...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

„Power Generation”, czyli potencjał rynkowy osób w wieku 50+

Żyjemy dłużej i dłużej jesteśmy młodzi. Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia należy do priorytetowych działań krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej przyjętej przez kraje UE w 2000 r., jednym z celów Unii Europejskiej jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie nie niższym niż 50%. Margaret Thatcher została premierem Wielkiej Brytanii mając 54 lata, Ray Kroc założył McDonald's mając 52 lata, a Anthony Hopkins rozpoczął karierę jako 54-latek. Według raportu UBS / PwC “Billionaires” opublikowanego w listopadzie ub.r., średni wiek wśród 2101 posiadających większość globalnych dóbr miliarderów z 66 krajów z majątkiem o łącznej wartości 8,5 bln USD netto wynosił 66 lat, a nowo mianowanych na stanowiska sędziego w USA - 50 lat.

Pokolenie 50+ rządzi światem

Z danych Eurostatu wynika, że wskaźnik zatrudnienia osób z tego pokolenia w wielu europejskich państwach przekracza 60 proc., np. w Niemczech wynosi 64 proc., a w Szwecji aż 74 proc. Dojrzali pracownicy w porównaniu z młodszymi stanowią cenny kapitał każdej organizacji. Zrozumieli to już nasi europejscy sąsiedzi, m.in. Niemcy i Finowie, wprowadzając kompleksowe programy wsparcia dla osób 50+ oraz inwestując sporo w profilaktykę prozdrowotną dla tej grupy społecznej.

Analiza przeprowadzona przez Korn Ferry, czołową globalną firmę konsultingową z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii, działającą w 52 krajach i zatrudniającą 8678 osób na całym świecie wskazuje, że średni wiek (CEO) dyrektora generalnego lub prezesa w różnych branżach to 58 lat, przy czym najstarszy ma średnio 60 lat w usługach finansowych, a najmłodszy 55 lat w sektorze technologicznym. Natomiast średni wiek CMO (dyrektora marketingu) to 52 lata, przy czym najstarszy średni wiek to 54 lata w sektorach nauk przyrodniczych i usług zawodowych, a najmłodszy 50 lat w sektorze konsumenckim. Dla dyrektorów IT odpowiedzialnych za rozwój i wdrożenia technologii informacyjnych (CIO) jest to średnio 51 lat. Obecnie średnia wieku prawników w Stanach Zjednoczonych wynosi 50 lat, zaledwie trzy dekady temu było to 39 lat. W samym USA tylko 4% praktykujących prawników ma mniej niż 30 lat.

NASA przyjmuje, iż optymalny wiek astronautów do misji to 50 lat. Kosmiczna elita to eksperci wyselekcjonowani spośród najlepszych pilotów wojskowych. Muszą być to bowiem osoby zarówno z dużym doświadczeniem, jak i cechujące się dobrą kondycją psychofizyczną. To niezwykłe wyzwanie dla technologii, ale też ludzkiej psychiki i wydolności fizycznej. … ale, jeszcze pokolenie „wcześniej” w 1969 roku, kiedy Neil Alden Armstrong dotknął powierzchni księżyca, ten optymalny wiek wynosił zaledwie 40 lat. Współczesne osiągnięcia medycyny i prewencja, zdrowy styl życia czy work-life balance „odjął” społeczeństwom +/- 10-15 lat. To olbrzymi potencjał, który warto eksplorować. 

Potwierdzają to również badania przeprowadzone na Wydziale Nauk o Sporcie i Zdrowiu oraz w Centrum Badawczym Gerontologii na Uniwersytecie w Jyväskylä w Finlandii, z których wysuwa się jasny wniosek – osoby starsze funkcjonują obecnie lepiej niż osoby w tym samym wieku trzy dekady temu. Natomiast, jak zbadała – działająca w około 170 krajach i terytoriach- agencja ONZ ds. Rozwoju,  średni wiek posła na świecie wynosi 53 lata, zaś posłanki to 50 lat. Agencja UNDP zbadała wszystkich 46.552 parlamentarzystów na świecie. 

 

A jak jest w Polsce?

Za granicą już dawno zniknął stereotyp o pokoleniu 50+ jako o ludziach, którzy najlepsze lata zawodowe mają za sobą. Nasi pracodawcy wciąż nie doceniają pełnych sił dojrzałych ludzi. CU / Communication Unlimited i Atena Research & Consulting  zaprezentowały raport dot. sytuacji w naszym kraju pt. „Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po 50.” Kupują to, co najlepsze. Oszczędzają, ale posiadają tyle, że nie przeszkadza im to w konsumpcji. Mają także silne poczucie, że sobie na to zasłużyli.

Elżbieta Wojtczak, współwłaścicielka i CEO Communication Unlimited
Elżbieta Wojtczak, współwłaścicielka i CEO Communication Unlimited

Pomysł na nasze badanie powstał jako bunt przeciwko stereotypowemu traktowaniu osób 50+. Większość zwłaszcza młodych ludzi myśląc o osobach powyżej 50 roku życia, oczami wyobraźni widzi osoby z siwymi włosami, które zajmują się wnukami, oglądają seriale w telewizji i generalnie nie nadążają za współczesnymi czasami. Kiedy wpiszemy do wyszukiwarki internetowej hasło „pokolenie 50+”, znajdziemy tam zdjęcia nie pięćdziesięciolatków, ale 70-  i 80-latków przedstawionych jako osoby stare, czasem w prześmiewczy sposób np. z nieporadnym wyrazem twarzy przed komputerem. Jedna z firm badawczych opracowała badanie dotyczące pokolenia pięćdziesięciolatków i zilustrowała je rysunkiem dwojga starców poruszających się o laskach. To jest aging w czystej postaci.  Intuicja podpowiadała nam, że pokolenie 50-70 jest zupełnie inne, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić i jeśli nasze hipotezy się sprawdzą – odczarować społecznie. Pokolenie milenialsów zostało wielokrotnie przebadane, a prawie w ogóle nie było rzetelnych opracowań dotyczących pokolenia 50+, tak jakby ludzie w tym wieku w ogóle nie istnieli.- Elżbieta Wojtczak, współwłaścicielka i CEO Communication Unlimited najstarszej niezależnej agencji komunikacji marketingowej w Polsce.

Raport obala liczne stereotypy i pokazuje stan rzeczywisty, np. powszechnie uważa się, 
że osoby po 50. to w większości osoby tradycyjne, nie do końca otwarte na zmiany 
i raczej z trudem odnajdujące się we współczesnym świecie. 
Wbrew powszechnemu przekonaniu stanowią oni zaledwie 9% pokolenia.

W ostatnich latach pracodawcy mocno skupiali się na zrozumieniu młodszych pokoleń, sprostaniu ich potrzebom i oczekiwaniom w procesie rekrutacyjnym. A zapomnieli o wartościach, które wnosi do firmy Pokolenie 50+. Wokół tej grupy narosło wiele mitów. Osoba po 50-tce postrzegana jest jako mało atrakcyjny kandydat na pracownika. Dojrzali pracownicy oceniani są jako mniej wydajni, słabsi i pozbawieni umiejętności kreatywnych. Zarzuca im się strach przed zmianami, opory przed nowymi technologiami, a także częste przebywanie na zwolnieniach lekarskich. Powtarzana jest też opinia, że w tym wieku już nic się nie chce i myśli się tylko o emeryturze. 

Agnieszka Brytan-Jędrzejowska – założycielka i CEO ATENA Research & Consulting
Agnieszka Brytan-Jędrzejowska – założycielka i CEO ATENA Research & Consulting

A w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.  Jak pokazuje nasze badanie „Power Generation – pieniądze, seks i władza” – ta generacja ma niesłychaną moc, która przejawia się w ich wiedzy, doświadczeniu, chęci do pracy. W 50-latkach widać mocno zakorzeniony etos pracy, są zaangażowani w powierzone obowiązki, sumienni i rzetelni. Praca często jest dla nich pasją. Bardziej niż młodsze pokolenia identyfikują się z firmą, są lojalni wobec pracodawcy często pracując w jednej firmie przez wiele lat. Są dojrzali, odważnie podejmują decyzję. Mają więcej czasu, by skupić na pracy zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji. Ale też mają czas, by zostać w pracy po godzinach, bo mają już odchowane dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z młodszymi kolegami. Równie chętnie uczą się od młodszych pokoleń. Ta międzypokoleniowa synergia jest szalenie ważna w każdej firmie, czerpanie z tego co najwartościowsze w każdym pokoleniu.

Badanie „Power Generation” zaprzecza stereotypom, że pokolenie 50+ marzy już tylko o emeryturze. Nic bardziej mylnego. Aż 37 proc. lubi poszerzać swoje umiejętności i korzysta z różnych kursów i szkoleń, a 26 proc. deklaruje, że rozpoczęło naukę języków obcych. Wbrew obiegowym opiniom dobrze odnajdują się w świecie nowości i technologii.Warto, aby działy HR pamiętały o tym w procesach rekrutacji i wyszły poza stereotypowe myślenie o pokoleniu 50+. By zobaczyły ogromny potencjał jaki cały czas tkwi w tym pokoleniu. Bo pięćdziesięciolatkowie, to dojrzali eksperci, wspaniali doradcy, mentorzy dla młodszych pracowników, którzy stanowią solidny fundament dla każdej firmy. – Agnieszka Brytan-Jędrzejowska – założycielka i CEO ATENA Research & Consulting.

W ocenie ekspertów dojrzały wiek, to cenny atrybut

Liczba pracujących osób 50+ systematycznie rośnie, ale wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, Polska miała najniższy wskaźnik zatrudnienia pięćdziesięciolatków. Z 16 mln aktywnych zawodowo Polaków, przeszło 25 proc. było powyżej 50 roku życia. W ostatniej dekadzie odsetek zatrudnionych 50+ w Polsce podniósł się prawie o połowę (do 47,4 proc.).

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiek (podobnie jak płeć, religia, status rodziny, orientacja seksualną, polityczna, itd.) kandydatów nie może być kryterium, w oparciu o które pracodawcy podejmują decyzję o przyjęciu do pracy.

W rzeczywistości jednak pracodawcy preferują młodszych kandydatów uważając, że młodszy pracownik będzie bardziej energiczny, szybciej przystosuje się do nowych warunków pracy, będzie pracował efektywniej za niższe wynagrodzenie niż osoba z kilkudziesięcioletnim stażem pracy. Na szczęście sytuacja w ostatnich latach uległa korzystnej zmianie.

Zaletą pokolenia 50+ jest przede wszystkim doświadczenie – profesjonalne, ale też i życiowe. Nie do przecenienia są również umiejętność budowania i podtrzymywania relacji, odporność na ponadstandardowe wydarzenia w organizacji, racjonalne reagowanie na stres i efektywne zarządzanie ewentualnym kryzysem. To pokolenie dysponuje szerokim horyzontem analitycznym: doświadczony pracownik widzi konsekwencje danego działania oraz zależność między nim a zaistniałym efektem. Łącząc kropki, dojrzalsi pracownicy dostrzegają szerszy obrazek i strategiczną perspektywę, potrafią też trafnie wyciągać wnioski. O przewadze pokolenia 50+ na rynku pracy stanowi z jednej strony dystans do świata, wynikły z oczywistej perspektywy profesjonalnej i życiowej, ale też i zdrowa lojalność w stosunku do pracodawcy. Ta generacja operuje na rynku pracy mając świadomość nieodległego końca kariery zawodowej, stąd też wynika potrzeba stabilizacji. Dodając do tego obawę o stałość zatrudnienia oraz wzmocnione w ostatniej dekadzie poczucie niedocenienia i marginalizacji, uzyskujemy generację, która na tle innych po prostu daje z siebie więcej.

Paweł Wierzbicki, Partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive.
Paweł Wierzbicki, Partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive.

W ostatnim czasie wiele organizacji postawiło na młodych, często opacznie rozumiejąc pojęcie diversity w środowisku pracy. Dodatkowo przesadną wagę przyłożono do kompetencji cyfrowych, przeceniając pokolenie, o którym już teraz mówimy cyfrowi tubylcy. Ta strategia zatrudnienia okazała się „ślepą uliczką”, co bardzo szybko zostało dowiedzione przez tegoroczną pandemię. Brak doświadczenia wśród zespołów spowodował, iż wiele firm tej próby nie przetrwało – między innymi ze względu na wadliwą komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Bardzo często zabrakło tu równowagi pokoleniowej, gdzie w efektywnym i płynnym procesie starsi przekazują wiedzę i doświadczenie młodszym. Ten aspekt często był pominięty, a skutki tego zaniedbania pojawiły się błyskawicznie. W ostatnim czasie obserwowano faktyczne mniejsze zainteresowanie pokoleniem 50+ na rynku pracy, ale ten trend się odwraca i pracodawcy oraz menadżerowie HR coraz częściej stawiają na kandydatów reprezentujących realne doświadczenie. Idąca w tym kierunku porada profesjonalnego rekrutera trafia tym samym na coraz bardziej podatny grunt. Ponadto nie zapominajmy, że bezrobocie w kraju, w niektórych branżach i obszarach, wciąż jest niskie, a w dużych ośrodkach miejskich wręcz nie istnieje, często więc mamy do czynienia z sytuacją poważnego deficytu wykwalifikowanych kadr. W tym kontekście pokolenie 50+ stanowi potencjalny rezerwuar kandydatów, do którego na pewno sięgną działy personalne niejednego przedsiębiorstwa.

Paweł Wierzbicki, Partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive. 

Dojrzali pracownicy do niedawna często postrzegani byli przez pryzmat powszechnych stereotypów – rzekomych trudności z przyswajaniem wiedzy czy opanowaniem nowych technologii, a także brakiem otwartości na zmiany. Jako powód niskiej aktywności zawodowej dojrzałych osób, często podaje się również obawy firm przed wysokim wskaźnikiem absencji chorobowej. Obserwując liczne procesy rekrutacyjne trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że osoby w wieku 50+ mają trudności w przystosowaniu się do zmian czy opanowaniem rozwiązań technologicznych. Różnorodne badania nie potwierdzają również obaw związanych z rzekomo większą skalą zwolnień lekarskich wystawianych pracownikom w wieku 50+.

Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland
Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland

Rosnący odsetek pracodawców coraz częściej dostrzega zalety zatrudnienia dojrzałych osób. Przede wszystkim są to ludzie bogaci w życiowe doświadczenia, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą z młodszym pokoleniem. Posiadają rozwinięte kompetencje miękkie, jak chociażby zdolności komunikacyjne, umiejętność wywierania wpływu czy budowania relacji. Obserwacje rynku pokazują również, że ta grupa zawodowa często charakteryzuje się większą dyspozycyjnością i lojalnością wobec pracodawców. Proces starzenia się społeczeństwa będzie znajdował odzwierciedlenie w aktywności zawodowej dojrzałych osób. Na polskim rynku pojawiają się firmy, które wybiegają wzrokiem w przyszłość, tworząc bardziej zdywersyfikowane środowiska pracy. Coraz częściej dostrzegają też wartość, jaką do organizacji mogą wnieść dojrzali pracownicy – bogate doświadczenie, zdolności interpersonalne i nieco inne podejście do wykonywania obowiązków.

 Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw, prowadzić będą w najbliższej przyszłości do jeszcze większego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, jeśli nie wzrośnie poziom zatrudnienia osób po pięćdziesiątym roku życia. Szacuje się, że odsetek osób w wieku produkcyjnym w populacji obniży się z 64 proc. w 2007 r. do 50,4 proc. w 2050 r., co przełoży się na znaczący wzrost współczynnika obciążenia demograficznego (z 56 osób w 2011 r. do 98 w 2050 r.) Dla efektywności organizacji ważne jest, aby budować zespoły zróżnicowane wiekowo, dzięki którym w pełni można wykorzystać potencjał młodszych i starszych pracowników. Nawet branża gier wideo mylnie była kojarzona w Polsce z bardzo młodymi twórcami.

Jakże zaskoczony był jeden z dwudziestoparoletnich wówczas twórców sukcesu kultowego CI Games, kiedy w latach 90-tych po raz pierwszy uczestniczył, w najważniejszej w USA imprezie liderów branży gamingowej. Okazało się, że najwięksi twórcy i decydenci sektora to ludzie w wieku 50+ ponieważ w krajach poza „żelazną kurtyną” ten, sektor dynamicznie powstawał dużo wcześniej, bo już od lat 70-tych. Dziś wiek właścicieli najważniejszej w kraju firmy tego sektora CD Projekt Red to 46 lat.

To co charakteryzuje pracowników z pokolenia 50+, to niechęć do ryzyka i lojalność, które naturalnie rosną wraz z wiekiem. Starsi pracownicy wykazują większe przywiązanie do firmy, w której są zatrudnieni. Posiadający duże doświadczenie i pewni swoich kompetencji często nie odczuwają potrzeby, aby rywalizować w zawodowych wyścigach z młodszymi współpracownikami. Nie podejmują decyzji o zmianie pracy pod wpływem emocji, a satysfakcję daje im ustabilizowane życie zawodowe. Są to bez wątpienia korzyści, które pracodawca powinien dostrzec.

Aneta Czernek, Business Unit Manager HRK Financial Markets.
Aneta Czernek, Business Unit Manager HRK Financial Markets.

Taki pracownik jest przewidywalny, rzadko popełnia błędy i może stanowić cenny zasób szkoleniowy pracodawcy. Niestety tacy pracownicy często są stereotypowo traktowani, a czasy kiedy 50+ kojarzyło nam się z emeryturą już dawno minęły. Dzisiaj to energiczni ludzie, którzy w większości nie mają już takich zobowiązań prywatnych, jak 30-latek, a to z perspektywy pracodawcy jest cenne. Uważam, że najtrudniejszym momentem dla takiej osoby jest wejście do firmy, otrzymanie oferty zatrudnienia, gdyż na tym etapie często decydują ludzie młodsi. Wielu rekruterów to osoby po 20 roku życia i to w podejściu tej grupy należy doszukiwać się problemów.

 Aneta Czernek, Business Unit Manager HRK Financial Markets.

Badania wykazują, że wiek wpływa pozytywnie na ogólny poziom zadowolenia z pracy, zaangażowanie i motywację, a także na aktywność zawodową. Natomiast z wiekiem, wzrasta potrzeba bezpieczeństwa, stabilizacji i przynależności, bardziej istotna od samego zawodu staje się np. atmosfera w pracy, zadowolenie z kolegów, przełożonych.

Pokolenie 50 – 70 ma wiele cech wspólnych, ale nie jest jednorodne. Badania etnograficzne pozwoliły nam wyróżnić wśród 50 – 70 latków 7 profili psychograficznych. Na szczęście „dziadersi” są w mniejszości. To pokolenie które ma moc, jest pełne energii życiowej żyje coraz młodziej, zdrowiej i zamożniej. Warto pamiętać, że wśród osób po 50-tce jest najwięcej tych, którzy mają najwyższą siłę nabywczą i to nie tylko dlatego, że pracowali całe życie i teraz mają pieniądze. Również  dzieci opuściły już rodzinne gniazdo i dochód gospodarstwa domowego dzieli się na mniej osób. Z naszego badania wynika, że większość osób w wieku 50–70 lat może sobie pozwolić na więcej. Pracują, zakochują się, uprawiają seks, mają marzenia, chcą dalej korzystać z życia, bo czują się młodzi.

Elżbieta Wojtczak, CEO - Communication Unlimited
Elżbieta Wojtczak, CEO – Communication Unlimited

To pokolenie ma moc! Ponadto warto sobie uświadomić, że  za 20 lat 60% społeczeństwa będzie w wieku 50+ . Mowa więc o grupie z ogromnym potencjałem, który cały czas rośnie w siłę. Pomysł na nasze badanie powstał jako bunt przeciwko stereotypowemu traktowaniu osób 50+. Większość zwłaszcza młodych ludzi myśląc o osobach powyżej 50 roku życia, oczami wyobraźni widzi osoby z siwymi włosami, które zajmują się wnukami, oglądają seriale w telewizji i generalnie nie nadążają za współczesnymi czasami. Kiedy wpiszemy do wyszukiwarki internetowej hasło „pokolenie 50+”, znajdziemy tam zdjęcia nie pięćdziesięciolatków, ale 70-  i 80-latków przedstawionych jako osoby stare, czasem w prześmiewczy sposób np. z nieporadnym wyrazem twarzy przed komputerem. Jedna z firm badawczych opracowała badanie dotyczące pokolenia pięćdziesięciolatków i zilustrowała je rysunkiem dwojga starców poruszających się o laskach. To jest aging w czystej postaci.  Intuicja podpowiadała nam, że pokolenie 50-70 jest zupełnie inne, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić i jeśli nasze hipotezy się sprawdzą – odczarować społecznie. Pokolenie milenialsów zostało wielokrotnie przebadane, a prawie w ogóle nie było rzetelnych opracowań dotyczących pokolenia 50+, tak jakby ludzie w tym wieku w ogóle nie istnieli.

 Elżbieta Wojtczak, CEO – Communication Unlimited.

Starość? Jaka starość! Ja dopiero zaczynam żyć!

Na to pytanie odpowiada, także właśnie wydana książka Joanny Pogorzelskiej „Wiecznie młodzi, czyli pokolenie mocy”. Przedstawiciele pokolenia X często biją na głowę pokolenia Y i Z jeśli chodzi o mentalną i fizyczną kondycję, zaangażowanie czy odporność na stres. Również ich wiedza z zakresu technologii jest o wiele większa niż mogłoby się wydawać. Power Generation. Pokolenie mocy. To właśnie oni – polscy pięćdziesięciolatkowie. Silni, energiczni, optymistyczni. Z apetytem na życie i wielkimi planami. Wbrew stereotypom. To ludzie, którzy mają prawdziwy power i udowadniają, że jest ono piękne bez względu na wiek.

Kto za tym stoi?

Communication Unlimited to agencja zintegrowanego marketingu. Oferuje pełny zakres usług: od opracowania strategii marki, poprzez koncepcje kreatywne, ich realizację we wszystkich kanałach komunikacji, po analizę, planowanie i zakup mediów. Od 25 lat współtworzy rynek reklamy w Polsce, pozostając strukturą w pełni polską i niezależną. Założycielem i Prezesem CU jest Paweł Kowalewski, uznany artysta, Profesor Akademii Sztuk Pięknych. Jedyny Polak w strukturach IAA Global (Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy). Elżbieta Wojtczak to współwłaścicielka i CEO tej agencji. 

Atena Research & Consulting to agencja badawczo-strategiczna, specjalizująca się w dogłębnej analizie rynku, począwszy od zrozumienia potrzeb i insightów konsumenckich, budowania konceptów produktowych i kierunków pozycjonowania, poprzez opracowanie wytycznych do komunikacji i wdrożenia. Realizuje zarówno komercyjne badania marketingowe, jak i projekty o charakterze społecznym. Doceniana na rynku za ambitne, nietuzinkowe podejście do badań i spojrzenie na zagadnienia społeczne. Pokoleniu 50+ przygląda się od dłuższego czasu widząc jak zmieniają się ich postawy, oczekiwania i podejście do życia na przełomie ostatnich lat. To właśnie zainteresowanie tym pokoleniem, a także wielość projektów badawczych Pokolenia 50+ sprawiły, że agencja wniosła nieocenioną wartość do zrozumienia tej grupy społecznej i zaprezentowania oczekiwań tego pokolenia w raporcie „Power Generation”.

Adam Białas
Adam Białas

Autor:  Adam Białas, ekspert rynku, dziennikarz biznesowy, dyrektor w agencji komunikacji Core PR. Od ponad dwóch dekad związany z mediami, skutecznie działa w obszarze PR i marketingu. Autor wielu autorskich projektów PR, e-marketingu i dedykowanych programów partnerskich. Posiada wieloletnie globalne doświadczenie korporacyjne, ekspert w kampaniach i budowaniu wizerunku brandu B2B/B2C. Prowadził też szerokie działania z obszaru zarządzania kryzysowego, współpracując z liderami branży gamingowej, finansów, IT, MICE i deweloperskiej. Agencja, którą kieruje z obsłużyła ponad 650 kampanii (w tym globalne).

Communication Unlimited/Atena Research & Consulting
Communication Unlimited/Atena Research & Consulting

Poznaj też program wyrównujący szanse na rynku pracy dla osób 50+

 

 

 

 

 

 

 

✔️ doświadczony menedżer i lider zespołu, ✔️dyrektor w agencji komunikacji i marketingu, ✔️ ekspert rynku nieruchomości i budownictwa, ✔️ dziennikarz biznesowy, specjalista od "treści" i nowoczesnych mediów, ✔️doradca w wielu obszarach i dużych projektach biznesowych.

Adam Białas

Dlaczego marki są ważne? Światowa kampania przygotowana przez polską agencję marketingową

Dlaczego marka jest ważna

Wyobraźmy sobie mecz piłkarski, w którym wszyscy piłkarze grają w koszulkach bez nazw klubów i swoich nazwisk, albo szare puszki, na których znajduje się jedynie nazwa napoju. To wyobrażenie to świat bez marek. Czy jest możliwy?

Agencja Communication Unimited na zlecenie Międzynarodowego Stowarzyszenie Reklamy (IAA Global New York) przygotowała światową kampanię promującą rolę marek „Why Brands Matter”. Premiera kampanii miała miejsce podczas wirtualnej konferencji IAA „Creativity 4 Better” w Bukareszcie. Wkrótce będzie obecna na billboardach w krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Azji i Australii oraz w internecie.

IAA piłka nożna reklama
Źródło: Communication Unlimited

O tym, jak ważne są marki, przekonujemy się, gdy nagle znikają. Dlatego nasza kampania odwołuje się do najprostszych, znanym nam wszystkim sytuacji. Pokazujemy m.in. mecz, w którym obie drużyny występują w takich samych strojach (kolory klubowe to marki), powiewające na masztach białe flagi tylko z nazwami kraju, bo przecież kolory państwowe to również marki. Jedną z odsłon kampanii jest zdjęcie człowieka z częściowo zasłoniętą twarzą. Przez to trudno go rozpoznać. Twarz to również marka, a nie mieć marki, to tak, jak nie mieć tożsamości.

Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów, firm, organizacji, ale i rządów na znaczenia marek. Organizacje międzynarodowe oraz rządy poszczególnych państw wprowadzają lub planują wprowadzać ograniczenia komunikacji marketingowej coraz większej liczby produktów.

IAA flaga reklama
Źródło: Communication Unlimited

Zdaniem Międzynarodowego Stowarzyszenie Reklamy IAA paradoks polega na tym, że wobec braku kontaktu z marką, która dotychczas była gwarancją jakości danego produktu, konsumenci zaczynają podejmować decyzje zakupowe na podstawie ceny. Finał jest taki, że wybierają najtańszy i często najniższej jakości produkt.

Marki pomagają konsumentom w świadomych decyzjach. Umożliwiają szybką identyfikację produktów i minimalizują ryzyko złego wyboru. Jeśli firma nie ma możliwości kierowania komunikacji marketingowej do konsumentów, jak ma informować o swoim produkcie i jego przewagach nad innymi? Jest komunikacja marketingowa o benefitach produktu jest niemożliwa, same benefity również tracą swój sens. Kto się o nich przekona? Skąd się o nich dowie? Ograniczanie swobody komunikacji marketingowej hamuje innowacyjność, zmusza producentów do poszukiwania najtańszych, a nie najlepszych rozwiązań.

Dagmara Szulce, Managing Director IAA Global

Coraz częściej słychać głosy organizacji i rządów, które wprowadzają lub planują wprowadzać ograniczenia reklamowania wybranych produktów w celu ochrony zdrowia obywateli. W wielu krajach nie można reklamować alkoholu, wyrobów tytoniowych, słodzonych napojów. Są plany zakazu reklam żywności z wysoką zawartością tłuszczów i słodyczy. Cel jest słuszny, ale sposób w jaki chce się ratować zdrowie obywateli jest jak leczenie grypy cholerą .

Regulacje, które ograniczają wolność marki, nie wpływają bezpośrednio na niepożądane zachowania. Czy zakaz reklamy artykułów tytoniowych spowodował, że zmniejszyła się liczba palaczy? Czy rzeczywiście nie będziemy jedli tłustych serów, bo nie zobaczymy ich w reklamach? Zamiast zakazywać, warto informować i edukować oraz dać konsumentom wybór. Gdy odbiorcy zostaną pozbawieni zostają kontaktu z marką i skojarzeń z nią związanych, nieuniknione stanie się kierowanie w decyzjach zakupowych wyłącznie ceną.

Cytując pamiętną reklamę proszku Dosia z lat dziewięćdziesiątych – „jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać?”. Ograniczenia w komunikowaniu o markach to rodzaj cenzury, który ma niezmierzone konsekwencje. To marki napędzają gospodarkę, a ograniczenia w jednej kategorii mogą szybko przejść do drugiej.

Specjalnie dla BRIEF Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited

Marki są najcenniejszym zasobem nie tylko firm, ale i gospodarek. Według IAA ustawodawcy powinni rozważyć nowe, oparte na współpracy podejście regulacyjne, uwzględniające rozwój technologii i zmieniające się zachowania konsumentów.

Więcej o kampanii CU dla IAA: http://commu.pl/cu-iaa.html


Źródło: informacja prasowa Communication Unlimited

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Awans Pawła Kowalewskiego w globalnych strukturach największej organizacji reklamy

Paweł-Kowalewski-fot.-Andrzej-Świetlikjpg_Easy-Resize.com

Paweł Kowalewski, malarz, członek legendarnej Gruppy, wykładowca na wydziale wzornictwa warszawskiej ASP, właściciel agencji Communication Unlimited, został wybrany na stanowisko Vice President Creativity Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Global.

To kolejny awans Pawła Kowalewskiego, od kiedy współpracuje z tą organizacją. Wcześniej dwa razy z rzędu był powoływany na szefa Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Global na Europę oraz pełnił funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za globalny rozwój stowarzyszenia. Czterokrotnie piastował również stanowisko prezesa polskiego oddziału IAA, którego jest założycielem oraz dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej IAA Polska. Na nowym stanowisku Paweł Kowalewski będzie odpowiadał za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji marketingowej w oddziałach IAA, które znajdują się w 76 krajach.

Zdaniem Pawła Kowalewskiego reklama odgrywa rolę społeczną, kulturotwórczą i opiniotwórczą, dlatego twórcy reklamy powinni mieć świadomość tej odpowiedzialności. Nie wyobraża sobie braku swojego zaangażowania w tak kluczowych kwestiach branżowych, jak: odpowiedzialna reklama, podnoszenie jej jakości, samoregulacja, edukacja i rozwój zawodowy, którymi zajmuje się stowarzyszenie.

IAA reprezentuje branżę reklamową od 80 lat. Posiada 56 oddziałów w 76 krajach i ponad 4000 członków. Jest jedynym na świecie stowarzyszeniem, które zrzesza i reprezentuje nie tylko agencje reklamowe, media, reklamodawców oraz inne firmy zaangażowane w proces komunikacji marketingowej. Jest platformą do dzielenia się wiedzą na temat problemów branżowych, najlepszych praktyk i działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Paweł Kowalewski jest również założycielem i prezesem agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited obecnej na polskim rynku od 1991 r.


Źródło: informacja prasowa Communication Unlimited

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Odpowiedz na zew i dołącz do CU Nomads

Twarze młodych ludzi z różnych kultur z tradycyjnymi wzorami celtyckimi, łowickimi, afrykańskimi i tybetańskimi oraz hasło – „Odpowiedz na zew” to kampania employer brandingowa „CU Nomads” agencji marketingu zintegrowanego Communication Unlimited.

Agencja postanowiła uruchomić kampanię rekrutacyjną, zapraszając do współpracy osoby, które chciałyby pracować dla niej zdalnie, nawet z różnych zakątków świata.

Każdy twórca ma w sobie coś z wojownika. Takich ludzi poszukujemy: ambitnych, pewnych siebie i gotowych do walki o jak najlepsze efekty. W komunikacji sięgnęliśmy po najprostsze i bardzo wyraziste środki – portrety wojowników ery globalizacji, młodych i charakternych ozdobionych wzorami etnicznymi z różnych rejonów świata.

Rafał Grzeszkowski, dyrektor kreatywny Communication Unlimited

„Jesteś łowcą, wojownikiem? Jesteś niezłomny i kreatywny, nieustępliwy i sumienny? Otacza cię szacunek zdobyty, a nieotrzymany? Jesteś nomadą epoki cyfrowej? Potrzebujemy cię” – w ten sposób Communication Unlimited zwraca się do kandydatów.

CU Nomads odpowiedz na zew

Nazwę CU Nomads zaczerpnęliśmy z określenia cyfrowi nomadzi. Szukamy współpracowników, którzy wykorzystując dostępną technologię, mogą z nami pracować gdziekolwiek się znajdują. Korzyści z wielokulturowości i różnorodnych doświadczeń zespołów jest wiele: różne punkty widzenia, duża otwartość na zadania, kreatywność, to cechy, które w naszej branży mają ogromne znaczenie i sprzyjają powstawaniu oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Chętnym do współpracy „Nomadom” zapewniamy ciągły rozwój przy bardzo ciekawych projektach marketingowych.

Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited

Pandemia dużo zmieniła w rzeczywistości, również zawodowej. Okazało się, że możemy efektywnie pracować również na odległość, a realizacja zadań nie wymaga od nas niczego innego, jak laptopa i szybkiego internetu.

Ogólnodostępne systemy do komunikacji i wideokonferencji bez potrzeby wychodzenia
z domu, programy i aplikacje ułatwiają pracę i zmieniają jej obraz. Myślę, że coraz więcej osób będzie się decydowało na pewien rodzaj „wędrownego” stylu życia zawodowego, który daje wolność i niezależność oraz coraz więcej firm na współpracę z nimi.

Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited

Kampania Communication Unlimited jest obecna na nośnikach zewnętrznych, w Internecie oraz w mediach społecznościowych. Autorem zdjęć jest znany polski fotografik Andrzej Świetlik.

Oferty pracy w Communication Unlimited w dwóch wersjach językowych można znaleźć na stronie agencji w zakładce kariera oraz w mediach społecznościowych. Co 10 dni są publikowane nowe propozycje współpracy z agencją.

 O znaczeniu i skuteczności pracy zdalnej będziemy również rozmawiali w ramach właśnie startującego programu Dream Employer.

Inauguracja programu odbędzie się w formie debaty online 10 sierpnia 2020 o godzinie 15:00.

Nowa rzeczywistość w relacjach pracodawca-pracownik. Czego oczekują pracownicy i co mogą zrobić pracodawcy, by tworzyć angażujące organizacje?

W debacie wezmą udział eksperci:
👉 Paulina Mazur
👉 Adrian Martinez
👉 Karolina Karwowska
👉 Monika Domańska
👉 Jolanta Piątkowska
👉 Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
👉 Maciej Hassa

W kolejne dni odbędą się webinary poświęcone tematom różnorodności pokoleniowej, well-beeingu oraz employer brandingu.

Plan webinarów:
1) Małe jest piękne, czyli o tym jak tworzyć świetnie miejsca pracy nie mając wielkich budżetów. ZAPISUJĘ SIĘ
2) Dobrostan (well-being) i jego rola we współczesnych organizacjach. ZAPISUJĘ SIĘ
3) Jak budować dobre relacje wewnątrz organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń? ZAPISUJĘ SIĘ
4) 100 pytań do kampanii employer brandingowych.  ZAPISUJĘ SIĘ


Źródło: informacja prasowa Communication Unlimited 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Agnieszka Szlaska dołącza do agencji Communication Unlimited

Agnieszka Szlaska

Z dniem 1.08.2020 do zespołu agencji Communication Unlimited dołącza Agnieszka Szlaska, manager z wieloletnim doświadczeniem w zakresie marketingu, PR, promocji oraz budowy marek.

Agnieszka Szlaska jest związana z rynkiem mediów od ponad 20 lat. W Communication Unlimited, jako Head of PR odpowiadać będzie za doradztwo komunikacyjne, strategię PR klientów oraz zarządzanie relacjami z mediami. Wcześniej przez 7 lat była Dyrektorem Komunikacji i Promocji w firmie reklamy zewnętrznej Clear Channel Poland, gdzie odpowiadała za PR, promocję firmy oraz portfolio produktów OOH i Digital OOH. Przez wiele lat związana z rynkiem prasowym. W latach 2007-2012 była Dyrektorem Promocji i PR Grupy Zwierciadło. Wcześniej przez kilka lat kierowała promocją segmentu pism luksusowych Wydawnictwa Bauer, odpowiadając za miesięcznik „Twój Styl” i „Pani”. W latach 2003-2005 była Dyrektorem Marketingu AWR Wprost tworząc strategię dla „Wprost”, „BusinessWeek”, „Pani” oraz magazynów hobbistycznych. W Wydawnictwie Prasowym Twój Styl pracowała od 1998 r. dla m. in. magazynu „Twój Styl”, „Filipinka”, „Votre Beaute”.

Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Talent 200 INSEAD Leadership Development Programme w Fontainebleau we Francji. Od 2016 roku jest członkiem Kapituły Rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie” magazynu BRIEF.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Communication Unlimited wspiera kobiety i daje im siłę – program „CU for Africa”

Communication Unlimited wspiera kobiety

Zbliżający się Dzień Dziecka to doskonała okazja, aby pogłębiać świadomość, iż szansa na edukację, to szansa na lepsze życie dla dzieci na całym świecie. Nowy projekt „CU for Africa” www.cuforafrica.pl to program stypendialny dla uczennic w Ghanie i na Madagaskarze, organizowany przez Communication Unlimited we współpracy z fundacją Dolly Foundation i Akany Avoko Faravohitra.

Nasza agencja od lat prowadzi programy pomocowe, ale ten projekt jest wyjątkowy. Wspiera edukację młodych kobiet, dając im realną szansę na lepsze jutro w dorosłym życiu. To część naszego zaawansowanego, strukturalnego wsparcia kobiet w Afryce, które chcą wyrwać się z życiowej opresji.

Elżbieta Wojtczak Inicjatorką i ambasadorką akcji, CEO CU Communication Unlimited

Symbolem programu jest unikatowa torba z tradycyjnym wzorem KENTE. Torby powstają na kursach krawieckich dla kobiet w Afryce. Nabyte na warsztatach umiejętności pozwalają kobietom zdobyć pracę, dzięki nim dostają realną możliwość wydobycia się z biedy i stagnacji. Każdy kto wesprze akcję pomocową otrzyma taką właśnie unikalną, ekologiczną torbę. Dzięki pomocy Communication Unlimited młode kobiety z fundacji Akany Avoko Faravohitra stawiają pierwsze kroki w nauce szycia na sprzęcie zakupionym przez Agencję.

CU for Africa_dla patronów-1
źródło: Communication Unlimited Sp. z o.o.

Roczne stypendium dla jednej uczennicy z Afryki to koszt 100 euro. Cały dochód zasila konto fundacji Dolly Foundation, programu Brain Girl Academy oraz fundacji Akany Avoko Faravohitra. Darczyńcy fundując roczne stypendium otrzymują unikatową, ekologiczną torbę oraz certyfikat. Aby wesprzeć działania i dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę na: www.cuforafrica.com

CU znaczy „SEE YOU”. Do zobaczenia.

Zauważamy ludzi w potrzebie. Nie godząc się na ich status quo, pomagamy im, znajdujemy nowe możliwości. Dostrzegamy Ziemię, która woła o pomoc.


Źródło: Informacja prasowa Communication Unlimited Sp. z o.o.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polak wysoko w strukturach największej, globalnej organizacji reklamy

Paweł Kowalewski został wybrany VP Area Director Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Global na kolejną kadencję.

AA to globalna organizacja reprezentująca branżę reklamową od 80 lat. Posiada 56 oddziałów w 76 krajach i ponad 4000 członków. Jest jedynym na świecie stowarzyszeniem, które zrzesza i reprezentuje nie tylko agencje reklamowe, media, reklamodawców oraz inne firmy zaangażowane w proces komunikacji marketingowej. IAA odgrywa ważną rolę
w kluczowych kwestiach branżowych takich jak odpowiedzialna reklama, podnoszenie jej jakości, samoregulacja, edukacja i rozwój zawodowy. Jest platformą do dzielenia się wiedzą na temat problemów branżowych, najlepszych praktyk i spostrzeżeń w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Paweł Kowalewski po raz drugi z rzędu został szefem tej organizacji na Europę, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za globalny rozwój stowarzyszenia. Wcześniej czterokrotnie piastował stanowisko prezesa polskiego oddziału IAA, a dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej IAA Polska.

– Europejscy członkowie naszej organizacji to państwa należące do Unii Europejskiej, ale
i kraje spoza niej takie jak: Szwajcaria, Serbia czy Rosja. IAA monitoruje i wpływa na regulacje UE dotyczące rynku reklamy. Nieco trudniej jest z państwami spoza UE, ale i tu jako największa na świecie organizacja branży reklamowej, jesteśmy partnerem dla gremiów rządzących. W Serbii oraz Rosji budujemy standardy samoregulacyjne, które wspomagają ochronę konkurencji i konsumentów i są wartością dodaną do istniejących przepisów prawa  – mówi Paweł Kowalewski.

Efektem tych prac i jednym z sukcesów IAA jest podpisanie przez Urząd Antymonopolowy Rosji memorandum o wprowadzeniu w branży reklamowej samoregulacji bazującej na prawie UE.
W planach Pawła Kowalewskiego jako VP Area Director Europe jest m.in. zorganizowanie
w 2020 r. kongresu IAA w Sankt Petersburgu.

– Będzie to bardzo ważne spotkanie z punktu widzenia ochrony swobody komunikowania się producentów i konsumentów, jednego z głównych elementów naszej misji. Chcemy również rozmawiać o transparentności rynku reklamy, która jest problemem w wielu krajach Europy – informuje VP Area Director Europe.

Paweł Kowalewski jest również założycielem i prezesem agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF