MC2 Innovations – firma Anny Streżyńskiej ponownie na Beesfundzie!

MC2 Innovations beesfund

Po sukcesie pierwszej kampanii crowdfundingowej, firma MC2 Innovations SA po raz drugi zdecydowała się wziąć udział w zbiórce środków na platformie Beesfund. Celem bieżących działań jest pozyskanie kapitału na dalszy rozwój platformy Carrotspot. Anna Streżyńska jest laureatką 9. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

W grudniu 2018 została przeprowadzona pierwsza emisja akcji, w trakcie której udało się zebrać kwotę znacznie przewyższającą pierwotne założenia. Pozyskany kapitał (blisko 1,2 mln zł) został przeznaczony na budowę i wprowadzenie na rynek innowacyjnej platformy motywacyjnej. Środki zebrane w ramach emisji pozwoliły nie tylko na zbudowanie pierwotnie zaplanowanego modułu Rewards & Recognition, ale również na wprowadzenie szeregu funkcjonalności typowego systemu kafeteryjnego, tworząc narzędzie o szerokim spektrum zastosowania. W 2019 r. komercyjna wersja platformy była już oferowana uznanym markom z różnych branż, podpisano kilkanaście umów z firmami różnej wielkości.

Celem bieżącej akcji jest pozyskanie kapitału na dalszy rozwój platformy Carrotspot. Spółka MC2 Innovations pozyskała w związku z tym 6,5 mln zł dofinansowania z NCBiR na realizację projektu rozszerzającego zakres funkcjonalny platformy o kolejne moduły. W celu sfinansowania wkładu własnego spółki i z uwagi na potrzebę sprawnej realizacji projektu, zarząd zdecydował się na pozyskanie kapitału od inwestorów w modelu crowdfundingowym. Spółka oferuje udziały w cenie 166 złotych, ze zbiórki chce uzyskać prawie 2,7 mln.

Co to jest i jak działa Carrotspot?

Carrotspot to odpowiedź na problemy związane z motywacją i lojalnością pracowników – sposób na stworzenie miejsca pracy zorientowanego na człowieka. Podstawą takiej kultury organizacyjnej jest szacunek do pracownika jako osoby, realizującej cele organizacji i podzielającej jej wartości, ale także mającej własne aspiracje i cele. W takiej organizacji jest miejsce na stworzenie angażujących warunków pracy i na docenianie przez niematerialne i materialne korzyści, w szczególności w duchu dzielenia się wypracowanym wspólnym sukcesem. Mechanizmy stosowane obecnie są krótkoterminowo skuteczne i obarczone znacznymi kosztami, a pracodawcy potrzebują rozwiązań umożliwiających natychmiastową gratyfikację, trwałą motywację i ścieżkę rozwoju dopasowaną do indywidualnych preferencji pracownika. Carrotspot, bazując na sprawdzonej technologii blockchain, BI i AI pozwala na prowadzenie różnorodnych programów motywacyjnych, budowę społeczności firmowej oraz ograniczenie biurokracji w firmach. Dzięki temu praca staje się przyjemniejsza i wydajniejsza, a pracodawca może lepiej zrozumieć potrzeby pracowników.

Dlaczego warto zainwestować?

Platforma Carrotspot, pomimo krótkiego okresu sprzedaży, znalazła już grono zadowolonych klientów, które sukcesywnie się poszerza. Zwiększa się również wachlarz świadczonych usług, rozwijając platformę o kolejne funkcjonalności z obszaru People Analytics oraz HR i FinTech. Pierwsza wypłata dywidendy planowana jest w 2021 roku. MC2 Innovations proponuje potencjalnym akcjonariuszom dodatkowe korzyści, wśród których są m.in. udział w szkoleniach biznesowych, konsultacje technologiczne, badania organizacji, dostęp do platformy.

MC2 Innovations jest także właścicielem obiecującego startupu z zakresu energo-techu, który opracowuje w ramach akceleratora Krakowskiego Parku Technologicznego informatyczną platformę obsługi i rozliczeń obrotu zieloną energią.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wszystko może być nagrodą, czyli jak efektywnie motywować i angażować pracowników

Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, pracodawcy muszą prześcigać się w poszukiwaniu pomysłów mających na celu przyciągniecie do firm nowych osób, ale także zatrzymanie tych, które są już z organizacją związane. Kluczem do sukcesu jest właściwa motywacja pracowników, która przekłada się na ich zaangażowanie. W konsekwencji wpływa to nie tylko na poprawę […]

Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, pracodawcy muszą prześcigać się w poszukiwaniu pomysłów mających na celu przyciągniecie do firm nowych osób, ale także zatrzymanie tych, które są już z organizacją związane. Kluczem do sukcesu jest właściwa motywacja pracowników, która przekłada się na ich zaangażowanie. W konsekwencji wpływa to nie tylko na poprawę retencji pracowników i ograniczenie rotacji, ale też na budowę pozytywnego wizerunku firmy i budowanie jej przewagi konkurencyjnej.

Problem powstaje w momencie, kiedy pojawia się pytanie – JAK motywować? Każdy pracownik jest inny, potrzebuje innych bodźców, a to, czego oczekuje w jednym momencie, za jakiś czas może się przecież zmienić. Dlatego tak ważne jest skonstruowanie oferty „szytej na miarę”, która zaspokoi potrzeby pracownika, co z kolei przełoży się też na korzyści dla samej firmy.

Nieskończona możliwość motywowania? To możliwe

Pomysł stworzenia narzędzia, które dawałoby nieskończoną możliwość definiowania nagród i motywowania pracowników, zrodził się w głowach założycieli MC2 Innovations – Anny Streżyńskiej oraz Arkadiusza Szczebiota. W efekcie powstało Carrotspot.

Okazywanie uznania i wdzięczności za ciężką pracę, poświęcenie, odporność na stres właściwy na dobrą sprawę każdemu środowisku pracy, wydaje się bardzo trudne, gdy nie dysponuje się bogatym pakietem nagród materialnych. Ale każda firma ma czym nagradzać, pod warunkiem, że odda głos samym pracownikom. Oni wiedzą najlepiej, co – niekoniecznie obciążając budżet – podniesie atrakcyjność warunków pracy, zbuduje relację win-win między pracownikiem a menedżerem i jednocześnie spowoduje, że pracownik poczuje się indywidualnie zauważony i doceniony. Carrotspot wymyśliłam dla mojego zespołu. Uniwersalny potencjał Carrotspot w przyciąganiu i utrzymaniu oddanych i utalentowanych pracowników dostrzegł i rozwinął mój wspólnik, Arek Szczebiot – mówi Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations, wcześniej m.in. Minister Cyfryzacji.

Dlaczego Carrotspot?

Carrospot to znacznie więcej niż platformy kafeteryjne. W czym nad nimi przeważa? Przede wszystkim narzędzie stworzone przez MC2 Innovations zapewnia dostęp do nagród dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników i nie jest ograniczone pod względem liczby motywatorów. Wszystkie nagrody przyznawane są na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów i odwołują się zarówno do motywacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Ponadto Carrotspot, w odróżnieniu od platform kafeteryjnych, pomaga w budowaniu społeczności i kultury organizacyjnej oraz jest zintegrowany ze wszystkimi procesami HR w organizacji.

Jak to działa?

Carrotspot przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i działom HR oraz całym organizacjom. A jak wdrożenie platformy wygląda od strony praktycznej?

Wszystko zaczyna się od diagnozy potrzeb, dzięki której można dopasować właściwe motywatory do oczekiwań pracowników. Dzieje się to dzięki profesjonalnej HR-owej asyście zespołu Carrotspot. Następnie za pomocą intuicyjnego i w pełni elastycznego narzędzia, które funkcjonuje samodzielnie lub w integracji z już istniejącymi systemami w danej organizacji, można korzystać z tokenów, czyli „bonów” reprezentujących określoną nagrodę.  

Dzięki wykorzystaniu mechanizmu tokenów w zasięgu pracowników mogą znaleźć się nagrody niemal dowolnej wartości, które stają się możliwe do uzyskania dla każdego dzięki jego codziennemu ponadprzeciętnemu zaangażowaniu. Tokeny mają ogromną przewagę nad gotówką: pozwalają na pełną kontrolę nad budżetem (zarówno w wymiarze finansowym, jak i dostępności określonych nagród niematerialnych) oraz dają szereg dodatkowych możliwości tworzenia elastycznych programów motywacyjnych dopasowanych z jednej strony do możliwości firmy, a z drugiej strony do potrzeb jej pracowników. Tokeny przenoszą również w nowoczesny sposób ciężar systemów motywacyjnych z elementów wynagrodzeń oraz benefitów stałych w sferę nagród powiązanych z osiągnięciami. Samo tworzenie oraz późniejsze wykorzystanie tokenów w organizacji jest jednocześnie niezwykle łatwe dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi platformy – wyjaśnia Arkadiusz Szczebiot, CTO MC2 Innovations, który poprzednio m.in. kierował Pionem IT w Ministerstwie Cyfryzacji.

Co ważne, platforma zapewnia też narzędzia analityczne, dzięki którym można obserwować wzrost zaangażowania pracowników, a zespół Carrotspot wspiera firmy na każdym etapie zarządzania motywacją.  

Platforma Carrotspot już została doceniona przez HR-owych ekspertów i recenzentów, którzy 7 grudnia 2018 roku przyznali jej główną nagrodę dla najbardziej innowacyjnego start-upu podczas Corporate Demo Day HR Tech & Future Workplace.

Strona internetowa Carrotspot: https://carrotspot.com

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF