...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Brief.pl został partnerem studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

BriefPl - nowe partnerstwo

W ramach współpracy eksperci z Brief.pl wezmą udział w zajęciach dla studentów socjologii biznesu i mediów, a także zaproszą ich na wizytę studyjną do swojej redakcji.

Krzysztof Kuźmicz

Projektując program kierunku zarządzanie – socjologia biznesu i mediów otworzyliśmy się na media, organizacje oraz instytucje funkcjonujące w ich otoczeniu, by połączyć teorię z praktyką. Współpraca z portalem brief.pl stwarza możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zarówno od kadry akademickiej, jak doświadczonych praktyków dziennikarstwa. Taka kooperacja to także okazja doskonalenia warsztatu dziennikarskiego i możliwość współpracy z profesjonalnymi zespołami redakcyjnymi.

dr Krzysztof Kuźmicz, kierownik studiów zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

Studenci ALK mogą również odbywać praktyki i staże w redakcji brief.pl. Jeden ze studentów Koźmińskiego, Piotr Radzimirski, odbył już praktyki, po których został przyjęty na etat. Obecnie pracuje jako redaktor działu e-sport.

Piotr Radzimirski

Media zawsze były w obszarze moich zainteresowań, szczególnie teraz, kiedy tyle znaczą w naszym życiu. W ALK dowiedziałem się o tym, jak było i czego można spodziewać się w przyszłości, jeśli chodzi o wykorzystywanie technologii i wiedzy. W brief.pl natomiast widzę to, co media mogą zaoferować nam wszystkim, jak również ja sam mogę być ich częścią. To świetny, a wręcz modelowy przykład teorii popartej praktyk.

Piotr Radzimirski

Grzegorz Kiszluk

W czasie 21-letniej historii Briefu studenci i młodzi przedsiębiorcy zawsze stanowili bardzo istotną grupę docelową. Dla nich, jako czytelników Briefu, przygotowujemy wiele materiałów oraz wydarzeń na uczelniach. Z wielką radością też podejmujemy współpracę z kołami naukowymi i we współpracy z nimi przygotowujemy materiały specjalne. Korzyści płynące z naszej współpracy zawsze były obustronnie. My dostawaliśmy inspirujące pytania oraz sugestie dotyczące tematów, a studenci – użyteczne artykuły i wywiady przygotowywane przez naszych dziennikarzy i ekspertów. Cieszę się bardzo na współpracę z Akademią Koźmińskiego i wierzę, że będzie ona owocna dla obu stron.

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief.pl

Ponadto, w ramach współpracy studenci z Koła Przedsiębiorczości Sukces planują serię debat oksfordzkich z udziałem członków koła oraz ekspertów z Brief.pl. Pierwsza debata odbędzie się pod koniec kwietnia. Więcej informacji na stronie koła na Facebooku.

Studia objęte partnerstwem:


Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowa normalność po pandemii

nowa normalnosc

21 naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego zabrało głos w sprawie konsekwencji pandemii koronawirusa dla społeczeństwa, gospodarki i polityki. Ich wypowiedzi zostały zamieszczone w publikacji „Nowa normalność. Rzeczywistość w czasie globalnej pandemii COVID-19?”. pod redakcją prof. Marioli Ciszewskiej-Mlinarič.

Refleksje dotyczą zarówno negatywnych skutków COVID-19: „skoro wydarzył się ogromny kataklizm, to znaczy, że może się wydarzyć jeszcze większy i na ten jeszcze większy trzeba zacząć uwzględniać w swoich planach”, jak i pozytywnych impulsów: „Matka Natura nie zmienia nic, dopóki absolutnie nie musi. I podobnie społeczna potrzeba inercji jest tak wielka, że trzeba prawdziwych kryzysów, wojen i wielkich katastrof, aby coś naprawdę zmienić”. Zachowanie równowagi pomiędzy nimi wymaga jednak „swoistej neutralizacji negatywnych konsekwencji turbulencji poprzez akumulację kapitału społecznego i intelektualnego. Dla pierwszego podstawowe znaczenie mają rządy prawa, dla drugiego – edukacja i nauka”.

Szybka podróż do przyszłości

Jakie zmiany wywołane pandemią staną się naszą nową normalnością? Udzielone odpowiedzi to zarys futurystycznej, ale całkiem nieodległej przyszłości. Biurowce opustoszeją na dłużej. „Całkowite i połowiczne zamknięcie biur postawiło pod znakiem zapytania przyszłość wynajmu powierzchni biurowych i inwestycji budowlanych”. Trzeba będzie na nowo napisać podręczniki ekonomii, bo „makroekonomiści mają poważny problem – ich dogmaty takie jak twierdzenie, że inflacja jest zawsze zjawiskiem monetarnym albo krzywa Philipsa już nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości”.

W miejsce wielu rozwiązań komercyjnych pojawi się ekonomia społeczna. „Pandemia wymusiła redefinicję roli biznesu w społeczeństwie. W ciągu kilku tygodni powstały tysiące inicjatyw, zwykle w postaci partnerstw, które zapewniały wsparcie placówkom służby zdrowia, lekarzom, pacjentom, ale także pracownikom, ich rodzinom, klientom, dostawcom. W wielu miejscach pojawiła się samopomoc”. Spopularyzują się też nowe produkty i usługi: „wirtualne podróże do dalekich miejsc, wirtualny handel detaliczny oraz wirtualne eventy”, „automatyzacja pracy biurowej, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość”.

Zmiany społeczne i organizacyjne

Ludzie przyzwyczają się do komunikowania się wyłącznie lub niemal wyłącznie online, co osłabi relacje w realu. Wzrastać może także alienacja w miejscu pracy – pracownicy mogą stawać się bardziej wyobcowani”. Wygląda na to, że już nieodwracalnie „praca będzie miała charakter hybrydowy lub rotacyjny”, a „czas pracy stanie się bardziej płynny i elastyczny”. Ma to też swoje dobre strony, bo „zdalne, a więc w praktyce mniej kontrolowane świadczenie usług dla jednego pracodawcy będzie zachęcać do rozszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców usług. W efekcie różnice między >>przedsiębiorcami bez pracowników<< a >>przedsiębiorczymi pracownikami<< będą się zacierać w kierunku ukształtowania szerokiej grupy wolnych strzelców.” Pandemia z pewnością wymusi więcej zmian organizacyjnych, bowiem „pokazała nam, jak ogromna jest skala zebrań całkowicie zbędnych. Nawet największe dinozaury i technofobi przekonali się, że bardzo wiele spraw da się załatwić e-mailem, wspólnie edytowanym tekstem lub w ostateczności wideokonferencją”. „Wiele koncepcji >>odchudzonego<< zarządzania stanie przed próbą, bowiem te organizacje, które miały pewien zapas zasobowy (ang. organizational slack), łatwiej przeszły kryzys unikając radykalnych redukcji lub zawieszenia bądź zaprzestania działalności”.

Kryzys zaufania

Tym razem ucierpią nauki przyrodnicze i medyczne”. Nie pomoże im nawet to, że „big data dają lepsze oszacowania niż tradycyjne statystyki zbierane przez służby publiczne, a AI zaprzęgnięta do badań medycznych daje nadzieję na szybki przełom. Nawet jeżeli to tylko nadzieje i przełom nie nastąpi albo będzie pochodził od >>starych<< struktur – to ten kryzys przeniesie nas do świata cyfrowego”. „Pandemia pokazuje też egoizmy państwowe, np. na tle produkcji szczepionki”. Jednak „największe zagrożenie jest w tym, że cyfrowy świat z perspektywy człowieka jeszcze bardziej wpłynie na powszechną i dzięki technologiom tak dostępną obsesję kontroli, wyrażającą się ciągłą optymalizacją działań, zwiększaniem efektywności przez planowanie i mierzenie każdej aktywności i sekundy życia”. A przecież w gruncie rzeczy tęsknimy za tą starą, choć nową normalnością. „Zaczęliśmy się zastanawiać nad swoim zachowaniem, często konsumpcyjnym – szybko, dużo, bez empatii do innego człowieka, bo przecież najważniejszy byłem >>ja<<. I nagle okazało się, że wcale nie chcemy tak żyć. Chcemy pomagać, czuć się potrzebnym”.

Autorami przytoczonych w tekście cytatów są:

 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
 • prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
 • prof. dr hab. Krzysztof Obłój
 • prof. dr hab. Lechosław Garbarski
 • prof. dr hab. Jerzy Cieślik
 • prof. dr hab. Dorota Dobija
 • prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
 • prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski
 • prof. ALK dr hab. Paweł Korzyński
 • prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
 • prof. dr hab. Witold Morawski
 • prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
 • prof. ALK dr hab. Krzysztof Przybyszewski
 • prof. ALK dr hab. Gavin Rae
 • prof. ALK dr hab. Robert Rządca
 • prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
 • dr Patrycja Sznajder
 • prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
 • dr Piotr Wójcik

 

Czytaj więcej na DREAMEMPLOYER.pl

POBIERZ PUBLIKACJĘ NOWA NORMALNOŚĆ. RZECZYWISTOŚĆ W CZASIE GLOBALNEJ PANDEMII COVID-19


Źródło: informacja prasowa Akademii Leona Koźmińskiego

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ogromny sukces polskiej uczelni w światowym rankingu

20. miejsce w światowym rankingu uczelni – tego nigdy wcześniej nie osiągnęła żadna polska szkoła wyższa. 10 września „Financial Times” opublikował listę stu najlepszych na świecie szkół biznesu kształcących w zakresie zarządzania. Na 20. pozycji znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego.

Czemu zawdzięcza ten sukces polska uczelnia, która istnieje zaledwie ćwierć wieku? – Dobry program, świetni wykładowcy i umiędzynarodowienie. Te trzy elementy to taki hardware, który musi zapewnić każda ambitna uczelnia. My staramy się do tego dodać software – szersze horyzonty, etykę, ale przede wszystkim ducha przedsiębiorczości. Reszta zależy od absolwentów. To oni potrafią zdobytą wiedzę i umiejętności przekuć w sukces zawodowy i finansowy– mówi rektor ALK prof. Witold Bielecki.

Ranking „Financial Times” otwierają szwajcarski Uniwersytet St. Gallen, HEC Paris i London Business School. Przed Koźmińskim jest 17 uczelni europejskich i dwie azjatyckie. Za ALK są natomiast takie znane szkoły, jak międzynarodowa Skema (25.), Eada z Barcelony (35.), Aalto University z Finlandii (46.) czy druga polska uczelnia w tym zestawieniu, warszawska SGH (59.). Ranking „FT” powstaje na podstawie analizy kilkunastu czynników, takich jak jakość kadry wykładowców, koszt studiów, kariera absolwentów itp. Redakcja brytyjskiego dziennika, która publikuje ranking od 11 lat, zbiera dane z ankiet kierowanych bezpośrednio do absolwentów i do uczelni.

Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego już wcześniej zostało docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która nadała mu najwyższą ocenę wyróżniającą. Studia na tym kierunku są realizowane całkowicie po angielsku, co przyciąga cudzoziemców – co drugi student jest z zagranicy. Ten sam kierunek jest również prowadzony po polsku dla słuchaczy krajowych. ALK jest jedyną polską uczelnią, która posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: AACSB, EQUIS i AMBA. Utrzymuje współpracę z ponad 200 uczelniami na całym świecie, co przekłada się nie tylko na wymianę akademicką kadry i studentów, ale też na wspólne programy edukacyjne kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu ALK i m.in. ESCP Europe, francuskiej uczelni, która w rankingu „FT” jest na 5. miejscu.

„Financial Times” dostrzegł także wysoki poziom nauczania w Koźmińskim na studiach z finansów i rachunkowości. W rankingu tego kierunku z czerwca 2018 r. sklasyfikował ALK na 17. miejscu na świecie, spośród 65 najlepszych szkół biznesu. Edukacja biznesowa ma charakter globalny. Dziś zarządzanie czy rachunkowość można studiować tak w Polsce, jak w Chinach czy we Francji, zwłaszcza, że zajęcia odbywają się po angielsku, a w trakcie nauki zdobywa się te same międzynarodowe certyfikaty zawodowe. Warszawa jest bardzo atrakcyjnym miejscem do studiowania dla osób z całego świata, więc im więcej naszych uczelni jest rozpoznawalnych w świecie, tym więcej cudzoziemców chce tu studiować. U nas uczy się już półtora tysiąca obcokrajowców z ponad 60 różnych państw– mówi rektor ALK.

Link do rankingu FT:http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF