...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Faktoring – atrakcyjne rozwiązanie problemu zatorów płatniczych

faktoring

Faktury z odroczonym terminem płatności to prawdziwa zmora przedsiębiorców. Ci, którzy muszą czekać na zapłatę za towar lub usługi nawet po 60 dni, coraz częściej sięgają po faktoring.

 

  1. Czym jest faktoring?
  2. Faktoring niepełny, pełny, a może odwrócony? Rodzaje faktoringu
  3. Faktury z odroczonym terminem płatności przestały być problemem

Długie terminy płatności to element przyciągający potencjalnych klientów – z jednej strony dostają od razu towar, z drugiej, mogą za niego zapłacić dopiero po kilku tygodniach. Z perspektywy sprzedawcy taka sytuacja może jednak doprowadzić do sytuacji, w której firma utraci płynność finansową.

Czym jest faktoring?

W dużym uproszczeniu, faktoring to finansowanie faktur. W usługę faktoringu zaangażowane są dwie lub trzy strony – obligatoryjnie faktorant, czyli klient przekazujący swoją fakturę (przedsiębiorca) i faktor, czyli instytucja finansowa finansująca fakturę, zwykle bank. Trzecią stroną może być kontrahent, nazywany dłużnikiem faktoringowym, który jest zobowiązany do zapłaty faktury w określonym na niej terminie. W ramach umowy faktoringowej faktor i faktorant określają wspólnie warunki przeprowadzenia faktoringu. Ten rodzaj finansowania może dotyczyć faktur nieprzeterminowanych i jest jednym z rozwiązań problemu długich terminów płatności.

Faktoring niepełny, pełny, a może odwrócony? Rodzaje faktoringu

Usługi faktoringu są dostępne już dla coraz szerszej grupy odbiorców. Współpracę z firmą faktoringową może podjąć zarówno duża spółka, jak i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Nie każdy jednak otrzyma takie same warunki faktoringu i możliwość skorzystania z każdego jego rodzaju. Faktoring dzieli się na wiele rodzajów, biorąc pod uwagę takie kryteria jak charakter zobowiązania, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, czy moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność.

Pierwszy podział dzieli faktoring na pełny, niepełny i mieszany. Faktoring pełny, nazywany również faktoringiem właściwym, bez regresu, polega na całkowitym przejęciu przez faktora odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Faktorant otrzymuje zwykle zaliczkę w wysokości 80-90% wartości faktury, jednak nie musi jej oddawać, jeśli kontrahent nie zapłaci swojego zobowiązania wobec faktora. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku faktoringu niepełnego (niewłaściwego, z regresem). Faktor może sfinansować fakturę w 100%, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym kontrahent nie zapłaci za fakturę. Z kolei faktoring mieszany łączy obie formy – faktor ponosi odpowiedzialność do ustalonego z faktorantem poziomu.

Równie często występuje podział na faktoring wierzytelnościowy i odwrócony. Ten pierwszy to tak naprawdę podstawowa forma faktoringu, w której faktor nabywa wierzytelność, a faktorant dokonuje cesji wierzytelności na rzecz faktora  wówczas kontrahent spłaca wierzytelność faktorowi, a nie pierwotnemu sprzedawcy, czyli faktorantowi. Odwrotną formę stanowi faktoring dłużny, nazywany odwróconym. W tym przypadku faktorant zaciąga dług u faktora i zobowiązuje się do jego spłaty w określonym terminie, niezależnie od tego, czy otrzyma zapłatę za fakturę, czy też nie.

Faktoring można podzielić również ze względu na charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami. Faktoring krajowy jest dostępny dla przedsiębiorców, których odbiorcami są firmy polskie. Coraz częściej jednak dochodzi do transakcji wewnątrzunijnych lub sprzedaży na rzecz kontrahentów spoza UE – wówczas mamy do czynienia z faktoringiem międzynarodowym. Faktoring eksportowy pozwala na utrzymanie płynności finansowej w sytuacji, w której kontrahenci zagraniczni stosują terminy płatności typowe dla ich kraju, np. 60 lub 90 dni. W przypadku faktoringu importowego, faktorant zyskuje wiarygodność w oczach kontrahentów zagranicznych oraz potwierdzenie wypłacalności.

Faktury z odroczonym terminem płatności przestały być problemem

Odkąd usługa faktoringu stała się dostępna dla polskich przedsiębiorców, grono korzystających z niej podmiotów stale się powiększa, a firmy faktoringowe rozwijają się i oferują coraz atrakcyjniejsze formy finansowania faktur. Tym, co przyciąga przedsiębiorców, jest głównie możliwość utrzymania płynności finansowej oraz zapewnienia firmie środków obrotowych na nieprzerwane działanie. Pomimo nowych regulacji prawno-podatkowych w tym zakresie, zatory płatnicze wciąż są zmorą wielu przedsiębiorców, a faktoring w swojej najprostszej formie rozwiązuje te problemy szybko i niskim kosztem. Dostępność środków w krótkim czasie po wystawieniu faktury sprawia, że firmy działają bez przeszkód, a ich właściciele mogą nimi swobodnie i efektywnie zarządzać. Co więcej, faktorant nie wymaga wykazania zdolności kredytowej czy spełnienia rygorystycznych warunków finansowych. Dla wielu przedsiębiorców jest to więc opcja atrakcyjniejsza niż kredyt czy pożyczka dla firm, ponieważ zapewnia ciągły dostęp do gotówki i nie blokuje możliwości sięgnięcia po inne rozwiązania finansowe, w tym te dłużne, jak kredyty inwestycyjne.


Źródło: czerwona-skarbonka.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Santander Bank Polska wspiera przedsiębiorców w zdalnym prowadzeniu firmy

dorosly mezczyzna pracuje zdalnie homeoffice

Już 25 000 jednoosobowych działalności gospodarczych skorzystało z eKsięgowości, eFaktoringu oraz eWindykacji i eUmów w Santander Bank Polska. Bank wprowadził pakiet e-usług dla przedsiębiorców, aby ułatwić im codzienne bankowanie. Santander Bank Polska jest Partnerem 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, w bankowości internetowej Mini Firma, mają dostęp do usług wspierających ich w prowadzeniu działalności. Z rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie biznesem bez wychodzenia z domu, skorzystało już 25 tys. firm.

W Santander Bank Polska udostępniamy produkty, które odpowiadają na realne potrzeby klientów. Wprowadzamy wiele udogodnień dla przedsiębiorców, by mogli kontynuować swoją działalność, niezależnie od sytuacji. Bardzo nas cieszy, że dla wielu z nich nasze a usługi online stały się praktycznym wsparciem w codziennym zarządzaniu firmą.

Adrian Kaczmarek, Menedżer Segmentu MŚP z Santander Bank Polska

Wiele narzędzi z poziomu jednej bankowości internetowej

Klienci Santander Bank Polska, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mają dostęp do bankowości internetowej Mini Firma, mogą korzystać z takich narzędzi jak eFaktoring, eWindykacja, eUmowy oraz eKsięgowość.

Usługa eFaktoringu pomaga firmom w zachowaniu płynności, przyspieszając płatności. Dzięki niej fakturę sprzedażową, zaraz po jej wystawieniu, można zgłosić do sfinansowania w Narodowym Funduszu Gwarancyjnym (NFG), który ekspresowo wypłaci całość wartości netto faktury lub jej część – w zależności od decyzji przedsiębiorcy. Aby zacząć korzystać z usługi jednoosobową działalność gospodarczą trzeba prowadzić od co najmniej 12 miesięcy i złożyć wniosek o przyznanie limitu faktoringowego. Na start można otrzymać nawet 100 000 zł. Proces finansowania faktur odbywa się w on-line, szybko i bez zbędnych formalności.

W sytuacji nieterminowej spłaty lub nieuregulowania płatności, klienci mogą skorzystać z eWindykacji – nieopłacone faktury trzeba jedynie wprowadzić na platformę Payhelp i tym samym uruchomić proces windykacji polubownej. W razie potrzeby przez platformę można też skierować sprawę na drogę sądową, w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dostawcą usługi eWindykacja oraz serwisu Payhelp jest BEST S.A.

Narzędziem, które zapewnia przedsiębiorcom wsparcie z zakresu prawnego są eUmowy. Dają one dostęp do aplikacji Umownik, która umożliwia wygenerowanie aktualnej i zgodnej z prawem umowy w oparciu o ponad 30 dostępnych szablonów. Znajdują się w niej np. umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, NDA, RODO. W aplikacji klienci mogą tworzyć wzory o dowolnej treści, a także prowadzić zdalne negocjacje z kontrahentem. Dodatkowo, mają możliwość weryfikowania tożsamości i podpisania umowy podpisem elektronicznym. W ten sposób można elektronicznie, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i poufności wprowadzonych danych, szybko i poprawnie przygotować, a następnie zawrzeć umowę. Jednocześnie wszystkie tak stworzone dokumenty są dostępne w jednym miejscu i w każdej chwili można do nich sięgnąć przez bankowość internetową. Dostawcą usługi Umownik jest LawBiz Technology Sp. z o.o.

W ramach usługi eKsięgowość przedsiębiorcy mogą korzystać z darmowych programów do fakturowania i prowadzenia samodzielnej księgowości. Faktury można wystawiać zarówno online, jak i w aplikacji mobilnej inFakt, a także zapisywać je do formatu PDF i przesyłać kontrahentom e-mailem. Na platformie eKsięgowość bezpłatnie dostępne są także szablony faktur oraz wsparcie księgowego. W pakiecie samodzielnej księgowości można dodatkowo edytować koszty, a także generować księgi przychodów i rozchodów, deklaracje VAT-7 i PIT-5. Przedsiębiorcy mogą również kontrolować terminy płatności składek do ZUS i US oraz ich wysokość. Santander Bank Polska przygotował również płatne pakiety dla przedsiębiorców, którzy chcą powierzyć prowadzenie finansów swojej firmy zdalnemu księgowemu. W ramach tej oferty, wybrany księgowy lub księgowa na bieżąco zewidencjonuje wszystkie koszty, wyśle deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego, a także będzie reprezentować przedsiębiorcę przed urzędami i doradzi najlepsze rozwiązania. Dostawcą eKsięgowości jest inFakt Sp. z o.o.

Więcej info: https://www.santander.pl/firmy/uslugi-dla-firm


Źródło: informacja prasowa Santander  Bank Polska 
 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dynamicznie rozwijasz firmę? Nie czekaj na przelew, postaw na faktoring

postaw na faktoring przelew

Oczekiwanie na pieniądze od kontrahenta blokuje inwestycje? To częsty problem przedsiębiorców w Polsce. Dzięki skorzystaniu z usługi faktoringu firmy mogą poprawić swoją płynność finansową i na bieżąco inwestować w dalszy rozwój działalności.

Dynamiczny rozwój firmy idzie w parze z… faktoringiem. Mitem jest stwierdzenie, że faktoring to usługa dla bogatych, dużych firm. Finansowanie faktur sprzyja także podmiotom, które dopiero rozkręcają biznes. Korzystanie z tego rozwiązania to dla potencjalnych kontrahentów sygnał, że mają do czynienia z rzetelną firmą, której nie zabraknie pieniędzy na wywiązanie się z zobowiązań. Faktoring daje rozwijającej się firmie także nowe pole do inwestycji, dzięki polepszeniu płynności finansowej. Na czym polega finansowanie faktur i w jaki sposób poprawia kondycję firm?

Na czym polega faktoring?

W uproszczeniu chodzi o wsparcie dla firm, które nie chcą zbyt długo czekać na płatność od kontrahenta, a także zabezpieczenie się przed jego ewentualnymi opóźnieniami w wywiązywaniu się z zobowiązań lub niewypłacalnością. Wsparcie to opiera się na finansowaniu faktur sprzedażowych lub dłużnych. Wyspecjalizowany podmiot (firma faktoringowa, czyli faktor) skupuje od swojego klienta (faktoranta) nieprzeterminowane wierzytelności jego przedsiębiorstwa.

Faktorant przesyła faktorowi nieopłaconą przez nabywcę fakturę, a faktor wypłaca faktorantowi tzw. zaliczkę, czyli część wartości faktury (zwykle 70-90% wartości brutto faktury). W takim przypadku nabywca winny sprzedawcy należności rozlicza się z faktorem. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzedawca może mieć na koncie pieniądze jeszcze tego samego dnia, czym zapewni swojej firmie płynność finansową.

Firmy korzystające z faktoringu mają na celu przede wszystkim skrócenie cyklu regulowania należności, a co za tym idzie – poprawę sytuacji finansowej firmy. Faktoring może też zabezpieczyć przedsiębiorców przed niewypłacalnością kontrahentów.

Pieniądze szybciej trafią na konto

Obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku ustawa antyzatorowa¹ daje firmom posiadającym zwlekających z płatnościami kontrahentów więcej narzędzi, aby mobilizować ich do szybszej zapłaty. Ustawa antyzatorowa zapewne nieco ograniczy zjawisko zatorów płatniczych, jednakże nie rozwiąże definitywnie tego problemu. Firmy wciąż będą musiały liczyć się z dłuższym niż przewiduje ustawa oczekiwaniem na płatności ze strony kontrahentów. Dzięki skorzystaniu z usług faktoringowych, firmy nie muszą czekać miesiąca czy dwóch na pieniądze. Faktor wypłaci je sprzedawcy nawet tego samego dnia.

Faktoring sprawdzi się także w odwrotnej sytuacji, kiedy firma czeka na przelew od kontrahenta, przez co sama nie może wywiązać się z zobowiązań. Nabywcy towarów lub usług także mogą być stroną umowy faktoringowej. Wówczas faktor w imieniu kupującego płaci sprzedawcy należność widniejącą na fakturze, a z samym nabywcą rozlicza się najpóźniej w dniu płatności faktury. Takie rozwiązanie pozwala firmie korzystającej z usług innych przedsiębiorców utrzymać dobre relacje biznesowe. Skoro sama wywiązuje się z zaległości przed terminem, kontrahenci także nie będą zwlekać z zapłatą, mając do czynienia z rzetelną firmą. Co więcej, często można na tym zyskać także w postaci rabatów zakupowych za terminowe płatności (tzw. skonto). Tego rodzaju wsparcie pozwala także na racjonalne planowanie wydatków oraz zapewnia stały dostęp gotówki.

Faktoring – co można zyskać?

Zarówno nabywcom, jak i sprzedawcom towarów i usług faktoring pozwala zachować płynność finansową i zapewnić sobie miano rzetelnej firmy na rynku. Sprzedawcy mogą wykorzystać pieniądze otrzymane od faktora na dowolny cel (w odróżnieniu od np. kredytu), co zwiększa potencjał inwestycyjny firm. Co więcej, korzystanie z finansowania faktur nie obniża zdolności kredytowej firmy, a dzięki poprawie jej płynności finansowej, wręcz może poprawić w oczach banku jej kondycję finansową. Za skutecznością tego rozwiązania przemawiają także statystyki.

Według danych Narodowego Banku Polskiego²  krajowe podmioty świadczące usługi faktoringowe, czyli zarówno banki, jak i prywatne firmy, wykupiły w 2018 roku wierzytelności o wartości ponad 269,6 miliardów złotych. To o ponad 21 procent więcej niż w 2017 roku. Mowa o 15 milionach faktur przy 10 milionach w 2017 roku. Liczba podmiotów korzystających w ciągu roku z faktoringu w Polsce zwiększyła się w tym okresie o 1,4 tysiąca i wyniosła 16,1 tysięcy. Jak informuje NBP, nabywcami usług faktoringowych były najczęściej przedsiębiorstwa, których model biznesowy opierał się na zbywaniu dużych ilości towarów i wymagał akceptowania dłuższych terminów płatności. Chodzi głównie o podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, handlem i transportem.

¹ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
² Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.pdf

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Faktoring – nie taki wilk straszny, jak go malują. Zobacz, dlaczego warto z niego skorzystać, prowadząc małą firmę

Prowadzisz małą firmę i korzystasz przede wszystkim z własnego kapitału? Rozważ sięgnięcie po zewnętrzne formy finansowania, np. faktoring. To nowoczesne rozwiązanie skierowane nie tylko do korporacji, ale również do mniejszych przedsiębiorstw. Dowiedz się, jak może wspomóc funkcjonowanie twojej firmy.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne. Po kliknięciu w nie, zostaniesz przeniesiony na stronę reklamodawcy, gdzie będziesz mógł zapoznać się z konkretną ofertą na produkt lub usługę. Klikając w linki afiliacyjne nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz pracę redakcji brief.pl i naszą niezależność.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów, po III kwartale 2018 roku liczba klientów zainteresowanych usługami faktoringowymi wyniosła 16,2 tys. Są wśród nich także małe przedsiębiorstwa, które poszukują dogodnych form finansowania bieżącej działalności.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych należności wynikających z faktur z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu przedsiębiorstwo (faktorant) otrzymuje pieniądze na długo przed uregulowaniem należności przez kontrahentów. Efekt? Faktoring przyczynia się do skrócenia cyklu rotacji pieniędzy, co pozwala faktorantowi swobodnie nimi dysponować.

Poznaj zalety faktoringu

To, że korzystasz przede wszystkim z własnego kapitału, nie stanowi przeszkody do sięgnięcia po nowoczesne usługi finansowe. Faktoring przynosi wiele korzyści – i to na kilku płaszczyznach jednocześnie.

  • Przewaga konkurencyjna

Korporacje zgłaszają się do ciebie z propozycją współpracy, jednak wymagają faktur z odroczonym terminem płatności? Wcale nie musisz odmawiać – nawet jeśli obawiasz się zatorów płatniczych. Faktoring pozwoli ci przystać na takie warunki, dzięki czemu zyskasz sporą przewagę konkurencyjną i nowe zlecenia

  • Zachowanie płynności finansowej

Dwoisz się i troisz, aby zachować płynność finansową bez konieczności zaciągania np. kredytów obrotowych? Postaw na faktoring, a unikniesz zamrożenia środków w fakturach i przestaniesz się obawiać zachwiania równowagi finansowej. Jeszcze w dniu zgłoszenia faktury w systemie możesz otrzymać pieniądze i swobodnie nimi dysponować.

  • Lepsze warunki współpracy z dostawcami

Twoja firma wcale nie musi być potężnym przedsiębiorstwem, aby móc współpracować z dostawcami na dogodniejszych warunkach. Z pomocą przychodzi faktoring. Dzięki uzyskanym wcześniej pieniądzom możesz uregulować swoje zobowiązania przed terminem, a tym samym zdobyć większe zaufanie dostawców, co pozwoli wynegocjować jeszcze większe rabaty lub korzystniejsze warunki dostaw.

Faktoring – jak zacząć?

Jeśli chcesz wykorzystać potencjał drzemiący w tej nowoczesnej formie finansowania, zacznij od wyboru faktora świadczącego usługi dla małych przedsiębiorstw. Taką możliwość zapewnia m.in. Idea Money, kierując swoją ofertę do firm rozliczających się bezgotówkowo na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Branża i wielkość nie mają znaczenia – faktoring dostępny jest zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i start-upów czy przedsiębiorstw z sektora MŚP – nawet w wygodnej i przejrzystej formie abonamentu!

Faktoring na korzystnych warunkach dla firm proponuje także Coface

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF