...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ekologia okazją do oszczędności dla sektora IT

Poszukiwanie oszczędności to główna motywacja dla firm do wdrażania rozwiązań ekologicznych w IT. Z raportu BCG Platinion wynika, że już 54 proc. przedsiębiorców w Polsce byłoby skłonnych realizować działania, które jednocześnie spełniają cel środowiskowy i przynoszą oszczędności. Chodzi zwłaszcza o ograniczanie zużycia energii, której konsumpcja tylko w centrach danych wg prognoz Komisji Europejskiej może wzrosnąć nawet o 28 proc. do 2030 roku. Eksperci HRS-IT wskazują, że większe zaangażowanie sektora w ekologię może zarówno obniżyć koszty działalności, jak i wyróżnić firmę na tle konkurencji w rywalizacji o najlepszych specjalistów.

Rosnące koszty dla przedsiębiorstw, w tym oczekiwania finansowe pracowników, to teraz jedno z największych wyzwań. Sektor IT nie jest tu wyjątkiem, ale warto zwrócić uwagę na kilka pozytywów. Poszukiwanie oszczędności skłania do rozsądniejszego zarządzania zasobami. W przypadku firm i działów IT jest to przede wszystkim energia, której zużycie można zmniejszać m.in. przenosząc dane z centrów do chmury czy ich aranżację tak, by były chłodzone przez powietrze z zewnątrz. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko ma też znaczenie wizerunkowe, co wpływa na odbiór przez pracowników i pomaga przyciągać najlepszych. To ważne tym bardziej, że szczególnie dla najmłodszego pokolenia, tzw. „zetek”, ekologia i ochrona klimatu ma znaczenie przy wyborze przyszłego pracodawcy

mówi Kinga Marczak, General Manager w HRS-IT.

 

Jak wynika z raportu „Green IT in CEE: Keen companies still lack clear plans” przygotowanego przez BCG Platinion we współpracy z SAP, dla 54,4 proc. firm w Polsce motywacją do zmniejszania wpływu na środowisko i oszczędzania zasobów naturalnych w działalności IT jest redukcja kosztów. Niecałe 21 proc. wskazało na zobowiązujące je do tego regulacje, a 10 proc. na zwiększenie zadowolenia pracowników. Autorzy raportu zwracają przy tym uwagę, że nad Wisłą motywacja związana z oszczędnością jest szczególnie wysoka w porównaniu do innych badanych krajów (Czechy i Węgry). Nieduża jest natomiast presja ze strony regulatorów. 

 

Wpływ pracy na środowisko

Według danych Komisji Europejskiej technologie informacyjno-komunikacyjne pochłaniają około 5-9 proc. energii elektrycznej produkowanej na świecie. Tylko centra danych odpowiadają za 2,7 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w UE. Dodatkowo, prognozy wskazują, że do 2030 r. konsumpcja energii przez branżę wzrośnie o 28 proc.

Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wg autorów raportu BCG Platinion jeden e-mail odpowiada za 4 g emisji CO2, a e-mail z załącznikiem generuje go znacznie więcej, bo 50 g. Jeszcze bardziej wyrazistym przykładem jest bitcoin. Dystrybucja i cała infrastruktura związana z tą kryptowalutą tylko w zeszłym roku wymagała 91 terawatogodzin do funkcjonowania, czyli więcej niż Finlandia z populacją 5,5 mln ludzi. 

Ekologia przyciąga pracowników

Podejmowanie działań proekologicznych staje się standardem w firmach, ale branża IT ma wciąż sporo do nadrobienia. Z raportu Inspired | Corporate Responsibility z 2022 r. wynika, że tylko 5 proc. firm technologicznych w Polsce mierzy swój ślad węglowy, a 90 proc. nie analizuje sposobu, w jaki ich oprogramowanie wpływa na zużycie energii. 

Wraz z rozwojem branży IT rośnie jej wpływ na otoczenie. W związku z tym powinna częściej podejmować działania chroniące klimat. Obecna sytuacja, czyli zarówno wzrost kosztów działalności, jak i utrzymujący się niedobór specjalistów, mogą być impulsami do poprawy. Badania Deloitte wskazują, że około jedna trzecia pracowników rozważyłoby zmianę pracodawcy, który nie prowadzi zrównoważonych praktyk biznesowych. Świadomość ekologiczna rośnie zwłaszcza wśród najmłodszych, dlatego takie podejście ma przyszłość

– mówi Kinga Marczak.

 

 

 

***

 

 

HRS-IT to polska firma z siedzibą we Wrocławiu specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu profesjonalistów z branży IT. Współpracuje z pracownikami z Europy Środkowej i Wschodniej, którym stwarza możliwość pracy przy projektach w polskich i międzynarodowych organizacjach. Firmom dostarcza niezbędne kompetencje do tworzenia nowoczesnych i skalowalnych aplikacji i środowisk IT, poczynając od analizy biznesowej przez projektowanie, usługi deweloperskie, testowanie i wdrażanie po utrzymanie infrastruktury. HRS-IT zostało założone w 2021 roku przez zespół specjalistów HR z kilkunastoletnim doświadczeniem i to zarówno w branży IT, jak i HR. 

Sebastian Nowak

Ludzie + firmy + technologie: Dlaczego tylko taki sojusz uratuje przyszłość Planety?

Ostatni raport IPCC stwierdza, że zostały nam tylko trzy lata na złagodzenie kryzysu klimatycznego. W celu zatrzymania wzrostu temperatury na Ziemi na poziomie 1,5°C, emisja gazów cieplarnianych musi osiągnąć maksimum do 2025 r., a potem jak najszybciej spadać. Yann Lechelle, dyrektor generalny Scaleway dowodzi , że uda się to tylko wtedy, gdy zadziałamy na trzech poziomach: osobistym, biznesowym i systemowym - wybierając właściwe technologie.

Aby rozwiązania obniżające emisje CO2 były skuteczne, muszą być wdrażane w sposób holistyczny, angażując całe społeczeństwo, a nie polegać na pojedynczych, szybkich usprawnieniach, które pomagają nielicznym.

Musimy zbudować globalną społeczność obywatelską, która będzie biegle rozumieć pojęcie zmian klimatu i zainspirowana edukację ekologiczną będzie w stanie działać w obronie planety.

Kathleen Rogers, prezes Earth Day Network

Innymi słowy, wszyscy musimy dążyć do takiej zmiany, która pozytywnie oddziałuje na społeczeństwo i środowisko, a nie starać się zneutralizować nasz negatywny wpływ. Oznacza to odpowiedzialne prowadzenie działań już teraz, ale także edukację przyszłych pokoleń. Mówiąc jeszcze prościej, skuteczne ograniczenie zmian klimatycznych będzie wymagało owocnej współpracy ludzi, biznesu i technologii.

1. LUDZIE – jednostka może mieć wpływ

„Co mogę zrobić jako jednostka?” To częste pytanie zadawane przez tych, którzy czują się bezsilni w obliczu kryzysu, który wymaga globalnego, zbiorowego działania. Jednak nowe słowo w kwietniowym raporcie IPCC – trzeźwość – wskazuje na wiele sposobów, które mogą wpłynąć na zmiany, o ile będą wykorzystywane przez poszczególne osoby. Według IPCC, przyjmując bardziej trzeźwy energetycznie styl życia – zużywając mniej paliw kopalnych, jeżdżąc na rowerze lub używając samochodów elektrycznych, oraz walcząc z wylesianiem czy sadząc drzewa – możemy zmniejszyć nasze emisje o 40-70 proc.

Przykładem mogą być organizowane na całym świecie akcje Clean-Up (sprzątanie), podczas których grupy zbierają się, aby sprzątać lokalne plaże, lasy i inne naturalne miejsca z plastikowych zanieczyszczeń. Inne możliwe działania to unikanie fast fashion – kupowanie wyłącznie produktów marek o udokumentowanej odpowiedzialności lub kupowanie wyłącznie odzieży używanej, wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska środków czystości czy bardziej odpowiedzialne odżywianie się – jedzenie mniejszej ilości mięsa pośrednio zmniejsza ilość metanu emitowanego przez zwierzęta; a warto pamiętać, że metan odpowiada za około 20% globalnego ocieplenia, zaraz po CO2.

Oczywiście, każdy z nas korzysta z technologii. Router internetowy zużywa tyle samo energii elektrycznej co lodówka. Jednak w przeciwieństwie do lodówki, jedzenie nie zepsuje się, jeśli wyłączysz go na noc. Każde zapytanie w wyszukiwarce zużywa tyle samo energii, co żarówka włączona na dwie minuty. Jeśli więc znasz adres strony, wpisz go bezpośrednio do przeglądarki, a nie do Google. Drobne gesty wykonywane przez miliony osób mają niebagatelny wpływ na emisje.

2. FIRMY- Ogólnoświatowa mobilizacja powinna objąć firmy

Bardzo wielu millenialsów odmawia pracy w organizacjach, które nie działają w sposób zrównoważony. Ale skąd mogą być pewni, że firma, w której zamierzają pracować, rzeczywiście angażuje się w ograniczanie emisji dwutlenku węgla?

Po pierwsze, mogą sprawdzić, czy firma już publikuje co roku Raport Wpływu, który ocenia jej inicjatywy z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Od 2023 r. będzie to obowiązkowe dla wszystkich firm europejskich zatrudniających ponad 250 pracowników i osiągających przychody powyżej 40 mln euro lub posiadających aktywa powyżej 20 mln euro. Jeśli więc firma już to robi, jest to dobry znak.

Po drugie, należy dowiedzieć się, czy firma stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pracowników.

  • mogą to być działania mające na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności w swojej kantynie;
  • zachęty do korzystania z bardziej zrównoważonych sposobów przemieszczania się, takich jak jazda na rowerze lub transport publiczny;
  • oferowanie możliwości inwestowania w bardziej ekologiczne produkty finansowe
  • realizowanie inicjatyw mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla;
  • wybranie standardów operacyjnych, dzięki którym firma wywiera jak najmniejszy wpływ na środowisko
  • poważne traktowanie różnorodności na wszystkich poziomach.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ostatni raport IPCC wskazuje, że 45 proc. zanieczyszczeń pochodzi od 10 proc. najbogatszych ludzi na świecie, związek między społeczeństwem a zrównoważonym rozwojem staje się całkiem oczywisty. Jeśli nie wszyscy mamy równe możliwości wpływu, to czy zmiana może być zrównoważona?

Na przykład mniej niż 20 proc. osób pracujących w sektorze technologicznym to kobiety. To ponad 50 proc. światowej populacji. W dodatku ich płaca jest niższa niż mężczyzn. Przyszły pracodawca powinien być w stanie udowodnić, że wspiera różnorodność, np. poprzez wprowadzenie parytetów lub podejmowanie dwukrotnie większych wysiłków w celu zatrudnienia kobiet niż mężczyzn. Podobne inicjatywy powinny dotyczyć różnorodności kulturowej. Kobiety liderki z bardziej zróżnicowanych środowisk mogą mieć lepsze pomysły na ograniczenie globalnego ocieplenia niż biali mężczyźni na stanowiskach kierowniczych, którzy dominują obecnie w tak wielu sektorach.

3. TECHNOLOGIE – innowacje powinny sprzyjać świadomości ekologicznej

4 proc. emisji gazów cieplarnianych jest emitowane przez sektor cyfrowy. To więcej niż lotnictwo. Wpływ ten jest często niewidoczny, zwłaszcza dlatego, że wyrażenia takie jak „chmura” kojarzą się z czymś niematerialnym, co nie może szkodzić naszej planecie. Ale może. Centra danych, czyli magazyny wypełnione serwerami, przez które przechodzi obecnie większość działalności cyfrowej, zużywają 1 proc. energii elektrycznej na świecie i prawie 3 proc. w Europie. Nie wspominając o wodzie: wiele centrów danych w Holandii zużywa miliony galonów wody pitnej do chłodzenia swoich serwerów. Dlatego właśnie wszyscy dostawcy usług w chmurze powinni być pytani o zużycie energii i wody

Ale to nie jest jedyny wskaźnik. Można również pytać o czas użytkowania serwerów. Średnia branżowa wynosi od 3 do 4 lat, ale serwery mogą być używane nawet przez 10 lat, jeśli są prawidłowo konserwowane. Warto też dopytać, co firma robi z zasobami IT, których nie wykorzystuje ponownie.
Ponowne wykorzystanie materiałów jest również coraz bardziej powszechne w sektorze IT. Hewlett Packard Enterprises (HPE) wykorzystuje ponownie i utylizuje 85-90 proc. swoich produktów, a wyrzuca tylko 0,5 proc..

Według firmy Dell, za 15-30 proc. emisji dwutlenku węgla przez serwer odpowiada jego wyprodukowanie. Ponowne wykorzystanie komputera lub serwera zamiast kupowania kolejnego może zaoszczędzić równowartość pół tony CO2, co jest porównywalne z przeciętnymi emisjami samochodu na benzynę w okresie sześciuć miesięcy.

W technologii nie chodzi tylko o tworzenie nowych rzeczy, ale także o to, jak zmniejszyć wpływ istniejących produktów na środowisko. Zwłaszcza, że niektóre szkodzą mu o wiele bardziej niż inne. Na przykład co najmniej 90 proc. wpływu smartfonu na planetę jest efektem sposobu jego wyprodukowania.
Firmy, takie jak francuski jednorożec Back Market czy fiński Swappie, pracują obecnie nad zmianą przyzwyczajeń w tym sektorze. Prowadzona przez Back Market platforma z używanymi gadżetami zachęca do zastanowienia się nad skutkami naszej tęsknoty za nowymi rzeczami i do ograniczenia konsumpcji poprzez kupowanie rzeczy odnowionych. Zakup telefonu używanego pozwala zaoszczędzić 83 proc. wody w porównaniu z zakupem nowego. O emisji dwutlenku węgla już nie wspomnę.

Oczywiście, ograniczenie wpływu technologii na planetę wymaga także podejmowania indywidualnych decyzji i kwestionowania utartych poglądów i zwyczajów. Na przykład, czy wszystkie modele sztucznej inteligencji są potrzebne, skoro wytrenowanie jednego modelu AI może emitować tyle samo dwutlenku węgla, co 5 samochodów benzynowych w ciągu całego cyklu ich życia? Czy Bitcoin jest mądrą inwestycją, skoro jego wydobycie zużywa prawie tyle energii, co cała Australia? Czy samochody hybrydowe są rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, skoro ich większa masa oznacza, że zużywają więcej benzyny na kilometr niż standardowe samochody?

Na szczęście, jak sugerowałem na wstępie, każdego dnia powstają nowe technologie, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu. Czasami przez przypadek. Naukowcy z Uniwersytetu Drexel w Filadelfii znaleźli właśnie sposób na wydłużenie żywotności akumulatorów litowo-siarkowych – technologii bardziej ekologicznej niż powszechnie stosowane obecnie akumulatory litowo-jonowe. Nowe akumulatory będą ważyły jedną trzecią mniej od tych dotychczas stosowanych, a ich żywotność będzie dwukrotnie wyższa. Otwiera to możliwość stworzenia pojazdów elektrycznych o autonomii sięgającej tysięcy kilometrów.
Myślenie „najpierw wpływ” powinniśmy mieć włączone nie tylko w Dzień Ziemi, a przez cały rok. Zostało nam tylko kilka lat, aby coś zmienić. Nie możemy poddać się zniechęceniu w drodze do lepszej przyszłości.


źródło: IPCC

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

30 mln smartfonów zalega w szufladach Polaków. Co się dzieje z Twoim?

Gdyby wszystkie smartfony zalegające w szufladach Polaków ułożyć jeden za drugim powstałaby ścieżka prowadząca z Warszawy do… Lizbony! W związku z przypadającym na 22 kwietnia Dniem Ziemi warto przypomnieć, iż, chociaż w wielu obszarach związanych z ochroną środowiska radzimy sobie coraz lepiej, w niektórych nasze działania są nadal zbyt opieszałe. Jednym z takich obszarów jest produkcja elektrośmieci - w UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej rosnący strumień odpadów.

Statystyki pokazują, że każdy Europejczyk produkuje rocznie ok. 15,6 kg elektroodpadów, z czego niespełna połowa, bo 7 kg jest zbieranych i przetwarzanych. Wśród nich znajdują się też smartfony i inne urządzenia mobilne. Jak wynika z badań Digital Care, w Polsce, w każdym gospodarstwie domowym w szufladzie zalegają średnio dwa „stare”, nieużywane smartfony, co daje ok. 30 mln nieużywanych urządzeń. Warto pamiętać, iż w przypadku nieużywanego telefonu opcje są dwie. Jeden scenariusz zakłada, że zostawimy go w szufladzie – co niesie ze sobą pewne ryzyko. Alternatywne rozwiązanie jest dużo bardziej eko i oznacza, że damy mu drugie życie.

Cenny skarb w szufladzie czy tykająca bomba?

W życiu każdego smartfonu przychodzi taki moment, że jego użytkownik wymienia go na inny model. Jeśli zużyty sprzęt zdecydujemy się schować w głąb szafy – a dzieje się tak z co drugim smartfonem – możemy zmarnować cenne, często nieodnawialne zasoby. Wnętrze starego telefonu to „kopalnia” metali szlachetnych, które pozyskiwane są często w bardzo trudnych warunkach.

Nie każdy wie, że złoto, platynę, srebro czy miedź, pozyskane ze starego sprzętu elektronicznego, można wykorzystać do wytwarzania plomb dentystycznych czy nawet instrumentów muzycznych. Z każdego miliona smartfonów można pozyskać m.in. średnio:

  • 350 kg srebra, z których można wykonać np. 35 tys. łańcuszków,
  • 34 kg złota, z których może powstać np. 17 tys. pierścionków.

Za doskonały przykład recyklingowania elektroniki może posłużyć Japonia, która z 6 milionów zużytych telefonów wykonała medale olimpijskie na Igrzyska w Tokio.

Drugim rodzajem materiałów, tym razem niebezpiecznych, które znajdują się w każdym smartfonie, są składniki baterii litowo-jonowej. Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec uszkodzeniu, gdy zostaną zmiażdżone lub przekłute, co grozi samozapłonem, a w efekcie – pożarem. Nie zdarzy się to podczas codziennego korzystania z telefonu komórkowego, ale może, gdy telefon zdecydujemy się wyrzucić do śmieci.

Nieużywany lub zepsuty telefon najlepiej oddać do specjalnego punktu lub przekazać firmom, zajmującym się odnawianiem smartfonów i ponownym wprowadzaniem ich na rynek. Takie działanie jest w pełni zgodne z ideą ekonomii cyrkularnej. Jak pokazują dane z prowadzonego wspólnie z T-Mobile programu odkupu urządzeń, ten trend będzie zyskiwał na znaczeniu, gdyż pozwala dać urządzeniom mobilnym drugie życie i wydłużyć ich cykl życia.

Tomasz Nowak, Head of Circular Economy w Digital Care

Wymiana na lepszy model zyskuje nowe znaczenie

Choć przeciętny użytkownik wymienia telefon co dwa lata, to operatorzy sieci komórkowych coraz chętniej stawiają na rozwiązania pozwalające ograniczyć ilość nowego sprzętu na rynku.

Uzupełnieniem naszej oferty fabrycznie nowych urządzeń są odnowione telefony. Widzimy rosnące zainteresowanie tą kategorią wśród wielu grup naszych klientów – zarówno klientów indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i dużych korporacji. Klienci coraz częściej szukają ekologicznie odpowiedzialnych rozwiązań, które jednocześnie gwarantują korzystny stosunek jakości do ceny. Rozszerzanie portfolio naszych produktów o odnowione telefony jest jednak przede wszystkim wyrazem realizacji naszej strategii biznesowej, opartej o cele ESG, w której troska o planetę i zrównoważone podejście są jednymi z najważniejszych elementów.

Kuba Pancewicz, Dyrektor Zarządzania Terminalami i Łańcuchem Dostaw z T-Mobile Polska

Rozważając wybór między nowym a odnowionym telefonem, warto wziąć pod uwagę wytwarzany w produkcji ślad węglowy i wykorzystane surowce. Różnice są wyraźnie widoczne. Do wyprodukowania nowego smartfonu potrzeba ok. 44 kg kopalin, z których pozyskuje się ok 130 g surowców mineralnych. Do odnowienia – między 4 a 10 kg. Jeszcze jaskrawiej widać to na przykładzie śladu węglowego. W przypadku odnawianego telefonu emisja CO2 wynosi 11 kg, a nowego 56 kg. To różnica aż 45 kg CO2!


źródło: Digital Care

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

A gdyby produkty gwarantujące zrównoważony rozwój znalazły się w sklepach? [RAPORT]

RAPORT KANTAR

Praktyczna implementacja idei zrównoważonego rozwoju i ekonomii cyrkularnej jest obecnie szeroko dyskutowana w biznesie. Niektóre marki poczyniły już pierwsze kroki w materializacji konkretnych pomysłów dedykowanych ochronie środowiska, inne są w trakcie lub myślą o zmianie modelu biznesowego.

Badacze i marketingowcy odpowiedzialni za raport poszli krok dalej. Postanowili sprawdzić konsumencką reakcję, gdyby już dziś na półkach sklepowych znalazły się produkty realizujące ideę zrównoważonego rozwoju. Niektóre z nich powstały kilka lat temu, kiedy perspektywa spożywania np. owadów czy dżdżownic wydawała się humorystyczna.

Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody Concept eValuate, która przewiduje sukces rynkowy produktu. W opracowaniu wizualizacji nowych produktów pomogli studenci Wydziału Wzornictwa ASP oraz ich mentor, profesor Maciej Konopka.

WIĘCEJ O RAPORCIE


źródło: Kantar Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Drzewa mają moc!

YOPEforGOOD

Rok temu, wraz z premierą serii YOPE WOOD zadeklarowaliśmy, że na wiosnę 2022 powstanie hektar lasu. I stało się! 24 marca w Czołomyjach pod Siedlcami wspólnie z fundacją Las na Zawsze posadziliśmy ponad 1500 drzewek – dla nas, dla przyszłych pokoleń i dla Planety. To wszystko jest możliwe dzięki Wam!

Dzięki współpracy z fundacją Las Na Zawsze #lasYOPE będzie rósł przez kolejne setki lat – fundacja zadba o to, by nigdy nie został ścięty. Posadziliśmy drzewa liściaste, bo one najlepiej przyjmują się w zmieniającym się klimacie Polski: lipy, dęby, klony, buki, graby i dzikie grusze. Aby zobaczyć efekty tych prac potrzeba co prawda trochę cierpliwości, ponieważ posadzone przez nas drzewa osiągną swoją dojrzałość za 60-80 lat. Jednak po tym czasie duży buk będzie produkował tlen dla 14 osób, a hektar lasu pochłonie rocznie 7 ton CO2 czyli tyle ile emitują rocznie 4 samochody. Nasze działanie ma więc realny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych!

Lasy to moc dobroci dla ludzi i dla Planety. Przebywanie wśród drzew ma dla człowieka uzdrawiające właściwości, dlatego chcemy, by było ich coraz więcej!

Czy wiesz, że…

• Kojący zapach po deszczu to geosmina?
Ludzki węch jest na niego szczególnie wyczulony, ponieważ kiedyś po dłuższym okresie suszy pomagał nam znaleźć pożywienie.
• Pobyt w lesie nie tylko pobudza produkcję serotoniny, hormonu szczęścia, ale też wzmacnia nasz układ odpornościowy?
Nawet 7 dni po spacerze układ odpornościowy wykazuje większą aktywność. Redukuje poziom stresu, obniżając poziom kortyzolu we krwi, czyli hormonu stresu.
• 1 hektar lasu emituje 3-10 razy więcej tlenu niż pole uprawne o tej same powierzchni?
W lesie powietrze jest tak czyste i natlenione, że biorąc pełny oddech dotleniasz swoje mięśnie i zyskujesz dodatkową energię.
• Las to społeczność, która uczy współpracy?
Starsze drzewa wspierają młodsze ze swojej „rodziny” (o tym samym genomie) dużą ilością CO2 oraz sygnałami obronnymi. Jedno drzewo matka może być połączone z setkami innych drzew poprzez korzenie.
• Lasy utrzymują przy życiu naszą Planetę?
Las jest mistrzem pochłaniania CO2. Zapewniają nam stabilne warunki do życia i wręcz naprawiają to, co my zniszczymy.
• Zmienia się klimat i za 60 lat polskie lasy będą wyglądać zupełnie inaczej? Zamiast sosen i świerków królować będą jodły, buki, jesiony oraz dęby.
• Pobyt w lesie poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne?
W latach 80 w Japonii nazwano ten fenomen „shinrin-yoku”, czyli „kąpiel leśna” (spacery leśne były odpowiedzią na masowe przepracowanie pracowników korporacji).

Lasy dają nam tyle dobrego, a co Ty możesz dać im w zamian?

Przede wszystkim zabierz śmieci z lasu – idąc na spacer pamiętaj, aby wziąć ze sobą worek, do którego wrzucisz napotkane na leśnej ścieżce puste butelki czyinne plastiki. Nie dokarmiaj zwierząt, pozwól im żyć zgodnie z rytmem natury. Sadź z nami “lasy na zawsze”, kupując kosmetyki z serii YOPE WOOD!

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mikroliście, miejskie farmy wertykalne. Listny Cud podchodzi do upraw z nieco innej, ekologicznej strony

Listny Cud

Polski startup, Listny Cud produkuje ekologiczną żywność na specjalnych farmach wertykalnych. Ich bio produkty możemy kupić w Carrefourze. Niedawno pozyskali milion złotych na rozwój.

Rośliny uprawiane są na farmach wertykalnych. To specjalne uprawy, gdzie żywność hoduje się w zamkniętych pomieszczeniach na kilku lub nawet kilkunastu poziomach. Technologia jest w pełni ekologiczna.

Specjalnym produktem Listnego Cudu są mikroliście. Sprzedawane są w biodegradowalnych doniczkach i papierowych opakowaniach w pełni rezygnując z plastiku. Określane są one mianem superfood. To pośrednia forma między kiełkiem a dojrzałą rośliną. Bogate w szereg witamin, pełne składników odżywczych są znacznie mniejsze niż ich dorosłe odpowiedniki. Mimo to są pełne smaku. W ofercie znajdują się m.in. mikroliście rukoli, słonecznika czy rzodkiewki.

Produkty Listnego Cudu możemy znaleźć w warszawskich sklepach Carrefour, a także za pośrednictwem ich strony internetowej oraz partnerów.

Adam Daniluk

IKEA podsumowuje 4. edycję konkursu grantowego

IKEA konkurst grantowy

W ramach 4. edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” IKEA wsparła trzy organizacje, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Organizacje zrealizowały programy z zakresu edukacji ekologicznej i zapobieganiu zmianie klimatu, w których udział wzięło blisko 550 osób z Łodzi, Tanowa k. Szczecina i Dąbrowy Górniczej.

W ramach globalnej inicjatywy „Play Coalition” IKEA Retail w Polsce realizuje lokalny konkurs grantowy „Zabawa to poważna sprawa”. To już 4. edycja tego projektu, którego założeniem jest edukacja ekologiczna przez zabawę oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze szczególnie wrażliwych grup. Wsparcie IKEA pozwoliło na realizację inicjatyw edukacyjnych na rzecz klimatu oraz remonty i wyposażenie placówek organizacji z Dąbrowy Górniczej, Łodzi oraz Tanowa k. Szczecina. Ich programy wyróżniały się innowacyjnością i kreatywnością, a jury złożone z pracowników IKEA Retail w Polsce, doceniło także pasję dla zagadnień klimatycznych oraz możliwość efektywnego dotarcia do grupy docelowej.

W IKEA wierzymy, że zabawa ma wielką moc – rozwija, pobudza kreatywność i napędza do działania. Ułatwia też budowanie relacji i poznawanie świata. Jednak przede wszystkim zabawa to podstawowa potrzeba i prawo człowieka – nie tylko dzieci, ale nas wszystkich. W ramach programów, które udało się zrealizować dzięki konkursowi „Zabawa to poważna sprawa”, pokazujemy jak wiele korzyści płynie z zabawy. Jest ona doskonałym nośnikiem wartości edukacyjnych, a w przypadku naszego programu tematów związanych z ekologią i wspólną troską o planetę. Wiedza, którą dzieci zdobywają przy okazji dobrze spędzonego czasu, jest dla nich znacznie bardziej atrakcyjna. Niemniej ważne jest to, że zabawa ma inkluzywny charakter, pomaga budować relacje i włączać się osobom z grup często wykluczanych

Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”, IKEA Retail w Polsce

W trosce o najbliższe otoczenie

Wsparcie w ramach konkursu „Zabawa to poważna sprawa” pozwoliło zrealizować interdyscyplinarną inicjatywę Stowarzyszenia dO!Pamina Lab z Dąbrowy Górniczej. Program „Miejska Świetlica Przyrodnicza” dotyczył przede wszystkim zmiany klimatu w kontekście lokalnym. Dąbrowa Górnicza to obszar poprzemysłowy z różnorodną biosferą, m.in. licznymi jeziorami antropogenicznymi oraz Pustynią Błędowską objętą programem ochrony Natura 2000. W ramach projektu stworzona została pracownia outdoorowa – naturalne, otwarte miejsce nauki oraz zabawy. Powstały także punkty oferujące wypożyczenie „zielonej skrzynki” zawierającej podstawowy sprzęt badawczo-laboratoryjny (mikroskop, lupy, akcesoria pomiarowe), które inspirują do eksplorowania nauki o przyrodzie. Mogą z nich korzystać zainteresowane szkoły i inne placówki z Dąbrowy Górniczej oraz terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Miejska Świetlica Przyrodnicza udostępnia ponadto sprzęt badawczy, profesjonalne pomoce dydaktyczne czy gotowe scenariusze zajęć. Dodatkowo grupy klasowe, rodzinne czy świetlicowe mogą korzystać z przestrzeni ogrodowej i całej bazy materiałowo-sprzętowej oraz dydaktycznej przy Centrum Aktywności Obywatelskiej. Przy projekcie powstała też kooperatywa edukacyjna dla dzieci realizujących obowiązek szkolny w edukacji domowej. Stowarzyszenie dO!Pamina Lab zrealizowało także cykl warsztatów, 5 rodzinnych wypraw przyrodniczych i utworzyło na Facebooku oraz stronie szkołajestnasza.pl grupę edu-inspiracji, gdzie zainicjowało kampanię społeczną „Las w nas”, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych.

Przyroda oczami małej bohaterki

„Być jak Ronja, córka zbójnika – czyli o miłości do przyrody, ludzi i zabawy” to autorski projekt, który przy wsparciu IKEA zrealizowała w Tanowie Fundacja „Mam dom” ze Szczecina. Inspiracją do jego stworzenia była bohaterka książki „Ronja, córka zbójnika” autorstwa Astrid Lindgren. Książka opowiada o losach odważnej dziewczynki kochającej dziką przyrodę. Głównym tematem realizowanego programu była edukacja w zakresie ekologii, zmiany klimatu, ale także równości. Fragmenty książki stanowiły podstawę sześciu warsztatów o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży. W trakcie spotkań poruszane były takie zagadnienia jak: oszczędzanie wody i energii, wykorzystywanie zielonej energii, zdrowe odżywianie, bioróżnorodność, smog czy odpady i ich segregacja. W ramach projektu Fundacja „Mam dom” zorganizowała również dwa wyjazdy – podczas wycieczki do stadniny koni dzieci miały możliwość uczestniczyć w codziennym życiu stajni, wzięły również udział w lekcjach jazdy konnej. Z kolei w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu dzieci miały okazję poznać bliżej mieszkańców łąk i lasów. Fundusze z grantu pozwoliły również na wyposażenie pomieszczenia, w którym dzieci mogą zjeść posiłek oraz odbywają się zajęcia manualne i warsztaty czy szkolenia dla dorosłych. Inicjatywa skierowana była do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich, w tym dzieci pochodzenia ukraińskiego oraz mieszkańców Domu Dziecka w Tanowie.

Eko to najlepszy kierunek

Fundacja Szczęśliwej Drogi z Łodzi to trzeci laureat konkursu grantowego IKEA. Działania w ramach programu „Ekologicznie na szczęśliwej drodze” dotarły łącznie do 62 podopiecznych fundacji – młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych oraz młodych mam, które rozpoczynają samodzielne życie po opuszczeniu placówek ze swoimi pociechami. Uczestnikom przybliżone zostały tematy związane ze zmianą klimatu, a także, w jaki sposób mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki projektowi dowiedzieli się więcej o oszczędzaniu energii i wody, czystości powietrza, segregowaniu i ograniczaniu ilości odpadów, a także kwestiach związanych z aktywnym stylem życia. Podczas warsztatów młodzież wzięła udział w grach z elementem rywalizacji, które dotyczyły sortowania odpadów. Jednym z kreatywnych zadań w ramach programu było przerobienie starych ubrań i nadanie im nowej formy, tak by można było się nimi cieszyć na dłużej. Z kolei piknik ekologiczno-sportowy pozwolił na odkrycie tajników kuchni wege w duchu zero waste, własnoręcznie przygotowanie naturalnych kosmetyków oraz rozgrywki w badmintona, bule, siatkówkę czy mini golf. Fundacja zorganizowała także spływ kajakowy dla 20 podopiecznych, który zakończony był ogniskiem. Była to okazja do wspólnej zabawy i integracji. Fundusze grantowe od IKEA pozwoliły również na zakup dodatkowego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz warsztatów.

Dziecięca radość pomagania

Środki grantowe w ramach projektu „Zabawa to poważna sprawa” pochodzą ze sprzedaży zabawek z kolekcji SAGOSKATT. To seria limitowanych pluszowych maskotek zaprojektowanych przez dzieci dla dzieci. IKEA zaprosiła małych artystów z całego świata, by narysowali swoją wymarzoną pluszową zabawkę. Jak udowodniło już tysiące maluchów – ich wyobraźnia nie zna granic. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział aż 66 tysięcy dzieci z całego świata, a tylko w Polsce zgłoszona została rekordowa liczba ponad 3 500 fantastycznych prac. W gronie zwycięzców, których projekt stał się częścią serii SAGOSKATT, po raz trzeci w historii konkursu, znalazła się praca z Polski, tym razem autorstwa 7-letniej Zosi. To nietypowa maskotka w kształcie jajka sadzonego, która po ściśnięciu wydaje dźwięk zbliżony do skwierczenia podczas smażenia na patelni.


źródło: IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Które marki odzieżowe są bardziej eko? Odpowie na to aplikacja Klarna

Klarna

Szwedzka firma wprowadza kolejny plan, który przyczyni się do ratowania środowiska. Klarna to aplikacja, która pokaże wam jakie marki odzieżowe wspierają zrównoważony rozwój i pomoże w zakupach.

Moda jest tylko jedną z wielu branż, które muszą ocenić swój wpływ na kryzys klimatyczny i wprowadzić zmiany w celu zmniejszenie śladu węglowego. Według raportu Klarna 35% konsumentów zalicza zrównoważony rozwój jako jeden z elementów, którym kieruje się podczas zakupów.

Klarna swój udział w zrównoważonym rozwoju rozpoczęła od wprowadzenia informacji o śladzie węglowym w zakupach użytkownika. Teraz ich celem jest wprowadzenie kolekcji Sustainable Collection we współpracy z Good on You. W sklepie zobaczymy 23 marki, które zdecydowały zrewolucjonizować swoje produkty tak, by były one w pełni ekologiczne. Każda otrzyma etykietę „Good”, albo „Great” w zależności od tego, jak bardzo przyczynia się ona w ratowaniu planety.

Właściciel nie kryje się, otwarcie mówiąc o tym, że ich wizją jest umożliwienie konsumentom głosowania swoimi portfelami w celu wprowadzania zmian w środowisku. Aplikacja chce pokazać, że wysokie ceny produktów są adekwatne do tego, jak dużo musimy zapłacić, żeby uratować naszą planetę.

 

Adam Daniluk

PepsiCo wyeliminuje plastik ze swoich opakowań

PepsiCo

Do końca 2030 r. z opakowań chipsów, nachosów, napojów prawie całkowicie zniknie plastik. Taką decyzję podjęła spółka PepsiCo. Pozwoli to firmie na zredukowanie produkcji gazów cieplarnianych o 40% na tonę.

Zmiany obejmą takie marki jak Lay’s, Walkers czy Doritos. Opakowania popularnych przekąsek zostaną zastąpione plastikiem pochodzącym całkowicie z recyklingu. Do produkcji swoich opakowań PepsiCo używa elastycznych tworzyw sztucznych. Sprawia to, że ich paczki mają bardzo niski ślad węglowy i są bardzo skuteczne w utrzymywaniu świeżości. Dodatkowo, w 2022 roku marka zmieni butelki na pochodzące całkowicie w 100% z recyklingu.

Do ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju możemy również zaliczyć finansowanie systemów zbiórki odpadów w Europie oraz inwestowanie w programy takie jak Flexible Plastics Fund czy polski ReFlex. Celem współpracy m.in. z rodzimą firmą jest zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów, takich jak folie po chipsach wysortowanych przez instalacje komunalne.

Producentom przekąsek zależy na budowaniu popytu na surowce z opakowań elastycznych pochodzących z recyklingu, by można je było szerzej wykorzystywać. PepsiCo również sprawdza nowe zastosowania opakowań pochodzących z recyklingu.

 

 

Adam Daniluk

Atrakcyjne ceny używanych ubrań w sklepach 4F

4F Change

Polska firma OTCF S.A., będąca właścicielem marki 4F, we współpracy ze startup-em Ubrania do Oddania promuje zrównoważony rozwój. Ubrania z drugiej ręki trafią do specjalnego działu w sklepach stacjonarnych.

W strefach Wear Fair znajdujących się w sklepach stacjonarnych oddać będzie można niechciane ubrania. Trafią one wtedy do drugiego obiegu, a klienci dostaną możliwość kupienia ich w atrakcyjnej cenie. Dostępne będą również ubrania z ekologicznych materiałów. Z tych okazji skorzystać możemy także za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

Projekt Wear_Fair zorganizowany został we współpracy ze startup-em Ubrania do Oddania. Firma łączy zbiórki odzieży używanej ze wsparciem finansowym celów charytatywnych.

4F podjął się ekologicznych projektów już wcześniej. W 2021 prowadzili webinary Change Week. Eksperci podejmowali w nich tematy zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w lutym planują wprowadzić pierwszy w Polsce ubraniomat. Ułatwi on oddanie naszej niechcianej odzieży, ważąc ją i przekazując nam informacje o rabatach na ubrania ze strefy Wear Fair oraz ile pieniędzy trafi do fundacji 4F.

Adam Daniluk