...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Psychologiczne bezpieczeństwo podnosi wydajność zespołów. Firma bez strachu [BRIEF PATRONUJE]

firma bez strachu

Niniejsza książka krok po kroku pokazuje, jak stworzyć organizację bez lęku – taką, w której każdy może być w pracy sobą, wnosić swój wkład, rozwijać się, świetnie funkcjonować i współpracować, by uzyskiwać znakomite rezultaty. Jak zbudować kulturę organizacyjną, która sprzyja kreatywności, rozwojowi i efektywności. Jak stawiając na bezpieczeństwo psychiczne w swoim zespole lub organizacji, zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Bezpieczeństwo psychologiczne a efektywność zespołu

Szczególnie w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy tradycyjna kultura „dopasowywania się” i „kontynuowania” oznacza zagładę. Dziś sukces wymaga ciągłego napływu nowych pomysłów, zdolności do poszukiwania rozwiązań i krytycznego myślenia. Profesor Harvard Business School, autorka niniejszej książki, Amy C. Edmondson, już w 1999 roku przeprowadziła badania, pokazujące, że psychologiczne bezpieczeństwo podnosi wydajność zespołów. Spopularyzował je projekt „Arystoteles”, przeprowadzony przez Google, który wykazał, że jest ono głównym czynnikiem, dzięki któremu pracownicy są gotowi podjąć ryzyko, zgłaszają i realizują ambitne pomysły.

Praca bez lęku

Niniejsza książka krok po kroku pokazuje, jak stworzyć organizację bez lęku – taką, w której każdy może być w pracy sobą, wnosić swój wkład, rozwijać się, świetnie funkcjonować i współpracować, by uzyskiwać znakomite rezultaty. Jak zbudować kulturę organizacyjną, która sprzyja kreatywności, rozwojowi i efektywności. Jak stawiając na bezpieczeństwo psychiczne w swoim zespole lub organizacji, zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Znajdziemy w niej zarówno liczne wnioski z badań przeprowadzonych przez autorkę, jak i ponad 20 analiz case study dotyczących typowych błędów (m.in. Volkswagen, Wells Fargo, Nokia) oraz skutecznych rozwiązań (m.in. Pixar, Google) pozwalających tworzyć środowisko pracy, w którym ludzie mogą się uczyć, wprowadzać innowacje i rozwijać się. Amy C. Edmondson przygląda się też znanym firmom, w których lęk w miejscu pracy przyczynił się do powstania iluzji sukcesu, a tym samym opóźnił odkrywanie istniejących problemów, co w rezultacie doprowadziło do porażki, której można było uniknąć.

Zatrudnianie utalentowanych osób nie wystarcza

Liderzy, którym zależy na uwolnieniu indywidualnych i zbiorowych talentów, znajdą w Firmie bez strachu konkretne wskazówki i narzędzia pozwalające stworzyć atmosferę bezpieczeństwa psychologicznego, w której pracownicy mogą swobodnie przedstawiać swoje pomysły, dzielić się informacjami i zgłaszać błędy. I choć tworzenie bezpiecznego środowiska pracy wymaga wysiłku i umiejętności, jest podstawą do uzyskania wysokiej efektywności w świecie VUCA.

Amy Edmondson, przeplatając ze sobą wyniki badań, opowieści i własne przemyślenia będące rezultatem dekad prowadzonych przez nią badań, pokazuje, dlaczego bezpieczeństwo psychologiczne stanowi kluczowy czynnik niezbędny do tworzenia efektywnych, przyjaznych i elastycznych organizacji. Ta cenna publikacja opisuje kroki, jakie mogą poczynić liderzy, aby ludzie byli skłonni mówić o błędach i obawach oraz by towarzyszyło im przekonanie, że nie zostaną upokorzeni, zignorowani czy obarczeni winą za wyrażenie swojej opinii.

Robert Sutton, profesor na Uniwersytecie Stanforda oraz autor bestsellera Dobry szef, zły szef

Dzisiejsze organizacje są uzależnione od uzdolnionych ludzi, lecz istnieje wiele powodów, dla których sam talent nie wystarczy. Amy Edmondson poświęciła 20 lat na to, by poznać zagadnienie bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach. W tej wydanej w doskonałym momencie, ważnej książce dzieli się z nami swoimi wnioskami. Opisuje to, jak lęk może tłumić kreatywność i umiejętność pracy w zespole, a następnie proponuje mądre, praktyczne rozwiązania, pozwalające na pokonanie tych przeszkód oraz budowanie organizacji wolnej od lęku. To książka, którą powinien przeczytać każdy lider i postępować zgodnie z przedstawionymi w niej zaleceniami.

Daniel H. Pink, autor książek Kiedy oraz Drive

Główne przesłanie książki Amy Edmondson jest następujące: przywództwo wymaga tworzenia w miejscu pracy warunków, w których ludzie mają poczucie, że mogą mówić o swoich pomysłach, a błędy są traktowane jako okazje do uczenia się. Zbuduj organizację wolną od lęku i zobacz, jakie niezwykłe rzeczy się wydarzą. To nie tylko właściwy sposób postępowania, ale również najlepsza droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej!

Bob Chapman, prezes firmy Barry-Wehmiller i autor książki Everybody Matters

Amy C. Edmondson jest profesorem katedry przywództwa i zarządzania w Novartis Harvard Business School, a w ukazującym się dwa razy w roku rankingu wiodących teoretyków zarządzania Thinkers 50 jest wymieniana od 2011 roku. Wykłada i pisze o przywództwie, zespołach i uczeniu się na poziomie organizacji. Jej artykuły ukazują się w publikacjach takich jak: „Harvard Business Review”, „California Management Review”, „Administrative Science Quarterly” oraz „Academy of Management Journal”. Jest także autorką książek Teaming: How Organizations Learn, Innovate and Compete in the Knowledge Economy oraz Teaming to Innovate.

Więcej informacji o książce  Firma bez strachu znajdziesz na stronie Wydawnictwa MT Biznes. 


Źródło: MT Biznes 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Chcesz skutecznego zespołu zdalnego? Zapewnij bezpieczeństwo psychologiczne

Bezpieczeństwo psychologiczne pracownika w pracy zdalnej

Na podstawie projektu badawczego, w którym przebadano kilkaset zespołów, Google wyznaczył 5 czynników, które czynią zespoły wielkimi. Okazało się, że nie decydują o tym wcale najbardziej doświadczeni członkowie zespołu, czy najinteligentniejsi pod względem IQ ani nawet ci popełniający najmniej błędów. O bezpieczeństwie psychologicznym pisze dla nas Andrzej Dobrucki, Laureat zeszłorocznej edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

W roku 2015 po dwóch latach wytężonej pracy ekipa Google opublikowała wyniki swoich badań, przeprowadzonych pod nazwą Project Aristotle, które miały odpowiedzieć na pytanie:

Co czyni grupę ludzi świetnym zespołem?

Na podstawie projektu badawczego, w którym przebadano kilkaset zespołów, Google wyznaczył 5 czynników, które czynią zespoły wielkimi. Okazało się, że nie decydują o tym wcale najbardziej doświadczeni członkowie zespołu, czy najinteligentniejsi pod względem IQ ani nawet ci popełniający najmniej błędów.

Warunkiem, który okazał się decydujący w budowaniu skutecznego zespołu okazało się mało wówczas rozpoznawalne bezpieczeństwo psychologiczne. Dalej uplasowały się niezawodność, jasna struktura, znaczenie i wpływ.

Bezpieczeństwo psychologiczne

Czym jest w ogóle bezpieczeństwo psychologiczne w zespole? Szeroko definiuje się je jako klimat pozbawiony strachu, w którym członkowie mają pełną swobodę wyrażania siebie i nie boją się kar czy kompromitacji.

Kiedy ludzie czują się bezpiecznie w swojej pracy, nie mają wówczas problemu ze zgłaszaniem uwag czy błędów – również przyznając się do swoich. Robią to bez obawy o odwet czy utratę stanowiska. Psychologiczne bezpieczeństwo jest swoistą atmosferą zaufania pomiędzy członkami zespołu.

Jacy jesteśmy, kiedy czujemy się bezpiecznie

W atmosferze zaufania, wsparcia i autentyczności każdy ma możliwość kreatywnego wyrażania siebie. To z kolei jest podstawowym budulcem innowacji w tym nowych metod rozwiązywania problemów.

Strach i lęk powodują, że zamykamy się w sobie i dbamy wyłącznie o naszą własną pozycję.
Jeśli mamy poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, łatwiej nam wyciągnąć rękę do tych koleżanek i kolegów z zespołu, którzy potrzebują naszej pomocy. Inteligencja emocjonalna i empatia nie działa bowiem w atmosferze niepewności i lęku.

W końcu bezpieczeństwo takie motywuje nas do działania na rzecz celów organizacji. Chętniej też zgłaszamy konstruktywne uwagi wobec członków zespołu, ale też kadry menedżerskiej.

A jak jest w zespołach zdalnych?

Z badań Google oraz zapewne doświadczenia wielu z nas wynika, jak brak innowacyjności, gry zespołowej, autentyczności i odpowiedniej informacji zwrotnej negatywnie wpływa na morale i skuteczność zespołu.

Nie jest tajemnicą, że w pracy zdalnej brak tych warunków powoduje wielokrotnie bardziej dotkliwe skutki. Decyduje o tym głównie brak fizycznego kontaktu między ludźmi czyli niekompletne pole informacyjne na temat życia i pracy pozostałych członków zespołu. Łatwiej o demotywację i spadek zaufania do współpracowników i menedżerów.

W modelu kolokowanym (czyli w biurze) zaufanie stopniowo rodzi się między ludźmi, którzy spędzają ze sobą czas w pracy, na kawie, wspólnie uczestniczą w projektach, rozwiązują problemy i stanowią dla siebie wsparcie, po które łatwo sięgnąć.

W środowisku zdalnym, które dla wielu z nas wciąż jest czymś nowym, rola kształtowania kultury bezpieczeństwa psychologicznego spada przede wszystkim na menedżerów. Oldschoolowe zarządzanie metodą kija i marchewki sprawdza się w takich zespołach fatalnie. Niestety wielu menedżerów ale i pracowników wciąż uważa tę formę motywacji za najskuteczniejszą zapominając, że z kąpielą wylewa dziecko zwane zaufaniem, bo w relację wkrada się strach.

Menedżer w zespole zdalnym musi więc zachęcać do autentyczności, wyrażania własnego zdania oraz eksperymentowania z rozwiązaniami. Zamiast podkreślać hierarchię i siłę – słuchać i służyć pomagając jak najlepiej wykonywać pracę. Wzór płynący od menedżerów i liderów z czasem zaraża zespół stając się trwałym fundamentem kultury.

I tylko w takiej atmosferze każda grupa ludzi, a szczególnie grupa pracująca zdalnie, może być długofalowo skuteczna i zmotywowana.

Autorami artykułu są prowadzący nadchodzące webinarium pt.: Bezpieczeństwo psychologiczne pracownika w pracy zdalnej. Serdecznie zapraszamy w środę 29 kwietnia, godz. 15:00. 

Dołącz do wydarzenia


Andrzej Dobrucki
Zuzanna Przybyła
WorldIsYourOffice.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF