Maciej Herman na czele Jury Effie Awards 2021

Maciej Herman

Tegoroczny skład Jury Effie Awards to ponad 170 ekspertów i praktyków z branży marketingu i reklamy. Gremium jurorskiemu przewodniczyć będzie Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel.

22. edycja konkursu Effie Awards Poland podsumuje nietypowy rok 2020. Jurorzy będą oceniali działania, które często wymykały się przyjętym standardom i owocowały efektywnością.

Komunikacja marek od dawna wychodzi daleko poza obszar informowania o atrybutach produktów czy usług. To także angażowanie odbiorców, budowanie relacji, przełamywanie schematów i tworzenie niepowtarzalnych narracji. Coraz częściej rola reklamy i marketingu obejmuje także edukację
i odpowiadanie na aktualne wyzwania społeczne i ekologiczne. W Polsce i na całym świecie stanęliśmy twarzą w twarz z fundamentalnymi problemami. Jako marketerzy nie tylko mamy wybór. To przede wszystkim nasz obowiązek by reagować i znajdować właściwe rozwiązania, wykorzystując fakt, że konsumenci ufają markom dużo bardziej, niż na przykład politykom. Nasz wpływ na to w jakim społeczeństwie i otoczeniu żyjemy jest ogromny.

Zaproszenie do grona jury Effie Awards jest nobilitacją, a to, że otrzymałem je w roku 170-tych urodzin naszej firmy ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Czuję się zaszczycony, mogąc przewodniczyć obradom jurorskiego grona, szczególnie że marketing zawsze był w Wedlu kluczową częścią biznesu. Znaczenie komunikacji z otoczeniem rozumieli już założyciele firmy, często wytyczając nowe ścieżki dla działań reklamowych. Kontynuujemy to podejście do dzisiaj

Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom!

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel

Pawel Tyszkiewicz Cieszy nas bardzo fakt, że Maciej Herman zgodził się objąć funkcję Przewodniczącego Jury. Od dawna podkreślamy, że w dzisiejszych czasach rola CMO czy dyrektora marketingu ewoluuje i jest kluczowa dla organizacji. Mają oni dostarczać informacji istotnych z punktu widzenia całego biznesu, a nie tylko działań z zakresu marketingu, sprzedaży, promocji czy relacji z klientami. Historia doświadczenia zawodowego Macieja potwierdza, że tak właśnie jest. Dziś pełni on rolę dyrektora zarządzającego firmy Wedel.

Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor Zarządzający SAR

Maciej Herman, oprócz roli Przewodniczącego, pokieruje grupą jurorską, która będzie oceniać prace zgłoszone w kategorii Marketing & Business Solutions. Kategoria ta koncentruje się na przełomowych, nowatorskich w formie lub w zastosowaniu nowych technologii czy innych rozwiązań – działaniach marketingowych, w których komunikacja nie była znaczącym elementem marketing mixu.

W jury zasiadają reprezentanci reklamodawców w randze prezesów, dyrektorów marketingu oraz brand managerów, a także przedstawiciele mediów, agencji komunikacyjnych, pracownicy instytutów badawczych i niezależni, branżowi eksperci. Ostatecznego wyboru składu jury, spośród ok. 300 kandydatur, dokonał Komitet Organizacyjny konkursu poprzez głosowanie online (wyłaniając short listę), a następnie w formie dyskusji. Po zatwierdzeniu ponad 170-osobowego składu, jurorzy zostali przydzieleni do poszczególnych grup jurorskich:

 • Grupa 1 Napoje Alkoholowe; Napoje Bezalkoholowe; Żywność
  Przewodniczący: Krzysztof Białkowski, CMO Red Bull
 • Grupa 2 Leki i Suplementy Diety; Uroda i Pielęgnacja
  Przewodniczący: Andrzej Mytych, CMO Yope
 • Grupa 3 Kultura i Rozrywka, Young Audience
  Przewodnicząca: Anna Putts, Brand & Content Director HBO i HBO GO w regionie Europy Centralnej
 • Grupa 4 Finanse; Business-to-Business
  Przewodnicząca: Natalia Załęcka, Head of Marketing Transformation, Deloitte Digital
 • Grupa 5 Dobra konsumpcyjne; Motoryzacja; Usługi
  Przewodniczący: Tomasz Borchowiec, Marketing & Corporate Communications Director Prudential
 • Grupa 6 Retail/ Kanały Sprzedaży; Commerce
  Przewodnicząca: Joanna Czekaj, Managing Director SaleTube
 • Grupa 7 Long Term Marketing Excellence, Launch/ relaunch;
  Przewodniczący: Filip Fiedorow, CMO Netto Polska
 • Grupa 8 Positive change: React& Defend, Smart Budget
  Przewodnicząca: Elżbieta Twardowska, CSO Ogilvy
 • Grupa 9 Positive change: Positive Influence; Non – Profit & Public Service; PR-Led i Employer branding
  Przewodnicząca: Anna Koszur, Managing Director, Freundschaft
 • Grupa 10 Brand Experience; Branded Content
  Przewodniczący: Paweł Loedl, Chief Strategy Officer VMLY&R

Pełny skład jury na: https://awards.effie.pl/jury/

Oficjalna inauguracja Jury 22. edycji Effie Awards 2021 odbyła się w ubiegłą środę, 26 maja. Podczas wspólnego spotkania, jurorzy mieli okazję dyskutować na temat efektywności w świecie bez cookies i tego, czy firmy są przygotowane na przywrócenie konsumentom większej prywatności w świecie wirtualnym?
W panelu uczestniczyli: Katarzyna Dyczek, X-KOM; Rafał Wiewiórski, Ringier Axel Springer Polska; Agnieszka Jaworska, Facebook; Kamil Wiszowaty, Group One Media; Natalia Załęcka, Deloitte Digital; Piotr Lobaczewski, Salesforce. Rozmowę z ekspertami poprowadziła Anna Sakowicz, Chief Data & Analytics Officer, Publicis Groupe Poland.

Anna Sakowicz Od ponad 20 lat pliki cookies są podstawą funkcjonowania reklamy internetowej i choć przez lata narzekaliśmy na jakość technologii cookie, to na nich opierał się właściwie cały digital marketing i większość procesów, stanowiących o codziennej pracy marketerów. Po wprowadzeniu zmian targetowanie kampanii, stworzone segmentacje czy persony oparte o dane inne niż własne (1st party data) będą praktycznie niemożliwe poza ekosystemami tzw. walled Gardens lub innych podmiotów posiadających własne dane, co wpłynie istotnie na aktywacje kampanii digitalowych. Pomiar i wskaźniki, które traktowaliśmy jako oczywiste, będą wkrótce niedostępne. To już ostatni moment, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy posiadana przeze mnie i moją firmę strategia, uwzględnia nadchodzące zmiany oraz czy wdrażam procesy zapewniające mojemu biznesowi dynamiczny, efektywny rozwój w nowej rzeczywistości. Jeśli odpowiedź jest negatywna lub mamy co do niej jakiekolwiek wątpliwości, to ten moment, aby podjąć konkretne działania. Zegar bowiem tyka.

Anna Sakowicz, Chief Data & Analytics Officer, Publicis Groupe Poland

Przebieg obrad Jury

 • Koniec czerwca – briefing członków Jury dotyczący procedur, zasad i kryteriów oceny. Jury ocenia prace w 4 obszarach:
  – Wyzwanie, kontekst rynkowy i cele (waga oceny 0,23);
  – Insight i strategia (waga oceny 0,24),
  – Realizacja (waga oceny 0,23)
  – Wyniki (waga oceny 0,30).
  A w przypadku kategorii M&BS są to:
  – Wyzwania biznesowe i przyjęte cele (waga oceny 0,3);
  – Koncepcja działania (waga oceny 0,2);
  – Egzekucja idei i dobór narzędzi (waga oceny 0,2)
  – Efekty (waga oceny 0,3).
 • Druga połowa sierpnia – przegląd zgłoszonych projektów przez Jury na platformie online.
 • Wrzesień – to okres obrad Jury: dyskusje, głosowanie online (short lista), zatwierdzanie nominacji
  i ocena indywidualna. Wszystko odbywa się przy wsparciu firmy prawniczej LSW, która nadzoruje proces oraz na podstawie średniej ważonej ocen, po zastosowaniu algorytmu, uzyskuje listę prac, które danego roku otrzymają Effie Awards.
 • Po głównym głosowaniu, Przewodniczący grup jurorskich wraz z Przewodniczącym Jury na specjalnym posiedzeniu wybierają laureata Grand Prix spośród kampanii nagrodzonych Złotym Effie
  (z wyłączeniem kategorii Marketing & Business Solutions oraz Non-Profit & Public Service). Przykładowe kryteria oceny: nowatorski charakter pracy i studium przypadku dla rynku; długotrwały efekt dla marki – sustainability; zmiana zachowań i/ lub percepcji.

Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe w czterech wyznaczonych terminach:
I termin: 12.05 – 31.05 (do godz. 17:00 włącznie)
II termin: 31.05 (od godz.17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie)
III termin: 21.06 (od godz.17:01) – 12.07 (do godz. 17:00 włącznie)
IV termin: 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)

W tym roku, swoim zaangażowaniem Effie Awards 2021 wspierają:

Sponsorzy Strategiczni: TVN, Onet, Salesforce, Radio Zet
Sponsorzy Wspierający: Facebook, AMS, YouTube
Partnerzy Merytoryczni: Premium TV, Media&Leads Polska
Doradca prawny: Firma prawnicza LSW


Źródło: SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Komunikacja do Zetek na radarze Effie Awards 2021 – powstaje nowa kategoria poświęcona komunikacji do młodych

generacja Z

Pokolenie Z, czyli urodzeni po 1995 roku, właśnie rozpoczyna życie na własny rachunek, a co za tym idzie – rośnie jego siła nabywcza. To segment społeczeństwa znacznie różniący się od starszych pokoleń, przez co trudniej go rozgryźć i zrozumieć. Effie wprowadza kategorię Young Audience, po to by docenić najlepsze przykłady komunikacji do młodych, a jednocześnie tworzyć benchmarki dla rynku, edukować i wskazywać, jak z poziomu komunikacji i marketingu robić rzeczy, które będą rezonować w tej grupie.

Każda z nowych edycji Effie skłania członków Komitetu Organizacyjnego do refleksji nad adekwatnością kategorii do aktualnych działań rynkowych w obszarze komunikacji marketingowej.

Wprowadzamy do Effie kategorię Young Audience ponieważ wierzymy, że pokolenie Z to segment, który wymaga szczególnej uwagi w planowaniu działań marketingowych i komunikacyjnych. Zrozumienie ich potrzeb, aspiracji, wartości, ale też napięć i lęków wydaje się jednym z największych wyzwań współczesnych marketerów. To grupa, która już kształtuje megatrendy konsumenckie, a na przestrzeni kliku najbliższych lat stanie się kluczową grupą konsumentów. Dlatego, to dziś powinniśmy koncentrować się na budowaniu skutecznych strategii na poziomie produktu, komunikacji i dotarcia do generacji Z, a Effie jako najbardziej prestiżowy konkurs marketingowy na rynku, powinien takie działania nagradzać.

Barbara Niedziela, Strategy Director, Agencja 2012, członkini Komitetu Organizacyjnego Effie Awards 2021, inicjatorka nowej kategorii specjalnej Young Audience

Jak wskazują wnioski z badania przeprowadzonego przez Accenture Polska wraz z Fashionbiznes.pl w 2019 roku, to właśnie generacja Z będzie wskazywała firmom handlu detalicznego kierunki nadchodzących zmian obejmujących komunikację marketingową, rolę sklepów, cechy produktów czy proces obsługi. Jednym
z wyróżników Zetek jest podejście do posiadania, określone przez badaczy jako Sharing Economy, czyli stawianie doświadczenia ponad własnością. I tak na przykład młodzi są otwarci na innowacyjne modele dystrybucji, m.in. wirtualne wypożyczanie ubrań.

Gdy przychodzi do wydatków, nie bez znaczenia jest jakość. Za wysokiej jakości towary Zetki są
w stanie dużo dopłacić. Według raportu Accenture: “We wszystkich grupach wiekowych, badani są skłonni zapłacić dodatkowo za produkt wysokiej jakości (od 55 do 73%), jednak najmłodsze pokolenie częściej niż inni wybierało skrajną odpowiedź („jestem w stanie zapłacić dużo więcej za taki produkt”).

Pokolenie Z to bardzo wymagająca marketingowo grupa. Z jednej strony to hiper-konsumenci, bez zahamowania wykorzystujący konsumpcję jako narzędzie budowania statusu i przynależności. Z drugiej, są bardzo świadomi działania mechanizmów marketingu, a więc merkantylnych celów leżących po stronie marek i marketerów. Akceptują taki układ, ale oczekują czegoś w zamian: rozrywki, jakości, zgodnej z nimi ideologii, odpowiedzialności społecznej, czy dbania o środowisko. Świetnie wyczuwają fałsz i nieautentyczność. Aby działania skierowane do nich były naprawdę efektywne, muszą zwykle wykroczyć poza standardowy repertuar marketingowych strategii. Takich kampanii właśnie szukamy w Effie i w nowej kategorii.

Jakub Eichelberger, członek Zarządu DDB, członek Komitetu organizacyjnego Effie Awards 2021, współtwórca kategorii specjalnej Young Audience

W kategorii Young Audience nagradzane będą działania komunikacyjnie skierowane do młodzieży
i młodych dorosłych. Działania mogą obejmować bardzo szeroki katalog narzędzi online i offline,
a także bazować na unikalnej platformie dotarcia do odbiorców np. muzyka, sport, gaming, influencer marketing.

Co powinno zawierać zgłoszenie:

 • Wszelkie dane, stanowiące dowody realizacji celów marki w młodej grupie docelowej, dotyczące np. wzrostu świadomości marki, zmiany jej wizerunku, zmiany postaw konsumenckich, aktywizacji konsumentów czy wzrostów sprzedaży. Potwierdzenia mogą pochodzić zarówno z firm badawczych jak i serwisów społecznościowych, systemów monitoringu internetu, badań własnych.
 • Uzasadnienie przyjętej strategii bądź wypracowanej idei kreatywnej, które poprzez dogłębne zrozumienie grupy docelowej, trafny insight lub np. wykorzystanie trendu pozwoliły wyjątkowo skutecznie zrealizować cele kampanii skierowanej do młodego pokolenia.

UWAGA! Młodzież i młodzi dorośli to grupa, którą ramowo określamy jako 16-26. Oczywiście,
w ramach tej kategorii, dopuszczane będą również kampanie skoncentrowane na węższym TG (np. 18-24). Jeśli natomiast ktoś chciałby głosić działania skierowane do szerszej grupy (np. 13-24 lub 16-28), wymagane będzie przedstawienie w zgłoszeniu argumentów, dlaczego ta grupa to dalej młodzież i młodzi dorośli.

Start 22. Edycji Effie Awards planowany jest na początek maja br. Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe
w czterech wyznaczonych terminach:

I termin: 04.05 – 24.05 (do godz. 17:00 włącznie)
II termin: 24.05 (od godz.17:01) – 14.06 (do godz. 17:00 włącznie)
III termin: 14.06 (od godz.17:01) – 05.07 (do godz. 17:00 włącznie)
IV termin: 05.07 (od godz. 17:01) – 19.07 (do godz. 17:00 włącznie)

Więcej szczegółów wkrótce na https://awards.effie.pl/


Źródło: SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF