Pracownicy i ochrona środowiska, to główne obszary działań CSR firm [RAPORT]

Barometr CSR

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 2/3 firm dostrzega wpływ zjawisk wynikających ze zmian klimatu na bieżącą działalność, a 77% przedsiębiorstw już teraz stara się im zapobiegać. Zaangażowanie w ochronę środowiska od kilku lat rośnie wśród przedsiębiorców, choć nadal najczęściej firmy podejmują działania skierowane wobec swoich pracowników. Spada liczba projektów charytatywnych, pomimo tego, że budżety na działania CSR z roku na rok nieznacznie rosną. Zwiększa się natomiast zainteresowanie tematami społecznymi i środowiskowymi wśród konsumentów, choć nie wróciły one jeszcze do poziomów sprzed pandemii.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz szósty przeprowadziła badanie na temat działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez firmy w Polsce. W tym roku ankieta została poszerzona o pytania dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na biznes. 77% firm deklaruje, że już teraz prowadzi działania w tym obszarze. Najczęściej dotyczą one poprawy efektywności energetycznej organizacji (86% wskazań), optymalizacji transportu (78%), prowadzenia działań edukacyjnych (75%), czy zakupu energii ze źródeł odnawialnych (56%). Mniej niż połowa przedsiębiorstw (43%) liczy swój ślad węglowy, a jedynie 30% ma wyznaczone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym (na poziomie globalnym wyznaczyło je 59% firm). Połowa z nich chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku, 14% do 2040, a 36% do 2050 roku.

Pracownicy i środowisko – najwięksi beneficjenci działań CSR firm

Ochrona środowiska jest tym obszarem, który staje się z roku na rok coraz ważniejszy dla biznesu, jednak firmy najczęściej nadal podejmują działania skierowane do swoich pracowników (88% wskazań). Najwięcej przedsiębiorców oferuje dodatkowe świadczenia socjalne i benefity, dostęp do programów szkoleniowych i rozwoju kompetencji zawodowych, czy wprowadza kodeks etyki. Z roku na rok słabnie pozycja wolontariatu pracowniczego, który rozwijany jest obecnie w 40% firm.

Działania dotyczące miejsca pracy nie tylko dynamicznie rosną, ale wciąż są najpopularniejszą formą aktywności CSR. Na organizację przyjaznego, odpowiedzialnego miejsca pracy składa się oczywiście wiele czynników. Kluczowe pozostają jednak wartości organizacji i spójność między nimi a rzeczywistością.

Marzena Strzelczak, Prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Na drugim miejscu są działania CSR skierowane do społeczności lokalnych i w obszarze ochrony środowiska.

Warto zauważyć, że coraz mniej firm utożsamia działania charytatywne z CSR. Jeszcze trzy lata temu 84% organizacji udzielało wsparcia finansowego fundacjom, czy lokalnym stowarzyszeniom, a w tym roku tego rodzaju działania zadeklarowało 64% firm. Pokazuje to, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz bardziej dojrzała i wiele firm buduje długofalowe i bardziej zaawansowane partnerstwa.

Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej

Najczęściej firmy podejmują działania związane z ograniczaniem zużycia surowców i walką ze zmianami klimatu.

Trzecim obszarem CSR, w który angażują się firmy są działania wobec własnych klientów (76%) i dotyczą głównie transparentnej i prostej komunikacji, czy usprawnień w procesie obsługi klienta, w tym łatwiejszych reklamacji i zwrotów, co wynikać może z rozwoju rynku e-commerce i przejściem wielu Polaków na zakupy on-line. Najrzadziej firmy podejmują działania wobec swoich dostawców i partnerów biznesowych, choć w porównaniu do 2019 roku wynik ten zwiększył się z 43% do 61%.

CSR jako narzędzie wzmocnienia wizerunku

Tegoroczne wyniki pokazują, że obszar CSR ulega postępującej profesjonalizacji. Już ponad 2/3 firm posiada strategię działań i prowadzi raportowanie. Jedynie w 13% firm nie ma konkretnego działu / osoby, która byłaby odpowiedzialna za prowadzenia projektów społecznych i środowiskowych, a tylko 6% organizacji nie posiada budżetu na projekty CSR (w 2019 roku było ich 21%). Nakłady finansowe nieznacznie rosną, a powyżej 100 000 PLN rocznie przeznacza co piąta firma.

Wśród powodów angażowania się biznesu w obszar CSR na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje kwestia wzmocnienia wizerunku (72%). Na kolejnym jest odgórna polityka całej grupy (wzrost od 2019 roku z 30% do 60%), a dopiero jako trzeci powód respondenci wskazywali potrzebę prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku i społeczeństwie (52%).

Konsumenci zwracają uwagę na działania CSR podejmowane przez firmy, choć nadal w mniejszym stopniu niż przed pandemią

Integralną częścią badania są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Havas Media Group Polska na próbie 1066 dorosłych konsumentów na temat ich świadomości i oczekiwań w zakresie działań CSR. Ubiegłoroczne wyniki różniły się znacznie od wyników z poprzednich lat. Konsumenci mniejszą wagę przykładali do tego, czy firmy prowadzą działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. W tym roku widzimy pewne odbicie, jednak nadal wyniki nie wróciły do poziomu sprzed pandemii. 43% respondentów przykłada wagę do tego w jaki sposób kupowane produkty oddziałują na społeczeństwo i ekologię (37% w zeszłym roku i 53% przed pandemią), a 68% konsumentów uważa, że firmy są etycznie zobowiązane do tego, aby działać bez szkody dla otoczenia (56% w 2020 roku i 73% w 2019).

W tym roku, poza standardowymi wskaźnikami, analizowano również podejście konsumentów do zmian klimatu oraz roli jaką w tym zakresie odgrywają firmy i korporacje. Winą za globalne ocieplenie oraz zmiany klimatu, konsumenci obarczają przede wszystkim kraje rozwinięte oraz duże firmy i korporacje. Jednocześnie oczekują również, że to właśnie te podmioty będą angażować się najbardziej w przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia. Sami konsumenci również mogliby wspierać marki, które takie działania podejmują – blisko połowa badanych byłaby skłonna kupować produkty marek walczących ze zmianami klimatu, a blisko ¼ – byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty takich marek.

Pobierz pełny raport z badania

Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w naszym kraju w listopadzie 2021 roku. Udział w nim wzięły 93 organizacje. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było w tym samym czasie metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków.

Partnerami merytorycznymi i medialnymi badania są: Orange Polska, PwC, Havas Media Group Polska, Fundacja Veolia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, UN Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bureau Veritas, Diaphane Software, Bizon, biznes odpowiedzialny i nowoczesny, PRoto, Instytut Monitorowania Mediów, My Company, Teraz Środowisko oraz As Biznesu i CEO.com.pl.


Źródło: Francusko-Polska Izba Gospodarcza 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#KiszlukRozmawia 33 – Monika Constant, CCIFP

#KiszlukRozmawia Monika Constant

Grzegorz Kiszluk rozmawia z Moniką Constant, Dyrektor Zarządzającą we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej CCIFP o tym jaka jest misja organizacji, jakie są jej cele i jak radzi sobie w pracy w pandemii, a także o spotkaniu French Meet Up zorganizowanym w ramach programu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Grzegorz Kiszluk

French Meet Up. Spotkanie Laureatów rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie z firmami stowarzyszonymi we Polsko-Francuskiej Izbie Gospodarczej

French Meet up

9 grudnia 2020 odbyło się spotkanie online wybranych Laureatów rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie, którzy przedstawili swoje pomysły na biznes firmom należącym do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły znaleźć rozwiązania, których potrzebują i już dziś nawiązać współpracę.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie nie odbyło się w tradycyjnej formie. Mimo to wydarzenie udało się zorganizować w formie online, gdzie uczestnicy przedstawili swoje firmy za pomocą wizualnej prezentacji. Dzięki inicjatywie Partnera rankingu, jakim jest Polsko-Francuskia Izba Gospodarcza (CCIFP) Laureaci mieli możliwość przedstawienia swoich innowacyjnych i rewolucyjnych pomysłów, na które rośnie zapotrzebowanie. Przedstawiciele firm zrzeszonych w CCIFP po spotkaniu mogli nawiązać bezpośredni kontakt z Laureatami, aby porozmawiać o współpracy.

Dziękujemy BRIEF oraz CCIFP za zaproszenie do prezentacji. Dla nas była to doskonała okazja do interaktywnego dotarcia, do potencjalnych partnerów. Taka formuła jest bardzo odpowiednia. Szczególnie w obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami dotyczącymi spotkań w rzeczywistości.

Doceniamy zaangażowanie i profesjonalizm BRIEF oraz CCIFP w organizacji i wysoką jakość wydarzenia. Dla uczestników na pewno było to równie ciekawe doświadczenie spotkania wyselekcjonowanych wcześniej, wyjątkowo kreatywnych projektów tego roku.

Liczymy na kolejne tego typu inicjatywy. Z naszej perspektywy to ważne, aby maksymalnie szeroko promować własną, autorską technologię ultradźwiękowej atomizacji pod nazwą ATO LAB, która już jest doceniania przez liderów branży, a ma jednocześnie ogromne perspektywy w zakresie rozwoju nowych materiałów do druku 3D w metalach.

Jakub Rozpendowski, 3D Lab

Ranking 50 Kreatywnych pozwala na wyłanianie najbardziej kreatywnych przedsiębiorców, którzy mają oryginalne i trafiające w zapotrzebowanie na rynku pomysły na biznes. Nie ma znaczenia wielkość firmy, liczy się pomysł. Dlatego też głównym celem programu jest łączenie innowacyjnych firm z dużymi korporacjami, które tych rozwiązań potrzebują. Staramy się wspierać Laureatów w czasie pandemii, ale także w bieżących działaniach. Stąd też pomysł na zorganizowanie spotkania, na którym firmy należące do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej mogły poznać Laureatów i nawiązać z nimi kontakt.

Jako, iż 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie to całoroczny program, którego podstawę stanowi wymiana wiedzy, doświadczeń i możliwości biznesowych na wielu płaszczyznach, powstają takie cykle publikacji jak #historie, czy #coukreatywnych, które opowiadają o kulisach powstawania biznesów Laureatów i ich bieżących sukcesach. Dodatkową formą wsparcia są comiesięczne spotkania #eksperci, odbywające się w luźnej formie paneli dyskusyjnych i debat, które sprzyjają networkingowi.

Żałuję, że nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale każda okazja do spotkań, nawet tych online to świetny sposób na wymianę doświadczeń i możliwość pozyskania nowych klientów. Rozwój naszego narzędzia do rekrutacji top talentów – Bench, jest dla nas priorytetem i pragniemy by jego możliwości, jak i korzyści z niego płynące, poznało jak najszersze grono.

Jan Kamiński, Co-Founder & Head of Sales, Applover

Laureaci podczas spotkania mieli 10 minut na przedstawienie swoich celów, misji firm oraz pochwalenie się, co do tej pory udało im się osiągnąć oraz jakie współprace nawiązać. Prezentacji dokonało 8 laureatów, których pomysły dopasowały się do potrzeb inwestorów zrzeszonych w CCIFP.

Bardzo cieszę się z współpracy z magazynem BRIEF i doceniam możliwość zasiadania w Kapitule konkursu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie – to szansa na poznanie i wsparcie wyjątkowych firm i innowacyjnych produktów. W tym roku postanowiliśmy podzielić się tymi cennymi kontaktami z naszą siecią biznesową. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy firmom stowarzyszonym we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej spotkanie przybliżające sylwetki wybranych laureatów ostatniej edycji rankingu. Formuła krótkich prezentacji pozwoliła na poznanie ośmiu firm z różnych branż oraz na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Jako Izba jesteśmy przekonani, że takie spotkania są podstawą do rozwijania kolejnych owocnych partnerstw między francuskimi i polskimi przedsiębiorcami.

Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Robert Rałowicz, Jakub Rozpendowski – 3D LAB

Specjalizuje się w druku 3D z metalu. Jest producentem atomizerów, które umożliwiają wytwarzanie proszków metali, dzięki czemu czas potrzebny na opracowanie i produkcję nowych elementów bardzo się skrócił. Dodatkowo obniża koszty ich przygotowania. Przez swój niewielki rozmiar jest w stanie, bez dodatkowej infrastruktury technicznej, zmieścić się w obszarze biurowym.

3D LAB

Radosław Bułat, Jan Kamiński, Piotr Sobusiak – Applover

Agencja, która pomaga w realizacji pomysłów swoich klientów w takich obszarach jak strona internetowa, aplikacje mobilne czy webowe. Posiadając doświadczony zespół specjalistów od eCommerce, Fintech, MedTech po Blockchain oferuje kompleksową obsługę od wyglądu strony po Outsourcing, BodyLeasing. Oferuje narzędzie do rekrutacji największych talentów do projektów działające w modelu subskrypcyjnym.

Applover

Agata Frankiewicz – DEKO ECO B.V.

Działają w branży gospodarki cyrkularnej, upcyklingowej, która nadaje wyższą wartość materiałom odpadowym. Ich głównym celem jest tworzenie produktów z jak największej ilości odpadów. Chcą zmienić sposób myślenia o odpadach poprzez edukację na temat ekologii oraz przedstawiając swoje produkty stworzone z opadów.

Dekoeko

Robert Stachurski – GLUCOACTIVE

Jednym z produktów jest bezinwazyjny glukometr, który jest w stanie sprawdzić poziom glukozy bez nakłuwania. Jest to rozwiązanie, które eliminuje inwazyjność i bolesność pomiarów oraz występowanie dodatkowych schorzeń współistniejących.

GlucoActive

Maciej Sawicki, Szymon Kubiak, Damian Konopka, Wiktoria Wójcik – inSTREAMLY

Pozwala na zarobek niewielkim streamerom, którzy byli bardzo często pomijani.
Platforma połączyła streamerów niewielkiego formatu, że światowymi firmami. Autor sam decyduje, którą treść chce przedstawić.

inSTREAMLY

Ida Laszuk, Kamil Laszuk, Jakub Kozik – MUSICON

Firma tworząca zabawki edukacyjne i terapeutyczne. Produkt rozwijany jest pod kątem terapeutycznym zwłaszcza dla dzieci ze spektrum autystycznym. Urządzenia pozwalają na nauczanie polisensoryczne, dzięki czemu młode osoby mogą uczyć się pracy grupowej oraz myślenia kreatywnego. Obecnie placówki wolą szukać rozwiązań na lata, co zapewnić im mogą urządzenia MUSICON, które są uniwersalne.

Musicon

Grzegorz Ciosek – RunVido

Darmowa aplikacja, która bazuje na rozpoznawaniu elementów 2D oraz 3D. Klienci mając dostęp do platformy są w stanie stworzyć postacie i wchodzić z nimi w interakcje. Aplikacja umożliwia również czytanie tekstu na zdjęciach. Dzięki sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywiści działa Runvideo, które za pomocą zbliżenia na dany produkt umożliwia ruch obrazu wraz z dźwiękiem.

Runvido

Zuzanna Rzymanek, Magdalena Rzymanek-Paczkowska – Wege Siostry

Firma produkująca alternatywę dla nabiału. Wsłuchując się w preferencje konsumentów właścicielki stworzyły wysokiej jakości roślinne odpowiedniki serów, masła i wielu innych produktów, które są dobrym zamiennikiem dla osób z nietolerancją pokarmową oraz wegetarian i wegan. Produkty dostępne są nie tylko w lokalnych sklepach i niewielkich sieciach delikatesów, ale i w wybranych sklepach Auchan, Lidl, czy Frisco. Można zakupić je także na oficjalnej stronie www.

Wege Siostry

Bardzo dziękujemy firmie BRIEF za zaproszenie i możliwość prezentacji naszej firmy przed członkami Izby CCIFP. Uważam, że warto organizować i brać udział w takich spotkaniach online w dobie pandemii. Dzięki takim prezentacjom udaje nam się pozyskać nowych partnerów i utrzymać biznes w tych trudnych czasach. Już w trakcie spotkania odezwało się kilka firm, które chcą otrzymać więcej informacji o naszej technologii. Mamy nadzieję, że będziemy mogli brać udział w kolejnych spotkaniach organizowanych przez BRIEF.

Grzegorz Ciosek, co-founder Runvido

Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie ma na celu stworzenie sprzyjającej przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także otwarcie drogi do potencjalnych współprac biznesowych. Z tego względu chcemy wraz z naszymi Laureatami i Partnerami rozwijać projekt i kontynuować działania o podobnym charakterze na coraz większą skalę.

Jeśli jesteś zainteresowany współorganizacją podobnego spotkania bądź dołączeniem do projektu jako Partner – odezwij się do nas na brief@brief.pl!

Jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem się do kolejnej edycji rankingu – śledź nasze media: BRIEF.pl, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Już niedługo zapowiemy start kolejnej edycji!

partnerzy rankingu 50 kreatywnych

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Raport z 4 edycji badania 'CSR w praktyce – Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej’

Firmy działające na rynku polskim mają coraz bardziej rozbudowaną wiedzę na temat potrzeb odbiorców i odpowiednio kształtują prowadzone przez siebie projekty. Aktywności CSR zyskują z roku na rok nowe znaczenie wskazujące na większą świadomość zarówno organizacji podejmujących się realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także samych konsumentów, których wiedza o CSR jest coraz większa i jest dowodem na wyraźne zorientowanie na problemy społeczne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest partnerem rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56 respondentów, reprezentujących przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Tegoroczna ankieta zawierała, podobnie do poprzednich edycji, ponad 30 pytań, w tym nowy blok dotyczący zagadnienia ‘różnorodności’ w firmie (w ubiegłym roku część ta dotyczyła działań zgodnych z podejściem ‘zero waste’). Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Najwięcej projektów CSR prowadzonych przez badane firmy realizowanych jest na rzecz pracowników oraz na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, przy czym większość ankietowanych zgodnie wskazuje potrzebę dalszego rozwoju aktywności CSR i deklaruje zamiar dalszej realizacji projektów z tego obszaru. Odsetek osób, które są zdania, że najbardziej na rozwój csr w Polsce wpływają oczekiwania osób współpracujących z firmą znacznie wzrósł w stosunku do ubiegłego roku – wtedy połowa respondentów była tego zdania, dziś aż 70%. Firmy są świadome tego, że istotnym czynnikiem rozwojowym dla CSRu jest wskazywanie dobrego przykładu przez duże koncerny i wszelkie akcje informacyjne i edukacyjne na temat walorów działań prospołecznych czy proekologicznych – komentuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju CSR w Polsce

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to według 71 % osób badanych postrzegane oczekiwania ze strony pracowników czy partnerów (dostawców, klientów, społeczności lokalnych). To znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku, wtedy tego zdania było bowiem tylko 50% respondentów. Nieco mniejszy odsetek przedsiębiorców zauważa znaczenie dzielenia się dobrymi praktykami przed duże firmy posiadające już doświadczenie w dziedzinie CSR (66%).

Przedsiębiorcy potwierdzają, że szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR przez organizacje, podczas spotkań bezpośrednich, jak również przez media, to sposób na promowanie tej idei w naszym kraju – tego zdania jest co drugi ankietowany. Z drugiej strony, co czwarty przedsiębiorca rozwija strategię CSR pod wpływem konieczności dostosowania się do wymogów europejskich, np. związanych z obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych.

Rozwój CSR, według 64% przedsiębiorców, powstrzymuje natomiast brak wystarczającej wiedzy a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze. Połowa ankietowanych zauważa, że to brak osób odpowiedzialnych bezpośrednio za działania CSR wstrzymuje możliwość rozwoju firmy w tym obszarze.

Głównym powodem zaangażowania w CSR wskazywanym przez badanych przedsiębiorców jest, bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, dążenie do wzmocnienia pozytywnego wizerunku organizacji (79%). Co drugi respondent uważa, że to potrzeba prowadzenia firmy w sposób zrównoważony dyktuje tworzoną strategię aktywności CSR, by firma działała z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa. Przedsiębiorcy zauważają również, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 43%, a także wśród klientów – 32% jest tego zdania.

Projekty CSR a strategia biznesowa przedsiębiorstw

Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazują, że w 82% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR  zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. W 36% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 16% roczny lub dwuletni plan. 46% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie nie ma określonej strategii – działania są realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładają się następująco: w większości organizacji środki finansowe są przyznawane w zależności od potrzeb (34%), nieco mniej firm posiada oddzielny budżet CSR (27%), a w 9% przypadków działania CSR finansowane są z budżetu wspólnego także dla działań PR.

Korzyści z prowadzonych działań CSR są zauważalne przez przedsiębiorców – 29% dostrzega inne niż finansowe, zaś 16% odnotowuje zyski finansowe. Blisko 40% firm nie mierzy jednak korzyści z działań CSR, zaś jedynie 4% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków. 

Raportowanie działań CSR zadeklarowała blisko połowa ankietowanych – 45%, spośród nich 18% raportuje działania według certyfikowanych standardów, pozostałe według autorsko opracowanych standardów wewnątrzfirmowych lub wytycznych nie podlegających certyfikacji (np. ISO 26 000). 

Działania CSR są komunikowane w większości przedsiębiorstw. Najbardziej popularne platformy to wewnętrzny intranet – 64%, media społecznościowe – 57% i strony internetowe firm – 55%.  Nieco mniej organizacji – 36% – komunikuje działania CSR w sposób bezpośredni, podczas konferencji, spotkań, targów. Co czwarta firma – 27%, publikuje raport CSR, który dystrybuuje wśród interesariuszy a co szósta – 18%, nie prowadzi komunikacji w tym obszarze.

Beneficjenci i odbiorcy projektów CSR – klienci, dostawcy/partnerzy, pracownicy, oraz społeczności lokalne i środowisko

Ankieta CCIFP dokładnie zbadała działania CSR na rzecz klientów, pracowników, dostawców i społeczności lokalnych oraz środowiska. Z raportu wynika, że firmy najczęściej prowadzą projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do swoich pracowników – 80%, oraz w odniesieniu do społeczności lokalnych i środowiska – 79%. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw realizuje też działania skierowane do swoich klientów (55%) oraz nieco mniej do dostawców i partnerów biznesowych (43%).

Najczęściej realizowane działania CSR skierowane do pracowników to dodatkowe świadczenia socjalne – 87%, dbałość o rozwój – 82%, wprowadzenie narzędzi komunikacji wewnętrznej – 76%. Wśród 71% badanych firm wprowadzony został kodeks etyczny i możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etyki. Taki sam odsetek firm proponuje pracownikom udział w badaniach satysfakcji. Główne działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i środowiska to wsparcie finansowe i rzeczowe dla lokalnych instytucji (szkoły, fundacje, stowarzyszenia, itp.) – 84%, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych – 73%, a także zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez np. zatrudnianie lokalnych pracowników, kupowanie u lokalnych dostawców czy współpraca z władzami regionu – 59%. 

Jako podstawowe działania CSR skierowane do klientów respondenci wskazują dbanie o transparentność poprzez rzetelne i zrozumiałe informowanie o działalności firmy – 77% a także prowadzenie otwartej komunikacji z klientami (np. magazyny firmowe, wydarzenia, media) – 74%. Połowa przedsiębiorstw deklaruje organizowanie również kampanii społecznych, ekologicznych, lub edukacyjnych dla klientów. We współpracy z dostawcami w ramach działań CSR najwięcej firm wprowadziło kryteria/kodeksy współpracy – 88%, a na uwagę zwraca też fakt, że 63% firm deklaruje prowadzenie aktywnej komunikacji z dostawcami/partnerami (np. poprzez spotkania indywidualne, czy badania satysfakcji), co wskazuje na istotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku (wyniki wyniosły w obu kategoriach odpowiednio 78% i 58%).

Zarządzanie różnorodnością w organizacji kluczowym zagadnieniem CSR w Polsce 

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotyczące działań mających na celu dbałość o różnorodność i przeciwdziałanie wykluczenia i dyskryminacji. 

Temat zarządzania różnorodnością na stałe zagościł już w obszarze pracowniczym. 62% firm na pytanie „Jakie aktualnie działania CSR dla pracowników realizuje Państwa firma?” odpowiada, że jest to wprowadzenie polityki różnorodności. Różnorodność rozumiana jest przede wszystkim w odniesieniu do płci (89%), wieku (78%), narodowości (56%) i niepełnosprawności (53%). Na dalszym planie jest religia (31%), orientacja seksualna (31%) czy poglądy i przekonania polityczne (28%). Te wymiary pokrywają się z działaniami, które podejmują polscy przedsiębiorcy. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Może tylko „narodowość” jest wśród badanych w Barometrze CSR nieco częściej wymieniana, niż w innych badaniach, gdzie na trzecim miejscu są kwestie związane z niepełnosprawnościami – podkreśla Anna Kowalik-Mizgalska, Kierownik Wydziału CSR i Sponsoringu Orange Polska

Ponad 60% przedsiębiorstw reprezentowanych przez ankietowanych prowadzi projekty w tym obszarze. Wyniki wydają się wskazywać na ciekawą tendencję wyboru zakresu tematycznego działań związanych z różnorodnością. Prawie wszystkie deklarowane aktywności związane są z problematyką równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wyraźnie dominujący jest również aspekt wieku – w ramach którego proponowane są projekty mające na celu zapobieganie wykluczania poszczególnych grup wiekowych, aktywizowanie osób starszych czy działania ochronne dla osób w wieku przedemerytalnym. Ciekawym jest, że najmniej działań podejmowanych jest w obszarach związanych z orientacją seksualną, religią, oraz przekonaniami światopoglądowymi i politycznymi (między 25-30%).    

Jak CSR postrzegają konsumenci i jakie stawiają wyzwania przed firmami?

Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszy informacja na temat wyników ankiety „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”, zrealizowanej przez Havas Intelligence – zespól badaczy Havas Media Group. Badanie zrealizowano w dwóch częściach – ilościowej, metodą CAWI, na ogólnopolskiej próbie 1109 dorosłych Polaków, oraz jakościowej w formie mini-wywiadów online zrealizowanej wśród 229 Polaków po 18 r.ż. Tegoroczne wyniki pokazują, że konsumenci oczekują od firm, że będą podejmować działania o charakterze CSRowym – 68% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 69% oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, 67% oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa respondentów – 56%, unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Konsumenci są świadomi tego, że poprzez swoje decyzje zakupowe mogą realnie wpływać na zmiany na świecie – 38% z nich jest tego zdania, dla 26% taką rolę odgrywają firmy, a dla 22% rządy.

Nasze badania pokazują, że świadomość i oczekiwania konsumentów związane z działaniami CSRowymi stopniowo rosną. Konsumenci oczekują, że marki będą podejmować działalność, która nie będzie nastawiona wyłącznie na zysk, ważne jest dla nich aby marki, które lubią podejmowały działalność charytatywną, aktywnie wspierały rozwiązywanie problemów społecznych czy chroniły środowisko. Tego typu oczekiwania stopniowo mogą przekładać się również na decyzje zakupowe Polaków. W porównaniu do poprzednich edycji naszego badania coraz więcej osób deklaruje, że podczas wybierania produktów lub usług zwraca uwagę czy marka podejmuje działania o charakterze CSRowym. Dla tej grupy konsumentów ważne jest odpowiedzialne podejmowanie decyzji zakupowych, wspieranie działań prospołecznych i proekologicznych. Dla takich konsumentów wybieranie marek podejmujących tego typu działania jest po prostu postępowaniem zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami – podsumowuje wyniki Anna Ostrowska, Insights Specialist w Havas Media Group

Zestawienie wyników obu badań wskazuje wyraźnie na potrzebę intensywnego rozwoju projektów CSR przez firmy – konsumenci są coraz bardziej wymagający, blisko 70% osób badanych wskazało bowiem, że istotne jest, by kupowane marki angażowały się w rozwiązywanie nierówności społecznych, a około 65% zgodnie zadeklarowało, że firmy powinny mieć jasną politykę różnorodności, aktywnie przeciwdziałać mobbingowi i przede wszystkim – by dzieliły się publicznie (np. za pomocą reklam) sposobami na rozwijanie świadomości o różnorodności. 

Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw natomiast, jedynie 13% konsumentów zna pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i podejmuje decyzje zakupowe biorąc pod uwagę zaangażowanie poszczególnych firm w aktywności CSR. Respondenci wskazują jednak na istotny stopień dostrzeganej wrażliwości konsumentów na postawę firm i realizowane przez nie działania prospołeczne czy proekologiczne, nawet jeśli nie wiąże się to ze znajomością samego terminu CSR.  

W dobie nowych technologii i łatwego dostępu do informacji, świadomość na temat rzeczywistych i konkretnych potrzeb odbiorców poszczególnych gałęzi biznesu jest coraz większa i istotnie zmienia krajobraz zarysowany przez projekty CSR, których firmy się podejmują. Tych działań jest coraz więcej, nieznacznie zmieniają się jedynie tendencje tematyczne tych aktywności czy grupy, na rzecz których są realizowane. Z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika, że istnieje nadal pewna rozbieżność w tym, jak CSR postrzegany jest przez konsumentów, jak i same firmy – podejmowanie działań powinno wiązać się z wyraźnym wskazaniem ich efektów i pozytywnych rezultatów dla beneficjentów. Dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozostaje zatem kluczowym narzędziem do lepszego zrozumienia tego, jak jeszcze skuteczniej przedsiębiorstwa mogą zmierzyć się z wyzwaniami jutra. 

Pełna wersja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” jest dostępna do bezpłatnego pobrania, w wersji polskiej i francuskiej, na stronie www.ccifp.pl.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF