Biała Księga Digital – ostatnia publikacja w ramach Dialogu Branżowego już dostępna

biala ksiega SAR

Rozdział Digital jest 10. i ostatnią publikacją w ramach Białej Księgi Branży i Dialogu Branżowego. Zawiera usystematyzowane standardy przetargowe i współpracy, ukształtowane w toku Dialogu przez przedstawicieli Reklamodawców i Agencji. Celem Dialogu i Białej Księgi jest edukacja i popularyzacja dobrych praktyk, które mają istotne znaczenie dla sektora komunikacji z punktu widzenia: rozwoju branży, efektywności komunikacji i samych przetargów.

Klienci wiele razy kończyli procesy przetargowe z przekonaniem, że nie udało się im zrealizować swoich celów – jakościowych czy kosztowych. Agencje natomiast przechodziły przez proces przetargowy z przekonaniem, że cele Klienta są niejasne, nie mówiąc o kosztownej długotrwałej procedurze. Co zatem nie działa w procesach przetargowych naszej branży? Słaba lub niewystarczająca komunikacja, ograniczona informacja, wieloetapowe zadania do wykonania, które wydłużają proces, generują koszty po obu stronach, a i tak nie gwarantują „trafienia” w oczekiwania? Czy naprawdę jako jedyna branża nie potrafimy realizować przetargów w sposób efektywny? To były główne pytania, który stanęły u podstaw całego Dialogu i naszych spotkań w grupie Digital.

Tomasz Tomczyk, lider grupy Digital ze strony agencji, business expert & manager, prezes zarządu K2 w latach 2013-2019

Sam fakt, że przy jednym stole usiedli do dialogu, nie negocjacji reprezentanci klientów i agencji wydaje mi się przełomowy. Ta wymiana doświadczeń zaowocowała przekonaniem, że procesy i praktyki w obszarze przetargów marketingowych można usystematyzować i opisać. Ścieranie się różnych aspektów, przełożyło się na konkretne rekomendacje, które powinny wpłynąć na poprawę wzajemnego zrozumienia, a co za tym idzie, efektywność samych procesów przetargowych. Taki był właśnie wspólny cel ekspertów pracujących w Dialogu. Pomimo reprezentowania wielu różnych sektorów rynku, typów organizacji czy stron procesu, udało się wypracować rozwiązania, które w moim odczuciu będą pomocne dla usprawnienia całego rynku.

Marcin Wocial, lider grupy Digital ze strony Klientów, kierownik ds. zakupów marketingowych i ogólnych P4

Nigdy nie mamy pełnej wiedzy o drugiej stronie, jej potrzebach, ograniczeniach. W Dialogu pokonaliśmy poziom braku wiedzy i zaufania. Sądzę, że środowiska zakupów, marketingu i agencji wzajemnie zrozumiały swoje specyfiki, co znajduje odzwierciedlenie w Białej Księdze Digital.

Tomasz Tomczyk 

Biała Księga Digital zawiera rekomendowane modele przetargowe, gotowe wzory dokumentów i inne pomocne w codziennej pracy narzędzia, z których każda firma, niezależnie od wielkości, może czerpać wiedzę i inspirację, jak skutecznie zorganizować przetarg. Mamy przekonanie, że wypracowane standardy poprawią efektywność przetargów w obszarze Digital, ich szybkość, transparentność, koszty przeprowadzenia, nie osłabiając przy tym koncentracji na warunkach komercyjnych i jakości kupowanych usług. 

Marcin Wocial

Ta publikacja zamyka wieloetapowy, międzyśrodowiskowy projekt rozpoczęty w 2015 roku, wspierany przez 9 partnerskich organizacji i najbardziej doświadczonych praktyków naszej branży. W grupach roboczych Dialogu udział wzięło 36 ekspertów ze strony agencji i 42 ze strony klientów. W spotkaniach otwartych uczestniczyło ponad 220 profesjonalistów. To pokazuje skalę przedsięwzięcia i zaangażowanie całej branży, by szukać rozwiązań służących rozwojowi, innowacyjności i efektywności. Digital to ostatnia z publikacji i w 2021 przechodzimy do implementacji. Część rynku już pracuje wg modeli, praktyk opisanych w Białej Księdze, ale sporo pracy jeszcze przed nami – w tym sensie projekt nie jest zamknięty. Sam fakt, że Biała Księga w 10 obszernych publikacjach jest dzisiaj skończonym, gotowym zasobem wiedzy, daje możliwość jej szerokiego komunikowania i edukacji rynku.

Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający SAR

PSML i SAR planują wspólnie projekty edukacyjne, których celem będzie upowszechnianie opracowanych materiałów. Wierzę, że jest tylko kwestią czasu, gdy rekomendacje Białej Księgi będą powszechnie stosowane. W jednych organizacjach pewnie nastąpi to wolniej, w innych szybciej, z korzyścią dla tych drugich, ponieważ stosowanie tych praktyk realnie zwiększa efektywność kosztową przetargów i jakość kupowanych usług. Mamy nadzieję, że wyzwania związane z pandemią, których obecnie doświadczamy, jedynie wzmocnią naszą determinację, by zmieniać i optymalizować nasze praktyki w kierunku bardziej skutecznych, tańszych, uwzględniających korzyści i skutki dla nas i całego otoczenia biznesowego.

Mariusz Gerałtowski, prezes Stowarzyszenia PSML – współorganizatora Dialogu Branżowego

Biała Księga Digital wraz z załącznikami jest dostępna stronie https://dobryprzetarg.com.pl/biala-ksiega w zakładce 10 Digital.


Źródło: informacja prasowa SAR 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Biała Księga Branding już dostępna

biala ksiega branding

Zawiera usystematyzowane standardy przetargowe i współpracy, ukształtowane w toku Dialogu Branżowego przez reprezentantów Reklamodawców i Agencji. Celem Dialogu i Białej Księgi jest edukacja i popularyzacja standardów, które mają istotne znaczenie dla sektora komunikacji z punktu widzenia: rozwoju branży kreatywnej, efektywności komunikacji oraz ekonomiki i kosztów przetargów. Rozdział Branding jest 9 z 10 zaplanowanych części.

Wielkim wyzwaniem dla kategorii branding i całej branży są koszty przetargów kreatywnych, w których poza ofertą handlową (ceną, opisem rekomendowanych prac, harmonogramem) oczekuje się wykonania od Agencji konkretnych prac strategicznych i kreatywnych. W przypadku przetargu na branding Klient często oczekuje od Agencji przedstawienia propozycji znaku, logotypu, obrandowania jego firmy czy produktów, a zatem efektu potencjalnej, odpłatnej współpracy. Na tak wypracowane materiały składa się najczęściej: ikonografia, typografia, kody kolorystyczne, ilustracje, kompozycja tych elementów oraz nazwy, claimy, krótkie teksty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile pomysły na kampanię reklamową można w przetargu przynajmniej próbować przedstawić częściowo, to już logotypu czy nazwy marki w przetargu brandingowym nie można zaprezentować „tylko trochę”. Jeśli Agencja Brandingowa jest o to poproszona w przetargu, to musi je uprzednio w sposób wyczerpujący opracować. Powstaje pytanie o sens i uczciwość zlecania na etapie przetargu prac, które mają się stać przedmiotem współpracy, ponieważ ich opracowanie generuje realne koszty po stronie Agencji biorących udział w zapytaniu.

Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający SAR

Gdyby analogicznego stopnia zaangażowania, jak w przypadku Agencji Brandingowych, wymagano w przetargach od firm prawniczych czy budowlanych, to musiałyby one w ofertach prezentować np.: projekt umowy lub pozwu ukończony w 70%, lub też wykonać określony odcinek drogi, lub wybudować połowę pięter planowanego budynku. Oczekiwanie takie byłoby oczywiście nieuzasadnione. To pokazuje, że już sam tryb przetargu kreatywnego (ze względu na szeroki zakres zadań przetargowych) jest dla Agencji Brandingowych, bardziej obciążający niż dla przedstawicieli innych branż. W Dialogu Branżowym dyskutowaliśmy nad praktykami obecnymi na rynku, szukając najbardziej efektywnych rozwiązań. Zebraliśmy i opisaliśmy rekomendacje i wytyczne, w tym trzy modele przetargu na branding, które służą uzyskiwaniu najlepszych wyników. Dwa pierwsze rekomendowane modele przetargu pozwalają zebrać konkurencyjne oferty i sprawdzić potencjał Agencji bez zlecania prac strategicznych, kreatywnych i generowania kosztów. Trzeci model uwzględnia sytuację, kiedy Klient zleca prace kreatywne w przetargu i w takiej sytuacji rekomendujemy, by ponosił ich koszt. Wysokość takiej opłaty oczywiście zależy od zakresu zlecanych zadań i jest przedmiotem bilateralnych ustaleń pomiędzy Klientem i Agencją.

Małgorzata Leniarska, CEO Dragon Rouge Warsaw, liderka grupy Branding ze strony Agencji

Polski rynek potrzebował takiego ogólnodostępnego manuala, rekomendacji i dobrych praktyk usystematyzowanych i zebranych w jednym miejscu. Mamy realną szansę, by przetargi kreatywne, w tym te na branding, odbywały się w szybkim, oszczędnym trybie, którego beneficjentami są obie strony. To jest szczególnie ważne w świetle wyzwań, których doświadczamy obecnie i które z pewnością będą na nas oddziaływać również po pandemii. Stosowanie rekomendacji Białej Księgi nie ogranicza konkurencyjności i nie faworyzuje żadnej ze stron. Poprawia za to naszą efektywność. Potrzebujemy optymalizować nasze procesy zakupowe na branding, kreację, reklamę, biorąc pod uwagę czas i koszty przetargów (nasze i oferentów), by uzyskiwać najlepsze wyniki w relacji jakość-ceny.

Mariusz Gerałtowski, prezes Stowarzyszenia PSML – współorganizatora Dialogu Branżowego

Mamy przekonanie, że przekazujemy zebraną w jednym miejscu wiedzę i narzędzia, które poprawiają efektywność procesów zakupowych, ich szybkość, transparentność i koszty, nie osłabiając przy tym koncentracji na jakości i cenie kupowanych usług. Zapraszamy rynek do zapoznania się z rekomendacjami Białej Księgi, opublikowanej w postaci „klikalnego”, nawigowanego z dowolnego miejsca dokumentu. Każda rekomendacja Białej Księgi jest kompletna, można stosować ją samodzielnie lub dla lepszych rezultatów razem z pozostałymi wytycznymi.

Anna Tomczyk i Piotr Szaniawski, praktycy, eksperci i przedstawiciele zakupów w Dialogu Branżowym w grupie Branding

Biała Księga Branding wraz z załącznikami jest dostępna stronie https://dobryprzetarg.com.pl/biala-ksiega w zakładce 09 Branding. Zgodnie z decyzją zobowiązującą wydaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dn. 28.09 br. Biała Księga zastąpi dotychczasowe opracowania i kodeksy w obszarze brandingu.

Co to jest Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej?

Zbiór dobrych praktyk i narzędzi przetargowych, wypracowany przez Reklamodawców i Agencje w Dialogu Branżowym jako rekomendacje do wykorzystania w 9 kategoriach marketingowych: media, komunikacja digital i full service, PR, branding, eventy, incentive travel, produkcja filmów reklamowych oraz badania. Dotychczas opublikowane zostały następujące rozdziały Białej Księgi: rekomendacje ogólne, PR, event, incentive travel, full service, produkcja filmów reklamowych, badania, media i branding. W listopadzie dostępna będzie ostatnia publikacja Białej Księgi – Biała Księga Digital.

Co to jest Dialog Branżowy Reklamodawców i Agencji?

Inicjatywa branży komunikacji marketingowej, która w 2015 roku przy wsparciu 9 organizacji branżowych i udziale najbardziej doświadczonych praktyków i ekspertów rozpoczęła cykl spotkań i dyskusji o bolączkach sektora. W grupach roboczych Dialogu udział wzięło 36 ekspertów ze strony agencji oraz 42 ekspertów ze strony klientów z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych uczestniczyło ponad 220 osób. Rezultatem ich spotkań, dyskusji i ustaleń jest Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej.

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

  • Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.
  • Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.
  • Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład „Wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu” (publikacja przygotowana przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju).
  • Dotyczy 3 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, wg normy ISO 26000 dla CSR, tj. ładu organizacyjnego, praktyki z zakresu pracy i uczciwych praktyk operacyjnych.

Organizatorzy i partnerzy Dialogu Branżowego:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy:
Polski Klub Brandingu SAR
IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Związek Firm Public Relations ZFPR
OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
Klub Agencji Eventowych SAR
Klub Producentów Reklamowych SAR
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Konfederacja Lewiatan
AMS


Źródło: informacja prasowa SAR 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wedel jako pierwszy Reklamodawca podpisuje nowe standardy Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej

Podpisanie standardów oznacza deklarację ich promowania i stosowania w codziennych działaniach biznesowych. Oznacza także zobowiązanie do partnerskiej współpracy z kontrahentami, wzajemną komunikację, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz szukanie rozwiązań w sytuacji jakichkolwiek trudności przy realizacji dobrych praktyk. Podpisanie Białej Księgi pokazuje gotowość firmy do spełniania najwyższych norm zarówno przy nawiązywaniu relacji biznesowej (przetargi) jak i przy współpracy z dostawcami. Biała Księga to zbiór dobrych praktyk oraz narzędzi opracowany w Dialogu Branżowym przez ekspertów ze strony Agencji i Reklamodawców. Jej podpisanie i wdrożenie jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności branży reklamowej za koszty, efektywność i jakość współpracy.

Zdecydowaliśmy się przyjąć i podpisać standardy Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej, ponieważ dla nas kluczowe jest działanie zgodne z najlepszymi praktykami w każdym obszarze funkcjonowania biznesu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję podpisanie Białej Księgi szefom czy zarządom innych firm. Partnerska i efektywna współpraca poprzez wzajemny szacunek i szukanie synergii z kontrahentami, jest według mnie podstawą dynamicznego rozwoju organizacji. mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel. 

Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, dlatego zwracamy uwagę na kwestie etyczne, również w procesach przetargowych. Nasza misja doskonale uzasadnia decyzję, dlaczego angażujemy się w takie inicjatywy, jak podpisanie i wdrożenie standardów. Ten projekt wpisuje się w naszą kulturę organizacyjną i nasze wartości – w tym czy biorę odpowiedzialność za swoje otoczenie biznesowe? I to właśnie odpowiedzialność i dbałość o relację z naszymi partnerami, kontrahentami, dostawcami staje się dla nas kluczowa przy prowadzeniu biznesu. – uzupełnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej LOTTE Wedel.

Dbałość o najwyższe standardy prowadzenia biznesu – w tym o partnerską współpracę z dostawcami – wpisuje się w nowoczesne działania CSR spółek w Polsce i na świecie. Przykładem może być deklaracja podpisana przez grupę 181 prezesów największych amerykańskich spółek (m.in. GM, Apple, Bank of America, Boeing, Amazon), którzy 19ego sierpnia b.r. wydali wspólne oświadczenie dotyczące nowej definicji „celu korporacji”. „Chociaż każda z naszych firm służy swojemu indywidualnemu celowi korporacyjnemu, dzielimy fundamentalne zobowiązanie wobec wszystkich naszych interesariuszy.” – czytamy w oświadczeniu. „Zobowiązujemy się do zapewnienia wszystkim wartości dodanej dla przyszłego sukcesu naszych firm, naszych społeczności i naszego kraju”. Nowa idea korporacji odrzuca przekonanie, że spółki działają, aby służyć przede wszystkim akcjonariuszom i maksymalizować zyski. Zgodnie z oświadczeniem inwestowanie w pracowników, etyczne postępowanie z dostawcami i wspieranie społeczności zewnętrznych to czołówka celów biznesowych. Amerykański okrągły stół biznesowy założony w 1972 r. wydał od końca lat siedemdziesiątych wiele oświadczeń na temat ładu korporacyjnego. Wg oświadczenia amerykańskich liderów biznesu z 19 sierpnia, nowa definicja zastępuje wcześniejsze oświadczenia i określa „nowoczesny standard odpowiedzialności korporacyjnej”.¹ Dla przypomnienia projekt Dialogu Branżowego i opracowana w jego wyniku Biała Księga branży mieści się w 3 obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, wg normy ISO 26000 dla CSR są to: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy i uczciwe praktyki operacyjne.

Biała Księga jest dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku usług reklamowych czyli na ciągłą transformację i przyśpieszające zmiany. Takie otoczenie wymaga nowoczesnego podejścia do współpracy marek z dostawcami, których jakość bezpośrednio wpływa na wyniki biznesowe. Standardy to zapis zasad, norm i wskazówek, jakie pozwalają postepowanie przetargowe przeprowadzić profesjonalnie i w konsekwencji w ten sam efektywny sposób współpracować z partnerami. – mówi Dariusz Andrian, Prezes Zarządu SAR i CEO YMLY&R.

Dla mnie Biała Księga to przede wszystkim efektywne procesy przetargowe, partnerska współpraca i wspólna odpowiedzialność, rozwój kompetencji czy otwartość komunikacji i transparentność. Wdrożenie Białej Księgi nie było trudne. To standardy opracowane przez praktyków ze strony Reklamodawców i Agencji, dobrze rozumiejących możliwości i ograniczenia obu stron relacji biznesowej. Mamy świadomość, że świat z dnia na dzień nie stanie się idealny, natomiast w sytuacjach trudnych i wątpliwych, mamy bazę, do której możemy się odnieść. – dodaje Agnieszka Kołodziejczak, Kierownik Zakupów Pośrednich LOTTE Wedel. 

W Dialogu Branżowym udział wzięło 36 ekspertów ze strony Agencji oraz 42 ze strony Reklamodawców, reprezentujących firmy z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników. Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znalazły się w publikowanych rozdziałach Białej Księgi w formie wytycznych, rekomendacji i narzędzi opisanych w następujących obszarach: wytyczne ogólne, full service, media, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, branding, Incentive Travel i badania marketingowe. Biała Księga nie jest zamkniętym dokumentem, adekwatnie do potrzeb rynku uzupełniane będą kolejne obszary i zagadnienia.

Dla nas podpisanie standardów oznacza, że w codziennej pracy traktujemy naszych kontrahentów uczciwie i transparentnie, i że zależy nam na partnerstwie. To do czego między innymi natchnęła nas Biała Księga to regularny feedback. Z naszymi partnerami spotykamy się kilkukrotnie w ciągu roku, wzajemnie udzielamy sobie informacji zwrotnych, my oceniamy Agencje, Agencje oceniają nas                       i wówczas jest przestrzeń na zmianę, poprawę zasad czy warunków współpracy, tak z jednej i jak i z drugiej strony. – mówi Monika Kolano-Wysokińska, Dyrektor Marketingu LOTTE Wedel.

Dla branży zakupowej stosowanie się do standardów przetargowych zawartych w Białej Księdze, przekłada się na usprawnienie procesów, lepszą efektywność kosztową a przede wszystkim lepsze efekty realizowanych kampanii. Biała Księga to gotowy zestaw praktyk, dokumentów i materiałów do wdrożenia przez Zakupy, Marketing i Agencje. – dodaje Mateusz Gerałtowski, Prezes PSML. 

Wraz z podpisaniem nowych standardów przez pierwszą firmę w Polsce, dotychczasową stronę www.dobryprzetarg.com.pl zastępuje nowy, profesjonalny serwis. Celem nowej strony, podobnie jak poprzedniej jest komunikacja standardów i edukacja rynku. Serwis promuje standardy i efektywne biznesowo praktyki, dostarcza danych i narzędzi do przeprowadzenia przetargów w różnych kategoriach marketingowych. Istotną funkcją nowego serwisu jest możliwość zgłaszania zarówno przez Klientów, jak i przez Agencje, odbiegających od standardów praktyk. Tak rozumiany „watchdog” branży reklamowej ma wspierać wspólną odpowiedzialność Reklamodawców i Agencji za standardy współpracy. Zgłoszenia nie będą widoczne dla każdego użytkownika strony, ale trafiać będę do organizacji branżowych SAR i PSML, którzy dzięki pozostawionej informacji będą mogli podjąć działania edukacyjne i promocyjne w zakresie standardów. Proces zgłoszeń spełniać będzie zasady poufności i ochrony danych wrażliwych. Dotychczas takie działania realizował sam SAR na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od Klientów i Agencji (członków SAR). W wyniku takich „interwencji” SAR wielokrotnie mediował i wspierał Reklamodawców i Agencje będące w konfliktach, często dotyczyło to poprawy warunków przetargu czy współpracy. W większości tych przypadków dostarczona wiedza, dane skłaniały do zmiany praktyk na bardziej efektywne, partnerskie, spełniające kryteria należytej staranności.  

Więcej informacji i relację z podpisania nowych standardów przez firmę LOTTE Wedel znajdziesz w nowym serwisie: www.dobryprzetarg.com.pl

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

 

  • Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.
  • Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.

 

  • Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu. 

Organizatorzy Dialogu Branżowego: 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy: 

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Związek Firm Public Relations

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Klub Agencji Eventowych SAR

Klub Producentów Reklamowych SAR

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni: 

Media&Marketing Polska

MeetingPlanner.pl

¹ Więcej na: www-cnbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnbc.com/amp/2019/08/19/the-ceos-of-nearly-two-hundred-companies-say-shareholder-value-is-no-longer-their-main-objective.html

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF