...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

119 kandydatów do pierwszego programu liderskiego w branży komunikacji marketingowej: Marketing Masterminds

MM_podsumowanie_rekrutacji

IAA Polska zakończyło pierwszy etap rekrutacji do programu liderskiego Marketing Masterminds. Zainteresowanie programem było ogromne i przerosło oczekiwania: wpłynęło bowiem aż 119 nominacji, potwierdzonych kompletnymi zgłoszeniami kandydatów. Celem programu jest wskazanie marketingowych talentów, wsparcie ich w dalszym rozwoju i przygotowanie do roli liderów przyszłości.

Kandydatów do programu nominować mogli jedynie członkowie IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy – organizatora przedsięwzięcia. Marketingowe talenty zarekomendowane przez nich to niewątpliwie przyszłość naszej branży. Teraz przed niezależną agencją executive search – firmą Antal, wspierającą IAA Polska w rekrutacji – stoi niezwykle trudne zadanie, by wyłonić najlepszych z najlepszych. W kolejnym etapie, na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych i CV, wytypowanych zostanie maksymalnie 30 osób do przeprowadzenia zaawansowanej diagnozy kompetencji w oparciu o profesjonalne narzędzie psychometryczne i wywiad. Finalnie do bezpłatnego, dwuletniego programu, który uruchomiony zostanie w czerwcu 2021 r., zakwalifikowanych zostanie 12-15 osób – przyszłych liderów branży komunikacji marketingowej.

Na uczestników czeka wiele rozwijających aktywności i możliwość zbudowania marki osobistej. Przed nimi mentoring uznanych marketingowych ekspertów i wyjątkowe spotkania „inside the boardroom”, podczas których branżowe autorytety podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ważną korzyścią dla uczestników będzie także feedback rozwojowy i diagnoza potencjału przywódczego, przygotowujące ich do roli liderów przyszłości.

Nominowanie danej osoby do programu to docenienie jej potencjału i roli, jaką niebawem odegra. W otoczeniu każdego z nas jest Marketing Mastermind – przyszły lider lub liderka branży. Rekomendując ich do udziału w programie, daliśmy czytelny sygnał, że dostrzegamy tę wyjątkowość.

Jacek Olechowski, CEO Mediacap i prezes zarządu IAA Polska.

W Kapitule programu zasiadają branżowi eksperci z grona członków IAA Polska oraz przedstawicielka partnera programu – firmy Antal. To oni czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu kwalifikacji uczestników i realizacją programu: Jacek Olechowski, CEO MediaCap, Prezes Zarządu IAA POLSKA, Andrzej Karasowski, Dyrektor Premium TV w TVN MEDIA, Członek Zarządu IAA Polska, Anna Piotrowska-Banasiak, Development Director Antal, Jakub Potrzebowski, Partner zarządzający Group One S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej IAA Polska, Michał Sobolewski, Dyrektor strategii marketingowej i rozwoju biznesu w Nationale-Nederlanden, Członek Zarządu IAA Polska, Igor Kaleński, Prezes BBDO Polska, Global e-commerce Lead w Molecular BBDO, Członek Rady Nadzorczej IAA Polska oraz Jerzy Minorczyk, Dyrektor Generalny IAA Polska.

Organizatorem programu Marketing Masterminds jest IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy. Partnerami programu są Antal Polska, TVN Media i Grupa Mediacap.

Program Marketing Masterminds skierowany jest do osób pracujących w branży komunikacji marketingowej, po stronie marketera, mediów lub agencji, które mają minimum trzy i nie więcej niż trzynaście lat doświadczenia na stanowisku specjalistycznym lub menedżerskim. Kandydatów nominowali członkowie IAA Polska – mogły to być osoby pracujące w ich firmach lub osoby, z którymi współpracują. Ważne było, by kandydaci mieli już na koncie konkretne sukcesy, potrafili przewodzić zmianom i kierować zespołem . Głównym celem programu jest wsparcie w rozwoju osób z potencjałem, które już teraz wyróżniają się w swoich firmach, a w niedalekiej przyszłości będą liderami najważniejszych branżowych projektów i być może zasiądą w zarządach firm.

Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie: http://www.marketingmasterminds.pl

Organizator programu – IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy – jest częścią największego stowarzyszenia marketingowego na świecie, istniejącego od 1938 roku. W Polsce działa nieprzerwanie od 1993 r. i jest jedyną organizacją w kraju, która skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji reklamowej. Aktualnie jest ich ponad 130.

Stowarzyszenie jest platformą dialogu, formułowania potrzeb i podejmowania inicjatyw, dzięki którym rynek usług marketingowych może harmonijnie wzrastać i rozwijać się. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia jego członkowie nie tylko wymieniają doświadczenia, ale też uczestniczą w działaniach na rzecz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów, wpływają na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży marketingowej oraz kształtują wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej.

Oficjalna strona IAA Polska: www.iaa.org.pl

Jacek Olechowski, CEO MediaCap i Prezes Zarządu IAA Polska weźmie udział jako jeden z ekspertów w wydarzeniu #eksperci: Różne pokolenia w firmie – potencjał, który warto wykorzystać, które odbędzie się 13 maja o godz. 10:00.

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU 

WIĘCEJ INFORMACJI O PANELU #EKSPERCI


Żródło: IAA Polska

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Biała Księga Branding już dostępna

biala ksiega branding

Wielkim wyzwaniem dla kategorii branding i całej branży są koszty przetargów kreatywnych, w których poza ofertą handlową (ceną, opisem rekomendowanych prac, harmonogramem) oczekuje się wykonania od Agencji konkretnych prac strategicznych i kreatywnych. W przypadku przetargu na branding Klient często oczekuje od Agencji przedstawienia propozycji znaku, logotypu, obrandowania jego firmy czy produktów, a zatem efektu potencjalnej, odpłatnej współpracy. Na tak wypracowane materiały składa się najczęściej: ikonografia, typografia, kody kolorystyczne, ilustracje, kompozycja tych elementów oraz nazwy, claimy, krótkie teksty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile pomysły na kampanię reklamową można w przetargu przynajmniej próbować przedstawić częściowo, to już logotypu czy nazwy marki w przetargu brandingowym nie można zaprezentować „tylko trochę”. Jeśli Agencja Brandingowa jest o to poproszona w przetargu, to musi je uprzednio w sposób wyczerpujący opracować. Powstaje pytanie o sens i uczciwość zlecania na etapie przetargu prac, które mają się stać przedmiotem współpracy, ponieważ ich opracowanie generuje realne koszty po stronie Agencji biorących udział w zapytaniu.

Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający SAR

Gdyby analogicznego stopnia zaangażowania, jak w przypadku Agencji Brandingowych, wymagano w przetargach od firm prawniczych czy budowlanych, to musiałyby one w ofertach prezentować np.: projekt umowy lub pozwu ukończony w 70%, lub też wykonać określony odcinek drogi, lub wybudować połowę pięter planowanego budynku. Oczekiwanie takie byłoby oczywiście nieuzasadnione. To pokazuje, że już sam tryb przetargu kreatywnego (ze względu na szeroki zakres zadań przetargowych) jest dla Agencji Brandingowych, bardziej obciążający niż dla przedstawicieli innych branż. W Dialogu Branżowym dyskutowaliśmy nad praktykami obecnymi na rynku, szukając najbardziej efektywnych rozwiązań. Zebraliśmy i opisaliśmy rekomendacje i wytyczne, w tym trzy modele przetargu na branding, które służą uzyskiwaniu najlepszych wyników. Dwa pierwsze rekomendowane modele przetargu pozwalają zebrać konkurencyjne oferty i sprawdzić potencjał Agencji bez zlecania prac strategicznych, kreatywnych i generowania kosztów. Trzeci model uwzględnia sytuację, kiedy Klient zleca prace kreatywne w przetargu i w takiej sytuacji rekomendujemy, by ponosił ich koszt. Wysokość takiej opłaty oczywiście zależy od zakresu zlecanych zadań i jest przedmiotem bilateralnych ustaleń pomiędzy Klientem i Agencją.

Małgorzata Leniarska, CEO Dragon Rouge Warsaw, liderka grupy Branding ze strony Agencji

Polski rynek potrzebował takiego ogólnodostępnego manuala, rekomendacji i dobrych praktyk usystematyzowanych i zebranych w jednym miejscu. Mamy realną szansę, by przetargi kreatywne, w tym te na branding, odbywały się w szybkim, oszczędnym trybie, którego beneficjentami są obie strony. To jest szczególnie ważne w świetle wyzwań, których doświadczamy obecnie i które z pewnością będą na nas oddziaływać również po pandemii. Stosowanie rekomendacji Białej Księgi nie ogranicza konkurencyjności i nie faworyzuje żadnej ze stron. Poprawia za to naszą efektywność. Potrzebujemy optymalizować nasze procesy zakupowe na branding, kreację, reklamę, biorąc pod uwagę czas i koszty przetargów (nasze i oferentów), by uzyskiwać najlepsze wyniki w relacji jakość-ceny.

Mariusz Gerałtowski, prezes Stowarzyszenia PSML – współorganizatora Dialogu Branżowego

Mamy przekonanie, że przekazujemy zebraną w jednym miejscu wiedzę i narzędzia, które poprawiają efektywność procesów zakupowych, ich szybkość, transparentność i koszty, nie osłabiając przy tym koncentracji na jakości i cenie kupowanych usług. Zapraszamy rynek do zapoznania się z rekomendacjami Białej Księgi, opublikowanej w postaci „klikalnego”, nawigowanego z dowolnego miejsca dokumentu. Każda rekomendacja Białej Księgi jest kompletna, można stosować ją samodzielnie lub dla lepszych rezultatów razem z pozostałymi wytycznymi.

Anna Tomczyk i Piotr Szaniawski, praktycy, eksperci i przedstawiciele zakupów w Dialogu Branżowym w grupie Branding

Biała Księga Branding wraz z załącznikami jest dostępna stronie https://dobryprzetarg.com.pl/biala-ksiega w zakładce 09 Branding. Zgodnie z decyzją zobowiązującą wydaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dn. 28.09 br. Biała Księga zastąpi dotychczasowe opracowania i kodeksy w obszarze brandingu.

Co to jest Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej?

Zbiór dobrych praktyk i narzędzi przetargowych, wypracowany przez Reklamodawców i Agencje w Dialogu Branżowym jako rekomendacje do wykorzystania w 9 kategoriach marketingowych: media, komunikacja digital i full service, PR, branding, eventy, incentive travel, produkcja filmów reklamowych oraz badania. Dotychczas opublikowane zostały następujące rozdziały Białej Księgi: rekomendacje ogólne, PR, event, incentive travel, full service, produkcja filmów reklamowych, badania, media i branding. W listopadzie dostępna będzie ostatnia publikacja Białej Księgi – Biała Księga Digital.

Co to jest Dialog Branżowy Reklamodawców i Agencji?

Inicjatywa branży komunikacji marketingowej, która w 2015 roku przy wsparciu 9 organizacji branżowych i udziale najbardziej doświadczonych praktyków i ekspertów rozpoczęła cykl spotkań i dyskusji o bolączkach sektora. W grupach roboczych Dialogu udział wzięło 36 ekspertów ze strony agencji oraz 42 ekspertów ze strony klientów z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych uczestniczyło ponad 220 osób. Rezultatem ich spotkań, dyskusji i ustaleń jest Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej.

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

  • Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.
  • Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.
  • Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład „Wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu” (publikacja przygotowana przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju).
  • Dotyczy 3 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, wg normy ISO 26000 dla CSR, tj. ładu organizacyjnego, praktyki z zakresu pracy i uczciwych praktyk operacyjnych.

Organizatorzy i partnerzy Dialogu Branżowego:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy:
Polski Klub Brandingu SAR
IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Związek Firm Public Relations ZFPR
OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Klub Agencji Eventowych SAR
Klub Producentów Reklamowych SAR
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Konfederacja Lewiatan
AMS


Źródło: informacja prasowa SAR 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konkurs dla kreatywnych w kapciach i na kanapie!

Young Creatives Eurobest

W tegorocznej edycji zainteresowani zgłaszają się w 2-osobowych zespołach w jednej kategorii – Integrated. Udział w konkursie Young Creatives nie wymaga od uczestników znajomości obsługi programów graficznych, wystarczy mieć dobry pomysł i umieć go ciekawie przedstawić. Co więcej, zgłoszeni pracują wirtualnie (wykorzystując dowolny komunikator), łącznie z prezentacją swojego pomysłu.

Zgodnie z zasadami konkursu wszystkie zakwalifikowane do konkursu zespoły będą miały za zadanie samodzielnie przygotować projekt kampanii zintegrowanej w 48 godzin. Udział w konkursie jest szansą dla młodych kreatywnych, nie tylko na puszczenie wodzy wyobraźni, ale także na samodzielne zmierzenie się z realnym wyzwaniem firmy bądź organizacji reprezentowanej przez klienta.

Laureaci lokalnej edycji zaprezentują swój talent i pomysły podczas europejskich finałów Eurobest Young Creatives Integrated Competition.

Konkurs przeznaczony jest dla osób urodzonych po 30 listopada 1989 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://ktr.org.pl/formularz-zgloszeniowy-young-creatives-eurobest/

Organizatorzy: Young Creatives: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Twórców Reklamy

Partnerzy: DCODE MEDIA, Lunapark, Upright Music

Współpraca: Anna Jędryka, Sek Corp

Szczegóły na: https://ktr.org.pl/yc-eurobest-2029/


Źródło: Informacja prasowa Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Branża marketingowa w kryzysie pomiędzy pesymizmem a chłodną oceną sytuacji

2 fala badania wpływ COVID na marketing

Dziś chcemy się z Państwem podzielić opiniami ponad 200 respondentów oraz komentarzami ekspertów, reprezentantów kadry zarządzającej reklamodawców i agencji komunikacji marketingowej po drugiej już fali badania.  Zachęcamy do przeanalizowania wyników obu fal badania, które znajdą Państwo tu: LINK DO WYNIKÓW BADANIA – warto zobaczyć czy i jak, odpowiedzi zmieniają się w zależności od tego czy respondent reprezentuje reklamodawcę, dział marketingu lub dział zakupów, czy branżę komunikacji marketingowej. Warto zwrócić też uwagę na różnice wynikające z kategorii biznesowej, w jakiej pracuje respondent oraz wielkość firmy. Prezentujemy główne wnioski.

SPODZIEWANY WPŁYW PANDEMII NA SPRZEDAŻ:

– wszyscy respondenci zauważają negatywny wpływ pandemii na sprzedaż w swoich firmach.
– w ogólnym wyniku negatywny wpływ na sprzedaż zauważa w 1szej fali 67% badanych, w drugiej już 76%,
– 1szej fali 79% agencji komunikacji marketingowej oczekiwało spadku sprzedaży, obecnie jest to 87%;
– wśród reklamodawców pytanych w tyg 19-25 marca reprezentujących dział marketingu spadków sprzedaży w swojej firmie spodziewało się 52%, obecnie jest to 57%,
– znacząco wzrósł pesymizm wśród reprezentantów działów zakupów (39% w 1szej fali badania vs 63% w 2giej fali badania).

WPŁYW COVIDU NA BRANŻĘ:

– niezmiennie ok 60% respondentów, bez względu na to czy reprezentują agencje, czy klienta uważa, że pandemia jest zdecydowanie zagrożeniem dla funkcjonowania naszego sektora
– bardzo poważnym zagrożeniem pandemia wydawała się być np. dla 75% domów produkcyjnych vs 50% w chwili obecnej, 82% agencji reklamowych vs 65%, agencje eventowe natomiast, w pierwszym momencie oceniały sytuację 50/50 dziś w 100% deklarują, że dla siebie zagrożenie.
– znakomita większość respondentów uważa wsparcie państwa dla biznesu za niesatysfakcjonujące (52% bardzo niesatysfakcjonujące, 29% niesatysfakcjonujące)

W odpowiedziach kolejnych dwóch fal widać jak mocno Covid 19 uderzył w rynek marketingowy – na tyle brutalnie, że zabrakło nawet czasu na tradycyjną fazę wyparcia i większość odpowiedzi wskazuje na dobry kontakt respondentów z rzeczywistością. Pamiętając o głębokim spadku rynku w 2009 kiedy polska gospodarka rosła, powinniśmy liczyć się z tym, że w tym roku rynek skurczy się o co najmniej 20% – dobrze więc, że firmy się do tego przygotowują, bo wcześniejsza reakcja pozwala na bardziej przemyślane, często mniej dramatyczne ruchy. Patrząc na dane z badania, można mieć nadzieję, że optymizm w niektórych obszarach będzie w kolejnych falach rósł z racji bardzo niskiej bazy – co będzie niezbędne dla fazy odbudowy rynku. Na koniec dnia tylko pozytywne patrzenie w przyszłość może nas uratować w dłuższym okresie.

Jacek Olechowski, Prezes Zarządu, MediaCap

OCZEKIWANE WYJŚCIE Z KRYZYSU:

– spada odsetek osób, które spodziewały się krótkofalowego wspływu covidu na nasze realia biznesowe.
– pod koniec marca 30% osób uważało, że za rok branża znów będzie funkcjonowała jak dawniej,
– dziś jest to już prawie 40% respondentów,
– 32% pytanych uważa, że branża zmieni się na zawsze (vs 26% w pierwszym tygodniu lock down).

Zgadzam się z opinią wyrażoną przez 40% badanych, że branża komunikacji marketingowej może zmienić się na zawsze.  Ale paradoksalnie – jest wiele pozytywów tej sytuacji, na przykład optymalizacja czasu i kosztów. Obecna sytuacja pokazała nam, że wiele projektów można zrobić szybciej, sprawniej i taniej.

Dorota Natalia Haller, CMO, Marketing, Communications and Digital Director Huawei Consumer Business Group

BUDŻETY MARKETINGOWE:

Zgodnie z oczekiwaniami zaadresowanymi podczas 1szej fali badania pandemia wpłynęła również na budżety marketingowej, które zostały znacząco okrojone (55% znaczący spadek, 32% nieznaczny spadek) oraz w 36% dramatycznie wpływa, w 42% mocno wpływa i w 22% nieznacznie wpływa na wstrzymanie budżetów marketingowych.

Marketing jest jedną z pierwszych branż, które ulegają kryzysom i jedną z pierwszych, które ożywają. Z badania wynika, że nasze wewnętrzne rozumienie wpływu pandemii zmienia się. Rośnie liczba marketerów, którzy twierdzą, że COVID zmieni naszą branżę na zawsze (wzrost z 26% do 32%) oraz, że dłużej zajmie nam powrót do poziomu funkcjonowania sprzed pandemii (wzrost z 30% do 36%). To o tyle istotne, że w naszej branży tkwi potencjał nie tylko do przyspieszenia powrotu do stanu poprzedniego, ale też i wykorzystania szansy do wykreowania nowych metod komunikacji i konsumpcji w nowej normalności.

Sławomir Stępniewski, CEO Dentsu Aegis Network Polski i CEE

ZATRUDNIENIE:

– Nowa kategoria pytań, które w 2giej fali badania zadaliśmy respondentom dotyczyła kondycji firm oraz zatrudnienia.
– 38% respondentów zadeklarowało, że w ich organizacjach miały miejsce zwolnienia, przy czym najwięcej dotyczy agencji komunikacji marketingowej 51%, natomiast wśród marketerów jest to poniżej 20%.
– Ok połowa osób potwierdza, że w ich firmach doszło również do obniżenia wynagrodzeń (prawie 2 x częściej w agencjach niż u klienta), wg 31% respondentów wynagrodzenia obniżono między 10% a 20% (tu wskaźniki są wyższe w agencjach 37% vs 10% u marketera) , a wg 20% badanych między 20% a 30% (tu wskaźniki są wyższe w marketingu 50% vs 16% w agencjach).

Przeżyłem 2 kryzysy: 2001, 2008/2010 i ten jest trzeci i mam nadzieje, że też go przeżyję. Wyniki ankiety są przewidywalne, bo w sumie biznes komunikacji marketingowej jest prosty: jesteśmy wszyscy w kosztach zmiennych, a więc podlegamy zawsze cięciu w pierwszej reakcji na kryzys. Podobnie z kosztami ludzkimi, bo cięcie prenumeraty i ciasteczek zwykle w agencjach mało daje. Dają koszty ludzkie i biuro. Tak było i tak jest teraz. Podobnie jak ponowne napędzanie konsumpcji (jakakolwiek ona nie będzie) też nastąpi, co oznacza powrót do wydatków na marketing w tym komunikację. Z pewnością wiele się zmieni, ale nie zmienia się powyższe paradygmaty.

Organizacja pracy zespołów, to czym jest agencja tj czy jest związana z jakimś fizycznym miejscem to z pewnością ulegnie redefinicji. Ale nie tylko dotyczy to agencji, ale też wielu innych branż np. retail… albo działów marketingu.

Jak zwykle zmiana to zagrożenie jak i szansa. To co szło siłą korporacyjnych inercji teraz przechodzi weryfikację. Z pewnością nadchodzi czas odwagi w wykorzystywaniu szansy jaką daje zmiana. Czas „strzałów z biodra”.

Rafał Baran, CEO FCB Bridge2Fun

PRZETARGI MARKETINGOWE:

– podczas 1szej fali badania tylko 8% osób uważało, że pandemia nie wpłynie na wstrzymanie lub przesunięcie projektów przetargowych.
– obecnie jest to 19% (w przypadku działów marketingu zmiana nastawienia to 9% vs 24%, a w procurement 9% vs 25%).
– rynek jest gotowy do prowadzenia przetargów w systemie zdalnym.

Generalnie zaakceptowaliśmy pracę i procedowanie przetargów w trybie zdalnym

Szybko przystosowując się do nowych warunków pracy oraz mając świadomość, że być może nieprędko wrócimy do starej rzeczywistości, respondenci uważają, że system pracy zdalnej jest możliwy do utrzymania w dłuższej perspektywie (83% respondentów 2giej tury badania vs 71% w pierwszym tygodniu obowiązkowej pracy z domu).

Interesujący, ale też z biznesowego punktu widzenia oczywisty, jest fakt, że agencje gotowe są uczestniczyć w przetargach prowadzonych w systemie zdalnym. I to na każdym etapie, nawet na tych, które dotychczas wymagały kontaktów bezpośrednich i budowania relacji osobistych takich jak de-brief (ponad 90% respondentów reprezentujących agencje deklaruje chęć udziału w spotkaniach zdalnych), chemistry meeting (48%), tissue meeting (57%) i wreszcie na etapie prezentacji przetargowej (67%).

Również klienci uważają, że prowadzenie procesów przetargowych zdalnie jest możliwe, aczkolwiek są bardziej sceptyczni do rozwiązań wirtualnych w kontekście chemistry meeting i tissue meeting. Co ciekawe większą rezerwę widać wśród managerów procurementu (tylko w 36% wyobraża sobie wirtualne przeprowadzenie chemistry meeting i w 45% tissue meeting).

Nie ulega wątpliwości, że przez pewien czas będziemy musieli w takim systemie funkcjonować, dlatego rozumiem potrzebę dostosowania się do warunków i sytuacji. Jako firma doradztwa przetargowego również pracujemy zdalnie i jesteśmy gotowi wspomagać klientów i agencje w procesach przetargowych w trybie wirtualnym oraz prowadzić szkolenia z zakresu zdalnego zarządzania przetargów. Uważam jednak, że w naszej branży relacje i komunikacja międzyludzka są kluczowe, mam więc nadzieję, że kiedy kontakt bezpośredni będzie znów możliwy wrócimy do dobrych praktyk spotkań „ face to face” na najważniejszych etapach przetargu.

Marta Macke, Managing Partner, Shortlist Consulting

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania oraz opiniami ekspertów, kadry managerskiej branży komunikacji marketingowej:  Link do wyników badania

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2019

 

Prognozowane i zrealizowane przychody

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 68%  badanych firm zakończyło rok 2018 z sukcesem – zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na  dotychczasowym poziomie. Zwraca uwagę, iż część firm podeszła przed rokiem do prognoz zbyt optymistycznie.

Branża patrzy jednak nadal z optymizmem na bieżący rok (84% firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2019 nie gorsza niż w roku minionym).

Tab.1. Przychody prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018  członków SAR uczestniczących
w ankiecie

przychody wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy/
brak odpowiedzi
prognoza 2018 67% 10% 8% 15%
wykonanie 2018 54% 14% 21% 11%
prognoza 2019 63% 21% 8% 8%

 

Zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych)  jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych
i mediowych. 84% badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2019 zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie.

Tab.2. Zmiany liczby pracowników –  prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018, wśród członków SAR uczestniczących w ankiecie

zatrudnienie wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy/ brak odpowiedzi
prognoza 2018 69% 15% 5% 10%
wykonanie 2018 50% 14% 25% 11%
prognoza 2019 63% 18% 11% 8%

 

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu 2018, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano aktualnie wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń. 

Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2018 i 2019 – dla płacy całkowitej  (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął przeciętnie poziom 3,2%. Dla samej płacy zasadniczej 

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również dla wybranych stanowisk spadki poniżej przeciętnych danych z ubiegłego roku. Oczywiście nie oznacza to obniżek płac dla dotychczasowych pracowników, ale np. zatrudnienia nowych pracowników na niższych stawkach.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. 

Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. 

W kontekście danych płacowych – mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Nazwa stanowiska
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER 11 250
STRATEGIC PLANNER 8 020
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 5 500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER  11 150
COPYWRITER  7 500
SENIOR ART DIRECTOR  11 450
ART DIRECTOR  8 250
GRAPHIC DESIGNER 6 215
DTP OPERATOR 6 500
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER  8 300
PROGRAMATIC SPECIALIST 6 500
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 7 300
PERFORMANCE SPECIALIST 6 650
SEM
SEM SPECIALIST 6 600

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Nazwa stanowiska
PRODUCTION
BROADCAST PRODUCER 8 530
MEDIA
MEDIA MANAGER  11 000
DIGITAL MEDIA MANAGER 11 000
MEDIA PLANNER  6 000
DIGITAL MEDIA PLANNER  6 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 7 500
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 8 100
MEDIA PLANNER/BUYER 5 500
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER 6 240
TRAINEE (Media Assistant) 3 320
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant) 3 000
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR 13 650
ACCOUNT MANAGER 7 950
ACCOUNT EXECUTIVE 5 825
ACCOUNT ASSISTANT 4 600
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST 5 040Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2019), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

 

                                STRATEGIC DEPARTMENT                     PLN
STRATEGIC DIRECTOR 370
STRATEGIC PLANNER 220
SENIOR STRATEGIC PLANNER 260
SOCIAL MEDIA STRATEGIC PLANNER 170
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 150
                                          CREATIVE                                            PLN
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR  400
CREATIVE DIRECTOR  350
CREATIVE GROUP HEAD 290
SENIOR COPYWRITER  250
COPYWRITER  200
JUNIOR COPYWRITER  150
SENIOR ART DIRECTOR  250

 

ART DIRECTOR  200
JUNIOR ART DIRECTOR  150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 210
GRAPHIC DESIGNER 180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER  120
SENIOR DTP OPERATOR  185
DTP OPERATOR 135
                                              DIGITAL                                      PLN
HEAD OF DIGITAL 350
TECHNICAL DIRECTOR 330
                                        PRODUCTION                                 PLN
PRODUCTION DIRECTOR 240
PRINT PRODUCTION MANAGER 200
PRINT PRODUCER 145
BROADCAST PRODUCER 195
PROOFREADER 120

                                                 MEDIA                                           PLN
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER 200
SOCIAL MEDIA  PLANNER 135
JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER 116
                                        CLIENT SERVICE                              PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 350
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 300
ACCOUNT DIRECTOR 280
ACCOUNT SUPERVISOR 250
ACCOUNT MANAGER 200
ACCOUNT EXECUTIVE 150
ACCOUNT ASSISTANT 120
SOCIAL MEDIA  MANAGER 180
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE 150

 

                                      EVENT MANAGEMENT                       PLN 

PROJECT DIRECTOR 300
ACCOUNT MANAGER 150

                     Usługi PR dla klientów zewnętrznych                       PLN 

PR DIRECTOR 300
PR MANAGER 200
PR EXECUTIVE 165
                                    BRAND DESIGN                                        PLN
GROUP CREATIVE DIRECTOR BRAND DESIGN  430
SENIOR DESIGNER 325
DESIGNER 210
SENIOR PROJECT/ACCOUNT/BRAND CONSULTANT 280

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF