...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Raport roczny NCBR 2020

biurko w biurze

Szybka reakcja na pandemię i szereg nowych inicjatyw. Tak w największym skrócie można opisać 2020 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W opublikowanym właśnie raporcie rocznym przedstawiono najważniejsze wydarzenia, statystyki oraz trendy obrazujące aktywność instytucji.

Obok szybkiej odpowiedzi na potrzeby klientów i beneficjentów związane z pojawieniem się pandemii w 2020 r. NCBR wprowadziło nową strategię rozwoju. Przedstawiciele Centrum uczestniczyli w pracach nad nowym programem operacyjnym na lata 2021-2027, następcą POIR 2014-2020. W ubiegłym roku powołano również spółkę IDEAS NCBR, która będzie rozwijać polski potencjał w zakresie sztucznej inteligencji. Wprowadzono szereg nowych programów w tym inicjatywę STARTER, dzięki której Centrum zbiera pomysły na nowe programy i inicjatywy.

W ramach europejskiego mechanizmu IPCEI udzielono rekordowego dofinansowania w wysokości 332 milionów złotych. Także w minionym roku Centrum nawiązało współpracę z amerykańskim stanem Nevada oraz włączyło w swoją strukturę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Zgodnie z przyjętą strategią NCBR poszerza ofertę wsparcia dla polskich podmiotów chcących uczestniczyć w międzynarodowych projektach.

W raporcie rocznym NCBR znalazły się najistotniejsze liczby ilustrujące działalność Centrum w minionym roku. I tak, 88 proc. spotkań panelowych odbyło się w formie online. Obrazuje to skalę zmian, które spowodowała pandemia w codziennej działalności Centrum. Ogłoszono 73 konkursy, oceniono 2588 wniosków oraz podpisano aż 3816 umów finansowych (także z wnioskodawcami z 2019 r.). Wartość alokacji dostępnej dla beneficjentów wyniosła 6,9 mld zł. W ciągu minionego roku Centrum monitorowało 2998 projektów w okresie trwałości. Projekty te zostały już zrealizowane i obecnie są na etapie komercjalizacji.

W najnowszym wiele miejsca poświęcono przeanalizowaniu trendów w polskim sektorze B+R,. Wyłaniający się na podstawie analizy 797 zakończonych w 2020 r. projektów obraz polskich innowacji został ukazany pod różnymi kątami. Na początku podzielono projekty wg źródła dofinansowania, krajowego lub wspólnotowego z uwzględnieniem konkretnych programów. Następnie scharakteryzowano każdą z grup m.in. na podstawie wielkości podmiotów odpowiedzialnych za pomyślnie zakończone projekty, ich lokalizacji na mapie województw oraz wg klasyfikacji OECD.

 

Pandemia nie zahamowała realizacji naszych działań i programów. Nie zastopowała także trwających już prac naszych beneficjentów. W tym materiale znajdą Państwo obszerne opracowanie poświęcone projektom zakończonym w 2020 roku. To fragment odpowiedzi na pytanie, jakie są rezultaty pomocy udzielanej przez NCBR oraz w jaki sposób inwestowane pieniądze owocują rezultatami prac naszych beneficjentów. Słowo „naszych” nie odnosi się jedynie do NCBR. Pisząc to, mam na myśli nas wszystkich. Środki, którymi dysponują agencje wykonawcze – takie jak Centrum – to przecież pieniądze, które nie są własnością agencji czy poszczególnych osób. To nasz wspólny kapitał na przyszłość. Wspomagamy tych, którzy najlepiej potrafią go wykorzystać. To odpowiedzialne zadanie. W pełni zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też stale doskonalimy procedury wyboru projektów i kontrolujemy ich realizację. Ta działalność przynosi efekty i o tych właśnie efektach mogą już Państwo przeczytać.

dr inż. Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W dalszym rozdziale zatytułowanym „NCBR – odpowiedzi na trendy” można przeczytać o transformacji cyfrowej Centrum przyspieszonej pojawieniem się pandemii. W 2020 r. została opublikowana m.in. nowa strona internetowa. W oparciu o nową strategię NCBR staje się hub-em wiedzy. Centrum jest kluczową instytucją finansującą sektor B+R w Polsce. Przez ponad dekadę działalności pozyskało unikalną wiedzą i know-how w tym obszarze. Dzielenie się tą wiedzą wpisuje się w przyjętą strategię NCBR. W zeszłym roku zaowocowało to cyklem publikacji i badań. Wśród nich znalazły się m.in. „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”, „Pomoc publiczna – efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019” oraz „Międzynarodowe projekty B+R w NCBR – aplikowanie, realizacja, sukces”.

W 2020 r. NCBR realizowało programy w nowych formułach B+R. Jak wynika z przyjętej strategii Centrum w większym stopniu będzie realizować model instytucji aktywnej. Czerpiąc inspirację z działalności amerykańskiej agencji badawczej DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency), w oparciu o ideę problem-driven research NCBR przedstawiło szereg wyzwań z zakresu zielonych technologii, którym powinny sprostać nowe technologie. I tak przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP) prowadzone są takie przedsięwzięcia jak m.in. „Oczyszczalnia przyszłości”, „Innowacyjna biogazownia” i „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. To tylko niektórych z zielonych przedsięwzięć. W planach jest także sięganie po model partnerstwa innowacyjnego (PI) oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w ramach zamówień publicznych na innowacje (PPI). Modele te wzajemnie uzupełniają się, ponieważ dotyczą innowacji w różnych fazach dojrzałości.

 

pobierz pełny raport

 


Źródło: NCBR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF