...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

56 proc. kobiet uważa, że kompetencje cyfrowe są istotne w pracy [RAPORT]

kompetencje cyfrowe

Połowa kobiet sądzi, że kompetencje cyfrowe są coraz bardziej istotne w ich pracy. Mimo to, niewiele z nich znajduje czas na zdobywanie nowej wiedzy w tym zakresie. To błąd, bo rynek pracy ulega nieustannym zmianom – uważają autorzy raportu „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”.

Dokument, którego partnerem był PFR TFI, został zaprezentowany w trakcie Europejskiego Forum Finansowego w Sopocie (13-15 września).

PFR TFI postanowił wesprzeć ten raport, ponieważ jest bardzo ważne, aby kobiety mogły poszerzać swoje umiejętności i tym samym aktywnie uczestniczyć rozwoju gospodarki

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Raport został przygotowany na zlecenie firmy Future Collars, zajmującej się edukacją z zakresu kompetencji cyfrowych. Badania przeprowadzono wiosną 2021 roku.

Nasz raport pokazuje, że znakomita większość kobiet, ponad 50 proc., jest świadomych nadchodzących zmian. Ale tylko 1/4 poszukuje nowych stanowisk.

Beata Jarosz, prezes zarządu Future Collars

Z danych zebranych w trakcie badań wynika, że pandemia koronawirusa szczególnie mocno uderzyła w pracujące panie. 45 proc. z nich doświadczyło zmiany warunków pracy, a 35 proc. obniżono czasowo lub stale wynagrodzenie. Jednocześnie, aż 63 proc. aktywnych zawodowo kobiet chętnie zmieniłoby pracę, gdyby pojawiła się taka propozycja. Jednak pracy, co już zostało wspomniane powyżej, szuka tylko 25 proc.

Przed zmianą pracy kobiety powstrzymuje strach (29 proc. badanych) oraz niska samoocena (23 proc. wskazań). Kobiety boją się, że nie podołają nowym wyzwaniom.

Jednocześnie 55 proc. kobiet uważa, że zmiany technologiczne nie zagrażają ich branży, a aż 61 proc. nie obawia się o swoje stanowisko i bezpieczeństwo zatrudnienia w świetle postępującej automatyzacji pracy. W opinii prezes Future Collars to błąd.

Ze względu na rozwijające się technologie, rynek pracy zmienia się bezpowrotnie. Znikają zawody, które były zakorzenione w naszej świadomości od kilkudziesięciu lat i pojawiają nowe.

Beata Jarosz, prezes zarządu Future Collars

Według niej proces automatyzacji pracy będzie eliminował z rynku pewne zawody, ale cały ten proces stanowi szansę na rozwój pracowników, ponieważ powstanie wiele nowych specjalizacji.

Będą wymagały one nowych umiejętności, nowego przygotowania, bez którego będziemy narażone na wykluczenie cyfrow 

Beata Jarosz, prezes zarządu Future Collars

Już teraz większość szeroko pojętego biznesu stanowią nowe technologie. Ich zrozumienie i „zanurzenie się” w tematykę IT daje kobietom możliwość znalezienia nowej, atrakcyjnej pod względem zarobków pracy.

Nowe technologie wydają się megatrudne do zrozumienia, a w rzeczywistości są dosyć proste. Omawiany raport pokazuje, czego kobiety się boją. Teraz jest bardzo istotne, by pokazywać im, w jaki sposób mogą się rozwijać, jak podejmowane przez nie decyzje mogą się przekładać na ich życie, ale i na gospodarkę.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Również Beata Jarosz uważa, że kobiety bardzo się boją się świata nowych technologii, obszaru IT.

Tymczasem można wejść do świata technologii ucząc się różnych rzeczy, nie tylko tych najbardziej zaawansowanych, np. programowania. Jest cała masa specjalizacji i kompetencji, które wspomagają zawody IT. Radzę kobietom, aby na początek szukały prostszych kroków, rozwiązań. Ale zachęcam, by je robiły.

Beata Jarosz, prezes zarządu Future Collars

Nawet, jeśli pierwsze działania przyniosą porażkę, należy wyciągnąć z niej wnioski, na błędach też się uczymy.

W pandemii sporo kobiet straciło pracę, to się przekłada na przyszłość i emeryturę. Panie z zasady żyją dłużej, mają często niższe wynagrodzenie i krótszy czas pracy. Nabycie nowych kompetencji pozwoli im lepiej zabezpieczyć przyszłość.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Ważne jest również, aby kobiety zachęcały się nawzajem do poszerzania zakresu kompetencji. Wspierały opowieściami o sukcesach i możliwościach, jakie daje świat nowych technologii w zakresie rozwoju zawodowego.

Pobierz pełny raport 


Źródło: PAP MediaRoom

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Cyfryzacja: skorzystaj z dofinansowania na szkolenia z e-kompetencji

grupa ludzi na spotkaniu dyskutuje przy komputerach

Pandemia COVID-19 sprawiła, że Unia Europejska dynamicznie przyśpieszyła prace nad strategią dotyczącą transformacji cyfrowej, w której rozwój kapitału ludzkiego, czyli między innymi zwiększenie kompetencji digitalowych to jeden z priorytetów na lata 2021 – 2027. Bieżący rok pokazał zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że to nie jest już moment, aby zadawać pytanie o zasadność zdobywania nowych e-umiejętności, tylko o to, jak szybko można dostosować swoje kompetencje do obecnych potrzeb rynkowych. Już teraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w odpowiedzi na skutki pandemii, przeznaczyła ponad 6,5 mln złotych na dofinansowanie szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki środkom unijnym możliwe jest szerokie przeszkolenie kadr w zakresie kompetencji digitalowych. Jest o co zawalczyć, ponieważ dofinansowanie może sięgać aż 80%.

Od 2014 roku Komisja Europejska monitoruje poziom zaawansowania cyfrowego Unii Europejskiej oraz analizuje postępy państw członkowskich pod względem ich konkurencyjności cyfrowej. Polska od lat zajmuje pozycję w końcówce stawki. W obszarze kapitału ludzkiego nastąpiła wprawdzie niewielka poprawa, ale Polska nadal plasuje się poniżej średniej unijnej. Z raportu wynika, że podstawowe umiejętności cyfrowe posiada mniej niż połowa społeczeństwa w wieku od 16 do 74 lat – 44%. Średnia dla UE wynosi 58%. W Polsce wysoce ucyfryzowanych firm jest zatrważająco mało – tylko 11%. Niskim stopniem cyfryzacji charakteryzuje się aż 60% polskich przedsiębiorstw. Te dane są niezwykle alarmujące w kontekście obecnej recesji gospodarczej.

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Długofalowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 ma wspierać państwa członkowskie w odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19, w tym przede wszystkim inwestycje w transformację cyfrową, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i odporności Europy. Na szczeblach unijnych jest pełna zgoda co do tego, że inwestycje w technologie cyfrowe muszą być jednym z filarów ożywienia gospodarczego.

Przed kryzysem wywołanym pandemią wiedzieliśmy, że większość pracowników w Polsce, aby nadążyć za rozwojem technologicznym, musi podnieść poziom swoich kompetencji cyfrowych. Wielu pracodawców odkładało szkolenia z tego obszaru na bliżej nieokreśloną przyszłość. Firmy muszą przejąć inicjatywę w szkoleniu pracowników ponieważ konieczne jest dynamiczne przyśpieszenie procesu szkolenia kadr i musi to nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ponieważ tysiące osób straciły już pracę. Obecnie pilnie poszukiwane są kompetencje i umiejętności przyszłości. Przykładowo rynek komunikacji marketingowej cierpi na niedobór kadr, co potwierdza raport IAB Europe „Kapitał ludzki w środowisku cyfrowym”. Aż 3/4 europejskich pracodawców z branży digital wskazuje, że brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów jest główną barierą podczas procesu rekrutacji.

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na skutki pandemii uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych. Poziom dofinansowania dla MMŚP sięga 80% kosztów, a objęte są nim usługi rozwojowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu, a w konsekwencji zniwelują negatywne skutki pandemii.

PARP przeznaczył ponad 6,5 mln złotych na dofinansowanie szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze komunikacji marketingowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia z e-marketingu?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej:

 • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
 • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
 • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro/ roczna suma bilansowa ≤ 43 mln euro

Przedsiębiorstwa w PKD swojej działalności muszą mieć wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów:

 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • 59 – Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Szczegóły dotyczące dofinansowanych szkoleń znajdują się tutaj: https://www.iab.org.pl/szkolenia/


Źródło: informacja prasowa IAB Polska 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kompetencje z obszaru transformacji cyfrowej pożądane na rynku pracy

Transformacja Cyfrowa

W październiku br. Accenture, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, uruchamia interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych „Transformacja Cyfrowa”. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających w sposób świadomy zaplanować oraz przeprowadzić transformację cyfrową w przedsiębiorstwie lub stworzyć całkiem nową cyfrową organizację. Zapisy na studia już trwają.

Studia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych cyfryzacją i niekoniecznie wymagają wcześniejszego doświadczenia w branży IT. Uczestnicy studiów – przyszli liderzy transformacji cyfrowej – zdobędą wiedzę, a także umiejętności w zakresie tworzenia strategii cyfrowych, rozpoznawania potrzeb klientów, tworzenia innowacyjnych produktów i usług odpowiadających na te potrzeby oraz wykorzystywania najnowszych technologii w usprawnianiu działań operacyjnych w organizacjach.

Trwa era transformacji cyfrowej, organizacje modyfikują swoje modele biznesowe, wdrażają nowe technologie do usprawnienia działalności operacyjnej czy personalizowania oferty dla klientów. Przez pandemię zmiany te zachodzą szybciej, niż mogliśmy się spodziewać. Będzie miało to swoje odzwierciedlenie na rynku pracy, na którym sukces osiągną ci, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie. Transformacja cyfrowa obejmuje wszystkie obszary działalności organizacji, dlatego bardzo ważne jest, żeby osoba, która prowadzi ją w firmie czy instytucji, potrafiła odpowiednio zaplanować taki proces, wykorzystać najnowsze technologie oraz, aby rozumiała cele organizacji. Dzięki odpowiednio opracowanemu programowi studiów słuchacze zdobędą niezbędne kompetencje do prowadzenia takich przedsięwzięć. Warto także podkreślić, że kierunek, który jest tworzony we współpracy z partnerem merytorycznym, gwarantuje, iż absolwenci będą gotowi od razu wejść na rynek pracy i wykorzystać wiedzę w praktyce.

dr Dominika Bosek-Rak, Kierownik Podyplomowych Studiów Transformacja Cyfrowa, Research Specialist, Accenture

Z uwagi na dynamicznie zachodzące zmiany w dziedzinie nowych technologii oraz kryzys wywołany pandemią, na rynku pracy jest zapotrzebowanie na specjalistów z nowym doświadczeniem. Jak wynika z raportu Accenture „COVID-19: Driving European competitiveness and innovation”, prawie ¾ europejskich przedsiębiorców ma zamiar inwestować w transformację cyfrową. Natomiast aż 81% respondentów wskazało, że szczególną rolę w przyspieszeniu transformacji cyfrowej odegra chmura.

Eksperci podkreślają, że w „nowej, postpandemicznej rzeczywistości” w biznesie liczyć się będzie elastyczność, odporność i zwinność organizacji. 53% firm w Europie zamierza całkowicie przejść na pracę w trybie zdalnym, a tym samym zapewnić swoim klientom oraz pracownikom nowe technologie, które pozwolą dostosowywać się do stale zmieniającej się sytuacji na rynku. Firmy, które zatrudnią pracowników otwartych na zmiany, a także dostosowujących się do sytuacji rynkowej i wymogów organizacji, odniosą największy sukces.

Postęp technologiczny to jeden z kluczowych elementów otoczenia przedsiębiorstwa, który jest brany pod uwagę w procesie tworzenia i modyfikowania strategii. Poziom cyfryzacji decyduje o pozycji konkurencyjnej, co obserwujemy w czasie pandemii COVID-19. Wdrożone narzędzia do pracy zdalnej czy wydajnie działające kanały sprzedaży online zapewniły niektórym podmiotom trwałą przewagę na rynku w czasie kryzysu. Ta sytuacja uzmysłowiła wszystkim, jak ważne jest sprawne wprowadzanie nowych technologii. Cieszę się, że udało nam się odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu transformacji cyfrowej i zorganizować studia podyplomowe o tej tematyce.

prof. dr hab. Maria Aluchna, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w SGH

W Polsce można zauważyć proces cyfryzacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Potwierdza to chociażby coraz większe wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz inwestycje największych dostawców chmury w Polsce. Mowa tutaj o globalnych graczach, tj. Google, Microsoft, a także Chmurze Krajowej, która odgrywa ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu chmury na polskim rynku. Niewątpliwie inwestycje gigantów technologicznych na polskim rynku pomogą w cyfryzacji polskiej gospodarki, a także przyspieszą jej rozwój. Jestem przekonany, że to pociągnie za sobą rozwój gospodarczy i społeczny. Pandemia uświadomiła wielu firmom, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona, a te organizacje, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą się zmieniać. Wdrażanie nowych technologii to również inwestycja w ludzi. Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć funkcjonowanie nowych platform, tak aby móc w pełni korzystać z ich potencjału. Jednocześnie muszą się liczyć z tym, że będą musiały uzupełnić kwalifikacje, tak aby w obszarze IT zapewniony był odpowiednio przygotowany personel. Wiele mówi się o zapotrzebowaniu na specjalistów IT i inwestycji w ludzi. Jednak poza ekspertami zajmującymi się konkretnymi technologiami, potrzebni są również liderzy zmian. Osoby, które mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, żeby przeprowadzić firmę przez złożony proces transformacji cyfrowej. Accenture zatrudnia w Polsce ponad 2000 wyspecjalizowanych ekspertów zajmujących się transformacjami chmurowymi oraz nowoczesnymi technologiami. Mamy wiedzę, doświadczenie i odpowiednie zaplecze. Jako partner merytoryczny studiów podyplomowych „Transformacja cyfrowa” chcemy się tą wiedzą dzielić.

Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure, Accenture

Współczesne otoczenie rynkowe cechuje duża kompleksowość i duża zmienność. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy trendy rosnącej specjalizacji przedsiębiorstw, tendencje do budowania klastrów i sieci współpracy, coraz większego znaczenia wiedzy oraz ulotności przewag konkurencyjnych. W takich warunkach zmienia się zarówno treść pracy, jak i jej forma.  

Raport OECD (2019) wskazuje na znaczenie procesów cyfryzacji, globalizacji i starzenia się społeczeństw dla kształtowania się trendów na rynku pracy. Zgodnie z tym raportem 14% istniejących dziś zawodów przestanie istnieć w ciągu najbliższych 15-20 lat, a 32% profesji zasadniczo zmieni charakter ze względu na procesy automatyzacji i zmiany technologiczne. Te zmiany oczywiście stanowią ogromne wyzwanie zarówno dla przedsiębiorstw i ich pracowników, jak i dla rządów. Otwartym pozostaje pytanie o społeczne skutki tych przemian. 

W kontekście powyższych uwag należy podkreślić, iż przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, świadczeniem usług za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych, krytyczną analizą danych oraz sprawnym poruszaniem się w wirtualnym środowisku pracy. Trendy te zostały w ostatnich miesiącach pogłębione przez pandemię SARS-CoV2. Znajomość technicznych możliwości aplikacji i różnych rozwiązań informatycznych wraz z nowymi umiejętnościami komunikacji, przywództwa i motywowania w zespołach pracujących zdalnie stanowi kierunek rozwoju na przyszłość.

specjalnie dla BRIEF prof. dr hab. Maria Aluchna

Program studiów „Transformacja cyfrowa” obejmuje 189 godzin zajęć m.in. na temat zagadnień strategii cyfrowej, transformacji cyfrowej doświadczeń klienta, rozwoju i zarządzania produktami czy usługami w gospodarce cyfrowej, cyfryzacji operacji oraz systemów IT w transformacji cyfrowej. Wykładowcami będą pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH, m.in. prof. dr hab. Maria Aluchna, dr hab. prof. SGH Piotr Płoszajski, dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka, dr Justyna Szumniak-Samolej, a także eksperci Accenture. Więcej informacji na temat kierunku – na stronach internetowych Accenture oraz SGH.


Źródło: Informacja prasowa Accenture

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak klienci zmienili swoje nawyki?

zmiana zachowan klientow

Pierwsza fala pandemii koronawirusa zmieniła zachowania konsumentów na całym świecie. Rynek oczekiwał na potwierdzenie badaniami zakresu i kierunku tych przeobrażeń. Zrozumienie skali oraz tempa rozwoju nowego trendu może pozwolić przedsiębiorstwom skutecznie dostosować się do nowych wyzwań, a także przygotować grunt pod strategie, które będą konieczne w przypadku ewentualnego wystąpienia drugiej fali pandemii.

Obraz globalnych zmian zachowania konsumentów przedstawia jedenasta edycja raportu PwC Global Consumer Insights Survey 2020. Prezentuje on dane zebrane w miastach na całym świecie, w sierpniu i wrześniu 2019 roku oraz w kwietniu i maju 2020 roku. Takie zestawienie pozwala porównać stan sprzed lockdownu z sytuacją po ogłoszeniu światowej pandemii.

Nowa ciężka decyzji zakupowych

W wyniku obowiązujących zasad konieczności zachowania dystansu społecznego, połowa ankietowanych (51%) zadeklarowała zmniejszenie zakupów odzieży i obuwia, 46% sprzętu sportowego, 41% zrezygnowało z usług restauracji, 36% postanowiło wstrzymać zakupy sprzętu biurowego, a 35% ograniczyło zakupy produktów zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

Ze względu na zmienność rynku i wrażliwość klientów na ceny, aby zwiększyć i utrzymać zaangażowanie zakupowe, autorzy raportu rekomendują firmom m. in. rozważenie nowych strategii cenowych i programów lojalnościowych w ekosystemie cyfrowym.

Doświadczenie konsumenckie

Klienci uznali, że najważniejszymi przesłankami kształtującymi doświadczenie zakupowe w pandemii są bezpieczeństwo oraz dostępność. „Firmy umiejętnie wykorzystujące technologię i kreatywne w tworzeniu pozytywnych doświadczeń konsumentów w ich domach lub w ich pobliżu, będą miały ogromną przewagę, przynajmniej w najbliższym czasie.” – czytamy w raporcie. Według PwC, aby skutecznie reagować na obawy związane z bezpieczeństwem firmy powinny „wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej, często komunikować się z konsumentami na temat zasad bezpieczeństwa,

poprawić cyfrową sprawność pracowników, aby mogli spotkać się online z konsumentami i wdrożyć śledzenie kontaktów mobilnych”.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji

W obliczu ograniczeń powstałych na skutek pandemii, konsumenci postanowili masowo wykorzystywać internet do robienia zakupów produktów spożywczych. Internetowe konto bankowe stało się podstawowym narzędziem regulowania należności. O ile przed COVID-19, z tej formy zakupów korzystało zaledwie 9% ankietowanych, to po lockdownie, aż 63% deklaruje, że kupuje więcej żywności online lub przez telefon. Przytłaczająca większość konsumentów, którzy już korzystają z e–commerce (86%) uważa, że po zakończeniu zagrożenia epidemicznego będzie nadal korzystać w ten sposób z zaopatrzenia w podstawowe produkty. Efektem wzrostu zainteresowania tym kanałem dystrybucji jest przyspieszenie cyfrowej transformacji.

Nowa segmentacja klientów

Należy spodziewać się, że nacisk na rozszerzanie i pogłębianie możliwości cyfrowych sposobów dystrybucji z uwzględnieniem ułatwień dostępu do e-commerce będzie podstawowym czynnikiem kształtującym przyszłe strategie rozwoju firm handlowych. Na razie eksperci postulują dążenie do uzyskania równowagi między digitalizacją, a tradycyjnym formatem sklepu. Niezamierzonym rezultatem tego procesu jest dalsza segmentacja klientów, na tych posiadających zasoby i umiejętności cyfrowe oraz na tych, którzy ich nie mają. Zalecenia dla firm, wynikające z rosnącego zróżnicowania i zaangażowania cyfrowego klientów koncentrują się wokół kształtujących się nowych doświadczeń konsumenckich.

Bezproblemowy handel online

Ze względu na rosnącą popularność narzędzi cyfrowych firmy powinny zdecydować o tym, w jaki sposób zaoferować wyjątkowe doświadczenia dla osób mniej skłonnych do zakupów mobilnych. Należy zawrzeć nowe strategiczne partnerstwa w branży, aby stymulować bezproblemowy handel i zaangażowanie, opracować strategię, która pozwoli wykorzystać szanse oraz wyzwania pojawiające się w związku z rosnącą popularnością zakupów online. Konieczne są inwestycje w ulepszoną technologię sieciową, aby umożliwić bardziej złożoną segmentację klientów. Warto pomyśleć o przekwalifikowaniu pracowników obsługi, aby mogli budować bogate w treści doświadczenia i lepiej zrozumieć „zakupową podróż klienta” – przekonują autorzy raportu.

Ewaluacja potrzeb

Konsumenci staną się długoletnimi rzecznikami sprzedawców, jeśli ich priorytetem będzie troska, dobro i innowacja. Klienci będą chcieli, aby przedsiębiorstwa w ramach oferowanych produktów i usług wykazały się szacunkiem dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Nabywcy będą oczekiwać od firm dokonywania zrównoważonych, etycznych wyborów. Kupujący będą potrzebować innowacji, które wykorzystując potencjał technologii informacyjno-informatycznej, rozwiążą tradycyjne problemy.

Źródło:https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/consumer-insights-survey-2020.pdf


Autor:

Dr Janusz Grobicki

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Technologiczni giganci rozwijają ecommerce

zakupy przez internet

Microsoft i Mastercard nawiązują współpracę w celu stymulacji innowacji w handlu cyfrowym i w ekosystemach startupów.

Współpraca przyspieszy natywną działalność badawczo-rozwojową w chmurze Mastercard Labs, stworzoną na platformie Azure i wspomaganą sztuczną inteligencją. Dzięki dostępowi do wiedzy technicznej i najnowszych technologii partnerzy Mastercard uzyskają dostęp do tworzenia i bezpiecznego skalowania nowych rozwiązań.

Ken Moore, wiceprezes wykonawczy i szef Mastercard Labs komentuje współpracę, która jego zdaniem wzmocni i rozszerzy usługi i możliwości w chmurze klientów i partnerów fintechowych, pobudzając innowacje i kreatywność całego ekosystemu. Pozwoli to zbadać możliwość skoncentrowania się na nowych segmentach klientów, technologiach i trendach, w miarę zwiększania integracji finansowej i przyszłość handlu.

Według Kuby Lebudy, Dyrektora Zarządzającego Clipatize, agencji contentowo-digitalowej dla segmentu b2b i high-tech, współpraca Microsoft z Mastercard jest jasnym sygnałem, że retail, a szczególnie jego online-owa cześć będzie bardzo dynamicznie się zmieniać. Skala handlu detalicznego i rosnący udziału ecommerce jest na tyle duży, że gwarantuje ogromne zwroty z poniesionych inwestycji. Infrastruktura technologiczna, którą opracowują operatorzy płatności, partnerzy logistyczni i dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań obliczeniowych zdefiniują kształt ecommerce na najbliższe lata i będzie to środowisko oligopolistyczne – kilka globalnych gigantów będzie w posiadaniu 80-90% całego rynku. Pozostałe firmy mają szansę wdrażać pojedyncze innowacje (np. w obszarze fintech) lub działać jako operatorzy platform ecommerce.

Lebuda dodaje, że trwająca już transformacja ecommerce będzie realizowana na kilku płaszczyznach, w tym:

 1. W obszarze doświadczeń związanych z interakcją z ofertą – znane dotychczas efekty ROPO/REVERSE ROPO (research online, purchase offline; research offline, purchase online) prawdopodobnie zostaną ograniczone – retail przeniesie się jeszcze bardziej w stronę ecommerce i operatorzy sklepów będą musieli wdrażać rozwiązania lepiej przybliżające oferowane produkty w kanale cyfrowym, bo konsumenci mniej chętnie będą odwiedzać galerie handlowe i inne sklepy stacjonarne. Będzie to wymagać wdrożenia rozwiązań, które będą generować wyższe zaangażowanie klientów online (z ang. immersive). Możliwe, że rozwiązania te wykorzystywać będą technologie AR/VR, chociaż nie jest to jeszcze przesądzone.
 2. W obszarze doświadczeń w zakresie wygody check-outu, oraz dostawy i zwrotów – czyli praca nad skracaniem czasu dostawy, optymalizacji procesu zwrotów, gwarantowanie higieny procesu zwrotu bez konieczności niszczenia produktów.
 3. W obszarze dotarcia z ofertą i mechanizmami zakupowymi na platformy społecznościowe – w tym komunikacji i prezentacji oferty, umożliwienie prostego i krótkiego procesu zakupowego; rekomendacji właściwych odbiorcy produktów, dostosowania ich do przewidywanych oczekiwań klienta.
 4. W obszarze włączania w kanał ecommerce grup niebędących digital native, w tym z pokolenia 50/60+ z wysoką siłą zakupową, ale niewielką intuicją digitalową.
 5. W obszarze bezpieczeństwa danych (w tym finansowych) oraz prywatności kupującego.
 6. W obszarze wyzwań stojących przed firmami odpowiedzialnymi społecznie oraz regulatorów rynku, których rolą będzie rozwój ecommerce przy rozsądnym ograniczeniu nadmiernej koncentracji kapitału (sytuacja oligopolu/monopolu) oraz niwelując przeszkody w dostępie do rynku dla mniejszych graczy – historia internetu pokazuje wszak, że nie zupełnie jest on spełnieniem marzeń o demokratyzacji świata i niwelowaniu nierówności społecznych.

Ostatnie zmiany zachowań konsumentów spowodowane COVID-19 zmierzają do cyfryzacji większości codziennych czynności. Jest to niewiarygodnie szybkie tempo rozwoju i zmian, które utrzymają się nawet po zakończeniu pandemii, ponieważ nawyki konsumentów ulegną trwałej transformacji.


Informacja prasowa: Clipatize Sp. z o.o. sp. k. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

AI motywuje firmy do podnoszenia umiejętności pracowników [BADANIE]

Firmy dostrzegają największe korzyści biznesowe z zastosowania sztucznej inteligencji (AI), gdy łączą wdrażanie technologii AI z rozwojem umiejętności swoich pracowników, zarówno technicznych, jak i miękkich – wynika z badania Microsoft „AI & Skills” przeprowadzonego wśród 12 tys. pracowników i menedżerów na całym świecie¹. Ponad 1/3 respondentów z polskich organizacji przyznała, że w swojej działalności zupełnie nie wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, podczas gdy 23 proc. potwierdza wysoki stopień zaawansowania w jej zastosowaniu. Największa część badanych (44 proc.) dopiero odkrywa możliwości AI i przeprowadza pierwsze eksperymenty z jej wykorzystaniem. Pokazuje to, że wśród dużych polskich przedsiębiorstw mamy do czynienia z firmami dwóch prędkości w adopcji technologii AI i rozwoju umiejętności pracowników w tym zakresie. Wyniki badania w porównaniu z innymi krajami były dyskutowane w trakcie spotkania ExperimentAI, podczas którego wypowiadało się wielu gości specjalnych cytowanych poniżej.

W maju Microsoft ogłosił kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 miliarda dolarów w celu przyspieszenia innowacji i transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej. Ta inwestycja zapewni silne wsparcie dalszego sukcesu utalentowanych polskich programistów i nie tylko, umożliwiając rozwój cyfrowych umiejętności dla 150 000 osób. Polska jako kraj talentów, w którym pracuje 25% deweloperów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykształconymi zespołami i duchem przedsiębiorczości ma potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy

Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce

Niemal 10 proc. polskich firm aktywnie stosuje AI

Obecnie znajdujemy się w złotej erze AI. Dysponujemy ogromną ilością narzędzi i danych pozyskiwanych z sensorów i urządzeń, które są w stanie komunikować się ze sobą i podejmować niezależne decyzje. Sztuczna inteligencja będzie obecna niemal w każdym aspekcie naszego życia. Wszystkie te elementy już dziś są dla nas łatwo dostępne, dzięki czemu jesteśmy w stanie budować nowe modele biznesowe. I to właśnie nazywamy czwartą rewolucją cyfrową.

Cristina Dolan, MIT Alum, Co-founder and CEO iHuddl, Founder and CEO of Inside Chains

W zrealizowanym przez Microsoft badaniu “AI & Skills” wzięło udział 611 polskich firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników. Ponad 23 proc. z nich wykorzystuje AI w sposób zaawansowany. Są to firmy, które w swoich procesach mają zaimplementowane elementy sztucznej inteligencji (niemal 10 proc.) lub jest ona zapisana w formalnych strategiach działania, a dane stanowią ich kluczowy zasób (ponad 13 proc.). 33 proc. respondentów przyznało, że znajduje się na początkowym etapie rozwoju AI w firmie. W fazie rozpoznania znajduje się 22 proc. organizacji. Taki sam odsetek polskich przedsiębiorstw już eksperymentuje z tą technologią.

Wolumeny danych, które generujemy powodują, że nie jesteśmy już w stanie ich analizować bez AI. Nie ma współczesnej innowacji bez AI. I chociaż efektywność analityki machine learning i AI w obrębie tekstu wysoce specjalistycznego, jakim jest opinia prawna, pozostawia wciąż wiele do życzenia. Bez względu na to, czy efekt działania algorytmu będzie taki czy inny ryzyko opinii i doradztwa pozostaje po stronie prawnika, zawsze. Prawnicy się tego boją, ale rozumieją, że bez AI nie da się pracować, bo to wsparcie jest nie do przecenienia.

Marek Laskowski, CIO w Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka

wykorzystanie sztucznej inteligencji stablizacja rozwoj i sukces
Źródło: Microsoft

Ponad 80 proc. zaawansowanych użytkowników AI w Polsce dostrzega jej konkretną wartość dla prowadzonego biznesu. W przypadku firm dopiero eksperymentujących z inteligentnymi algorytmami, wskaźnik ten spada do 50 proc. Średnia światowa dla respondentów na całym świecie wynosi 69 proc. Dane te potwierdzają, że firmy mają poczucie dużej wartości biznesowej z zastosowania algorytmów AI w swojej organizacji.

Myślę, że powinniśmy bardziej skoncentrować się na efektach wynikających z holistycznej transformacji cyfrowej, a nie na konkretnej technologii. Dopiero, kiedy przedsiębiorcy dostrzegą oczywiste wartości biznesowe wynikające z zastosowania najnowszych technologii takich jak sztuczna inteligencja, sami staną się ich najlepszymi ambasadorami w swoich organizacjach. Widząc te korzyści tym chętniej zaangażują się w rozwój kompetencji swoich prawników w tym obszarze.

Tomasz Staszelis, Chief Digital Officer w Polpharmie

Liderzy AI inwestują więcej w umiejętności swoich pracowników

Porównując dane dotyczące stopnia zaawansowania w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji z Polski z danymi z innych krajów zauważyliśmy pewien schemat. Polskie przedsiębiorstwa, niezależnie od tego czy są średniozaawansowane w wykorzystaniu AI, czy są profesjonalistami, zauważają więcej korzyści wynikających z użycia tej technologii oraz chcą więcej inwestować w rozwój umiejętności swoich pracowników. Również sam odsetek firm implementujących sztuczną inteligencję jest w Polsce większy niż w innych krajach. Co więcej, polscy liderzy AI przewidują dwucyfrowy wzrost biznesu w ciągu następnych 5 lat, nawet pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią. Dzieje się tak dlatego, że firmy wykorzystujące AI, zaczynają więcej inwestować w swój rozwój. W perspektywie długoterminowej przyniesie im to znaczącą przewagę nad konkurencją. 

Julian Lambertin, Executive Vice President, KRC Research

Firmy o wyższej skali wzrostu łączą program rozwoju umiejętności pracowników z wdrażaniem sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa, które są najbardziej dojrzałe pod względem adopcji AI twierdzą, że aktywnie budują umiejętności zespołu lub mają takie plany. Ponadto dwie trzecie (66 proc.) polskich pracowników z firm, które określają się jako dojrzałe w obszarze AI twierdzi, że już skorzystało z programów przekwalifikowania w tym zakresie.

Wiele osób kojarzy technologię z czymś skomplikowanym i niebezpiecznym, z liczbami i maszynami. Nadszedł czas, żeby to odczarować, zwłaszcza kwestia wizerunku sztucznej inteligencji jest poważnym wyzwaniem. Kolejna, to motywacja. Młodzi mają średni zapał, być może z powodu ich myślenia o technologii, aby się nią interesować. A trzecia to pewien fokus na przyszłości. Za bardzo myślimy z “dnia na dzień”. Skoro wszyscy wiemy, że rozwój AI wygeneruje w ciągu najbliższych 3 lat to 130 milinów nowych miejsc pracy, to powinniśmy zachęcać młodych ludzi do myślenia bardziej w przód, do zaplanowania swojej kariery w znacznie bardziej ztechnologizowanym społeczeństwie.

dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, Uniwerystet SWPS w Warszawie

umiejetnosci sukces dzieki AI
Źródło: Microsoft

Badania pokazują również, że firmy wiodące w obszarze AI koncentrują się na tym, aby technologia ta uzupełniała talenty swoich pracowników. Firmy rozwijają umiejętności kadry we wszystkich kategoriach – od zaawansowanej analizy danych i krytycznego myślenia po komunikację i kreatywność. 84,7 proc. menedżerów wyższego szczebla i 62,1 proc. pracowników w firmach, które wykorzystują AI, określa się jako „augmented worker” – podkreślając, że technologia wspiera ich w pracy, począwszy od pomocy w zarządzaniu prostymi zadaniami i procesami, po dostarczanie informacji i pomoc w podejmowaniu decyzji. W polskich organizacjach odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi on kolejno 89 i 69 proc.

Panuje przekonanie, że pracownik powinien pracować, a nie się uczyć. Stąd apel do menagerów, by pozwalali pracownikom rozwijać się i poszerzać wiedzę w obszarze cyfrowym.

Kamila Stępniowska, Co-Founder, CEO w Automation & Education, Speaker Office Digtial University

Innowacje dzięki AI

Liderzy AI mają także poczucie, że technologia ta w wysokim stopniu wpływa na efektywność procesów operacyjnych. W przypadku polskich respondentów jest to aż 89 proc. wskazań. Dostrzegają oni także, że AI wpływa na ich innowacyjność w zakresie rozwoju nowych produktów i usług. Potwierdziło to 62 proc. przedstawicieli rodzimych organizacji. W przypadku pozostałych firm dopiero eksperymentujących z AI, odsetek osób, które zauważyły wyraźny wpływ tej technologii na rozwój nowych produktów sięga jedynie 35 proc.

wsparcie pracownikow wartosc biznesowa z AI
Źródło: Microsoft

Jest to bezprecedensowy moment dla wszystkich firm – niezależnie od wielkości, branży i położenia geograficznego. Nadchodzące miesiące i lata będą miały kluczowe znaczenie dla większości organizacji, ponieważ wszyscy staramy się dostosować do nowych warunków. Cyfrowa transformacja przyspiesza, a sztuczna inteligencja znajduje się w jej centrum. Uważamy, że AI będzie nadal pomagać firmom w osiąganiu większej zwinności i konkurencyjności. Jednak droga do uwolnienia pełnego jej potencjału polega na wykorzystaniu technologii do naturalnego uzupełnienia ludzkiej pomysłowości – ważne więc będzie skupienie się nie tylko na wdrażaniu inteligentnych technologii, ale i na umiejętnościach, które pomogą w pełni czerpać korzyści z nowych rozwiązań.

Wojciech Życzyński, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft

¹ W badaniu wzięło udział około 12 000 pracowników i liderów w większych przedsiębiorstwach na 20 rynkach na całym świecie w dniach 12–30 marca. W badaniu wzięło udział 611 przedstawicieli polskich firm. Badanie koncentruje się na analizie umiejętności pracowników potrzebnych do rozwoju wraz z upowszechnieniem sztucznej inteligencji.


Źródło: informacja prasowa Microsoft

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Cyfrowa transformacja marketingu farmacji w dobie COVID-19

ebook marketing słuzby zdrowia

Pojawienie się wirusa COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń utrzymania dystansu społecznego przez rządy krajów na całym świecie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie wielu branż. Kryzys dotarł również do firm farmaceutycznych, które do tej pory nie miały wypracowanych kanałów cyfrowych w komunikacji z przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej. Wynika to m.in. z przyzwyczajeń lekarzy, którzy od lat preferują bezpośredni kontakt z przedstawicielami medycznymi.

W efekcie branża farmaceutyczna oraz producenci urządzeń medycznych zmuszeni byli rozpocząć cyfrową rewolucję, a wprowadzone rozwiązania – z dnia na dzień musiały się stać nową normalnością. Diagnoza, edukacja i leczenie zaczęły być dostępne przez urządzenia mobilne, a nawet w formie samoobsługowych rozwiązań, np. chatbotów. Niektóre firmy poszły o krok dalej i poszerzają swoje kompetencje, np. inwestując w marketing online czy też tworząc cyfrowe narzędzia do prezentacji produktów.

Brak wdrożonych technologii telemedycznych i kompetencji cyfrowych zarówno po stronie personelu medycznego jak i pacjentów sprawił, że terapie zostały wstrzymane, a sprzedaż produktów leczniczych istotnie spadła. W odpowiedzi na tą sytuację, na rynku zaczęli pojawiać się dostawcy rozwiązań telemedycznych, a firmy farmaceutyczne i producenci urządzeń medycznych zaczęli budować własne kanały cyfrowe przeznaczone do komunikowania się z lekarzami. Wszystkie zmiany są nie tylko odpowiedzią na wyzwania pandemii, ale także optymalizują procesy komunikacji między markami a lekarzami oraz między lekarzami a pacjentami.

Jakub Lebuda, Dyrektor Zarządzający Clipatize

To, czy lekarze korzystają z mobilnego kontaktu z przedstawicielami farmacji, aplikacji informacyjnych czy telewsparcia w dużej mierze zależy od specjalizacji. O ile np. w stomatologii jest sporo młodych lekarzy, o tyle wśród internistów czy w wielu innych specjalizacjach średnia wieku dawno przekroczyła 50 r.ż. – jeśli ktoś prywatnie na co dzień korzysta z urządzeń mobilnych, aplikacji itp to korzystanie z kolejnej nie jest trudne (kwestia wygospodarowania czasu na kontakt, a w wielu specjalizacjach – także znacznie mniejszego zapotrzebowania na wyroby medyczne i leki w związku z ograniczeniem przyjmowania pacjentów w czasach pandemii, co z pewnością przekłada się na znaczny spadek zamówień). Wiele placówek medycznych, zarówno publicznych (jak przychodnie rejonowe) czy niepublicznych (jak prywatne centra medyczne czy pojedyncze gabinety specjalistyczne) do dziś nie wznowiło działalności, ograniczając się do wystawiania e-recept, e-zwolnień, w niektórych przypadkach teleporad (np. dermatologii), zatem działania przedstawicieli koncernów farmaceutycznych w tym czasie zeszło na daleki plan. Wiele placówek ponadto utraciło płynność finansową, inne są na skraju bankructwa (z powodu gł. wysokich kosztów środków ochrony indywidualnej, dezynfekujących i utraconych korzyści przez covidowe ograniczenia), co także ma wpływ na zainteresowanie ZOZów kolejnymi zakupami i planowanie budżetu.

Marta Chalimoniuk-Nowak, analityk i strateg, w szczególności na rzecz marek spożywczych, farmaceutycznych i usług medycznych

Ciąć czy, czy nie ciąć, oto jest pytanie

Naturalną reakcją rynku farmaceutycznego i branży urządzeń medycznych na pandemię było wstrzymanie działań marketingowych. Choć jest to dla większości marek najpopularniejszy wybór, to nie jest on, jak oceniają analitycy, dobrym rozwiązaniem. Forbes przeprowadził kilka badań, aby udowodnić, że ograniczenie budżetów marketingowych w czasach kryzysu gospodarczego, w długiej perspektywie nie przynosi korzyści. Z badań wynika, że firmy, które utrzymują lub zwiększają wydatki na promocję, często podnoszą swoje zyski i udział w rynku podczas kryzysu, jak również po nim. Gdy konkurencja ogranicza wydatki na reklamę, łatwiej jest dotrzeć ze swoim przekazem do końcowego odbiorcy. Warto wykorzystać ten moment, aby wzmocnić pozycję swojej marki lub wprowadzić nowy produkt, tym bardziej że koszty reklamy zwykle spadają podczas recesji, a nieprzerwana komunikacja podkreśla silną pozycję i stabilności marki.

Oczywiście restrykcyjne przepisy prawne dot. ograniczeń działań marketingowych, którym towarzyszy zaostrzenie kar za działania nieetyczne i lobbistyczne nie sprzyjają sektorowi farmaceutycznemu. W tym przypadku pomocne od lat były eventy takie jak wystawiennictwo podczas kongresów i konferencji branżowych (z pokazami zastosowania np. wyrobów medycznych), targi branżowe itp. W czasach koronawirusa wszystkie tego typu wydarzenia zniknęły z kalendarza, niektóre zostały przełożone na okres jesieni, inne zniknęły z tegorocznego grafiku eventów. Możliwości na pewno się kurczą, tym bardziej rola działań digital rośnie. Doskonała znajomość specyfiki odbiorców, ich ograniczeń i źródeł wiedzy, z których korzystają to są konieczne do prowadzenia skutecznych działań. Bez masowego traktowania wszystkich specjalistów i przypisywania im jednego kanału informacji, bez generalizowania i niezmiennie bardzo dbając o rzetelność – zarówno przekazu, jak i samej oferty, w której certyfikaty jakości i innowacyjność mają niezmiennie ogromne znaczenie.

Marta Chalimoniuk-Nowak, analityk i strateg, w szczególności na rzecz marek spożywczych, farmaceutycznych i usług medycznych

Prawie połowa ankietowanych lekarzy w Stanach Zjednoczonych i UE przyznała, że otrzymuje komunikację marketingową za pośrednictwem jednego kanału – wizyt przedstawicieli medycznych. Zaledwie 8 proc. w USA i 6 proc. firm w Europie korzysta z fuzji marketingu bezpośredniego z cyfrowym. W efekcie, ograniczenie interakcji osobistych w pandemii doprowadziło do całkowitego zatrzymania najważniejszych działań marketingowych w branży. Masowo odwoływano konferencje medyczne czy sympozja. Do pogłębiania kryzysu przyczyniły się także obawy pacjentów dotyczące odbywania wizyt i badań lekarskich.

Część wydarzeń wykorzystywanych do tej pory przez firmy farmaceutyczne oraz producentów urządzeń medycznych z sukcesem przeszło do sieci. Na rynku coraz częściej korzysta się z kanałów cyfrowych, aby wchodzić w interakcję i angażować swoich odbiorców. Ułatwia to kontynuowanie działalności w czasach pandemii i jednocześnie może otworzyć nowe możliwości zaangażowania odbiorców – lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Aktualne wydarzenia wymusiły szybkie zmiany, choć lekarze już wcześniej zwracali uwagę na potrzebę modyfikacji modelu komunikacji. Według McKinsey 81 proc. lekarzy jest niezadowolonych z interakcji z firmami farmaceutycznymi, a ponad 40 proc. nie widzi już potrzeby wsparcia merytorycznego ze strony farmacji. Najważniejsze powody takiego podejścia to brak spersonalizowanych treści (28 proc.) i odpowiednich kanałów komunikacji (17 proc.). W efekcie średnia długość rozmowy przedstawiciela handlowego z pracownikiem systemu opieki zdrowotnej spadła z około 6 minut do mniej niż 4 w ostatnim dziesięcioleciu. 

Co więcej, liczne badania potwierdzają, że szybki rozwój technologii zmienił sposób, w jaki pracownicy ochrony zdrowia uzyskują dostęp do informacji, jako pierwsze źródło informacji wybierają online. Według badań PWC ponad 70 proc. pracowników systemy ochrony zdrowia w Europie przyznaje, że nie jest w stanie wykonywać swojej pracy bez dostępu do technologii cyfrowych i informacji dostępnych online. Co więcej, jest to również narzędzie do dyskusji, badań i nawiązywania współpracy. Ta grupa spędza co najmniej 1,5 godziny w onlinie na szukaniu badań, z czego co najmniej połowa robi to przez media społecznościowe.

Zmiana ta wynika nie tylko z wygody i łatwego dostępu do informacji w sieci, ale również ze zmiany pokoleniowej. Milenialsi stanowią już duży odsetek pracowników ochrony zdrowia – nawet 70 procent z nich w Europie jest aktywnymi użytkownikami narzędzi cyfrowych.

Jakub Lebuda, Dyrektor Zarządzający Clipatize

markering branży farmaceutycznej

Agencja Clipatize wspierająca firmy z branży farmaceutycznej oraz producentów urządzeń medycznych w Europie i na Bliskim Wschodzie, przygotowała bezpłatny e-book, w którym identyfikuje i omawia cztery główne problemy branży oraz prezentuje przykłady gotowych rozwiązań do zastosowania w procesie transformacji marketingu. Do głównych wyzwań należą:

# 1: Trudne zaangażowanie odbiorców

# 2: Nadmierna koncentracja na aktywacji offline

# 3: Niski poziom adaptacji cyfrowej

# 4: Restrykcyjne przepisy ograniczające komunikację marketingową

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dwukrotny wzrost udziału e-commerce w handlu detalicznym

cyfrowa transformacja

Lockdown zmienił zwyczaje zakupowe Polaków. Wiele osób, z uwagi na swoje bezpieczeństwo przeniosło robienie zakupów do sieci. GUS w ostatnim raporcie przekazał informacje o sprzedaży detalicznej w kwietniu i uwzględnił w nich dane o sprzedaży on-line, której znaczenie wzrosło po wybuchu epidemii. Wynika z nich, że prawie o 30 proc. wzrosła w kwietniu sprzedaż detaliczna przez internet (w porównaniu z danymi z marca 2020).

Historia dzieje się na naszych oczach – cały świat znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji, o której przyszłe pokolenia będą uczyć się z podręczników. Wybuch COVID-19 spowodował niekwestionowane spowolnienie gospodarcze w ujęciu globalnym. W Polsce, przy generalnym spadku obrotów w handlu, sektor e-commerce dzisiaj nabiera ogromnego znaczenia.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w zaledwie 4 miesiące 2020 roku udział e-commerce w sprzedaży wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do 2019 roku.

udział sprzedaży e-commerce
źródło: Digitree Group S.A.

Jest to wielka szansa dla firm świadczących usługi dla sektora e-commerce. Biznesy przechodzą cyfrową transformację i szukają rozwiązań wspierających sprzedaż, które znacząco wpłyną na złagodzenie spadku obrotów.  Wielu klientów końcowych dokonało zakupu w online po raz pierwszy. Powiększyło się zatem ich grono. Mam na myśli tutaj szczególnie udział osób, które do tej pory nie interesowały się robieniem zakupów w sieci, ze względu na brak wiedzy jak to robić oraz niski poziom zaufania do zawierania tego rodzaju transakcji.

Kluczowe będzie tutaj zapewnienie pozytywnego customer experience, które przekona nowych użytkowników do kolejnych zakupów w sieci. Przypuszczamy, że w najbliższych miesiącach udział e-commerce w obrotach retail będzie nadal wzrastał, zarówno w Polsce i na świecie, i nie będzie krótkoterminowy. Sprzedawcy będą brali pod uwagę fakt, że kryzys, który obecnie przeżywamy może się powtórzyć (wiele słyszy się o drugim etapie epidemii jesienią), dlatego już teraz przygotowują się na tę okoliczność, przeprowadzając digitalizację swoich biznesów. Sektor e-handlu rozwijał się w szybkim tempie już przed pandemią. Jak wynika  z analizy danych przedstawionych na wykresie, obecna sytuacja to tempo widocznie zwiększa.

Historia pokazała, że właśnie w dobie kryzysu należy szukać możliwości ekspansji i rozwoju. W trakcie wybuchu epidemii SARS w Chinach, na przełomie 2002 i 2003 roku „wyrosły” platformy Alibaba i JD.com – jedne z najważniejszych e-commercowych gigantów. Ówczesny kryzys okazał się być swego rodzaju punktem zwrotnym dla całego sektora handlu internetowego na świecie. Czy załamanie, którego dzisiaj doświadczamy będzie również szansą dla biznesów? Prawdopodobnie tak, ale jedynie dla tych, które dopasują swoją strategię do dynamicznie zmieniających się rynku i nawyków konsumenckich. Jako Sales Intelligence wspieramy rynek e-commerce i proponujemy rozwiązania marketingu internetowego, które są korzystne zarówno dla e-biznesu, jak i e-klienta. Od początku roku obserwujemy wzmocnienie zainteresowania naszymi usługami wśród firm działających online.

Dariusz Zaremba, Prezes Zarządu Sales Intelligence


Źródło: Informacja prasowa Digitree Group S.A.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kinga Piecuch obejmuje stanowisko Enterprise Industry Lead na Europę Środkowo-Wschodnią w Microsoft

Kinga Piecuch

Od 1 czerwca Kinga Piecuch dołącza do Microsoft CEE i będzie kierować zespołem branżowych ekspertów odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży do kluczowych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obejmując funkcję Enterprise Industry Lead wraz ze swoim zespołem (Industry Sales Team), będzie odpowiedzialna za wsparcie klientów we wszystkich krajach regionu CEE na drodze cyfrowej transformacji. Zajmie się współtworzeniem i realizacją strategicznych projektów wraz z lokalnymi zespołami sprzedażowymi. Kinga Piecuch będzie również umacniać współpracę z innymi działami firmy takimi jak organizacja partnerska czy dział Service i zapewniać efektywne współdziałanie z zespołami regionu EMEA i centralą firmy. Jednym z kluczowych obszarów jej pracy będzie także pomoc klientom w regionie w wykorzystaniu potencjału rozwoju, jaki niesie za sobą dostęp do usług w chmurze z pierwszego regionu przetwarzania danych zlokalizowanego w Polsce oraz partnerstwo z Chmurą Krajową.

Przez ponad 5 lat Kinga Piecuch była dyrektorem zarządzającym SAP Polska, a od połowy 2019 roku była odpowiedzialna za globalną organizację partnerską i rynek SMB w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym czasie zajmowała się między innymi wspieraniem przedsiębiorstw działających w Polsce w obszarze wdrażania rozwiązań chmurowych, co znacznie przyczyniło się do zrównoważonego rozwoju biznesu w dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarce.

Kinga Piecuch znalazła się w pierwszej 10 najbardziej wpływowych kobiet na polskim rynku, a jej głos należy do znaczących w obszarze debaty o różnorodności i równouprawnieniu w Polsce.


Źródło: informacja prasowa Microsoft

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

ZnanyLekarz i Medfile ogłaszają współpracę. Obie firmy chcą przyspieszyć cyfrową transformację polskiej służby zdrowia

ZnanyLekarz, cyfrowa platforma łącząca pacjentów i lekarzy oraz Medfile® – pionier w dostarczaniu elektronicznej dokumentacji medycznej łączą siły. Współpraca pomiędzy platformami pozwoli na automatyzację procesów i skróci czas potrzebny na rejestrację wizyty lekarskiej oraz wypełnianie wybranych elementów dokumentacji medycznej.

Ciągle zmieniająca się pod wpływem cyfrowej transformacji rzeczywistość biznesowa w polskiej ochronie zdrowia wymusza na szpitalach, placówkach medycznych czy pojedynczych gabinetach nowe sposoby zarządzania i implementowania innowacyjnych rozwiązań. Dziś oprócz dobrej kadry medycznej liczy się czas wykonywania usług i nieograniczony dostęp do specjalistów.

Nawiązanie współpracy z portalem ZnanyLekarz idealnie wpisuje się w założenia projektu e-zdrowie i cyfryzację polskiej służby zdrowia. Promujemy ideę Value Based Healthcare – modelu opieki zdrowotnej wartościowanej jakościowo, w której to pacjent znajduje się w centrum zainteresowania. Reforma służby zdrowia i digitalizacja procesów diagnostyczno-medycznych ma polepszyć jakość obsługi pacjentów, usprawnić przepływ danych, rejestry centralne, poprawić komunikację: lekarz – pacjent – NFZ – apteka. E-recepty i e-zwolnienia to rozwiązania, które nie tylko podnoszą komfort wszystkich podmiotów zaangażowanych w leczenie pacjenta, ale również być może w przyszłości dostarczą wielu jakościowych danych, takich jak pomiar skuteczności leków, konkretnej metody leczenia, itd. Cieszymy się, że portal ZnanyLekarz jest w tym procesie z nami, a lekarze mogą korzystać z wachlarzu możliwości, jakie oferują im nasze  platformy – mówi Rafał Piszczek, ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dzięki połączeniu kompetencji obydwu firm, najwięcej zyskają lekarze, którzy zgodnie z powszechnym obowiązkiem wynikającym z informatyzacji służby zdrowia, w swojej codziennej pracy z pacjentami korzystają z elektronicznych form realizowania wizyt. Docelowym beneficjentem jest także Pacjent, skrócenie bowiem czasu na formalności umożliwi lekarzom większe skupienie się na problemie zdrowotnym pacjenta.

Dążymy do wypracowania idealnego rozwiązania dla lekarzy, w którym z poziomu jednej aplikacji mają możliwość zarządzania grafikiem wizyt oraz dokumentacją medyczną pacjentów. Wierzę, że porozumienie zawarte pomiędzy Medfile i ZnanyLekarz to istotny krok do osiągnięcia tego ambitnego celu – wyjaśnia Ewa Tkocz, v-ce prezes i współwłaściciel Medfile.

EDM w ZnanyLekarz – korzyści dla lekarzy i pacjentów

EDM czyli elektroniczna dokumentacja medyczna to szeroki wachlarz korzyści dla lekarza. Przede wszystkim w jednym miejscu, oszczędzając czas i formalności, ale też minimalizując ryzyko pomyłki, zyskuje możliwość elektronicznego wystawiania recept, skierowań czy zwolnień. Oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego przynosi również wymierne korzyści pacjentom. Dzięki pełnej automatyzacji i płynnemu przejściu pomiędzy poszczególnymi sekcjami (karta wizyty, rachunek, zwolnienie, recepta, itp.) lekarz oszczędza czas na konieczne formalności, co przekłada się na jakość przeprowadzanej wizyty. To także duże ułatwienie dla pacjentów, przede wszystkim oszczędność czasu, bo wystawienie e-zwolnienia trwa krócej niż wypisanie papierowej wersji, a pracodawca widzi je od razu na swoim profilu PUE. Od  2020 r. lekarze będą musieli także liczyć się z wystawianiem recept tylko w formie elektronicznej.

EDM to także większe bezpieczeństwo danych osobowych i zdrowotnych, dzięki wprowadzeniu m.in. środków kryptograficznej ochrony danych czy nadaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom.

Nasza współpraca pojawiła się w najlepszym możliwym momencie. Od jakiegoś czasu mierzyliśmy się z potrzebami naszych lekarzy odnośnie dokumentacji medycznej. Ten temat pojawiał się na wielu rozmowach. Cieszymy, się, że możemy nawiązać współpracę z firmą tworzącą oprogramowanie medyczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno lekarzy jak i pacjentów – mówi Piotr Radecki, dyrektor zarządzający ZnanyLekarz.pl. – Chciałbym także podkreślić, że nasze partnerstwo z firmą Medfile to pierwszy krok z wielu na naszej drodze do wdrażania i rozwijania aplikacji oraz narzędzi, pozwalających na wsparcie lekarza/recepcji w codziennej pracy. Dotyczy to pacjentów, ale też zarządzania dokumentacją medyczną czy rozliczeniami – dodaje Radecki.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF