...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Danone stawia na Polskę

Fabryka Danone Polska

Obecny w Polsce od 30 lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój jedną strukturą zarządczą, by móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych odbiorców. Oznacza to, że wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego Prezesa Nutricia Sp. z o.o.

Wraz ze zmianą organizacyjną, odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce, gdzie Danone generuje 3,5 mld zł rocznie¹. Nowy Dyrektor Generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek, który z organizacją związany jest od 14 lat, będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

Nowe możliwości

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów, umożliwi Danone lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji i wyższą konkurencyjność, dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.

Paweł Piatek

To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia. Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję, na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Chcemy nadal towarzyszyć Polakom na każdym etapie życia. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych. 

Paweł Piątek, Dyrektor Generalny Grupy spółek Danone w Polsce

Zorientowany lokalnie

Wzmocniony lokalnie zespół zarządzający będzie mógł kierować polskim rynkiem w sposób bardziej niezależny. Jest to naturalny krok dla Danone bo Polska jest strategicznym rynkiem w globalnych strukturach firmy. To tu działa siedem zakładów produkcyjnych i to tu – w województwie śląskim, opolskim i zachodniopomorskim – powstają produkty tworzone we współpracy z polskimi dostawcami, a które trafiają na stoły konsumentów w 120 krajach na 5 kontynentach. Rozwijając produkcję w Polsce i wzmacniając eksport, Danone pozytywnie wpływa na polską gospodarkę i rynek pracy. Łączna wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez grupę spółek DANONE w 2020 roku wyniosła 810,6 mln zł².

Zmiana organizacyjna dotyczy również funkcji IT & Data, w których rozpoczął się proces tworzenia Centrum Usług Biznesowych o znacznie szerszych kompetencjach eksperckich i większym zasięgu geograficznym niż dotychczasowe. Do końca 2023 roku planuje stworzyć ponad 150 miejsc pracy i jest to strategiczna inwestycja w strukturach Danone na świecie.

Jedna misja

Grupę spółek Danone w Polsce tworzą liderzy w swoich kategoriach: Danone (świeże produkty mleczne
i pochodzenia roślinnego), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne) i Żywiec Zdrój (woda i napoje). Wszystkie spółki łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizowana misja Danone, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Dlatego Danone w Polsce to nie tylko wysokiej jakości, odpowiednio zbilansowane i chętnie wybierane produkty, ale również odpowiadające na potrzeby Polaków działania społeczne i programy edukacyjne, w tym „1000 pierwszych dni”, „Mamo, tato, wolę wodę”, czy pionierskie inicjatywy, jak zbiórka i poddanie recyklingowi 100% plastiku wprowadzonego na rynek w 2020 roku.

Niezależnie od zmian wewnątrz organizacji, będziemy dalej skupiać się na budowaniu silnych marek, dostarczaniu wysokiej jakości produktów dopasowanych do oczekiwań Polaków i zrównoważonym rozwoju biznesu. Poszanowanie dla szeroko rozumianego otoczenia i potrzeb społecznych pozostaną dla nas tak samo ważne jak wzrosty sprzedażowe.

Paweł Piątek, nowy Dyrektor Generalny grupy spółek Danone

¹ 3,57 mld zł wygenerowane w 2020 roku w polskiej gospodarce dzięki działaniom spółek DANONE – Raport wpływu grupy spółek Da none, Warszawa 2021
² Za: Raport wpływu grupy spółek Danone, Warszawa 2021


Źródło: Danone 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wszystkie spółki DANONE z certyfikatem ruchu zrównoważonego rozwoju B Corp do 2025 roku

zrownowazony rozwoj

Międzynarodowy ruch B Corp tworzą firmy prowadzące biznes w sposób zrównoważony – dbanie środowisko naturalne i dobro społeczne jest dla nich równie ważne, co zysk ekonomiczny. Podobne wartości wyznają wszystkie spółki DANONE działające zgodnie z wizją One Planet. One Health, dlatego też do listy stojących przed nimi wyzwań dodają uzyskanie certyfikatu B Corp do 2025 roku.

Wspólne wartości B Corp i DANONE

Ruch B Corp tworzą przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Odchodzą od modelu biznesowego bazującego jedynie na maksymalizacji zysku i aktywnie działają na rzecz środowiska oraz społeczeństwa. Tytuł przynależności do ruchu przyznawany jest na podstawie szczegółowej oceny funkcjonowania działalności firmy i jej wpływu na otoczenie. Certyfikat B Corp wydawany jest jedynie tym organizacjom, które spełniają restrykcyjne wymagania. Może się nim poszczycić obecnie ponad 3,7 tys. firm z 74 krajów.

Motto ruchu: „Wykorzystujemy biznes jako siłę do tworzenia dobra” jest zgodne z wizją One Planet. One Health, DANONE, w myśl której wszystkim działaniom firmy przyświeca dbanie o zdrowie ludzi i troska o planetę. To dlatego jednym z dziewięciu celów globalnych firmy jest uzyskanie certyfikacji B Corp we wszystkich spółkach DANONE na całym świecie. Pierwsze kroki w kierunku uzyskania certyfikacji B Corp w Polsce już zostały podjęte. Spółka Żywiec Zdrój jest w trakcie tego procesu, a jako następne certyfikat B Corp planują otrzymać również Danone oraz Nutricia.

Działania spółek DANONE w Polsce wpisujące się w ruch B Corp

Dołączając do B Corp, firmy muszą charakteryzować się ambitnymi celami oraz udowodnionymi praktykami prospołecznymi i prośrodowiskowymi.

W DANONE rozumiemy, jak ważne jest równoważenie osiągania zysku ekonomicznego z budowaniem dobrostanu ludzi i planety. Podejmujemy więc wiele działań w każdym obszarze funkcjonowania naszej firmy, by minimalizować nasz wpływ na środowisko oraz odgrywać pozytywną rolę w najbliższym otoczeniu i w relacjach z interesariuszami przy okazji realizacji działalności statutowej. To dlatego jako odpowiedzialny producent między innymi zmieniamy nasze opakowania, tak by do 2025 roku były w 100% zdatne do ponownego użycia bądź recyklingu. W spółce Żywiec Zdrój poszerzamy ofertę opakowań w całości wykonanych z materiałów z recyklingu, stale redukujemy ślad węglowy, wspieramy lokalne społeczności nie tylko w rozszerzaniu dostępu do wody pitnej, ale również w promocji regionalnych zwyczajów, tradycji i kultury. Z kolei w spółkach Danone, w tym w Nutricia, od lat pracujemy z tymi samymi rolnikami i dostawcami mleka, warzyw lub owoców, pomagając im rozwijać swoje gospodarstwa. Z zespołem marki Alpro, której fabryka posiada już certyfikat B Corp, pracujemy nad wprowadzaniem opakowań w 89% wyprodukowanych z roślin, a docelowo chcemy osiągnąć poziom 100%. Angażujemy się też w działania na rzecz promocji właściwej diety, przyjaznej dla planety. I wreszcie – chociaż to zaledwie wycinek naszej działalności – we wszystkich spółkach sukcesywnie redukujemy ślad węglowy.

Paulina Kaczmarek, Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w grupie spółek DANONE

Spotkanie ruchu B Corp w Polsce z udziałem DANONE

5 i 6 listopada br. pod hasłem Feel the planet, feel the people odbył się w Polsce pierwszy szczyt ruchu Benefit Corporations. Celem wydarzenia było zebranie w jednym miejscu przedstawicieli firm pretendujących do miana zrównoważonych pod kątem prowadzenia biznesu. Wśród prelegentów otwierających wydarzenie był Mathias Vicherat, Sekretarz Generalny Danone, który ogłosił ambicję spółek DANONE, by w ciągu 5 lat zakończyć proces cartyfikacji B Corp. W ramach spotkania odbyły się także panele tematyczne, w których udział brali eksperci DANONE. Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Żywiec Zdrój poprowadziła blok dot. ochrony zasobów wodnych, natomiast Paulina Kaczmarek, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, przybliżyła działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i korzyści systemu depozytowego na opakowania napojowe.


Źródło: informacja prasowa DANONE 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF