...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Bardzo udany rok dla Asseco. Wzrost organiczny oraz dobre perspektywy na kolejne kwartały.

W 2023 roku Grupa Asseco osiągnęła 16,9 mld zł przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych przekroczyła 13,2 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł ponad 1,6 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 483 mln zł, co oznacza drugi pod względem wartości zysk netto w historii Grupy.

Wyniki Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane geograficznie. W 2023 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems wyniosła 10,9 mld zł, a zysk operacyjny 906 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wyniosły 4,1 mld zł, a zysk operacyjny – po wzroście o 12% – osiągnął poziom 456 mln PLN. Sprzedaż segmentu Asseco Poland wzrosła o 13% do blisko 2,0 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 264 mln zł.

2023 rok to kolejny bardzo dobry rok dla Asseco. Istotny wpływ na wyniki Grupy miały w tym czasie kursy walut. Organicznie rośliśmy stabilnie – nasze przychody wzrosły w kursach stałych o 5%, a zysk operacyjny zwiększył się o 6%. Osiągnęliśmy drugi pod względem wartości zysk netto w naszej ponad 30-letniej historii. Dalej konsekwentnie realizujemy obraną strategię, skupiając się na produkcji oprogramowania i usługach własnych, a także silnej dywersyfikacji. Cieszę się, że udało nam się wypracować tak dobre wyniki pomimo trudnego otoczenia gospodarczego oraz napiętej sytuacji geopolitycznej. To pokazuje, że niepewne czasy wymagają zwiększenia roli cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych, cyberbezpieczeństwa czy sztucznej inteligencji. Naszym priorytetem pozostaje dostarczanie najwyższej jakości własnego oprogramowania dla instytucji i firm z kluczowych sektorów gospodarki. W minionym roku intensywnie pracowaliśmy nad umocnieniem pozycji rynkowej w każdym z segmentów biznesowych, w których działamy. W 2023 roku przejęliśmy 7 spółek działających w Portugalii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Polsce, a także na rynku izraelskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku do naszej Grupy dołączyło ponad 135 spółek. To sprawia, że dzisiaj Asseco to ponad 33 tys. osób zatrudnionych w 60 krajach na 6 kontynentach. – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2024, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość ponad 10,2 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, przekracza 11,1 mld zł i jest o 14% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie mierzymy się ze zwiększonym ryzykiem oraz liczbą ataków cybernetycznych. Dlatego tak ważne jest budowanie odporności cybernetycznej państwa na każdym poziomie działań – zarówno ogólnokrajowym, jak i samorządowym. Jako dostawca rozwiązań dla wielu instytucji publicznych i przedsiębiorstw będziemy kontynuowali aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych, a także pomagali w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur bezpieczeństwa do nowych realiów”tłumaczy Adam Góral.Jedną z naszych ambicji pozostaje rynek usług chmurowych i aktywny udział w tym szybko rosnącym obszarze sektora IT. Oprócz własnego oprogramowania oraz budowy zasobów chmurowych w ramach Asseco Cloud współpracujemy z największymi światowymi dostawcami chmury publicznej. Przed nami kolejny rok, w którym będziemy pracowali nad wdrożeniem i rozwojem zastosowań sztucznej inteligencji. Celem jest postęp, z jakim do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mamy ogromną szansę zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Szczególnie warto tu wymienić ochronę zdrowia, administrację publiczną, sektor produkcyjny czy usługi. Mądrze wykorzystana sztuczna inteligencja przyczyni się także do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, poprzez przyspieszenie wykrywania potencjalnych zagrożeń. – dodał Adam Góral.

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi wypracowanym zyskiem. W tym roku Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 250 mln zł dywidendy za 2023 rok, co oznacza 3,66 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy*.

* Dywidenda przypadająca na jedną akcję, po wyłączeniu akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie.

::

Asseco jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma obecna jest w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 33 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje. Spółki Asseco notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Asseco liderem cyfryzacji w Polsce wg raportu Computerworld TOP200 za 2022 rok

Przychody firmy ze sprzedaży produktów i usług IT wzrosły w 2022 r. o 20 proc. i osiągnęły rekordowe 17,4 mld zł. Asseco jest więc ponownie największą informatyczną grupą kapitałową i liderem cyfryzacji w Polsce. Ponadto Asseco zajęło miejsce lidera aż w 9 kategoriach tegorocznego rankingu sektora IT w Polsce.

 

Asseco jest m.in. największym producentem oprogramowania na zamówienie, w tym systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery. Ponadto jest liderem wśród dostawców rozwiązań i usług IT dla dużych firm i korporacji, jak również sektora administracji publicznej i służb mundurowych, ochrony zdrowia oraz finansowego i ubezpieczeniowego. Asseco to również największy dostawca usług serwisowych w kraju. Spółka niezmiennie przeznacza najwięcej nakładów na R&D.

W 2022 r. tylko w Polsce zainwestowała w tym obszarze blisko 430 mln zł.

– Rok 2022 był dla nas rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysku netto przypisanego akcjonariuszom. Ogromnie nas to cieszy, gdyż otoczenie gospodarcze było i jest wymagające. Inflacja, wojna za naszą wschodnią granicą i wciąż odczuwalne skutki pandemii – to wszystko sprawia, że organizacje ostrożniej podchodzą do inwestycji, również w technologie – powiedział Adam Góral, Prezes Asseco Poland. – Mimo niepewnych czasów, dalej konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na rozwoju własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej.

Asseco w rankingu Computerworld TOP200:
Kategoria Pozycja
Największe informatyczne grupy kapitałowe oraz spółki zależne działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego 1
Firmy o największych nakładach na R&D 1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1
Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 2
Najwięksi dostawcy usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego 2
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) 2
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) 2
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 2
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych 2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy usług IT 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 3
Najwięksi dostawcy oprogramowania 4
Firmy IT o największym zatrudnieniu 4
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Silna dywersyfikacja biznesu i koncentracja na własnym oprogramowaniu – bardzo dobre wyniki Asseco za 2022 rok

W 2022 roku Grupa Asseco osiągnęła 17,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 20% względem poprzedniego roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła o 19% i przekroczyła 13,4 mld zł. Zysk operacyjny, po wzroście o 25%, wyniósł 1,8 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był o 8% wyższy i osiągnął poziom 503 mln zł. Asseco pozostaje aktywne w obszarze M&A – w minionym roku do Grupy dołączyło 16 spółek.

W 2022 roku zysk operacyjny non-IFRS* wyniósł 2,0 mld zł, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do roku 2021. Z kolei zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland ukształtował się na poziomie 547 mln zł i był wyższy o 6%. Dla Grupy Asseco dane w ujęciu non-IFRS stanowią ważną informację na temat sytuacji finansowej, a także dla oceny rozwoju działalności.

Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane. W 2022 roku za 42% sprzedaży odpowiadał sektor przedsiębiorstw, udział sektora bankowości i finansów wyniósł 33% a instytucji publicznych 25%. Grupa odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich sektorach. Asseco umocniło swoją pozycję we wszystkich segmentach geograficznych. W 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 90% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 23% do 11,5 mld zł, a zysk operacyjny o 49% do 1,1 mld zł. Po korektach non-IFRS, zysk operacyjny tego segmentu ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł, co stanowi wzrost o 20% w odniesieniu do zysku operacyjnego non-IFRS z roku 2021. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 15% do 4,2 mld zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 407 mln PLN. Po uwzględnieniu korekt non-IFRS zysk operacyjny tego segmentu wzrósł o 4% do 465 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland przekroczyła 1,7 mld zł, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 5% wyższy i wyniósł 275 mln zł.

Mimo niepewnych czasów, dalej konsekwentnie realizujemy naszą strategię opartą na rozwoju własnego oprogramowania i usług z nim związanych, a także silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Rok 2022 był dla nas rekordowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysku netto przypisanego akcjonariuszom Asseco Poland. Międzynarodowy charakter naszej organizacji i jej struktura federacyjna, pozostawiająca dużą autonomię oraz swobodę działania poszczególnym spółkom, pozwalają nam skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych, zachowując tak potrzebne klientom lokalne i elastyczne podejście. Tylko w 2022 roku do naszej Grupy dołączyło 16 spółek działających na rynkach: europejskim, izraelskim i amerykańskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku liczba naszych akwizycji wynosi już blisko 130. To sprawia, że dzisiaj Grupa Asseco to blisko 33 tys. pracowników w 60 krajach na 6 kontynentach. – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2023 w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 9,8 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2022 rok, wynosi 10 mld zł.

 

Wojna w Ukrainie potwierdziła, jak ważną rolę odgrywa cyberbezpieczeństwo. Jako dostawca rozwiązań dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw bierzemy aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych i pomagamy naszym klientom w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur do nowych realiów” – tłumaczy Adam Góral. „Mamy również ogromne ambicje i wielkie plany, jeżeli chodzi o rynek rozwiązań chmurowych. Chcemy aktywnie włączać się w budowę europejskiej chmury obliczeniowej, a powołanie w 2021 roku Asseco Cloud jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Nadal intensywnie promujemy ideę paperless, przenosząc procesy analogowe naszych klientów do przestrzeni cyfrowej. Pracujemy również nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Wierzę w to, że rosnąca popularność narzędzi AI, to nie chwilowa moda, a kierunek rozwoju technologii, która w swoim założeniu ma służyć człowiekowi. – dodał Adam Góral.

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi wypracowanym zyskiem. W tym roku Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 291 mln zł dywidendy za 2022 rok, co oznacza 3,50 zł na akcję i stanowi 58% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia/sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

::

Asseco jest największą firmą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma obecna jest w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 33 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje. Spółki Asseco notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF