...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wychodzenie z kryzysu i odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Eksperci zapraszają na konferencję wspierającą biznes po pandemii [BRIEF PATRONUJE]

Business Market

Pandemia nauczyła nas nieustannego adaptowania się do nowych warunków oraz zmian dotychczasowych strategii i planów. Dla przedsiębiorców był to czas pełen wyzwań. Wielu z nich nadal zmaga się z licznymi przeszkodami na drodze rozwoju. Konferencja ma zmienić postrzeganie nowej rzeczywistości i wzmocnić biznes w czasie wychodzenia z kryzysu.

20 maja 2021 r. w formule online odbędzie się I edycja konferencji Business Market – wydarzenia dedykowanego przedsiębiorcom i wszystkim aktywnym w biznesie. Uczestnicy będą mogli wysłuchać 13 inspirujących prelekcji, a podczas siedmiogodzinnej sesji networkingowej porozmawiać oraz zadać pytania znanym i cenionym ekspertom. Konferencje to świetna okazja do spotkań z setkami przedsiębiorców oraz dzielenia się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. W merytoryczny i praktyczny sposób będą omawiane najważniejsze obszary biznesu – marketing, sprzedaż, finanse, strategię, rozwój i przywództwo. Tematem przewodnim konferencji będzie „Wychodzenie z kryzysu i odnalezienie się w nowej rzeczywistości”.

Agendę wydarzenia wypełniają wystąpienia praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Na wirtualnej „scenie” pojawią się m.in. Olga Kozierowska, Wojciech Herra, Oliwia Bosomtwe, dr Maciej Kawecki, Greg Albrecht i Agnieszka Wnuk. Porozmawiamy o tym, jak sprzedawać nie będąc handlowcem, jak skutecznie promować biznes na LinkedIn oraz w jaki sposób wyróżnić się w facebookowym tłumie. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również, jak dopasować ofertę do popandemicznych realiów, w jaki sposób wyróżnić się na najistotniejszych kanałach sprzedaży oraz dlaczego w nowych czasach cyberbezpieczeństwo biznesu jest tak istotne.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Think!, która od 2007 r. wspiera wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych i społecznych XXI wieku. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się Allegro i Bank BNP Paribas – Partnerzy Główni konferencji. Pozostali partnerzy: Orange Polska – Partner Strategiczny, Mastercard – Partner Wspierający oraz Motivational Speaking, Albrecht&Partners, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, BRIEF i Very Human Services, którzy objęli wydarzenie partnerstwem merytorycznym.

Business Market to marka mentor, która została stworzona przez ekspertów, językiem zrozumiałym dla każdego. Chcemy łączyć ze sobą ludzi przedsiębiorczych, wierzących w swoje siły i działanie oraz tych, którzy chcą się aktywnie rozwijać zawodowo. Ludzi, których pomysły i inicjatywy przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz poprawy komfortu i jakości życia nas wszystkich. Zaprojektowaliśmy to wydarzenie w taki sposób, aby praktycznie wspierać przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią. Chcemy tworzyć przestrzeń, która wspiera i rozwija biznes – nie tylko ten w dużych i szklanych biurowcach, ale szczególnie ten lokalny i bliski naszej codzienności.

Anna Bichta, Prezes Fundacji Think, organizator konferencji Business Market

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wejść na stronę www.businessmarket.com.pl i kupić bilet.


Źródło: Fundacja Think 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Accenture: 18 miesięcy – tyle czasu potrzebują najlepsi, aby wrócić do zysków sprzed pandemii

Zyski po pandemii

Według nowego raportu Accenture opublikowanego w styczniu 2021 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, wiodące firmy europejskie spodziewają się poprawy wyników finansowych w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Aby zintensyfikować proces powrotu do poziomu zysków sprzed pandemii zdaniem konsultantów Accenture muszą one przyspieszyć zarówno swoją transformację cyfrową, jak i przemiany w obszarze zrównoważonego rozwoju. Takie dwutorowe podejście nie tylko pozwoli na szybsze wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, ale także zagwarantuje przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Kryzys COVID-19 doprowadził do rozbieżności w odporności finansowej i perspektywach wzrostu europejskich firm. Prawie połowa (49%) z nich odnotowała spadek przychodów lub zysków w ciągu ostatnich 12 miesięcy i w tym roku nie spodziewa się poprawy swojej sytuacji.

Według raportu do grupy „upadających aniołów”, czyli firm, które mimo faktu, że miały dobre wyniki finansowe przed pandemią, w tym roku spodziewają się spadku przychodów lub zysków, można zakwalifikować jedną piątą przedsiębiorstw (19%). Tylko jedna trzecia (32%) europejskich firm oczekuje wzrostu rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Do grona „przyszłych liderów”, jak określono tę grupę w raporcie Accenture, należą przedsiębiorstwa przodujące zarówno pod kątem cyfryzacji, jak i wdrożenia praktyk zrównoważonego rozwoju.

Według badań prawie połowa (45%) europejskich przedsiębiorstw nadaje priorytetowe znaczenie inwestycjom zarówno w transformację cyfrową, jak i zrównoważony rozwój. Aż 40% europejskich respondentów planuje duże inwestycje w sztuczną inteligencję, a 37% rozważa inwestycje w chmurę. Jednocześnie 31% firm planuje skupić się na inwestycjach w modele biznesowe pozwalające na zrównoważony rozwój.

Wkraczamy w dekadę, która wprowadza nową falę zmian w biznesie definiowaną przez transformację na rzecz cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Liderzy podwójnej transformacji inwestują więcej w innowacje we wszystkich dziedzinach, przeznaczając ponad 10% swoich rocznych przychodów na badania i rozwój. Pamiętają także o rozwoju talentów, kształcą i przekwalifikowują swoich pracowników. W ten sposób budują ekosystem bazujących na technologii modeli biznesowych, których motorem jest zrównoważony rozwój. Wiodące firmy już teraz generują ponad 10% zysków z takich wysokoefektywnych modeli. Od tego, jak europejskie przedsiębiorstwa poradzą sobie z tą „podwójną transformacją”, zależeć będzie, jak szybko wyjdą z kryzysu i jak dobrze będą przygotowane do utrzymania wzrostu w postpandemicznym świecie.

Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture Strategy & Consulting

Na poszczególnych etapach takiej transformacji mogą wystąpić różnego rodzaju bariery. Jednym z największych i najczęściej spotykanych wyzwań dla firmy, która już wkroczyła na tę ścieżkę rozwoju, jest określenie realnego modelu biznesowego skoncentrowanego wokół zrównoważonych procesów i produktów. Kolejnym etapem jest uwolnienie zasobów inwestycyjnych w celu reorganizacji przedsiębiorstwa i szybkiego przejścia od projektów pilotażowych do inicjatyw realizowanych w skali całej firmy. Ten krok może okazać się szczególnym wyzwaniem dla ponad połowy (55%) europejskich firm, które nie mają pewności, że osiągną swoje cele dotyczące wzrostu na rok 2021.

Przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech są najbardziej optymistyczne pod tym względem – odpowiednio 59%, 52% i 51% respondentów w tych krajach spodziewa się, że osiągną w tym roku swoje cele. Przedsiębiorcy we Włoszech i Hiszpanii są jednymi z najbardziej pesymistycznych, a zaledwie odpowiednio 34% i 31% z nich, spodziewa się, że osiągną swoje cele w obszarze wzrostu w 2021 r.

Pełny raport „The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness” dostępny jest na stronie.

Nie jestem wielkim zwolennikiem wyciągania wniosków z wielkości średnich dotyczących całych gospodarek lub ich znaczących obszarów, gdyż nie odzwierciedlają zachodzących zmian jakościowych. Popieram poglądy tych ekspertów, którzy twierdzą, że po pandemii (kiedy?) gospodarka światowa na pewno będzie odmienna od tej sprzed pandemii. Przyspieszyła cyfryzacja, zmieniają się łańcuchy dostaw, zmieniają się obyczaje, a przede wszystkim przyspiesza powstawanie gospodarki 4.0. Do tego następuje szybkie różnicowanie tempa rozwoju gospodarczego między globalnymi graczami. Jak zwykle ci, co trafnie przewidzą zmiany i je wykorzystają będą wygranymi. Ci zaś, co tego nie zrobią – przegranymi.

Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izyb Gospodarczej

O badaniu

Badanie miało formę ankiety, w której wzięło udział 4051 członków kadry zarządzającej wyższego szczebla w 13 krajach z 19 branż. Zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. i objęło firmy o rocznych przychodach przekraczających 500 mln USD. Reprezentowane branże to: lotnictwo i kosmonautyka oraz obronność, linie lotnicze, turystyka i transport, motoryzacja, bankowość, rynki kapitałowe, komunikacja, media i rozrywka, przemysł chemiczny, branża towarów konsumenckich, energetyka, ochrona zdrowia, zaawansowane technologie, towary i sprzęt przemysłowy, ubezpieczenia, farmaceutyka, biotechnologia i life sciences, usługi publiczne, handel detaliczny, oprogramowanie i platformy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Badanie zostało przeprowadzone w następujących krajach: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.


Źródło: Tailors Group

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zdemotywowani czy pełni nadziei? – z czym wchodzimy w 2021 r.

jaki bedzie 2021

Wielu ekspertów wieszczy, że nowo rozpoczęty 2021 r., po wielu miesiącach pokory i przewartościowania potrzeb i celów (i po stronie popytowej i podażowej) będzie niczym nowe rozdanie, w domyśle – lepsze (choć oczywiste jest, dla których sektorów będzie to ciąg dalszy walki o przerwanie albo przykry koniec nadziei na ożywienie biznesu).

Trudno jednak uwierzyć, że podejście bliskie minimalizmowi, najwyższym standardom etycznym czy wizerunkowi idealnego pracodawcy zagości odtąd na dobre w naszych realiach.
Jak zawsze wiele działań z ub.r. było inicjatywami nakierowanymi ściśle na wsparcie wizerunku, jak chociażby pomoc dla szpitali, finansowa i rzeczowa, która niejednokrotnie wiosną wyglądała jak prześciganie się rywali rynkowych, kto będzie lepiej dostrzeżonym (przez media) darczyńcą. Markami publicznych placówek medycznych, głównie szpitali, podpierali się producenci paliw, dachówek, mebli – od sektora budowlanego po chemiczny.

Był to rok również wielu niechcianych sojuszy firm, przejęć firm rodzinnych, których właściciele stracili często na dobre zapał i nadzieję i nie zamierzają podejmować nowych inicjatyw biznesowych, wychodząc z 2020 r. zdemotywowani i wypaleni do cna.

Sytuacja pandemii i kryzysu gospodarczego wymusiła też na wielu potężnych producentach weryfikację celów biznesowych, ograniczenie portfolio, znalezienie innych sojuszy, z innymi markami i partnerami handlowymi, zweryfikowanymi w ostatnich miesiącach. Zrównoważony rozwój stał się codziennością i wiele podmiotów rynkowych, także usługodawców, kieruje się jego wytycznymi w prowadzeniu firmy. Oszczędne korzystanie z wody np. podczas produkcji i dbałość o niskoemisyjność to już nie tylko szkoleniowe zalecenia, ale codzienność także MŚP. McKinsey przekonuje, że ma się to przełożyć na wzrost miejsc pracy (jakże dziś pożądany!) i ożywienie gospodarcze, inwestycje w infrastrukturę odporną na zmianę klimatu ma zwiększyć „odporność” gospodarczą i środowiskową w perspektywie długoterminowej.

W skali globalnej – czasy są sprzyjające działaniom pro klimatycznym – zainteresowanie inwestycjami w zielone przedsiębiorstwa jest najwyższe w historii, czemu sprzyjają stopy procentowe na bardzo niskich poziomach i coraz niższe koszty technologii. Ograniczeniem są ludzie – sposób myślenia decydentów, czy zadośćuczynienie potrzebom akcjonariuszy przy zmianie modelu działania. O wpływie zmian klimatu na skutki gospodarcze można przeczytać w raporcie z badań Climate risk and socioeconomic impacts.

Czy przywództwo, dzięki pandemii, zmieniło się na znacznie bardziej odważne? Czy liderzy stali się bardziej kreatywni i elastyczni? Niektórzy może tak, natomiast z pewnością nie jest tak, że dzięki pracy zdalnej i nowym wyzwaniom w biznesie zarządzanie autorytarne przeszło do lamusa, gdyż wielu managerów nigdy nie pracowało inaczej. Nie jest też tak, że model współczesnej organizacji to firma społeczna, bo to promil w polskich realiach. Wielu szefów do dziś nie radzi sobie zupełnie z pracą zdalną i zarządzaniem zespołami w takim trybie, co dopiero nowozatrudnieni, którzy w ostatnich miesiącach mieli ogrom stresu i wyzwań, kierując nieznanymi sobie ludźmi, nie mając często szans na zweryfikowanie ich lojalności, rzetelności czy nawet płynności przepływu informacji, koniecznych do sprawnego przebiegu prac i podejmowania decyzji na bieżąco.

Zapewne zyskali ci, którzy pokazali, że są motorem innowacji, nie tylko w formule startupu, ci, którzy spisali się najlepiej w zakresie dostaw, ale też ci, którzy utrzymali produktywność i umieli najlepiej koordynować politykę cenową w trudnym rynkowym czasie, a także ci, którzy zdecydowanie silniej postawili na automatyzację i docenili ją przy covidowych obostrzeniach, nie tylko związanych z pracą zdalną, ale i zachowaniem dystansu społecznego. Okazało się, że nawet pokazy mody (np. torebek) można zrobić na wybiegach bez udziału modelek i przedstawicieli mediów, jedynie z wykorzystaniem dronów i transmisji online. Oczywiście nie chcemy, by te namiastki zastąpiły w dłuższej perspektywie „normalność”, ale kreatywność w wynajdywaniu alternatyw i ich wdrażaniu w ostatnich miesiącach bywała zaskakująca.

Sprawdziło się zarządzanie przez cele i płaskie struktury organizacyjne, gdzie decyzyjność była uproszczona. Jednak nie każda firma wykaże się porównywalnym poziomem elastyczności w podejściu do koniecznej zmiany, nie wszędzie uproszczono procesy decyzyjne i wzrosła znacząco skłonność do uczenia się.

Siłą rzeczy niemal we wszystkich firmach poprawiły się kompetencje cyfrowe i wzrosła otwartość na sprawniejsze rozwiązania technologiczne, zaś tempo digitalizacji spowodowało, że wielu zrozumiało, że na tym polu trzeba się rozwijać bezustannie. Czy jednak 2021 r. będzie rokiem boomu, etyki, ekologii i społecznych firm? Chyba wciąż jeszcze nie.

 

 

 

Marketer z wykształcenia, z ponad 20-letnim doświadczeniem (agencyjnym, korporacyjnym i mediowym) jako dyrektor strategiczny czy dyrektor marketingu; analityk i strateg, w szczególności na rzecz marek spożywczych, farmaceutycznych i usług medycznych. Ekspert strategiczny w Radzie Ekspertów Business Centre Club; wykładowca akademicki i trener biznesu, publicystka, współpracownik agencji konsultingowych i brandingowych oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia.

Marta Chalimoniuk-Nowak