...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rusza „SYGMO for COVID-19” – Pomoc w czasach COVID-19

SYGMO for COVID

Kosztowne problemy

Nawet jeden zakażony COVID-19 pracownik może szybko zarazić innych członków personelu i przez to spowodować znaczące braki kadrowe, zachwianie płynności produkcji lub świadczenia usług, a tym samym – paraliż całej firmy. Jego skutki finansowe mogą być poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego polskie firmy wdrażają wszelkie dostępne rozwiązania nakierowane na walkę z koronawirusem.

Z transmisją COVID-19 w zakładach pracy przedsiębiorcy w Polsce próbują walczyć przede wszystkim za pomocą wypracowanych procedur bezpieczeństwa, takich jak częsta dezynfekcja, noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu pomiędzy pracownikami. Niestety, nie mają wpływu na moment, w którym osoba zarażona pojawia się w pracy. W podmiotach medycznych ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana.bZ problemem zmierzył się Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, tworząc oprogramowanie MKS „COVID-19” i zapraszając naszą firmę do współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji projektu. Tak rozpoczął się kilkumiesięczny proces tworzenia platformy telemedycznej „SYGMO for COVID-19”.

 

Adrian Szulczyński, prezes Zarządu Grupy casusBTL

Polskie kompleksowe rozwiązanie

„SYGMO for COVID-19” to zintegrowany system działający w oparciu o: aplikację z ankietą samokontroli, dostępną z poziomu telefonów lub komputerów pracowników, platformę telemedyczną wspierającą analizę występowania symptomów choroby zakaźnej (w tym COVID-19) oraz zespół lekarzy specjalistów medycyny zakaźnej, oceniających ryzyko zakażenia i pełniących rolę konsultantów.

W Wojskowym Instytucie Medycznym już w pierwszych dniach pandemii COVID-19 uświadomiliśmy sobie, że podstawowym warunkiem bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala i utrzymania płynności jego działalności jest trafne i szybkie zidentyfikowanie osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem.
Prototypowa aplikacja powstała w kilka tygodni. Do dziś korzysta z niej blisko 2 tys. osób, a liczba przesłanych raportów telemedycznych przekroczyła 110 tys. Na podstawie analizy ankiety pracownicy centrum monitorującego interweniowali już ponad 100 razy. Czy było warto realizować ten projekt? Nie ma wątpliwości.
płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Karodiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Zastosowane w „SYGMO for COVID-19” algorytmy wspierające analizę danych podlegają stałej weryfikacji i doskonaleniu w oparciu o: najnowsze wyniki badań naukowych, wytyczne postępowania, obowiązujące przepisy oraz opinie ekspertów. To pozwala stale rozwijać i skalować opracowane rozwiązanie. Co istotne, platforma może być zaimplementowana i docelowo integrowana z istniejącymi systemami, na przykład kadrowymi. Nie bez znaczenia był dla nas aspekt bezpieczeństwa, dlatego raz wprowadzone w centrum monitorowania dane nie opuszczają go.

płk dr inż. Piotr Murawski, Szef Oddziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego,kierownik zespołu odpowiedzialnego za opracowanie technologii rozwiązania

Pierwsze wdrożenia

Potencjał nowej platformy telemedycznej „SYGMO for COVID-19” wykorzystuje już Centrum Nowoczesnej Medycyny Enterna Medica, które w oparciu o własne Centrum Telemedycyny
i Telemonitoringu wprowadziło na rynek abonamentową usługę wsparcia przedsiębiorstw
i instytucji w zminimalizowaniu ryzyka rozprzestrzenienia się chorób wirusowych w zakładach pracy. Przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna może wykupić określoną liczbę abonamentów usługi medycznej „SYGMO for COVID-19” dla swoich pracowników. Personel otrzymuje instrukcje do instalacji aplikacji wraz z unikalnymi danymi do logowania.

Jak zaznaczają przedstawiciele Enterna Medica, w realiach ograniczonego dostępu do konsultacji w stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia rozwiązania z zakresu telemedycyny ułatwiają uzyskanie porady i kontakt z lekarzem. Zapotrzebowania na zdalne teleporady
w skali masowej nie przewidziały ani państwowe systemy opieki zdrowotnej, ani sieciowe spółki prywatne, dlatego innowacyjne rozwiązania telemedyczne są dziś zdaniem przedsiębiorców chętnie implementowane na rynku.

System ochrony przed transmisją koronawirusa działa w oparciu o codzienny wywiad epidemiologiczny z pracownikami, jego weryfikację przez konsultantów-lekarzy oraz schemat zaleceń w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów. W razie podejrzenia infekcji COVID-19 pracownik zostanie skierowany na konsultacje z lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Aplikację wyróżnia szeroki zakres analizowanych danych, w tym potencjalnych symptomów infekcji. To ważne, ponieważ sama wartość temperatury ciała nie jest miarodajna dla oceny ryzyka zakażenia. Aby właściwie ocenić potencjalne zagrożenie, trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej zmiennych. Jeśli wskazania algorytmu analizującego wiele czynników dodatkowo weryfikuje wykwalifikowany medycznie konsultant, poziom bezpieczeństwa dodatkowo wzrasta.

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, Członek Zarządu Enterna Medica Centrum Nowoczesnej Medycyny

 

W niezwykle trudnym czasie pandemii COVID-19 chcieliśmy dać przedsiębiorcom i instytucjom narzędzie pozwalające im skutecznie chronić zdrowie pracowników oraz strategiczne zasoby firmy. Większe poczucie bezpieczeństwa personelu przekłada się bezpośrednio na kondycję przedsiębiorstwa, także finansową. W okresie pandemii i spodziewanej recesji właściciele firm liczą co prawda każdą złotówkę, jednak z naszych obserwacji wynika, że nie są skłonni do oszczędności na zdrowiu personelu. Słusznie wierzą, że dobra kondycja pracowników to większa płynność pracy i środków finansowych, dlatego poszukują skutecznych i kompleksowych rozwiązań, które pomogą im ochronić przed skutkami epidemii personel i całe przedsiębiorstwo.

Adrian Szulczyński, prezes Zarządu Grupy casusBTL

Holistyczna strategia ochrony

Jak podkreślają twórcy rozwiązania, zaletą usługi oferowanej w oparciu o „SYGMO for COVID-19” jest holistyczne podejście do problemu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Kwestionariusz, poza pytaniami o typowe dolegliwości i objawy, zawiera dodatkowo pytania epidemiologiczne, które umożliwiają wczesną identyfikację osób zakażonych. Choć przebieg infekcji SARS-CoV-2 może być bezobjawowy, to dane medyczne jednoznacznie wskazują, że liczba wirionów (cząstek wirusa) w materiale z nosogardła jest zdecydowanie większa u chorych objawowych, a ich propagacja (namnażanie się) jest największa w ciągu pierwszych pięciu dni od pojawienia się objawów. Choć obecnie brak całkowicie pewnych metod służących zapobieganiu szerzenia się epidemii, zdaniem ekspertów polskie rozwiązanie umożliwia systematyczne podejście do problemu. W opinii klinicystów to kluczowe dla skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji.

Popularne w przedsiębiorstwach abonamenty medyczne oferowane pracownikom w formie tak zwanych benefitów nie uwzględniały wydarzenia takiego jak epidemia i konieczności istnienia kompleksowego systemu opartego na: wywiadzie, weryfikacji, specjalistycznej konsultacji i profesjonalnych zaleceniach lekarskich dla ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Tymczasem podobne rozwiązanie jest niezbędne i to zarówno ze względu na prognozy dotyczące COVID-19, który może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego jeszcze przez wiele miesięcy, jak i na inne, potencjalnie nie mniej groźne infekcje wirusowe.
dr. hab. n. med. Włodzimierz Mazur, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant medyczny projektu „SYGMO for COVID-19”

Więcej informacji o SYGMO for COVID-19 


Źródło: informacja prasowa casusBTL

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Brand Survival Kit, czyli #newnormal i co teraz marketingu?

Brand Survival Kit

Wiemy już, że epidemia zostanie z nami na dłużej i będziemy dość powoli wracać do starej rzeczywistości, a może wcale w pełni do niej nie wrócimy. To przedłuży negatywny wpływ epidemii na gospodarkę.
Klienci, agencje, media poszukują odpowiedzi na pytanie dotyczące potrzeb konsumentów, skutecznych metod dotarcia do nich z atrakcyjnym przekazem.

A może to również czas i okazja, aby zmienić marketing i biznes eliminując historyczne mankamenty i budując odporność na przyszłe tego typu zdarzenia? Te wszystkie pytania stały się pretekstem do realizacji serii webinarów poświęconych przyszłości marketingu, którego podjęła się grupa Dentsu Aegis Network Polska oraz Shortlist Consulting. Dołączyliśmy do tego projektu ponieważ, na co dzień zajmujemy się doradzaniem klientom i agencjom jak budować partnerskie relacje biznesowe i uważam, że bardzo ważna jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę i możliwości marketingu (agencje, marketerzy, media) w ożywieniu gospodarki w trakcie wychodzenia z pandemii koronawirusa.

Dyrektorzy marketingu działają w środowisku zmian i niepewności. Technologie cyfrowe stały się bardziej wyrafinowane i kształtują zaangażowanie konsumentów. Tymczasem zachowania konsumentów stały się nieprzewidywalne, płynne i eksperymentalne. CMO nie tylko muszą pomagać swoim organizacjom w dostosowaniu się do tych wyzwań, ale także muszą wykazywać zwrot z każdej wydanej złotówki bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie nazywamy #newnormal w marketingu?

Na pierwszy dzień cyklu Brand Survival Kit zaprosiliśmy do rozmowy marketerów, aby dowiedzieć się jakie najważniejsze wyzwania stoją przed nimi w czasie kryzysu i jak z bieżącą sytuacją marketerzy i właściciele firm mogą sobie poradzić na poziomie strategicznym. Do udziału w tej sesji, którą będę miała przyjemność 1go czerwca współprowadzić wspólnie ze Sławomirem Stępniewskim, CEO Dentsu Aegis Network Polska&CEE, zaprosiliśmy Katarzynę Śledziewską profesor na Uniwersytecie Warszawskim i szefową DELab UW oraz autorkę książki „Gospodarka cyfrowa”, która przedstawi uczestnikom kontekst globalny obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz otworzy dyskusję pomiędzy ekspertami marketingu o przyszłości marek i marketingu w #newnormal. Do dyskusji zaprosiliśmy m.in. Karolinę Mitraszewską, COO Nest Bank, Macieja Szczechurę, Członka Zarządu Rainbow Tours, Dariusza Maciołka, CMO BNP Paribas

Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie czy jesteśmy gotowi na zmiany paradygmatów w myśleniu o markach i komunikacji marketingowej. COVID-19 i „zatrzymanie świata” obudziły w nas tęsknotę za przywróceniem równowagi, uspokojeniem konsumpcjonizmu. Jako branża kreująca postawy i zachowania konsumenckie mamy wpływ na to czy taki zwrot zachowań może się udać – z Pawłem Nizińskim, CEO Goodbrand/b-better oraz naszymi panelistami porozmawiamy również o szansach na zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes.

Kolejny dzień będzie poświęcony temu jak skutecznie zarządzić uwagą konsumenta. Koronakryzys jest zauważalny wśród konsumentów, nie tylko w zakresie zmiany zwyczajów zakupowych, zwiększenia oszczędności czy rzadszego wychodzenia z domu czy ograniczenia spotkań towarzyskich. Realna zmiana nastąpiła także w sferze spędzania czasu wolnego. Obecnie rozrywka jeszcze bardziej przeniosła się przed ekrany i monitory. Telewizja i VOD wzmocniły także swoją rolę źródeł informacji.

Zaproszeni goście z Google, Nielsena, Biura Reklamy TVP oraz eksperci z Dentsu Aegis Network Polska gwarantują sporą dawkę wiedzy i inspiracji.

Powiedzieliśmy już sobie, że w ostatnich miesiącach w dużej mierze nasze życie przeniosło się do internetu i staliśmy się e-konsumentami. W sieci są dziś również ci, którzy dotychczas rzadko korzystali z internetu. Kolejny, bardzo ciekawy blok tematyczny poświęcony będzie temu jakie aktywności w sieci podejmuje e-konsument w dobie kryzysu. Od ekspertów takich jak Maksymilian Malicki z Bolt’a, Monika Czaplicka z Wobuzz, Michała Protasiuk z Google czy Karol Karpiński z Facebooka dowiemy się, co go przyciąga i jak marki – często w odważny i nieszablonowy sposób – walczą o atencję, wiodąc klientów bezpośrednio do swojej usługi/produktu.

Branża komunikacji marketingowej odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce, ale przede wszystkim w budowaniu postaw konsumenckich. Jak komunikacja wspiera biznes w czasie kryzysu? Jaka jest tego forma, skuteczność i efektywność? Eksperci m.in. z Dentsu Aegis Network Polska, Google czy Onet-RASP zaproszeni na sesje Brand Survival Kit pomogą w odpowiedzeniu na pytania jak skutecznie prowadzić dialog z konsumentem.

Wspomniałam, że zajmuję się wspieraniem klientów i agencji w budowaniu partnerskich relacji biznesowych, zaczynając od transparentnego, rzetelnie zaplanowanego procesu przetargowego, przez negocjacje umowy i warunków komercyjnych z nastawieniem na win-win, po wdrożenie optymalnej i efektywnej długofalowej współpracy. Dlatego uważam, że dialog między marką i agencją jest zawsze niezwykle ważny, a teraz nabiera jeszcze większej wagi. Stąd pomysł zaproszenia na piąty, zamykający serię spotkań webinar również przedstawicieli branży komunikacji marketingowej, agencji reklamowych, agencji mediowych czy eventowych, z którymi porozmawiamy właśnie o tym jak w dobie #newnormal radzić sobie nie tylko z zarządzaniem własnym zespołem, ale również relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami. To poważne wyzwanie i na ten temat porozmawiamy m.in. z Anną Pańczyk, CEO Grey London, Sylwią Tygielską, Growth Directorem Isobar Polska, Radkiem Miklaszewskim, Dyrektorem Business Development BBDO Warszawa, Anną Gogacz, Prezeską agencji Allegro Brand Experience, Weroniką Szwarc-Bronikowska, Wice-Prezeską Media People,

Szczegółową agendę wydarzenia i rejestracja na wydarzenie.

Zapraszam do rejestracji na cały cykl Brand Survival Kit lub wybrane sesje.
Do zobaczenia on-line.


Autorka:

Marta Macke, Shortlist Consulting

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Barometr COVID-19: zakupy w erze Post-Covid przeniosą się do sieci?

Zakupy online

Marketing to połączenie marki i konsumenta – złożona relacja, która jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zmiany nastrojów i potrzeb. Gdy nawyki i zachowania konsumentów ewoluują, my naturalnie dostrajamy się do nowej sytuacji. Epidemia COVID-19 weryfikuje tę współzależność w dość gwałtowny sposób, wymagając od wielu marketerów podejmowania nieraz bardzo radykalnych działań. Aby jak najbardziej horyzontalnie przyglądać się zachodzącym zmianom, w grupie WPP łączymy kompetencje w ramach różnych podmiotów, w tym przypadku łącząc siły z największą polską firmą badawczą.

KantarJakub Kossut, CEO MediaCom Warszawa

Centra handlowe zamknięte, tworzą się wirtualne kolejki

Społeczna dyscyplina, związana z pozostaniem w domu, znajduje swoje odbicie w badaniach mobilności. Raporty Google Mobility Trends pod koniec kwietnia wskazywały wyraźne obniżenie ruchu osobowego w lokalizacjach takich jak centra handlowe, tereny rekreacyjne, apteki, parki i sklepy.

Koronawirus zmienia również nasze nawyki zakupowe. W pierwszej fali badania, zrealizowanej pod koniec marca br., 35 % respondentów deklarowało zwiększenie swojej aktywności w sklepach stacjonarnych, prawdopodobnie w kontekście zrobienia zapasów artykułów spożywczych i higienicznych. Już niespełna dwa tygodnie później szala wyraźnie przechyliła się na drugą stronę na korzyść zakupów online. Ruch przenosi się do sieci.

Stanisław Grabowski, Head of Strategy z MediaCom

Zachowania zakupowe
źródło: MediaCom

Rosnąca popularność e-sklepów stanowi wyzwanie dla firm, które nie mają rozwiniętego kanału e-commerce, o tyle trudniejsze, że trzeba myśleć o współpracy z partnerami, którzy taką formę sprzedaży już realizują.

Okres próby dla rozwiązań e-commerce

Jesteśmy w okresie, w którym ogromna ilość osób po raz pierwszy spróbowała e-zakupów. Według badania Kantar – 10% respondentów po raz pierwszy kupiło w sieci kosmetyki czy środki pielęgnacji osobistej online, 8% usługi telekomunikacyjne, 11% ubrania, 11% żywność i napoje. 8% czy 11% może się wydawać niską wartością, ale pamiętajmy, że mówimy o skali ogólnopolskiej. Jeśli kilkanaście procent Polaków niemal z dnia na dzień „włączyło się” w zakupy w sieci – zmiana jest kolosalna!

Ekspert MediaCom

POLSKA VS UE ZAKUP KATEGORII
Źródło: MediaCom

Pamiętajmy o tym, że mówimy o grupie konsumentów często zlokalizowanych w miejscach, gdzie e-commerce jeszcze nie dotarł lub dopiero stawia pierwsze kroki. Modele biznesowe, bazujące na szerokim dotarciu z uwzględnieniem mniejszych miejscowości dotychczas postrzegano jako niszowe i niekoniecznie aż tak bardzo rentowne. Dziś e-commerce wchodzi nie tylko do dużych miast, ale na terenie całego kraju. Także w kategoriach typu produkty spożywcze.

Michał Rogowski Business Development Director, Kantar

Shopping ecommerce physical
źródło: MediaCom

Przez Internet kupujemy lokalnie

Podczas zakupów Polacy zwracają uwagę na cenę produktów w koszyku oraz ich pochodzenie. 60% Polaków deklaruje zwiększoną uważność w stosunku do cen (prawie dwa razy więcej niż średnia w Europie), 45% podczas zakupu przykłada wagę do lokalnego rodowodu produktów.

Trend lokalności rósł jeszcze przed pandemią. Natomiast teraz niewątpliwie ta tendencja się pogłębia. Bezpośrednie dotknięcie skutkami pandemii zaburza naszą percepcję. W efekcie może nam się wydawać, że to, co jest lokalne, jest bezpieczniejsze. W odpowiedziach ankietowanych upatrujemy nowego aspektu lokalności – wołania o bezpieczeństwo w sytuacji, gdy nasza podstawowa egzystencja jest zagrożona. To modyfikacja motywacji konsumentów – do wspierania lokalnych wytwórców (co też wybrzmiewa mocno w czasie pandemii, gdy ci wytwórcy potracili rynki zbytów) dochodzi właśnie bezpieczeństwo i zaufanie związane z miejscem pochodzenia. Co więcej, robieniu zapasów, które zaobserwowaliśmy w momencie wprowadzenia obostrzeń i zamknięcia szkół, towarzyszy także częste zwracanie uwagi na ceny. Poza oczywistymi powodami, dochodzi czynnik związany z niepokojem, że niektóre sieci handlowe czy sklepy, a wręcz niektórzy producenci, mogą wykorzystać pandemię do podwyższenia cen. Te obawy na szczęście się nie spełniły, może poza incydentalnymi sytuacjami.

Michał Rogowski Business Development Director, Kantar

Coraz chętniej za zakupy płacimy bezgotówkowo

Dla wielu osób okres pandemii wiąże się z koniecznością testowania dotychczas niewykorzystywanych narzędzi płatniczych. Opłacając zakupy w sklepach internetowych, oswajamy się z bezgotówkowymi formami płatności. Niemal 80% Polaków deklaruje pozostanie przy nowych zwyczajach, które przetestowali podczas pandemii. Żyjemy w okresie masowego trialu różnych produktów czy usług, jak choćby płatności elektronicznych. Tylko 17% respondentów planuje powrót do dotychczasowych przyzwyczajeń, związanych z tradycyjnymi metodami płatności, takimi jak płacenie za zakupy gotówką.


Źródło: informacja prasowa MediaCom

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pielęgnacja w domu Jakie urodowe triki interesują Polaków w czasie izolacji?

Pielęgnacja w domu

Izolacja wymusiła na nas dostosowanie się do nowych warunków, w tym do długotrwałego braku dostępu do fryzjerów lub salonów urody, stylizacji rzęs i paznokci. Okazuje się, że w tym trudnym czasie postanowiliśmy poradzić sobie ze zbyt długą grzywką, włosami lub usunięciem lakieru hybrydowego z paznokci przy pomocy domowych sposobów. Najpopularniejsze zapytania wpisywane w wyszukiwarkę Google w maju i kwietniu tego roku¹, doskonale pokazują jakie domowe urodowe triki szczególnie interesowały kobiety.

Po pierwsze – higiena i ochrona

Zanim jednak Polacy zaczęli myśleć o zadbaniu o swój wygląd, najważniejsza była higiena i ochrona przed koronawirusem. W marcu najczęściej wyszukiwane hasła dotyczące pielęgnacji w pełni związane były z żelami antybakteryjnymi, które trudno było dostać w sklepach ze względu na duży popyt, oraz maseczkami ochronnymi. Polacy pytali Google głównie o to jak zrobić żel antybakteryjny lub płyn do dezynfekcji rąk w domu. Często pojawiało się także pytanie o mydło w płynie, kluczowe do zachowania czystych rąk. Zainteresowanie maseczkami ochronnymi na twarz dotyczyło zarówno informacji o tym, jak zrobić maseczkę na twarz, z czego zrobić maseczkę na twarz oraz jaką maseczkę wybrać lub gdziekupić. Celem poszukiwań były także tutoriale na YouTube, które krok po kroku przedstawiały sposób na wykonanie maseczki ochronnej z materiałów dostępnych w domu.

Po pierwsze ochrona
fot. Anna Shvets/pexels.com

Magnetyczne spojrzenie nad regulacją brwi

Kategorię urodowych trendów powiązanych z oczami otwierają magnetyczne rzęsy. Jak się okazuje, nawet w czasie pandemii, Polki nie zapominają o najmodniejszych nowościach na kosmetycznym rynku. Pytanie Jak założyć rzęsy magnetyczne było wpisywane w Google aż o 214% częściej. Popularność tego hitu może także wiązać się z chęcią przedłużenia rzęs bez wizyty u kosmetyczki. Dużą popularnością cieszyły się też pytania Ile odrastają brwi oraz Jak wyregulować brwi (wzrost odpowiednio o 68% i 53%). Zdarzało się także (nieznaczny wzrost 8% w skali miesiąc do miesiąca), że chcieliśmy wiedzieć jak zapuścić brwi lub jak malować brwi pomadą (wzrost 10% m/m). Oczywiście nieśmiertelne pytanie o idealne kreski wykonane eyelinerem (Jak zrobić kreskę na oku, Jak zrobić kreski) pozostało niemalże nietknięte i znajduje się w czołówce najpopularniejszych wyszukiwań.

Magnetyczne spojrzenie nad regulacją brwi
fot. Shiny Diamond/pexels.com

Maszynki w ruch!

Konieczność przebywania w domu i brak możliwości skorzystania z profesjonalnej usługi fryzjerskiej, sprzyja poszukiwaniu wskazówek jak obciąć włosy. Ten problem dotyka głównie mężczyzn, których krótkie fryzury przez ostatnie dwa miesiące mogły zdążyć upodobnić się choć w małym stopniu do stylizacji muzyków rockowych z lat 80-tych. Nie każdy jednak pragnie zostać legendą rocka, stąd duża popularność pytań związanych ze strzyżeniem włosów męskich. Hasło jak obciąć włosy męskie było wyszukiwane w Google o 361% częściej, a jak obciąć włosy maszynką o 312%. To właśnie maszynka do włosów stała się głównym narzędziem w walce z niesfornymi kosmykami, dlatego pytanie jaka maszynka do włosów (wzrost o 269%) także zajmowało Polaków. Dopiero tuż za strzyżeniem włosów męskich znalazły się wyszukiwania związane z farbowaniem włosów, które było wpisywane o 170% częściej. Pozostałe najpopularniejsze hasła niezmiennie oscylują wokół samodzielne obcinanie włosów, w tym np. obcinanie grzywki lub na obcinanie włosów na krótko. 92-procentowy wzrost zanotowało także ogólne pytanie Jak szybko rosną włosy.

Maszynki w ruch
fot. cottonbro/pexels.com

Hybrydowe czy żelowe

Polki w czasie epidemii spotkały się z problemem samodzielnego usunięcia lakieru hybrydowego lub żelowego z paznokci. Analiza trendów Google wskazuje, że odsetek internautek, które pytały jak ściągnąć żel z paznokci wzrósł o 95% m/m. W kwestii wykonywania domowego manicure paznokci zwyciężyły jednak hybrydy, a pytania jak zrobić hybrydę lub jak zrobić hybrydy odnotowały przyrost o 74% i 52%. Google okazało się też źródłem informacji o tym, jak przedłużyć paznokcie domowymi sposobami lub jak piłować paznokcie. W kwestii konkretnego wyglądu paznokci Polki czerpały z wyszukiwarki informacji o stylizacji ombre (wzrost o 39%). Manicure w stylu baby boomer zanotował zaś nieznaczny spadek o 4%.

Hybrydowe czy żelowe
fot. cottonbro/pexels.com

Wyszukiwania Google związane z tutorialami lub poradnikami jak zastosować urodowe triki w domowym zaciszu i przed własnym lustrem zawsze cieszyły się dużą popularnością. Czy umiejętności nabyte w czasie przebywania w domach będziemy wykorzystywać także w późniejszym czasie? Czy też otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych będzie oznaczało ulgę od poszukiwania domowych sposobów?

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze wyszukiwania w Google w poszczególnych kategoriach związanych z urodą:

Higiena i ochrona:

 1. Jak zrobić żel antybakteryjny
 2. Jak zrobić maseczkę na twarz
 3. Jak zrobić mydło antybakteryjne
 4. Z czego uszyte są maseczki
 5. Jak zrobić żel do dezynfekcji rąk
 6. Z czego zrobić maseczkę na twarz
 7. Jak zrobić mydło w płynie
 8. Jak uszyć maseczkę ochronną youtube
 9. Jaka maseczka przeciwwirusowa
 10. Gdzie kupić maseczki z filtrem

Oczy:

 1. Jak założyć rzęsy magnetyczne
 2. Ile odrastają brwi
 3. Jak wyregulować brwi
 4. Jak zdjąć rzęsy
 5. Jak regulować brwi
 6. Jak zrobić brwi
 7. Jak zrobić kreskę na oku
 8. Jak malować brwi pomadą
 9. Jak zrobić kreski
 10. Jak zapuścić brwi

Włosy:

 1. Jak obciąć włosy męskie
 2. Jak obciąć włosy maszynką
 3. Jaka maszynka do włosów
 4. Jak farbować włosy
 5. Jak obciąć włosy
 6. Jak obciąć grzywkę
 7. Jak samemu obciąć włosy
 8. Jak samemu obciąć włosy na krótko
 9. Jak szybko rosną włosy
 10. Jak rozjaśnić włosy

Paznokcie:

 1. Jak ściągnąć żel z paznokci
 2. Jak zrobić hybrydę
 3. Jak przedłużyć paznokcie domowymi sposobami
 4. Jak piłować paznokcie
 5. Jak zrobić hybrydy
 6. Jak zrobić paznokcie hybrydowe
 7. Jak zrobić paznokcie żelowe
 8. Jak ściągnąć paznokcie żelowe
 9. Jak zrobić ombre na paznokciach
 10. Jak wzmocnić paznokcie

 

¹ Źródło danych: Wewnętrzne dane Google za okres: marzec – kwiecień 2020 dla Polski. Wzrost obejmuje porównanie miesiąc do miesiąca (marzec vs kwiecień) 2020. 


Źródło: informacja prasowa Google 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Akcja Radia ZET „Na pierwszej linii”

Akcja Radia ZET

Idea akcji jest prosta i emocjonalna. Radio ZET prezentuje prawdziwe i wzruszające historie, o tym jak dziś radzą sobie zwykli ludzie, którzy w pracy i domu zmagają się z codziennymi problemami i dylematami.

Reporterzy Radia ZET codziennie są „Na pierwszej linii” w karetce, Domu Opieki Społecznej, SORze, czy na granicy kraju. Zapisy ich rozmów można usłyszeć w Wiadomościach Radia ZET oraz programie Justyny Dżbik „W Waszej sprawie” nadawanym od poniedziałki do piątku między 12.00 a 14.00.


Źródło: Biuro prasowe Grupy Eurozet

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Promocja z epidemią w tle – jakich praktyk zabrania prawo

Koronawirus a reklama

Wprowadzanie konsumenta w błąd

Na reakcję Głównego Inspektora farmaceutycznego (GIF) po emisji nowej reklamy leku Neosine Forte, w której wykorzystany został wizerunek wirusa, nie trzeba było długo czekać. Nakazał on natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne reklamy audiowizualnej produktu leczniczego Neosine Forte kierowanej do publicznej wiadomości w formie spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych. Zdaniem GIF reklama produktu leczniczego Neosine Forte, narusza art. 53 ust. 1 oraz art. 56 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne – gdyż wprowadza jej odbiorców w błąd odnośnie tego jakoby produkt leczniczy Neosine Forte wykazywał aktywność wobec koronawirusa COVID – 19 i tym samym może być stosowany w jego zapobieganiu lub leczeniu. Ponadto zdaniem GIF reklama ta „w sposób wyjątkowo nieetyczny wykorzystuje obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniem koronawirusem COVID-19 i związane z zaistniałą sytuacją uczucie lęku i zagrożenia w społeczeństwie”.

Wprowadzenie w błąd przez reklamę ma miejsce, gdy powstałe na jej podstawie wyobrażenie np. o produkcie nie jest zgodne ze stanem rzeczywistym.

Najczęstszym wprowadzeniem w błąd jest podanie przez twórców reklamy nieprawdziwych informacji odnośnie reklamowanego produktu. Jednakże nie każde tego typu zachowanie musi wprowadzać w błąd, istnieje bowiem szansa, że przekaz zostanie uznany za dopuszczalną przesadę np. gdy reklama wykorzystuje utarty w społeczeństwie slogan. Warto także wskazać, że wprowadzić w błąd można także w sytuacji podania prawdy, lecz w sposób mylący. Przykładem tego rodzaju działania będzie promocyjna sprzedaż towarów zawierających wadę z jednoczesnym poinformowaniem o niej klientów w taki sposób, aby towar wydawał się mimo wady atrakcyjny.

Barbara Bil, adwokat w Kancelarii Bil

Co jeszcze jest zabronione?

Prawo zabrania również m.in. stosowania reklam: niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiających godności człowieka oraz odwołujących się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci.

Reklamą sprzeczną z dobrymi obyczajami, a tym samym nieuczciwą jest ta, która bazuje na łatwowierności konsumenta. Jako przykład można wskazać promocję Media Markt przedstawiającą próbę samobójczą, gdzie film reklamowy kończy się wręczeniem bohaterowi, gazetki promocyjnej i hasłem „Nie rób sceny — liczą się ceny”. Według Komisji Etyki Reklamy, na przedmiotową reklamę wniesiono 102 skargi, a twórcy tej reklamy naruszyli Kodeks Etyki Reklamy trywializując tak poważny temat jak śmierć i samobójstwo oraz sugerując, że rzekomo niskie ceny w sklepie mogą być jakimś antidotum w tej sytuacji.

Barbara Bil, adwokat w Kancelarii Bil

Reklama uchybiająca godności człowieka, tzw. reklama niegodziwa narusza podstawowe wartości danego społeczeństwa. To promocja, która eksponuje np. nędzę, cierpienie, poniżenie człowieka czy godzi w uczucia religijne. Pomiędzy reklamą uchybiająca godności człowieka a reklamą szokującą jest bardzo cienka granica. Ta druga wykorzystuje bowiem bardzo często wątki zaskakujące, ryzykowne czy wzbudzające obrzydzenie. Szukając przykładu tego typu reklamy nie sposób nie odnieść się do reklam marki United Colors of Benetton, które w czasie, gdy były upubliczniane przez markę wywoływały bardzo zróżnicowane reakcje i w niektórych krajach zostały zakazane.

Warto podkreślić, że reklamy uchybiającej godności człowieka nie stanowi reklama budząca niesmak. Uchybienie godności nie polega bowiem na wywołaniu uczucia wstrętu u odbiorcy reklamy, lecz na naruszeniu jego wartości moralnych. Dla zobrazowania przypomnę reklamę płynu do higieny intymnej Lactacyd marki GlaxoSmithKline. W skardze skierowanej do Rady Reklamy skarżący podniósł, że „reklama jest niesmaczna; jakaś kobieta podająca się za wieloletnią położną opowiada o problemach intymnych kobiet, które mogą być rozwiązane za pomocą reklamowanego środka”. Rada Reklamy jednak nie dopatrzyła się w tej reklamie naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Barbara Bil, adwokat w Kancelarii Bil

Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci – to reklama, w której dominuje przekaz o charakterze emocjonalnym, a informacja o produkcie ma znaczenie najczęściej marginalne. Do tej kategorii można zaliczyć promocję kosmetyków Phenome, w której użyto sformułowania: Co złego może zrobić taki syntetyczny krem? W najlepszym przypadku będzie obojętny, ale może też zaszkodzić zdrowiu. W konwencjonalnym kosmetyku mamy często 100 procent tanich, chemicznych komponentów: bezwartościowych olejów mineralnych zrobionych z resztek ropy naftowej.

Konsument ma prawo do świadomego podejmowania decyzji w procesie zakupowym, dlatego przekaz reklamowy zawsze powinien zawierać prawdziwe i pełne informacje. Przedsiębiorcy tworząc reklamy powinni działać odpowiedzialnie i nie kierować się tylko chęcią zysku, a sama reklama powinna być zawsze przemyślana i skonsultowana zarówno od strony sprzedażowej i marketingowej, jak i od strony prawnej.

Barbara Bil, adwokat w Kancelarii Bil


Źródło: informacja prasowa AdWise Group

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kreatywność w biznesie w obliczu kryzysu. Rozmowa z Anną Ziobroń z PKN ORLEN

Anna Ziobroń PKN ORLEN

Jakiś czas temu umówiliśmy się na rozmowę o kreatywności. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że przyjdzie nam rozmawiać w tak wyjątkowych okolicznościach…

To prawda, ciężko znaleźć dziś branżę czy środowisko, które nie byłyby zaskoczone tak nagłym rozwojem wydarzeń. Obecnie wszyscy przechodzimy do organizowania się na nowo, w innym kontekście. To stwarza duże pole do kreatywności i paradoksalnie stanowi szansę dla wielu firm, w tym PKN ORLEN.

Jesteście partnerem Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. Podczas inauguracji powiedziałaś, że liczysz na to, że PKN ORLEN dzięki tegorocznej edycji pozna pomysły i projekty, w których będziecie mogli być biorcą. Czy ta wyjątkowa dziś sytuacja sprawia, że będziesz jako członek Kapituły szukała kreatywnych rozwiązań w jakimś określonym zakresie?

Rozumiem kreatywność jako czynnik, którego efektem jest element zaskoczenia, dlatego nie nastawiam się z góry na konkretne obszary. Istotą nowych rozwiązań i innowacyjnych projektów jest to, że zmieniają one perspektywę spojrzenia na dany problem. Trudno więc teraz przewidzieć, jakiego rodzaju pomysły przykują moją uwagę. Moim naturalnym polem zainteresowania jest sponsoring sportowy, ale jako firma bardzo dynamicznie rozwijamy się w wielu obszarach, a to sprawia, że potrzebujemy kreatywnych rozwiązań w wielu dziedzinach, które będą dawały nam nowe impulsy do działania.

Jako redakcja otrzymujemy ogromnie dużo informacji związanych z pandemią. Z satysfakcją muszę przyznać, że w większości – poza apelami o wsparcie – są to informacje o pomysłach, biznesach, przedsięwzięciach, akcjach, które w bardzo kreatywny sposób rozwiązują liczne nagle powstałe problemy. To jest bardzo optymistyczna obserwacja w tym niewesołym czasie. Obserwujesz podobne zjawisko?

Zdecydowanie tak. To zjawisko dotyczy zarówno rozwiązań biznesowych, jak i problemów społecznych, które zrodziła obecna sytuacja. Jest to szczególny czas także dla świata sportu. Bogaty kalendarz imprez, które były zaplanowane na ten rok, ulega bardzo daleko idącym modyfikacjom. Nie znamy jeszcze ich dokładnej skali, ale już dziś wiemy, że musimy budować komunikację związaną ze sportem inaczej, niż zakładaliśmy jeszcze kilka tygodni temu. Sport pełni bardzo istotną, choć często niedocenianą funkcję w społeczeństwie. Dostarcza pozytywnych emocji nawet w bardzo trudnych momentach. W sytuacji, w której się znaleźliśmy utrzymanie jej, jest ważnym zadaniem dla sportowców i osób zarządzających tym obszarem. Zdecydowanie wzrasta w tym czasie znaczenie internetu i kanałów social media jako środowiska, w którym komunikujemy się z kibicami.

PKN ORLEN także wyszedł do społeczeństwa z wieloma inicjatywami wspierającymi walkę z epidemią. Czy można powiedzieć, że trudne okoliczności „sprzyjają” kreatywności, wyzwalają ją?

Jako największa polska firma mamy w tym czasie do odegrania istotną rolę społeczną. Kreatywność ma znaczenie w proponowaniu konkretnych rozwiązań, ale nasze działania opierają się przede wszystkim na tym, że jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem o dużych możliwościach, które możemy w tym wymagającym okresie wykorzystać w celach społecznych. Dopiero połączenie tych dwóch elementów, czyli kreatywności i silnego zaplecza sprawia, że PKN ORLEN jest efektywny w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Często zadajemy naszym rozmówcom pytanie, czym według nich jest kreatywność w biznesie. Odpowiedzi, które padają, są różne, jednak najczęściej jest to innowacyjność, przedsiębiorczość i bycie twórczym. Czym jest więc kreatywność w biznesie w obliczu kryzysu, jaki przechodzi on w obecnej sytuacji?

Każdy kryzys o dużej skali niesie za sobą zmianę warunków, w których funkcjonujemy, a to z kolei pociąga za sobą konieczność sprawnego dostosowania się do nowych okoliczności. Okoliczności wymuszają na wszystkich zmianę codziennych przyzwyczajeń i zachowań. Zadaniem firm jest jak najlepsze rozpoznanie związanych z tym potrzeb i zaproponowanie takich rozwiązań, które je zaspokoją. To będzie wymagało od biznesu przede wszystkim dużej empatii, a w kolejnym kroku właśnie twórczego podejścia do nowych problemów.

Wiele firm pracuje w tej chwili w systemie home office. Choć od dłuższego czasu słyszymy głosy, że jesteśmy gotowi na takie działania dzięki cyfryzacji i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, to okazuje się, że nie wszyscy jednak to potrafią i rynek nadal się tego uczy. Czy Twoim zdaniem praca zdalna w przypadku kwarantanny, pozwala na bycie w pełni kreatywnym, kiedy wszędzie jesteśmy zasypywani komunikatami #zostańwdomu i poniekąd przytłoczeni koniecznością pracy z domu?

Możemy dziś spojrzeć na pracę zdalną jako na przywilej. Jest wiele zawodów, których przedstawiciele nie mogą sobie pozwolić na pracę zdalną. Mam tu na myśli oczywiście służbę zdrowia, służby mundurowe, ale także, chociażby pracowników naszych stacji benzynowych i zakładów produkcyjnych, których w dzisiejszych okolicznościach musimy szczególnie wspierać. Konieczność pracy zdalnej na tak dużą skalę to duże wyzwanie dla wielu firm. Dotyczy to takich zagadnień jak efektywność czy organizacja pracy. Powoli jednak przyzwyczajamy się do nowych warunków. Jeżeli chodzi o bycie kreatywnym podczas pracy w domu, jest to w dużej mierze indywidualna kwestia. Jedni potrzebują do wyzwolenia kreatywności spokoju, a inni bodźców z zewnątrz. Tym drugim może być nieco trudniej.

Jak odnajdują się w nowych okolicznościach sportowcy, z którymi współpracuje PKN ORLEN? Wielu z nich musiało zmienić swoje podejście nie tylko do treningu, ale też do komunikacji z fanami.

Współpracujemy z wieloma wybitnymi sportowcami i chociaż jest to nietypowa dla nich sytuacja, starają się, jak dalece jest to możliwe, podtrzymywać formę. Nasi motosportowi zawodnicy spędzają więcej czasu w symulatorach, lekkoatleci aranżują sobie w domu małe siłownie. Zmiana formy treningu też wymaga od nich dużej kreatywności.

Relacje z fanami, które zwykle opierają głównie się na sportowych emocjach związanych z zawodami, w tym okresie muszą być budowane w inny sposób. Właśnie teraz sportowcy mają czas, by zbliżyć się do kibiców, pokazać się im od bardziej osobistej strony, odpowiedzieć na pytania, na które wcześniej nie było czasu. W obecnej sytuacji sportowcy, kibice – wszyscy zmagamy się podobnymi problemami. A to pozwala nawiązać jeszcze bardziej autentyczne i bezpośrednie relacje.

Grzegorz Kiszluk

Po zakończeniu okresu izolacji wydatki polskich konsumentów w handlu mogą spaść o niemal 25 proc.

wydatki polskich konsumentów w handlu

Opierając się własnych danych pochodzących z badań nad potencjałem siły nabywczej Polaków na różne kategorie produktów analitycy GfK oszacowali 4 możliwe scenariusze rozwoju wypadków w polskim handlu detalicznym. W każdej z 4 prognoz uwzględniono założenia dotyczące potencjalnej długości okresu izolacji oraz ilości czasu, jaki zajmie sektorowi powrót do stanu „normalności”, czyli do poziomu sprzedaży sprzed epidemii.

I tak w scenariuszu pierwszym, najbardziej optymistycznym, zakładającym 2-miesięczny okres izolacji oraz powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii jeszcze w grudniu bieżącego roku, prognozowany ogólny spadek wydatków Polaków w handlu detalicznym może w nadchodzących miesiącach wynieść od 8,3 do 14,2 proc. (w zależności od powiatu).

W scenariusz drugim, zakładającym także 2-miesięczny okres zamknięcia Polaków w domach, ale okres dochodzenia do poziomów sprzedaży sprzed epidemii kończący się w maju przyszłego roku, prognozowany spadek wydatków konsumentów w sklepach wyniesie w tym okresie od 10,7 do 17,7 proc. (w zależności od powiatu).

Scenariusz trzeci zakłada spadek wydatków Polaków w handlu między 11,7 a 19,3 proc. w zależności od powiatu, jeśli izolacja potrwa 2 miesiące, ale powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii nastąpi dopiero w grudniu 2021 roku.

W scenariuszu czwartym, najbardziej pesymistycznym prognozowana jest największa skala spadków, pomiędzy 14,4 a 23,7 proc. Dojdzie do nich przy założeniach, iż izolacja Polaków potrwałaby łącznie 4 miesiące (2 miesiące wiosną i 2 miesiące jesienią 2020 roku), a powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w nastąpiłby w grudniu 2021 roku.

Prognoza_spadki_w_handlu
Źródło: GfK

Polski handel to około 437 miliardów złotych rocznych obrotów. Centra handlowe (pow. 5 tys. m kw.) odpowiadają za około 30 proc. tej wartości, a udział handlu online kształtował się na poziomie około 9 proc. Oznacza to, w pewnym uproszczeniu i bez uwzględnienia sezonowości, że przy zamknięciu centrów handlowych przez miesiąc nie wygenerują one sprzedaży na poziomie około 10,5 miliarda złotych. Długość okresu izolacji i wstrzemięźliwość zakupowa Polaków w okresie po zniesieniu ograniczeń zadecydują o głębokości przeobrażeń, którym z pewnością ulegnie krajowy sektor handlu.

Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK

O badaniu

Badanie siły nabywczej Polaków (GfK Purchasing Power) analizuje nominalny dochód rozporządzalny, bez inflacji. Badanie opiera się na danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów, podatków i świadczeń społecznych oraz na prognozach instytucji finansowych. Siła nabywcza rozumiana jest jako dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Badanie wskazuje poziom siły nabywczej na osobę w danym roku wyrażony w euro i jako wartość zindeksowana.

Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą do pokrycia wydatków na artykuły spożywcze, mieszkanie, usługi, energię, składki na prywatne plany emerytalne i ubezpieczenia oraz innych wydatków, takich jak wakacje, koszty przejazdów czy wydatki konsumpcyjne.


Źródło: informacja prasowa GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak Polacy spędzają czas wolny podczas pandemii?

czas wolny na kwarantannie

Jak wynika z sondy „Czas wolny Polaków podczas koronawirusa” przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń najbardziej w tym okresie brakuje nam spotkań z bliskimi i przyjaciółmi (41%), możliwości swobodnego spędzania czasu na zewnątrz (17%), wyjść do instytucji kultury (15%), aktywnej rozrywki (14%) oraz dodatkowych zajęć realizujących nasze pasje (13%).

Aby urozmaicić sobie czas przebywając w domu czytamy książki i oglądamy filmy i seriale (25%), ćwiczymy fitness i jogę korzystając z kursów online (22%) lub gramy w wirtualne gry (20%). Czas umilamy sobie również poprzez gotowanie i sprawdzanie nowych ciekawych przepisów (15%) oraz ucząc się rzeczy, na które nie mieliśmy czasu (18%).

czas_wolny_polakow_podczas_koronawirusa

Staramy się również spędzać czas kreatywnie z dziećmi głównie grając w planszówki (29%) lub wspólnie czytając (22%). Często również zajmujemy maluchom czas korzystając z warsztatów online (15%). Jest to jednak dosyć trudne ponieważ dzieci albo szybko się nudzą (16%) albo najchętniej korzystają ze smartfonów i tabletów (18%).

Podczas kwarantanny rozwijamy również swoje zainteresowania, najczęściej robimy to poprzez transmisje w social mediach (35%) lub poradniki w Internecie (29%). Ciekawą alternatywą są również różnego rodzaju kursy online (22%).

Obecnie zauważamy, że Polacy aby nie poddać się melancholii i pozwolić sobie trochę pomarzyć, kupują również vouchery na realizację rozrywki w innym terminie, dzieje się tak również ze względu na obecność dużych promocji. To bardzo trudny okres dla wszystkich z nas, a takie działania również pozwalają przetrwać branży.

Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń

Kupowanie voucherów uważamy za w pełni bezpieczne (23%) oraz jako alternatywa do podarowania tradycyjnych upominków. Częstą praktyką jest również zamawianie prezentów do domu przez kuriera (30%) albo takich, które można odebrać w paczkomatach (25%). W dobie koronawirusa jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozrywkę nawet od 100 – 200 zł (37%), aby się rozerwać teraz lub w przyszłości. Są i tacy ankietowani, którzy przeznaczyliby nawet kwotę powyżej 300 zł,uważają że koronawirus kiedyś minie i starają się żyć normalnie (21%). 27% respondentów jednak woli zacząć oszczędzać i na rozrywkę jest skłonna przeznaczyć do 50 zł.

Koronawirus z pewnością wpłynie na branżę rozrywkową, zaczniemy doceniać możliwość spędzenia wolnego czasu z bliskimi – jak uważa 31% ankietowanych oraz aktywnie realizować swoje pasje i nie odkładać ich na później (28%). Zaczniemy również korzystać z życia i realizować więcej marzeń zamiast odkładać je na później (27%).


Źródło: informacja prasowa Prezentmarzeń

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polski producent drukarek 3D wspiera służbę zdrowia

Zortrax drukuje przyłbice dla szpitali

Szybkie prototypowanie i możliwość tworzenia zupełnie nowych, wcześniej nieistniejących rozwiązań czy trudno dostępnych części to największa zaleta technologii 3D. Ta elastyczność może być wykorzystana przez firmy i projektantów oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy w krótkim czasie pojawia się ogromne zapotrzebowanie na przedmioty, których brakuje na rynku.

Na przekazanym od Zortrax sprzęcie drukujemy maski ochronne oraz zakrywające całą twarz przyłbice. Testujemy i modyfikujemy różne projekty, tak aby znaleźć najbardziej skuteczne oraz wygodne dla użytkownika rozwiązanie. Zwykłe maski chirurgiczne nie stanowią zbyt dużej ochrony, ponieważ są nieszczelne. Nie przylegają dokładnie do twarzy, więc pomimo ich stosowania pojawia się ryzyko zakażenia. Maski, które obecnie testujemy mają służyć pracownikom służby zdrowia, szczególnie narażonym i mającym bezpośredni oraz długotrwały kontakt z chorymi pacjentami.

dr. Jarosław Meyer-Szary z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), który obecnie wraz ze studentami zajmuje się drukowaniem potrzebnego sprzętu

Produkcja tego typu rozwiązań trwa także w siedzibie firmy Zortrax. Do ratowników olsztyńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża trafiła już pierwsza partia 100 przyłbic wydrukowanych na drukarkach 3D. W trosce, aby tworzone rozwiązanie jak najlepiej spełniało swoje funkcje projekt był konsultowany z dr. n. med. Arkadiuszem Trzosem, kierownikiem w Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ratownikami medycznymi z SOR w szpitalu MSWiA w Olsztynie. Dzięki wykorzystaniu filamentów takich jak: Z-GLASS i Z-PETG – przyłbice można sterylizować za pomocą powszechnie dostępnych środków.

Druk 3D pozwolił także na rozwiązanie jednego z problemów, z którym borykają się pracownicy służby zdrowia na całym świecie. W sytuacjach kryzysowych, gdzie pracują razem nieznające się wcześniej osoby – kombinezony oraz środki ochrony osobistej utrudniają identyfikację poszczególnych członków zespołu. Wprowadzenie przyłbic o kilku kolorach z daleka umożliwia identyfikację: ratowników, pielęgniarek czy operatorów sprzętu. Te drobne działania pozwalają na przeprowadzenie szybszej
i efektywniejszej akcji ratunkowej.

GUMed oraz ratownicy z Olsztyna to jedne z pierwszych organizacji jakie uzyskały wsparcie od Zortrax. Ilość projektów, w które angażuje się producent rośnie jednak każdego dnia.

Obecnie w naszej siedzibie, praktycznie przez 24 godziny na dobę pracuje nawet do 140 drukarek 3D. W pracę angażuje się każdy, kto tylko ma taką możliwość. Każdego dnia dowiadujemy się także, że coraz więcej firm i osób na co dzień używając naszych rozwiązań postanowiło zaangażować się w pomoc szpitalom i placówkom medycznym. Możliwość szybkiego przekalibrowania drukarki i prosta, intuicyjna obsługa sprawia, że tworzenie sprzętu ochronnego jest możliwe dla każdego. Użytkownicy, którzy do niedawna drukowali oryginalną biżuterię, części do motorów, samochodów czy projektowali elementy wystroju wnętrz teraz mogą w ciągu kilku godzin stać się producentami niezbędnych dla służb medycznych artykułów.

Mariusz Babula, wiceprezes zarządu Zortrax

Projekt przyłbicy stworzonej przez Zortrax można pobrać bezpłatnie ze strony firmy. Film instruktażowy jest dostępy pod tym linkiem.


Źródło: informacja prasowa Zortrax

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF