...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kantar Polska – Raport Pokolenia

Jedna trzecia przedstawicieli pokolenia Alfa odkłada pieniądze na ważniejsze cele. 70% Zetek szuka najniższych cen, a 66% Baby Boomers wybiera artykuły wyprodukowane w Polsce. Od Alfa do Baby Boomer – co jest ważne dla przedstawicieli poszczególnych pokoleń i jak się zmieniają?

 

Kantar Polska ogłosił wyniki z najnowszego raportu Pokolenia – Marketing pokoleń i zmian. Pokolenia, to nie tylko zjawisko demograficzne. Różnice między przedstawicielkami i przedstawicielami pokoleń obejmują szereg postaw, poglądów i wyznawanych wartości.
Wychowanie, dorastanie, wreszcie funkcjonowanie w odmiennych okolicznościach społecznych, kulturowych, historycznych w naturalny sposób wpływają na to, jak ludzie reagują na otaczającą ich rzeczywistość, jakie podejmują decyzje i jakie mają oczekiwania wobec dynamicznie zmieniającego się świata.

Co wiemy o pokoleniach?

Najmłodsi, czyli Alfy skupieni są na tu i teraz, swoje cele chcą realizować natychmiast.
Zetki uważają, że świat powinien funkcjonować na ich zasadach.
Dla Ygreków ważniejsze jest doświadczanie, przeżywanie, niż posiadanie.
Priorytetem Xów jest status społeczny.
Baby Boomers niejedno już widzieli i są świadomi wartości posiadanego doświadczenia życiowego.

Jak kupują pokolenia?

Najmłodsze Alfy rzadko odkładają pieniądze, najczęściej wydają je na produkty spożywcze, takie jak słodycze (47%) i napoje (37%). Ci oszczędniejsi odkładają na rower (26%), smartfon (24%) lub komputer (22%).
W starszych pokoleniach, zarabiających już własne pieniądze, widoczna jest skłonność do oszczędzania, poszukiwania najtańszych ofert. Najsilniej ta postawa widoczna jest wśród Zetek (70%). Z kolei wśród najstarszych Baby Boomers częściej, niż u młodszych, preferowane są artykuły wyprodukowane w Polsce (66%).
To co łączy wszystkich, to rosnące obawy o przyszłość finansową własnych gospodarstw domowych.

Unikalność Raportu Pokolenia

Raport Pokolenia to portret dynamiczny, bo pokazuje, jak postawy reprezentantek i reprezentantów poszczególnych pokoleń zmieniały się w czasie. Jak przebiegał proces przystosowywania się do zachodzących zmian i sytuacji kryzysowych. Obrazuje zachowania w różnych sferach życia w ujęciu pięciu pokoleń Polek i Polaków (pokolenia: Alfa, Zet, Iks, Ygrek i Baby Boomers) oraz, co jest bardzo unikalne, pokazuje jak zmieniają się pokolenia w ciągu dekad, czyli jakimi osobami były np. dzisiejsze Y, dziesięć lat temu? Czy świat wartości, potrzeb, upodobań zmienia się wewnątrz pokolenia wraz w wiekiem?
Pozwala to na analizę nie tylko stanu obecnego, ale również trendów, a co za tym idzie pokusić się o prognozy zmian postaw i zachowań pokoleń w przyszłości.

Źródła danych
Opis świata pięciu pokoleń zaczerpnęliśmy z tak zróżnicowanych źródeł, jak badanie ilościowe Target Group Index (największe badanie konsumenckie w Polsce prowadzone nieprzerwanie od 1998 roku), dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a także z etnograficznych badań jakościowych przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu przez partnera Kantar Polska, firmę IRCENTER. Raport zawiera dane ilościowe oraz jakościowe z wypowiedziami przedstawicieli pięciu pokoleń, jak również liczne podsumowania i rekomendacje oraz wskazówki do działań w komunikacji i biznesie.
Więcej informacji o raporcie: https://pokolenia.kantarpolska.pl/
Kontakt
Kuba Antoszewski, PR Manager Kantar
kuba.antoszewski@kantar.com

O firmie Kantar
Kantar to wiodąca na świecie firma doradcza i konsultingowa działająca w oparciu o analizę danych i informacji. Oferujemy całościową, unikatową i wszechstronną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, co czują i jak działają – globalnie i lokalnie – na ponad 90 rynkach. Łącząc pogłębioną wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, nasze zasoby danych i wypracowane przez lata normy, a także innowacyjne analizy i technologie analityczne, pomagamy naszym klientom rozumieć ludzi i stymulować zrównoważony wzrost.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co piąty konsument z Polski zrezygnował z danej marki ze względu na jej nieetyczne lub antyspołeczne działanie

Sustainable Brands Poland oraz Ipsos przeprowadzili badanie na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów w wieku 16-74. Podstawowym celem była diagnoza stanu świadomości polskich konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nim wartości i zachowań – ze szczególnym naciskiem na spójność między deklarowanymi intencjami a realnymi działaniami. Podstawowe wnioski wskazują, że aż co piąty konsument w Polsce odwrócił się od firmy lub brandu za nieetyczne lub antyspołeczne zachowanie, a jednocześnie aż 68% z nas uważa, że posiada realny wpływ na działanie brandów.

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie związane z ekologią, czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. To również więcej, niż rekompensowanie szkód wywołanych przez działanie biznesu. To przede wszystkim sposób odpowiedzialnego działania brandów we wszystkich obszarach wpływających na ich funkcjonowanie jako organizacji. Dotyczy to produktów końcowych w szerokim spektrum – od produkcji i łańcucha dostaw, przez podejście do kwestii społecznych i pracowniczych, po same produkty i usługi, będące emanacją wartości marek i podążających za nimi konsumentów. 

Platforma Sustainable Brands funkcjonuje już w 20 krajach, jednocząc największe brandy, które chcą dzielić się wiedzą lub czerpać wiedzę z zakresu zrównoważonej transformacji marki. W Polsce organizacja zaczęła swoją działalność, a pierwszym przedsięwzięciem będzie zalożycielska konferencja Shaping Behaviors for Impact ’22, na której przedstawione zostaną główne wnioski z badania Socio-Cultural Trend Tracker 2022 z Ipsos oraz odbędą się panele dyskusyjne z CEO i CMO m.in. Microsoft, Orange, Veolia, a także pokazane zostaną case study – Siemens oraz Clovin. 

– Sustainable Brands dysponuje całą paletą autorskich rozwiązań audytorskich i narzędzi wspomagających zrównoważoną transformację brandów i ich wpływ na zmianę zachowań i postaw konsumentów. Nasza globalna platforma opiera się również na wiedzy firm, zgromadzonych w unikalnej w swojej skali i misji wspólnocie światowych oraz lokalnych marek. Naszą ambicją jest stać się dla nich partnerem i think-tankiem wspierającym ich w podróży transformacyjnej, również w regionie CEE.

– mówi Tomasz Pawlikowski, współzałożyciel Sustainable Brands Poland.

Badanie Socio-Cultural Trend Tracker 2022 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2 001 polskich konsumentów, w wieku 16-74. Głównym celem było sprawdzenie gotowości konsumentów do podjęcia działań w obszarze 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, zdefiniowanych przez Brands For Good (link: https://sbbrandsforgood.pl/9-kluczowych-zachowan-zrownowazonego-stylu-zycia). Dodatkowo, zebrano także ocenę zrównoważonych działań wśród 214 największych Brandów z 15 sektorów: sklepy budowlane i wyposażeniowe, higiena osobista, kosmetyki, bankowość, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja, sklepy online, napoje, napoje alkoholowe, sklepy odzieżowe, energia i paliwa, elektronika, medycyna bez recepty, produkty tytoniowe, przekąski, żywność.  

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Sustainable Brands i cieszymy się, że Polska dołącza do listy krajów, w których wspólnie realizujemy badanie Socio-Cultural Trend Tracker. Jego metodologia wyróżnia się na tle wielu innych badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, co najmniej na kilka sposobów. Po pierwsze, definiujemy obszar sustainability szeroko, uwzględniając w nim również kwestie społeczne, np. te związane z równością płci albo przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Inne badania nierzadko zawężają zrównoważony rozwój do kwestii ekologicznych – które są oczywiście bardzo ważne, ale bynajmniej nie wyczerpują tematu. Po drugie, ta szeroka perspektywa została przełożona na model 9 Zachowań Zrównoważonego Stylu Życia, które stanowią analityczny szkielet naszego raportu i pozwalają na formułowanie klarownych, konkretnych wniosków. Po trzecie, zrównoważone zachowania badamy nie tylko poprzez ogólne deklaracje zgody lub niezgody na nie, ale również pytając o bardzo szczegółowe „mikro-akcje”, czyli codzienne zachowania – na pozór małe i nieznaczące, ale z doniosłymi konsekwencjami w skali społecznej. Po piąte wreszcie, szeroka definicja próby pozwala nam analizować sytuację nawet w takich podgrupach jak Generacja Z czy osoby w wieku emerytalnym. Podsumowując, Ipsos realizuje globalnie wiele badań na temat zrównoważonego rozwoju i nasi eksperci są autorami licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych na ten temat. Doskonale znając temat, gorąco polecamy raport z Socio-Cultural Trend Trackera jako lekturę świeżą i inspirującą.

– tłumaczy Mateusz Głowacki, Dyrektor badań ilościowych w Ipsos Poland.

Wybrane wnioski z badania Sustainable Brands i Ipsos:

 1. Jeden na pięciu konsumentów zrezygnował z marki i jej produktów za nieetyczne lub antyspołeczne działanie. 
 2. Zdecydowana większość konsumentów (68%) wierzy, że ma wpływ na działania marek.
 3. Ponad 3/4 deklaruje, że pozostanie lojalna wobec marek, które pozwolą im żyć w lepszy i bardziej zrównoważony sposób
 4. Zgodnie z wynikami badania aż 97% Polaków zwraca uwagę na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój – tyle z nas deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu stara się zachowywać w sposób, który chroni planetę, jej mieszkańców i zasoby. 
 5. Chronić środowisko może każdy z nas i tego też oczekujemy od firm i marek. Jednak blisko 1/3 z badanych uważa, że przerasta to ich możliwości, a tylko biznes, państwo i instytucje mają ich zdaniem systemową moc sprawczą, żeby wprowadzać zmiany na lepsze.
 6. Jednym z kluczowych wniosków jest wskazanie, że w Polsce liderkami zrównoważonego rozwoju są kobiety – to one najczęściej podejmują działania związane ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem i to one częściej deklarują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają takie działania podejmować i wdrażać. 
 7. Dwie największe bariery w postępowaniu w sposób zrównoważony to: „Nie wiem jak zacząć” oraz „To nie jest mój priorytet”. 
 8. Jednocześnie aż 61% konsumentów deklaruje ograniczenie zużycia wody oraz marnotrawstwa żywności jako działań, które podejmą w ciągu 12 miesięcy. 
 9. 54% z nas planuje jeść więcej owoców, warzyw i produktów roślinnych (głównie ze względu na korzyści zdrowotne). Jednocześnie połowa z nas planuje kupować więcej trwalszych produktów, kosztem tych jednorazowych oraz kupować produkty z recyklingu. 

Rejestracja na konferencję Shaping Behavior for Impact ’22: https://sbbrandsforgood.pl/shaping-behaviors-for-impact22 

Metryczka badania

Okres badawczy: Lipiec-sierpień 2022

Badana Grupa: 2001 osób, obywatele polscy, stanowiący reprezentatywny przekrój społeczeństwa.

Przedział wiekowy: 16-74

Metoda badawcza: kwestionariusz online

***

O Sustainable Brands Poland

Jesteśmy częścią światowej organizacji zajmującej się szeroko zakrojonymi wyzwaniami zrównoważonej transformacji. Zrównoważone Marki są domem dla globalnych, regionalnych i lokalnych społeczności innowatorów biznesowych – optymistów, wizjonerów i odważnych osób z całego świata – które kształtują przyszłość światowej gospodarki. Ponieważ dzisiejsze krajobrazy gospodarcze, społeczne i środowiskowe zmieniają się jeszcze szybciej, chcemy angażować myślących przyszłościowo liderów i dać im narzędzia, aby wykorzystali szansę na tworzenie nowych, lepszych sposobów na wspólne życie na naszej planecie. Od 2006 roku naszym celem jest inspirowanie, angażowanie i dawanie narzędzi dzisiejszym liderom biznesu i Markom do prosperowania w bliższej i dalszej perspektywie, i przewodzenia w drodze do zrównoważonej, bogatej przyszłości. Robimy to, oferując aktualności i opinie od ekspertów i praktyków, dostęp do wydarzeń na żywo i online, uczestnictwo w grupach wymiany wiedzy między członkami, dostęp do rozbudowanej biblioteki, wskazówek i rozwiązań opartych na naszych unikalnych metodologiach i nie tylko. Wszystko zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom w zakresie tworzenia i kreowania Marki, realizowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i projektowania. Pomagamy przedsiębiorcom prospołecznym i wspierającym ich ekosystemom partnerów odkrywać, współtworzyć i skutecznie wykorzystywać nowe możliwości opłacalnej innowacji i transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Razem stawiamy czoła zrównoważonej transformacji w jej stale rosnącej złożoności.

Sebastian Nowak

„Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego” CIMO Standards & Foresight – pierwszy raport dotyczący stanu marketingu w Polsce!

Badania pokazują, że ponad 80% prezesów i właścicieli jest przekonanych o kluczowej roli marketingu w budowaniu sukcesu organizacji. Jednocześnie marketing często nie jest pozytywnie postrzegany; zarzuca mu się m.in. niskie kompetencje czy nieefektywność działań. W istocie ok. ¼ budżetów marketingowych jest marnowanych. Jednocześnie 50% wartości (kapitalizacji rynkowej) firm budowana jest w oparciu o aktywa niematerialne, a wśród nich największa część kreowana jest przez działania rynkowe (marka, baza klientów, strategiczne partnerstwa etc.).

 

 

Z drugiej strony, jak pokazuje badanie Chartered Institute of Marketing Officers – Standards & Foresight. „Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego”, marketerzy z pewną obawą podchodzą do możliwości rozwoju działań marketingowych i wzrostu biznesu. W pierwszej fali badania autorski Wskaźnik Optymizmu Rynkowego CIMO wyniósł 47,59 w skali 0-100. Taki wynik jest wypadkową oceny sytuacji rynkowej, warunków konkurowania, postrzeganych ryzyk, barier i perspektyw rozwoju, a także prognozowanej skali inwestycji marketingowych.

Na pesymizm polskich marketerów wpływa przede wszystkim perspektywa nadchodzącej recesji, rosnące koszty działań marketingowych oraz spadek dochodów klientów, a w konsekwencji popytu. Stabilność i potencjalny wzrost są natomiast dostrzegane w strategiach kładących nacisk na silną markę i marketing relacji. Rosnące znaczenie dla marketerów mają również działania w obszarze digital marketingu, w szczególności efektywne zarządzanie kanałami i reklama online.

Przekłada się to na budżety marketingowe, w których największy udział mają działania digital marketingowe (20%), a zaraz po nich – wsparcie sprzedaży (15,9%) i komunikacja marketingowa (15%). Najmniejsze inwestycje dokonywane są natomiast na rzecz rozwoju kompetencji marketingowych (2,1%), innowacje inne niż produktowe (2,2%) oraz działania marketingowe w miejscu sprzedaży (2,8%).

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pełny raport z pierwszej edycji badania Chartered Institute of Marketing Officers – Standards & Foresight. „Nowa normalność – w kierunku brandingu cyfrowego” to pierwszy tego typu raport pokazujący stan marketingu, który to stan omówiony został m.in. z perspektywy efektywności działań marketingowych, koniunktury inwestycyjnej czy kierunków rozwoju.

Badanie zostało przeprowadzone w drugim kwartale 2022 przez firmę questus – jedyne w Polsce Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing (CIM). Wzięło w nim udział kilkudziesięciu ekspertów posiadających prestiżowe i uznawane na całym świecie kwalifikacje CIM. Respondenci to jednocześnie managerowie z bogatym doświadczeniem w biznesie, którzy łączą perspektywę innowacyjnych rozwiązań ze standardami na rynkach światowych.

Raport pobrać można ze strony questus: http://questus.pl/cimo.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Quo Vadis marketerze?

Syrop, pleśń i guma. Co je łączy? Co mają wspólnego: Coca Cola, Goodyear i Penicylina? Powstały one przez przypadek. Coca Cola - bo asystent aptekarza dolał wody gazowanej do syropu na nerwy, Penicylina - bo Fleming użył brudnej próbki, a guma do opon - bo Goodyear niechcący wylał na kuchenkę mieszankę kauczuku i siarki i przestała się tak bardzo kruszyć.

 

Ale jest jeszcze jedno, co je łączy. Wszystkie były poprzedzone latami ciężkich prób i ciągłym dążeniem ich autorów do rozwoju.

—————-

A jak Ty dążysz do rozwoju?

Potrzebujemy Twojej pomocy – odpowiedz nam na kilka pytań.

——————

Właśnie ta cecha – dążenie do doskonałości – jest charakterystyczna dla naszego gatunku. To ona  doprowadziła ludzkość  w miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ale ta sama cecha  staje się powoli naszym największym wrogiem. Dlaczego?

 

Biznes i marketing dziś

Obecna rzeczywistość jest dla marketerów i właścicieli firm trudniejsza niż wcześniej. Po pierwsze, mamy do czynienia z niespotykanym jak dotąd natłokiem informacji. Każdej minuty powstają niezliczone (dosłownie) ich ilości.

Jak pisze Jonah Berger w “Efekcie viralowym” –  “Ludzie wymieniają się ze sobą 16 tysiącami słów dziennie, a w każdej godzinie odbywa się ponad 100 milionów rozmów, których tematem są marki” Contentu, który nas otacza jest więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć, a co dopiero przeprocesować.

————-

czytasz brief.pl? Dołącz do badania i wypełnij ankietę: czytam i wypełniam

————-

Marketing FOMO

Do tego, cały czas zmieniają się algorytmy oraz narzędzia do pracy i analityki marketingowej i biznesowej. Strach przed pominięciem (FOMO) jest większy niż w innych branżach. Dlaczego? Bo pracując w marketingu szczególnie nie można pozwolić sobie, by zostać z tyłu.

———————-

Rozwój technologii sprawił, że praca w marketingu ma bardzo wiele specjalizacji – od performance marketingu, eventy, AI, UX na strategii kończąc. Już sam wybór, w którą stronę iść – niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny.  Bo przecież „nie da się być ekspertem od wszystkiego”.

————

A jaki Ty masz stosunek do rozwoju zawodowego?

Uzupełnij ankietę i sprawdź wyniki: teraz

—————

 

Pracując w marketingu, funkcjonujemy w rażąco czerwonym oceanie. Z jednej strony mamy klientów w środowisku przeciążenia informacyjnego, z drugiej konkurencję, z trzeciej podświadomość. A jeśli zdamy sobie sprawę, że klienci podejmują ponad 99% decyzji podświadomie, to czasami kwestionujemy sens naszej pracy w ogóle.

 

Jak sobie z tym radzisz?

Czy w dzisiejszych czasach popierasz motto Philipa Kotlera, Waldemara Pfoertscha i Uwe Sponholza, którym rozpoczynają książkę „H2H marketing”: „Wierzymy, że marketing może zmienić świat na lepsze”?

 

Czy jesteś zwolennikiem „Gra bez końca ”, o której pisze Simon Sinek – po prostu skupiasz się na własnym zysku i produkcie?

 

Co robisz, by nie zostać w tyle? 

Czytelniczko, czytelniku, marketerze, managerze, przedsiębiorco! Jeśli interesuje cię stan polskiego marketingu, wrzuć nam swoje 3 grosze i odpowiedz na kilka pytań które pozwolą nam przeanalizować potrzeby marketera i przygotować raport.

 

Zapraszamy Cię do udziału w naszym najnowszym badaniu.

Mamy dla Ciebie Bonus: każdy, kto weźmie udział w badaniu, pierwszy otrzyma jego wyniki na maila.

 

Poświęć nam chwilę i pomóż, bo potrzebujemy Twojego insightu: ok – wypełniam

 

P.S. Zapraszamy Was na śniadanie EKSPERCI, które odbędzie się już 31 maja (we wtorek) w FOOD TOWN w Fabryce Norblina.

Wspólnie porozmawiamy o tym, jak być na bieżąco w marketingu i ogarnąć tyle tematów, wiedzy, nowinek. Jak poradzić sobie w reklamowej postnowoczesności informacyjnej i nie utonąć?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ I BĄDŹ Z NAMI LINK TUTAJ

 

Autorka: Joanna Burdek

Strateżka, copywriterka, wykładowczyni. Właścicielka agencji Brand Useful: www.branduseful.pl Prowadzi szkolenia ze strategii marki i copywritingu. Na co dzień doradza firmom, jak wdrażać marketing oparty na brand purpose i budować mocne brand memory. Wierzy w to, że biznes, to więcej niż zarabianie, a marketing to więcej niż leady i lejek. Pracowała dla takich marek jak Continental, O bag, Zamek Wawel. Jest autorką powieści “Rudy kot bez rodowodu i zielony korytarz”. 

 

Źródła:

Melinda Palmer “What your customers want and can’t tell you”

Miłosz Brzeziński “Wy wszystkie moje ja”

Adam Grant  “Leniwy umysł”       

Daniel J. Siegel “10 minut uważności”

Jonah Berger “Efekt viralowy”       

Klauda Pingot “Błękitny umysł”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Tylko 22% Polaków jest zadowolonych ze swojego work-life balance – wynika z badania na zlecenie marki Novotel

Może się wydawać, że praca w domu zaburzyła dotychczasowy work-life balance. Tymczasem w najnowszym badaniu Novotel tylko 12% ankietowanych przyznało, że w trakcie home office myśli więcej o pracy. Polscy pracownicy uważają, że zachowują idealną równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, jednak zaledwie 1/5 jest z tego zadowolona. Co więcej, tylko 16% twierdzi, że pracodawca szanuje ich work-life balance.

W porównaniu do pracowników z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, Polacy zachowują największą równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie marki Novotel pokazuje, że Polska wypada korzystniej w tym zakresie niż pozostałe kraje. Typowy Polak poświęca każdego dnia 8 godz. i 27 min. na obowiązki zawodowe – znacznie mniej niż za granicą. Choć badani przyznają, że każdego dnia pracują po godzinach, to spędzają na tym najmniej czasu – w sumie średnio 3 godz. 53 min. w tygodniu. Dla porównania Niemcy pracują przez dodatkowe 4 godz. i 45 min. tygodniowo, podczas gdy Brytyjczycy – przez 3 godz. 55 min.

Pomimo idealnej równowagi między pracą a życiem prywatnym, tylko 22% osób jest z niej zadowolona. Dla porównania Brytyjczycy twierdzą, że ich bilans wynosi obecnie 55% pracy i 45% życia prywatnego, zaś w Niemczech – kolejno: 58% i 42%. W idealnym świecie Polacy chcieliby poświęcać 42% na pracę, a 58% na sprawy prywatne. Na poprawę tej równowagi zdaniem 1/3 badanych wpłynęłoby więcej czasu wolnego i dłuższe weekendy. Nowe hobby to sposób, który wybiera 46% pracowników, 40% stara się zapewnić sobie odpowiednią ilość snu, a 27% dąży do elastycznego modelu pracy, który ich zdaniem wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne. Niestety prawie połowa badanych przyznaje się do ogólnego stresu, który zaburza ich rytm wypoczynku.

Ostatnie lata bez wątpienia wpłynęły na reorganizację naszej codzienności, szczególnie w zakresie pracy, gdzie wielu z nas przeniosło biura do domów. W naszym badaniu wyraźnie widać, że obowiązki zawodowe często zastępują życie towarzyskie lub czas wolny. Nawet ponad 1/3 osób musiała wziąć wolne od pracy z powodu stresu. Pokazując skalę tego zjawiska, chcemy zachęcić ludzi do robienia przerw i poświęcenia się rzeczom, które pomagają poprawić samopoczucie. Coraz więcej osób znajduje dla siebie czas wolny, podróżując w trakcie pracy, do czego przyznaje się aż 91% Polaków. Dlatego trendy takie jak „bleisure” i „workations”, czyli połączenie obowiązków zawodowych z wyjazdami, przy elastycznej organizacji zostaną z nami na dłużej.

Stephanie Rowe, Vice President Marketing – Midscale Hotel Brands, Accor Northern Europe

Badanie Novotel wskazuje, że w trakcie pandemii 22% badanych z Polski poświęcało więcej czasu na pracę niż wcześniej. Jednocześnie, ankietowani deklarują, że najbardziej wydajni czują się przez 5 godz. 3 min., a największą produktywność osiągają około 11:30. Natomiast średnia godzina zakończenia pracy dla Europejczyków to 18:19, lecz Polacy kończą ją o 18:55, zaś Niemcy o 17:36. Poza umownymi godzinami pracy najczęściej nadrabiamy zaległości, których nie zdążyliśmy wykonać w ciągu dnia – przyznaje się do tego 34% Polaków. Ponadto wysyłamy i odbieramy służbowe maile (31% osób w Polsce, 45% w Europie), wykonujemy telefony (27% w Polsce, 33% w Europie) oraz tworzymy listy rzeczy do zrobienia (25% w Polsce, 31% w Europie).

W ciągu typowego tygodnia, przeciętny Polak znajduje dla siebie 5 godz. 58 min. wolnego czasu, najmniej deklarują pracownicy z Niemiec – 5 godz. 46 min., zaś Brytyjczycy najwięcej – 6 godz. 37 min. Dla ponad połowy Polaków wolny czas jest bardzo ważny, a 42% żałuje, że nie ma go więcej. Jednym ze sposobów są wspomniane wcześniej „workations” – 58% z nas przyznaje się do podróżowania w czasie pracy, w pozostałych krajach ten wskaźnik sięga 47%.

Blisko 1/3 naszych badanych przyznaje, że stara się w tym roku poprawić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Dodatkowo, coraz więcej z nas tęskni do wakacyjnych podróży i wypoczynku. Dlatego wraz z powrotem wyjazdów służbowych, zachęcamy wszystkich do podróżowania, ponownego kontaktu z bliskimi, doświadczania nowych rzeczy i spędzania czasu z myślą o swoim dobrym samopoczuciu. W Novotel wierzymy, że dobrze spędzony czas jest dzisiaj ważniejszy niż kiedykolwiek.

Stephanie Rowe, Vice President Marketing – Midscale Hotel Brands, Accor Northern Europe

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie marki Novotel, za pośrednictwem OnePoll i objęło 6 tys. pracowników z Europy, w tym Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.


źródło: Novotel


 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Inflacja sprzyja przebranżowieniu. Jednak pracę zmieniamy też z innych powodów

Inflacja sprzyja myśleniu, aby zmienić pracę i tym zabiegiem zwiększyć swoje zarobki. Jednak czynników, które zwiększają chęć do zmiany branży jest więcej – choćby bardzo ważny aspekt mentalny, bo wypalenie zawodowe dosięga coraz większą grupę ludzi. Na polskim rynku pracy coraz aktywniejsze będą szczególnie kobiety z Ukrainy. Gdzie będą szukać możliwość godnych zarobków? Specjaliści przekonują, że niekoniecznie w wyuczonym zawodzie.

Nawet Narodowy Bank Polski, który z reguły nie epatuje negatywnymi danymi gospodarczymi, nie pozostawia złudzeń. W 2022 roku inflacja utrzyma się na poziomie 10%, a niemal identycznie wzrost cen będzie kształtował się w 2023 roku. Uspokojenie ma przyjść dopiero w 2024 roku, gdy stopa inflacji wróci do akceptowalnego przez ogół społeczeństwa poziomu ok. 4%. Dane NBP to jedno, ale eksperci z instytucji prywatnych są mniej powściągliwi i przewidują jeszcze większe wzrosty i zaznaczają, że w dotychczasowych prognozach nie zawarto jednego czynnika – wojny i konsekwencji, które za sobą niesie. Nawet jeśli nie przekroczy ona granic Ukrainy.

Presja inflacyjna pcha do zmian

Wzrost cen to mniej pieniędzy w portfelu, a pracodawcy wiedzą, że to właśnie na nich zostanie skierowany wzrok. Podwyżka, albo odejście ważnego pracownika, to coraz częstsza praktyka. Choć według Monitora Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, aż 40% pracowników uważa, że nie będzie prosić o wyższe zarobki, ale zmieni pracę, gdy tylko otrzyma większe pieniądze na start w innej firmie. Gdy do tego dodamy, że według serwisu Pracuj.pl aż 85% pracowników zmieni pracę, gdy tylko w innej firmie będzie zarabiać więcej, to rysuje nam się nieciekawy obraz sytuacji pracodawców, a warto pamiętać, że ich stan finansowy też nie jest różowy. Wzrost cen energii czy niektóre rozwiązania Polskiego Ładu rzucają kłody pod nogi wielu firmom.

Presja inflacyjna jest ogromna. Trudno się dziwić, gdy z dnia na dzień zakupy są coraz droższe. O ile jednak specjaliści wysokiej klasy mają inną pozycję negocjacyjną, to cała reszta, która, choć wykonuje swoją pracę rzetelnie, to i tak jest w znacznie gorszej sytuacji. Od lat obserwujemy jednak pewien trend. Gdy na rynku pracy zaczynają się dziać nieco mniej przewidywalne sytuacje to pracownicy, szczególnie ci którzy osiągnęli finansowy sufit na obecnie zajmowanym stanowisku, inwestują w siebie poprzez kursy, które mają doprowadzić do przebranżowienia. W ostatnich latach widzieliśmy to choćby w momencie wybuchu pandemii, gdy wiele miejsc pracy zostało zamrożonych

Radosław Pawlak, Symetria UX

Nie tylko młodzi skłonni do zmiany branży

W grupie najbardziej dotkniętych problemami na rynku pracy spowodowanymi pandemią byli głównie młodzi ludzie, którzy pracowali w branżach gastronomicznej, kulturalnej czy też pracowali na stanowiskach biurowych, które zostawały wygaszane. – W tej grupie obserwowaliśmy największą chęć do zmian, bo i ryzyko w ich przypadku było niewielkie. Wiek, choć to nie jest kluczowe, również odgrywa rolę, bo adaptacja do nowych wyzwań jest nieco łatwiejsza. Decyzje podjęte szybko, ułatwiły im też sytuację na rynku pracy i otworzyły nowe perspektywy finansowe – zaznacza Radosław Pawlak z Symetrii UX. Tak jak choćby w przypadku UX designera, gdyż mediana zarobków oscyluje wokół 8 tys. złotych i do tego pułapu można dojść w ciągu ok. dwóch lat.

Aktywnie poszukują nowych rozwiązań również specjaliści, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie, ale są zawodowo wypaleni. Jak pokazują choćby brytyjskie badania Censuswide aż 40% pracowników jest gotów zmienić pracę, aby poprawić nie tylko swój status materialny, ale też aspekt mentalny.

Posiadane oszczędności pozwalają im na kilka miesięcy przerwy i zdobycie nowych umiejętności, które dadzą odpowiednie narzędzia, aby sprostać nowym wyznwaniom.

Radosław Pawlak

Polski rynek pracy zmienią Ukrainki?

Ekspert z zespołu Symetrii zauważa jeszcze jedną grupę, która może stać się ważną częścią polskiego rynku pracy. – Uchodźcy z Ukrainy zapewne w dużej części będą chcieli jak najszybciej wrócić do swojego kraju. Jednak już dziś obserwujemy ich zainteresowanie pracą. Nie tylko dorywczą, niekoniecznie związaną z ich wyuczonym zawodem, ale choćby osoby z branży IT już przesyłają swoje zawodowe portfolio. Możemy być pewni tego, że część z nich zostanie w Polsce na dłużej. Szczególnie ci, którzy pochodzą z terenów najbardziej dotkniętych wojną i najbardziej zniszczonych miast – przekonuje Pawlak z Symetrii UX.

Co oczywiste, dziś w Polsce żyją głównie kobiety i dzieci zza wschodniej granicy, ale szczególnie branża IT jest na nie otwarta. Z siódmej edycji raportu „UX i Product Design w Polsce”, w którym autorzy przepytali blisko 700 osób (co jak sami podali stanowi „znaczną część” branży UX w Polsce), wynika, że najchętniej na zmianę branży decydują się kobiety. Świadczy o tym fakt, że blisko 75% osób, które mają staż krótszy niż dwa lata w zawodzie UX designera, stanowią właśnie kobiety.

 


źródło: Lightbe

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Bezpłatne badanie: Poznaj mocne i słabe strony swojego Software House’u i zyskaj świadomych klientów

Badanie Dojrzałości Project Designu

Ogólnopolskie Badanie Dojrzałości Product Designu jest bezpłatne i trwa tylko 60 minut. Unikalna metodyka badania powstała przy współpracy zespołu Ekspertów Symetrii UX z międzynarodowym stowarzyszeniem UX Alliance. Diagnoza wskazuje obszary, które wymagają zoptymalizowania, co finalnie pozwoli na zmniejszenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności i sprawdzenie jak firma radzi sobie z monetyzacją prac.

Designdiagnose.pl to pierwsze przeprowadzone na taką skalę badanie, które nie tylko pozwoli Ci zdiagnozować mocne i słabe strony Product Designu, ale i również porównać wynik Software House’u na tle średniej rynkowej. 

Współtwórcami badania są Wojciech Chojnacki Strategy Director Symetrii UX, Joelle Stemp, General Manager w Yu Centrik oraz Florian Egger, Managing Director w Telono UX, którzy współpracują w ramach międzynarodowego stowarzyszenia UX Alliance, które prowadzi globalne badania i projekty dla klientów na całym świecie w branży UX.

Designdiagnose.pl – „must have” każdego Softwere House’u

To badanie jest odpowiedzią na potrzeby software house’ów, które zidentyfikowaliśmy na podstawie wielu rozmów z ich przedstawicielami. Dzięki temu możemy zaproponować wskazówki rozwoju oparte na metodyce odpowiadającej na wyzwania w tej branży.

Wojciech Chojnacki z Symetrii UX

Dzięki badaniu firmy szybko będą mogły zdiagnozować problemy biznesowe, a następnie tak przekierować działania na osiąganie określonych wyników. – Będzie to możliwe m.in. poprzez zwiększenie efektywności prac designu, wzrost zadowolenia pracowników oraz zmniejszenie liczby nieporozumień z klientami.

Joelle Stemp z Yu Centrik

Wymierne korzyści w zaledwie godzinę

Na trwającej 60 minut rozmowie sprawdzane są trzy obszary — mierniki, ludzie i design. Efektem badania jest diagram, który obrazuje mocne i słabe strony product designu. Po zebraniu wszystkich wyników uczestnicy badania otrzymają raport, który pozwoli porównać, jak wypadają na tle konkurencji. Projekt kończy się też webinarem, na którym specjaliści Symetrii podsumują raport i przekażą uczestniczącym firmom najważniejsze wnioski.

Jednym z największych problemów software house’ów jest bardzo duża rotacja pracowników. W rozmowie sprawdzamy choćby to, jak odbywa się rekrutacja na stanowiska, jakie projekty realizują pracownicy i czy są z nich zadowoleni. Ważny jest też czynnik zarządzania zasobami. Na podstawie tych i dodatkowych pytań możemy określić mocne i słabe strony w tym segmencie – jak i w pozostałych badanych – oraz zaproponować zmiany, które przysłużą się rozwojowi organizacji.

Wojciech Chojnacki z Symetrii UX

Florian Egger dodaje: – Dzięki ocenie wynikającej z badania firmy będą w stanie lepiej definiować cele w projektach, optymalizować procesy i maksymalizować zyski czy rozwijać się w zrównoważony sposób.

W obszarze mierników sprawdzana jest np. efektywność prac czy określane są etapy rozwoju produktów. Natomiast dzięki wprowadzeniu zmian z obszaru designu, badana firma może zwiększyć ROI projektowania, lepiej ustalić cele i wymagania czy zyskać większą swobodę przy projektowaniu.

Po przeprowadzeniu badań organizacja będzie miała dostęp do uśrednionych wyników firm z jej branży, więc z łatwością pozna obszary, które należy wzmocnić lub co najmniej utrzymać na dotychczasowym poziomie. Warto bowiem pamiętać, że raz zaprojektowane i wdrożone rozwiązania wcześniej czy później stają się przestarzałe, zbyt wolne, a ich standardy odbiegają od tego, co oferuje konkurencja.

Wojciech Chojnacki, współautor Ogólnopolskiego Badania Dojrzałości Product Designu

Jak zgłosić się na designdiagnose.pl?

Badanie jest ogólnodostępne i przedstawiciele software house’ów mogą zadeklarować udział poprzez formularz na stronie designdiagnose.pl. Co ważne analiza jest bezpłatna i nie ma granicznej daty przystąpienia do niej.


źródło: Designdiagnose

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

8 na 10 Polaków chce produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu

recykling

Zdecydowana większość polskich konsumentów oczekuje, że kupowane przez nich produkty będą powstawały z materiałów z recyklingu. Chcą szerszej oferty tego rodzaju produktów, oczekują lepszego ich oznakowania, są też gotowi tak dostosować konsumpcję, by zmniejszyć swój wpływ na klimat. Takie są wnioski z najnowszego, międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling na podstawie badań konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 5000 respondentów, w tym ponad 1000 nad Wisłą.

Raport Circular Voice, opracowany przez lidera branży gospodarowania odpadami i recyklingu Stena Recycling pokazuje, że polscy konsumenci na tle respondentów z pozostałych krajów, mają dużą wiedzę na temat produktów powstających z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. 80% ankietowanych Polaków uważa, że ważna jest szeroka oferta tego typu produktów, ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia. 8 na 10 ankietowanych chciałaby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku oraz aby tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone. 65% przebadanych Polaków uważa, że produkty wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co wyprodukowane z nowych materiałów.

Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38% ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 70% ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla co piątego Polaka jedną z barier są zbyt wysokie koszty, dla 28% badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29% ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. Co ciekawe, 41% uważa, że należałoby zakazać produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu.

W Stena Recycling wiemy, że zasoby Ziemi są ograniczone. Dlatego kierujemy się przekonaniem, że wszystkie materiały, który już są w obiegu powinny być ponownie wykorzystywane, także dzięki recyklingowi. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci w Europie podzielają nasze ambicje. Dzięki przeprowadzonemu badaniu poznaliśmy bariery jakie widzą w tym obszarze oraz jakie mają nastawienie do materiałów z recyklingu. Bardzo interesujące jest to, że tak wiele osób uważa, że ważne jest, aby produkty były zrównoważone i aby używać materiałów z recyklingu. Tak projektowane produkty to przyszłość a konsumenci są gotowi na zmiany razem z nami.

Fredrik Pettersson, Dyrektor Generalny Stena Recycling Sweden

Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6% tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Stąd wyniki raportu przeprowadzonego przez Stena Recycling mogą napawać optymizmem, bo tylko duża świadomość konsumentów oraz nacisk na producentów, mogą przyspieszyć konieczną transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Z przeprowadzonych przez Stena Recycling badań wynika zresztą, że według konsumentów za promowanie wykorzystania odzyskiwanych materiałów w produkcji, w największym stopniu powinny odpowiadać właśnie przedsiębiorstwa (33%) oraz konsumenci (24%). Według ankietowanych w raporcie Circular Voice na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się władze, wskazane przez 18% respondentów.

Tam, gdzie inni widzą odpad, my skupiamy się na odzyskaniu surowców, z których można z powodzeniem wytworzyć nowe, wysokiej jakości produkty. Stena Recycling w Polsce od poand 20 lat zawraca materiały do obiegu, dając im nowe życie w kolejnych produktach. Wyniki międzynarodowego badania potwierdziły, że świadomość Polaków w tym obszarze jest na bardzo wysokim poziomie, często wyższym, niż w innych badanych krajach. To dobrze, bo tylko wspólne działania, przy połączeniu wysiłków biznesu i konsumentów przyniosą zamierzony, niezbędny efekt, w postaci budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling

Pięć istotnych wniosków z badania to:

 • 8 na 10 Polaków uważa za ważne wykorzystanie przez producentów w produktach materiałów pochodzących z recyklingu
 • 4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można poddać recyklingowi, powinno się zakazać
 • 8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów zawierających materiały z recyklingu.
 • 63% chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu
 • Polacy uważają, że biznes ma obowiązek zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

3 krótkie fakty o materiałach z recyklingu:

 1. Przykładem materiału, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu, jest aluminium, ponieważ jego produkcja jest bardzo energochłonna. Recykling pozwala zaoszczędzić 95% energii w porównaniu z produkcją nowego aluminium z boksytu.
 2. Recykling telefonu komórkowego pozwala zaoszczędzić tyle energii, że światło o mocy 9 W mogłoby świecić przez 206 dni.
 3. Stena Recycling intensywnie inwestuje w recykling baterii. Celem jest umożliwienie recyklingu do 98% baterii.

źródło: Stena Recykling

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pracownicy punktują pracodawców za pomoc Ukrainie. Wyniki badania

Polska Ukraina

Jak wynika z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" Dailyfruits, Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania w miejscu pracy. Aż 87% zapytanych pracowników chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie, a zdaniem 91% respondentów tacy pracodawcy są bardzo pozytywnie postrzegani na rynku pracy.

Wyniki badania zrealizowanego przez Dailyfruits w pierwszych dniach marca br. pokazały jak ważnym tematem także w miejscu pracy jest wsparcie Ukrainy i przybywających do nas uchodźców. Aż 88% zapytanych pracowników zadeklarowało, że obecnie dyskutuje ze swoim pracodawcą o możliwych formach pomocy Ukraińcom. Dla 46% ankietowanych jest to aktualnie temat numer jeden w firmie, a dla 42% jest to chęć potwierdzenia, że nie chcą być bierni wobec dramatu rozgrywającego się w Ukrainie.

pomoc Ukrainie 1

Najskuteczniejsze formy pomocy Ukrainie według pracowników

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Najskuteczniejszą formą zdaniem 52% respondentów jest zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej, na przykład ubrań, żywności czy artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów pomocowych. W opinii co trzeciego zapytanego jest to zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej na pomoc Ukrainie i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Według 19% warto promować w firmie wpłaty na zbiórkę realizowaną przez wybraną organizację humanitarną. Na kolejnych pozycjach w rankingu najskuteczniejszych form wsparcia dla Ukrainy, które może realizować pracodawca z pracownikami znalazło się: przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców, zatrudnienie uchodźców z Ukrainy oraz zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w postaci firmowego eventu.

Analizując wnioski z naszego badania i widząc, że wsparcie jest bardzo ważne dla firm i pracowników uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek.

Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits

Pracodawcy wspierający Ukrainę nie tylko gestami, ale czynami zyskują w oczach pracowników

Włączenie się w pomoc Ukrainie może przynieść wiele dobra, zarówno w postaci efektywnej pomocy potrzebującym w obliczu kryzysu humanitarnego, jak również samych firmom, których pracownicy będą się jednoczyć w szczytnym celu.

Według 91% uczestników badania pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc Ukrainie. Zdaniem 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent w badaniu Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą w faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowanie się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Jak pokazało badanie Dailyfruits działania CSR, realizowane przez firmy w obliczu sytuacji na Ukrainie, są ważne dla ich pracowników. Korzyści realizowane z tych działań są także wielowymiarowe, gdyż mogą nieść efektywną pomoc potrzebującym, a jednocześnie pomagać w słusznej sprawie jednoczyć oraz integrować firmowe zespoły.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak usprawnić polski m-commerce, aby konkurował z najlepszymi? Wyniki audytu Google i e-point na Mobile Trends Conference 2022

Szybkość działania oraz User Experience mobilnej strony internetowej mają istotny i dający się zmierzyć wpływ na rozwój e-biznesu. To teza którą udowadniają wyniki audytu przeprowadzonego przez Google oraz e-point, a które będą zaprezentowane podczas tegorocznej edycji największej konferencji branży mobile w Polsce.

Autorzy raportu, Piotr Kowalski z Google oraz Michał Szklarski z e-point, przyjrzeli się wnikliwie problemom polskich sklepów mobilnych. Efektem partnerskiej współpracy jest ponad 1110 rekomendacji, zarówno w obszarze usprawnień dotyczących doświadczenia klienta (User Experience), jak również szybkości działania sklepów w kanale mobilnym. Prezentacja wyników odbędzie się 18 marca w godzinach 11.35-12.00 podczas Mobile Trends Conference 2022. Wystąpieniu towarzyszyć będzie premiera ebooka zawierającego wyniki audytu. Patronatem medialnym publikacji jest organizator Mobile Trends Conference.

Audyt mobilnego User Experience oraz szybkości działania serwisów został przeprowadzony wśród 50 polskich firm e-commerce z bardzo różnych branż: zdrowie i uroda, meble, artykuły spożywcze, elektronika, książki i moda, by pomóc im w przystosowaniu się do klientów i niwelowaniu barier, czyli de facto w zwiększeniu sprzedaży.

O tym, jak ważnym kanałem kontaktu z klientami e-commerce jest mobile świadczy fakt, że liczba zapytań w polskiej wyszukiwarce Google w 2021 roku była dwukrotnie wyższa z telefonu niż ze stacjonarnego komputera. Ten trend jest trwały, a liczba mobilnych internautów stale wzrasta. Liczy się dopasowanie do potrzeb użytkownika smartfona, który jest zabiegany i zdekoncentrowany, a przy tym oczekuje że mobilna wersja sklepu będzie działać szybko i sprawnie.

Piotr Kowalski, Senior Analytical Consultant z Google Polska

 

Wzięliśmy udział w tym projekcie, aby zbadać, jak można efektywnie od strony technologicznej pomóc polskim firmom. Wierzymy, że warto poświęcić czas i zasoby zarówno na aspekt projektowania serwisów, jak i wyboru odpowiednich technologii, aby poprzez skalowanie sprzedaży osiągać wymierne korzyści biznesowe.

Michał Szklarski, Członek Zarządu, e-point Mobile

Firmy, który zrealizowały usprawnienia dotyczące doświadczenia klienta (User Experience) wersji mobilnej sklepów, uzyskały ponad 3,3% średniego wzrostu mobilnego Conversion Rate (współczynnika konwersji, czyli jednej z najważniejszych metryk, wskazującej ilu klientów z rozpoczynających proces zakupowy w jakimkolwiek kanale, faktycznie go kończy transakcją). Natomiast firmy, które nie zastosowały żadnej rekomendacji miały średni spadek mobilnego Conversion Rate na poziomie -6,2%.W przypadku rekomendacji dotyczących szybkości działania sklepów w kanale mobilnym, firmy, które zastosowały się do zaleceń uzyskały średnio 11% wzrostu mobilnego performance (szybkości działania). Natomiast tam, gdzie nie zostały wdrożone żadne rekomendacje, wystąpił spadek na poziomie -4% mobilnego performance.

Jedenasta edycja Mobile Trends Conference odbędzie się 17 i 18 marca 2022 roku w Starej Zajezdni by DeSilva w Krakowie. Poza bogatym planem spotkań i prezentacji, w trakcie wydarzenia wręczone zostaną prestiżowe nagrody w ramach konkursu Mobile Trends Awards. Całość poprowadzi Jarosław Kuźniar, a gwiazdą wieczoru będzie Natalia Capelik-Muianga.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU


źródło: e-point

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF