...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Inflacja odwraca pandemiczny trend i ogranicza liczbę cyfrowych rozrywek [RAPORT EY]

Badanie EY - Decoding the digital home 2022 – pokazuje, że pandemia zwiększyła zależność gospodarstw domowych od technologii. Wejście w kolejny okres pandemii odznaczający się mniejszą liczbą restrykcji, a także rosnący poziom inflacji wywierają presję na dostawcach usług i zmieniają podejście klientów. Znaczący odsetek gospodarstw domowych niepokoi się, że ich dostawcy usług szerokopasmowych (60 proc.) i telewizji (55 proc.) podniosą miesięczne stawki abonamentowe. Równocześnie 27 proc. gospodarstw domowych rozważa rezygnację z oferty serwisów streamingowych, a ponad 33 proc. planuje przenieść wydatki z usług internetowych i cyfrowej rozrywki na kategorie zakupowe związane z aktywnością na zewnątrz. W połączeniu z rosnącym niepokojem o bezpieczeństwo w Internecie i prywatność danych może to oznaczać spadki w tych segmentach.

 

W Polsce klienci bardzo dużą uwagę przywiązują do ceny i zwłaszcza w czasach galopującej inflacji generalnie nie podejmują spontanicznych decyzji zakupowych. Dostawcy płatnej telewizji, serwisów streamingowych oraz internetu będą musieli bardzo dokładnie zrewidować swoją strategię w oparciu o zmianę potrzeb konsumentów w trudnym otoczeniu ekonomicznym. W ostatnim czasie obserwujemy duże modyfikacje w polityce cenowej i usługowej kolejnych serwisów streamingowych. W większości ograniczają się one, póki co, do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W Polsce podobne działania zapewne spowodowałaby masowy odpływ klientów. Konsumentów z naszego kraju będzie trudno przekonać do zapłacenia więcej, dlatego firmy muszą poszukać nowej ścieżki utrzymania i pozyskiwania klientów – mówi Michał Kopyt, Partner EY Polska, Lider Doradztwa Technologicznego.

Świadomość potrzeb i obawa przed wzrostem cen 

Według badania 40 proc. gospodarstw domowych twierdzi, że ich potrzeby w zakresie łączności internetowej, telewizji i streamingu wzrosły z powodu pandemii. Co ciekawe, 43 proc. spodziewa się, że ich oczekiwania zostaną utrzymane, co przekłada się na obawy dotyczące rosnących kosztów usług. Znaczący odsetek gospodarstw domowych niepokoi się, że ich dostawcy usług szerokopasmowych (60 proc.) i telewizji (55 proc.) podniosą miesięczne stawki abonamentowe. Z kolei  45 procent uważa, że płacą za swoje pakiety za dużo lub nie otrzymują najlepszych ofert.

Wykres 1. Zaniepokojenie wzrostem cen abonamentu

Źródło: Decoding the digital home 2022

Czasy pandemii, przepełnione lockdownami, wpłynęły na zwiększenie zainteresowania odkrywaniem nowych rozrywek cyfrowych (37 proc.). Co czwarty badany (26 proc.) jest otwarty na nowe możliwości doświadczeń internetowych, takich jak metawersum. Rośnie również świadomość konsumentów dotycząca prowadzenia biznesu zgodnego z normami ESG. Badanie EY – Deconding the digital home 2022 – wykazało, że 39 proc. respondentów uważa, iż dostawcy usług internetowych i treści cyfrowych nie robią wystarczająco dużo w kwestii zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Konsumenci planują ograniczyć czas spędzany online

Chociaż pandemia wpłynęła na cyfrowe potrzeby konsumentów, 34 proc. gospodarstw domowych chce skrócić czas spędzony w internecie, a 33 proc. planuje przenieść wydatki z cyfrowej rozrywki i internetu na zakupy związane z aktywnością zewnętrzną. Równocześnie 27 proc. jest zainteresowanych zmniejszeniem liczby subskrypcji platform streamingowych (muzycznych i wideo), a 21 proc. liczby podłączonych urządzeń, które mają w swoich domach. Wynika to nie tylko z chęci oszczędzania, ale również zwiększania czasu spędzonego poza domem i chociaż częściowego powrotu do zewnętrznych aktywności, zaniechanych w okresie pandemicznych restrykcji.

Wykres 2. Gospodarstwa domowe chcą zmniejszyć czas spędzany w świecie cyfrowym

Źródło: Decoding the digital home 2022

Pokolenia cyfrowe stawia na dobre samopoczucie w kwestii korzystania z internetu 

Z badania EY wynika, że 31 proc. respondentów myśli o tym, iż internet może negatywnie wpływać na ich dobre samopoczucie (well-being). Zaniepokojenie maleje wraz ze wzrostem wieku ankietowanych. Tym samym najczęściej zmartwieni tą kwestią są najmłodsi użytkownicy Internetu, czyli pokolenie cyfrowe – osoby poniżej 25 roku życia. Równocześnie 47 proc. z nich często myśli o negatywnym wpływie bycia online na ich samopoczucie. Dla porównania, w przypadku osób 66+ ten odsetek wynosi już tylko 18 procent.

Widoczne są też obawy dotyczące tego, na co można natrafić na stronach internetowych. Wyniki badania wskazują, że 38 proc. ankietowanych bardzo obawia się szkodliwych treści, z jakimi mogą zetknąć się w sieci osoby z ich gospodarstw domowych. Ten lęk przede wszystkim odczuwają przedstawiciele grup wiekowych: 25-34 oraz 35-44  – w obu przypadkach takiej odpowiedzi udzieliło 47 proc. respondentów. Można przypuszczać, że część z tych osób to młodzi rodzice obawiający się nieodpowiednich treści, które może zobaczyć ich dziecko. Najmniej tą kwestią przejmują się starsze grupy, czyli badani w wieku od 55 do 65 lat oraz 66+, gdzie odsetek wyniósł 28 procent.

Wykres 3. Potencjalne niebezpieczeństwo i brak dobrego samopoczucia w czasie korzystania z usług online to główne obawy związane ze światem cyfrowym

Źródło: Decoding the digital home 2022

Usługodawcy powinni wziąć pod uwagę wyzwania związane z dobrym samopoczuciem konsumentów, koncentrując się w szczególności na pokoleniu cyfrowym. To przedstawiciele tej grupy są nie tylko szczególnie narażeni, ale również wrażliwi na szkodliwe treści w internecie. Dotyczy to nie tylko cyberzagrożeń np. ataków hackerskich, ale również kwestii o charakterze społecznym jak cyberbullying. Firmy powinny słuchać swoich klientów i wprowadzać takie zabezpieczenia, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom. Warto jednak zaznaczyć, że o ile ochrona jest priorytetem, nie mniej ważna jest edukacja, co być może pozwoli uniknąć niektórych cyfrowych zagrożeń – mówi Piotr Ciepiela, Globalny Lider ds. Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, EY.

Łączenie kolejnych usług sposobem na utrzymanie klientów 

Zmiana wymagań klientów wymaga również innego podejścia usługodawców. Łączenie usług multimedialnych jest normą. Jednak potrzeby konsumentów również tutaj ulegają zmianie. Aż 50 proc. gospodarstw domowych prawdopodobnie skorzystałaby z dodatkowych funkcji prywatności lub zabezpieczeń w ramach pakietu usług internetowych, a nawet jedna trzecia dodałaby usługi, takie jak inteligentny dom (33 proc.), usługi komunalne np. rachunki za prąd czy gaz  (32 proc.) czy  pakiety zdrowotne (26 proc.).

Wykres 4. W jakim stopniu jesteś zainteresowany/a dołączeniem w przyszłości danych usług do pakietu internetowego?

Źródło: Decoding the digital home 2022

Partnerstwa z innymi podmiotami mogą pomóc dostawcom usług szerokopasmowych oferować nowe kombinacje usług, a także łączyć usługi na nowe sposoby. Już 29 proc. badanych gospodarstw domowych zapłaciłoby więcej za łącze szerokopasmowe z dodatkowymi pakietami, które dawałyby możliwość tworzenia nowych udogodnień cyfrowych w ich domu.

Dostawcy usług zastanawiają się jak sprostać nowym wymaganiom klientów. Zbudowanie partnerskiej relacji z nimi jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. Konsumenci chcą być pewni, że podjęli dobry wybór. Dla 33 proc. gospodarstw domowych otrzymane oferty są niezrozumiałe, a dla 48 proc. badanych, propozycje różnych firm są trudne do porównania pod względem cenowym. Dla wielu wyzwaniem jest również konfiguracja i instalacja usług — zarówno szerokopasmowych, aplikacji telewizyjnych, jak i inteligentnego domu. Co ciekawe, badane osoby w całym procesie niechętnie korzystają ze wsparcia online. Ponad 40 proc. kupuje usługi internetu mobilnego w sklepie stacjonarnym, a 55 proc., w przypadku problemów technicznych, woli zadzwonić do call center.

Firmy powinny dopracować swoje strategie biznesowe. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy powoli wchodzimy w okres charakteryzujący się znacznie mniejszym zasięgiem pandemicznych restrykcji. Chociaż cena jest wciąż kluczowym elementem dla polskich konsumentów, coraz większą rolę odgrywa także możliwość dopasowania usług do indywidualnych potrzeb oraz prostota ofert i sprawna obsługa posprzedażowa. Długofalowa strategia biznesowa musi obecnie uwzględniać także inwestycje w bezpieczeństwo danych oraz możliwie najszerszą automatyzację procesów – podsumowuje Michał Kopyt, Partner EY Polska, Lider Doradztwa Technologicznego.

O raporcie

Decoding the digital home 2022 został oparty na badaniu online przeprowadzonym  przez zespół EY Global Technology, Media & Entertainment, and Telecommunications (TMT). Ankietę wypełniło 20 tys. gospodarstw domowych z Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpani, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Badanie jest prowadzone co roku. Obecna edycja została zrealizowana w lutym 2022 roku. Badanie ma pomóc zrozumieć organizacjom zmieniający się stosunek klientów do technologii, mediów oraz usług telekomunikacyjnych w ich domach oraz firmom oferującym te produkty i usługi.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Future Consumer Index – piąta polska edycja badania EY

Wyniki piątej, polskiej, edycji badania EY – Future Consumer Index – wskazują, że wraz ze znoszeniem pandemicznych restrykcji Polacy chętniej decydowali się na powroty do sklepów stacjonarnych. Podczas, gdy jeszcze w marcu 2021 r. 43% respondentów deklarowało, że odwiedza je rzadziej, to w maju 2022 r. ten odsetek spadł do 20%. Równocześnie rośnie grono konsumentów, którzy wybierają kanał e-commerce. W maju 2022 r. 33% Polaków deklarowało, że będzie zamawiać produkty online zamiast kupować je w sklepach stacjonarnych. To o 9 punktów procentowych (wzrost z 24%) więcej niż jeszcze w marcu 2021 roku. Równocześnie aż 37% ankietowanych uznaje wysokie koszty dostawy za jeden z najbardziej frustrujących czynników podczas zakupów on-line, a 36%, że nie ma zaufania do sprzedawców działających wyłącznie w świecie cyfrowym. Niezmiennie jednak o wszystkim decydować będzie cena, gdyż aż 61% ankietowanych twierdzi że rosnące koszty sprawiają że nie stać ich już na wszystko i muszą szukać oszczędności.

 

Pandemia przyczyniła się do szybkiego rozwoju segmentu e-commerce oraz zmian postaw konsumentów, ale jak pokazują wyniki badania EY – Future Consumer Index – w wielu przypadkach było to działanie wynikające „z potrzeby chwili”. W maju 2022 roku już tylko 20% badanych przyznawało, że rzadziej odwiedza sklepy stacjonarne, podczas gdy jeszcze w marcu 2021 r. ten odsetek wynosił 43%. Różnica wynikająca ze znoszenia pandemicznych ograniczeń wynosi więc aż 23 punkty procentowe. Jednakże, rosnące grono konsumentów wykazuje trwałą zmianę swoich nawyków zakupowych. W maju 2022 r. 33% Polaków deklarowało, że będzie zamawiać online zamiast kupować produkty w sklepach stacjonarnych. W marcu 2021 r. było to 24% – różnica to 9 punktów procentowych. Warte podkreślenia jest fakt, że coraz częściej w tym procesie decyzyjnym korzystają ze wsparcia asystentów głosowych – w maju 2022 r. wskazywało na to 22% ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do marca 2021 r.).

Znoszenie związanych z pandemią restrykcji zadziałało w dwojaki sposób. Dla części konsumentów oznaczało to szybki powrót do starych przyzwyczajeń i robienia zakupów w stacjonarnych sklepach. Inne kontynuowali jednak swoje przyzwyczajenia zakupów on-line lub powrócili do tego modelu po wizycie w galerii handlowej Tymczasem, od kilku miesięcy kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój e-commerce jest inflacja.  Dlatego w utrzymaniu dynamiki wzrostu rynku e-commerce największe znaczenie będą miały inwestycje w innowacje, mające wpływ na niższe koszty realizacji zamówień, a także konsolidacja tego sektora w wyniku której dzięki efektom skali sprzedawcy będą mogli zaoferować konsumentom atrakcyjne ceny– mówi Michał Płotnicki, Partner EY Polska, Lider Sektora E-commerce.

Wyniki badanie EY – Future Consumer Index – wskazują, że to właśnie kosztowne dostarczenie zamówionych produktów (37%), brak możliwości wyboru danego towaru online (24%) oraz uszkodzenie artykułu w czasie dostawy (20%) są uznawane za jednej z najbardziej frustrujących czynników podczas zakupów. Jednocześnie 36% Polaków uważa, że dostępność dostaw stała się w ostatnim czasie jednym z ważniejszych kryteriów zakupowych. Niska jakość usług w tych obszarach może zwiększać prawdopodobieństwo odejściem konsumentów od danego dostawcy lub zwiększać chęć powrotu do stacjonarnego modelu robienia zakupów. W szczególności, gdy rosnąca inflacja ma coraz większy wpływ na decyzje konsumentów. Już 61% Polaków twierdzi że coraz wyższe koszty towarów i usług sprawiają, że nie stać ich na wszystko i muszą oszczędzać.

Rozrywka w trybie on-line. Finanse w trybie off-line

Konsumenci w Polsce coraz chętniej – aczkolwiek wciąż z dużym poziomem ostrożności – wchodzą w świat wirtualnej rzeczywistości. Poza obszarem zakupów, dla większości to na razie strefa rozrywki. Należy spodziewać się dalszego rozwoju tego obszaru życia – już teraz 19% Polaków planuje w dłuższej perspektywie spędzać więcej czasu grając w gry elektroniczne. Co ciekawe, aż 16% ankietowanych zamierza kupować w przyszłości mniej przedmiotów fizycznych, ponieważ więcej czasu spędza w przestrzeni cyfrowej. Należy spodziewać się, że wraz z rozwojem platform takich jak Metaverse ten odsetek będzie rósł.

Coraz szersze wypieranie świata rzeczywistego przez cyfrowy napotyka jednak blokadę w obszarze zaufania. Obecnie 36% konsumentów nie ma go (lub posiada w minimalny stopniu) do sprzedawców wyłącznie internetowych. Równocześnie, aż 76% Polaków wstrzymuje się od korzystania z usług finansowych za pośrednictwem kanałów cyfrowych, a 36% nie wykonuje w ten sposób żadnych transakcji obawiając się o wyciek swoich danych. W dalszym ciągu preferowany jest również bezpośredni kontakt z fizyczną osobą – 47% ankietowanych nie skorzystałoby z usług bota przy podejmowaniu decyzji dotyczących oszczędności i inwestycji.

Pandemia sprawiła, że Polacy na masową skalę odkryli usługi cyfrowe. Dotyczy to obszaru dokonywania zakupów lub poszukiwania rozrywki. Bez wątpienia w tych segmentach należy spodziewać się dalszych wzrostów, zwłaszcza w sytuacji gdy konsumenci masowo poszukują oszczędności, a internet daje im szerokie możliwości porównywania cen w różnych źródłach. Jednak na tym etapie kończy się często również zaufanie Polaków do cyfrowego świata. W obszarach związanych z finansami pozostajemy nadal  tradycjonalistami, a proces przejścia do świata cyfrowego jest znacznie wolniejszy niż w przypadku zakupów lub rozrywki. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć percepcja potencjalnych zagrożeń. Nieudane zakupy niosą za sobą o wiele mniejsze konsekwencje niż potencjalny wyciek wrażliwych danych osobowych i finansowych podsumowuje Grzegorz Przytuła, Partner EY-Parthenon, ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

O badaniu

Piąta polska edycja badania EY –  Future Consumer Index –  przygotowana przez EY Polska przeprowadzona została w dniach 17-27  maja 2022 roku na grupie 1000 osób w wieku 18-65 lat.

Swoim zasięgiem badanie objęło cały kraj i wszystkie grupy społeczne. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące obecnych zachowań zakupowych, nastrojów i przewidywanych postaw w najbliższej przyszłości.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

W którym kierunku należy zmierzać w 2022 roku?

EY baner

Przygotuj skrojony na miarę plan transformacji, by móc wejść na wyższy poziom rozwoju Twojej organizacji.

W skrócie:
 1. Dostosowanie strategii i planów transformacji nigdy dotąd nie było tak ważne
 2. Kluczowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju ewoluują, dlatego konieczność działania w tej materii jest pilna
 3. Stabilny wzrost zawsze pozostanie priorytetem, wymaga to jednak wypracowania sposobów mierzenia oraz oceny efektów realizacji tego celu

Programy szczepień vs. nowe warianty COVID. Ożywienie gospodarcze, któremu towarzyszą wyzwania w łańcuchu dostaw. Kolejne obostrzenia, nowe inwestycje i cyfrowa walka o klienta. Rok 2021 był kolejnym rokiem dużej niepewności, a 2022 zapowiada się pod tym względem niewiele lepiej.

Jednak pośród silnych turbulencji gospodarczych, społecznych i geopolitycznych nie brakuje nowych możliwości, szans czy nadziei. Przedsiębiorcy, którzy mają śmiałe ambicje są gotowi wrzucić wyższy bieg i przyspieszyć transformację swoich firm. Umożliwia im to nowoczesna technologia, nieograniczona dostępność do właściwych danych oraz profesjonalnych pracowników. Dzięki temu mogą oni wyprzedzić konkurencję i uwolnić ukryty potencjał oraz znaleźć nowe źródła tworzenia wartości dodanej.

Analizując w najdrobniejszych szczegółach wyzwania i możliwości jakie niesie ze sobą ten rok, EY zebrał najistotniejsze spostrzeżenia, które pomogą liderom stawić czoło rysującym się wyzwaniom. Są to:

Zmiana strategii i transformacji na długoterminowy plan działania
Przyjęcie zrównoważonego rozwoju (ESG) bazującego na budowaniu wartości dodanej
Zorientowanie na cele oraz wypracowanie efektywnych sposobów oceny ich realizacji

Rozdział 1

Radykalnie zmień swoją strategię i plany transformacji
Wszystko, co robisz powinno dostarczać długoterminowej wartości wszystkim Twoim interesariuszom. To jednak wymaga strategicznego przeglądu podejmowanych działań i następującej po tym dynamicznej oraz kompleksowej transformacji.

Zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19 sprawiają, że liderzy biznesowi nadal poszukują sposobów na zidentyfikowanie, a następnie wykorzystywanie pojawiających się szans i możliwości, które przyniosą długoterminową wartość ich organizacjom.

Coraz bardziej oczywiste staje się, że na drodze do sukcesu trzeba radykalnie zmienić podejście do wielu kwestii. EY przeprowadził szereg badań na ten temat.

Moje osobiste obserwacje gwałtownie zmieniającego się makro- i mikro-otoczenia, a także rozmowy z liderami firm pokazują, iż dotychczasowe modele działania często nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Skokowa cyfryzacja kanałów sprzedaży i obsługi, automatyzacja procesów produkcji czy świadczenia usług, praca zdalna stająca się normą w wielu branżach – to tylko wybrane wyzwania w mikro skali. Dziś wiele organizacji, aby utrzymać lub wzmocnić pozycje w swoich sektorach, musi zwinnie transformować swoje modele biznesowe i strategie działania, integrując je ściśle z najnowszymi rozwiązaniami cyfrowymi, a jednocześnie zapewniając im wysoki poziom cyberbezpieczeństwa
Iwona Kozera, EY Polska, Consulting, Partner Zarządzający

Aby odnieść sukces, coraz bardziej oczywiste staje się, że konieczna jest radykalna zmiana podejścia do wielu kwestii. Z całą pewnością ogólna strategia i plany transformacji opartej na technologii muszą być bardziej do siebie dopasowane. W tym celu zbadaliśmy: czego można się nauczyć od liderów w tej dziedzinie, jakie praktyczne kroki można podjąć oraz którzy członkowie kadry kierowniczej mogą mieć kluczowe znaczenie dla zmian, które należy wprowadzić w tej materii.
Wychodzimy na prowadzenie czy dajemy się wyprzedzić?
Pandemia COVID-19 przyczyniła się do przeprowadzenia kompleksowych analiz strategicznych oraz przeglądu wykorzystania przez firmy możliwości inwestycyjnych w celu dostosowania działań do szybko zmieniającego się środowiska konkurencyjnego. W rezultacie, w obszarze fuzji i przejęć 2021 r. był „najgorętszym” pod tym względem okresem w historii.

Według najnowszego badania EY CEO Imperative, prężnie działające firmy spodziewają się wzrostu rocznych przychodów o sześć punktów procentowych w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy te, którym zaledwie udało się przetrwać, przewidują spadek o trzy punkty procentowe. EY, aby wspierać firmy w ich rozwoju przeprowadził badanie, które dobitnie pokazuje to, co wyróżnia przedsiębiorstwa, które dobrze prosperują. W efekcie, możliwe jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak przyspieszyć realizację planu, by nie zostać w tyle za konkurentami?

Wytycz własną drogę do sukcesu
Aby stworzyć długoterminową wartość, zidentyfikowaliśmy kilka praktycznych kroków, które pomogą Twojej firmie nie tylko nadrobić zaległości, ale też wyprzedzić konkurencję. Zorientowanie na potrzeby klientów i pracowników w organizacji skoncentrowanej na ludziach ma kluczowe znaczenie. Coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie ekosystemów oraz partnerstw w celu zwiększenia innowacyjności, a także szybkiego wdrażania skutecznych technologii. Zrównoważone podejście do środowiska w działalności firmy zmienia się z oczekiwanego na absolutnie niezbędne. Dowiedz się, jak rozwijać biznes we wszystkich tych obszarach.

Inwestycja w nowe technologie stała się domeną przedsiębiorstw, które są widoczne w wyścigu z konkurencją: częściej wykorzystują systemy CRM i CDP, narzędzia do analityki oraz rozwiązania chmurowe. Raport EY Polska „Technologiczna transformacja marketingu” wskazuje, że wyróżniają się większą otwartością, przy czym dużą uwagę zwracają na kluczowe wyniki efektywności. To oznacza, że wyścig z konkurencją wymaga także technologicznego silnika
Michał Kopyt, EY Polska, Partner w dziale Doradztwa Biznesowego, Lider Doradztwa Technologicznego w EY

Dyrektorzy operacyjni dołączą do grona zwycięzców….
Praca świadczona zdalnie, zaburzone łańcuchy dostaw i nieprzewidywalne zachowania klientów sprawiły, że dyrektorzy operacyjni (COO) znaleźli się w centrum dyskusji o strategicznych planach na przyszłość. Zidentyfikowaliśmy cztery sposoby, dzięki którym mogą oni przyczynić się do zmiany przyszłości organizacji, począwszy od wykorzystania unikalnych informacji o klientach poprzez przeprojektowanie i zmotywowanie swoich pracowników, aż po sięgnięcie po wyjątkowe talenty pracownicze. O nie właśnie trwa na rynku prawdziwa walka.

…ale pojawia się nowy profil CIO
Do niedawna typowa rola CIO koncentrowała się, przede wszystkim, na zarządzaniu całym dostępnym arsenałem technologii i wsparciu biznesu. Jednak 96% CIO przebadanych w 2021 roku potwierdziło, że ich rola wykracza obecnie poza tradycyjne obowiązki związane ze sferą IT. Określenie w jakim stopniu może stać się to decydujące dla powodzenia planu transformacji Twojej organizacji zależy od umiejętności CIO. Musi mieć on zdolności transformacyjne, które potrafi wykorzystać do efektywnego zarządzania złożonymi ekosystemami, harmonijnej współpracy i współtworzenia wartości dodanej z innymi partnerami na szczeblu C-suite.

Współczesny CIO powinien także umiejętnie wykorzystywać swoją wiedzę o pojawiających się technologicznych trendach, by określić kierunek strategii oraz budować innowacyjne możliwości w celu osiągnięcia stabilnego wzrostu oraz zwiększenia przychodów
Michał Kopyt, EY Polska, Partner w dziale Doradztwa Biznesowego, Lider Doradztwa Technologicznego w EY

W konsekwencji, upewnienie się, że dyrektor IT w organizacji jest współodpowiedzialny za biznesową transformację, a nie tylko cyfrową, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Rozdział 2

Przyjmij zrównoważony rozwój bazujący na wartościach
W miarę jak rośnie presja, by działać w sposób bardziej odpowiedzialny, nadszedł czas, by uznać zrównoważony rozwój nie tylko jako obowiązek, ale także jako szansę.

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) nadal zajmują ważne miejsce na liście priorytetów liderów biznesu na całym świecie. Od kryzysu klimatycznego po niesprawiedliwość społeczną. Jest wiele różnych rzeczy, które firmy mogą i powinny zrobić, aby uczynić świat lepszym. To właśnie dlatego EY jest firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla. Są jednak bardziej złożone kwestie, którymi należy się zająć, by społeczeństwo jako całość mogło odnieść z tego wymierne korzyści.

Oczekiwania klientów zmieniają się bardzo szybko
Pojawiają się coraz liczniejsze sygnały, że konsumenci realizują obietnice płacenia więcej za produkty i usługi, które niosą za sobą wartości zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego liderzy biznesowi potrzebują spójnego planu, który zapewni im możliwość sprostania głównym wyzwaniom związanym z dostarczaniem tego typu produktów i usług. Zidentyfikowaliśmy pięć różnych strategii, w tym zakresie. Powinny one pomóc utrzymać konsumentów podczas trwającej transformacji.

Partnerstwo kluczem do redukcji emisji dwutlenku węgla
Dbałość o bardziej zrównoważoną przyszłość to obowiązki każdego z nas. Za przykład może służyć konieczność prowadzenia intensywnych działań w zakresie uzyskania dostępu do zielonej energii. Analiza EY wykazała, że aby zaspokoić globalne potrzeby w zakresie rozwoju energii odnawialnej, do 2050 roku konieczne są dodatkowe inwestycje o wartości 5,2 biliona USD. Warto jednocześnie podkreślić, że istnieje trzynaście tysięcy „gotowych do realizacji”, które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i jednocześnie do ożywienia gospodarczego. Do ich wdrożenia niezbędne jest jednak partnerstwo i współpraca na każdym szczeblu: międzynarodowym, krajowym, zarówno w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Zrównoważone łańcuchy dostaw mają coraz większe znaczenie
Do czasu pojawienia się pandemii COVID-19 temat dotyczący łańcuchów dostaw rzadko pojawiał się w przestrzeni publicznej. Tymczasem przez ostatnie dwa lata starano się ze wszech miar zapewnić opinię publiczną, że są one wystarczająco sprawne i elastyczne, aby terminowo realizować wszystkie zamówienia. Dziś firmy dokonują jednak ponownej oceny tego, jak łańcuchy dostaw wpływają na ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego szukając odpowiedzi na pytanie, które z nich przynoszą korzyści pod względem ekologicznym, operacyjnym oraz finansowym przyjrzeliśmy się wnikliwie, w jaki sposób dokładniejsza analiza może pomóc w zidentyfikowaniu właściwej strategii z tym związanej.

Trudno znaleźć firmę, która w ostatnich latach nie przedstawiła planu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Należy postawić sprawę jasno – nadchodzi czas weryfikacji ekologicznych deklaracji. Konsumenci, partnerzy biznesowi oraz instytucje finansowe zaczęli mówić sprawdzam. To dobrze. Wzrośnie zaufanie do firm, które przekuły swoje plany w realne działania. W biznesie przekłada się to na szereg korzyści np. tym przedsiębiorstwom łatwiej będzie uzyskać finansowanie na dalszą ekspansję
Jarosław Wajer, EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Dekarbonizacja jest ogromną szansą, a nie przykrym obowiązkiem
Technologia i metody wychwytywania dwutlenku węgla zyskują coraz większą popularność. Łatwiej też o ich dofinansowanie. W związku z tym, że niektóre z najlepiej prosperujących firm na świecie zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, nadszedł odpowiedni moment, aby przyjrzeć się długoterminowej wartości, jaka się z tym wiąże. Na początku 2021 r. analizowaliśmy, w jaki sposób wychwytywanie dwutlenku węgla można przekształcić w możliwość o charakterze komercyjnym, a także jak pomóc firmom w realizacji ich zobowiązań klimatycznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że warto jest się nad tym wnikliwie zastanowić.

Rozdział 3

Nadal koncentruj się na realizacji celu, ale także na wypracowaniu sposobów mierzenia oraz oceny efektów jego urzeczywistniania
Tworzenie długoterminowej wartości dla szerszego grona interesariuszy wymaga obecnie, w równym stopniu, pokazania im wpływu działalności na rzecz jej osiągnięcia, co związanych z tym zamiarów.

Organizacje wykorzystały ostatnie dwa lata zawirowań, aby ponownie przyjrzeć się swoim celom. W wielu przypadkach uznano, że stare sposoby działania dla ich realizacji nie mają już racji bytu. Jednakże istnieje również świadomość, że to, co nastąpi później, wciąż pozostaje kwestią otwartą.

Zrównoważany rozwój jest bezpośrednio związany z technologią. Począwszy od wyeliminowaniu prawie wykorzystania papieru poprzez wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów, przez pracę zdalną i realizację zadań przez pracowników, po zaawansowane transformacje procesów produkcyjnych. W idealnym świecie wszystko przebiega w sposób harmonijny. W rzeczywistości, przy tak duże zmianie organizacyjnej / transformacyjnej, każda organizacja jest narażona na atak hakerski, który znacząco może zaburzyć lub wręcz uniemożliwić jej dalsze funkcjonowanie. Związane z pandemią technologiczne przyspieszenie tylko to ryzyko zwielokrotniło, dlatego zrównoważony rozwój to również zapewnienie niezbędnej cyfrowej ochrony / bezpieczeństwa kluczowych zasobów w przedsiębiorstwie
Kazimierz Klonecki, EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Cyberbezpieczeństwa

Pięć obszarów, które prowadzą do zapewnienia zrównoważonego rozwoju
W wyniku rozmów z wieloma dyrektorami generalnymi zidentyfikowaliśmy pięć kluczowych elementów, które są podstawą strategii wzrostu. Są to: zaufanie, zrównoważony rozwój, technologia, biznes i ludzie. Odkryj, jak rozwijanie ich w Twojej firmie pozwoli Ci wykorzystać przewagę konkurencyjną, którą mogą zapewnić te właśnie czynniki.

Jeszcze niedawno zrównoważony rozwój rozpatrywany był wyłącznie w kategoriach ekologii. Obecnie ten aspekt ma znacznie szersze znaczenie. Firma, która wytwarza produkty w sposób korzystny dla środowiska, ale jednocześnie nie promuje różnorodności wśród pracowników, nie będzie rozpatrywana jako zrównoważona. Wprowadzane rozwiązania muszą mieć charakter kompleksowy, a świadome tego organizacje zyskują możliwość budowania w ten sposób przewagi konkurencyjnej
Marek Kamiński, EY Polska, Consulting, Partner, Advisory Market Leader

Inwestorzy instytucjonalni pozostają integralną częścią podróży do bardziej zrównoważonej przyszłości
Globalne badanie inwestorów instytucjonalnych EY z 2021 roku wykazało, że inwestorzy coraz bardziej doceniają czynniki pozafinansowe, takie jak wyniki ESG, w odniesieniu do swoich strategii inwestycyjnych i procesu podejmowania decyzji. Uznając, że konieczne jest bardziej dojrzałe podejście do pomiaru wszystkiego, od zielonej energii po różnorodność w zarządzie, zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych działań, które firmy mogą podjąć, aby zapewnić, że ich cele i ambicje finansowe uzupełniają się, a nie pozostają ze sobą w konflikcie.

Podsumowanie

Realizacja tych ambicji wymaga dziś radykalnie odmiennego podejścia do łączenia strategii, transakcji, transformacji i technologii, gdzie projekt i realizacja na każdym kroku się wzajemnie uzupełniają. Patrząc w przyszłość, czy już dziś wiesz, jak osiągnąć realne korzyści w pościgu za zmianami budując jednocześnie lepiej funkcjonujący świat?


Źródło: EY Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pandemia nie przeszkodziła firmom rodzinnym [BADANIE]

biznes rodzinny

Największe firmy rodzinne mają 7,28 bln USD przychodów i trzeci największy wkład w globalne PKB. Zatrudniają ponad 24 miliony osób w 45 jurysdykcjach – wynika z najnowszej edycji Indeksu Firm Rodzinnych 2021. Przeszły stosunkowo łagodnie przez pandemię – dotyczy to również firm w Polsce - dzięki m.in. przedsiębiorczości, elastyczności i długoterminowej wizji rozwoju.

Pandemia i związane z nią wyzwania nie zagroziła największym firmom rodzinnym, wynika z przygotowanego przez EY Indeksu Firm Rodzinnych 2021. Wręcz przeciwnie – dzięki elastyczności, innowacyjności oraz społecznej odpowiedzialności wykorzystały nowe możliwości do rozwoju. Niektóre z nich, jak np. Mars czy Arcelor Mittal, przestawiły produkcję i skoncentrowały się na środkach ochrony osobistej czy osłon na twarz.

Znaczenie dla światowej gospodarki

Pięćset największych firm rodzinnych generuje przychody w wysokości 7,28 bln USD. Są trzecią, po USA i Chinach, największą siłą globalnej gospodarki, mimo spadku światowego PKB w 2020 r. o 3,5% (wg prognozy Banku Światowego z lipca 2021 roku).

Firmy rodzinne w Polsce odgrywają w gospodarce coraz większą rolę, w miarę jak dojrzewa nasz rynek. Największe z nich to już duzi gracze rozpoznawani i szanowani poza krajem. Firmy te często przechodzą łagodnie przez pandemię. Dlaczego? Po pierwsze: przedsiębiorczość i zwinność mają w DNA swoich rodzinnych organizacji. Po drugie, z natury dominuje tu perspektywa długoterminowa, która wygrywa z nagłymi, liczonymi krótkookresowo cięciami kosztów. Po trzecie wreszcie, w wielu firmach rodzinnych pracownicy czują się i są traktowani jak członkowie rodziny – to także powód, dla którego łagodniej przechodzą przez pandemię, dotykającą biznesu tak bardzo właśnie w wymiarze ludzkim.

Marek Jarocki, Partner EY Polska

EY promuje firmy rodzinne w ramach konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Igor Klaja, założyciel firmy OTCF i zwycięzca 18. edycji konkursu, będzie w czerwcu tego roku rywalizował z laureatami lokalnych edycji konkursu o miano EY World Entrepreneur Of The Year.

Geografia

Prawie połowa (236) firm rodzinnych badanych przez EY w ramach Indeksu Firm Rodzinnych 2021 pochodzi z Europy, a liderem są Niemcy, w których 90% wszystkich spółek to rodzinne biznesy. Z kolei USA mają tych firm najwięcej (119), bo prawie jedną czwartą wszystkich ujętych w Indeksie. Amerykańskie firmy rodzinne generują 2,5 bln USD przychodów i zatrudniają ponad 6 milionów ludzi. Siedem z 10 największych na świecie to firmy amerykańskie z Walmartem czy Fordem na czele.

ey-ip-firmy-rodzinne-przychody-panstwa.
Źródło: EY

 

Azjatyckie firmy odpowiadają za aż 87% przychodów całego regionu Azji i Pacyfiku, czyli w sumie za 835 mld USD.

Sektory gospodarki

Ponad jedna trzecia badanych firm działa w tradycyjnych sektorach – głównie konsumenckim i produkcyjnym. Warto pamiętać, że funkcjonują na rynku od dziesiątek lub wręcz setek lat, kiedy nowoczesne sektory, takie jak technologie czy nowe produkty oraz usługi finansowe nie istniały.

ey-ip-firmy-rodzinne-sektory
Źródło: EY

 

Przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcyjnym odpowiadają za 1,08 bln USD przychodów wszystkich firm Indeksu.

Pokolenie sukcesu

Najstarszą firmą rodzinna jest japońska Takenaka Corporation mająca ponad 400 lat. Osiągniecie znaczącej pozycji rynkowej trwa, dlatego 75% firm badanych przez EY ma ponad 50 lat. Stulatki to 32%, a ich przychody wynoszą 2,1 bln USD.

Nie tylko same firmy są wiekowe, ale także ich zarządzający. Średnio członkowie rad nadzorczych i zarządów to sześćdziesięciolatkowie. Ale młodsze pokolenie (40 lat i mniej) zaczynają odgrywać coraz większą rolę wchodząc do władz. Wnoszą ze sobą znajomość nowoczesnych technologii, zmieniających się potrzeb konsumentów i pracowników. A także inne podejście do zróżnicowania władz firm pod względem płci.

Sukcesja jest obecnie największym wyzwaniem dla firm rodzinnych w Polsce. Pokolenie osób, które zakładały większość firm rodzinnych w Polsce, powoli szuka następców. A nie jest to łatwe, gdyż dzieci założycieli często mają własne plany lub pomysły na prowadzenie biznesu. Nierzadko zdarza się więc, że wyjściem z sytuacji jest podział linii biznesowych, czy wręcz sprzedaż firmy, aby uzyskać fundusze na rozwój alternatywnych pomysłów biznesowych.

Magdalena Kasiarz, Associate Partner w kancelarii EY Law

Obecnie niecała 1/5 (17%) członków rad nadzorczych i zarządów firm rodzinnych to kobiety. W gronie organizacji zarządzanych przez kobiety 54% pochodzi z Europy, 30% z obu Ameryk i 13% z Azji i Pacyfiku. Spośród wszystkich firm Indeksu tylko 5% ma kobietę na stanowisku prezesa.

Standardy ESG

Firmy rodzinne zdają sobie sprawę z oczekiwań konsumentów, pracowników inwestorów oraz pozostałych interesariuszy obejmujących kwestie klimatyczne, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social and governance). Ponad połowa (53%) stosuje przynajmniej jeden standard ESG. Głównie jest to raportowanie o zrównoważonym rozwoju (GRI Sustainability Disclosure). Najczęściej robią to firmy (51%) z regionu EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka), 1/3 firm z obu Ameryk i 19% z regionu Azji i Pacyfiku.

O badaniu

EY przygotowuje Indeks Firm Rodzinnych co dwa lata od 2015 roku. Tegoroczny został opracowany we współpracy ze szwajcarskim Uniwersytetem St. Gallen.

Podstawą jest ranking firm rodzinnych, przy czym Indeks obejmuje 500 największych firm pod względem przychodów, zarządzanych przez przynajmniej drugie pokolenie, w których rodzina ma połowę udziałów (lub 32% w przypadku spółek publicznych).


Źródło: EY 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Idealny Onboarding [RAPORT]

Idealny onboarding

Swój pierwszy dzień w pracy pamiętamy bardzo długo… Jak zadbać, aby wdrożenie nowego pracownika było synergicznym pasmem zwycięstw dla niedawnego kandydata, jego szefa, zespołu i całej firmy? Pomoże w tym raport Idealny Onboarding, w którym wypowiada się 13 ekspertów i ekspertek świata biznesu, HR, komunikacji i marketingu zaproszonych przez HR Link i Golden Line.

Idealny Onboarding

Pojawiła się kolejna pomocna publikacja całkowicie poświęcona temu, jak skutecznie przeprowadzić proces wdrażania nowego pracownika. Jak sprawić, żeby onboarding nie był tylko procesem HR, ale rzeczywiście wpływał na biznes?

Karolina Karwowska onboarding

Poznaj inspiracje 13 ekspertów zaproszonych przez @HRlink i @Goldenline do raportu Idealny Onboarding i sięgnij po: http://bit.ly/onboardraport.

Proces rekrutacji i onboardingu nowych pracowników powinien być bardzo podobnie zbudowany jak proces pozyskiwania i obsługi klientów – z intencjonalnością i intensywnym skupieniem się na pozytywnych doświadczeniach z marką i emocjach nowych pracowników. Onboarding jest pierwszym wrażeniem jakiego doświadczają nowi pracownicy w kontakcie z pracodawcą, jego marką, nową pracą i nową organizacją. Dlatego tak istotne jest, aby to pierwsze wrażenie od samego początku było pozytywne i spójne z tym, co obiecywał proces rekrutacji

WARTO PAMIĘTAĆ:

 • Upewnij się, że nowi pracownicy doświadczają prawdziwej marki pracodawcy, misji, wartości i kultury organizacji podczas onboardingu
 • Marka i wizerunek pracodawcy są definiowane przez doświadczenia pracowników na każdym z etapów jego podróży przez firmę
 • Nowi pracownicy już na etapie onboardingu powinni rozumieć wyjątkowość firmy i dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich praca pomaga wypełniać jej misję i cele

Pierwsze 90 dni w nowej firmie decydują o tym, czy pracownik zostanie w organizacji na dłużej i bę dzie chciał być zaangażowany.
W ten sam sposób, w jaki wykorzystujesz wartości marki pracodawcy do przyciągania talentów z zewnątrz, tych samych wartości używaj, aby angażować i utrzymywać najlepszych pracowników w organizacji.

Karolina Karwowska, Expert Employe Experience, Rada Programowa Dream Employer

Spis treści:

 • Jak zaprojektować onboarding: Daria Siwka, bardzoHR
 • Kultura organizacyjna a onboarding: Joanna Fierla-Jakubowicz, EY
 • Onboarding a wizerunek firmy: Karolina Karwowska, Dream Employer
 • Pre-onboarding: Marta Kozieł, Antal Polska
 • Zdalny onboarding: Marta Domasz, WP Desk
 • Wdrożenie pracownika: Barbara Sapiołko, Santander Bank Polska
 • Powitanie w pracy: Joanna Kabat-Szwaba, Ten Square Games
 • Komunikacja w onboardingu: Krzysztof Sidorowicz, HRlink
 • Onboarding międzynarodowy: Kamila Chodorowska, Selena
 • Znaczenie zespołu i managera w onboardingu: Wojciech Paździor, Active
 • Strategy Buddy w nowej rzeczywistości : Alina Michałek, HRlink & Goldenline
 • Zmierz onboarding: Bartosz Furtak, Employer Branding Institute
 • Onboarding a biznes: Adam Piwek, HRlink & Goldenline

POBIERZ PEŁNY RAPORT 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

EY: Europa z największym ryzykiem podatkowym dla firm [BADANIE]

Podatki

Europa jest postrzegana jako obszar o największym ryzyku podatkowym dla firm w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z najnowszej edycji badania 2021 EY Tax Risk and Controversy. To efekt pandemii i nadszarpniętych budżetów państwowych, a także niepewności regulacyjnej. Szefowie działów podatkowych firm obawiają się nie tylko zwiększenia obciążeń podatkowych, ale i nasilenia ich egzekucji. Zaraz za Europą, w zestawieniu regionów o największym ryzyku podatkowym plasują się Ameryka Północna i Południowa oraz obszar Azji i Pacyfiku.

Więcej podatków i lepsza egzekucja

Respondenci badania EY obawiają się zwiększenia płaconych danin dla fiskusa: 51% oczekuje wzrostu podatków bezpośrednich, a 44% – pośrednich. Trzy czwarte (75%) respondentów twierdzi, że również reformy podatkowe w ich kraju wdrożone w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyły ryzyko podatkowe. Dodatkowo, ponad połowa (53%) ankietowanych kierowników działów podatkowych z sektora korporacyjnego spodziewa się nasilenia egzekucji podatków w ciągu kolejnych trzech lat, choć obawy te nie są jednorodne i zależą od branży – media i rozrywka (57%), ropa naftowa i gaz ziemny (59%), telekomunikacja oraz life sciences (68%).

Biznes jest pełen obaw, że szereg krajowych programów antykryzysowych wraz z licznymi transferami socjalnymi na tyle wydrenował budżety, że rządy będą szukały w kieszeniach przedsiębiorców środków na pokrycie tych wydatków. Powszechne są obawy o zwiększenie podatków i jeszcze bardziej drobiazgowe kontrole organów skarbowych. W obecnej, trudnej kondycji przedsiębiorstw, mocno nadwyrężonej przez pandemię, tego typu posunięcie rodziłoby niewątpliwie ryzyko pogłębienia problemów finansowych firm. Może się jednak okazać, że do tego typu działań dojdzie i – jak pokazują wyniki badania EY – wśród ponad połowy firm istnieje realna obawa, że może się to wydarzyć.

Michał Goj, Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Lista ryzyk podatkowych

Po raz trzeci z rzędu na czele listy ryzyk podatkowych znalazły się ceny transferowe, których rozliczenie jest bardziej skomplikowane w wyniku efektów pandemii. Ankietowani wśród obszarów ryzyka wskazywali także na kwestie imigracyjne i związane z rezydencją pracowników, którzy utknęli za granicą. Inne to raportowanie strat finansowych związanych z pandemią, wnioskowanie o zwroty podatkowe, a nawet pozyskiwanie wsparcia finansowego, mającego niwelować skutki pandemii. Respondenci obawiają się również przyspieszenia wdrażania zaawansowanej analityki danych przez organy podatkowe.

W Polsce od kilku lat obserwujemy, że celem organów skarbowych jest ograniczenie liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności. Pomagają w tym między innymi gromadzone, w coraz większej ilości dane dotyczące poszczególnych podatników (JPK, STIR, VIES, MDR, Fundament Danych), a także zaawansowane narzędzia analityczne dzięki którym do kontroli (poza wynikającymi wprost z naruszenia przepisów) typowane są firmy, w których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości (tzw. ekonomika kontroli).

Michał Goj, Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Wygrają proaktywni podatkowo

Zwiększone ryzyko sporów z fiskusem powoduje, że obszar podatkowy staje się coraz ważniejszą częścią firmy, a dwie trzecie respondentów (66%) stwierdziło, że zarządy są coraz bardziej zainteresowane tymi kwestiami.

Firmy mają wciąż sporo pracy, by wdrożyć rozwiązania skutecznie broniące je przed wykazaniem nieprawidłowości w rozliczeniach i ewentualnymi karami finansowymi. Połowa (50%) respondentów wspiera się strategią podatkową (Tax Control Framework – TCF), by odpowiednio zarządzić ryzykiem podatkowym. Jednak jedynie 47% monitoruje zmiany podatkowe na poziomie międzynarodowym, a 37% standardowo sprawdza własne zeznania podatkowe przy pomocy analityki danych. Równolegle, 40% twierdzi, że prowadzi jasno zdefiniowaną proaktywną politykę Co-operative tax compliance (CTC), czyli zgodności z prawem podatkowym wynikającej ze współpracy fiskusa i podatnika, a 35% posiada jasno zdefiniowaną politykę Advance Pricing Agreement (APA).

Wygrają ci, którzy będą proaktywnie podchodzić do zagadnień podatkowych: zarządy powinny być gotowe na działania fiskusa i reagować na nie zanim organy podatkowe podejmą działania. Obecnie w sądach administracyjnych w Polsce większość spraw dotyczy kwestii podatkowych. Odpowiednia dokumentacja kluczowych transakcji i wyliczeń podatków jest niezbędna w przypadku kontroli i ewentualnego dalszego postępowania sądowego. Kluczowa będzie też rozbudowa technologii wspierającej rozliczenia i analizy podatkowe.

  Agnieszka Tałasiewicz, Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY


Źródło: EY Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Igor Klaja, założyciel firmy OTCF zwycięzcą 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Przedsiębiorca roku EY

Tytuł EY Przedsiębiorca Roku 2020 otrzymał Igor Klaja, założyciel firmy OTCF, który został również zwycięzcą konkursu w kategorii Produkcja i Usługi. W kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność nagrodę otrzymał Dawid Zieliński – zarządzający firmą Columbus Energy, natomiast w kategorii Nowy Biznes – twórcy firmy Roger Publishing – Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki.

W tym roku przyznano również pięć Nagród Specjalnych, którymi wyróżnieni zostali Ewa Chodakowska, Jacek Świderski, Krzysztof Folta i Michał Mikulski. Jury w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju – Partnerem Konkursu, przyznało także Nagrodę Specjalną za ekspansję międzynarodową. Wyróżnienie to otrzymał Leszek Gierszewski – założyciel spółki DRUTEX.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 4 marca podczas Gali Finałowej na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Tegoroczni laureaci polskiej edycji międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku udowadniają, że polscy przedsiębiorcy potrafią nawet w warunkach pierwszej od 1989 r. recesji rozwijać swoje firmy. Wyprzedzają oni rynek, oferując unikalne produkty i usługi, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, ale kreują też nowe, skuteczne modele biznesowe. To prawdziwi liderzy, którzy potrafią przewodzić zespołom, budować więzi z pracownikami i jednoczyć ich we wspólnym celu, który na pierwszy rzut oka wydaje się nieosiągalny.Czas pandemii pokazał, jak bardzo istotne jest myślenie o przedsiębiorczości właśnie w takich kategoriach i jak istotna w tak trudnej do przewidzenia sytuacji jest postawa lidera. To od niej zależy nie tylko sytuacja przedsiębiorstwa, ale i wielu – często niezwiązanych z nim bezpośrednio ludzi. Z ogromną dumą będziemy przyglądać się i przede wszystkim kibicować polskiemu laureatowi podczas światowego finału konkursu EY Entrepreneur of the Year, który odbędzie się już w czerwcu.

Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska

Zwycięzcy kategorii głównych

Igor Klaja OTCF
Źródło: EY Polska

Tegoroczny zdobywca tytułu EY Przedsiębiorca Roku Igor Klaja, twórca firmy OTCF (będącej właścicielem m.in. marki 4F, Outhorn czy Under Armour) – to w ocenie Jury „przedsiębiorca, który nigdy się nie poddaje, ciągle przesuwa granice swoich możliwości, a kryzys zamienia w szansę”. Firma OTCF przetrwała lockdown dzięki mocnym fundamentom działalności, opartym na zaangażowaniu, zaufaniu oraz transparentności, a sam Igor Klaja uważa, że kryzys związany z pandemią COVID-19 umocnił go jako lidera. W trakcie pandemii obiecał pracownikom, że nie będzie zwolnień i słowa dotrzymał.

Za „zbudowanie silnej marki opartej na ludziach, dla których biznes jest grą zespołową” założyciel OTCF otrzymał również nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi.

Igor Klaja będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2020. O tytuł najlepszego przedsiębiorcy na świecie, Polak będzie rywalizował ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z blisko 60 państw.

 

Dawid Zieliński
Źródło: EY Polska

W kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność zwyciężył Dawid Zieliński, zarządzający firmą Columbus Energy. Jury nagrodziło go za „wykorzystanie światowego megatrendu do błyskawicznej budowy dużej firmy będącej częścią zielonej gospodarki.” Columbus Energy oferuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Realizuje też projekty farm fotowoltaicznych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dawid Zieliński jest przekonany, że OZE i nowoczesna energetyka to już nie jest moda, ale konieczność.

 

 

Nicole Sochacki i Jakub Wójcicki
Źródło: EY Polska

Nagrodę w kategorii Nowy Biznes za „zbudowanie ponad milionowego środowiska osób, obserwujących działalność spółki, stanowiących inspirację dla jej rozwoju, a na koniec konsumentów jej produktów” otrzymali Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki, lekarze, twórcy firmy Roger Publishing. Swoją działalność rozpoczynali od profilu na Instagramie, dzisiaj gromadzą wokół siebie nie tylko licznych obserwatorów, ale prowadzą firmę oferującą produkty skierowane przede wszystkim do rodziców i przyszłych rodziców, powstałe w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną i uwzględniające potrzeby klientów. W swojej działalności nie boją się kontrowersyjnych tematów i obalania mitów.

 

Co roku, przy okazji kolejnych edycji konkursu, poznajemy nowe historie biznesowe. To unikatowa okazja do obserwowania ewolucji polskiej przedsiębiorczości. W tym roku w poprzek tych stopniowych zmian ewolucyjnych stanęła pandemia. Zniknęły niektóre wyzwania, jak na przykład często doskwierający do niedawna brak pracowników, a w ich miejsce pojawiło się wielokrotnie więcej innych problemów. U progu tej edycji obawialiśmy się więc, że w takich warunkach nasz konkurs może cieszyć się mniejszym zainteresowaniem niż dotychczas. Przeciwnie. Napłynęło bardzo dużo zgłoszeń, większość od przedsiębiorców, którzy z niewiarygodną determinacją pokonali wyzwania pandemiczne. Przekuwali je często w szansę na rozwój, a czasem całkowitą transformację swojego biznesu, wykazując się przy tym wrażliwością i odpowiedzialnością społeczną. Tym samym weszli do grona prawdziwych bohaterów tego trudnego czasu. Jury stanęło więc po raz kolejny przed trudnym zadaniem, ponieważ okazało się, że nawet w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego nasi rodzimi przedsiębiorcy, w tym laureaci, potrafią robić wielkie rzeczy, ratować i inspirować innych.

Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Laureaci nagród specjalnych

Nagrodę specjalną dla „pionierki tak ważnego w czasach pandemii zdrowego życia Polek i Polaków, która przekuła tę pasję w dochodowy biznes” przyznano Ewie Chodakowskiej, założycielce BeBio, a także współtwórczyni siedmiu marek – największej w Polsce platformy treningowej online BeActiveTV, diet online BeDiet, cateringu dietetycznego Be Diet Catering, sklepu z akcesoriami BeBio, linii zdrowych przekąsek i bio żywności BeRaw, naturalnych kosmetyków beBIO, a także dobroczynnej marki kostiumów kąpielowych Mission Swim.

Nagrodę specjalną za „udaną transformację spółki, od startupu biorącego udział w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 16 lat temu do jednego z liderów polskiego internetu” otrzymał Jacek Świderski. Swoją karierę rozpoczął od stworzenia darmowej poczty go2.pl (o2.pl) oraz komunikatora TLEN. W 2014 roku wraz ze wspólnikami Michałem Brańskim i Krzysztofem Sierotą oraz funduszem private equity Innova Capital przejął Wirtualną Polskę i dziś zarządza największym, polskim przedsiębiorstwem internetowym, w skład którego wchodzą serwisy internetowe (w tym m.in. Strona Główna WP i o2, money.pl), poczta e-mail, Telewizja WP, internetowa platforma TV – WP Pilot oraz platformy e-commerce (m.in. wakacje.pl, Domodi, Superauto.pl).

Umiejętność prowadzenia biznesu w warunkach ciągłej zmiany, przez ponad 30 lat nieustannie adaptując się do rynku i otoczenia” została doceniona przez Jury nagrodą specjalną dla Krzysztofa Folty, założyciela TIM. Spółka przez wiele lat była siecią hurtowni elektrycznych, a od 2013 roku sprzedaje artykuły elektrotechniczne online ze wsparciem ogólnopolskiej sieci biur i przedstawicieli handlowych. To unikalny w branży elektrotechnicznej model biznesowy, na wdrożenie którego Krzysztof Folta zdecydował się, stawiając na szali wszystko, co budował przez 25 lat.

Umiejętne wykorzystanie technologii w ochronie zdrowia i wprowadzenie innowacyjnego produktu, który ma ambicję stać się przyszłością rehabilitacji pacjentów neurologicznych” pozwoliło otrzymać nagrodę specjalną Michałowi Mikulskiemu, twórcy firmy EGZOTech. Firma zajmuje się badaniami oraz opracowaniem innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń elektrodiagnostycznych dla fizjoterapii, neurorehabilitacji i terapii zajęciowej. Produkty EGZOTech przeznaczone są dla pacjentów po udarach, urazach rdzenia kręgowego i chorobach neurodegeneracyjnych, a także ze schorzeniami ortopedycznymi i urologicznymi.

Leszek Gierszewski – założyciel firmy DRUTEX został uhonorowany nagrodą specjalną Polskiego Funduszu Rozwoju za ekspansję międzynarodową. Nagroda przyznana została za „stworzenie rozpoznawalnego na całym świecie, odpornego na kryzys czempiona”. DRUTEX to spółka zbudowana od podstaw przez Leszka Gierszewskiego, oparta w pełni na polskim kapitale. Firma oferuje stolarkę otworową z PVC, drewna i aluminium – okna, drzwi, rolety i fasady. Poza halami produkcyjnymi DRUTEX ma własny dział badań i rozwoju, biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze. Produkty spółki dostępne są na całym świecie, a 75% przychodów pochodzi z eksportu.

Jury konkursu

W skład 13-osobowego gremium wchodzą autorytety ze świata biznesu oraz rotacyjnie zwycięzcy poprzednich edycji konkursu.

 • Jerzy Koźmiński – Przewodniczący Jury, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – Prezes Innovations for Heart and Vessels, Przedsiębiorca Roku 2015
 • Marcin Grzymkowski – Prezes eobuwie.pl, Przedsiębiorca Roku 2016
 • Marcin Iwiński – Wiceprezes CD Projekt, Przedsiębiorca Roku 2008
 • Piotr Krupa – Prezes KRUK S.A., Przedsiębiorca Roku 2017
 • Adam Krzanowski – Prezes Grupy Nowy Styl, Przedsiębiorca Roku 2014
 • Krzysztof Pawiński – Prezes Grupy Maspex Wadowice, Przedsiębiorca Roku 2011
 • Ewald Raben – Prezes Grupy Raben, Przedsiębiorca Roku 2012
 • Jacek Siwicki – Prezes, Przewodniczący Rady Dyrektorów Enterprise Investors
 • Artur Rytel – Prezes Green Holding, Przedsiębiorca Roku 2019
 • Kinga Stanisławska – Partner Zarządzający i Założycielka Experior Venture Fund
 • Andrzej Wiśniowski – Twórca firmy WIŚNIOWSKI, Przedsiębiorca Roku 2013
 • Filip Granek, Prezes XTPL S.A., Przedsiębiorca Roku 2018
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.przedsiebiorcaroku.pl

Źródło: EY Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ponad połowa firm zrezygnowała z inwestycji z uwagi na pandemię. Raport EY: Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców

puste biuro

Po roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu gospodarki polscy przedsiębiorcy są podzieleni w kwestii oceny sytuacji swoich firm. Choć większość z nich postrzega swoją sytuację pozytywnie albo neutralnie, wśród mikroprzedsiębiorstw oraz w branżach powiązanych z turystyką dominują oceny negatywne.

Ponad połowa firm zrezygnowała z inwestycji ze względu na pandemię. Równocześnie w 2021 r. realizację nowych inwestycji planuje obecnie niecałe 30 proc. przedsiębiorstw. Prawdziwą próbą dla polskich firm będzie rok 2021 – wynika z najnowszego raportu EY „Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców”.

 • Pomimo spadku przychodów i liczby klientów, zdecydowana większość przedsiębiorstw (69 proc.) utrzymała stan zatrudnienia na tym samym poziomie co przed pandemią, a 8 proc. firm zwiększyło liczbę pracowników. Ponad 3/4 przedsiębiorców (79 proc.) nie zdecydowało się na obniżenie wynagrodzeń, a 91 proc. wypłacało je bez opóźnień.
 • 63 proc. przedsiębiorców ocenia ogólną sytuację swoich firm pozytywnie (33 proc.) albo neutralnie (30 proc.). Z kolei o negatywnej ocenie mówi 36 proc. badanych.
 • Blisko połowa przedstawicieli przedsiębiorstw średnich (45 proc.) i dużych (48 proc.) pozytywnie ocenia sytuację swojej firmy. Najwięcej optymistycznych deklaracji dotyczy firm produkcyjnych i budowlanych.
 • Przedsiębiorstwa, które najczęściej źle oceniają swoją obecną sytuację to mikroprzedsiębiorstwa (51 proc.) oraz firmy usługowe i powiązane z turystyką. Aż 95 proc. przedstawicieli branży hotelarskiej i gastronomicznej ocenia sytuację swojej firmy jako złą.
 • W ocenie przedsiębiorców, w czasie pandemii najwięcej zyskały branże związane z medycyną, farmacją i produkcją środków ochronnych oraz handel internetowy i branża informatyczna. Jako branże, które straciły z powodu pandemii, wskazywane są turystyka i hotele, a także gastronomia, rozrywka i sport.

Jak wynika z badania, rok po wprowadzeniu pierwszego lockdownu polskiej gospodarki przedsiębiorcy oceniają kondycję firm i branż w większości neutralnie lub pozytywnie, mimo że ponad połowa badanych firm (54 proc.) przyznaje, że ich przychody w 2020 r. spadły w porównaniu z 2019 r. o co najmniej 25 proc. Bilans zysków i strat zależy jednak w dużej mierze od wielkości przedsiębiorstwa i branży. W grupie mikroprzedsiębiorstw na spadek przychodów przynajmniej o ¼ lub więcej wskazało 65 proc. badanych.

Rys. 1. Jak w 2020 r. zmieniły się przychody w Pana/i firmie, w porównaniu do 2019 r.?

Przychody w firmie
Źódło: EY Polska

Bardziej pesymistyczna jest opinia ankietowanych na temat stanu polskiej gospodarki. Zdaniem 78 proc. obecna sytuacja gospodarcza w kraju, w porównaniu do stanu sprzed pandemii, nie jest sprzyjająca.

Aby dostosować się do sytuacji pandemii, ponad połowa przedsiębiorstw (59 proc.) wykorzystała oszczędności. Część firm po roku pandemii deklarowała problemy z płynnością finansową (29 proc.) lub wzrost zadłużenia firmy (27 proc.). Wśród przyczyn kłopotów z płynnością finansową badani wskazywali zatory płatnicze (64 proc.), brak przychodów z powodu lockdownu (62 proc.), rezygnację z usług przez klientów (59 proc.) oraz wydłużony czas płatności za faktury (44 proc.).

Rys. 2 Jakie obszary prowadzenia działalności są obecnie, w czasie pandemii, najbardziej problematyczne?

EY rys obszary działalności
Źródło: EY Polska

Rok 2020 był bardzo trudny dla polskich przedsiębiorców, ale dla wielu z nich negatywne skutki pandemii możemy poznać dopiero w bieżącym roku. Dotyczy to w szczególności niektórych przedsiębiorstw i branż, które dotychczas były silnie wspierane programami rządowymi i korzystały z wcześniejszych oszczędności, a które nie mogą w ten sposób funkcjonować na dłuższą metę. Część z tych firm upadnie, ale jest duża szansa, że zbiegnie się to w czasie z silniejszym ożywieniem w polskiej gospodarce, co pozwoli ograniczyć negatywne skutki dla rynku pracy.

 Marek Rozkrut, główny ekonomista EY Polska, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY

Konsekwencje dla biznesu

Najczęściej wskazywanym przez firmy utrudnieniem w prowadzeniu działalności z powodu pandemii jest spadek liczby klientów (48 proc. wskazań) oraz wysokie koszty bieżącej działalności (44 proc. wskazań). Mimo tego, większość przedsiębiorstw (69 proc.) utrzymała stan zatrudnienia na tym samym poziomie co przed pandemią, a 8 proc. zwiększyła liczbę zatrudnionych. Odsetek firm deklarujących zmniejszenie liczby pracowników był wyższy wśród większych przedsiębiorstw. 42 proc. dużych firm przeprowadziło redukcję zatrudnienia, przy 16 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Różnice między dużymi a małymi podmiotami dostrzegalne są także w przypadku korzystania z różnych form wsparcia. Przedsiębiorstwa zatrudniające 250 lub więcej pracowników wyraźnie rzadziej niż mniejsze przedsiębiorstwa korzystały z programów pomocowych. Wśród mikro i małych firm relatywnie dużym zainteresowaniem cieszyła się dedykowana im pożyczka ze środków Funduszu Pracy i zwolnienia ze składek ZUS. Większe firmy z kolei częściej wspomagały się Tarczą Finansową PFR czy pożyczką obrotową na finansowanie wynagrodzeń pracowników.

Rys. 3. Czy w Pana/i firmie miały miejsce następujące sytuacje w związku z pandemią Covid-19?

EY rys sytuacje w pandemii
Źródło: EY Polska

Oczekiwania przedsiębiorców

Zniesienie restrykcji związanych z pandemią (44 proc.), zmiana przepisów podatkowych w taki sposób, że podatek byłby należny jedynie od opłaconych faktur (38 proc.), dotacje (22 proc.) i rekompensaty (16 proc.) to najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców formy wsparcia w okresie pandemii.

Wygrani i przegrani pandemii

Najlepiej swoją sytuację (jako „bardzo dobra” i „raczej dobra”) oceniają średnie (45 proc.) i duże przedsiębiorstwa (48 proc.), a w ujęciu branżowym firmy farmaceutyczne i z ochrony zdrowia (48 proc.) oraz produkcyjne i budowlane, gdzie odpowiednio 38,7 proc. i 38,5 proc. ocenia swoją sytuację jako bardzo dobrą i raczej dobrą w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po drugiej stronie są mikroprzedsiębiorstwa, gdzie źle sytuację swojej firmy ocenia 51 proc. badanych. Negatywne deklaracje dotyczą przede wszystkim firm usługowych oraz powiązanych z turystyką. Aż 95 proc. przedstawicieli hoteli i gastronomii ocenia sytuację swojej firmy jako złą.

Rys. 4. Jak ocenia Pan/i obecną sytuację swojej firmy? Czy w porównaniu do stanu sprzed pandemii (2019 r.) jest ona…

EY rys sytuacja firmy
Źródło: EY Polska

 

 


Źródło: EY Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Badanie EY i Billennium: Jeden na pięciu Polaków jest niezadowolony z cyfrowych metod kontaktu, po pandemii rzadziej ze zdalnych kanałów chce korzystać 41% ankietowanych

Ctfrowy kontakt

Jak wynika z przeprowadzonego przez EY Polska i Billennium badania „Jak w warunkach nowej rzeczywistości Polacy korzystają z kanałów cyfrowych”, cyfrowe metody komunikacji pozytywnie ocenia 80% Polaków, choć 75% uważa jednocześnie, że możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem firmy, sklepu czy instytucji jest ważna.

Najmniejszą otwartość deklarujemy wobec zdalnego zakupu samochodu. Tylko 15% Polaków byłoby gotowych zastąpić bezpośredni kontakt – komunikacją cyfrową. Co ciekawe, taka zamiana byłaby łatwiejsza, jeśli dotyczyłaby konsultacji lekarskich (tu gotowość deklaruje 23% badanych), edukacji (25% badanych). Bezpośredniego kontaktu najmniej potrzebujemy przy wykonywaniu operacji bankowych – 63% badanych jest gotowych zastąpić bezpośredni kontakt na rzecz zdalnych interakcji, 51% w ten sposób mogłoby załatwiać sprawy urzędowe.

Rys. 1. W których spośród wymienionych niżej dziedzin wyobrażasz sobie zastąpienie bezpośredniego kontaktu (twarzą w twarz) kontaktem zdalnym (np. video rozmowa, rozmowy telefoniczne, chat, portale obsługi klienta, aplikacje mobilne firm usługowych, sklep internetowy etc.)?

EY wykres 1
Źródło: EY Polska

2020 rok nie rozpoczął ery online. Jak wynika z naszego badania, tylko połowa Polaków w 2020 korzystała częściej z kanałów cyfrowych. Druga połowa nie zwiększyła tego wykorzystania. Miniony rok zapoczątkował natomiast czasy omnichannel w pełnym rozumieniu tego słowa, czyli usługi obejmującej przecinające się ze sobą kanały – w tym punkty stacjonarne oraz e-commerce. Czy Polacy mogą się wkrótce odwrócić od kanałów offline? Nie do końca. Jak widać, nie wszyscy użytkownicy przeniosą się do kanałów cyfrowych i nadal preferowanym przez wielu użytkowników sposobem obsługi będą kanały fizyczne, zwłaszcza w kwestiach wymagających konsultacji. Natomiast z całą pewnością zwiększy się, wymuszona bieżącymi okolicznościami związanymi z pandemią, cyrkulacja pomiędzy kanałami, stąd dla naszych klientów kluczowe jest teraz omnikanałowe doświadczenie klienta.

Wojciech Soleniec, Partner z EY Technology Consulting

Biorąc pod uwagę rodzaje kanałów zdalnej komunikacji, w ostatnim roku Polacy najczęściej korzystali z portali obsługi klienta, np. bankowości elektronicznej, ubezpieczyciela czy operatora sieci komórkowej (59%). Niemal równie często, by załatwić niezbędne sprawy łączyliśmy się z infolinią (54%). Zdecydowanie najmniej popularną formą kontaktu były w ostatnich 12 miesiącach video rozmowy, z których skorzystało jedynie 13% ankietowanych.

Rys. 2. Z których z wymienionych kanałów zdalnych korzystałeś/aś w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

EY wykres 2
Źródło: EY Polska

Pojawienie się koronawirusa przyspieszyło adaptację kanału video w obsłudze klienta. Znaczenie tak zwanego mirror world, będącego cyfrowym odzwierciedleniem świata realnego, jest obecnie coraz bardziej doceniane w sektorze usług oraz retail, choć jeszcze nie doceniają go w pełni klienci nieprzyzwyczajeni do tej formy kontaktu. Jak wynika z naszego badania, dla ponad połowy użytkowników pierwsze doświadczenie z kanałem video jako narzędziem komunikacji nastąpiło wraz z pandemią. Największą popularnością cieszył się on przy internetowych zakupach, edukacji, kontaktach z bankiem. Znacznie mniejszą grupę stanowili ci, którzy za pośrednictwem video rozmawiali z firmami telekomunikacyjnymi, dostawcami gazu lub prądu oraz innymi usługodawcami.

Michał Halagiera, Chief Solution Officer z Inperly w Billennium

O badaniu „Jak w warunkach nowej rzeczywistości Polacy korzystają z kanałów cyfrowych?”

Badanie zostało zrealizowane na przełomie września i października 2020 roku na reprezentatywnej grupie 530 respondentów (z zachowaniem referencyjnych rozkładów w kategoriach płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania). Dodatkowo zrealizowano badanie specjalne na podgrupie 283 osób korzystających z kanału video do kontaktów z firmami oraz instytucjami. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów CAWI – ankieta online, wspartych wywiadami CATI – ankieta telefoniczna.

Więcej informacji: Tutaj

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Firmy coraz częściej zaczynają inwestować w internet rzeczy, sztuczną inteligencję, rozwiązania chmurowe

Sztuczna Inteligencja

Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i rozwiązania chmurowe to najpopularniejsze nowe technologie, w które najchętniej inwestowano w ostatnich dwóch latach. Zyskały one zwolenników odpowiednio wśród 55%, 52% i 53% ankietowanych przez EY firm.

To też technologie, w które firmy planują zainwestować najwięcej w kolejnych dwóch latach – pokazują wyniki badania EY Digital Investment Index 2020.

Rozwiązania IoT planuje wdrożyć 67% badanych przez EY, technologie z zakresu sztucznej inteligencji znajdują się w planach 64% ankietowanych, a w rozwiązania chmurowe – 61%. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania z zakresu Blockchain, cyberbezpieczeństwa, inteligentnej automatyzacji procesów czy rozszerzonej rzeczywistości.

Rys. 1. Na inwestycjach w które technologie Twoja firma koncentrowała się w ostatnich dwóch latach i w które zamierza inwestować w najbliższych dwóch?

EY badanie nad inwestycjami firm
Źródło: EY

Cyfrowa transformacja pozwala nie tylko na dynamiczny rozwój, ale i zwiększenie odporności przedsiębiorstw na szereg ryzyk. Firmy przekonały się o tym w ostatnich kwartałach, kiedy pandemia niejako wymusiła na nich adaptację nowych technologii. W tym przełomowym czasie wykorzystanie narzędzi cyfrowych wielu firmom pozwoliło działać podczas lockdownu, a najnowsze rozwiązania technologiczne usprawniły m.in. analizę, transfer i przechowywanie danych, pozwalając reagować na dynamicznie zmieniające się wyzwania. Liderzy cyfrowej transformacji zwiększyli swoją odporność, a tym samym przewagę rynkową wobec tych, którzy transformację cyfrową wciąż realizują na niewielką skalę, bądź decydują się wyłącznie na implementację pojedynczych technologii i rozwiązań  

Michał Kopyt, Partner EY, Lider Działu Doradztwa Technologicznego

Jak więc firmy walczą o odporność swoich przedsiębiorstw? Liderzy cyfrowej transformacji stawiają przede wszystkim na rozwój cyfrowych kompetencji na drodze fuzji, przejęć czy partnerstw. Takie podejście prezentuje 64% firm. Ponad połowa transformacyjnych liderów zamierza koncentrować się na uzyskaniu szybkich zwrotów z wdrożonych rozwiązań, 49% chce porzucić inicjatywy, które nie są konieczne, a 46% przyspieszyć rozwój nowych, cyfrowych produktów i usług, a także modeli biznesowych.

Rys. 2. Działania rozważane przez firmy w odniesieniu do odporności przedsiębiorstwa

EY badanie nad inwestycjami firm
Źródło: EY

Wyniki badania EY Digital Investment Index 2020 pokazują jednak, że choć większość firm rozumie potrzebę cyfrowej transformacji, to skalowanie inicjatyw cyfrowych, wciąż pozostaje wyzwaniem. 79% ankietowanych przez EY deklaruje, że ich działania cyfryzacyjne „grzęzną” w początkowej fazie. Dzieje się tak ze względu na brak odpowiednich umiejętności pracowników (na tę kwestię wskazuje 65% ankietowanych), brak wystarczającego budżetu i finansowania (59%), czy brak odpowiedniego modelu operacyjnego (45%). Jedna trzecia nie ma z kolei dostępu do danych.

Rys. 3. Dlaczego inicjatywy cyfrowe w Twojej firmie „grzęzną”?

EY badanie nad inwestycjami firm
Źródło: EY

Co istotne, 45% firm nie ma odpowiedniego modelu operacyjnego zakładającego procesy cyfryzacji, a 38% mierzy się z brakiem strategii w tym zakresie. W 36% firm brakuje kultury innowacji i eksperymentowania, a 34% mierzy się z coraz większym naciskiem na cięcie kosztów. To może tłumaczyć dlaczego mniej niż 10% respondentów badania EY (w tym również liderzy cyfrowej transformacji) deklaruje, że nie jest w stanie odczuć w pełni efektu swoich wysiłków podjętych na rzecz cyfryzacji przedsiębiorstw.

W środowisku ograniczonych z różnych względów budżetów, udowadnianie wartości wszystkich inwestycji – w tym cyfrowych – ma coraz większe znaczenie. Chociaż ponad trzy czwarte kadry kierowniczej twierdzi, że inicjatywy cyfrowe miały kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat, ustalenie dokładnych danych, pokazujących skalę i mierzalne efekty tego sukcesu wciąż trwa. Mniej niż jedna czwarta zarządzających ankietowanych przez EY przyznaje, że aktywnie mierzy zwrot z cyfrowych inwestycji (RODI), podczas gdy inne wskaźniki KPI dotyczące wyników finansowych czy wydajności operacyjnej są powszechnie stosowane.

Michał Kopyt, Partner EY, Lider Działu Doradztwa Technologicznego

O badaniu Digital Investment Index

Zespoły EY i Oxford Economics przeprowadziły ankietę wśród 1001 menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji technologicznych (CEO, CDO – Chief digital officer, CFO, CSO, CIO) w firmach z różnych branż na całym świecie. Badanie przeprowadzone zostało wśród firm o rocznych przychodach powyżej 1 mld USD, jedna trzecia to respondenci z firm o rocznych przychodach powyżej 10 mld USD. 60% respondentów pochodziło z obu Ameryk, 20% z Europy, 20% z regionu Azji i Pacyfiku. Badanie przeprowadzone zostało w okresie wrzesień – listopad 2020.


Źródło: informacja prsowa EY 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF