Xylopolis – mariaż pierwotnej natury z nowoczesną technologią

Xypolis

Xylopolis to idea, która połączyła szereg instytucji reprezentujących zarówno sferę publiczną, jak i gospodarkę. Wspólny projekt Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacji Grupy Unibep Unitalent ma na celu m.in. promocję potencjału województwa podlaskiego podczas długo wyczekiwanej wystawy Expo 2020 w Dubaju.

Expo 2020 Dubai to przedsięwzięcie niezwykłe nie tylko ze względu na pandemiczne realia, z którymi musieli zmierzyć się organizatorzy. Jest to również pierwsza w historii światowa wystawa na Bliskim Wschodzie. Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu może wziąć udział nawet 250 milionów gości. 

W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie również Polska, której hasło przewodnie to „Poland. Creativity inspired by nature”. Jednym z elementów Pawilonu Polski, za który odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, będzie projekt Xylopolis łączący szereg działań z zakresu edukacji proekologicznej z niezwykłą wystawą, dostępną dla zwiedzających w dniach 1-24 października 2021 r. Na czym polega jej wyjątkowość?

Xylopolis to przedsięwzięcie, które wpisuje się w hasło, jakim promujemy nasze województwo już od pewnego czasu: Podlaskie zasilane naturą. Wiemy, że drewno, lasy to jedno z najcenniejszych bogactw, jeśli chodzi o nasz region i chcemy tym projektem przedstawić, jak można to bogactwo dobrze wykorzystać zarówno w sferach gospodarczych, turystyce, nauce, jak i sztuce. Oczywiście, to wszystko musi być mądrze wykorzystywane, dlatego też w całej naszej historii edukujemy społeczeństwo, jak korzystać rozumnie, jak szanować to, co dała nam natura.

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego

Projekt Xylopolis to opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie.

Obecność podczas tak dużego wydarzenia jak Expo 2020 to okazja do prezentacji korzyści wynikających z połączenia ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz dziedzictwem kulturowym. Promocja polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak ochrona różnorodności biologicznej czy ekoinnowacje to ważny element w procesie wymiany najlepszych praktyk nie tylko w ramach Unii Europejskiej, w ramach stałych programów takich jak jak Environmental Technology Verification, ale przede wszystkim w skali globalnej.

dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Wielowymiarowość Xylopolis

Wystawa ma charakter wielopłaszczyznowy i unikatowy, sprawiający, że jest ona nierozerwalnie związana z Podlasiem, co zostało docenione m.in. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Województwo podlaskie jest symboliczne i wyjątkowe jako gospodarz wielu parków narodowych, za które odpowiada Minister Klimatu i Środowiska, ale też tych specyficznych, najstarszych polskich aktywów, zasobów leśnych, puszcz, tych pięknych, niedotkniętych często ręką człowieka obszarów, które chcielibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom, ale też pokazać innym, aby były naszą wizytówką na świat.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Wystawa Xylopolis w Dubaju składa się z trzech części. Część I „Podlaska natura” to prezentacja niesamowitych mechanizmów regulujących przyrodę od tysięcy lat. Goście będą mieli okazję doświadczyć na przykładzie m.in. Puszczy Białowieskiej, unikalnym na skalę europejską kompleksem leśnym, ale także rozlewisk Biebrzy i Narwi tego, jak powstaje, rozwija się, umiera i odradza się, utrzymując wszystko w ciągłej równowadze.

Część druga „Ludzie, którzy pokochali naturę”, to historia wyjątkowego związku człowieka z przyrodą. Dzięki niej, odwiedzający poznają nie tylko warsztat starych rzemieślników, lecz będą mieli okazję zobaczyć jak ich pasja,  rozwijana przez pokolenia, zaowocowała wyjątkowymi pomysłami na wykorzystanie naturalnego bogactwa. Prezentacja starych technik ciesielskich, dzięki którym przed wiekami powstawały całe osiedla wytrzymałych domów drewnianych w zestawieniu z nowoczesnym przemysłem budowlanym na bazie tego surowca, to przełożenie wiedzy i doświadczenia przekazywanych od pokoleń na budowę nowoczesnych, energooszczędnych i tanich w utrzymaniu budynków mieszkalnych obecnie.

Ostatnia część to „Natura, która pokochała człowieka”. Prezentacja będzie odzwierciedleniem tego, jak nowoczesna technologia pomaga dbać o przyrodę i prowadzić  zrównoważoną gospodarkę leśną, gdzie roboty i inteligentne drony badają puszczę, a w przyszłości mogą stać się strażnikami jej bezpieczeństwa i zdrowia. Celem tej części wystawy będzie pokazanie symbiozy przyrody z rozwojem technologicznym i gospodarczym, tworzącej ideę „Puszczy Krzemowej”: inteligentnego ośrodka miejskiego, gdzie natura wraz z technologią tworzą jeden organizm. Dodatkowo zaprezentowane zostaną wyniki prac naukowców, którzy wśród wciąż odkrywanych gatunków roślin i grzybów szukają nowych leków m.in. na raka, a także metoda ultraszybkiego zapisu informacji, która pozwala zredukować ilość energii zużywanej na potrzeby gromadzenia  i przetwarzania danych.

Xylopolis to projekt będący dowodem na to, że wdrożenie założeń zrównoważonego rozwoju jest nie tylko możliwe, ale jest nieodzownym elementem miast przyszłości bazujących na innowacyjnych technologiach środowiskowych.

Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent oraz Politechniki Białostockiej. Na jej bazie studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Do grona partnerów projektu należy również Uniwersytet w Białymstoku. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW. Organizatorem udziału Polski w wystawie Expo 2020 Dubai jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).


Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF