regulaminy dostępne są pod adresami:

Konkurs TEORIA: https://fundacja-sk.pl/teoria-opis/
Stypendium PRAKTYKA: https://fundacja-sk.pl/praktyka-opis/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Działy HR nadal nie posiadają stosownych narzędzi, aby pozyskać i zatrzymać absolwentów

Rozmowa z Panem Marcinem Zagajewskim. Organizatorem cyklu spotkań Business Collage Brunch dla branży HR oraz właścicielem firmy Test Design.

Panie Marcinie jako jeden z laureatów tegorocznego konkursu „50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie” wybrał Pan wsparcie branży HR dlaczego?

Wielokrotnie wykonując audyty personalne w różnego rodzaju firmach i instytucjach zaobserwowaliśmy niepokojące zjawisko braku młodych „rąk i głów do pracy”. Znacząco obciążone poszczególne działy i brak pomysłów na zmianę tego stanu rzeczy. Słyszeliśmy niejednokrotnie w tłumaczeniach, że problem leży w ambicjach finansowych młodych ludzi. To ukształtowało znacząco moją koncepcję rozpoczęcia dialogu i dotarcia z konkretnymi rozwiązaniami dla branży HR.

Młody człowiek, czy to w trakcie ostatnich lat szkoły średniej, czy studiów z reguły nie ma jasno wyznaczonego kierunku zawodowego i bardzo często błądzi. W czym widzi Pan zatem szansę na ich pozyskanie i zatrzymanie jako pracowników?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie zaczęliśmy od badania rynku – zbieraliśmy dane poprzez ankiety i wywiady z osobami zaangażowanymi w procesy kadrowe na rożnych szczeblach organizacyjnych. Był to pierwszy cel projektu BCB. Uzyskane informacje przekonały nas, że wśród pracodawców istnieje olbrzymia chęć finansowania np. wykształcenia wychowanków, ale pod pewnymi warunkami. Typowa forma inwestycji w kapitał ludzki, która musi mieć zabezpieczenie.

O jaki rodzaj zabezpieczenia chodzi? Przecież na ich drodze wiele może się jeszcze wydarzyć?

Owszem. Z pomocą przyszły tu rozwiązania, które wdrażane są z powodzeniem w firmach na rynku zachodnim. Korporacje praktykują tam finansowanie ostatnich lat lub roku studiów oraz szkoły średniej w zamian za zobowiązanie się prawne do wykonywania pracy na rzecz danej instytucji przez określony czas i na określonych z góry warunkach.

O jakie warunki w tego typu umowach chodzi?

To dość skomplikowane i uzależnione od kierunków rozwoju, które na daną chwilę adepci rozpatrują jako swoje miejsce na rynku pracy. Inaczej będą formułowane umowy dla programistów, przyszłych prawników, inżynierów, lekarzy etc. Po szczegóły zapraszam na spotkania Business Collage Brunch, gdzie poza branżą HR zaproszeni prawnicy, wykładowcy i studenci pomogą nam wypracować wspólny mianownik porozumienia.Po wydarzeniu w Warszawie identyczne planujemy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, gdyż już odbieramy sygnały o dużym zainteresowaniu naszym projektem w tych właśnie lokalizacjach.

Co w przypadku niespełnienia zapisów umów? Jakie konsekwencje ponosi szkoła, osoba i organizacja?

Tu również sprawa jest bardzo indywidualna i uzależniona od kapitału, jaki firma musi w daną osobę zainwestować. Wsparcie projektów naukowych tworzonych, czy współtworzonych przez absolwentów, będzie oceniane najwyżej. Rola szkoły jest objęta inną formą umowy. Warto mieć na uwadze niewątpliwą wartość w postaci kreowania marki szkoły, spod której skrzydeł wywodzą się przyszli profesjonaliści. A oni są tu „cennym nabytkiem” tę wartość potwierdzającym na każdym etapie kariery.

Zatem i taka forma wsparcia jest możliwa? Nie tylko finansowanie wykształcenia?

Możliwości jest znacznie więcej i omówimy je dokładnie na spotkaniach. Na przykład nawet moment wyróżnienia się ucznia na olimpiadzie naukowej może być wstępem do rozpoczęcia z nim rozmowy o jego przyszłości. Head Hunterzy mają tu wiele do zrobienia, a rynek wymusza na nas poszukiwanie nowych rozwiązań i pewną elastyczność w stosunku do pokolenia Y.

Brzmi rzetelnie i innowacyjnie. Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w rozpowszechnianiu projektu.

Dziękuję, to bardzo pomocne. Zapraszam i pozdrawiam.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF