...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Statuetki XII edycji konkursu Bizneswoman Roku zostały rozdane!

Bizneswoman Roku- Sukces Pisany Szminką

Konkurs Bizneswoman Roku pierwszy raz został zorganizowany 12 lat temu przez prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgę Kozierowską. Inicjatywa stała się największym tego typu konkursem w kraju, a jej celem jest docenienie przedsiębiorczych Polek działających biznesowo, naukowo czy społecznie. Wyróżnione kobiety dzień po dniu walczą nie tylko o swój sukces, ale poprzez własną odwagę realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. Bez wątpienia możemy je nazwać współczesnymi role models, czyli wzorami do naśladowania oraz źródłem inspiracji dla każdego, niezależnie od płci. Niepodważalna jest jednak rola laureatek w kształtowaniu postaw młodych i dojrzałych kobiet – historia każdej z nich motywuje do podjęcia działania i spełniania swoich najskrytszych marzeń.

Warto zaznaczyć, że od kilku lat w konkursie nagradzani są również mężczyźni, których zasługi na polu działania na rzecz równości są warte dostrzeżenia.

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Mastercard, kobiety w Polsce kierują prawie trzydziestoma procentami firm. Taki wynik daje nam bardzo dobrą, czwartą pozycję na świecie, natomiast z Polek czyni wzór do naśladowania. W tym roku ich sukcesy są jeszcze bardziej niezwykłe, bo zostały osiągnięte w trudnym czasie pandemii, która pogłębiła dysproporcje i uderzyła przede wszystkim w kobiety. Zmusiła je do pracy na kilka etatów: pracy zarobkowej, wsparcia dzieci w edukacji oraz opieki nad domem i domownikami. Kobiety stały się bohaterkami obecnych czasów, jednocześnie wzbudzając dyskusję o tym, co dziś oznacza słowo „równość.

Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny Mastercard na Polskę, Czechy i Słowację, Partner strategicznego konkursu

Lista Laureatek i Laureatów w kategoriach zamkniętych konkursu:

Female Champion of Change

Tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Female Champion od Change – otrzymała Sandra Subel – Global Head of Diversity and Inclusion w Axel Springer. Nieustraszona liderka, która każdego dnia z odwagą dokonuje zmian na rzecz promowania różnorodności i budowania inkuzywności oraz równowagi płci w firmie, a jej działania mają wpływ na globalną kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa oraz 16 000 pracowników. Jej inicjatywy i pomysły przyczyniają się do praktykowania polityki równych szans na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Male Champion of Change

Nagroda w tej kategorii przypadła w tym roku dwóm wyjątkowym mężczyznom działającym na rzecz równości w biznesie. Pierwszym z nich jest Maciej Herman – Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel, który inicjuje i wspiera wiele projektów włączających osoby z grup dyskryminowanych, ze względu na wiek, płeć, sprawność, narodowość oraz inne czynniki.

Nagroda została również przekazana Michałowi Mierzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Philip Morris Polska i kraje bałtyckie. Zasada równych szans jest w jego organizacji podstawą obowiązujących standardów, a różnorodność oraz inkluzywność są dzięki niemu aktywnie promowane.

Kategoria Male Champion of Change jest dowodem na to, że kobiety nie są same w działaniu na rzecz równouprawnienia w biznesie. Warto pamiętać, że równe szanse, niezależnie od płci, wpłyną pozytywnie nie tylko na życie kobiet, ale również mężczyzn, którzy często również muszą się borykać z bolesnymi stereotypami. Gratuluję obu Laureatom i mam nadzieję, że ich postawa przyczyni się do zmiany w mentalności wielu mężczyzn.

Kamila Cichocka, Dyrektor Marketingu w Microsoft, Partnera Edukacyjnego Konkursu i Partnera Kategorii

Gala bizneswoman roku
Kamila Cichowska i Michał Mierzejewski Fot. Sukces Pisany Szminką

Ograniczanie Śladu Węglowego

Twórcy konkursu Bizneswoman Roku nie pozostają obojętni w stosunku do wyzwań nowoczesnego, szybko zmieniającego się świata. Nowa kategoria Ograniczanie Śladu Węglowego została stworzona wspólnie ze SKANSKA, nowym partnerem konkursu, w odpowiedzi na problem, z którym obecnie zmaga się świat – po to aby wyróżnić firmy wybierające ekologiczną ścieżkę rozwoju.

Nagrodę w tej kategorii otrzymało IKEA Retail Polska. Nagrodę odebrała Agata Czachórska, Country Sustainability Manager z IKEA Retail Polska. Firma od wielu lat sukcesywnie działa w duchu zrównoważonego rozwoju – prowadzi kampanie edukacyjne, minimalizuje ilość odpadów powstałych w sklepach oraz inwestuje w energię odnawialną.

Zarówno społeczeństwo, jak i światowe korporacje są coraz bardziej świadome problemów klimatycznych, czego potwierdzeniem jest rosnąca waga strategii zrównoważonego rozwoju w większości odpowiedzialnych firm. Zrównoważony rozwój to obszar leżący u podstaw działalności Skanska, stanowiący kluczowy element naszego biznesu. Nasza firma nie tylko od lat konsekwentnie działa w tym obszarze, ale przywiązujemy też wielką wagę do popularyzacji wiedzy o zielonych rozwiązaniach i o tym jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne aktywności. Stawiamy na edukację w obszarze ekologii – poprzez program Zielonej Edukacji dla naszych klientów, pracowników i najemców staramy się uświadamiać w jaki sposób można korzystać z ekologicznych rozwiązań w biurowcach. W ten sposób zapraszamy wszystkich do wspólnego zadbania o przyszłość naszej planety.

Karolina Radziszewska, wiceprezeska ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią

Inspiratorka Roku

Nagrodę Inspiratorka Roku w 12. edycji konkursu przyznano polskiej malarce i ilustratorce Marcie Frej. Jej feministyczna sztuka, dzięki swojej aktualności i bezkompromisowości ma prawdziwą siłę i cieszy się niezwykłą popularnością, a prace Marty towarzyszą wielu akcjom społecznym, walczącym o prawa kobiet i osób wykluczonych. Jak sama twierdz, jej praca cieszy kiedy znajduje odbiorców i kogoś kto może z niej korzystać – to nadaje sens jej życiu i oznacza szansę na zmiany dla całego społeczeństwa.

Nagrody dodatkowe

Obecna sytuacja społeczna w kraju oraz wyzwania nasilone przez pandemię spowodowały, że Jury Fundacji postanowiło przyznać dwie nagrody dodatkowe – za całokształt działalności oraz Nagrodę Specjalną Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Nagroda za całokształt działalności

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jej misją jest to, aby każde dziecko mogło mieć bezpieczne dzieciństwo. Fundacja 30 lat działa na rzecz budowania systemu pomocy i profilaktyki przemocy, a problem ten nigdy nie był spotęgowany tak jak dzisiaj – wraz z pandemią nasiliły się przemocowe zachowania wobec dzieci.

Nagroda Specjalna Fundacji

Nagrodę Specjalną Fundacji Sukces Pisany Szminką otrzymała Sylwia Gregorczyk-Abram, jedna z najbardziej wpływowych prawniczek w kraju. Sylwia wspiera pro bono uchodźców, lekarzy rezydentów, osoby LGBT czy ofiary przemocy domowej, a także jest współtwórczynią wielu inicjatyw obywatelskich.

Sylwia_Gregorczyk_AbramRodzina Sukcesu Pisanego Szminką od lat tworzy wspólnotę kobiet wrażliwych, odważnych i kreatywnych. Jestem zaszczycona, że moje działania zostały docenione przez tak wyjątkowe grono. Ostatni rok pokazał siłę kobiet, które postawione przed jedną z najtrudniejszych prób pokazały, że potrafią się zjednoczyć i być dla siebie oparciem niezależnie od szerokości geograficznej, wyznania, koloru skóry czy orientacji seksualnej. Jesteśmy zmianą, której nikt nie zatrzyma. Działania Fundacji każdego dnia wpisują się w tę naszą wspólną drogę ku lepszej przyszłości. Bardzo dziękuje, że zaprosiłyście mnie do tej wspólnej podróży. Razem możemy więcej!

Sylwia Gregorczyk-Abram

Gdzie obejrzeć Galę?

Zapraszamy do obejrzenia całości wydarzenia na kanale YouTube Fundacji Sukces Pisany Szminką https://www.youtube.com/watch?v=99-AwAeRSso

Pełna lista Laureatek i Laureatów dostępna jest na stronie: https://bizneswomanroku.pl/laureatki/


Źródło: Fundacja Sukces Pisany Szminką

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mastercard: 70% transakcji kartą nie przekracza 100 PLN, nie wymagają potwierdzenia kodem PIN [BADANIE]

Płatność zbliżeniowa

 • Około 30% spośród wszystkich transakcji kartami debetowymi Mastercard to płatności na kwotę w przedziale 51-100 PLN. Od roku nie trzeba ich już dodatkowo autoryzować.
 • Ogólna liczba transakcji z PIN-em zmalała rok do roku o ok. 12%.

Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 94% spośród wszystkich transakcji bezgotówkowych kartami w sklepach stacjonarnych2. Ubiegłoroczne podwyższenie limitu transakcji zbliżeniowych bez PIN było odpowiedzią na oczekiwania konsumentów oraz wyrazem troski o ich bezpieczeństwo w czasie pandemii. Analiza udziału transakcji Mastercard w podziale na ich wartość, razem z badaniem rynkowym przeprowadzonym z firmą Kantar3 pokazują, że transakcje na kwotę w przedziale 51-100 PLN stanowią ok. 30% spośród wszystkich dokonywanych kartami debetowymi. Podwyższenie limitu transakcji bez PIN dotyczyło zakupów właśnie w tym przedziale cenowym. Podobny udział płatności o wartości między 51 a 100 PLN spośród wszystkich jest obserwowany także dla kart kredytowych.

Ogółem, już ok. 70% transakcji kartami debetowymi Mastercard to zakupy na kwotę do 100 PLN, których nie trzeba potwierdzać kodem PIN. Płatności bezgotówkowe stały się powszechnym wyborem także przy transakcjach na najniższe kwoty, do 50 PLN – to ok. 40% spośród wszystkich transakcji kartami debetowymi.

Rok po podwyższeniu limitu transakcji zbliżeniowych bez PIN nasze dane pokazują, że ta zmiana była bardzo potrzebna. Polscy konsumenci w czasie pandemii chętniej płacą bezgotówkowo, a szczególnie zbliżeniowo, co jest już możliwe we wszystkich terminalach w naszym kraju. W badaniach Polacy deklarują, że nadal będą płacić w ten sposób, także po ustaniu pandemii. Płatności zbliżeniowe są przez nich postrzegane jako wygodne, bezpieczne i bardziej higieniczne.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe

Od wybuchu pandemii polscy konsumenci częściej niż dotychczas wybierają płatności zbliżeniowe, zarówno kartą, jak i telefonem – odpowiedziało tak 60% ankietowanych z naszego kraju w badaniu Mastercard „State of Pay 2020”4. 34% badanych stwierdziło, że płaci podobnie często jak przed pandemią, a tylko 4%, że rzadziej.

Systematycznie zyskują na znaczeniu również zbliżeniowe płatności telefonem, bowiem wg najnowszych danych5 polscy konsumenci w swoich telefonach mają zapisanych już ponad 4,7 mln kart płatniczych. Raport „State of Pay 2020”6 potwierdza, że świadomość polskich konsumentów na temat tego, iż telefonem można płacić zbliżeniowo w sklepie, jest na poziomie 84%, przy średniej globalnej na poziomie 65%.

Kiedy kod PIN również poniżej 100 PLN?

Wyższy limit płatności bez PIN sprawia, że konsument nie musi tak często autoryzować swojej transakcji w terminalu płatniczym. Jednak może się zdarzyć, że pomimo zakupu o wartości poniżej 100 PLN, terminal może poprosić o PIN. W trosce o bezpieczeństwo konsumentów banki są zobowiązane weryfikować niektóre transakcje użytkownika: albo co szóstą z kolei transakcję zbliżeniową niskokwotową (poniżej 100 PLN), albo gdy łączna wartość kolejnych transakcji bez PIN osiągnie maksymalnie 150 euro. Warto wiedzieć, że każda transakcja z PIN „zeruje licznik” (zarówno w przypadku stosowanego kryterium liczby transakcji, jak i łącznej kwoty transakcji bez dodatkowego uwierzytelnienia).

Dodatkowo, w myśl przepisów obowiązującej w Polsce unijnej dyrektywy PSD2, w przypadku kradzieży lub zgubienia karty, jej posiadacz odpowiadać może za nieautoryzowane transakcje tylko do kwoty 50 euro, czyli około 230 PLN. Warunkiem jest zgłoszenie utraty/kradzieży karty w ciągu 24 godzin.

Jak płacić mobilnie bez PIN?

Płacąc zbliżeniowo kartą za zakupy o wartości powyżej 100 PLN, terminal prosi konsumenta o wpisanie kodu PIN. Inaczej ma się sprawa z płatnościami telefonem. Daje on dodatkowe możliwości autoryzacji użytkownika-właściciela telefonu, w którym zapisana jest karta.

Do najbardziej popularnych w Polsce systemów płatności mobilnych należą Apple Pay i GPay, odpowiednio dla posiadaczy telefonów z systemem iOS i Android.

Użytkownicy obydwu tych systemów nie muszą potwierdzać na terminalu transakcji powyżej 100 PLN kodem PIN. W GPay konsument przed przyłożeniem telefonu do terminala musi go najpierw odblokować, co już samo w sobie jest elementem autoryzacji – smartfon musi być bowiem zabezpieczony specjalnym wzorem, kodem numerycznym lub technologią biometryczną (np. odciskiem palca). W przypadku Apple Pay jest podobnie, ponieważ konsument autoryzuje wszystkie płatności za pomocą biometrii (odcisk palca lub skan twarzy) lub kodu. W obu przypadkach dodatkowa autoryzacja kodem PIN wpisywanym na terminalu płatniczym nie jest zatem wymagana, bez względu na kwotę.

Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych

Polacy przekonali się do płatności zbliżeniowych dzięki ich szybkości i wygodzie, ale także wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa. Najważniejsze dane konieczne do przeprowadzenia transakcji, jak np. klucze kryptograficzne, są zapisane w chipie karty, który jest zabezpieczony i nie da się go skopiować. Co więcej, globalny standard płatności zbliżeniowych EMV stosuje przy każdej transakcji unikatowy kod, który jest przekazywany bankowi (lub innemu wydawcy karty) razem z danymi karty w celu ich weryfikacji.

W przypadku płatności zbliżeniowych telefonem stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, związane z technologią tokenizacji. Wrażliwe dane karty są zastąpione ciągiem cyfr – tzw. tokenem. Dzięki temu numer karty, który widać na plastiku, jest chroniony. Co więcej, w przypadku utraty telefonu wystarczy jedynie zastrzec token przypisany do danego urządzenia.

5 zasad bezpiecznych płatności kartą

  1. Nie zapisuj numeru PIN na karcie. Trzymaj kartę w bezpiecznym miejscu, gdzie nie mają do niej dostępu postronne osoby.
  2. Nie przekazuj nikomu swojej karty (np. sprzedawcy, który miałby z nią pójść do terminala). Nie zamieszczaj jej zdjęć w serwisach społecznościowych.
  3. Przed zbliżeniem karty/telefonu sprawdź na terminalu, czy kwota zakupów na pewno się zgadza.
  4. Zapamiętaj, w jaki sposób zastrzec kartę (lub token przypisany do urządzenia mobilnego) w przypadku jej utraty – możesz zrobić to w swoim banku, bądź też za pośrednictwem strony Zastrzegam.pl lub pod numerem telefonu 828 828 828.
  5. Jeśli musisz wpisać kod PIN na terminalu, zakryj klawiaturę dłonią.

1  Zagregowane i zanonimizowane dane transakcyjne Mastercard.
2  Raport o kartach płatniczych, III kwartał 2020 r., NBP.
3  Analiza udziału transakcji w podziale na ich wartość razem z badaniem rynkowym przeprowadzonym z firmą Kantar na temat penetracji różnych form płatności w pierwszej połowie 2020 r.

4  Badanie „State of Pay 2020” przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) w okresie lipiec-sierpień 2020 r., na 14. rynkach na świecie: Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Włoszech, RPA, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Hiszpanii, Filipinach, Peru oraz Tajlandii. Próba reprezentatywna n=1000 na każdy kraj, ankietowane były osoby posiadające konto w banku i telefon.

5  https://www.cashless.pl/9548-ile-osob-korzysta-w-polsce-z-apple-pay-google-pay
6  Badanie przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) w okresie lipiec-sierpień 2020 r., na 14. rynkach na świecie: Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Włoszech, RPA, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Hiszpanii, Filipinach, Peru oraz Tajlandii. Próba reprezentatywna n=1000 na każdy kraj, ankietowane były osoby posiadające konto w banku i telefon.


Źródło: Mastercard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Indeks Cyfryzacji Gospodarki: Polska szybko nadrabia dystans do cyfrowych liderów [RAPORT]

Cyfryzacja smartfony

 • Kompleksowe opracowanie od The Fletcher School i Mastercard pokazuje, które gospodarki są najlepiej przygotowane na milowy krok w kierunku cyfrowości, wymuszony przez pandemię koronawirusa
 • Polska została zaliczona do gospodarek wybijających się, z dużym potencjałem wzrostu
 • Nasza gospodarka jest w mniejszym stopniu ucyfrowiona w porównaniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony szybsze niż u innych tempo cyfryzacji pozwala sądzić, że dystans ten będzie się zmniejszać

Jednym z najważniejszych trendów, który wyłonił się w czasie pandemii koronawirusa, jest gwałtowne przyspieszenie w cyfryzacji. To dzięki niej na całym świecie ludzie mogą z domu bezpiecznie pracować, uczyć się, robić zakupy czy utrzymywać relacje z bliskimi. Raport Indeks Cyfryzacji Gospodarki jest oceną rozwoju cyfrowych gospodarek 90 państw i obejmuje swoim zasięgiem 90% światowej populacji mającej dostęp do internetu. W opracowaniu brano pod uwagę 358 różnych czynników.

Ich wyniki, podawane w 100-stopniowej skali, zostały uwzględnione w dwóch strategicznych częściach raportu. Pierwsza z nich, Cyfrowe Ewolucje, pokazuje aktualny stan ucyfrowienia gospodarek oraz tego, w jakim tempie cyfryzacja ta na poszczególnych rynkach postępuje. Sekcja Cyfrowe Zaufanie w bardziej wnikliwy sposób obrazuje z kolei sam cyfrowy ekosystem – z jednej strony jego poziom zaawansowania, a z drugiej nastawienie konsumentów i organizacji wobec cyfryzacji.

Cyfrowe przyspieszenie w Polsce

Z raportu The Fletcher School i Mastercard wynika, że obecnie najbardziej cyfrowe gospodarki świata to Singapur (98,8 pkt.), Stany Zjednoczone (89,8) i Hong Kong (88,1). Razem z Koreą Południową, Tajwanem, Niemcami, Estonią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Izraelem czy Czechami są to gospodarki przydzielone do grupy wyróżniających się (stand out), tzn. takich, które osiągnęły już wysoki poziom cyfrowego zaawansowania, a jednocześnie ciągle się rozwijają.

Polsce wskaźnik na poziomie 63,6 pkt. dał 34. miejsce na świecie (21. w Europie), na poziomie Łotwy czy Słowacji (w raporcie Digital Evolution Index z 2017 r. Polska uplasowała się na 35. miejscu). Jeśli jednak chodzi o tempo cyfryzacji globalnych gospodarek na przestrzeni ostatnich dwunastu lat (2007-2019), z wynikiem 57,3 plasujemy się na 13. miejscu na świecie, na poziomie Arabii Saudyjskiej czy Malezji. W Europie szybsze tempo cyfryzacji gospodarki zaobserwowano tylko w Rosji (58,9 pkt.). Tym samym Polska, tak jak Chiny, Indie, Indonezja czy Rosja, znalazła się w gronie gospodarek wybijających się (break out) – szybko rozwijających się, które dzięki dużej dynamice i potencjale wzrostu są bardzo atrakcyjne dla inwestorów. Globalnie zdecydowanie najszybsze tempo cyfryzacji notują Chiny (85,5 pkt.), przed Azerbejdżanem (65,3) i Indonezją (64,0).

Trzecia kategoria gospodarek została określona jako hamujące (stall out). Są to te państwa, które pod względem cyfrowości są już dojrzałe, natomiast obserwuje się u nich spowolnienie tempa rozwoju technologii cyfrowych. W większym stopniu stawiają teraz na zrównoważony rozwój i zazwyczaj inwestują w zwiększenie włączenia cyfrowego. Przykłady takich gospodarek to: Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Japonia czy Kanada.

Czwartą kategorią są gospodarki przykuwające uwagę (watch out), w których wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia w kontekście infrastruktury, jednak nadzieją są dla nich młodzi ludzie, okazujący duży entuzjazm w zakresie korzystania z mediów społecznościowych czy płatności mobilnych. Przykłady takich gospodarek to: Nigeria, Uganda, Kolumbia, Peru, Pakistan czy Sri Lanka.

Nigdy wcześniej nie było tak pilnej potrzeby zrozumienia czynników, które napędzają cyfryzację i zaufanie do niej. Wszystkie gospodarki świata, w tym polska, muszą mierzyć się z wyzwaniami wywołanymi przez pandemię i jednocześnie przygotowywać się na czas po-pandemiczny. Niezależnie od szerokości geograficznej, kluczowym elementem odbudowy gospodarek będzie sukces cyfrowy i skorzystanie z ogromnych możliwości, jakie dają nowe technologie i innowacje.

  Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe

Wzrasta zainteresowanie cyfrowymi usługami

Na ogólny wynik ucyfrowienia gospodarki kraju (część Cyfrowe Ewolucje raportu) mają wpływ cztery istotne kryteria.

 • „Podaż cyfryzacji” pokazuje, jak bardzo rozwinięta jest infrastruktura ułatwiająca interakcje i transakcje cyfrowe. Rozumiana jest m.in. przez pryzmat powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu. W tym zestawieniu Polska z wynikiem 67,0 pkt. zajmuje 37. miejsce na świecie (pierwszy jest Singapur z wynikiem 100,0), jednak pod względem tempa rozwoju tego czynnika jesteśmy już na 14. miejscu (wynik 72,0, najwyższy Rwanda – 80,4).
 • „Popyt na cyfryzację” to z kolei obraz tego, czy konsumenci chcą i potrafią korzystać z dóbr cyfrowego ekosystemu, jak również czy mają do tego odpowiednie narzędzia. Wynik na poziomie 78,1 pkt. dał Polsce 29. miejsce na świecie (światowym liderem jest Korea Płd. z wynikiem 100,0). Jeśli chodzi jednak o rozwój tego parametru na przestrzeni ostatnich lat, to nasza pozycja jest zdecydowanie wyższa, bo 10. (wynik 55,4 pkt., najwyższy mają Chiny – 93,4). Wyniki raportu The Fletcher School i Mastercard pokazują zatem, że w Polsce popyt na korzystanie z cyfrowych produktów i usług jest na wyższym poziomie niż podaż. Jednocześnie pod względem tempa rozwoju obydwu tych czynników na przestrzeni ostatnich lat, polska gospodarka plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce, co dobrze rokuje na przyszłość.
 • Otoczenie instytucjonalne to kryterium pokazujące, czy polityka prowadzona przez rządzących i stanowione prawo tworzą dobry klimat do rozwoju cyfrowych technologii i innowacji. Pod tym względem jesteśmy na 38. miejscu na świecie (wynik 60,2 pkt.), na poziomie Czech czy Gruzji. Najwyższy wynik ma Singapur (99,9). Pod względem tego, jak bardzo otoczenie instytucjonalne sprzyjające cyfrowości rozwinęło się w ostatnich dwunastu latach, jesteśmy na 44. miejscu (29,8), na poziomie Nowej Zelandii czy Niemiec. Najwyższy wynik uzyskał Azerbejdżan (49,9).
 • Innowacje i zmiany to wskaźnik pokazujący, w jakim stopniu innowacje stanowią siłę gospodarki cyfrowej państwa. Innowacja jest w tym przypadku rozumiana nie tylko jako dostępność nowych produktów i usług cyfrowych, ale też talentów i kapitału ludzkiego, czy jakość współpracy uniwersytetów i przemysłu w zakresie badań i rozwoju (R&D). To kryterium daje Polsce 39. miejsce (41,4 pkt.), na poziomie Bahrajnu czy Łotwy. Wyżej od nas uplasowały się m.in. inne kraje z naszego regionu: Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia czy Słowacja. Liderem na świecie jest Singapur (90,2), przed Hong Kongiem i Stanami Zjednoczonymi. Obiecujący może być natomiast dla Polski wskaźnik szacujący wzrost poziomu innowacji w gospodarce w ostatnich dwunastu latach. Wynik 45,0 dał Polsce już 17. miejsce na świecie, na poziomie Filipin czy Singapuru. Z państw Europy wyżej od Polski uplasowały się jedynie Ukraina i Litwa. W skali globalnej innowacje w gospodarce najszybciej postępują w Chinach (58,6), Etiopii i Hong Kongu.

Polacy pozytywnie nastawieni do cyfryzacji

W drugiej części raportu, Cyfrowe Zaufanie, poddano analizie 42 gospodarki z całego świata. Pod uwagę były brane cztery czynniki obrazujące, na jakim poziomie zaawansowania jest budowa cyfrowego ekosystemu w poszczególnych państwach i w jakim stopniu jest on przyjazny oraz bezpieczny z perspektywy użytkowników.

 • W krajach takich jak Brazylia, Kolumbia czy Meksyk cyfrowa gospodarka ma szansę przyspieszyć dzięki zachowaniu użytkowników, którzy wykazują bardzo duże zainteresowanie mediami społecznościowymi, płatnościami w internecie czy mobilnymi. Pod względem otwartości użytkowników na tego typu cyfrowe rozwiązania Polska znalazła się na 30. miejscu (wynik 30,3 pkt.), zaś liderem są Chiny (100,0).
 • W gospodarkach takich jak Chiny, Indonezja czy Wietnam obserwuje się coraz bardziej przychylne nastawienie użytkowników wobec cyfrowej przyszłości. Ten wskaźnik pokazuje też m.in., czy ufamy firmom technologicznym oraz instytucjom publicznym, że bezpiecznie i etycznie zarządzają naszymi danymi. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 13. miejscu (58,25 pkt.), pierwsza jest Holandia (78,6).
 • Gospodarki o bardziej dojrzałym podejściu do cyfryzacji, takie jak Szwecja, Holandia czy Dania (numer 1., wynik 73.06), mogą pochwalić się zbudowaniem zaufania do cyfrowego środowiska. Wskaźnik ten określa, na ile gwaranci zaufania, tacy jak rząd czy duże korporacje, zapewnili bezpieczny i pewny ekosystem online. Polska znalazła się na 17. miejscu (58.31), tuż za Stanami Zjednoczonymi.
 • Gospodarki takie jak Stany Zjednoczone (najlepszy wynik, 78.16), Hong Kong, Tajwan, Korea Południowa i Singapur zapewniają obywatelom niemalże bezproblemowe możliwości korzystania z usług cyfrowych. W tym wskaźniku brano pod uwagę trzy komponenty: infrastrukturę (np. zasięg sieci 4G w kraju), dostęp (np. jaki odsetek populacji może korzystać z internetu) oraz interakcję (jaka jest wydajność łączności szerokopasmowej i komórkowej bądź czy robienie zakupów online jest bezproblemowe). Doświadczeniom tym towarzyszy wysoki poziom zaangażowania użytkowników, co już teraz daje czołowym gospodarkom pewną przewagę nad pozostałymi. Polska znalazła się na 25. miejscu (51,25 pkt.).

POBIERZ PEŁNY RAPORT 


Źródło: Mastercard

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Powrót do normalności rozpoczyna się od najbliższego otoczenia [BADANIE]

zakupy

 • 71% polskich konsumentów decyduje się kupować u lokalnych przedsiębiorców – nastąpił wzrost
  wydatków na zakupy w piekarniach, sklepach warzywno-owocowych oraz sklepach mięsnych
 • W czasie pandemii prawie jedna trzecia kupujących odkryła nowe lokalne sklepy i nowych
  dostawców ze swojej okolicy

Aż 71% ankietowanych w badaniu Mastercard przyznało, że po zniesieniu obostrzeń stara się robić zakupy u lokalnych przedsiębiorców i wspierać tym samym niezależne sklepy w powrocie do normalności. Ponadto, 26% ankietowanych stwierdziło, że po rozpoczęciu przymusowej izolacji odkryli w swojej okolicy punkty handlowo-usługowe, których dotąd nie znali. Ponad dwie trzecie respondentów (65%) zamierza w dalszym ciągu kupować w lokalnych sklepach, nawet po zniesieniu wszystkich ograniczeń związanych z zakupami i podróżowaniem.

Polacy stali się również bardziej wrażliwi na los potrzebujących: 66% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich miesięcy poświęca im więcej uwagi, a ponad połowa przebadanych (52%) odczuwa teraz większe poczucie wspólnoty. W całej Europie, co trzeci badany czuje większą chęć kontaktu z sąsiadami, natomiast 32% twierdzi, że zna z imienia i nazwiska osoby prowadzące lokalne sklepy. W Polsce personalia lokalnych przedsiębiorców zna 26% przebadanych konsumentów.

Aż 52% polskich ankietowanych przyznaje, że tęskniło za lokalnymi restauracjami i pubami, co stanowi wynik wyższy niż odnotowano dla wszystkich krajów europejskich łącznie. Kolejne 40% zamierza częściej stołować się w lokalnych obiektach gastronomicznych, aby pomagać im w powrocie do normalności. Co piąty (22%) ankietowany badania Mastercard stwierdził, że z przyjemnością wybrał się do ulubionego restauracyjnego ogródka, gdy lokalne bary i kawiarnie zostały otwarte na zasadach ograniczonego dostępu.

Obecne czasy wymusiły na konsumentach zmiany nawyków zakupowych. Szukają oni nie tylko bezpiecznych form płatności elektronicznych i zbliżeniowych, ale wybierają również zaufane sklepy lokalne.  Lokalni przedsiębiorcy mają ogromne znaczenie jako dostawcy towarów i usług dla najbliższej społeczności oraz jako siła napędowa ożywienia gospodarczego w skali całego kraju. Odgrywają także szerszą, integrującą rolę, wspierając mieszkańców danej okolicy i wzmacniając ducha wspólnoty. Chociaż cała Europa przeżywa trudny okres, można oczekiwać, że nastąpi wzrost poczucia lokalnej lojalności, która utrzyma się po zniesieniu lockdownu i powrocie do normalnego życia.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe

Wśród innych lokalnych obiektów handlowo-usługowych, które odczuły znaczne ożywienie po zniesieniu obostrzeń, można wymienić salony fryzjerskie. 53% ankietowanych woli bowiem pójść do swojego fryzjera, niż ostrzyc się samodzielnie w domu lub skorzystać z pomocy rodziny czy przyjaciół. Co ciekawe, w czasie epidemii część Polaków powróciła do tradycyjnej metody dostarczania mleka do domu — 11% badanych zleciło taką usługę na czas zamknięcia w domu i nie zamierzają z niej rezygnować po zniesieniu obostrzeń.

Odmrażanie gospodarki przynosi wyczekiwaną ulgę, ale wciąż wiąże się z obawą przed zarażeniem koronawirusem. Chcąc pomóc konsumentom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i zrozumieniu panujących aktualnie zasad i zaleceń, na początku maja Mastercard uruchomił stronę internetową KiedyDoSklepu.pl. Narzędzie prezentuje średnie natężeni ruchu w różnych typach placówek handlowych, co pomaga konsumentom wybrać optymalną porę na zakupy spożywcze. Ponadto, serwis przypomina również obowiązujące zasady bezpieczeństwa korzystania z restauracji, kawiarni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni i pływalni, kin i teatrów, a także środków transportu publicznego. Na stronie na bieżąco aktualizowane są informacje o rządowych zaleceniach dotyczących m.in. stosowania maseczek czy rękawiczek jednorazowych, bądź odległości, jakie należy zachowywać od innych osób. Ponadto Mastercard, bazując na ograniczeniach obowiązujących w poszczególnych placówkach, doradza konsumentom, na co zwrócić szczególną uwagę i co zabrać ze sobą, wybierając się np. do fryzjera, czy jak wygodnie i bezpiecznie umawiać się na wizytę u kosmetyczki.

DZIESIĘĆ LOKALNYCH TYPÓW PLACÓWEK HANDLOWYCH, KTÓRE NAJBARDZIEJ MOGĄ OCZEKIWAĆ OŻYWIENIA PO ZNIESIENIU OBOSTRZEŃ:

 1. Piekarnie
 2. Sklepy warzywno-owocowe
 3. Sklepy mięsne
 4. Sklepy z narzędziami i artykułami dla majsterkowiczów
 5. Zakłady fryzjerskie
 6. Kawiarnie
 7. Niezależne sklepy odzieżowe
 8. Restauracje
 9. Bary/puby
 10. Sklepy z upominkami

Źródło: Informacja prasowa MasterCard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF