...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sektor MŚP digitalizuje krok po kroku

Biznes

Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w polskiej i europejskiej gospodarce. Ma blisko 50% udziału w strukturze rodzimego PKB i obejmuje w naszym kraju niemal 2,2 mln organizacji. Mimo dużej świadomości w zakresie korzyści płynących z digitalizacji dokumentów i procesów MŚP wkracza dziś do cyfrowego świata nieśpiesznie, korzystając z metody małych kroków. Blisko 90% sektora koncentruje się przy tym na archiwizacji dokumentacji papierowej.

Technologiczna dojrzałość sektora MŚP wpłynęła na lepsze wskaźniki finansowe i operacyjne, większe zaangażowanie klientów oraz efektywniejszą rekrutację w czasie pandemii. Jednocześnie 68% organizacji deklaruje, że traktuje nowoczesne technologie jak dobrego kolegę. Obraz rynku udowadnia, że świadomość małych i średnich firm na temat digitalizacji procesów rośnie, jednak ich cyfrowa transformacja niezwykle rzadko przebiega w sposób dynamiczny.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią blisko 65% wszystkich klientów Iron Mountain . W mojej opinii świadomość korzyści wynikających z digitalizacji, która pojawiła się w tym sektorze dopiero na początku pandemii, dziś jest stosunkowo wysoka. Jednak biznes nie popada w hurraoptymizm, a w obszarze inwestycji technologicznych stawia na konsekwencję, wdrażając nowe rozwiązania wycinkowo. Jak wynika z naszych danych, MŚP w niemal 90% stawia przede wszystkim na archiwizację dokumentacji w formie papierowej . Najchętniej digitalizowanym rodzajem dokumentów są teczki kadrowe. Należy pamiętać, że wdrożenie poszczególnych elementów cyfryzacji w przedsiębiorstwie jest czasochłonne. Poza implementacją danego procesu poświęcamy ten czas również na edukowanie naszych klientów, rekomendując kolejne kroki. Dzięki temu zdecydowana większość małych i średnich firm konsekwentnie kompletuje kolejne elementy cyfryzacyjnej układanki,

Jan Kubalski, Business Development Manager w Iron Mountain

Za najbardziej rozwinięte pod kątem technologicznym branże wśród MŚP uznaje się sektor produkcyjny, a także handlowo-usługowy. Przedstawiciele tych gałęzi gospodarki odpowiadają za blisko 70% wszystkich implementacji nowoczesnych rozwiązań na rynku.

Bariery na drodze do cyfryzacji

Wymieniając bariery na drodze do holistycznej digitalizacji biznesu, segment MŚP wskazuje głównie konieczność diametralnej zmiany kultury organizacyjnej, pozyskanie niezbędnych kompetencji wewnątrz organizacji, a także brak odpowiedniej infrastruktury. Ponadto, cały sektor zmaga się z zatorami płatniczymi, które były codziennością jeszcze przed pandemią. Według danych z European Payment Report niemal co druga polska firma musiała w minionym roku przystać na znaczne wydłużenie okresu płatności przez kontrahentów, aby utrzymać pozytywne relacje biznesowe. Tym samym spadek płynności finansowej w przypadku 37% organizacji z sektora MŚP zahamował proces rozwoju biznesu, a 25% wstrzymało wdrożenia innowacji.

Z mojego doświadczenia wynika, że największą barierę przy wdrażaniu digitalizacji stanowią kwestie finansowania projektu. O skali zjawiska świadczy m.in. fakt ogromnego zainteresowania rządowymi programami wsparcia cyfryzacji MŚP. Co ciekawe, rzeczywistym problemem nie jest zwykle początkowy koszt implementacji, a zasoby ludzkie i czasowe, które inwestuje się w perspektywie całego procesu. Sukces projektu nie jest możliwy bez efektywnej współpracy między działami IT, finansowymi, HR czy administracji, co pokazuje, że konieczne jest zaangażowanie wielu osób. Należy przy tym wspomnieć, że MŚP, mimo coraz większej świadomości technologicznej, wciąż charakteryzuje swoista niepewność i obawa względem outsourcingu procesów, co również spowalnia cyfryzację sektora.

Jan Kubalski, Business Development Manager w Iron Mountain

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest opracowanie długofalowej strategii i jej konsekwentna realizacja. Sektor MŚP w Polsce podąża w tym kierunku małymi krokami, co w pewien sposób wymusza sytuacja rynkowa. Gdy stabilne tempo procesu digitalizacji warunkują kwestie finansowe, okazuje się, że pojawiające się bariery paradoksalnie mogą zwiększyć szansę na finalny sukces projektu.


źródło: Iron Mountain

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Postępy w realizacji inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej

Polska Dolina Cyfrowa

Przygotowany przez Microsoft Indeks Cyfrowej Przyszłości (eng. Digital Futures Index) wskazuje, że państwa o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych i aktywniejszym korzystaniu z różnych technologii i usług cyfrowych osiągają wyższe wyniki w kluczowych wskaźnikach jakości życia: produktywności, zarobkach i innowacyjności.

Polska osiągnęła wysoki stopień zaawansowania w cyfryzacji administracji publicznej i sektora publicznego, przekraczając średnią dla Europy Środkowo-Wschodniej (14 proc. powyżej średniej). Wraz z decyzją o inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft podpisał strategiczne porozumienie z Chmurą Krajową, którego celem jest wspieranie lokalnych organizacji w procesie ich cyfrowej transformacji i kreowania innowacji. W wyniku wspólnych działań to właśnie sektor publiczny staje się beneficjentem cyfrowego przyspieszenia.

Wnioski z Indeksu Cyfrowej Przyszłości potwierdzają, że Polska zbudowała już silne fundamenty rozwoju cyfrowego. Nadszedł czas na przyspieszenie, którego głównym motorem jest ludzka wyobraźnia, umiejętności i technologia gotowa do wykorzystania przez wszystkie pokolenia. Prawdziwa siła innowacji tkwi w ludziach i ujawnia się, gdy dotyczy całego społeczeństwa, a nie tylko wybranych jednostek. Powinniśmy pamiętać o wszystkich, bo każdy ma prawo do rozwoju technologicznego i doskonalenia umiejętności cyfrowych, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji europejskiej gospodarki.

Dominika Bettman, dyrektor generalna w polskim oddziale Microsoft.

200 tysięcy przeszkolonych specjalistów IT, powstają trzy strefy dostępności Azure w polskim regionie przetwarzania danych, a ponadto 60 tysięcy osób objętych kompleksowym programem edukacyjnym My Digital Life. To kolejne efekty miliardowej inwestycji w Polską Dolinę Cyfrową, ogłoszonej przez Microsoft 20 miesięcy temu.

Po rozwiązania chmurowe najpierw sięgają startupy i inne organizacje, dla których technologia już stała się kluczową dźwignią biznesu. Chmura zapewnia im elastyczne i skalowalne środowisko wzrostu, dzięki czemu mogą skoncentrować się na swoim podstawowym biznesie i zdobywaniu nowych rynków. W ślad za innowatorami podążają bardziej tradycyjne branże, ale także administracja publiczna. Ten trend jest już zauważalny w Polsce. Chmurowy model dostarczania rozwiązań jest coraz częściej brany pod uwagę w warunkach zamówień publicznych i takie zadania są z powodzeniem realizowane. To bardzo dobra wiadomość, bo nie da się zbudować nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa bez technologii. Dzięki inwestycjom takim jak Microsoft tempo adopcji chmury w naszym kraju już zaczęło przyspieszać, a najciekawsze projekty są jeszcze wciąż przed nami.

Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej

Polskie firmy zatrudniają ekspertów ICT

Z analizy Indeksu wynika, że Polska ma wysoki poziom dojrzałości na tle innych krajów w zakresie wykorzystania pracy zdalnej (18 proc. powyżej średniej). Na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej, polskie firmy mają również wyższy poziom zatrudnienia talentów informatycznych (35 proc. powyżej średniej). Setki polskich firm zdecydowały się na postawienie technologii w centrum swojej działalności.

mBank, jako jeden z pierwszych banków w Polsce, przetarł chmurowe ścieżki, wypracowując sposób dostosowania przepisów do aktualnych możliwości technologii i poziomu gwarantowanego bezpieczeństwa.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, a nawet je wyprzedzać. W przeszłości klient mógł przyjść do banku tylko w określonych godzinach, a dziś jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. To znak cyfrowej transformacji. Dalszą przyszłością jest chmura. Z punktu widzenia budowania systemów, dostępności, elastyczności, kosztów – od chmury nie ma odwrotu.

Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Uruchamianie kolejnych spółek w pełni chmurowych zależy od ludzi, procesów i technologii. Powołanie do życia mElements, spółki technologicznej Grupy mBanku, która odpowiada na potrzeby handlu elektronicznego, nie byłoby możliwe bez szerokich kompetencji cyfrowych pracowników i odpowiednich narzędzi chmurowych. Głównym celem spółki jest tworzenie rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe online zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Działając w obszarze e-commerce, wykorzystuje ona rozwiązania API Banking.

Rosnąca liczba talentów IT może być istotną szansą dla rozwoju dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności gospodarki.

Kompetencje cyfrowe Polaków poniżej średniej w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska ma wynik o 15% niższy od średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem umiejętności cyfrowych ogółu społeczeństwa. Umiejętności te są najsilniej skorelowane z wyższymi zarobkami, większą produktywnością i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, dlatego wszelkie inwestycje w tym obszarze przyniosą znaczące korzyści. Indeks pokazuje również, że dalsze pogłębianie bazy talentów cyfrowych (24% poniżej średniej w regionie) jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego Polski.

Jednym z istotniejszych elementów inwestycji Microsoft w Polsce jest wsparcie polskich obywateli w dalszym rozwoju ich kompetencji. Od momentu ogłoszenia kompleksowego planu inwestycyjnego, Microsoft przeszkolił 200 tysięcy polskich specjalistów IT. To ponad 4 razy więcej niż początkowo zakładano.

Największą popularnością w Polsce cieszą się kursy z zakresu Security and Compliance; liczba ich uczestników w ciągu ostatniego roku potroiła się (wzrost o 205%). Dynamicznie przybywa także uczestników szkoleń z Modern Work (wzrost na poziomie 69 proc.), Data and AI (52 proc.) oraz Digital Application Innovation (21 proc.).

Wykorzystanie chmury w Polsce poniżej średniej w regionie

Polska pozostaje nieco w tyle za średnią CEE w zakresie wykorzystania technologii chmury (9 proc. poniżej średniej). Indeks pokazuje wyraźną korelację pomiędzy skalą zastosowania cloud computingu w poszczególnych krajach a poziomem ich dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności gospodarczej.

Ważnym elementem dynamicznego upowszechniania chmury i kultury cyfrowej w Polsce jest budowa regionu przetwarzania danych Microsoft, składającego się z trzech odrębnych Stref Dostępności Azure, powstających w okolicach Warszawy. Azure Availability Zones w Polsce pozwolą klientom na rozproszenie infrastruktury i aplikacji w celu zwiększenia odporności i wysokiej dostępności. Polski region będzie częścią naszej globalnej infrastruktury, która obejmuje ponad 60 ogłoszonych regionów z dostępnością usług Microsoft Azure w ponad 140 krajach, połączonych siecią ponad 175 000 mil (280 000 kilometrów) podmorskich i naziemnych włókien światłowodowych. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie w 100 procentach zasilana energią odnawialną, co obejmie również jej centra danych.

Rozwój kompetencji cyfrowych w społecznościach lokalnych

Jednocześnie we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Microsoft rozwija ogólnopolski program My Digital Life, którego celem jest wsparcie uczennic, uczniów, studentek, studentów oraz profesjonalistek i profesjonalistów ze wszystkich sektorów (prywatnego, publicznego i pozarządowego) w procesie transformacji cyfrowej. Jest on skierowany do wszystkich, którzy czują potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w celu utrzymania, kontynuacji lub rozwoju kariery zawodowej w obliczu wyzwań wywołanych pandemią. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online uczestnicy mają możliwość poznania narzędzi do pracy zdalnej, rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych do jej wykonywania, a także pozyskania wiedzy koniecznej do uruchomienia własnego biznesu online. Łącznie od początku realizacji programu wzięło w nim udział 60 tysięcy osób.

O sukcesie cyfryzacji w Polsce będziemy mogli mówić wówczas, gdy z jej owoców będą korzystać wszyscy. Indeks Cyfrowej Przyszłości przygotowany przez Microsoft wskazuje, że w naszym kraju mamy jeszcze wiele do zrobienia. Tym bardziej cieszą nas działania Microsoft, które inspirują do stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych i zwiększają świadomość zagrożeń w korzystaniu z Internetu związanych np. z cyberbezpieczeństwem. Przyczyniają się one do coraz szerszego wykorzystywania narzędzi cyfrowych przez organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki, co zwiększa efektywność ich funkcjonowania i jakość usług, z których korzystają mieszkańcy. Zwiększa się też świadomość roli, jaką odgrywają narzędzia cyfrowe w rozwiązywaniu takich problemów, jak ochrona klimatu. Dzięki tym działaniom coraz więcej osób korzysta z e-usług w codziennym życiu, zwiększa swoje szanse edukacyjne mając dostęp do zasobów online, a także rozwija swoją karierę zawodową w czasach, w których kompetencje cyfrowe są niezbędne na rynku pracy.

Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Program My Digital Life realizowany jest w ramach inicjatywy Microsoft Philanthropies for Skills and Employability przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft.


źródło: Microsoft

Adam Daniluk

Rewolucja cyfrowa w biznesie. W jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z internetu?

e-usługi

Nieco mniej niż połowa (44 proc.) firm prowadzi działalność częściowo opartą na internecie, jak wynika z badania NEXERY, przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK wśród przedsiębiorców z 14 obszarów centralnej i północno-wschodniej Polski. Wydarzenia ostatnich dwóch lat postawiły niektóre organizacje w bardzo trudnej sytuacji, dla innych stały się szansą na dywersyfikację biznesu i znaczny wzrost zysków. Od początku pandemii coraz więcej firm inwestuje w szybszy internet. Za pośrednictwem sieci przedsiębiorcy najczęściej korzystają z e-fakturowania, mediów społecznościowych, a także platform sprzedażowych i rozwiązań chmurowych. W jaki sposób firmy używają internetu w celu podniesienia swojej konkurencyjności?

E-usługi na rzecz innowacji i konkurencyjności

Wywołany pandemią lockdown, a także wprowadzenie pracy zdalnej zdecydowanie wzmocniły cyfryzację w biznesie. Według badania #RegionyNEXERY2021 przedsiębiorcy z obszarów, w których Nexera buduje sieć światłowodową, coraz częściej korzystają z e-usług w swojej działalności. Najwięcej ankietowanych (93 proc.) korzysta z płatności internetowych i e-fakturowania (54 proc.). Reprezentanci firm często używają także mediów społecznościowych (40 proc.), platform sprzedażowych (32 proc.) i rozwiązań chmurowych (18 proc.). Dodatkowo ponad 1/3 badanych przedsiębiorców bierze udział w szkoleniach online. Wraz ze wzrostem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, rośnie konkurencyjność tych organizacji w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym.

Według analityków z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego firmy wykorzystujące internet i platformy online zyskują dostęp do regionalnych, krajowych, a nawet globalnych rynków bez ponoszenia ogromnych wydatków, które byłyby konieczne w przypadku ekspansji tradycyjnego biznesu. Dzięki uruchomieniu czy zdynamizowaniu działalności online wielu organizacjom udało się uodpornić na kryzys. Przedsiębiorcy, którzy w trudnym czasie wykazali się elastycznością i innowacyjnością, potrafili wykorzystać możliwości cyfryzacji na swoją korzyść

Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery

Szybszy internet otwiera nowe możliwości

Porównując wyniki najnowszego badania Nexery do poprzednich edycji raportu, obserwujemy wzrost znaczenia szybkiego łącza w biznesie. Coraz więcej ankietowanych firm inwestuje w wyższą prędkość internetu i coraz więcej przedsiębiorców (84 proc.) jest zadowolonych z parametrów łącza. Między 2020 a 2021 rokiem wśród badanych organizacji wyraźnie zmieniła się dominująca prędkość stałego łącza. Obecnie firmy najczęściej deklarują posiadanie internetu o szybkości między 100 a 300 Mb/s. Odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z łącza o takiej prędkości wzrósł o 16 p.p. w stosunku do 2020 roku i wynosi obecnie 42 proc.

Szybki internet jest nie tylko narzędziem znacznie usprawniającym komunikację i pracę online. Szerokopasmowe łącze w firmach daje też dostęp do danych, kontakt z kontrahentami z całego świata, a także możliwość uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach, bez konieczności wyjazdów służbowych. Obecność firmy w sieci ma ogromne znaczenie nie tylko w przypadku dużych, ale także mniejszych przedsiębiorstw

Paweł Biarda, członek zarządu Nexery

Małe biznesy coraz mniej internetowe?

Dostęp do szybkiego i pewnego internetu stanowi podstawowe narzędzie i warunek uczestniczenia firm w gospodarce cyfrowej, którą opisują badacze z Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas gdy w 2021 roku duże i średnie przedsiębiorstwa inwestowały w coraz lepsze rozwiązania technologiczne, zwiększyła się liczba małych organizacji, które całkowicie zrezygnowały z dostępu do internetu (17 proc.). To wzrost o 11 p.p.
w stosunku do poprzedniego roku.

 Z naszego badania wynika, że w 2021 roku zwiększyła się liczba badanych przedsiębiorstw, które zrezygnowały z dostępu do sieci. Przypuszczamy, że jest to konsekwencja lockdownu, kiedy to małe organizacje tymczasowo zawieszały swoją działalność w biurach, jednocześnie dbając o to, aby pracownicy mogli korzystać z szybkiego internetu podczas wykonywania swoich obowiązków z domu. Doświadczenia pandemii pokazały, że musimy być przygotowani do pracy w nieprzewidywalnych warunkach, dlatego budowa powszechnie dostępnej infrastruktury szerokopasmowej, pozwalającej na korzystanie z szybkiego i stabilnego łącza w dowolnym miejscu, jest kluczowym aspektem w dążeniu do wyrównywania szans oraz rozwoju polskiego biznesu 

Jacek Wiśniewski


źródło: NEXERA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Braki kompetencyjne utrudniają wdrażanie chmury

kompetencje pracowników

Ponad połowa badanych przez firmę HashiCorp dostrzega niedobór kompetencji w swoich zespołach IT. To hamuje wdrażanie środowisk wielochmurowych.

Niedostatek specjalistów i wiedzy

Rosnąca potrzeba transformacji cyfrowej zmusza organizacje do znaczących inwestycji we wdrożenia chmurowe. Wg Gartnera, bieżący rok przyniesie ponad 23-proc. wzrost wartości rynku cloud computingu. Firmy coraz chętniej decydują się na chmury od kilku dostawców. Niestety to, co je łączy w tej kwestii, to braki kadrowe i kompetencyjne. Po prostu organizacje nie mają odpowiednich specjalistów od cloud computingu i nie potrafią obsługiwać wielu chmur. Do tego dochodzą obawy związane z bezpieczeństwem.

HashiCorp, firma IT z San Francisco, przeprowadziła niedawno badanie na temat strategii organizacji związanych z cloud computingiem. Firmy, których reprezentanci wzięli udział w ankiecie, pochodzą z konkretnego obszaru – obecnych i potencjalnych odbiorców chmury – czyli są to organizacje świadome i zainteresowane chmurową cyfryzacją. Powstały raport daje sporo ciekawych wniosków. Po pierwsze, 76 proc. pytanych już korzysta z rozwiązań  wielochmurowych, a 86 proc. planuje taką inwestycję w ciągu najbliższych 2 lat.

Rafal_WaznyNa rozwiniętych rynkach multicloud staje się dominującą strategią chmurową. Również w Polsce widać coraz większą tendencję do korzystania z usług wielu dostawców chmur publicznych. Wynika to z tego, że strategia oparta na jednym produkcie może być ryzykowna i ograniczająca. Przykładowo firmy stosujące na dużą skalę uczenie maszynowe czy internet rzeczy mogą dostarczać swoje rozwiązania szybciej i taniej, jeśli wybiorą optymalną pod kątem swoich potrzeb architekturę.

Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy Crayon, która zajmuje się doradztwem w zakresie chmurowej transformacji

Wymagający trend

Multicloud jest jednym z 5 najważniejszych trendów w zakresie przetwarzania danych wg Forbes. Główna zaleta tej strategii to większa elastyczność i brak uzależnienia się od jednego dostawcy. Multicloud daje też firmom możliwość wyboru najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dla konkretnych obszarów. Jednocześnie stwarza jednak szereg nowych wyzwań dla klientów.

Rafal_WaznyProblemem jest nie sam multicloud. Główne wyzwanie dla wielu organizacji, to nakreślenie planu działania całej infrastruktury w dłuższej perspektywie, a szczególnie zdefiniowanie  niezbędnych zasobów i kosztów. Niezwykle istotne jest również bezpieczeństwo, które wraz ze wzrostem skomplikowania całej infrastruktury chmurowej może mieć swoje słabsze punkty. Ta złożoność może być wyzwaniem dla zespołów odpowiedzialnych za IT.

Rafał Ważny, Cloud Architect z firmy Crayon

Jak wynika z raportu HashiCorp, ponad połowa (57 proc.) pytanych widzi duży problem właśnie w braku odpowiednich umiejętności w swoich zespołach. To po prostu utrudnia organizacjom operowanie wieloma chmurami. Inne problemy deklarowane przez badanych, to obawa przed kosztami (51 proc.) i zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (47 proc.).

Co interesujące, wśród firm świadomych w kontekście wykorzystania chmury obliczeniowej jest stosunkowo niewiele takich, bo jedna na trzy, które uzależniają tempo cyfryzacji od pandemii. Pozostała część nie wiązała decyzji o wdrożeniu od sytuacji związanej z COVID-19. To świadczy o sporej świadomości wśród sporej części firm, które już jakiś czas temu dojrzały do wdrożeń chmurowych innowacji.


Źródło: Crayon

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Według Unii, 3/4 firm w Polsce ma wdrożyć do 2030 roku rozwiązania na bazie Big Data, AI i chmury

Do 2030 r. trzy na cztery firmy w Unii Europejskiej będą korzystać z usług przetwarzania w chmurze, big data i rozwiązań sztucznej inteligencji – wynika z przewidywań Kompasu Cyfrowego(1). Jednak 97% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach przyznaje, że ich firma nie zakończyła jeszcze procesu transformacji cyfrowej i tylko około ćwierć z nich uważa, że ich firma obecnie znajduje się na zaawansowanym etapie(2). Co w ten sposób tracą? Czy będą w stanie sprostać oczekiwaniom UE do końca dekady?

Globalnie wydatki na sztuczną inteligencję rosną. Według danych z bieżącego roku budżety 74% ankietowanych firm przeznaczone na ten cel przekroczyły wartość 500 tys. USD3. Jednak niezbędnym warunkiem sukcesu każdego wdrożenia AI jest solidny fundament w postaci danych dostępnych cyfrowo. Nie dziwi więc, że 9 na 10 firm deklaruje zwiększenie intensywności wydatków w tych obszarach4, a inwestycje w transformację cyfrową i zrównoważony rozwój mogą potencjalnie zaowocować około 5,7 milionem nowych miejsc pracy w Europie do końca dekady5.

Czy polskie firmy są gotowe?

Osiągnięcie ambitnych celów postawionych przez Komisję Europejską z pewnością będzie stanowić wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Pod względem innowacyjności, na tle innych krajów Unii Polska zajmuje dopiero 4 miejsce od końca, jak wynika z European Innovation Scoreboard6. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne – najczęściej są to koszty związane z innowacjami, brak odpowiedniego wsparcia albo niedostatek wiedzy w temacie7.

Polska przoduje w obszarze otwartości konsumentów na innowacje i transformację cyfrową, o czym świadczą wzrosty w sektorze finansów. Jest również pierwsza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i siódma w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrażaniem technologii na bazie sztucznej inteligencji8. Jednak przed pandemią nie przekładało się to na intensywniejsze podejście lokalnych firm do innowacji.

Marcin Somla, Country Manager Grupy SER w Polsce

Co polskie firmy mogą zrobić, aby sprostać tym oczekiwaniom?

Wdrożenie opisanych przez Unię rozwiązań wymaga w pierwszej kolejności digitalizacji danych biznesowych, a następnie ich przechowywania w sposób zorganizowany i możliwy do przeszukiwania. Główną przeszkodą jest to, że większość danych korporacyjnych jest nieustrukturyzowana. Wiadomości e-mail, umowy lub faktury – to przykłady dokumentów, których nie można skutecznie zorganizować w systemie rekordów w sposób taki jak ustrukturyzowane dane w systemach ERP. Oznacza to, że duże przedsiębiorstwo, które codziennie ma do czynienia z milionami dokumentów, musi zastosować bardziej zaawansowane podejście do zarządzania treścią.

Rozwiązania Enterprise Content Management (ECM) pozwalają firmom na cyfryzację i automatyzację przepływów pracy, a dzięki temu znacznie sprawniejsze wyodrębnianie cennych informacji oraz metadanych z dokumentów i innych rodzajów treści. Najbardziej zaawansowane systemy ECM robią to za pomocą sztucznej inteligencji, a dokładniej: algorytmów uczenia maszynowego i deep learning. Rozwiązania te mogą być stosowane zarówno lokalnie, w chmurze, jak i hybrydowo, a dla firm zajmujących się dokumentami na dużą skalę są wręcz koniecznością.

Przy analizie raportów z różnych branż można zaobserwować, że wprawdzie niektóre firmy rozpoczęły procesy cyfryzacji swoich biznesów, ale wciąż mają nadzieję, że wraz z zakończeniem pandemii uda im się wrócić do normalnego działania w starym trybie. I chociaż nowo założona mała firma może od samego początku być całkowicie zdigitalizowana i operować bez papieru, duże przedsiębiorstwo, mające codziennie do czynienia z milionami dokumentów, będzie potrzebowało elastycznego, innowacyjnego rozwiązania z zakresu Enterprise Content Management. W takiej sytuacji przestarzałe archiwa i monolityczne rozwiązania muszą stać się przeszłością. Właśnie w tym segmencie potrzebne są takie rozwiązania jak Doxis4 firmy SER Group.

Marcin Somla, Country Manager Grupy SER w Polsce

Aby sprostać oczekiwaniom Unii Europejskiej, polskie firmy musiałyby przyjąć długofalową wizję swojej strategii zarządzania informacją. Trendy wskazują, że cyfryzacja jest już częścią nowej rzeczywistości w najbardziej rozwiniętych firmach. Wdrożenie systemów ECM w polskich przedsiębiorstwach umożliwiłoby im dalsze unowocześnianie przepływów pracy. Obejmuje to możliwość analizowania danych, automatycznego wydobywania cennych informacji oraz usprawnienia przepływów pracy i procesów biznesowych za pomocą automatyzacji. Wszystkie te funkcje wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności i bezpieczeństwa przez cały czas – zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

1 European Commission, Digital Decade for Europe: Commission sets direction to create a digital Europe by 2030, 2021
2 Future.Company & Kantar Polska, The state of digital transformation in Poland, 2021
3 Appen, The State of AI and Machine Learning, 2021
4 Accenture, Europe’s new dawn. Reinventing industry for future competitiveness, 2021
5 Accenture, Europe’s new dawn. Reinventing industry for future competitiveness, 2021
6 European Commission, European Innovation Scoreboard, 2021
7 Future.Company & Kantar Polska, The state of digital transformation in Poland, 2021
8 Digital Poland, The State of Polish AI, 2021


 Źródło: SER Group

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?

Mówi się, że automatyzacja to kolejna rzecz, bez której firmy nie mogą konkurować na rynku. 76% producentów wykorzystuje automatyzację do poprawy produktywności swojej firmy jako kluczową strategię zwiększania wzrostu*. Faktem jest, że automatyzacja linii produkcyjnych to rozwiązanie możliwe do skutecznego wprowadzenia w praktycznie każdej branży. Najpierw jednak poszczególne firmy muszą zrozumieć, czym jest w ich przypadku automatyzacja, jakich obszarów ma dotyczyć i jak może przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych. Dlatego zanim przejdzie do tego „jak” automatyzować, musi sobie odpowiedzieć na pytanie „co” będzie przedmiotem zmian.

Dla wielu firm kluczowym czynnikiem i powodem większości inwestycji jest minimalizacja kosztów, tak by pozostać konkurencyjnym na rynku. Automatyzacja linii produkcyjnych niesie ze sobą dodatkową wartość – poprawę jakości wytwarzanych produktów, co przekłada się na wzmocnienie pozycji i wizerunku marki jako solidnego dostawcy. Docenia to wiele firm, zwłaszcza z branży samochodowej. Istotnym aspektem automatyzacji produkcji jest także poprawa wydajności procesów realizowanych ręcznie przez ludzi. Niemniej okazuje się, że nie każdy produkt się do tego nadaje. Ponadto każda firma produkcyjna jest inna, a automatyzacja nie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Czy automatyzacja linii produkcyjnych zawsze jest możliwa?

Producenci nie zawsze są świadomi tego, że produkt powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby dało się go zautomatyzować. Bo może się okazać, że z różnych względów nie będzie to możliwe.

Automatyka jest bardzo wdzięczna dla tych produktów, które mają ustaloną pozycję, co pozwala im pozostać w jednym miejscu, podczas gdy maszyny przemieszczają się wokół nich. Ważne jest także by produkt posiadał określone kształty, tolerancję itp. Natomiast automatyzacja produkcji tam, gdzie jest wiele zmiennych, np. z uwagi na mnogość kabli, trudność w pozycjonowaniu, nawet jeśli uda się zaprojektować odpowiednią maszynę, zwykle okazuje się zupełnie nieopłacalnym przedsięwzięciem.

Marcin Mędrala, Business Development/Sales Director w firmie Fitech

To ważna informacja na przyszłość – już na etapie projektowania warto wziąć tę kwestię pod uwagę i projektować produkty z uwzględnieniem takich elementów, które pozwolą na ich automatyczną produkcję oraz których sposób pakowania zapewni autonomię działania maszynom w procesie montażowym.

Automatyzacja produkcji – podejście biznesowe

Pierwszym krokiem, jaki powinna zrobić firma, jest rozeznanie i określenie własnych potrzeb w zakresie automatyzacji. W jakim zakresie? Ważne są przede wszystkim wolumen produkcyjny oraz czas cyklu życia danego typu produktu lub rodziny produktów. Każde przedsiębiorstwo ma określony wolumen produkcyjny. Musi więc zastanowić się, jaką serię produkcyjną chce zautomatyzować. Duża seria produkcji, albo przynajmniej taka, która wymaga zaangażowania w klasyczny sposób wielu operatów, wiąże się z kosztami, które firma musi pokrywać w skali roku.

Redukcja operatorów, czyli automatyzacja danego procesu, oznacza redukcję stałego kosztu rocznego poprzez inwestycję, która powinna się zwrócić w jak najkrótszym czasie. – tłumaczy Marcin Mędrala z firmy Fitech.

Marcin Mędrala, Business Development/Sales Director w firmie Fitech

Im dłużej dany produkt będzie produkowany, tym lepiej wygląda kalkulacja. Jak obliczyć Return On Investement (ROI)? Przykładowo, przy założeniu okresu produkcji na kolejne 4 lata, w dwa lata zwróci się stały koszt operatorów. Wówczas automatyzacja procesów czy automatyzacja linii produkcyjnych jest warta wdrożenia.

Automatyzacja linii produkcyjnych a minimalizacja kosztów

Im droższy produkt, tym łatwiej podjąć decyzję o automatyzacji produkcji. Wówczas stopa inwestycji jest niższa. Przyjmując, że średni koszt automatyzacji linii montażowej mieści się w przedziale 1,5-5 mln euro, poniesione wydatki powinny konsumować koszt operatorów, by automatyzacja linii produkcyjnych miała uzasadnienie ekonomiczne. Zwrot z inwestycji może trwać nieco dłużej w przypadku branży automotive, co wynika z tego, że serie produkcyjne są w tym przypadku bardziej przewidywalne i obliczone w dłuższej perspektywie. Rynek, który reaguje bezpośrednio na potrzeby konsumenta, np. elektronarzędzia czy rynek oświetleniowy, w którym cykl życia produktu jest bardzo krótki, a kolejne generacje produktu pojawiają się już po 12 miesiącach, jest najtrudniejszy do zautomatyzowania. Dedykowana automatyzacja dla takiego procesu może być trudna do zaadaptowania w obliczu pojawiających się zmian.


Źródło: Commplace

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

E-sklepy coraz częściej korzystają z chatbotów, ale nie mierzą ich skuteczności [RAPORT]

wiadomosci

Sklepy e-commerce w Polsce coraz chętniej wykorzystują chatboty do automatyzacji obsługi klienta. Jednocześnie niemal wszystkie zgodnie przyznają, że nie mierzą rzetelnie ich skuteczności.

Boty tekstowe automatyzujące obsługę klienta na chat to trend w branży, który sukcesywnie zyskuje na znaczeniu. Niemal połowa (46 proc.) badanych e-sklepów twierdzi, że ich zespół konsultantów jest niewystarczający, aby sprawnie odpowiadać na wszystkie zgłoszenia. Sposobem na poradzenie sobie ze zwiększonym obciążeniem Biur Obsługi Klienta, jest skorzystanie z bota tekstowego do obsługi zapytań i zgłoszeń.

Już 27 proc. e-sklepów z niego korzysta, wspierając procesy obsługi klienta na stronie sklepu oraz w komunikatorze Facebook Messenger. Kolejne 39 proc. planuje wdrożyć chatbota w przyszłości. Jednak głównym wyzwaniem okazuje się mierzenie jego skuteczności.

Aż 90 proc. e-sklepów, które korzystają z chatbotów, nie mierzy w sposób miarodajny efektywności automatyzacji obsługi klienta za ich pomocą. Tak wynika z „Raportu Grupy K2: Technologie i marketing w e-commerce – wyzwania i trendy 2021”. Rozdział dedykowany chatbotom został opracowany przez ekspertów i ekspertki z PerfectBot (Grupa K2), na podstawie wyników badania zrealizowanego wśród 252 osób decyzyjnych z branży e-commerce w Polsce.

infografika
Źródło: PerfectBot

Problem z pomiarem skuteczności chatbota

Okazuje się, że 39 proc. e-sklepów wcale nie mierzy skuteczności bota. Niewiele ponad połowa (51 proc.) wie jedynie, ile spraw podjął samodzielnie, bez przekazania rozmowy do konsultanta. Nie ma przy tym wiedzy, ile z nich obsłużył prawidłowo.

Lewandowski LukaszWyniki badania powinny być zimnym prysznicem dla branży wdrażającej chatboty. Jeżeli mają one stać się głównym kanałem obsługi klienta, to czas zacząć rzetelnie mierzyć ich skuteczność. A rzetelna metoda nie może bazować na błędnym założeniu, że „rozmowy zautomatyzowane” to wszystkie te, które nie zostały przełączone do konsultantów. Dopiero „ręczna” ocena statystycznie istotnej próbki rozmów pokazuje, jak naprawdę skuteczny jest chatbot. Wszystkie nasze chatboty pracujące m.in dla LPP, IKEA, 4F, Displate czy Diverse są sprawdzane przez człowieka, który czyta część rozmów i ocenia ich efekt.

Łukasz Lewandowski, CEO PerfectBot (Grupa K2)

Przyczyny wzrostu popularności chatbotów

Wśród firm, które zdecydowały „zatrudnić” chatbota do pomocy konsultantom lub planują to zrobić wkrótce dominuje przekonane, że automatyzacja procesów obsługi sprzedaży i wsparcia klienta przyniesie im oszczędność czasu potrzebnego na kontakt z klientem (69 proc. wskazań) oraz możliwość ich obsługi praktycznie przez całą dobę (64 proc.).

Ważne jest także, aby koszty obsługi klienta nie rosły liniowo wraz ze wzrostem sprzedaży (34 proc. wskazań), a konsultanci mogli zajmować się tylko trudnymi przypadkami w obsłudze klienta i sprzedażą, a nie wszystkimi sprawami jakie trafiają do Biura Obsługi Klienta (35 proc.).

 Bancerz_KarolCieszy mnie podejście właścicieli sklepów internetowych do tego, jaką rolę wskazują chatbotom: szybka obsługa klienta całą dobę, a trudne tematy – obsługują konsultanci. To dobry kierunek, bo właśnie po to jest automatyzacja, by ułatwiać życie klientów i obniżać koszty sprzedawców.

Karol Bancerz, wydawca w CCNEWS.pl

 

pobierz pełny raport

 


Źródło: PerfectBot

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wydatki na centra danych rosną i osiągną 192 mld dolarów w 2021

budynek centrum danych

Globalne wydatki na centra danych osiągną wartość 192 mld dolarów w 2021 roku, co oznacza wzrost o 7,4% rok do roku — wynika z prognoz Gartnera.

Wydatki będą rosły z każdym rokiem

W zeszłym roku wydatki wyniosły około 178 mld dolarów — to ponad 13% spadek w porównaniu z 205 mld w 2019. Co więcej, COVID-19 zablokował ponad 60% planowanej budowy nowych obiektów. Pomimo ograniczonych wydatków na infrastrukturę centrów danych, wynikających z cięć budżetowych, dochodzi do silnego odbicia w 2021 roku, gdzie prognozowane nakłady przekroczą wartość 192 mld dolarów.

Tomasz MrozowskiPandemia z jednej strony spowodowała, że zarządzający firmami wstrzymali wiele decyzji i czekali na rozwój sytuacji, z drugiej zmusiła firmy do inwestycji w technologie. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ złożoność środowisk IT jest coraz większa, a dostęp do kompetentnych specjalistów umiejących je obsługiwać jest utrudniony. Gdy dodamy do tego zakłócenia w łańcuchach dostaw i braki sprzętu, który trudno teraz kupić “od ręki”, to centra danych stają się dla firm naturalnym wyborem w cyfryzacji.

Tomasz Mrozowski, prezes Grupy 3S

Nowe technologie

Zdaniem analityków, technologiami, które wpłyną na wzrost wydatków w branży centrów danych, będą przede wszystkim przetwarzanie brzegowe, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Swoją cegiełkę dołoży również adaptacja rozwiązań takich jak 5G i IoT, a zmniejszenie opóźnień w sieci i ulepszona orkiestracja usług będzie wspierać postępującą automatyzację.

Rok 2021 będzie przełomowy dla budowy centrów danych, ponieważ nastąpił boom w nabywaniu lokalizacji pod nowe inwestycje. W miarę jak rynek osiąga nowy etap dojrzałości, będziemy świadkami kontynuacji inwestycji na tradycyjnych rynkach FLAP (Frankfurt-Londyn-Amsterdam-Paryż), ale także dalszego wzrostu i inwestycji na wschodzących rynkach centrów danych, takich jak Warszawa, Berlin, Mediolan, Madryt i Wiedeń – donosi badanie Turner & Townsend.

Tomasz MrozowskiWymuszona pandemią rynkowa niepewność, a jednocześnie szybki wzrost płac i kosztów zachęca firmy do poszukiwania alternatywnych modeli wdrażania i utrzymywania zasobów IT. Coraz częściej okazuje się, że stopniowe przekazywanie zarządzania infrastrukturą IT w ręce profesjonalnych dostawców gwarantuje większą przewidywalność i kontrolę nad kosztami. Brak konieczności ponoszenia istotnych, jednorazowych inwestycji na sprzęt, czy cyklicznych opłat za licencje oprogramowania oraz energię elektryczną stanowiącą coraz większą pozycję w budżetach IT, to czynniki sprzyjające rozwojowi rynku centrów danych.

Tomasz Mrozowski z Grupy 3S

Przy niezmniejszającym się zapotrzebowaniu na informacje, a także rosnącym popycie na kolokację i możliwości chmury, rynek data center jest nastawiony na dalszy wzrost w ciągu najbliższych kilku lat. Według Gartnera, w 2022 wydatki w tym sektorze przekroczą 200 mld $.


Źródło: Grupa 3S

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Koniec banków, jakie znamy

bank

Banki przeniosą się do sieci i stworzą cyfrowe ekosystemy zorientowane na kliencie, wynika z raportu Economist Intelligence Unit (EIU). Wszystko to ma wydarzyć się w ciągu pięciu najbliższych lat. Taką przyszłość zapowiadają przedstawiciele branży.

Niemal 2 na 3 (65%) managerów z sektora bankowego uważa, że czeka nas schyłek modelu opartego na oddziałach, który do tej pory znaliśmy. Zdecydowana większość pytanych przez Economist Intelligence Unit (EIU) uważa, że w ciągu 5 najbliższych lat konwencjonalny bankowy system sprzedaży i obsługi klienta odejdzie do lamusa. Co ciekawe, jeszcze 4 lata temu zaledwie 35% badanych skłaniało się ku twierdzeniu, że w połowie trzeciej dekady XXI wieku czekają nas spore zmiany w największym sektorze rynku finansowego.

Technologia zmiany

Kadra c-level nie ma wątpliwości: za zmianami stoi technologia, przede wszystkim chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja. Aż 65% managerów reprezentujących globalny sektor bankowy jest zdania, że SI i cloud computing w najbliższych czterech lat walnie przyczynią się do zmian. Szczególnie dużo branża obiecuje sobie po sztucznej inteligencji. 81% badanych uważa, że te instytucje, które wdrożą SI, lepiej poradzą sobie na rynku, niż konkurenci, którzy nie zainwestują w tę technologię. Nic dziwnego, bo jak wyliczył niezależny, europejski, ekonomiczny think tank Bruegel, Sztuczna Inteligencja może zwiększyć wydajność pracy na poziomie od 3% do 4% i znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw.

Jednak cyfrowa transformacja to nie tylko większa wydajność, ale także odpowiedź na potrzeby klientów.

Banki od lat chętnie adaptowały innowacje technologiczne. Robiły to z myślą o klientach. W latach 60. pojawiły się pierwsze bankomaty, w kolejnej dekadzie płatności kartą. W latach 2000 bankowość internetowa, a w drugiej dekadzie XXI w. bankowość mobilna. Lata 20. będą równie innowacyjne.

 W miarę wzrostu popularności bankowości cyfrowej, oczekiwania klientów też są większe. Oczekują oni większej elastyczności i lepszej obsługi, w modelu „tu i teraz”.

Wojciech Stramski, Deep Change Ventures

SI zamiast człowieka?

To, o czym mówi CEO Deep Change Ventures, znajduje potwierdzenie w danych. Niemal 60% respondentów z sektora usług finansowych biorących udział w badaniu McKinsey’s Global AI Survey twierdzi, że w ich organizacji działa już co najmniej jedna funkcja wykorzystująca SI. Najczęściej służy ona do automatyzacji procesów (36%), czyli zadania back-office, ale niewiele mniejszy odsetek używa technologii bazującej na sztucznej inteligencji w obszarze client service. Niemal co trzeci (32%) pytany przez McKinsey używa wirtualnego asystenta – voice i chatbota.

Boty cieszą się i cieszyć się będą rosnącym zainteresowaniem, ponieważ są w stanie zarządzać i prowadzić komunikację z klientami sprawniej i taniej niż ludzie. To ich przewaga nad konsultantami. Jednak nie chodzi o to, by asystent zastąpił człowieka, ale go odciążył. W sektorze bankowym coraz trudniej jest walczyć produktem. Branża będzie stawiać na client service.

Wojciech Stramski, Deep Change Ventures

Podobnego zdania są ankietowani z badania Economist Intelligence Unit. 4 na 5 bankowców uważa, że branża będzie dążyć do różnicowania się i konkurowania pod względem doświadczenia klienta, a nie produktów.

Bogaci inwestują bardziej

Jak wynika z raportu UBS Evidence, im większy bank, tym chętniej inwestuje w Sztuczną Inteligencję. Aż 75% respondentów reprezentujących banki o aktywach przekraczających 100 miliardów dolarów twierdzi, że wdraża strategie wykorzystania SI, wobec 46% instytucji, których aktywa szacowane są na mniej niż 100 miliardów dolarów.

Bankowcy rozumieją, że technologia będzie czynnikiem umożliwiającym realizację nowych modeli biznesowych. Jednak warto podkreślić, że na nowe technologie chętniej powinni patrzeć mniejsi, bo dzięki nim mogą przebić szklany sufit.

Wojciech Stramski, Deep Change Ventures

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

„Złota Księga VC 2021”: złote czasy dla polskiego rynku venture capital [RAPORT]

biuro startupu

Raport „Złota Księga VC” pokazuje, że mimo pandemii polski rynek venture capital radzi sobie świetnie. Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby i wartości transakcji, a w 2021 r. ta wzrostowa tendencja będzie się utrzymywać. Z przytoczonych w raporcie danych PFR Ventures za I kw. br. wynika, że co prawda odnotowano delikatny spadek wartości transakcji w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (-2,5 proc.), natomiast bardzo zauważalny jest wzrost rok do roku pod względem liczby transakcji (+40,5 proc.). Z kolei pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku kilkadziesiąt funduszy VC zainwestowało ponad 1,1 mld zł w 207 spółek.

Tomasz SnażykTen segment gospodarki okazał się nie tylko odporny na pandemię, ale można powiedzieć, że wręcz pomogła ona rozwinąć skrzydła startupom w niektórych branżach, a innym dokonać pivotów. COVID-19 nie miał zbyt dużego wpływu na fundusze VC korzystające z publicznych środków, ponieważ one i tak musiały zostać zainwestowane na rynku zgodnie z planem. Nieco trudniejsza wydaje się sytuacja funduszy prywatnych, ale mimo to wiele wskazuje na to, że w 2021 r. będziemy świadkami kolejnych rekordów, a najbliższe kwartały będą stały pod znakiem kolejnych megarund. Pandemia była szansą na korektę rynku – słabsi odpadli, a przetrwali najlepsi, mający realne szanse na zebranie dużych kwot na dalszy rozwój. Dodatkowo zwiększająca się obecność zagranicznych funduszy na naszym rynku powoduje, że wyceny transakcji będą dalej rosły.

Tomasz Snażyk, prezes zarządu Fundacji Startup Poland

Publiczne wsparcie dla rynku VC wciąż istotne

Pieniędzy na rynku jest dużo. Najaktywniej inwestujące fundusze zasilane kapitałem PFR po ponad 2 latach działalności docierają do poziomu 40 proc. budżetu inwestycyjnego. To oznacza, że w tym momencie na rynku, w samych funduszach VC zasilanych przez PFR, są jeszcze kolejne ponad 2 mld zł na inwestycje.

Rozalia-UrbanekObserwujemy tempo inwestycyjne funduszy, a potencjalne wolne środki możemy przekazać do kolejnych zespołów. Jeszcze w tym roku zaprezentujemy kolejne umowy z polskimi i zagranicznymi zespołami zarządzającymi. Przed nami kolejna perspektywa unijna, która obejmuje również finansowanie VC. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają już prace nad jej wdrożeniem. W najbliższym czasie ruszy też bazujący na środkach Polskiego Funduszu Rozwoju program PFR Green Hub FoF ukierunkowany na inwestycje w zielone projekty. Pieniędzy dla startupów nad Wisłą będzie tylko więcej.

Rozalia Urbanek, dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures

Istotną rolę w tej pozytywnej historii rynku VC i startupów w czasie pandemii odgrywały zatem podmioty publiczne wspierające ten sektor, takie jak: PFR Ventures, NCBR czy BGK. Przykładowo w ramach programów BRIdge NCBR przekazało do polskiego ekosystemu blisko 900 mln zł. Wpływ pieniędzy publicznych na rynek VC w Polsce będzie równie silny w najbliższej przyszłości. W II kwartale 2021 r. PFR Ventures wsparł 34 transakcje i 27 proc. dostarczonego kapitału, NCBR odpowiada za 7 proc. kapitału i 47 transakcji, a BGK odpowiednio za mniej niż 1 proc. kapitału i sześć inwestycji.

Przemysław KurczewskiPolski rynek venture capital okazał się bardzo silny w 2020 r. Pomimo bardzo niepewnej sytuacji gospodarczej, wartości inwestycji dokonanych przez fundusze VC/PE w polskie startupy była najwyższa w jego historii (2,1 mld zł) i o 70 proc. wyższa niż w roku 2019. Równocześnie dane dotyczące transakcji oraz podmiotów w nich uczestniczących świadczą, że postępuje dalsza profesjonalizacja tego rynku. Szacujemy, że za ponad 1/5 rynku VC w Polsce, w ujęciu wartościowym, oraz prawie połowę rynku pod względem liczby transakcji, odpowiadają fundusze działające w ramach programów dofinansowanych przez NCBR. Pomimo, że najwięcej inwestycji zostało dokonanych w spółki z branży IT to cieszy nas również fakt, że pojawia się coraz więcej projektów z innych obszarów takich jak: medycyna, żywność czy IoT.

Przemysław Kurczewski, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Cyfryzacja pod dyktando pandemii

Kiedy wybuchła pandemia, można było przewidywać, że prezentowanie swoich pomysłów przed inwestorami (pitching) zostanie zamrożone. Do niedawna przecież wydawało się oczywiste, że aby przeprowadzić inwestycję, fundusz VC musiał się osobiście spotkać ze spółką. Okazało się jednak, że pitchining nie tylko nie zamarł, ale dla wielu stał się nawet łatwiejszy. Niemal wszystkie te kontakty przeniosły się do internetu. Cały proces stał się znacznie efektywniejszy – realne koszty bieżącej działalności funduszy mogły się znacząco obniżyć. Dotyczy to np. kosztów podróży, zakwaterowania i organizacji samych spotkań. Fundusze VC odbywają obecnie bardzo wiele spotkań ze spółkami, a coś, co jeszcze 1,5 roku czy 2 lata temu wydawało się nie do pomyślenia, czyli inwestycje przeprowadzone wyłącznie online, teraz stały się czymś powszednim.

Michał KramarzBardzo optymistycznie patrzę zwłaszcza na wyniki pokazujące wzrost koinwestycji zagranicznych funduszy w Polsce. To mocny sygnał, że nasz ekosystem startupowy dojrzewa i jest traktowany jako obiecujące miejsce przez zagranicznych inwestorów. Nie bez znaczenia był też wpływ pandemii – przeniesienie wielu kontaktów do internetu tylko skróciło drogę dotarcia przez nasze rodzime startupy do międzynarodowego kapitału, co zwiększa szanse na kolejne wzrosty inwestycji na rynkach takich jak kraje naszego regionu, które do tej pory nie były szerzej znane w świecie inwestorskim.

Michał Kramarz, szef Google for Startups w Europie Środkowej

Zagraniczne VC w poszukiwaniu polskich startupów

Wymuszona pandemią cyfryzacja ułatwiła kontakty między funduszami VC a startupami, ale spowodowało to równocześnie większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych innowacyjnymi firmami z Polski. Dla startupów to dobra wiadomość, dla polskich podmiotów VC oznacza to jednak zwiększoną konkurencję, zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i walkę o najlepszych specjalistów. Trudno im konkurować z funduszami amerykańskimi lub niemieckimi w tym zakresie. Dlatego tym bardziej kluczowe wydają się postulaty płynące z rynku opisane w raporcie, umożliwiające bardziej efektywny i szybszy rozwój tego sektora w Polsce.

Niezbędne są tu zachęty lub ułatwienia skierowane do rynku prywatnego. Kluczowy czynnik mogący wpłynąć na napływ kapitału i rozwój polskiego rynku, stanowią tzw. ESOP-y, popularne np. na rynku amerykańskim, a u nas, ze względów regulacyjno-prawnych, mocno kulejące. Problem dotyczy szczególnie spółek z o.o., gdzie stworzenie programu „esopowego” jest niezwykle karkołomne. W tej kwestii trwają prace nad wytycznymi na poziomie europejskim. Być może zatem również w Polsce uda się tę kwestię uregulować. To istotne narzędzie, które polskim VC ułatwiłoby znacząco walkę o najlepszych pracowników z zagranicznymi konkurentami, już od dawna z powodzeniem stosującymi takie rozwiązania.

Tomasz Snażyk z Fundacji Startup Poland

Kolejnym elementem niezbędnym do tego, aby polski rynek VC, a co za tym idzie, sektor startupów lepiej się rozwijał na tle innych krajów, są zachęty i ułatwienia podatkowe dla inwestujących w innowacyjne technologie.

Co prawda z biegiem czasu pojawia się coraz więcej kapitału na prywatnym rynku VC, ale proces ten można powinniśmy teraz wesprzeć, np. ulgami podatkowymi, obecnymi już od dawna na zachodnich rynkach. W Polsce nie ma żadnego wsparcia podatkowego dla inwestorów lokujących swoje pieniądze w tego typu podmioty. Warto o tym pomyśleć, także w kontekście zmian podatkowych proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”, jeśli nasza gospodarka ma się stać realnie konkurencyjna na rynku innowacji.

Tomasz Snażyk z Fundacji Startup Poland

 

pobierz pełny raport

 


Źródło: Fundacja Startup Poland

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF