...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

18 marca – Światowy Dzień Recyklingu. Koalicjanci „Włącz Czystą Energię dla Polski” przedstawiają swoje rozwiązania w obszarze recyklingu

Włącz Czystą Energię dla Polski

Recykling jest nie tylko kluczowym elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale też ważnym krokiem w kierunku racjonalnego gospodarowania energią. Z okazji Światowego Dnia Recyklingu członkowie założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z recyklingiem i zaapelowali do Polaków o selektywną zbiórkę odpadów.

Celem Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest motywowanie nie tylko przedsiębiorców, ale także całego społeczeństwa, do działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią oraz osiągnięcia celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z nich jest redukcja emisji CO2, a recykling z pewnością przybliża do jego realizacji.

„Włącz Czystą Energię dla Polski”, zachęca do świętowania Światowego Dnia Recyklingu w aktywny sposób.Świetnym sposobem na to może być plogging”. „Plogging to spacer połączony z selektywną zbiórką odpadów. Jako Koalicja mamy już na swoim koncie zorganizowanie takiego spaceru i w tym roku planujemy kolejne. Zachęcamy jednak każdego, gdziekolwiek mieszka, aby z okazji Światowego Dnia Recyklingu wybrał się na taki „plogging” w pojedynkę lub z rodziną. Potrzebujemy jedynie rękawiczek ochronnych i 3 worków na poszczególne frakcje odpadów. Zebrane w trakcie spaceru plastikowe, szklane lub papierowe opakowania wystarczy wrzucić do właściwych kontenerów na produkty przeznaczone do recyklingu.

Magdalena Kitlas, Pracodawcy RP, reprezentująca założyciela Koalicji

Plogging to także narzędzie edukacyjne. Dzieci podczas spaceru w praktyce mogą nauczyć się, które odpady nadają się do recyklingu i gdzie powinny być wyrzucane.

Hierarchia postępowania z odpadami

Firma energetyczna Fortum, inicjator Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” przypomina o tym, że recykling jest ważnym elementem gospodarki odpadami.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności powinniśmy zapobiegać ich powstawaniu, potem przygotować je do ponownego użycia, a jeśli to nie jest możliwe, to należy poddać je recyklingowi. Aby był on efektywny, konieczne jest odpowiednie sortowanie, które zaczyna się w naszych domach. Niestety nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu, co nie znaczy, że muszą trafić na wysypiska. Możemy wyprodukować z nich paliwo na potrzeby elektrociepłowni. Dzięki temu energia z odpadów wraca do nas w postaci ciepła i prądu.

Jacek Ławrecki, Fortum

Idea efektywnej gospodarki odpadami jest również bliska firmie Remondis, członkowi Koalicji, dla której recykling to podstawowa działalność.

Każdego roku w Polsce przywracamy do ponownego wykorzystania setki tysięcy ton surowców i materiałów. Drugie życie nadajemy także odpadom zielonym i biodegradowalnym, z których wytwarzamy środek poprawiający właściwości gleby wykorzystywany w ogrodnictwie czy rolnictwie.

Obserwujemy, że świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i skutkuje właściwym postępowaniem z odpadami oraz ich coraz lepszą segregacją u źródła – w domu, sklepie, miejscach pracy. W ten sposób razem przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis

Jednym z członków Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, który opracowuje rozwiązania prawne i technologiczne w zakresie wykorzystania surowców wtórnych oraz racjonalnej gospodarki zasobami. Instytut promuje recykling wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Działania te obejmują wsparcie zarówno w obszarze konsultacji społecznych, jak i w zakresie zrównoważonych inwestycji.

Wraz z rozwojem nauki jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi coraz więcej materiałów. Dobrym przykładem na to jest wykorzystywanie odpadów górniczych i przeróbczych (ZGH Bolesław SA), jako surowców wtórnych. Stąd prowadzone są badania i oceny (Nieć M., Uberman R., Polval), aby niektóre z nich zakwalifikować jako złoża antropogeniczne.

Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Przedstawiciele Kolei Mazowieckich podkreślają natomiast rolę świadomej konsumpcji, która w pierwszej kolejności pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.

Jako firma cel ten realizujemy w swojej codziennej praktyce zmniejszając ilości kupowanych części zamiennych do taboru kolejowego oraz stawiając na wydłużenie terminu ich użytkowania poprzez naprawę czy czyszczenie. Materiały, które nie nadają się do dalszej eksploatacji, trafiają do odpowiednich firm zajmujących się ich dalszym wykorzystaniem – w tym oczywiście recyklingiem.

Donata Nowakowska, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich

Recykling w budownictwie

Firma STRABAG od lat z powodzeniem wdraża nowe technologie i odzyskuje materiały odpadowe oraz pochodzące z frezowanych nawierzchni. W celu ograniczenia ilości odpadów gumowych związanych z recyklingiem opon samochodowych STRABAG wprowadził nowy typ nawierzchni – mieszankę mineralno-asfaltową wzbogaconą gumą.

Dzięki dodaniu do asfaltu gumy ze zużytych opon, powstała nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Dodatkowo zawartość gumy w mieszance asfaltowej skraca drogę hamowania o 25%.

Maciej Tomaszewski, Strabag

Ponowne wykorzystanie opon, to nie jedyna innowacja pochodząca od koncernu. Firma opracowała zaawansowany technologicznie asfalt – Clean Air Asphalt.

Jest to Nowoczesna fotokatalityczna nawierzchnia, która pozwala oczyścić powietrze w miejscu powstawania zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, tzn. na jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu redukujemy emisję NO2 o 26%.

Maciej Tomaszewski, Strabag

Światowy Dzień Recyklingu to właściwy moment, aby jego zasady wprowadzić do naszej codzienności i zadbać o środowisko. Wszyscy członkowie Koalicji podkreślają, że obowiązek świadomego zarządzania odpadami należy do wszystkich uczestników życia społecznego. Tylko połączony wysiłek przedsiębiorców i obywateli może realnie wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ich prawidłową segregację, a następnie efektywny recykling.


Źródło: Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF