...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ruszyła akceleracja w ramach 4 rundy programu AccelUp

AccelUp

Runda 4 jest już ostatnią rundą realizowaną w ramach programu akceleracyjnego AccelUp. Dotychczasowe wyniki akceleracji pokazują, że na etapie 60% ukończenia programu przekroczył on wszystkie zakładane pierwotnie cele strategiczne. Aż 12 ze startupów akcelerowanych w rundach poprzednich może pochwalić się już komercyjnymi wdrożeniami u programowych odbiorców technologicznych.

Kolejne komercjalizacje powinny nastąpić w niedługim czasie. Wśród absolwentów programu wymienić można m.in. takie spółki jak Symmetrical, AI Busters, Alphamoon, RevDeBug, ClinicHunter czy Plenti. Na uczestników programu czeka wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. zł oraz mentoring biznesowy w postaci ponad 100 godzin konsultacji z interdyscyplinarnymi ekspertami rynkowymi.

AccelUp to program typu non-equity, w ramach którego całość udziałów pozostaje po stronie akcelerowanego startupu.

Zakończenie naboru w ramach 4 rundy programu AccelUp jest dla naszego zespołu momentem przełomowym. To swoiste zwieńczenie ponad dwóch lat wzmożonej pracy z kilkudziesięcioma zespołami złożonymi z kreatywnych i odważnych biznesowo ludzi. Z drugiej strony, okres ten to  doskonalenie współpracy z naszymi Odbiorcami Technologii, którzy w sposób coraz bardziej świadomy deklarują potrzeby technologiczne swoich korporacji. Bardzo cieszymy się, że m.in. dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości możemy realizować tak wartościowe programy.
Maciej Majewski, Head of Acceleration, Accelpoint

Wśród startupów, które rozpoczęły akcelerację, znalazły się następujące projekty:

Edward.ai, czyli działający na rynku od 2016 roku, mobilny asystent, który pomaga zautomatyzować pracę rozproszonych działów sprzedaży. Asystent działa jako aplikacja w telefonie handlowca, pozwalając mu pracować tak samo z każdego miejsca. Zapracowany sprzedawca zapomina o wysłaniu oferty? Handlowiec odkłada kontakt z klientem na kolejny dzień? Spotkanie nie dochodzi do skutku? Edward pamięta o zadaniach i przypomina o nich. We właściwym miejscu i czasie. Edward obsługuje także procesy związane z dystrybucją leadów wewnątrz zespołu sprzedażowego. Wystarczy, że zdefiniujemy w jaki sposób mają być obsługiwane, a asystent zadba o to, aby natychmiast trafiały na ekran telefonu handlowca.

W ten sposób usprawniamy pracę pomiędzy działami marketingu i sprzedaży. Z rozwiązania korzystają m.in. TU Inter Polska, ING Bank Śląski, Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz TIM S.A. Edward już wielokrotnie nagradzany był w szeregu polskich i zagranicznych konkursów, m.in.: UiPath Automation Awards CEE – 2019; UPC ThinkBig Think Transformation – 2019; Nagroda AI Innovator – 2019; Nagroda za najlepsze rozwiązanie dla sektora bankowego IT@Bank – 2018; Nagroda za najlepszy mobilny startup – Mobile Trends Awards –2018.

Random Forest tworzy specjalistyczne oprogramowanie pomagające automatycznie przetwarzać materiały tekstowe dowolnego typu takie jak: umowy, raporty, rachunki, dokumenty finansowe, materiały prasowe bez względu na język, czy branżę, zapisane w formacie tekstowym, PDF lub jako skany. Dzięki opracowaniu autorskich modeli machine learningowych możliwe jest zautomatyzowane i natychmiastowe wyszukiwanie kluczowych informacji i danych – zarówno szczegółowych (daty, kwoty, nazwiska, nazwy), jak i bardziej złożonych (opisy, wnioski, uzasadnienia i orzeczenia). Niezależność od zewnętrznych dostawców, własny OCR i możliwość instalacji oprogramowania na firmowej infrastrukturze gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Beleza Pura to projekt, który zakłada powstanie platformy/narzędzia sprzedażowego dla Sprzedawców typu MLM oraz Menadżerów Bezpośredniej Sprzedaży (MBS). Platforma będzie zawierała dwie podstawowe funkcjonalności (moduły). Moduł e-commerce oraz CRM dla handlowców z narzędziami do afiliacji. Oferowane produkty: 1) Pakiet usług assistance Bezpieczny Dom – AXA 2) Pakiet usług assistance Bezpieczny Internet – AXA 3) Pakiet usług assistance Ochrona Zdrowia – AXA. Oferta będzie przedstawiana poprzez moduł e-commerce dzięki prostej prezentacji 3 produktów na stronie internetowej Homkey.pl. Sprzedawcy będą oferowali usługi poprzez linki afiliacyjne oraz poprzez unikalne kody polecające , które przyspieszą sprzedaż do właściwego sprzedawcy co będzie warunkiem koniecznym do wypłaty prowizji.

Klienci będą dokonywali zakupu także na stronie Homkey.pl poprzez moduł e-commerce i wykorzystanie uniwersalnej bramki płatności on-line dostarczonej przez jednego z największych agentów rozliczeniowych w Polsce. Główną zaletą platformy ma być skrócenie, zautomatyzowanie oraz zamknięcie procesu sprzedaży zainicjowanej na miejscu u klienta przez Managera Sprzedaży Bezpośredniej. Dodatkową wartością w ramach modułu CRM będzie możliwość zarządzania siecią sprzedaży poszczególnych MSB w tym np. sprawdzanie bieżących wyników sprzedaży oraz powiązanych z nimi osobami poleconymi lub przypisanymi do konkretnych MBS.

DeFiSyndicate (platforma e-Inwestor) to platforma inwestycyjno-edukacyjna, która pomaga rosnącej liczbie inwestorów lepiej zrozumieć rynek produktów giełdowych oraz otrzymać łatwy dostęp do niezbędnych informacji i materiałów edukacyjnych. W związku z coraz większym popytem na produkty giełdowe w Polsce, oraz trudnym dostępem do jakościowych informacji na ich temat, zespół DeFiSyndicate postanowił stworzyć łatwo dostępną i przyjazną użytkownikom przestrzeń, gdzie każdy – zarówno początkujący jak i doświadczony inwestor – znajdzie niezbędne informacje o produktach giełdowych. Platforma jest w pełni dostępna online, dzięki czemu niezbędna wiedza jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Privacy Optimization / Data Breach Management Tool (DBMT) to oprogramowanie optymalizujące i pomagające organizacjom w analizie incydentów związanych z danymi osobowymi, ocenie ryzyka i terminowym zgłaszaniu naruszeń danych osobowych odpowiednim organom ochrony danych. Jest to innowacyjne rozwiązanie (chmurowe lub stacjonarne) zgodne z RODO, pomagające organizacjom szybko i sprawnie zarządzać naruszeniami danych, zmniejszając w ten sposób ryzyko ogromnych kar. To pionierskie narzędzie reagowania na naruszenia prywatności zostało zaprojektowane w celu pełnego wsparcia i automatyzacji krytycznych procesów, które muszą prowadzić inspektorzy ochrony danych i zespoły ds. prywatności, aby właściwie radzić sobie z incydentami.

Octagon / Dataphora oferuje nowy standard transferu danych osobowych klientów pomiędzy różnymi centrami biznesowymi jednego banku, np. pomiędzy bankiem i jego biurem maklerskim. System zastępuje obecnie stosowane bezpośrednie integracje, w tym także manualne procesy występujące ze względu na wymogi tzw. „chińskiego muru”. Główną ideą jest użycie blockchainowego paradygmatu Suwerennej Tożsamości, w którym klient banku w pełni kontroluje przepływ swoich danych. W rezultacie użytkownik końcowy staje się łącznikiem między jednostkami banku, więc żaden transfer danych nie może się wydarzyć bez jego zgody. Rozwiązanie jest skalowalne, bezpieczne i efektywne.

NobleData to fintechowy startup, który został założony w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania dla instytucji finansowych. Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań IT, które pozwalają tworzyć nowe usługi i produkty w branży. W tym celu wykorzystujemy najnowsze technologie digitalizacji procesów: blockchain, tokenizacja, suwerenna tożsamość(SSI), biometria. NobleData dostarcza rozwiązania, które przechodzą najbardziej rygorystyczne testy bezpieczeństwa, są zgodne z najnowszymi trendami UX i CX.

4Semantics rozwija technologie rozumienia dokumentów, które wykorzystuje do budowy linii produktów SensID – unikalnych rozwiązań pozwalających na automatyzację złożonych zadań wymagających zdolności kognitywnych. SensID Cognitive Automation rozumie informacje z dokumentów i przekształca je do postaci ustrukturyzowanej – gotowej do dalszego przetwarzania w robotyzacji i do celów analitycznych. Stworzona technologia została zastosowana w produkcie SensID GDPR, który dzięki wyszukiwaniu i zarządzaniu danymi osobowymi, zapewnia zgodność z wymaganiami RODO. Trwają prace nad produktami wspierającymi automatyzację opartą na rozumieniu dokumentów w domenie bankowości oraz ubezpieczeń.

Pure AI buduje narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do podnoszenia skuteczności kampanii marketingowych i sprzedażowych. Ich narzędzia umożliwiają szybkie tworzenie w czasie rzeczywistym treści dostosowanych do profili klientów i ich zachowania w trakcie interakcji z materiałami marketingowymi klientów. Pure AI zapewnia kompleksową obsługę oferując także szereg usług dodatkowych obejmujących analizę big data, segmentację klientów, dzięki czemu ich klienci mogą się skupić na rezultatach i dalszym doskonaleniu danych i wiedzy o swoich klientach.

Flexee to aplikacja zapewniająca dostęp do elastycznej wypłaty wynagrodzenia. Pracownik za pomocą aplikacji mobilnej śledzi wysokość zarobionych środków w czasie rzeczywistym i w prosty sposób decyduje o ich elastycznej wypłacie. Wypłacone środki pojawiają się na jego koncie w kilka sekund, bez dodatkowych formalności. Dzięki integracji z systemami płacowymi pracodawców, Flexee nie obciąża ich operacyjnie. Dodatkowo zapewnia płynność finansową pod wypłacane wynagrodzenie. Pracownicy zyskują cenny benefit finansowy, bezpieczeństwo i wygodę. Pracodawca otrzymuje silne argumenty rekrutacyjne i przewagę w procesach HR.

Salesbook to aplikacja służąca do zarządzania kosztami i przychodami firmy, automatyzująca proces wyliczania premii i marży dla specjalistów. Dalsze funkcjonalności: 1) wyliczanie premii dla zespołów sprzedażowych 2) automatyzacja procesu wyliczania przysługujących dni urlopowych 3) wprowadzanie danych o realizowanych procesach sprzedażowych 4) automatyzacja procesu generowania danych Klientów, wykorzystywanych do ich poprawnego fakturowania 5) prowadzenie kartotek specjalistów 6) zarządzanie kartotekami Klienta 7) zarządzanie kontraktami z Klientami 8) automatyczne generowanie raportów.

Intelligenius to system, który umożliwia przeprowadzenie pomiaru poziomu inteligencji ogólnej u badanych osób. W procesie tym wykorzystywany jest test progresywnych matryc Ravena. Istotne jest to, że rezultat badania w niewielkim stopniu zależy od posiadanego wykształcenia. Użycie matryc Ravena minimalizuje również różnice kulturowe i językowe testowanych osób. System Intelligenius składa się z aplikacji mobilnej oraz strony www. Otrzymany rezultat przedstawiany jest na tle innych uczestników badania i może być prezentowany w oparciu o różne kryteria np. wiek, płeć, lokalizacja itp..

Liftem to rozwiązanie z rodziny smart pozwalające zdalnie sterować roletami wewnętrznymi w naszych domach i biurach. System jest sterowany poprzez aplikację z poziomu smartphone, z funkcjami podnoszenia/opuszczania oraz programowania czasowego. Istotny jest brak potrzeby demontażu rolet i instalacji nowych, a jedynie wymiana samego mechanizmu sterowania. Szybkie, skuteczne i niskobudżetowe tworzenie inteligentnych pomieszczeń. Wartym podkreślenia jest fakt, że Liftem rozwiązuje problem związany z wysokim kosztem instalacji automatycznego systemu obsługi rolet. W konsekwencji produkt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców.

MIKE System tworzący system naliczania prowizji, który ma wspomóc naliczanie prowizji dla służb sprzedaży. System będzie konfigurowalny przez użytkowników dokładnie pod ich potrzeby, uwzględniając charakterystykę pracy zespołów sprzedażowych. Może być stosowany przy sprzedaży różnych produktów i usług jednocześnie przyczyniając się do utrzymania motywacji pracowników. Będzie współpracował z istniejącymi systemami informatycznymi klientów. System posiadać będzie konfigurator naliczania prowizji, a tym samym umożliwi przygotowanie raportów prowizyjnych. Zezwoli również na wprowadzenie korekt prowizji. Przygotuje zestawienie wypłat premii wynikających z prowizji dla pracowników na UoP lub na umowy zlecenie.

Modvise to firma technologiczna zajmująca się automatyczną ekstrakcją danych ze sklepów internetowych. Codziennie monitorowane są zmiany dotyczące cen (w interwałach nawet do trzydziestu minut), dostępność produktów, oceny i opinie produktów, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania sklepów. Dzięki technologii opartej o chmurę oraz wykorzystania infrastruktury mikro serwisów rozwiązanie jest elastyczne i skalowalne. Dane Modvise przechowywane są w hurtowniach danych, co gwarantuje błyskawiczny dostęp do terabajtów rekordów. Wszystkie dane wizualizowane są w autorskiej platformie dającej łatwy i przejrzysty dostęp do informacji pozwalających w szybki sposób zaobserwować zaistniałe zmiany.

Finał czwartej rundy akceleracji AccelUp przewidziany jest na czerwiec 2021.


Źródło: Accelpoint

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Trwa nabór do ostatniej rundy programu AccelUp

AccelUp nabor dla startupw

Przed zakończeniem naboru, przedstawiciele startupów mają okazję porozmawiać z reprezentantami odbiorców technologii i sprawdzić, czy oferowane przez nich produkty odpowiadają zapotrzebowaniom partnerskich korporacji. Akcelerator Accelpoint organizuje serię 90-minutowych spotkań online, podczas których przedstawiciele partnerów akceleracji opowiedzą szczegółowo o swoich oczekiwaniach oraz odpowiedzą na pytania zadawane przez uczestników sesji.

Obecny nabór to już ostatnia szansa na udział w programie akceleracyjnym AccelUp. Zarówno my, jak i nasi partnerzy jesteśmy bardzo zadowoleni z jego dotychczasowych osiągnięć i mamy wielką nadzieję, że startupy, które zakwalifikują się do ostatniego batcha będą stanowiły wisienkę na torcie całego programu. Przez ostatnie dwa lata akcelerację AccelUp ukończyło 19 startupów, a kolejne 15 jest w trakcie jej trwania lub finalizacji. Wśród naszych absolwentów wymienić można m.in. tak rozpoznawalne projekty jak Symmetrical.ai, AI Busters, Alphamoon, RevDeBug czy Plenti. W wypadku większości projektów doszło już do komercjalizacji ich technologii. W ramach ostatniego naboru planujemy rekrutację minimum 15 startupów. Ich akceleracja rozpocznie się w styczniu i potrwa do czerwca 2021.

Maciej Majewski, Head of Acceleration w Accelpoint

Do udziału w sesjach z partnerami programu zgłaszać się można poprzez linki zamieszczone na stronie internetowej akceleratora Accelpoint (www.accelpoint.pl). Sesje planowane są w następujących dniach i godzinach:

Santander Leasing:
Data: 13.11.2020 (piątek)
Godzina: 11:00-12:30

Santander Bank Polska:
Data: 16.11.2020 (poniedziałek)
Godzina: 11:00-12:30

Santander Consumer Bank SA:
Data: 17.11.2020 (wtorek)
Godzina: 11:00-12:30

AXA Partners:
Data: 19.11.2020 (czwartek)
Godzina: 13:00-14:30

RITS – Relyon IT Services:
Data: 23.11.2020 (poniedziałek)
Godzina: 11:00-12:30


Źródło: informacja prasowa Accelpoint 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ruszyła akceleracja w ramach 3 rundy programu AccelUp

start 3 rundy AccelUp

W ramach półrocznej akceleracji uczestnicy programu AccelUp otrzymują wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. zł oraz mentoring biznesowy w postaci ponad 100 godzin konsultacji z wybitnymi, interdyscyplinarnymi ekspertami rynkowymi. AccelUp to program typu non-equity, oznacza to, że po jego zakończeniu całość udziałów pozostaje po stronie startupu. W trakcie jego trwania startupy przeprowadzają we współpracy z partnerami (odbiorcami technologii) testy POC (proof of concept), mające wykazać, czy dane rozwiązanie działa zgodnie z założeniami oraz, czy możliwa jest jego technologiczna implementacja. Dotychczasowe wyniki startupów z dwóch pierwszych rund AccelUp pokazują, że wszystkim z dotychczasowych 19 absolwentów udało się pozytywnie zakończyć ten etap, a połowa z nich ma już za sobą komercyjne wdrożenia swoich rozwiązań. Startupy uczestniczące w programie zyskują również możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza networkingowego i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, klientami oraz inwestorami.

Wśród startupów, które rozpoczęły akcelerację, znalazły się następujące projekty:

Allied Coders International, czyli doświadczona grupa koderów skupiająca się na rozwiązaniach mobilnych, webowych i backendowych tworzonych dla branż automotive, fintech, healthcare oraz entertainment. W ramach akceleracji startup doskonali swój projekt platformy do e-votingu opartej na technologii blockchain. Jego celem jest rozwiązanie problemu dostępności oraz wykluczenia, poprzez możliwość zdalnej obecności i głosowania na odległość podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Założyciele chcą, aby ta forma głosowania stała się nie tylko wygodną alternatywą, jak również normą – zwłaszcza w dobie pandemii. W gronie klientów spółki znajdują się m.in firmy Here, Redbull, BrainBox, Wezee, Advanced Telematic Systems oraz Concise Software. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Santander Bank Polska.

ArmyTacts to firma wyspecjalizowana w różnych aspektach tworzenia symulatorów i trenażerów wojskowych, głównie (choć nie tylko) w wiodącym prym na świecie środowisku VBS3, szukająca innowacji i kolejnych dróg by dostarczyć jeszcze lepsze narzędzia usprawniające codzienną pracę żołnierzy i dowódców. W ramach akceleracji startup doskonali swój projekt symulatora poligonu wojskowego. Z rozwiązań ArmyTacts korzysta Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.. Partnerem akceleracyjnym startupu jest RITS – Relyon IT Services.

BCHAIN PARTNER to firma, która powstała w 2019 roku i specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, działających w oparciu o platformy Blockchain. Celem projektu realizowanego w ramach akceleracji jest wdrożenie trwałego nośnika S3DOC wykorzystującego technologię łańcucha bloków, nazywaną często technologią przyszłości. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Santander Consumer Bank.

Benton Invest, zapewnia zintegrowane narzędzie do masowej obsługi i wysyłania faktur, przygotowane dla wszystkich segmentów użytkownika tj. (B2C, B2B w segmencie zarówno SMB jak i Duży Przedsiębiorca). Rozwiązanie zawiera szereg udogodnień automatyzujących wszelkie podstawowe czynności niezbędne do prawidłowego wystawiania i zarządzania obiegiem dokumentów. Partnerem akceleracyjnym startupu jest RITS – Relyon IT Services.

ChannelNow, to nowy model pozyskania zasobów ludzkich przez platformy IT nowej generacji wykorzystujące sieci społeczniościowe w oparciu o Crowd Sourcing. Unikatowy model biznesowy zaszyty w platformie ATS pozwala na masowe procesy pozyskania kompetencji tj. IT/Engineering i Produkcja/Medyczne i Healthcare jako zupełnie alternatywny kanał sourcingu. Partnerem akceleracyjnym startupu jest RITS – Relyon IT Services.

Mebio Group, czyli chmurowa platforma IT pełniąca rolę hub portalu do inteligentnego zbierania i zarządzania zasobami HR w obszarze IT. Rozwiązanie z obszaru HRM wyposażone jest w funkcje takie jak: mapowanie sukcesji, wstawienie modułów outsourcing oraz outplacement. Partnerem akceleracyjnym startupu jest RITS – Relyon IT Services.

Pergamin, jest platformą SaaS służącą do bezpiecznej i efektywnej pracy z dokumentami prawnymi. Rozwiązuje ona problem manualnych i skomplikowanych procesów zarządzania umowami. Pergamin ułatwia gromadzenie informacji z dokumentów w ustrukturyzowanym formacie bazy danych. Narzędzie posiada wiele funkcji, takich jak: inteligentne szablony, negocjacje, praca zespołowa, podpis elektroniczny, repozytorium czy przypomnienia. Oferuje także raporty i statystyki do monitorowania pracy. Dla pełnej automatyzacji i przepływu danych, narzędzie można integrować z innymi systemami. Wśród klientów startupu wymienić można m.in. firmy Profitowi.pl (grupa Aegon), Atrium European Real Estate, Kross, Resi4Rent (Echo Investment), Spółdzielnia ANG oraz Herkules. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Santander Bank Polska.

Shopai / Yosh.AI, to firma technologiczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do automatyzacji komunikacji za pomocą „szytych na miarę” asystentów głosowych i tekstowych. Rozwiązanie dedykowane dla conversational commerce i obsługi klienta działa na wielu kanałach w tym: stronach www, platformach społecznościowych oraz liniach telefonicznych, w dowolnym języku. Firma została oficjalnie wyróżniona przez Google jako partner dostarczający wysokiej jakości rozwiązania. Wśród klientów firmy znajdują się m.in. firmy CCC, MediaMarkt oraz Frisco. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Santander Leasing.

Skyblu, to firma specjalizująca się w analizie i ekstrakcji danych. Jej rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyciągania cech ze zdjęć satelitarnych i Street View na potrzeby lepszej predykcji ryzyka w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Partnerami akceleracyjnymi startupu są Santander Consumer Bank oraz Santander Leasing (startup pracuje jednocześnie z dwoma partnerów).

Student Cash, to spółka, która w ramach akceleracji doskonali swoje rozwiązanie dedykowane udzielaniu pożyczek dla studentów. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Axa Partners.

Takes Care to spółka specjalizująca się w obszarze usług telemedycznych. Pacjentom oferuje Pakiety Opieki Medycznej Online oraz indywidualne e-konsultacje ze specjalistami, a lekarzom zapewnia wygodne rozwiązania służące do prowadzenia wirtualnego gabinetu. Integracja platformy telemedycznej z partnerami biznesowymi przeprowadzana jest w szybki i bezpieczny sposób. Z rozwiązań opracowanych przez Takes Care korzystają m.in. PZU Zdrowie; Neuca Group; myBenefit; Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Karta dużej rodziny oraz Wiedza i Życie. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Axa Partners.

Web2Metrics, zajmuje się poprawą procesów obsługi klienta, w tym efektywności działań sprzedażowych poprzez zastosowanie voicebotów wykorzystujących zaawansowane rozwiązania z zakresu AI i Machine Learning. Celem akceleracji jest przystosowanie voicebota do przejmowania od call center klienta niewdzięcznych i czasochłonnych procesów weryfikacji zainteresowania oferowanym produktem. Klienci Web2Metrics to w dużej mierze firmy z sektora finansowego i ubezpieczeń. Firma kieruje jednak swoje produkty także do pozostałych rynków generujących potrzebę prowadzenia rozmów telefonicznych na masową skalę – rekrutacji, umawiania spotkań, badań satysfakcji, zbierania zgód marketingowych etc. Wśród klientów spółki znajdują się m.in. Credit Agricole, AXA, Europejski Fundusz Leasingowy, EFL Finance, T-Mobile oraz Provident. Partnerem akceleracyjnym startupu jest Santander Bank Polska.

Hubert Anyżewski

Czas pandemii bez wątpienia jest dużym wyzwaniem dla całej gospodarki, w tym również dla akceleratorów i startupów. Należy jednak pamiętać, że programy akceleracyjne dedykowane są projektom na różnym etapie rozwoju. W fazie preseed służą głównie inkubacji i stworzeniu lub poprawieniu pierwszej wersji produktu, czyli dojściu do etapu tzw. MVP.  Z kolei gdy mówimy o programach akceleracji startupów posiadających gotowy produkt i szukających skalowania, programy odgrywają kluczową rolę w połączeniu ich z potencjalnymi klientami i przetestowaniem produktu w ramach tzw. POC. To dzięki partnerom korporacyjnym akceleratorów startup zyskuje możliwość testowania rozwiązania w realnych warunkach biznesowych. Jednak w obu powyższych przypadkach akceleracja wzmacnia startup i pomaga mu w przetrwaniu tak ciężkiego okresu, jakim jest obecna pandemia. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, zakwalifikowanie się do programu na ogół oznacza zastrzyk finansowy, który pomaga przetrwać spółce dodatkowe kilka miesięcy. Po drugie, startupy, które znajdą się w danej rundzie korzystają zarówno z mentorskiego wsparcia zespołu akceleratora, jak również z eksperckiej wiedzy partnerów korporacyjnych oraz szerokiej sieci networkingowej. To ma znaczenie, bo ludzie stojący za akceleracją to praktycy rynkowi z wieloletnim doświadczeniem. W ten sposób startup może uzyskać realny feedback od znaczącego klienta, poprawić produkt i często pozyskać klienta międzynarodowego lub referencje z realizacji POC.  Taka współpra, ca nawet dla startupu zarabiającego stanowi często nieocenioną wartość i bardzo często jest pierwszym krokiem do nawiązania dalszej współpracy biznesowej.  Dodatkowo ukończenie programu akceleracyjnego jest postrzegane przez inwestorów jako zdobycie swoistego „market proof’ i znacznie podnosi szanse na pozyskanie finansowania. W trzecim kwartale 2020 roku obrót polskiej branży VC wyniósł rekordowe 707 milionów. Na razie ciężko mówić w tym kontekście o zapaści rynkowej. Mam głęboką nadzieję, że ten trend uda się utrzymać.

Specjalnie dla BRIEF Hubert Anyżewski, partner zarządzający i współzałożyciel Accelpoint

Finał trzeciej rundy akceleracji AccelUp przewidziany jest na luty 2021.


Źródło: informacja prasowa Accelpoint

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF