...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pandemia nie przeszkodziła firmom rodzinnym [BADANIE]

biznes rodzinny

Pandemia i związane z nią wyzwania nie zagroziła największym firmom rodzinnym, wynika z przygotowanego przez EY Indeksu Firm Rodzinnych 2021. Wręcz przeciwnie – dzięki elastyczności, innowacyjności oraz społecznej odpowiedzialności wykorzystały nowe możliwości do rozwoju. Niektóre z nich, jak np. Mars czy Arcelor Mittal, przestawiły produkcję i skoncentrowały się na środkach ochrony osobistej czy osłon na twarz.

Znaczenie dla światowej gospodarki

Pięćset największych firm rodzinnych generuje przychody w wysokości 7,28 bln USD. Są trzecią, po USA i Chinach, największą siłą globalnej gospodarki, mimo spadku światowego PKB w 2020 r. o 3,5% (wg prognozy Banku Światowego z lipca 2021 roku).

Firmy rodzinne w Polsce odgrywają w gospodarce coraz większą rolę, w miarę jak dojrzewa nasz rynek. Największe z nich to już duzi gracze rozpoznawani i szanowani poza krajem. Firmy te często przechodzą łagodnie przez pandemię. Dlaczego? Po pierwsze: przedsiębiorczość i zwinność mają w DNA swoich rodzinnych organizacji. Po drugie, z natury dominuje tu perspektywa długoterminowa, która wygrywa z nagłymi, liczonymi krótkookresowo cięciami kosztów. Po trzecie wreszcie, w wielu firmach rodzinnych pracownicy czują się i są traktowani jak członkowie rodziny – to także powód, dla którego łagodniej przechodzą przez pandemię, dotykającą biznesu tak bardzo właśnie w wymiarze ludzkim.

Marek Jarocki, Partner EY Polska

EY promuje firmy rodzinne w ramach konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Igor Klaja, założyciel firmy OTCF i zwycięzca 18. edycji konkursu, będzie w czerwcu tego roku rywalizował z laureatami lokalnych edycji konkursu o miano EY World Entrepreneur Of The Year.

Geografia

Prawie połowa (236) firm rodzinnych badanych przez EY w ramach Indeksu Firm Rodzinnych 2021 pochodzi z Europy, a liderem są Niemcy, w których 90% wszystkich spółek to rodzinne biznesy. Z kolei USA mają tych firm najwięcej (119), bo prawie jedną czwartą wszystkich ujętych w Indeksie. Amerykańskie firmy rodzinne generują 2,5 bln USD przychodów i zatrudniają ponad 6 milionów ludzi. Siedem z 10 największych na świecie to firmy amerykańskie z Walmartem czy Fordem na czele.

ey-ip-firmy-rodzinne-przychody-panstwa.
Źródło: EY

 

Azjatyckie firmy odpowiadają za aż 87% przychodów całego regionu Azji i Pacyfiku, czyli w sumie za 835 mld USD.

Sektory gospodarki

Ponad jedna trzecia badanych firm działa w tradycyjnych sektorach – głównie konsumenckim i produkcyjnym. Warto pamiętać, że funkcjonują na rynku od dziesiątek lub wręcz setek lat, kiedy nowoczesne sektory, takie jak technologie czy nowe produkty oraz usługi finansowe nie istniały.

ey-ip-firmy-rodzinne-sektory
Źródło: EY

 

Przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcyjnym odpowiadają za 1,08 bln USD przychodów wszystkich firm Indeksu.

Pokolenie sukcesu

Najstarszą firmą rodzinna jest japońska Takenaka Corporation mająca ponad 400 lat. Osiągniecie znaczącej pozycji rynkowej trwa, dlatego 75% firm badanych przez EY ma ponad 50 lat. Stulatki to 32%, a ich przychody wynoszą 2,1 bln USD.

Nie tylko same firmy są wiekowe, ale także ich zarządzający. Średnio członkowie rad nadzorczych i zarządów to sześćdziesięciolatkowie. Ale młodsze pokolenie (40 lat i mniej) zaczynają odgrywać coraz większą rolę wchodząc do władz. Wnoszą ze sobą znajomość nowoczesnych technologii, zmieniających się potrzeb konsumentów i pracowników. A także inne podejście do zróżnicowania władz firm pod względem płci.

Sukcesja jest obecnie największym wyzwaniem dla firm rodzinnych w Polsce. Pokolenie osób, które zakładały większość firm rodzinnych w Polsce, powoli szuka następców. A nie jest to łatwe, gdyż dzieci założycieli często mają własne plany lub pomysły na prowadzenie biznesu. Nierzadko zdarza się więc, że wyjściem z sytuacji jest podział linii biznesowych, czy wręcz sprzedaż firmy, aby uzyskać fundusze na rozwój alternatywnych pomysłów biznesowych.

Magdalena Kasiarz, Associate Partner w kancelarii EY Law

Obecnie niecała 1/5 (17%) członków rad nadzorczych i zarządów firm rodzinnych to kobiety. W gronie organizacji zarządzanych przez kobiety 54% pochodzi z Europy, 30% z obu Ameryk i 13% z Azji i Pacyfiku. Spośród wszystkich firm Indeksu tylko 5% ma kobietę na stanowisku prezesa.

Standardy ESG

Firmy rodzinne zdają sobie sprawę z oczekiwań konsumentów, pracowników inwestorów oraz pozostałych interesariuszy obejmujących kwestie klimatyczne, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social and governance). Ponad połowa (53%) stosuje przynajmniej jeden standard ESG. Głównie jest to raportowanie o zrównoważonym rozwoju (GRI Sustainability Disclosure). Najczęściej robią to firmy (51%) z regionu EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka), 1/3 firm z obu Ameryk i 19% z regionu Azji i Pacyfiku.

O badaniu

EY przygotowuje Indeks Firm Rodzinnych co dwa lata od 2015 roku. Tegoroczny został opracowany we współpracy ze szwajcarskim Uniwersytetem St. Gallen.

Podstawą jest ranking firm rodzinnych, przy czym Indeks obejmuje 500 największych firm pod względem przychodów, zarządzanych przez przynajmniej drugie pokolenie, w których rodzina ma połowę udziałów (lub 32% w przypadku spółek publicznych).


Źródło: EY 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Stawka większa niż biznes – odpowiedzialne rodziny biznesowe spotkały się na VIII Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych w Poznaniu [BRIEF PATRONUJE]

Instytut Biznesu Rodzinnego

Instytut Biznesu Rodzinnego działając na rzecz profesjonalizacji rodzin biznesowych, oprócz edukacji i prowadzonego doradztwa organizuje merytoryczne debaty, których celem jest wymiana najlepszych praktyk.

Jesteśmy w okresie przyspieszonych procesów sukcesyjnych, a to wymaga uporządkowania również w zakresie nadzoru właścicielskiego. Dlatego tematyka tegorocznego spotkania osadzona jest wokół mechanizmów nadzoru i Ładu Rodzinnego. Myśląc w perspektywie trwania firmy przez kolejne pokolenia trzeba postawić sobie kilka trudnych pytań i poszukać na nie, dobrych odpowiedzi. Dobrych dla Firmy i dla Rodziny. I w tym miejscu, zaczyna się rozmowa o sukcesji.

Adrianna Lewandowska, prezes IBR

Praktyczne aspekty zbudowania mechanizmów, które mogą być inspiracją dla średnich i dużych biznesów rodzinnych mocno wybrzmiały w historii państwa Sosnowskich, właścicieli firmy KROSS. Unikatowe spojrzenie z różnych perspektyw przedstawili Zbigniew Sosnowski – twórca i założyciel marki Kross, Kacper Sosnowski – wiceprezes rozwoju biznesu oraz Filip Wojciechowski – prezes zarządu i Piotr Nowjalis – przewodniczący rady nadzorczej.

Wiedzieliśmy, że do sukcesji trzeba przygotować się dobrze, profesjonalnie. Jak coś robimy, to w oparciu o doświadczenia, najlepsze praktyki, wiedzę. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie konstytucji rodzinnej, która jest dla nas bardzo ważnym dokumentem.

Zbigniew Sosnowski, właściciel 

Od 9 lat jestem w firmie rodzinnej na stałe. Od ponad roku moim przełożonym nie jest już tata – a osoba z zewnątrz. Praca z nowym Prezesem jest dla mnie wzbogaceniem życia zawodowego, nowym doświadczeniem i wyzwaniem.

Kacper Sosnowski, wiceprezes i dyrektor rozwoju biznesu

Firma Rodzinna Kross ma odpowiednią strukturę. Tak dużej firmy nie da się prowadzić jednoosobowo. W firmie działają managerowie zewnętrzni na różnych szczeblach. W Kross stawiamy na rozwój, na innowacyjność, dajemy przestrzeń na samodzielności i kreatywność.

Filip Wojciechowski, prezes zarządu

Dobra Rada nadzorcza jest cierpliwa i wspiera Zarząd. Potrzebny jest dialog, chęć stawiana pytań i słuchania oraz szukania odpowiedzi na zadane pytania, a także przestrzeń na ryzyko. Taką przestrzeń do dobrego dialogu stworzył właściciel firmy Kross.

Piotr Nowjalis, przewodniczący rady nadzorczej

O odpowiedzialnym budowaniu biznesu na pokolenia oraz wartości dodanej, jaką wniósł do rodzinnego przedsiębiorstwa, opowiadał dr Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate.

Bardzo ważne było dla nas to, aby nie stać się korporacją. Chcieliśmy być i jesteśmy firmą rodzinną, pomimo tego, że znacznie się rozrośliśmy jako firma. Mamy wspaniałych ludzi, z którymi budujemy międzynarodowy już biznes rodzinny. Utalentowany zespół to jeden z elementów sukcesu rodzinnego biznesu Grupy Mokate.

Nieważna jest skala, firma powinna być jak start up. Zawsze dążyć do profesjonalizacji i rozwoju. Potrzebna jest determinacja i pragnienie sukcesu.

dr Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate

Podczas uroczystego panelu Zwycięzców przyznano nagrody w konkursie Firma Rodzinna Roku – kreatorze odpowiedzialności biznesowej i społecznej.

Szukamy firm, które realizują strategię uwzględniającą dobro swego otoczenia, a także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego. Doceniając firmy rodzinne, które od lat prowadzą biznes w oparciu o wartości i zaangażowanie społeczne, postanowiliśmy wyróżnić je poprzez nadanie im tytułu Firmy Rodzinnej Roku.

dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Uroczyste wyróżnianie najbardziej wrażliwej społecznie firmie rodzinnej za 2019 przyznano firmie Werner Kenkel. W dbałości o lokalne społeczeństwa Firma Rodzinna Werner Kenkel wychodzi z założenia, że nawet najmniejszy gest może uczynić wielką zmianę w życiu człowieka. Początek takiego myślenia dał Werner Kenkel – założyciel firmy. Ich najważniejsze działania to m.in: założenie fundacji „Jesteśmy więc pomagamy”, której celem jest wspieranie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych im. Wernera Kenkel. Ponadto firma angażuje się w działalność kulturalną m. in. objęła mecenatem szereg wydarzeń o charakterze artystycznym i kulturowym. Działania ekologiczne są ważną częścią społecznej odpowiedzialności firmy. Przykłady działań firmy to ekologiczne elektrownie kogeneracyjne, elektryczne wózki widłowe, recykling odpadów, produkcja na bazie makulatury, stosowanie ekologicznych farb, ok. 900 posadzonych drzew na terenie zakładów produkcyjnych. Statuetkę odebrali właściciele firmy: Adam Kenkel prezes zarządu oraz Damian Kenkel wiceprezes zarządu.

Statuetka w kategorii Firma Rodzinna Roku 2020 została przyznana Grupie Mokate. Grupa Mokate od wielu lat obecna jest w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańców innych regionów Polski. Nagrodę z rąk dr Adrianny Lewandowski odebrał Prezes Adam Mokrysz. Działania społeczne wyróżniające tę firmę rodzinną to m.in. współpraca ze Śląskim Bankiem Żywności, dzięki temu ok. 50 000 potrzebujących może liczyć na wsparcie. Grupa Mokate pracuje ze środowiskiem akademickim – organizując programy stażowe i praktyki. Dzięki temu najlepsi absolwenci mogą liczyć na podjęcie zatrudnienia w Grupie Mokate. Firma współpracuje także z Polskim Związkiem Szachowym – powołała „Akademię Szachową Mokate” i wspiera projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Grupa ponadto współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „Mokate pobudza myślenie”.

Aby pokazać sukcesję inaczej, emocjami i tym, co prawdziwie przeżywają rodziny biznesowe, wieczorem odbył się spektakl z udziałem aktorów z polskich teatrów, który wzbudził wiele emocji wśród widzów. Publiczność w wielkim skupieniu oglądała losy rodziny Smarczyńskich, która stanęła przed wyzwaniem sukcesji. Spektakl „W rodzinnym zwierciadle” według scenariusza Adrianny Lewandowskiej, reżyserii Aleksandra Machalicy z gościnnym udziałem aktorów Aleksandra i Adama Machalicy, Teresy Kwiatkowskiej i aktorki – sukcesorki Agaty Sasinowskiej oklaskiwany był długo.

Drugiego dnia Kongresu nastąpiło także uroczyste podpisanie dokumentów, zatwierdzających współpracę Instytutu Biznesu Rodzinnego z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu i inaugurujących utworzenie nowego awangardowego kierunku studiów MBA, dedykowanego wyłącznie zarządzającym w firmach rodzinnym. Na scenie swoje podpisy złożyli Prezes Instytutu dr Adrianna Lewandowska oraz Rektor Humanitas prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Nowoczesnym managerom brakuje umiejętności komunikacji i funkcjonowania w różnych kulturach i etniczności. Musimy szukać otwartości na środowiska międzykulturowe. Dzisiejszy pracownik nie potrafi sam rozwiązywać problemów. Nie stawiamy młodych ludzi przed koniecznością podejmowania wyzwań i samodzielnego załatwiania spraw. Świadome selekcjonowanie informacji – jest cechą istotną i cenioną u pracowników – szczególnie w kwestii zarządzania informacją i oddzielania fake newsów od prawdy. Nie potrafimy zarządzać własnym czasem, własną karierą i własną ścieżką rozwoju.

Michał Kaczmarczyk, rektor Humanitas prof. ucz. dr hab.

O kulturze organizacyjnej firmy rodzinnej, która stanowi kreatywną siłę w kryzysie, opowiedzieli ojciec i córka – mentor i sukcesorka Pałuckiej Drukarni OpakowańKarolina Olejniczak i Włodzimierz Olejniczak. Ich prelekcja była pełna pasji i praktycznych wskazówek, jak budować zgrany i zaangażowany zespół.

Przekazywanie odpowiedzialności, budowanie poczucie mocy sprawczej, wyzwolenie pozytywnej dawki energii, szacunek, zaufanie, troska – receptą na zaangażowanie pracowników w PDO.

Brak szkolenia to stagnacja, to brak postępu

Włodzimierz Olejniczak, współwłaściciel PDO

Nic tak nie jednoczy ludzi, jak wspólny cel. A jeszcze bardziej pomoc innym.

Karolina Olejniczak, sukcesorka

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych jest platformą wymiany wiedzy z zakresu zarządzania biznesem rodzinnym. Jak co roku w gronie prelegentów znaleźli się właściciele największych polskich i zagranicznych firm rodzinnych, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracjami. W panelach dyskusyjnych i prelekcjach wystąpili także m.in. Marcin Ochnik z Ochnik, Bogusław Kowalski z Graal, Dariusz Stasik z W.P.I.P., dr Jerzy Bar z BJ Sp z o.o., Maciej Duda z Duda Holding, Michał Łuczak i Tomasz Wróbel z Grupy Wróbel, Przemysław Mitraszewski z LPP, Adam i Damian Kenkel z Werner Kenkel, Filip Makowski z York, Krzysztof Madelski z Yes, Anna Andre z Andre Abrassive Articles, Zenon Sobiecki z Graso, Dominik Błaszak z Maro, Tomasz Łysoń z Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Sp z o.o, Jacek Kajut z Vector, Artur Wasiak z GOH.

Poza indywidulanymi prelekcjami odbył się szereg kameralnych warsztatów i paneli dyskusyjnych, gdzie dyskutowano o budowaniu biznesu na pokolenia, komunikacji międzygeneracyjnej, fundacjach rodzinnych, cyfryzacji, strategiach biznesu, społecznej odpowiedzialności firm rodzinnych. W Kongresie co roku bierze udział ok. 300 uczestników z firm rodzinnych z całej Polski. Reprezentują produkcję (ok. 50%), przemysł (26%), handel (21%) oraz usługi (3%). Ok. 5% firm uczestniczących w Kongresie osiąga przychody powyżej 1 miliarda PLN, łącznie realizują obroty na poziomie 40 miliardów PLN.


Źródło: Instytut Biznesu Rodzinnego

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zbliża się coroczny Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu [BRIEF PATRONUJE]

Kongres Firm Rodzinnych

To coroczne spotkanie przedsiębiorców rodzinnych należy do największych w Polsce i przyciąga przedstawicieli firm z całego regionu. W Kongresie biorą udział założyciele i przedstawiciele zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych, działających lokalnie firm. Wielkość i branża nie mają jednak znaczenia. Tym, co ich łączy jest rodzinny charakter i wspólne wyzwania, z którymi się mierzą.

Czwarta już edycja Kongresu Firm Rodzinnych pod hasłem przewodnim „Gotowi na jutro” odbędzie się w dniach 2-3 września w Kinie Nowe Horyzonty. W programie dwudniowego wydarzenia są cztery panele dyskusyjne, prezentacje kluczowych trendów biznesowych, seminarium oraz sześć warsztatów. Ponadto wystąpienia gości specjalnych i stoiska wystawiennicze, a wszystko to bezpłatnie dla uczestników. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonana patron honorowy Kongresu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Dolny Śląsk należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie. Swą wysoką pozycję w dużej mierze zawdzięcza sektorowi biznesowemu, zarówno dużym, ale też małym, średnim czy mikroprzedsiębiorstwom. Doceniając znaczenie lokalnych firm, mocno wspieraliśmy je podczas pandemii. Służył temu Dolnośląski Pakiet Gospodarczy – warty ponad miliard złotych system pomocy finansowej dedykowanej przedsiębiorcom. Zależy nam również na tym, by właściciele firm potrafili sami rozwijać swoje działalności, uodparniać je na kryzysy i podejmować nowe wyzwania. To ważne szczególnie w obecnych, trudnych czasach. Dlatego szczerze zachęcam do udziału w Kongresie, życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom owocnych spotkań i dyskusji.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Kryzys może być szansą

Siłą firm rodzinnych jest elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany. Dzięki temu są zdolne do przetrwania kryzysów, nabierania odporności oraz uczenia się na błędach. Kongres stanowi dla nich okazję do wymiany doświadczeń, dyskusji i korzystania z wiedzy ekspertów z obszarów zarządzania, finansów, marketingu, prawa czy HR.

Szczególnie ważnym czynnikiem w długoterminowym, stabilnym rozwoju firm rodzinnych jest komunikacja między pokoleniami i właśnie temu obszarowi poświęcona będzie osobna część Kongresu. Żeby pokazać, jak ta komunikacja wpływa na działalność firm, ale też jak należy ją prowadzić, zaprosiliśmy do współtworzenia programu zawodowych aktorów, którzy – wcielając się w role członków rodziny – podzielą się z nami historiami wziętymi z życia. Wprowadzą nas w świat dobrze znany nestorom i sukcesorom, lecz rzadko obserwowany z zewnątrz. Eksperci z Grant Thornton, pełniący zaś rolę obserwatorów, podzielą się refleksjami nad poszczególnymi epizodami, a także wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie zapewnić trwałość firmy rodzinnej.

Dariusz Bednarski, wiceprezes i partner zarządzający departamentem doradztwa Grant Thornton, Głównego Partnera Merytorycznego Kongresu

Tematyka tegorocznej edycji jest odpowiedzią na bieżące problemy firm oraz szanse, jakie się przed nimi otwierają w związku z nowymi trendami pojawiającymi się na rynku. Dyskusje, prelekcje i warsztaty poświęcone będą m.in.: pokonywaniu barier rozwojowych w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania czy internacjonalizację działalności, optymalizacji procesów, zarządzaniu zespołem w dobie kryzysu, sukcesji, interim management (tymczasowemu menedżerowi w firmie), zielonym technologiom, prawie pracy i nowym rozwiązaniom prawnym dla przedsiębiorców rodzinnych, a także cyberbezpieczeństwu i budowanie marki firmy.

dr hab. Krzysztof Safin

Nie odejdziemy od podsumowań i wskazania prostych rozwiązań naprawczych, ale naszą uwagę skupimy na wyciąganiu lekcji z obecnej sytuacji. Wskażemy na przykłady reorientacji biznesowej, na nowe koncepcje zarządzania, na modele współpracy i współdziałania, na oczekiwania i nowe potrzeby rynku – klientów i pracowników. Serdecznie Państwa zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB i Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego, inicjator Kongresu

Kongres Firm Rodzinnych jest wspólną inicjatywą środowiska biznesowego, samorządowego
i akademickiego, skupia dwudziestu partnerów merytorycznych i instytucjonalnych. Głównym Organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Głównym Partnerem Merytorycznym firma Grant Thornton, Sponsorem Strategicznym PKO Bank Polski.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zapisu dla uczestników dostępne są na stronie www: kfr.com.pl.


Źródło: Kongres Firm Rodzinnych

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF