...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Mimo, że początkowy czas lęku i niepokoju u wielu z nas minął, napięcie i stres minionego miesiąca może wciąż oddziaływać na nasz organizm.

 

W ostatnim czasie sporo przeżyliśmy. Najpierw trwająca dwa lata pandemia ze swoją dynamiką – czas niepokoju i lęku, czas zmęczenia i frustracji. Większość z nas sobie poradziła – wypracowała nowe strategie radzenia sobie i nauczyła się żyć w nowej normalności.

Niestety wojna w Ukrainie zatrzęsła naszym zdrowiem psychicznym. Nie mogliśmy się przygotować na to wydarzenie. Mimo, że początkowy czas lęku i niepokoju u wielu z nas minął, napięcie i stres minionego miesiąca może wciąż oddziaływać na nasz organizm.  Nadal jesteśmy zaangażowani, słuchamy wiadomości, myślimy o tej sytuacji. Niewątpliwie możemy być już zmęczeni. U wielu z nas może pojawić się obojętność i bezradność, a nawet złość. Jak sobie z tym radzić i przygotować się na kolejne zmiany?

Sytuacja ta nie potrwa miesiąc, dwa, ale znacznie dłużej. Warto więc wyposażyć się w podstawowe informacje
i kompetencje psychologiczne przydatne we wspieraniu bliskich, pracowników i samego siebie. Chcąc nadal Was wspierać, po raz kolejny organizujemy “Majówkę ze zdrowiem psychicznym”, która będzie okazją do wysłuchania ekspertów.

O czym tym razem?

☑ Dla managerów i HRBP przygotowaliśmy m.in. warsztaty z interwencji kryzysowej po stracie pracownika, kompetencji wspierających managera, wypalenia zawodowego i procedur w przypadku uzależnionego pracownika.

☑ Panele z udziałem zaproszonych gości będą miejscem, gdzie poruszymy tematy strategii zdrowia psychicznego
w firmie po wybuchu katastrofy oraz wyboru odpowiedniej linii wsparcia dla pracowników.

☑ Przedstawimy najnowsze dane na temat wzrostu postraumatycznego, rozmowy z osobą w żałobie, złożonym PTSD, żałoby traumatycznej, samotności postpandemicznej.

☑ Damy wskazówki, jak udzielać podstawowej pomocy psychologicznej i opanować swój niepokój.

☑ Powiemy sporo o rodzicielstwie – jak wspierać dziecko w żałobie i jak być rodzicem w czasie wojny.

☑ Porozmawiamy o wyczerpaniu pomaganiem, wtórnym stresie pomagającego i konfliktach domowych.

☑ Nie zabraknie też informacji z psychologii pozytywnej – podpowiemy jak się wentylować i jak przyjemne emocje oraz sport regulują pracę mózgu.

Zapisz się już dziś: www.majowka.mhcenter.pl oraz dołącz do wydarzeń w social media, aby być na bieżąco:

Do zobaczenia i usłyszenia od 9 maja!

Zapraszamy,

Mental Health Center, Diversity Hub, Mental Health Helpline

BRIEF po raz kolejny jest Patronem Mediowym wydarzenia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zatraceni w pomaganiu? Jak organizacje radzą sobie z sytuacją wojny w Ukrainie – wnioski z badania

Konflikt zbrojny w Ukrainie postawił wiele firm w obliczu wyzwań, na które nie były przygotowane. W wielu przypadkach posiadane strategie działania, procedury, dobre praktyki nie sprawdziły się, a zarządzający stąpali po nieznanym gruncie, dodatkowo pod silną presją czasu i emocji. Wojna dotknęła praktycznie wszystkich aspektów biznesu, a wśród nich obszar zarządzania różnorodnością (Diversity & Inclusion, D&I) okazuje się wyjątkowo ważny dla utrzymania biznesu i zarządzania ludźmi w obliczu kryzysu. Diversity Hub od pierwszego dnia wojny monitoruje sytuację przedsiębiorstw, analizując aktualne problemy i potrzeby związane z wymiarem D&I w tym szczególnie trudnym czasie. Do dziś w badaniu wzięło udział ponad 100 korporacji, a wnioski zawarte zostały w raporcie „Wyzwania D&I w obliczu wojny w Ukrainie”. Przedstawiamy najważniejsze z nich. 

 

Zryw serca

Od pierwszego dnia po wybuchu wojny niemal wszyscy rzuciliśmy się na pomoc. Nasze działania (zarówno osób indywidualnych, jaki te podejmowane przez firmy) miały w zdecydowanej większości charakter spontaniczny, akcyjny i związany ciężką pracą i emocjonalnym zaangażowaniem bardzo dużej ilości osób. Wiele firm zmobilizowało się, działało na pierwszym froncie wsparcia zabezpieczając – szczególnie w pierwszych tygodniach – najbardziej podstawowe potrzeby osób uchodźczych.
Na naszych oczach dokonywały się rzeczy niemożliwe.

Jakkolwiek należy docenić działania wypływające prosto z naszych serc, wielokrotnie zabrakło w nich koordynacji. Badani podkreślali chaos, brak planu i panikę, w tym również na szczeblu kierowniczym. Już wtedy spodziewano się, że o wsparciu należało myśleć w kategoriach maratonu, nie sprintu. Dziś z perspektywy miesiąca widzimy wyraźnie, że jest potrzeba długofalowych planów, koordynacji działań o dłuższym horyzoncie czasowym, profesjonalizowania struktur dedykowanych do działań pomocowych oraz zbudowania systemu wspierania osób pomagających.

Czego nauczył nas COVID?

Wojna w Ukrainie jest kryzysem, którego nikt się nie spodziewał, a jej rozmiarów nawet nie mieliśmy prawa przewidzieć. Jednak to nie pierwszy kryzys na niewyobrażalną skalę. Wcześniejszym sprawdzianem dla biznesu była pandemia COVID-19, która wywróciła wiele biznesów do góry nogami. Po krótkotrwałym szoku, wiele firm zdołało zbudować rozwiązania kryzysowe zabezpieczające biznes i wspierające pracowników w łatwiejszym przejściu przez ten trudny czas. To w czasie COVID powstawały lub profesjonalizowały się sztaby kryzysowe, które nauczyły się sprawnie działać, szkolono menedżerów, wdrażano elastyczne procedury i rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem nagłych i długotrwałych absencji, pracy zdalnej, rozwiązania hybrydowe itp. Wiele z tych lekcji i rozwiązań jesteśmy w stanie dziś wykorzystać. Warto wzmocnić kompetencyjnie sztaby kryzysowe oraz przeprowadzić przegląd istniejących rozwiązań i procedur kryzysowych i zastanowić się, które z nich są aplikowalne wprost, a które wystarczy doszlifować do dzisiejszych potrzeb organizacji. COVID nauczył nas również dbania o kondycję psychiczną osób zatrudnionych. Nigdy wcześniej mental health nie był tak istotny. Wojna jest jednym z najważniejszych stresorów i odbije się na zdrowiu psychicznym nas wszystkich. Warto zadbać o zabezpieczenie dostępu do właściwej i odpowiedzialnej opieki psychologicznej dla wszystkich zatrudnionych.

Zadbać o biznes

Doing business as usual – to hasło jak mantra przewijało się na każdym naszym spotkaniu. Wiele niepokoju budził dylemat: zatrzymać się i pomagać czy iść do przodu z biznesem? Szczególnie dotkliwy z perspektywy osób odpowiedzialnych za utrzymanie biznesu. Dylemat ten dotyczy także obszaru różnorodności i włączenia (Diversity & Inclusion), który w obliczu oczywistych ryzyk biznesowych może zostać odsunięty na bok jako mniej istotny bądź też ukierunkowany tylko lub w zdecydowanym zakresie na wsparcie ofiar wojny. Warto mieć na uwadze, że w sytuacjach kryzysów umiejętne zarządzanie D&I pomaga niwelować ich negatywne skutki, wspierać zespoły, utrzymywać motywację i mobilizację ludzi. Kultura D&I przekłada się na elastyczność firm, dzięki czemu łatwiej im przetrwać trudności. Trzeba tez pamiętać, że mimo wojny, nadal istotne są potrzeby grup defaworyzowanych. One nie zniknęły, a mogą być nawet w trudniejszym położeniu. Porzucenie, odłożenie działań D&I
w dłuższej perspektywie będzie blokować otwarcie się firm na różnorodność, a więc nie będzie też służyć pomocy osobom poszkodowanym w wojnie.

Pod wspólnym dachem

Wielu z naszych pracownic i pracowników przyjęło ukraińskie rodziny pod swój dach. Rodziny, które dźwigają traumę rozerwanych więzi, pozostawionych domów, ukochanych osób i całego dotychczasowego życia. Do tego dochodzi lęk i bezradność potęgowana przez utratę wpływu. To musi odcisnąć piętno na gospodarzach, a pamiętajmy – w większości nie jesteśmy gotowi na zderzenie z traumą wojny i współuczestniczenie w cierpieniu. Podobnie, nie umiemy profesjonalnie udzielać wsparcia psychologicznego, przy czym sami go w takich wypadkach potrzebujemy. Dziś z perspektywy miesiąca możemy już też powiedzieć, że w większości nie spodziewaliśmy się, że ten okres gościny i opieki tak się wydłuży. Jaki ma to związek z pracodawcą? Zaangażowanie w pomaganie i emocje, które ono wywołuje, przekładają się na ogólną kondycję psychiczną osoby zatrudnionej, a za tym idzie efektywność i jakość pracy. Dojrzali pracodawcy, którzy dbają o zdrowie psychiczne swoich pracowników powinni skupić się na niwelowaniu negatywnych skutków związanych wtórną traumą pomagających, przeciążeniem pomaganiem i nadmiarem stresu. Warto zapewnić dostęp do wykwalifikowanej i szybkiej pomocy psychologicznej (np. linie wsparcia psychicznego online), wsparcia psychologicznego osób zarządzających i całych zespołów a także dostęp do szkoleń i webinarów na temat radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z goszczeniem osób uchodźczych w swych domach (np. webinaria: Pod jednym dachem).

Na ile starczy nam sił?

Po mobilizacji pierwszych dni przychodzą pytania: ile jeszcze potrwa wojna? Czego od nas będzie wymagać?  Ile nas będzie kosztować w wymiarze materialnym, społecznym, emocjonalnym? Po miesiącu od jej wybuchu nadal nie umiemy odpowiedzieć na te pytania. Po pierwszym szoku, organizujemy się w nowej rzeczywistości, ale należy pamiętać, że dynamika zmian jest cały czas bardzo wysoka. To, co dziś palące – jutro może być już nieaktualne. Pojawiają się już nowe wyzwania, których nie dostrzegaliśmy w ferworze pomagania. Jednym z nich jest skłonność do traktowania obywateli i obywatelek Ukrainy jako jedynych ofiar wojny i przez to zgubienie z pola widzenia perspektywy innych grup, szczególnie tych narażonych na wykluczenie społeczne a także tych, którzy również ucierpieli w wyniku wojny: Rosjan, Białorusinów, przedstawicieli innych narodowości, które opuściły tereny objęte wojną. Kolejną kwestią jest wzrastające ryzyko dyskryminacji pozytywnej – działań  pomocowych dla Ukrainek i Ukraińców, które mają doprowadzić do wyrównywania ich szans, ale będą wywoływały poczucie niesprawiedliwości wśród Polaków i Polek oraz zarzuty nierównego traktowania.  Nastroje społeczne związane z wojną będą się zmieniać, dlatego potrzebny jest ciągły proces uważnego przyglądania się i odpowiedniego reagowania.

Tekst powstał na podstawie raportu Diversity Hub pt. „Wyzwania D&I w obliczu wojny w Ukrainie”. Partnerem medialnym raportu jest Brief.

Raport dostępny jest do pobrania bezpłatnie, w dwóch wersjach językowych:


Autorami tekstu są:dr Anna Zaroda-Dąbrowska, dr Tomasz Dąbrowski, Diversity Hub

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Diversity & Inclusion – NOWE WYZWANIA, NOWE KOMPETENCJE, NOWE SZANSE

diversity inclusion DES

W tej edycji programu Dream Employer staraliśmy się pochylić nad różnorodnością pokoleniową. To zasługa Milenialsów, którym tak wiele badań i analiz poświęcano w ostatnich latach, do czasu kiedy ktoś zadał pytanie - dobrze, a co z pozostałymi pokoleniami? Wtedy na powrót zaczęliśmy dostrzegać pozostałe grupy wiekowe.

 

 Dziś nie mamy już wątpliwości, że bardziej zróżnicowana i włączająca kultura wpływa w sposób trudny do przecenienia na wyniki biznesowe firmy. Jednak mimo dostępnych statystyk i wielu wspaniałych studiów przypadków dotyczących rekrutacji i zatrzymywania różnorodnych talentów, wielu liderów wciąż ma trudności z wprowadzeniem długoterminowych, prawdziwie trwałych zmian.

Gianluca Bonacci z firmy Sodexo

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ GIANLUCA BONACCI: Make Diversity & Inclusion Part of Your DNA (7 czerwca, g. 11:00)

 

 

 

Wg  prognoz GUS odsetek młodych ludzi zmniejszy się do 24% do 2025 r. i do 20% do 2050 r., co oznacza, że nasileniu ulegnie proces starzenia się populacji, któremu towarzyszyć będzie starzenie się zasobów pracy.

Różnorodność pokoleniowa w organizacjach staje się faktem. Wspomniane dane demograficzne pokazują, że pokolenie X czy BB z konieczności zostanie na rynku pracy dużo dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał. Dziś najstarsze aktywne zawodowo pokolenie już nie chce być nazywane Silver Generation – mówią o sobie Power albo Flexi Generation i mają wiele do zaoferowania. Podobnie jak Zetki i Millenialsi.

 

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy (czy rynek pracownika czy nie) celem pracodawców jest budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na ludziach. Technologie, produkty czy usługi łatwo jest kopiować, ale ludzi już nie. Dlatego przyglądamy się pracodawcom i szukamy kultur, w których króluje różnorodność kompetencji i doświadczeń. Promujemy rozwiązania i działania wspierające współpracę osób z różnych pokoleń. Wiedzą i zebranymi doświadczeniami będziemy się dzielić po to, aby wspierać pracodawców w budowaniu angażujących środowisk. Angażujących wszystkich pracowników, niezależnie od pokoleń.

Paulina Mazur, Konsultant HR i Strateg EB, Mówca i Ekspert ds. pokoleń

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PAULINY MAZUR : Czynniki sukcesu zmiany kultury organizacyjnej. Rola lidera. (7 czerwca, g. 09:15)

 

 

Aktualnie działania z obszaru diversity&inclusion w organizacjach skupiają się głównie na płci, rasie i orientacji seksualnej. Wiek jako element świadomej polityki zarządzania jest dopiero wdrażany w organizacjach często jako zalecenie od spółki „matki”. Tylko 8% firm ma politykę D&I ustanowioną w kontekście wieku.

Doświadczony, wykwalifikowany kandydat zamiast w ocean ofert trafia w „trójkąt bermudzki”. Nie można znaleźć dowodów na jego istnienie ale ci, którzy wpływają w jego rejon bezpowrotnie przepadają. Według statystyk (dane GUS) w okolicach 55 r.ż. obserwujemy spadek wskaźnika zatrudnienia i wzrost bezrobocia (to ostatnie dotyka silniej kobiety). Posiadane kompetencje, doświadczenie czy efektywność nie są już brane pod uwagę, choć oprócz upływu lat nie tracą na wartości czy nie znikają w cudowny sposób. A przecież:

• osiągnięcie przez Polskę poziomu zatrudnienia osób 55+ równego poziomowi wskaźnika Nowej Zelandii (wzrost z 49% do 78%) spowodowałoby w dłuższym okresie zwiększenie PKB o 66 mld dolarów!
• w grupie 40 i 50+ leżą największe rezerwy zatrudnienia specjalistów, ekspertów, doświadczonych talentów

Pomijanie doświadczonych pracowników jest marnotrawstwem, na które jako społeczeństwo nie możemy więcej sobie pozwalać. Jaki potencjał rozwojowy wnoszą? Zapraszam do wspólnego przyjrzenia się i dyskusji podczas Konferencji Dream Employer.

Patrycja Załuska, autorka książki „reStart Kariery. Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy”, założycielka firmy: RE:START KARIERY

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ PATRYCJI ZAŁUSKIEJ : Age Diversity&Inclusion: zespoły różnorodne wiekowo i włączanie dojrzałych pracowników w rynek pracy (8 czerwca, g. 14:05)

 

Uczestnicy wydarzenia będa mogli wygrać pięknie wydaną, w twardej oprawie, książkę Partnera Wspierającego naszą konferencję Diversity Hub pt.: „Theessentialsof diversity & inclusion management  by Diversity Hub”.

Weź udział w konferencji Dream Employer Summit 2021: konferencja.dreamemployer.pl

Partnerzy DES

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF