Weź udział w bezpłatnej konferencji „CSR w praktyce”

csr w praktyce

Zrównoważony rozwój w kontekście prowadzonego biznesu staje się coraz istotniejszy w obliczu nieuchronnych zmian klimatu, a także rosnących oczekiwań społeczeństwa i zmieniających się przepisów prawnych. Jak na współczesne wyzwania CSR odpowiadają liderzy rynku? Na czym polega przedsiębiorczość pozytywnego wpływu? Jak wygląda realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Tego dowiedzieć się będzie można już 15 października podczas konferencji „CSR w praktyce” w Poznaniu.

Aż 81% Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw, a sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego – wskazują ostatnie dane¹. Jednocześnie znajomość Agendy ONZ 2030 oraz wskazanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju jest bardzo niska i wymaga szerszej promocji². Nie bez powodu zatem tematem zbliżającej się konferencji „CSR w praktyce” (Poznań, 15.10 lub online) są adaptacja do zmian klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniętym w programach zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorców.

Popularyzacja dobrych praktyk CSR oraz budowanie świadomości w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju to kluczowe zagadnienia, które przyświecają nam przy organizacji tego wydarzenia. W codziennej pracy angażując się i włączając różne grupy interesariuszy, dążymy do stworzenia długofalowej strategii naszej odpowiedzialności. Zachęcamy do udziału w konferencji „CSR w praktyce” wszystkich pasjonatów i praktyków, którzy tak jak my wierzą, że za działalnością komercyjną i instytucjonalną powinny podążać decyzje niwelujące niekorzystny wpływ działalności przedsiębiorstwa na ekosystem.

Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP

Partnerstwo, startupy i perspektywa biznesu

Na program konferencji składają się cztery panele tematyczne, wypełnione ekspercką wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Pierwszy z nich, czyli PARTNERSTWO poprowadzi Kamil Wyszkowski (UN Global Compact Network Poland), który wraz z uczestnikami wydarzenia przyjrzy się, jak wygląda realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju na 2021 rok i co jest największym wyzwaniem z punktu widzenia aspektów środowiskowych prowadzonego biznesu. Pogłębiający się globalny kryzys klimatyczny wymaga wprowadzania pilnych i ambitnych rozwiązań. Misją UN Global Compact jest angażowanie i wspieranie przedstawicieli biznesu w zakresie włączania się w zabezpieczenie przyszłości planety i społeczności.

STARTUPY POZYTYWNEGO WPŁYWU to drugi w programie konferencji temat, o którym opowie więcej prof. dr hab. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego). Wytłumaczy on fenomen zjawiska nazywanego przedsiębiorczością pozytywnego wpływu. W jaki sposób związane są z tym zagadnieniem nowe technologie? Dlaczego tego typu startupy chętnie są wspierane przez inwestorów? Tego dowiedzieć będzie się można podczas konferencji „CSR w praktyce”.

Trzecim bokiem tematycznym o nazwie ODPOWIEDZIALNY BIZNES pokieruje dr Marta Karwacka z firmy doradczej Deloitte. Bazując na wynikach badania, które przeprowadziło Deloitte, prawie dwie trzecie z nas deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych. To alarmujący wynik, który powinien skłonić firmy do działania. Dr Marta Karwacka w interesujących debatach branżowych, porozmawia z przedstawicielami różnych sektorów na temat ich planów zrównoważonego rozwoju oraz stosowanych praktyk z zakresu CSR. Do dyskusji zaproszeni zostali: przedstawiciele sektora modowego: Anna Orska (Orska), Przemysław Feliga (4F), sektora handlowego: Marta Mikliszańska (Allegro), Anna Gorączka (Żabka Polska), Tomasz Kuliś (Na gramy – sklepy bez plastiku), sektora bankowego: Katarzyna Teter (Santander Bank Polska), Wioletta Reimer (Bank Pekao), Przemysław Przybylski (Credit Agricole Bank Polska), sektora transportowego: dr Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Polska), Mateusz Figaszewski (Solaris Bus & Coach), sektora farmaceutycznego: Martyna Strupczewska (Adamed).

Odpowiedzialność konsumenta i spotkanie autorskie

A jak gospodarka o obiegu zamkniętym wygląda z perspektywy konsumenta? Co należy zrobić, aby wzrosła w społeczeństwie świadomość dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju? Na te pytania odpowie Małgorzata Żochowska (CSR Consulting) podczas czwartego panelu ODPOWIEDZIALNY KONSUMENT. Z tego wystąpienia dowiedzieć będzie się można, które miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030 zajmuje Polska i które z Celów Zrównoważonego Rozwoju są najistotniejsze, a także dlaczego są one najbliższe polskim konsumentom.

Wydarzenie zwieńczy spotkanie autorskie z Dominiką Bettman (CEO Siemens Polska) oraz Pawłem Oksanowiczem, autorami książki „Technologiczne magnolie”. Rozmowa w tym punkcie programu skupi się nt. nowoczesnych technologii, wyzwań klimatycznych oraz sile kobiet i mentoringu.

Strefa warsztatowa

Czym byłaby wiedza bez praktyki? Organizatorzy zapowiadają, że najlepiej ją przyswoić na warsztatach. Partnerzy wydarzenia tacy, jak Banki Żywności czy Żabka Polska pokażą uczestnikom konferencji w jaki sposób nie marnować żywności lub stawiać na zamknięty obieg plastikowych butelek.

Konferencja „CSR w praktyce” to inicjatywa Grupy MTP przy wsparciu partnerów merytorycznych CSR Consulting, United Global Compact Network Poland, Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy Deloitte. Wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO na terenie MTP w Poznaniu oraz online. Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: https://csrwpraktyce.pl/.

 

¹ Climate Sentiment Index”, Deloitte, lipiec 2021
² „Polski konsument a cele zrównoważonego rozwoju”, Research Collective, marzec 2021


Źródło: Grupa MTP 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak CSR branży deweloperskiej zmienia otaczający nas świat?

CSR

Jeszcze do niedawna Corporate Social Responsibility (CSR) była domeną międzynarodowych korporacji. Obecnie docenia ją także rodzimy biznes, a przedsiębiorcy coraz chętniej angażują się w etyczne działania. Aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce. Warto pokazać jego pozytywny wpływ na nasze najbliższe otoczenie urbanistyczne i inwestycje deweloperskie. Sama społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się do przekonania, że firmy powinny mieć pozytywne oddziaływanie na społeczność i szersze partnerstwo, a nie tylko generować zysk. 

 

Marlena Happach, architekt miasta i dyr. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie.
Marlena Happach, architekt miasta i dyr. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie.

Od pewnego czasu obserwujemy, że CSR, nie stanowi tylko pustego hasła. Coraz więcej deweloperów rozumie, jak ważne są różne działania, w tym ekologiczne czy wolontariat pracowniczy na rzecz lokalnej społeczności. Każdy, kto chce zrealizować dobry projekt komercyjny, biurowiec, hotel czy osiedle mieszkaniowe zwraca coraz większą uwagę, jaki wpływ na środowisko będzie miała nowa inwestycja. Dlatego deweloperzy tak chętnie chwalą się różnymi rozwiązaniami proekologicznymi. Urządzają tereny zieleni, sadzą drzewa. Tak dobierają rośliny i kwiaty, by przyciągać ptaki i owady. Inwestują w pasieki. Przy budynkach lub pod nimi tworzą zbiorniki retencyjne, by gromadzić wodę opadową. Wykorzystują ją do podlewania. Zmiana klimatu i adaptacja miasta do coraz większych upałów i bardziej gwałtownych ulew stanowi wyzwanie dla wszystkich – władz miasta, mieszkańców i inwestorów.

Standardem staje się ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórek. Beton po skruszeniu jest stosowany jako kruszywo czy podbudowa pod ścieżki i chodniki. Inwestorzy coraz lepiej dbają o środowisko w trakcie realizacji swoich inwestycji. Segregują odpady. Złom trafia do huty, by go wykorzystać ponownie, przerobić na nowy materiał, np. na pręty zbrojeniowe. W taki sposób firmy zmniejszają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Logistyka, zarządzanie surowcami, segregacja odpadów stają się kluczowe, podobnie jak edukacja ekologiczna pracowników i klientów. Cieszą nas duże projekty komercyjne, kiedy inwestorzy tworzą tereny zieleni, które są otwarte i dostępne dla wszystkich, nie tylko dla pracowników biurowców. Przestrzeń między budynkami, choć jest prywatna, pełni funkcje podobne do przestrzeni publicznych. Na pewno ich nie zastąpi, ale może stanowić dobre ich uzupełnienie. Za przykład może posłużyć Plac Europejski, który firma Ghelamco Poland urządziła przy okazji budowy wysokościowca Warsaw Spire. Jest zieleń, założenie wodne, są różne atrakcje jak lodowisko, które działa zimą. Nic dziwnego, że ten projekt zdobył Nagrodę Mieszkańców w 3. Edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Innym dobrym przykładem może być zagospodarowanie terenu wokół budynków Business Garden Warszawa w al. Żwirki i Wigury u zbiegu z ul. 1 Sierpnia. Zieleń ma wysoką wartość przyrodniczą, użytkową i estetyczną. Zbiorniki wodne z pomostami pełnią funkcję ozdobną i ekologiczną. Ten projekt znalazł się w grupie trzech realizacji Najlepszej przestrzeni publicznej 2017 roku (4. edycja Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy).

Realizacja wielkiego projektu Elektrownia Powiśle pozwoliła wykorzystać relikty i zabytki poprzemysłowego dziedzictwa ważnego dla historii Warszawy. Inwestor odnosi sukces komercyjny. Klientów przyciągają nie tylko sklepy i restauracje, także ogólnodostępne ulice, place, fontanna. Wcześniejsze inwestycje miejskie w bulwary, metro, most znacznie podniosło atrakcyjność Powiśla. Ludzie chcą tu mieszkać, a firmy robić biznes.Ważne i duże projekty przygotowywane przez deweloperów są prezentowane coraz częściej z wyprzedzeniem i dyskutowane z udziałem władz miasta, a także prezentowane publicznie. Tak dzieje się np. w przypadku inwestycji Towarowa 22 czy tej planowanej na Kabatach w miejscu istniejącego supermarketu Tesco. Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna ułatwia wspólne budowanie miasta lepszego, wygodniejszego, bezpieczniejszego i zdrowszego do życia. Takie miasto przyciąga nowych mieszkańców, pracowników i inwestorów. Korzyść jest więc obopólna, a społeczna odpowiedzialność biznesu w całym procesie staje się kluczowa”

Marlena Happach, architekt miasta i dyr. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie.

Inwestowanie w CSR to wymiernie korzyści

Coraz częściej przedsiębiorcy prowadzą działalność w taki sposób, aby jednocześnie odpowiadać na potrzeby społeczne i ekologiczne. Wspierają także społeczności lokalne i ochronę środowiska zyskując  przy tym nie tylko na wzroście wartości ich marki, ale także odnosząc szereg innych korzyści,  jak np.: poprawa wizerunku w oczach innych ludzi – kontrahentów, klientów, obecnych i potencjalnych pracowników, czy obniżenie kosztów produkcji dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu zasobami.

 

JWC-Jozef-Wojciechowski-Przewodniczacy-Rady-Nadzorczej-J.W.-Construction-Holding-S.A
Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

Korzyści, które uzyskuje J.W. Construction z CSR, z działań na rzecz społeczności lokalnych, to przede wszystkim satysfakcja całego naszego zespołu, ale dla mnie dodatkowo możliwość realizowania hobby z miłości do sportu. Wierzę także, że większa rozpoznawalność firmy przekłada się na zwiększenie zaufania klientów, na czym nam jako deweloperowi, operatorowi hoteli i aparthoteli bardzo zależy. Każda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji rynkowej i chce na nim odgrywać istotną rolę, musi CSR w swoich planach stawiać na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem.

Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

JWC-Apartamenty-Jerozolimskie-Invest-w-Alejach-Jerozolimskich-w-Warszawie
JWC Apartamenty Jerozolimskie Invest w Alejach Jerozolimskich w Warszawie

Znany z działalności biznesowej, filantrop Józef Wojciechowski zbudował w ciągu ponad 27 lat działalności na rynku deweloperskim imperium, które zrealizowało 66 inwestycji, wybudowało 32.143 mieszkań i 602 domy w Warszawie, Gdyni, Szczecinie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, a także za granicą. J.W. Construction angażuje się także w pomoc osobom wykluczonym. Za pomoc Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”, które uruchomiło Galerię Apteka Sztuki – przedsiębiorstwo społeczne stanowiące pierwszy w Warszawie zakład aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a jednocześnie pełniące funkcję galerii sztuki współczesnej – w 2007 roku deweloper znalazł się wśród laureatów konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Prezes_zarzadu_MurapolSA_Nikodem_Iskra
Nikodem Iskra Prezes Zarządu Murapol S.A.

Jednym z naszych wiodących projektów CSR jest wspieranie naszego Ambasadora Andrzeja Bargiela, pierwszego narciarza których zjechał na nartach z K2, w jego kolejnych wyprawach wysokogórskich. O nawiązaniu tej współpracy zadecydowały względy pokrewnych przekonań i wartości: odważny i nowoczesny, a jednocześnie zawsze przygotowany i z respektem dla bezpieczeństwa. Tak jak Grupa Murapol obecną pozycję rynkową zawdzięcza właściwym decyzjom biznesowym – z jednej strony odważnym, pozwalającym wykorzystywać okazje rynkowe, z drugiej stale ważąc ryzyka dnia codziennego. Od lat wspieramy sport profesjonalny, będąc sponsorem drużyn piłkarskich – obecnie Widzewa Łódź, a wcześniej rodzimego klubu TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Angażujemy się również w projekty, mające na celu poprawę infrastruktury sportowej – współfinansowaliśmy utworzenie profesjonalnych tras rowerowych do kolarstwa górskiego – Endurotrails w Bielsku-Białej, które obecnie są jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie. Zaangażowaliśmy się także w prace nad II etapem projektu, w którym powstają kolejne ścieżki. To przykłady naszych sportowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, planujemy kolejne inicjatywy wspierające aktywności fizyczne, które ogłosimy już niebawem.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

 

Murapol Nowa Przędzalnia Łódź
Murapol Nowa Przędzalnia Łódź

W pierwszym półroczu b.r. Grupa Murapol podpisała umowy dot. sprzedaży 1 526 mieszkań, wobec 1 696 rok wcześniej. Jest ona jedną z wiodących firm deweloperskich, od 19 lat działającą w obszarze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował ok. 65 inwestycji, w których powstało 285 budynków z ok. 15,8 tys. mieszkań, zamieszkałych przez 47,3 tys. osób. Obecna mapa inwestycji Grupy obejmuje 16 miast w Polsce, w kolejnym Murapol zakontraktował działkę i przygotowuje projekt deweloperski.

Dobry CSR to swoisty, społeczno-biznesowy ekosystem

budynek-eco-Mediolan
Eco wieżowiec Bosco Verticale – Mediolan fot. Adam Białas

Odpowiedzialny społecznie rozwój nieruchomości można zdefiniować jako działania podejmowane w celu zmniejszenia negatywnego wpływu budynków i konstrukcji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, dążąc do efektywnego wykorzystania energii, wody i innych zasobów. To również ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa produktywności pracowników, a także zmniejszenie ilości odpadów, zanieczyszczeń i degradacji środowiska. Koncepcja kładzie nacisk na ogólny wpływ na cały cykl życia, a nie tylko na proces budowy. Ogólnie rzecz biorąc, CSR pomaga budować szersze zaufanie do firmy ze strony interesariuszy i społeczeństwa. Mimo, iż często ciężko przeliczyć konwersje tych działań, gdyż byłoby to bardzo kosztowne i czasochłonne, to np.: wypracowując społeczny sukces projektu w jednym z miast, dobre relacje z mieszkańcami na pewno spowodują, że zyskają na tym inne projekty naszej organizacji.

Adam-Bialas-ekspert-rynku-core-PR
Adam Białas, ekspert rynku, dyr. Core PR

W ostatnich latach coraz częściej pracujemy z projektami z zakresu CSR dla firm deweloperskich, które chcą się pozytywnie wyróżniać na tle konkurencji. Społeczna Odpowiedzialności Biznesu to bardzo ważny, przyszłościowy i rozległy obszar. Prócz zleceń dotyczących doradztwa w opracowaniu i wdrożeniu strategi, pracowaliśmy nad wieloma działaniami punkowymi z konkretnymi zadaniami. Współpraca z lokalnymi społecznościami może przynieść konkretne benefity, jak chociażby to, że bez protestów i konfliktów zyskamy na czasie, a to jeden z najważniejszych parametrów generujących profit.

fot. Adam Białas

Taka kolaboracja jest także opłacalna dla wszystkich, bo np. zbudowanie profesjonalnego lądowiska dla helikopterów służb ratowniczych wpłynie korzystnie na postrzeganie inwestycji zarówno przez nabywców, jak i lokalną społeczność. Bardzo często taka kooperacja pozwala na rozwiązanie wieloletnich potrzeb infrastrukturalnych np. w obszarze komunikacji.

 

Gdynia
Gdynia fot. Adam Białas

Partycypujący w kosztach deweloper zyskuje na cenie nieruchomości, także beneficjentami będą pobliscy mieszkańcy i włodarze. Zielone osiedla zintegrowane z otoczeniem zyskują na popularności. Innym dobrym przykładem są finansowane – również i przez mniejszych deweloperów – murale. Prócz popularyzacji inwestycji w lokalnym środowisku, odróżniamy budynki, a otoczenie sztuką korzystnie wpływa na postrzeganie samej inwestycji. Pamiętamy też ogrodzone osiedla „twierdze” z lat 90-tych, obecnie zaś klienci szukają modnych, bezpiecznych i otwartych dzielnic jak np. warszawskie Powiśle.

Lyon
Lyon fot. Adam Białas

Na uwagę zasługuje zaprezentowany niedawno projekt koncepcji miastotwórczego i wielofunkcyjnego osiedla, który może powstać tuż przy stacji metra Kabaty w Warszawie. To otwarty, zielony, zachęcający do społecznych interakcji, skupiony wokół nowego parku i miejskiego placu projekt Echo Investment. Dobrze postrzegane jest również wieloletnie zaangażowanie J.W. Construction i Murapol-u w CSR poprzez wspieranie rozwoju uzdolnionych sportowców i tworzenie im warunków do rozwoju. Kryterium koniecznym dla uzyskania dobrych efektów CSR jest podjęcie działań długofalowych i połączenie ich z właściwą komunikacją i PR. Dobry CSR to swoisty społeczno-biznesowy ekosystem działający korzystnie dla wszystkich stron.

Adam Białas, ekspert rynku i dyr Agencji komunikacji Core PR.

Projekt w Warszawie na Kabatach, Echo Investment
Projekt w Warszawie na Kabatach, Echo Investment

Projekt na Kabatach wpisuje się w naszą filozofię tworzenia miejsc, które przyciągają ludzi, tzw. „destinations”, miastotwórczych, wielofunkcyjnych kwartałów. Czerpie z charakterystyki miejsca i lokalnego kontekstu. Kabaty są rodzinne, przyjazne i zielone, więc wszystkie te cechy uwzględniliśmy w naszej koncepcji. Chcemy, by było to lokalne centrum spotkań, przyjazna przestrzeń miejska, służąca sąsiadom i nowym mieszkańcom Kabat „– Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment.

Echo Investment to jeden z największych na polskim rynku deweloper z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości tj.: mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Wyznaczający rynkowe trendy potentat, wykazał w ub. roku 300 milionów zł. zysku netto przy 4,8 miliarda aktywów, firma zrealizowała dotychczas 174 inwestycje, obecnie  1,55 mln m² powierzchni projektów w budowie i przygotowaniu.

Przyjazny deweloper, czyli eco CSR w urbanistyce społecznej

Działający od 18 lat i skupiający 211 firm członkowskich Polski Związek Firm Deweloperskich, to organizacją branżowa dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. PZFD aktywnie wspiera CSR np. poprzez propagowanie niedrogich projektów eko, które są wdrażane w całym kraju. Dzieląc się doświadczeniami prawnymi, biznesowymi i technologicznymi pomaga deweloperom w zdobywaniu lepszej edukacji i kształtowaniu wspólnej przestrzeni miejskiej.  Od dewelopera do ekobohatera – czyli jak uratować świat i nie zbankrutować, to motto towarzyszące publikacji dla branży budowlanej. Ekoprzewodnik Avengersów pokazuje, w jaki sposób tanio i ekologicznie budować z myślą o ratowaniu naszej planety.

Badania polskich konsumentów pokazują, że firmy powinny głośno mówić o swoich działaniach na rzecz dobra społecznego. Polskie przedsiębiorstwa cieszą się także w tych kwestiach większym zaufaniem, niż międzynarodowe korporacje – to wnioski płynące z Barometru CSR przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison oraz SGS Polska. CSR staje się obowiązkowym elementem strategii sektora nieruchomości, branża deweloperska coraz częściej uwzględnia potrzeby otoczenia, w którym planuje inwestycję, dbając o samopoczucie przyszłych mieszkańców.  Jak wynika z ub. rocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, zainteresowanie przedstawicieli biznesu działaniami CSR z roku na rok jest coraz większe – w analizie odnotowano 10-procentowy wzrost nadesłanych przez firmy dobrych praktyk stosowanych w ich miejscu pracy.

Klaudia-Siarkiewicz
Klaudia Siarkiewicz Prezes Kreator Dom Invest

W procesach CSR obserwujemy także zmiany pokoleniowe, sama znacznie bardziej od pokolenia moich rodziców zwracam uwagę na różne aspekty np. ekologię. Staramy się, aby nasze kolejne inwestycje były bardziej zielone, dopracowujemy przestrzeń społeczną i estetykę obiektów. To też kierunek dobrze widziany przez młodych nabywców lub nastolatków mających wpływ na decyzję zakupową rodziców. Jako jedni z pierwszych w naszym rejonie inwestycyjnym rozpoczęliśmy wykorzystywać przestrzeń dachów, jako swoiste ogrody. Współpraca z lokalnymi społecznościami może nieść wymierne korzyści dla wszystkich stron.

Klaudia Siarkiewicz Prezes Kreator Dom Invest, lidera budowlanego Warszawy Zach.

Kreator-zielone-osiedla
Kreator Dom Invest Warszawa

Na główne wyzwania i korzyści z wdrożenia działań wpisujących się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazuje raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”. Firmy, zapytane o konkretne wyzwania, które są najważniejsze z ich punktu widzenia, w głównej mierze (50%) wskazywały na ochronę środowiska naturalnego. Drugim wiodącym wyzwaniem z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw jest rozwój społeczności lokalnych.

Budimex-rewitalizacja-parku-w-Poznaniu
Budimex Nieruchomości rewitalizacja parku w Poznaniu

Najczęściej wskazywaną potencjalną korzyścią jest poprawa wizerunku firmy na rynku – ponad połowa badanych uważa, że może być to efekt prowadzenia działań CSR. Kolejnym ważnym benefitem, jaki może odnieść firma, jest wzrost akceptacji przez otoczenie, na co wskazuje ponad jedna trzecia przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw. Ponad trzy czwarte (77%) przedstawicieli dużych i średnich firm obecnych w Polsce jest zdania, że prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Takie przekonanie nieznacznie rzadziej wyrażają przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej (73% wskazań) niż pozostali pracownicy (81%).

Enduro-Trails-Adventure
Enduro Trails Adventure – Murapol

Deweloperzy dbają o CSR, np. odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią strategii działalności Grupy Murapol, uzupełnia ją i stanowi inny wymiar wartości. Dla Murapol-u bliski jest etos sportu, dlatego wśród projektów, które wspiera dominują różnorodne aktywności fizyczne. Istotny obszar zaangażowania dewelopera zajmują także przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży, wśród których najdłuższą historię ma Akademia Piłkarska 21, szkółka w ramach której organizowane są treningi sportowe dla adeptów piłki nożnej oraz liczne wyjazdy na turnieje zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Murapol Osiedle Parkowe Gliwice
Murapol Osiedle Parkowe Gliwice

Od 2011 roku Grupa Murapol wraz z Akademią Piłkarską 21 organizuje międzynarodowy turniej piłki nożnej dla najzdolniejszych piłkarzy z juniorskich klubów sportowych – Murapol Cup, który jest jedną z największych imprez piłkarskich dla juniorów w Europie. Innym projektem, także skierowanym do uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży, są Młodzieżowe Nadzieje Olimpijskie – drużyna hokejowa Infinitas KTH z Krynicy Zdroju, której  jest  partnerem.

 

 

Firmy budowlane mogą wdrażać CSR na kilka sposobów, takich jak:

 • Poprawiające jakość życia i samopoczucie dobrze zaprojektowane budynki.
 • Wspieranie programów edukacyjnych.
 • Poświęcanie czasu lub innych zasobów na działalność charytatywną.
 • Dobry projekt i budowa przestrzeni publicznych, takich jak oświetlenie, ścieżki rowerowe, krajobraz itd.
 • Odpowiedzialne zakupy (łańcuch dostaw).
 • Minimalizacja odpadów.
 • Wspieranie lokalnych grup społecznych.
 • Praktyki i programy praktyk zawodowych.
 • Wspieranie praktyk zawodowych.
 • Elastyczna praca dla pracowników.
 • Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury (partycypacja w kosztach np. obszar komunikacji).
 • Plany pracy z domu, karnety na siłownię, dotowany transport publiczny, team building  i inne świadczenia pracownicze.
 • Ulepszone praktyki zatrudniania.
 • Lokalni podwykonawcy i kontrahenci (relacje środowiskowe)
 • Zarządzanie karierą, programy mentorskie i szkoleniowe.
 • Programy motywacyjne dla pracowników.
 • Minimalizacja opóźnień w płatnościach dla podwykonawców w łańcuchu dostaw.
 • Inicjatywy dotyczące efektywności energetycznej (zielone budynki).

rece na trawie krag

Na przykład, jeden z najdłużej działających deweloperów na naszym rynku – Dom Development zainicjował projekt „Dobry sąsiad lepszy niż daleki krewny”, mający na celu przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców osiedla i zachęcanie ich do samodzielnych działań. Składowymi projektu były: INTEGRACJA – organizowanie i animowanie spotkań mieszkańców na terenie osiedla. EDUKACJA – w ramach cyklicznych spotkań można było zdobyć podstawową wiedzę z zakresu obowiązkowych szczepień dla zwierząt domowych, porad psychologów dziecięcych czy bezpieczeństwa. DZIAŁALNOŚĆ TRÓJSEKTOROWA – patronat nad projektem objął Burmistrz Dzielnicy Białołęki m.st. Warszawy. W spotkaniach uczestniczyła lokalna policja, straż pożarna i inne służby, które czynnie brały udział w warsztatach. Do działań zaangażował się również sąsiadujący z osiedlem Zespół Szkół.

Budimex-Bokserska
Budimex Nieruchomości

Budimex Nieruchomości, który jest częścią Grupy Budimex, rozumie odpowiedzialność społeczną  jako działania dobrowolne i wykraczające poza wymagania prawne, które przynoszą pożytek interesariuszom i otoczeniu firmy. Podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie wymaga świadomości, że jest to inwestycja długoterminowa i powinna przynosić korzyści, albo przynajmniej nie czynić szkód przyszłym pokoleniom.

 

Budimex-Andrzej-Mis-rzecznik-prasowy
Andrzej Miś, rzecznik prasowy Budimex Nieruchomości

Prowadzona przez nas działalność nie może koncentrować się wyłącznie na wynikach ekonomicznych, istotne jest zintegrowanie aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Dlatego właśnie szeroko patrzymy na kontekst, w którym działamy. Rozmawiamy, szukamy rozwiązań i pola do współpracy. Staramy się – w zależności od potrzeb i oczekiwań interesariuszy – działać na wielu płaszczyznach. Są to: edukacja, kultura, sport, rozwój, przestrzeń publiczna, zieleń miejska, pomoc społeczna, ekologia czy zdrowie.

Mamy za sobą dziesiątki zrealizowanych projektów – tych dużych, ale i małych, bardzo lokalnych (m. in. zrewitalizowane parki i place zabaw, doposażone przedszkola i szkoły, odnowione zabytki, posprzątane brzegi rzeki, zajęcia sportowe, wycieczki rowerowe, wydarzenia dla dzieci i seniorów, dobrostan zwierząt). Bardzo cieszy nas również nasz autorski projekt Dobre sąsiedztwo.

 

Budimex-zajecia-sportowe-na-os.-Avia
Budimex Nieruchomości zajęcia sportowe

 

Zachęcamy w nim mieszkańców – sąsiadów naszych osiedli – do zgłaszania własnych inicjatyw, dzięki którym ich najbliższa okolica stanie się jeszcze bardziej przyjazna czy dostępna, a społeczność – np. zintegrowana. Mogą to być pomysły dot. infrastruktury bądź zajęć np. sportowych czy edukacyjnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Te, które w głosowaniu internetowym otrzymują najwięcej głosów od mieszkańców, są przez nas finansowane. Za nami kilka edycji programu. Pracujemy nad kolejnymi. Jedno jest niezmienne – za każdym razem niezmiernie cieszą nas efekty zrealizowanych pomysłów.

Andrzej Miś, rzecznik prasowy Budimex Nieruchomości

Budimex Nieruchomości prowadzi działalność deweloperską od 1999 roku. W tym czasie wybudował 17.200 mieszkań, w których mieszka ok. 43.000 osób. Działalność prowadzi w 5 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Tworząc osiedla mieszkaniowe, dba o to, aby swoją funkcjonalnością służyły nie tylko ich mieszkańcom, ale także społecznościom lokalnym.

JWC-Bliska-Wola-Tower-w-Warszawie
JWC Bliska Wola Tower w Warszawie

Natomiast J.W. Construction od początku swojej działalności przywiązuje wagę do utrzymania równowagi pomiędzy rentownością, a pożytkiem społecznym i działaniami nie nastawionymi na zysk, będącymi celem samym w sobie. Ostatnie, zakrojone na długofalowy rozwój plany CSR’owe, dotyczą zaangażowania w budowę centrum tenisowego w Jachrance pod Warszawą i wspierania finansowego JW Tennis Support Foundation, która powstała z inicjatywy Józefa Wojciechowskiego, właściciela i Przewodniczącego Rady Nadzorczej JWC. Fundacja ma za zadanie realizować ideę promocji tenisa poprzez wspieranie utalentowanej sportowo młodzieży. Nadzorują ją Tomasz Wiktorowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej i Marcin Matkowski, nasz były czołowy tenisista. Deweloper natomiast realizuje działania, na których zna się najlepiej, czyli budowę, na 12,5 ha działce nad Zalewem Zegrzyńskim, centrum tenisa. Będą w nim klasy sportowe i widownia na 2,5 tys. miejsc.

Chcemy sprawić, by był to sport dla najzdolniejszych, a nie najbogatszych. Wierzę bowiem, że wspieranie młodych talentów, to najlepsza inwestycja w przyszłość. W Warszawie powstaje najwięcej inwestycji, chcemy brać udział w rozwoju stolicy, ale i wspierać sportowe talenty.

Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

J.W. Construction
J.W. Construction

Deweloper był jednym z największych sponsorów warszawskiego klubu siatkarskiego ONICO. Spółka wspierała stołeczną drużynę przez wiele lat, a efektem tej współpracy były liczne sukcesy siatkarzy. Wcześniej JWC. był dwukrotnie sponsorem drużyny AZS Politechniki Warszawskiej.

 

JWC Hanza Tower w Szczecinie
JWC Hanza Tower w Szczecinie

Od 19 lat JWC. działa także w branży hotelowej i aparthotelowej. W okresie lockdownu spowodowanego COVID-19, w zamkniętym dla klientów od połowy marca do końca maja – wskutek decyzji władz państwowych – należącym do spółki Hotelu Dana w Szczecinie, Józef Wojciechowski udostępnił nieodpłatnie 100 pokoi dla pracowników służby zdrowia. W porozumieniu z Piotrem Krzystkiem, Prezydentem Szczecina, w obiekcie zakwaterowanych zostało kilkudziesięciu pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i laborantów na co dzień zmagających się z koronawirusem w szpitalu jednoimiennym przy ul. Arkońskiej. Hotel został odpowiednio przygotowany i wyposażony we wszystkie niezbędne środki ochrony, tak by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa medyków i personelu hotelowego.

 

Historia i rozwój społecznej odpowiedzialność biznesu

Budimex Nieruchomości - przewodnik rowerowy
Budimex Nieruchomości – przewodnik rowerowy

Ewolucja CSR jest tak stara, jak handel i biznes korporacyjny. Wyrażenie „społeczna odpowiedzialność biznesu” powstało w 1953 r. wraz z opublikowaniem książki Howarda Bowena „Social Responsibility of Businessmen”. Uprzemysłowienie i wpływ przedsiębiorstw na społeczeństwo doprowadziły do zupełnie nowej wizji. CSR zaczęło obowiązywać w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX wieku, kiedy w 1971 r. koncepcja „umowy społecznej” między biznesem a społeczeństwem została ogłoszona przez Komitet Rozwoju Gospodarczego. Umowa społeczna opiera się na założeniu, że biznes funkcjonuje dzięki „przyzwoleniu” opinii publicznej, dlatego biznes ma obowiązek konstruktywnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Obecnie jest to często określane jako „licencja na prowadzenie działalności” – to znaczy wniesienie większego wkładu społecznego niż wyłącznie produkty na sprzedaż.

W latach 80-tych i 90-tych XX wieku temat CSR był przedmiotem globalnej dyskusji. Pierwszą firmą, która wdrożyła CSR, był w 1998 roku Shell. W 1990 roku CSR był standardem w branży w firmach takich jak Price Waterhouse Copper i KPMG. W Polsce FOB od dwóch dekad kształtuje, analizuje i promuje CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oferuje bezpłatny dostęp do szerokiej bazy publikacji, artykułów i raportów. Publikuje również liczne recenzje najlepszych książek dotyczących miedzy innymi odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. Obecnie skupia 655 zaangażowanych w CSR firm z 27 branż.

Dr Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego
Dr Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego

Współpracując ze środowiskami naukowymi oraz biznesem dostrzegamy, że z każdym kolejnym rokiem rośnie w Polsce liczba podejmowanych praktyk CSR. Niegdyś domena największych światowych korporacji, dziś jest bliska również wielu przedsiębiorstwom z sektora MSP. Ponadto, ankiety i analizy przeprowadzone wśród studentów potwierdzają, że trend ten będzie się tylko umacniał z każdym kolejnym pokoleniem, które wejdzie na rynek pracy. Czynniki takie jak wzrost świadomości dbania o środowisko, znaczenie wartości społecznych i etycznych czy respektowanie praw człowieka zostały jeszcze wzmocnione w dobie pandemii COVID-19. Firmy i instytucje coraz częściej patrzą kompleksowo na otoczenie, w którym działają, biorą na siebie odpowiedzialność i myślą nie tylko o celach krótkoterminowych i biznesowych, ale również angażują się chętnie w coraz bardziej potrzebne społecznie inicjatywy.

dr Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego

 

✔️ doświadczony menedżer i lider zespołu, ✔️dyrektor w agencji komunikacji i marketingu, ✔️ ekspert rynku nieruchomości i budownictwa, ✔️ dziennikarz biznesowy, specjalista od "treści" i nowoczesnych mediów, ✔️doradca w wielu obszarach i dużych projektach biznesowych.

Adam Białas

Jak uwierzyć w CSR?

miasto w nocy ulica

Mimo coraz wyższej świadomości konsumenckiej i rosnącej przejrzystości w relacjach społecznych nadal porywa nas emocjonalny przekaz, w który ubiera się kampanie marketingowe. A może obecne czasy sprzyjają temu zafałszowywaniu intencji i komunikatów?

Byłem parę lat temu świadkiem dyskusji wewnątrz działu marketingu dużej, międzynarodowej korporacji. Chodziło o akcję CSR angażującą pracowników. Najpierw opracowano formę, po czym przystąpiono do wyboru celu. I wówczas padła ta niespodziewana, wyrażona szczerze i przekonująco, propozycja: „To może dzieci w Syrii, to teraz na topie…”.

Serio. Nie, wcale nie zapadła cisza, nikt się nie zająknął, nieliczni opuścili wzrok. Pomysł podchwycono z entuzjazmem. Znów przypomniałem sobie o tej sytuacji – tym razem za sprawą „Dnia Szpilek”.

Minęło na tyle dużo czasu, aby móc na spokojnie przyjrzeć się akcji „Dzień Szpilek” zainicjowanej przez markę Moliera 2. Sklep z damską odzieżą pozycjonowaną jako premium, zobowiązywał się w ramach tej kampanii, do przekazania 2 zł na szczytny cel za każdy publicznie udostępniony post ze zdjęciem szpilek i hasztagiem akcji.

Czyja satysfakcja, czyje zyski?

Teraz, gdy mamy dostęp do danych dotyczących zasięgu akcji, jeszcze łatwiej zdemaskować całe przedsięwzięcie. W jej trakcie można było skwitować je stwierdzeniem, że za 2 zł w „normalnych” warunkach nikt nie zgodziłby się promować na swoim Facebooku czy Instagramie marki odzieżowej (za którą, skądinąd, ciągnie się zarzut o szowinistyczny charakter wcześniejszych kampanii). Znając efekty ubiegłorocznej akcji, można też było z góry oszacować efekt wizerunkowy „Dnia Szpilek”. Dziś wiemy, że marka zobowiązała się przekazać na szczytny cel przeszło 220 tysięcy złotych, a wartość ekwiwalentu reklamowego z samego szumu w social mediach (w większości o zabarwieniu pozytywnym), sięga niemal miliona złotych (dane Instytutu Monitorowania Mediów). A chodzi przecież także o zakodowanie w świadomości konsumentek sprzyjającej marce jej związku z działalnością charytatywną.

Na głosy krytyki uczestnicy akcji z reguły reagowali opinią, że nic ich w gruncie rzeczy korzyści reklamowe marki nie interesują. Liczy się kontekst społeczny – charytatywny, pomoc dzieciom dotkniętym chorobą.

Co z uczciwością marek?

A moim zdaniem liczy się też uczciwość marki i jej założeń komunikacyjnych. Pal licho, że brand angażuje się w akcję nijak mającą się do segmentu jego rynku. Gorzej, że chodzi o przedsięwzięcie, o którym z góry można przesądzać, iż własny zysk wielokrotnie przewyższy cel społeczny. Takie zafałszowywanie rzeczywistości ma niewiele wspólnego ze społeczną odpowiedzialność marki (uderza też w reputację CSR-u, o którą walczą jego zwolennicy).

Zaniechanie i fałsz

W większości przypadków, kiedy marka podejmuje się działania „społecznie odpowiedzialnego”, popełniane są, świadomie bądź nie, dwa błędy:

 • środki na zorganizowanie i wypromowanie akcji są niewspółmiernie, wielokrotnie, wyższe niż te przekazane na szczytny cel; to w szczególności uderza w wiarygodność przedsięwzięcia i samego brandu;
 • formuła i cel akcji nijak mają się do wartości wpisanych w DNA marki, a więc to wszystko, z czym w odbiorze społecznym powinna marka (jej produkty) się kojarzyć; wiarygodność marki buduje się długo i mozolnie, zaś traci ją – błyskawicznie.

Jest jeszcze jedna kwestia, która ujawniła się przy okazji nieszczęsnego „Dnia Szpilek” i powtarza co i rusz. Mam na myśli owczy pęd, to bezrefleksyjne włączanie się w stadną reakcję na reklamowy de facto bodziec. Marka mówi, nawołuje – my odpowiadamy.

Ludzka rzecz kierować się emocjami

Stoją za tym dawno zidentyfikowane mechanizmy ludzkie, za sprawą których „dobro” przesłania nam „głębsze dno”. Mówiąc najkrócej – za sprawą uproszczonego wnioskowania, emocje biorą górę nad chłodną kalkulacją.
To po pierwsze. Po drugie, łatwiej przyswajamy pogląd, który wcześniej był nam bliski i który ma już na pierwszy rzut oka pozytywny wydźwięk (wiadomo, że chcemy znaleźć się w gronie tych, którym leży na sercu dobro dzieci…). Po trzecie, mamy skłonność do powielania postaw naszych bliskich (zyskujemy dzięki tym ich akceptację).

W tym samym mniej więcej czasie, kiedy pojawił się „Dzień Szpilek”, na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się znakomity tekst o teoriach spiskowych związanych z Covid-19. W kontekście rosnącego grona niedowiarków, autorzy tekstu przytaczają genialne w swojej wymowie słowa Henry’ego Louisa Menckena: „Na każdy złożony problem istnieje odpowiedź, która jest jasna, prosta i błędna”. Zdaje się, że ten sam dokładnie mechanizm gdzieś w tle towarzyszy reakcjom większości na kampanie podszyte społecznym zaangażowaniem marki. Jest też odpowiedzią, dlaczego tak chętnie i z wielkim zaangażowaniem bronimy tych reakcji, dając emocjonalny odpór głosom przeciwnym („jeśli krytykujesz akcję i piętnujesz postawy jej uczestników – jesteś pozbawiony empatii, masz w nosie los chorych dzieci…”).

Serio, CSR?

Rzeczywistość jest jednak brutalna, i musimy – niezależnie od mnóstwa akcji o CSR-owym i BSR-owym charakterze, z którymi codziennie się stykamy – przyjąć tę prawdę, że banki nie zajmą się sadzeniem lasów, a globalne marki odzieżowe – troską o los dalekowschodnich szwaczek. Cynizm? W przypadku zafałszowanych kampanii, w jakimś sensie tak. Co do zasady – nie; to po prostu biznes i realia rynkowej walki. Z tymi warunkami musimy – póki co – się pogodzić, bo w skali globalnej nie ma sensownych odpowiedzi ani zbiorowych chęci rozwiązania tych problemów. Autentyczne akcje społeczne (albo przykłady marek, których filozofia oparta jest na poprawie otoczenia społecznego) – to nieustannie kropla w morzu.

Interes akcjonariuszy

Nie mam zatem wielkich złudzeń co do społecznej aktywności marek. Za każdą z nich (wyjąwszy oczywiście specyficzne brandy, powołane do życia, aby służyć dobru społecznemu) stoi biznes. Ten zaś zawsze był i będzie skoncentrowany na zyskowności. Bo za działaniem marki stoi firma z akcjonariuszami, udziałowcami czy inwestorami, którzy oczekują w jakiejś perspektywie czasu zysków. Nie dziwmy się więc, że marki poszukują nowych nisz i kanałów, aby dotrzeć do konsumentów, aby zbudować wartość dodaną i wyróżnić się na tle konkurencji. To oczywista aktywność, jak świat światem. Coś, co definiuje w zasadzie sens i żywotność komunikacji marketingowej. Należy jednak stawiać na jednej szali oryginalność i kreatywne podejście do tematu, na drugiej zaś – uczciwość (tak na serio potraktowana) i transparentność tych działań.

 

 

 

Doświadczony praktyk PR i komunikacji marketingowej. Wieloletni dziennikarz i redaktor pism branżowych (m.in. „Brief”, „Harvard Business Review Polska”, „THINKTANK”). Autor książki „Jak nowe technologie zmieniają biznes” (2016). Zajmuje się takimi obszarami, jak marketing, zarządzanie i reklama, nowe technologie w biznesie, społeczny wymiar gospodarki.

Krzysztof Ratnicyn

Raport z 4 edycji badania 'CSR w praktyce – Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej’

Firmy działające na rynku polskim mają coraz bardziej rozbudowaną wiedzę na temat potrzeb odbiorców i odpowiednio kształtują prowadzone przez siebie projekty. Aktywności CSR zyskują z roku na rok nowe znaczenie wskazujące na większą świadomość zarówno organizacji podejmujących się realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także samych konsumentów, których wiedza o CSR jest coraz większa i jest dowodem na wyraźne zorientowanie na problemy społeczne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest partnerem rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56 respondentów, reprezentujących przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Tegoroczna ankieta zawierała, podobnie do poprzednich edycji, ponad 30 pytań, w tym nowy blok dotyczący zagadnienia ‘różnorodności’ w firmie (w ubiegłym roku część ta dotyczyła działań zgodnych z podejściem ‘zero waste’). Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Najwięcej projektów CSR prowadzonych przez badane firmy realizowanych jest na rzecz pracowników oraz na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, przy czym większość ankietowanych zgodnie wskazuje potrzebę dalszego rozwoju aktywności CSR i deklaruje zamiar dalszej realizacji projektów z tego obszaru. Odsetek osób, które są zdania, że najbardziej na rozwój csr w Polsce wpływają oczekiwania osób współpracujących z firmą znacznie wzrósł w stosunku do ubiegłego roku – wtedy połowa respondentów była tego zdania, dziś aż 70%. Firmy są świadome tego, że istotnym czynnikiem rozwojowym dla CSRu jest wskazywanie dobrego przykładu przez duże koncerny i wszelkie akcje informacyjne i edukacyjne na temat walorów działań prospołecznych czy proekologicznych – komentuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju CSR w Polsce

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to według 71 % osób badanych postrzegane oczekiwania ze strony pracowników czy partnerów (dostawców, klientów, społeczności lokalnych). To znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku, wtedy tego zdania było bowiem tylko 50% respondentów. Nieco mniejszy odsetek przedsiębiorców zauważa znaczenie dzielenia się dobrymi praktykami przed duże firmy posiadające już doświadczenie w dziedzinie CSR (66%).

Przedsiębiorcy potwierdzają, że szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR przez organizacje, podczas spotkań bezpośrednich, jak również przez media, to sposób na promowanie tej idei w naszym kraju – tego zdania jest co drugi ankietowany. Z drugiej strony, co czwarty przedsiębiorca rozwija strategię CSR pod wpływem konieczności dostosowania się do wymogów europejskich, np. związanych z obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych.

Rozwój CSR, według 64% przedsiębiorców, powstrzymuje natomiast brak wystarczającej wiedzy a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze. Połowa ankietowanych zauważa, że to brak osób odpowiedzialnych bezpośrednio za działania CSR wstrzymuje możliwość rozwoju firmy w tym obszarze.

Głównym powodem zaangażowania w CSR wskazywanym przez badanych przedsiębiorców jest, bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, dążenie do wzmocnienia pozytywnego wizerunku organizacji (79%). Co drugi respondent uważa, że to potrzeba prowadzenia firmy w sposób zrównoważony dyktuje tworzoną strategię aktywności CSR, by firma działała z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa. Przedsiębiorcy zauważają również, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 43%, a także wśród klientów – 32% jest tego zdania.

Projekty CSR a strategia biznesowa przedsiębiorstw

Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazują, że w 82% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR  zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. W 36% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 16% roczny lub dwuletni plan. 46% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie nie ma określonej strategii – działania są realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładają się następująco: w większości organizacji środki finansowe są przyznawane w zależności od potrzeb (34%), nieco mniej firm posiada oddzielny budżet CSR (27%), a w 9% przypadków działania CSR finansowane są z budżetu wspólnego także dla działań PR.

Korzyści z prowadzonych działań CSR są zauważalne przez przedsiębiorców – 29% dostrzega inne niż finansowe, zaś 16% odnotowuje zyski finansowe. Blisko 40% firm nie mierzy jednak korzyści z działań CSR, zaś jedynie 4% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków. 

Raportowanie działań CSR zadeklarowała blisko połowa ankietowanych – 45%, spośród nich 18% raportuje działania według certyfikowanych standardów, pozostałe według autorsko opracowanych standardów wewnątrzfirmowych lub wytycznych nie podlegających certyfikacji (np. ISO 26 000). 

Działania CSR są komunikowane w większości przedsiębiorstw. Najbardziej popularne platformy to wewnętrzny intranet – 64%, media społecznościowe – 57% i strony internetowe firm – 55%.  Nieco mniej organizacji – 36% – komunikuje działania CSR w sposób bezpośredni, podczas konferencji, spotkań, targów. Co czwarta firma – 27%, publikuje raport CSR, który dystrybuuje wśród interesariuszy a co szósta – 18%, nie prowadzi komunikacji w tym obszarze.

Beneficjenci i odbiorcy projektów CSR – klienci, dostawcy/partnerzy, pracownicy, oraz społeczności lokalne i środowisko

Ankieta CCIFP dokładnie zbadała działania CSR na rzecz klientów, pracowników, dostawców i społeczności lokalnych oraz środowiska. Z raportu wynika, że firmy najczęściej prowadzą projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do swoich pracowników – 80%, oraz w odniesieniu do społeczności lokalnych i środowiska – 79%. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw realizuje też działania skierowane do swoich klientów (55%) oraz nieco mniej do dostawców i partnerów biznesowych (43%).

Najczęściej realizowane działania CSR skierowane do pracowników to dodatkowe świadczenia socjalne – 87%, dbałość o rozwój – 82%, wprowadzenie narzędzi komunikacji wewnętrznej – 76%. Wśród 71% badanych firm wprowadzony został kodeks etyczny i możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etyki. Taki sam odsetek firm proponuje pracownikom udział w badaniach satysfakcji. Główne działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i środowiska to wsparcie finansowe i rzeczowe dla lokalnych instytucji (szkoły, fundacje, stowarzyszenia, itp.) – 84%, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych – 73%, a także zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez np. zatrudnianie lokalnych pracowników, kupowanie u lokalnych dostawców czy współpraca z władzami regionu – 59%. 

Jako podstawowe działania CSR skierowane do klientów respondenci wskazują dbanie o transparentność poprzez rzetelne i zrozumiałe informowanie o działalności firmy – 77% a także prowadzenie otwartej komunikacji z klientami (np. magazyny firmowe, wydarzenia, media) – 74%. Połowa przedsiębiorstw deklaruje organizowanie również kampanii społecznych, ekologicznych, lub edukacyjnych dla klientów. We współpracy z dostawcami w ramach działań CSR najwięcej firm wprowadziło kryteria/kodeksy współpracy – 88%, a na uwagę zwraca też fakt, że 63% firm deklaruje prowadzenie aktywnej komunikacji z dostawcami/partnerami (np. poprzez spotkania indywidualne, czy badania satysfakcji), co wskazuje na istotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku (wyniki wyniosły w obu kategoriach odpowiednio 78% i 58%).

Zarządzanie różnorodnością w organizacji kluczowym zagadnieniem CSR w Polsce 

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotyczące działań mających na celu dbałość o różnorodność i przeciwdziałanie wykluczenia i dyskryminacji. 

Temat zarządzania różnorodnością na stałe zagościł już w obszarze pracowniczym. 62% firm na pytanie „Jakie aktualnie działania CSR dla pracowników realizuje Państwa firma?” odpowiada, że jest to wprowadzenie polityki różnorodności. Różnorodność rozumiana jest przede wszystkim w odniesieniu do płci (89%), wieku (78%), narodowości (56%) i niepełnosprawności (53%). Na dalszym planie jest religia (31%), orientacja seksualna (31%) czy poglądy i przekonania polityczne (28%). Te wymiary pokrywają się z działaniami, które podejmują polscy przedsiębiorcy. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Może tylko „narodowość” jest wśród badanych w Barometrze CSR nieco częściej wymieniana, niż w innych badaniach, gdzie na trzecim miejscu są kwestie związane z niepełnosprawnościami – podkreśla Anna Kowalik-Mizgalska, Kierownik Wydziału CSR i Sponsoringu Orange Polska

Ponad 60% przedsiębiorstw reprezentowanych przez ankietowanych prowadzi projekty w tym obszarze. Wyniki wydają się wskazywać na ciekawą tendencję wyboru zakresu tematycznego działań związanych z różnorodnością. Prawie wszystkie deklarowane aktywności związane są z problematyką równouprawnienia kobiet i mężczyzn, wyraźnie dominujący jest również aspekt wieku – w ramach którego proponowane są projekty mające na celu zapobieganie wykluczania poszczególnych grup wiekowych, aktywizowanie osób starszych czy działania ochronne dla osób w wieku przedemerytalnym. Ciekawym jest, że najmniej działań podejmowanych jest w obszarach związanych z orientacją seksualną, religią, oraz przekonaniami światopoglądowymi i politycznymi (między 25-30%).    

Jak CSR postrzegają konsumenci i jakie stawiają wyzwania przed firmami?

Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszy informacja na temat wyników ankiety „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”, zrealizowanej przez Havas Intelligence – zespól badaczy Havas Media Group. Badanie zrealizowano w dwóch częściach – ilościowej, metodą CAWI, na ogólnopolskiej próbie 1109 dorosłych Polaków, oraz jakościowej w formie mini-wywiadów online zrealizowanej wśród 229 Polaków po 18 r.ż. Tegoroczne wyniki pokazują, że konsumenci oczekują od firm, że będą podejmować działania o charakterze CSRowym – 68% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną, 69% oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, 67% oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa respondentów – 56%, unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Konsumenci są świadomi tego, że poprzez swoje decyzje zakupowe mogą realnie wpływać na zmiany na świecie – 38% z nich jest tego zdania, dla 26% taką rolę odgrywają firmy, a dla 22% rządy.

Nasze badania pokazują, że świadomość i oczekiwania konsumentów związane z działaniami CSRowymi stopniowo rosną. Konsumenci oczekują, że marki będą podejmować działalność, która nie będzie nastawiona wyłącznie na zysk, ważne jest dla nich aby marki, które lubią podejmowały działalność charytatywną, aktywnie wspierały rozwiązywanie problemów społecznych czy chroniły środowisko. Tego typu oczekiwania stopniowo mogą przekładać się również na decyzje zakupowe Polaków. W porównaniu do poprzednich edycji naszego badania coraz więcej osób deklaruje, że podczas wybierania produktów lub usług zwraca uwagę czy marka podejmuje działania o charakterze CSRowym. Dla tej grupy konsumentów ważne jest odpowiedzialne podejmowanie decyzji zakupowych, wspieranie działań prospołecznych i proekologicznych. Dla takich konsumentów wybieranie marek podejmujących tego typu działania jest po prostu postępowaniem zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami – podsumowuje wyniki Anna Ostrowska, Insights Specialist w Havas Media Group

Zestawienie wyników obu badań wskazuje wyraźnie na potrzebę intensywnego rozwoju projektów CSR przez firmy – konsumenci są coraz bardziej wymagający, blisko 70% osób badanych wskazało bowiem, że istotne jest, by kupowane marki angażowały się w rozwiązywanie nierówności społecznych, a około 65% zgodnie zadeklarowało, że firmy powinny mieć jasną politykę różnorodności, aktywnie przeciwdziałać mobbingowi i przede wszystkim – by dzieliły się publicznie (np. za pomocą reklam) sposobami na rozwijanie świadomości o różnorodności. 

Zdaniem ankietowanych przedsiębiorstw natomiast, jedynie 13% konsumentów zna pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i podejmuje decyzje zakupowe biorąc pod uwagę zaangażowanie poszczególnych firm w aktywności CSR. Respondenci wskazują jednak na istotny stopień dostrzeganej wrażliwości konsumentów na postawę firm i realizowane przez nie działania prospołeczne czy proekologiczne, nawet jeśli nie wiąże się to ze znajomością samego terminu CSR.  

W dobie nowych technologii i łatwego dostępu do informacji, świadomość na temat rzeczywistych i konkretnych potrzeb odbiorców poszczególnych gałęzi biznesu jest coraz większa i istotnie zmienia krajobraz zarysowany przez projekty CSR, których firmy się podejmują. Tych działań jest coraz więcej, nieznacznie zmieniają się jedynie tendencje tematyczne tych aktywności czy grupy, na rzecz których są realizowane. Z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika, że istnieje nadal pewna rozbieżność w tym, jak CSR postrzegany jest przez konsumentów, jak i same firmy – podejmowanie działań powinno wiązać się z wyraźnym wskazaniem ich efektów i pozytywnych rezultatów dla beneficjentów. Dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozostaje zatem kluczowym narzędziem do lepszego zrozumienia tego, jak jeszcze skuteczniej przedsiębiorstwa mogą zmierzyć się z wyzwaniami jutra. 

Pełna wersja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” jest dostępna do bezpłatnego pobrania, w wersji polskiej i francuskiej, na stronie www.ccifp.pl.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF