...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak ewoluował Revolut

revolut

Początkowo budząca wątpliwości aplikacja urosła do największego fintechu w Anglii i jednego z największych cyfrowych banków w Europie. Jak w tym czasie rozwijał się projekt i na co teraz mogą liczyć użytkownicy?

Skąd się wziął i jak działa aktualnie?

Założony w 2015 roku przez Vlada Yatsenko oraz Nikolaya Storonskyego bank, który nie był bankiem, po ponad 6 latach nadal jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Zaczynając jako startup technologiczny, przez wiele lat twórcy borykali się z brakiem zaufania właśnie ze względu na brak licencji bankowej. W zeszłym roku udało się to zmienić i aktualnie firma operuje krajach Unii Europejskiej jako licencjonowany bank, a w najbliższym czasie ma nadzieje poszerzyć portfolio licencji na Stany Zjednoczone oraz Anglię.
Z usługi aktualnie korzysta prawie 20 milionów użytkowników, a konto można założyć w ponad 35 krajach.

Dlaczego Revolut, a nie standardowy bank?

Za wyborem nowej wersji banku przemawiać może kilka argumentów. Przede wszystkim, aby, założyć konto na platformie wystarczy telefon z internetem oraz dowód, a cały proces trwa koło dziesięciu minut. Po tym czasie już możemy korzystać z większości funkcji w oczekiwaniu na dostarczenie naszej fizycznej karty. Kolejnymi dwoma argumentami jest sieć poleceń, w ramach której po poleceniu nam aplikacji przez znajomego możemy liczyć na gotówkę na start i dodatkowe benefity. Z kolei ostatni powód dla wielu jest tym najważniejszym, chodzi o atrakcyjne kursy wymiany walut i brak opłat za wielowalutowe konto.

Co jeszcze do zaoferowania ma platforma?

Od startu działalności ilość funkcji została mocno rozwinięta. Najciekawsze z nich to:

– Możliwość inwestycji na Amerykańskiej Giełdzie
– Obrót wybranymi kryptowalutami
– Ubezpieczenie na życie, podróżne oraz urządzeń elektronicznych
– Karta kredytowa oraz pożyczki do 100 tys. złotych
– Przelewy między znajomymi oraz dzielenie rachunku

Gdzie jest haczyk?

Duża część funkcji jest darmowa, jednak idą za tym pewne ograniczenia. Limity, jeżeli chodzi o bezpłatną wymianę walut czy wypłaty z bankomatu oraz prowizje od inwestycji zarówno na giełdzie, jak i w kryptowaluty. Aby ominąć ograniczenia lub zwiększyć limity konta należy wzbogacić swoje konto o jeden z trzech dodatkowo płatnych planów subskrypcji. Najtańszy kosztuje 15 złotych miesięcznie i oferuje dodatkową ochronę transakcji i zwiększone limity bez prowizji. Najdroższy to już koszt 50 złotych jednak odblokowuje on wszystkie funkcje, obniża potencjalne prowizje, oferuje dodatkowe plany ubezpieczenia i daje dostęp do metalowej karty płatniczej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowa rzeczywistość branży finansowej w 2021 roku – główne trendy technologiczne w sektorze [RAPORT]

laptop

Hybrydowe kanały komunikacji, optymalizacja pracy zdalnej czy tworzenie produktów i usług na podstawie analizy danych to najważniejsze obszary transformacji technologicznej w sektorze finansowym – wynika z raportu przygotowanego przez firmę Billennium we współpracy z pracownią Natural Innovations Lab. Dzięki wsparciu rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową czy AI branża będzie szukała oszczędności oraz budowała swoje bezpieczeństwo i odporność na kryzysy.

Głównym motorem napędowym transformacji w sektorze finansowym były od zawsze styl życia i potrzeby klientów. Ten proces zdecydowanie przyspieszył po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy to dynamiczniej zmieniały się czynniki ekonomiczne (wynik finansowy netto sektora bankowego w Polsce w 2020 spadł o 45,3% rok do roku) i regulacje prawne.
To sprawiło, że pojawiły się nowe kierunki reorganizacji.

Jak wskazuje raport „Nowa rzeczywistość branży finansowej” przygotowany przez Billennium we współpracy z pracownią Natural Innovations Lab, dużą dynamikę zmian można zauważyć przede wszystkim w obszarze, który wpływa bezpośrednio na wzrost efektywności operacyjnej oraz w obszarze związanym z przetwarzaniem i zarządzaniem danymi.

Digitalizacja wpływa na efektywność

Dotychczasowe źródła przychodów instytucji finansowych, zwłaszcza banków (tj. kredyty, lokaty, depozyty), nie są już tak efektywne jak kilka lat temu. Banki zostały zmuszone  do wprowadzania dodatkowych opłat i prowizji oraz do poszukiwania oszczędności, zwłaszcza w obszarze kosztów operacyjnych. Oznacza to redukcję kosztów pracy czy infrastruktury (biura i placówki) poprzez cyfryzację wszelkich procesów na styku bank-klient. Umożliwia to także efektywniejsze zarządzanie pracą pracowników w związku z przeniesieniem ich  do środowiska wirtualnego. Instytucje finansowe dążą do jak najszerszego zaangażowania technologii w obsługę procesów związanych z klientem. Kluczowe jest wypracowanie nowych standardów komunikacji, które zmniejszą zaangażowanie pracowników banków, pozwolą na automatyzację i zapewnią utrzymanie satysfakcji klientów, pomimo wprowadzenia zdalnego lub hybrydowego modelu obsługi klienta. Jednym z procesów wymagających dużego wsparcia technologii jest digital onboarding, czyli weryfikacja tożsamości klienta i pozyskanie jak największej liczby informacji, które pozwolą przeprowadzić proces sprzedaży całkowicie online. W przypadku najbardziej skomplikowanych produktów i usług konieczne będą rozwiązania hybrydowe.

Wiele technologii, których obecnie potrzebują banki, jest już łatwo dostępnych – weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentów, rozpoznawanie twarzy, zamiana głosu na tekst, open API czy platformy Know Your Customer AML. Banki nie mogą zapominać również o klientach MŚP czy osobach mniej zaawansowanych technicznie (np. seniorach). W obu przypadkach trzeba wziąć pod uwagę, że ich potrzeby i oczekiwania są bardziej specyficzne niż standardowego konsumenta, stworzyć dedykowane rozwiązania lub dopasować dotychczasowe do nowych potrzeb. Przyszłością branży jest też samoobsługa poprzez interfejsy czy samoobsługowe kioski, np. z naszym rozwiązaniem Inperly, czyli multiplatformowym narzędziem do obsługi całego procesu doradztwa i sprzedaży produktu, lub usługi.

Łukasz Sacha, Digital Advisor z Billennium

Elastyczna praca zdalna

Praca zdalna w elastycznych godzinach, często w środowisku w pełni cyfrowym, wymaga wdrożenia specjalnych narzędzi. Chodzi tu o rozwiązania do monitorowania i kontrolowania osób pracujących zdalnie oraz wsparcia zarządzania pracą w świecie wirtualnym, które ułatwią i skrócą czas wykonywania zadań czy wpłyną na motywację zespołu. Bardzo ważna jest też pełna digitalizacja obiegu dokumentów połączona z systemami workflow, które również muszą zapewniać płynne przejście na przecięciu cyfrowych narzędzi pracy i świata rzeczywistego.

W tym kontekście należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i ochronie danych wrażliwych, bowiem wirtualne środowisko pracy niesie za sobą wiele potencjalnych zagrożeń związanych z niepożądanym dostępem.

Chmura kierunkiem rozwoju sektora bankowego

Dane, ich przechowywanie, przetwarzanie i analiza to najwrażliwsza część bankowości, której realizacją zajmują się najbardziej zaufani dostawcy rozwiązań chmurowych i firmy wdrażające je w organizacjach. Zastępowanie infrastruktury on-site rozwiązaniami chmurowymi to naturalny kierunek rozwoju technologicznego banków, który odpowiada na ich najważniejsze potrzeby.

Implementacja rozwiązań chmurowych w przypadku instytucji finansowych oznacza znaczne obniżenie wydatków na przechowywanie i archiwizację danych. Chmura pozwala też na odciążanie systemów centralnych oraz szybsze zmiany w procesie czy produkcie, który jest na niej zbudowany. Największe wyzwania można upatrywać na styku nowych technologii z tradycyjnymi rozwiązaniami. To nie tylko reorganizacja całego IT, integracja nowej chmurowej infrastruktury z systemami centralnymi, ale też zmiany w modelu operacyjnym.

Przeniesienie procesów bankowych do chmury daje zupełnie nowe możliwości (dzięki skalowalności chmury) w zakresie tworzenia i świadczenia usług i produktów finansowych.  W praktyce pozwala to np. na pogłębione profilowanie i segmentację klientów, a co za tym idzie rozwój produktów i usług pod ich potrzeby. To także lepsza optymalizacja zarządzania ryzykiem poprzez monitorowanie zachowań i wydatków klientów, które są ważne przy usługach kredytowych czy działaniach w ramach ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Zaawansowana analityka jest również fundamentem do wykorzystania w przyszłości innych technologii optymalizujących procesy jak cloud computing, robotyzacja czy sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Agnieszka Paradzińska, Delivery & Competence Center Manager w Billennium

Elektroniczny obieg dokumentów

Proces rozwoju narzędzi do elektronicznego obiegu dokumentacji trwa od 10–12 lat, ale dopiero pandemia COVID-19 przyspieszyła znacznie prace w tym obszarze. Obecnie w branży finansowej, w której przechowywanie i obieg dokumentów są obwarowane wieloma przepisami, istnieje duże zapotrzebowanie na rozwiązania paperless połączone z systemami workflow. Pozwolą one na usystematyzowanie pracy konsultantów oraz zapewnienie bezpiecznego środowiska do pracy z danymi wrażliwymi. Poprzez automatyzację, zmniejszy się do minimum możliwość popełnienia błędów, a praca wielu konsultantów nad jednym procesem czy klientem będzie bardziej efektywna.

Zarządzanie ryzykiem

Pandemia COVID-19 była dla instytucji finansowych momentem, w którym dotychczasowe modele działania i narzędzia kalkulowania ryzyka uległy przewartościowaniu. Nieprzewidziane zdarzenia (takie jak pandemia lub kryzys wywołany zmianami klimatycznymi) muszą mieć swoje odzwierciedlenie w ocenie ryzyka rynkowego, kapitałowego bądź kredytowego.

Zarządzając ryzykiem, najczęściej chcemy go uniknąć lub je zminimalizować. Możemy pisać różne scenariusze, procedury, przypadki postępowań, ale tak naprawdę chodzi o podjęcie właściwej decyzji, we właściwym czasie. Aby to uczynić, na wejściu do procesu decyzyjnego musimy dysponować rzetelnymi informacjami i danymi. Następnie dane te należy zintegrować, ponieważ najczęściej pochodzą z wielu systemów źródłowych, by potem móc z nich stworzyć modele, a w kolejnych krokach – analizy i raporty odpowiadające na potrzeby klienta. Dzięki zaawansowanej technologii i sztucznej inteligencji potrafimy strumieniować dane w czasie rzeczywistym, tworzyć modele predykcyjne, a to daje nam możliwość zarządzania ryzykiem, zanim się ono zmaterializuje.

 Eryk Brzeziński, Portfolio Delivery Manager, Billennium

Priorytety branży finansowej na 2022 rok

Branży finansowa, jak i wiele innych sektorów gospodarki, musi postawić na transformację, a wręcz rewolucję technologiczną. Patrząc na wyniki rynkowe branży i dynamikę regulacyjną, należy uznać, że jesteśmy dopiero na początku procesu zmian. Na poziomie biznesowym niezbędne będzie poszukiwanie oszczędności w tradycyjnym obszarze kompetencji instytucji bankowej oraz dywersyfikowanie źródeł przychodu. Na poziomie operacyjnym będą to przyspieszone wdrożenia nowych technologii, z których najbardziej obiecujące są te związane z narzędziami Know Your Customer AML, robotyzacją, oceną ryzyka w warunkach niepewności, hybrydową obsługą klienta oraz opracowywaniem procesów i modeli na podstawie danych. To, co wydawało się odległą przyszłością, nagle stało się potrzebą tu i teraz.

 

pobierz pełny raport


Źródło: Billennium

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konsumenci mówią ‘sprawdzam’

zakupy w aplikacji

Ostatnie miesiące wymusiły przeniesienie swojego czasu i oszczędności do Internetu. Romans z e-zakupami kwitł w najlepsze: zachwyciliśmy się szybką dostawą, doceniliśmy nowe metody płatności i odkryliśmy morze możliwości w trybie online. Ale po fazie fascynacji nadszedł czas, aby związek wskoczył na następny poziom. Teraz chcemy, aby Internet odwzajemnił uczucie i zaczął odgadywać nasze potrzeby. W końcu ostatni rok pozwolił nam się poznać bliżej, prawda? Obostrzenia znikają – ale czy miłość do e-commerce przetrwa próbę czasu? Kilka słów o nowych trendach i personalizacji zakupów online.

O e-commerce w ostatnim roku powiedziano wiele. Jest to jedna z tych branż, której pandemia zdecydowanie bardziej pomogła, niż zaszkodziła. Przybyło zarówno sprzedawców, kupujących, jak i samych platform zakupowych. Pomimo, iż handel stacjonarny wraca do norm, może się okazać, że przyzwyczajenia z okresu lockdownu i nabyta ostrożność wezmą górę nad chęcią wizyty w kolejnym centrum handlowym. Konsumenci jednak nie są bezinteresowni i oczekują od zakupów online coraz więcej – w tym – personalizowanych ofert. Jakie są główne trendy, które zawładną 2021? Nadchodzi kolejna rewolucja? Jakie nowe standardy pandemia narzuciła e-commerce? O zdanie zapytaliśmy przedstawicieli najbliżej związanych z branżą.

Artur Halik ShoperDynamika rozwoju polskiego e-commerce jest zauważalna każdego roku, jednak takiego rocznika jak 2020 jeszcze nie było. W czasie domowej izolacji i zamkniętych sklepów oraz galerii handlowych wielu przedsiębiorców szukało szansy na sprzedaż swoich towarów w internecie. Sytuacja w kraju i na świecie stała się impulsem do otwarcia sklepu internetowego i zaowocowała rekordowymi wynikami w branży e-commerce i jej dynamicznym wzrostem.

Dywersyfikacja kanałów sprzedaży, odkładana często w czasie, okazała się konieczna. Pozostali, prowadzący już sprzedaż online, zintensyfikowali swoje działania w sieci zarówno w poszukiwaniu nowych klientów, jak i podtrzymaniu relacji z dotychczasowymi. Dostęp do prostych rozwiązań z obszaru e-commerce pozwalających jednym wygodnie kupować, a drugim szybko i skutecznie sprzedawać, okazał się kluczowym czynnikiem przyspieszonej transformacji rynku.

Artur Halik, Head of Sales w Shoper

Wiktor Pyrzyk Plantwear Konkurencja w świecie online jest coraz większa. Trzeba stawiać na solidny produkt, świetną prezentację i wysoką jakość obsługi klienta. Całość handlu na pewno nie przejdzie do e-commerce przez najbliższe 10-20 lat, ale jego udział będzie stopniowo rósł. W 2021 należy postawić na omni-channel. Jeżeli sprzedawcy stacjonarni nie mają jeszcze własnego serwisu e-commerce, to dziś jest najlepszy czas, aby to zmienić.

Wiktor Pyrzyk, Plantwear

Personalizacja ofert

Jak wynika z raportu Four Fundamental Shifts In Media & Advertising During 2020 autorstwa DoubleVerify oraz Sapio Research, w miarę, jak reklamodawcy zmieniają podejście jasne jest, że targetowanie kontekstowe będzie odgrywało ważną rolę w ich przyszłych strategiach. Ponad dwie trzecie konsumentów (69%) twierdzi, że jest bardziej skłonnych spojrzeć na reklamę, która jest związana z oglądaną przez nich treścią. To z kolei przekłada się na zakupy – prawie połowa (44%) twierdzi, że ostatnio wypróbowała nową markę dzięki odpowiednio umieszczonej reklamie.

Paweł Rybak - ShoperJednymi z ważniejszych trendów będą nowe i obecnie rozwijane technologie. W Shoper widzimy wysokie zainteresowanie udostępnioną w tym roku i w pełni zautomatyzowaną, działającą z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz mechanik machine learning, usługą Shoper Rekomendacje. Technologia ta pozwala na wysoki poziom dopasowania proponowanych produktów do indywidualnych upodobań danego klienta.

Systemy rekomendacji stanowią dziś fundamenty najpopularniejszych aplikacji i serwisów VOD. Podobną technologię stosują też globalne platformy sprzedażowe. Amazon np. podaje, że jego silnik rekomendacji przekłada się już na 35% generowanych przychodów sprzedawców internetowych. Klienci chętniej ufają i robią zakupy u marek, które rozpoznają ich intencje zakupowe i przedstawiają trafne rekomendacje produktów. Rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji to jeden z trendów, który będzie z pewnością zyskiwał na znaczeniu w najbliższych latach, nie tylko w 2021r.

Paweł Rybak, Shoper

Dedykowany marketing

Razem ze sklepami online rosną w siłę także firmy wspierające ich działanie. Nowe rozwiązania muszą być efektywne i kompleksowo stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. O tym, jak wygląda obecny rynek z perspektywy spółki oferującej narzędzia marketingowe dla e-commerce opowiada Rafał Gawłowski, prezes i współzałożyciel SAMITO.

Rafał Gawłowski SAMITO_ Rynek e-commerce rozwinął się dynamicznie w stosunkowo krótkim czasie i widać to we wzroście zainteresowania naszymi narzędziami. Właściciele i managerowie stanęli przed wyzwaniem, które jest efektem zwiększonego ruchu w e-sklepach – jak budować relacje z klientami i zagwarantować wysokiej jakości komunikację marketingową na stronie przy dużej liczbie klientów? To, co nas cieszy, to coraz większa świadomość osób z branży e-commerce – trafiają do nas coraz bardziej świadomi klienci, którym zależy na indywidualnym podejściu do klienta i korzystaniu z wielu różnych kanałów komunikacji, ale tak, aby jednocześnie odciążać zespoły obsługujące sklepy – widzimy to w popularności zautomatyzowanych kampanii i naszego doradztwa. Z drugiej strony dużo nowych, mniejszych butików stawia z nami swoje pierwsze kroki w marketing automation.

Rafał Gawłowski, prezes i współzałożyciel SAMITO

Już dawno temu zauważyliśmy wyższość spersonalizowanych działań marketingowych nawet nad tymi ogólnymi, o szerokich – często ogólnopolskich – zasięgach. Wiemy, jak ważne jest trafienie do naszego odbiorcy i idealnie skrojone na miarę kampanie. Ba. Cała nasza strategia marketingowa jest dostosowana do tego trendu. Co takiego się zadziało w przestrzeni online, że marketingowcy zaczęli przyglądać się jeszcze bardziej swoim odbiorcom? Z pewnością rozwój kanałów społecznościowych, który z jednej strony umożliwia kontakt z poszczególnymi osobami, a także ich poznanie – w zakresie chociażby zainteresowań. Egzaminem takiego podejścia był na pewno rok 2020, kiedy sprzedaż przeniosła się w dużej mierze do internetu, a także my jako konsumenci – przecież również nim jestem – coraz częściej mówimy „sprawdzam”. I to właśnie s-commerce jest jednym z kluczowych działań, które realizujemy w Arena.pl.

Bartosz Berliński, wiceprezes ds. marketingu Arena.pl

Łatwy dostęp

Relatywnie nowymi dziedzinami sprzedaży, które mają obecnie bardzo szerokie pole do rozwoju, internetowej są m-commerce oraz s-commerce. Nie ma w tym fakcie nic zaskakującego: wg danych DoubleVerify i Sapio Research, 42% konsumentów jest najbardziej otwarta na reklamy w social mediach (np. Facebook, Twitter) oraz grach wideo i mobilnych (21%).

Według Dawida Cichego, Dyrektora sprzedaży w Tpay, trend ten będzie teraz intensywnie rozwijany.

Pandemia wpłynęła na skokowy wzrost zainteresowania zakupami online, zwłaszcza tymi robionymi w urządzeniach mobilnych, czyli w m-commerce. Według badań 64% Europejczyków kupuje przez Internet, a 55% z tych zakupów to tzw. mobile. Ten trend będzie rósł, ponieważ codzienny czas użytkowania smartfonów konsekwentnie wzrasta. W efekcie, branża e-commerce cały czas inwestuje w rozwój i optymalizację swoich aplikacji czy stron internetowych tak, aby zaoferować użytkownikom jak najlepszy UX oraz przyjazne płatności, które odpowiadają na szybko rosnące wymagania e-konsumentów. Dotyczy to również kwestii płatności przy odbiorze. W zeszłym roku GLS i InPost wprowadzili bezdotykowe płatności BLIKIEM bezpośrednio u kuriera.

Media społecznościowe coraz bardziej napędzają sprzedaż internetową, czyli s-commerce. Dzięki nim internauci mogą robić zakupy jeszcze szybciej – bez opuszczania swojego profilu w social mediach. Na przykład w Chinach zakupy w sieciach społecznościowych stały się powszechną praktyką – prawie 55% użytkowników deklaruje, że robi zakupy poprzez aplikacje. Aż 87% kupujących online uważa, że sieci społecznościowe pomagają im w podjęciu decyzji o zakupie. Polska nie pozostaje w tyle! Niedawno wprowadzone płatności w Messengerze wyznaczają nowe trendy rynkowe. Działa to tak, że klient rozpoczyna rozmowę w Messengerze marki, a bot proponuje mu pasujący produkt i możliwość opłacenia zamówienia BLIKIEM – bez przechodzenia do innej strony.

Dawid Cichy, Dyrektor sprzedaży w Tpay

Liczby mówią same za siebie: 44% konsumentów deklaruje, że od czasu rozpoczęcia pandemii częściej korzysta z urządzeń CTV, a 54% częściej używa swoich smartfonów. Należy więc spodziewać się raczej tendencji wzrostowej i rozbudowy nowych kanałów.

Czas na fintech

Ostatnim mocnym trendem 2020/21 jest zawiązywanie współpracy pomiędzy e-commerce a podmiotami fintech. W końcu, gdy już reklama pojawi się tam, gdzie powinna, ścieżka sprzedaży będzie możliwie najprostsza i produkt trafi do naszego koszyka, przychodzi czas na płatności. I tutaj oczekiwania klientów bynajmniej nie odbiegają od tych, wobec innych ogniw łańcucha zakupów.

Maria Bogajewska Arena.plForma płatności jest równie ważnym składnikiem ogólnej oceny zakupów, co działanie platformy czy dostawa. I tak jak samo jak w przypadku pozostałych składowych, tutaj konsumenci również oczekują zróżnicowanych możliwości. Nowoczesne aplikacje czy odroczone formy płatności pozwalają na większą elastyczność. Naturalnym kierunkiem więc było szukanie tych rozwiązań we współpracy z instytucjami finansowymi. Dlatego ważną częścią rozwoju Arena.pl są współprace, które podejmujemy. W zeszłym roku przeprowadziliśmy kampanię z PKO BP. W ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia szybkich płatności metodą iPKO, aż 10% transakcji opłaconych było w ten sposób. Niedługo uruchamiamy także skierowaną do zarejestrowanych sprzedawców możliwość skorzystania z usług serwisu brutto.pl. Widzimy, że potencjał na współpracę na tym polu jest ogromny i w niedługim czasie na rynku pojawi się zapewne jeszcze więcej dedykowanych rozwiązań finansowych, które pozwolą na kolejny krok w rozwoju e-commerce.

Maria Bogajewska, prezes Arena.pl

Kupujący mówią ‘sprawdzam’

Czy konsumenci docenią starania i nie odwrócą się od e-commerce? To pokaże czas. Jednego możemy być pewni: nadchodzące miesiące będą poważnym sprawdzianem, którego wyniki mogą okazać się zaskakujące dla obydwu stron.


Źródło: InnerValue

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Fintech bunq jako pierwszy w Europie udostępnia funkcję Mastercard True Name, aby wesprzeć osoby transpłciowe i niebinarne

bunq True Name

W Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Bifobii, Interfobii i Transfobii Mastercard z dumą poinformował o udostępnieniu w Europie funkcji kart debetowych i kredytowych True Name, która korzystającym z nich osobom umożliwia używanie wybranych przez siebie imion. Opcja ta została wprowadzona po raz pierwszy przez Mastercard w USA, podczas wydarzenia WorldPride w 2019 r., a następnie udostępniona przez największe amerykańskie banki. Od teraz również cyfrowy bank bunq oferuje ją swoim klientom w 30 krajach europejskich, w tym w Polsce. Celem inicjatywy jest wsparcie i rozwiązanie realnego problemu osób LGBTQIA+.

W przypadku osób transpłciowych i niebinarnych imię widniejące na karcie płatniczej nie zawsze odzwierciedla ich prawdziwą tożsamość, co może być przyczyną dyskomfortu i stresu. Niestety ze zmianą urzędowych danych osobowych często wiąże się długa i skomplikowana procedura prawna. Funkcja True Name oferowana przez Mastercard odpowiada na ten problem. Dzięki niej użytkownik może umieścić na swojej karcie płatniczej wybrane przez siebie imię. Klienci bunq już mogą ubiegać się o wydanie takiej karty.

Rozwiązania tego typu są bardzo ważne dla społeczności LGBTQIA+. Prawie jedna trzecia (32%) osób, które okazały dowód tożsamości z imieniem lub płcią niezgodną z ich wyglądem, doświadcza negatywnych reakcji, takich jak szykanowanie, odmowa wykonania usługi lub napaść1.

Mark Bermett MastercardW Mastercard walczymy z wykluczeniem i wspieramy różnorodność. Wszyscy zasługują na możliwość korzystania z usług finansowych, które odzwierciedlają ich prawdziwą tożsamość. Dlatego osobom transpłciowym i niebinarnym umożliwiamy używanie imion, które same sobie wybrały. Ułatwi to rozwiązanie ich realnego problemu i pozwoli im używać ich prawdziwych imion w sposób prosty, bezpieczny i z dumą. Apelujemy do całej branży o wprowadzenie takich standardów dla wszystkich klientów.

Mark Barnett, prezes Mastercard Europe

Tworzymy historię i jesteśmy z tego dumni! Wierzymy w siłę różnorodności, w znaczenie wszystkich kolorów tęczy. W przypadku funkcji True Name mała zmiana może spowodować duży przełom, zapewniając ludziom wolność i pozwalając im żyć zgodnie z własną tożsamością.

Ali Niknam, dyrektor generalny bunq

Tutaj obejrzysz film promocyjny dotyczący funkcji Mastercard True Name.


1 James S. E., Herman J. L., Rankin S., Keisling M., Mottet L., Anafi M. (2016). The Report of the 2015 U.S. Transgender Survey. Washington, DC: National Center for Transgender Equality.


Źródło: Mastercard 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych – Badanie SKN Statystyki SGH [RAPORT]

Fintech

Sektor usług finansowych w Polsce wykazuje tendencję rosnącą już od początku XXI wieku, na  co wskazują liczne badania i analizy przeprowadzone przez firmy badawcze i konsultingowe z całego  świata. Wzrost liczby gospodarstw domowych oraz wzrost zamożności Polaków wpłynęły na  popularność zarówno usług finansowych, jak i usług tradycyjnych oferowanych przez banki.  Zastosowanie i korzystanie z aplikacji mobilnych, obrót bezgotówkowy czy ogólnie znany FinTech1 stały się bardzo popularne w większości krajów rozwiniętych na świecie, w tym także w Polsce.

Rozwój nowoczesnych usług finansowych w Polsce

Tryb życia  młodych grup społecznych, w tym pokolenia milenialsów oraz generacji Z, sprawia, że liczba  zaciąganych kredytów oraz pożyczek na zakup nieruchomości, wyjazdów wakacyjnych czy po prostu rozwijanie swoich pasji znacząco wzrosła. Banki rywalizują między sobą o nowych klientów nie tylko  coraz bardziej atrakcyjnymi ofertami, ale także udogodnieniami wprowadzanymi za pomocą innowacji  i nowoczesnych technologii. Aplikacje mobilne są obecnie standardem w niemal każdym banku.  Załatwianie formalności stacjonarnie w placówce banku w tzw. „okienku”, będące jeszcze do niedawna  powszechną czynnością, młodszym pokoleniom jest niemal nieznane, dzięki przeniesieniu możliwości  realizowania usług bankowych na platformy internetowe . Dzięki temu bez wychodzenia z domu można  sprawnie i bez zbędnych formalności założyć ROR, ale także go zlikwidować.

Liczne zmiany zachodzące  w sektorze finansowym skłaniają do sformułowania wielu pytań: czy rzeczywiście Polacy są pozytywnie  nastawieni do FinTech’u, czy wprowadza on tylko niepotrzebny zamęt i zniechęca klientów? Jakie grupy  wiekowe wolą korzystać z płatności bezgotówkowych, a jakie wolą dodatkowo zabezpieczać swoje  konta bankowe? Czy Polacy czytają regulaminy przed ich podpisaniem i czy rozumieją ich treść? Jak  banki i instytucje finansowe mogą zachęcić więcej Polaków do korzystania z ich usług?

Badanie przeprowadzone przez studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym  Statystyki w Szkole Głównej Handlowej pt. „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych  technologii finansowych” odpowiadają na wszystkie te pytania oraz wyjaśniają więcej zależności i  prawidłowości zaobserwowanych na podstawie zachowania konsumentów. Badanie przeprowadzono w próbie 806 osób w wieku 18 lat i więcej, reprezentującej strukturę polskiego społeczeństwa ze  względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia. Dane zebrano za pomocą  metody CAWI przez firmę Norstat i przeprowadzono w listopadzie 2020 roku. Źródłem finansowania  badania jest Grant Rektora SGH otrzymany za uzyskanie I miejsca w konkursie na studencki projekt  badawczy w roku akademickim 2019/2020.

Znajomość technologii finansowych

Technologie finansowe są dobrze znane i rozpoznawane przez Polaków, ponieważ aż ponad  90% respondentów wykazało się znajomością podstawowych technologii – płatności mobilnych oraz  pożyczek online. Natomiast niezbyt dobrą znajomością odznacza się copy trading 2, który wciąż  pozostaje enigmą dla wielu klientów bankowych. Może to wskazywać na niskie zainteresowanie giełdą  i wszelkimi inwestycjami z nią związanymi lub na zbyt mały dostęp do tej usługi.

Wykształcenie Polaków ma wpływ na ich rozpoznawalność zasad FinTech’u – im wyższe wykształcenie, tym więcej technologii  jest znanych potencjalnemu klientowi. Znaczący dla znajomości nowoczesnych technologii  finansowych jest także wiek respondentów – wraz ze wzrostem wieku dostrzeżono tendencję  spadkową. Największą wiedzą i znajomością obszaru nowoczesnych technologii wykazali się natomiast  respondenci w grupie wiekowej 25-34 lata. Są to osoby młode, które ze względu na poważniejsze  podejście do własnych finansów są na bieżąco z nowinkami technologicznymi na rynku finansowym, w  przeciwieństwie do najmłodszej grupy wiekowej.

Zarówno płatności mobilne i pożyczki online są znane  niemal każdemu dorosłemu Polakowi, jednak około 60% ankietowanych korzysta z płatności  mobilnych wyłącznie raz w miesiącu, a tylko 5% respondentów z pożyczek online – jest to jeden z  najgorszych wyników wśród badanych technologii. Jest to wywołane zarówno specyfiką usługi (pożyczki są znacznie bardziej obciążającym finansowo narzędziem niż zwykła płatność – większość  osób zadłuża się znacznie rzadziej, a około 20% respondentów korzysta z tej usługi raz do roku), jak i niezbyt dużą ufnością do tego rodzaju usług.

SKN wykres
Źródło: SKN Statystyki SGH – „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii
finansowych”.

 

Na Rysunku 1. zaprezentowano poziom ufności respondentów do poszczególnych technologii.  Zaznaczone na wykresie wartości pokazują odchylenie od teoretycznej neutralności, a średnie obliczono z wyłączeniem  odpowiedzi „nie mam  zdania”. Na podstawie  wyników ustalono, że respondenci najbardziej ufają  bankowości mobilnej i  internetowej, a najmniej  platformom do copy  tradingu. Wynika to z  umiarkowanie silnej zależności między  korzystaniem z danej  technologii lub jej  znajomości, a zaufaniem do  niej – naturalnym jest, że  wyższym zaufaniem  obdarzamy technologie z  których korzystamy na co  dzień lub je po prostu znamy.

Natomiast największą  zależność zauważono między stopniem znajomości danej technologii, a częstotliwością korzystania z  niej, co nie przyniosło większych zaskoczeń – im lepiej znamy daną technologię, tym więcej z niej  korzystamy oraz im więcej korzystamy z danej technologii, tym lepiej jest nam znana.

Najlepiej rozpoznanym i jednocześnie najbardziej popularnym narzędziem FinTech w Polsce są  płatności online. W znacznym odsetku te transakcje są dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych.  Obecnie aplikację mobilną posiada niemal każdy bank w Polsce, a bez niej wiele usług nie mogłoby  istnieć lub korzystanie z nich byłoby w znacznym stopniu utrudnione. Aż 82% respondentów korzysta  z co najmniej jednej usługi aplikacji mobilnej, najczęściej wymieniane są: płatności w sklepie telefonem,  zmiany PIN-u na karcie i/lub jej zastrzeżenie, kupno biletów do komunikacji miejskiej, uiszczenie opłaty parkingowej oraz wypłacenie pieniędzy z bankomatu bez konieczności używania karty.

Respondentów  technologii finansowych  zapytano również o to jakie cechy aplikacji mobilnej są dla nich ważne. Zdecydowanie, dla każdej grupy  wiekowej najważniejszymi cechami aplikacji mobilnej są: przejrzystość i szybkość działania.

Respondenci zaznaczyli również, że cenią sobie nowe sposoby dokonywania płatności za pomocą  aplikacji mobilnej (płatność zbliżeniowa telefonem oraz płatności BLIK). Dokonując analizy odpowiedzi  ze względu na wiek badanych zauważono jednak, że przejrzystość aplikacji mobilnej jest mniej istotna  dla młodych odbiorców. Może to być efektem tego, że przedstawiciele tej grupy wieku posiadają  rozbudowaną wiedzę dotyczącą interfejsów aplikacji mobilnych, więc ewentualny brak przejrzystości  nie jest dla nich przeszkodą. Co jest również interesujące, w swoich ocenach respondenci zaznaczali  raczej, że nie mają zdania na temat danych udogodnień, a najbardziej obojętne są dla nich  powiadomienia push oraz logowanie się odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy.

Rozumienie regulaminów a rzeczywista wiedza

Podpisywanie obszernych regulaminów przy zakładaniu kont czy korzystaniu z usług  finansowych w banku jest dla większości Polaków codziennością. Umowy są zwykle sporządzane  wielostronnicowo, co w odczuciu klientów jest przytłaczające, zniechęcające do dokładnego  przeczytania, a co gorsza – niezrozumiałe dla użytkowników. Ponad 70% ankietowanych uważa, że  regulaminy usług finansowych z których korzystają nie są w pełni dla nich zrozumiałe, a 16% w ogóle  nie czyta ich przed podpisaniem. Znaczny odsetek respondentów wskazał, że regulaminy są dla nich niezrozumiałe, ponieważ  zawierają zbyt dużo  treści, są napisane w  sposób zbyt formalny oraz używane jest w nich zbyt specjalistyczne  słownictwo. Najwięcej  respondentów uznało  podkreślenie lub  wytłuszczenie najważniejszych treści za  najbardziej pożądane  ułatwienie (Rysunek 2).

SKN wykres
Rysunek 2: W jaki sposób polepszyć zrozumiałość regulaminów dla użytkowników? użytkowników?                                                                                                                                                                                                      Źródło: SKN Statystyki SGH – „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych”.

Zrozumienie regulaminu  jest pierwszym krokiem  do lepszego zrozumienia funkcjonowania usługi. Z analizy przeprowadzonej na podstawie wyników badania SKN’u Statystyki wynika, że osoby, które uznają regulaminy usług finansowych,z których korzystają, za zrozumiałe, częściej korzystają z nowych  technologii finansowych. Może to być jasnym sygnałem dla instytucji finansowych – jeśli zostanie poprawiona przejrzystość regulaminów, więcej klientów będzie skłonnych do skorzystania z ich usług. Zrozumienie regulaminu nie jest jednak tożsame z akceptacją jego postanowień.

Zdecydowana  większość respondentów (ponad 70%) zgadza się z całością lub większością zapisów zawartych w  regulaminach, które akceptują. Świadczy to o tym, że większość klientów decyduje się na usługi tylko wtedy, gdy jest w stanie zaakceptować proponowane warunki. Również ważnym czynnikiem jest forma regulaminu – ponad 80% ankietowanych podkreśliło, że bardziej skupia się na treści, gdy regulamin przedstawiany jest im w formie papierowej, a nie elektronicznej. Największa różnica między  postrzeganiem regulaminów papierowych i elektronicznych zauważalna jest wśród osób najmłodszych.  Osoby te większą uwagę przykładają do zawieranych umów w wersji papierowej. Podobna zależność występuje wśród osób o najniższym wykształceniu.

Podczas badania dodatkowo przeprowadzono test wiedzy z zakresu finansów i ekonomii, aby zweryfikować czy wiedza z tego obszaru wpływa na częstotliwość korzystania z technologii. W  wynikach można zaobserwować wyraźną relację między średnim wynikiem na teście, a wiekiem – wraz  z upływem lat i nagromadzeniem doświadczenia wzrasta także wiedza finansowa.

Sprawdzając średnią częstość wykorzystania FinTech’u w zależności od wyniku z testu zaobserwowano bardzo słabą, lecz  istotną statystycznie ujemną korelację. Oznacza to, że respondenci, którzy uzyskali wyższy wynik z  testu wiedzy o finansach przeciętnie rzadziej korzystają z różnych technologii finansowych. Co  ciekawe, występuje umiarkowana, dodatnia zależność pomiędzy własną oceną wiedzy finansowej a  wykorzystaniem nowych technologii. Oznacza to, że osoby, które wyżej oceniają własną wiedzę  częściej korzystają z różnych technologii finansowych. Porównano/zestawiono wyniki dotyczące  regulaminów oraz testu wiedzy o finansach, co zaprezentowano na rysunku 3.

SKN wykres
Rysunek 3: Udział osób uważających, że regulaminy usług finansowych są dla nich w pełni zrozumiałe, według wykształcenia.                                                                                                                                                                                                           Źródło: SKN Statystyki SGH – „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych”.

Wykres ukazuje odsetek osób uważających, że regulaminy usług finansowych są dla nich w pełni zrozumiałe, według wykształcenia. Można również dostrzec, że wraz ze wzrostem wykształcenia maleje odsetek osób uważających, że w pełni rozumie zapisy w regulaminach. Ponadto, osoby które twierdzą, że w pełni rozumieją treści regulaminów, mają statystycznie znacząco niższe średnie wyniki z testu wiedzy ekonomicznej ok. 5,09 w porównaniu do 5,45 wśród osób, dla których regulaminy nie są w pełni zrozumiałe (na 8 możliwych). To oznacza, że większość osób, która twierdzi, że w pełni rozumie regulaminy ma zarówno niższe wykształcenie, jak i mniejszą wiedzę z zakresu finansów. Średnio osoby z wyższym wykształceniem oraz z większą wiedzą twierdzą, że nie rozumieją w pełni regulaminów i są mniej skłonna je zaakceptować. Badanie to jest zatem kolejnym przykładem występowania „efektu Dunninga-Krugera”.3 Pojawia się również brak zależności między czytaniem regulaminów, a wynikiem z testu o finansach – osoby, które czytają regulaminy, nie mają większej wiedzy o finansach oraz odwrotnie – osoby z większą wiedzą z tego obszaru, nie czytają częściej regulaminów.

Co skłania klientów do korzystania z ofert bankowych?

Jedną z najistotniejszych kwestii jest znalezienie sposobów na skłonienie klientów do korzystania z usług finansowych. W ramach badania „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych” respondenci mogli wskazać trzy najważniejsze czynniki skłaniające ich do korzystania z nowych technologii. Najczęściej wskazywano odpowiedź: „bezpieczeństwo środków podczas obsługi”. Wysoka jakość zabezpieczeń i pewność, że środki nie zostaną stracone mogłoby skłonić ponad 40% respondentów do korzystania z nowych technologii finansowych. Kolejnymi najczęściej wybieranymi cechami były: „wygoda użytkownika” oraz „prostota obsługi danej technologii”. Respondenci oczekiwali zatem, aby stosowanie danej technologii było łatwe, nie wymagało posiadania wiedzy z zakresu usług finansowych oraz było wygodne. Często wskazywano także możliwość uzyskania zysku z korzystania z takiej technologii oraz jej niski koszt. Najmniej interesującą opcją dla respondentów okazała się automatyzacja rachunków lub płatności rat. Osoby badane zapytano także o to, które z technologii oferowanych przez bank sprawiłyby, że będą oni bardziej skłonni do skorzystania z jego oferty.

Dane pokazały, że nowe technologie takie jak: szybkie płatności, karty z wyświetlaczami czy użycie biometrii4 mają pozytywny wpływ na wybory konsumentów. Najpopularniejsze wśród respondentów okazały się nowoczesne karty płatnicze z wyświetlaczem – to właśnie ta cecha najbardziej zachęciłaby ich do skorzystania oferty banku. Na drugim miejscu znalazł się BLIK, a zatem metoda szybkich płatności za pomocą telefonu. Jest to elektroniczna, szybka metoda płatności używana coraz częściej, a dla niektórych konsumentów jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu. Nieco mniej zachęcające dla respondentów, acz nadal istotne są przelewy wykonywane na numer telefonu lub adres email. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się technologie wspierające inwestowanie w kryptowaluty5 oraz inwestowanie na giełdzie ogółem. Istnieją jednak pewne różnice, przede wszystkim ze względu na płeć potencjalnego klienta. Mężczyźni są bardziej zainteresowani możliwościami inwestowania na giełdzie i/lub w kryptowaluty. Z aplikacji takich jak: Google Pay oraz Apple Pay, mężczyźni korzystają częściej od kobiet. Tymczasem kobiety są bardziej zainteresowane funkcjami ułatwiającymi zarządzanie finansami czy szybkimi płatnościami, właśnie takimi jak BLIK.

W przeprowadzonej analizie sprawdzono również czy reklamowanie danych usług
finansowych ma wpływ na wybór konsumenta oraz jaki typ reklamy jest najbardziej skuteczny.

 

SKN wykres
Rysunek 4: Czy dana forma reklamy jest kojarzona z reklamowaniem innowacji w finansach?                             Źródło: SKN Statystyki SGH – „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych”.

 

Rysunek 4. przedstawia dane dotyczące kojarzenia danej formy reklamy z reklamowaniem innowacji
w finansach, czyli jaki typ reklamy w dziedzinie finansów zostaje najbardziej zapamiętywany przez
Polaków.

Największa grupa osób kojarzy promowanie innowacji w finansach z reklamą internetową (62%). Natomiast największa grupa osób nie kojarzy promowania innowacji w finansach z reklamą prasową (20%) i reklamą radiową (19%). Na tej podstawie przewiduje się, że forma reklamy internetowej może być najbardziej efektywnym sposobem informowania i promowania usługi, zaś reklama prasowa i radiowa nie są popularne wśród konsumentów. Rozpatrując zależności między wiekiem a czynnikiem wpływającym na decyzję o skorzystaniu z oferty usługi finansowej dostrzeżono, że istnieje dość silna korelacja jedynie w przypadku reklamy z udziałem znanych osób „celebrytów”. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla tej zależności wyniósł -0,594. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wieku ankietowanych maleje średni odsetek osób kierujących się owym czynnikiem podczas podejmowania decyzji o skorzystaniu z usługi finansowej. Angażowanie w reklamach celebrytów ma większą szansę powodzenia jedynie wśród młodszych pokoleń, a instytucje finansowe oraz banki podczas kreowania autoreklamy, powinny mieć na uwadze tę zależność, by odpowiednio dobrze dotrzeć do grup docelowych.

Wśród pozostałych czynników takich jak: opinie znajomych, opinie rodziny, pozytywne opinie w Internecie, czy opinie influencerów nie zauważono znaczących i istotnych statystycznie zależności między wiekiem a zmienną. Ciekawą okazała się zależność pomiędzy wynikiem z testu o finansach a czynnikami wpływającymi na korzystanie z FinTech’u. Ustalono, że wraz ze wzrostem ilości poprawnych odpowiedzi w teście o finansach u ankietowanego, silnie wzrasta również przeciętny odsetek osób sugerujących się pozytywnymi opiniami w Internecie. Najwięcej osób zaznaczających tę odpowiedź to osoby o wyższym (57,4% całej grupy) lub średnim (54,8% całej grupy) wykształceniu.

Podsumowanie

Wiedza Polaków na temat FinTech’u rośnie każdego roku, jednak nadal niektóre technologie nie są dobrze znane lub są wręcz niewykorzystywane powszechnie, np. crowdfunding czy copy trading. Konsumenci nadal nie ufają niektórym usługom, jednak znajomość danej technologii czy wysoka częstotliwość korzystania z niej ma wpływ na poziom tego zaufania. Wielu respondentów posiada imponującą i wszechstronną wiedzę o finansach, jednak subiektywna ocena wiedzy nie jest tożsama z rzeczywistą znajomością obszaru usług finansowych. Ma to wpływ na subiektywne rozumienie regulaminów – osoby z większą wiedzą i lepszym wykształceniem twierdzą, że gorzej rozumieją regulaminy, w przeciwieństwie do osób z gorszymi wynikami w teście, czy z niższym wykształceniem. Banki chcąc skłonić klientów do korzystania ze swoich usług mogą polepszyć przejrzystość regulaminów oraz używać odpowiednich typów reklam głównie w Internecie, aby uzyskać wyższe zasięgi. Klienci oczekują różnych usług od banków w zależności od płci. Mężczyźni preferują usługi związane z giełdą i kryptowalutami czy usługi Google Pay, tymczasem kobiety są bardziej skłonne podjąć współpracę gdy w ofercie znajdą funkcje ułatwiające zarzadzanie finansami. Jednak wspólnymi preferencjami co do FinTech’u są biometria oraz przede wszystkim nowoczesne karty płatnicze z wyświetlaczem i szybkie płatności (np. BLIK). Wykorzystując informacje uzyskane w badaniu pt. „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych” sektor finansowy oraz bankowy mogą znacznie poprawić jakość swoich usług oraz, przede wszystkim, zwiększyć zadowolenie klientów.

POBIERZ PEŁNY RAPORT Z BADANIA 

Z pozostałymi wynikami badania można się także zapoznać na stronie internetowej SKN Statystyki pod
adresem: www.sknstatystyki.pl.

1 FinTech – (z ang. Financial technologies) szeroko pojęte nowoczesne technologie finansowe
2 Copy trading – narzędzie pozwalające na automatyczne kopiowanie decyzji inwestycyjnych podejmowanych
przez inną wybraną osobę (zwykle wybiera się osoby z większym doświadczeniem inwestycyjnym)
3 Efekt Dunninga-Krugera – zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś
dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie podczas, gdy osoby wysoko
wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności.
4 Biometria – możliwość założenia konta z wykorzystaniem biometrii (np. weryfikacja poprzez selfie)
5 Kryptowaluty – technologie wspierające inwestowanie w kryptowaluty (wirtualna waluta; rozproszony system
księgowy przechowujący informacje w umownych jednostkach)


Bibliografia:

Martyniuk, A. (2017). Czy polskie FinTechy mogą osiągnąć sukces w Londynie? Polska jako ważne  centrum FinTechów. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/finance/articles/fintech.html  [data dostępu 22:50 11.02.21]: Deloitte. 

SKN Statystyki SGH. (2020). Badanie „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii  finansowych”. Warszawa.


Źródło: SKN Statystyki SGH – „Decyzje konsumentów w obliczu wyzwań nowych technologii finansowych”.

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Na 20. urodziny GG zadebiutowało z wersją anglojęzyczną komunikatora

urodziny GG

W sierpniu, pierwszy raz w dwudziestoletniej historii polskiego kultowego komunikatora, uruchomiona została jego wersja anglojęzyczna.

Można korzystać z niej na urządzeniach z systemem Android, iOS oraz w wersji webowej GG. Niedługo gotowa będzie też anglojęzyczna wersja desktopowa. Wszystkie informacje o GG są dostępne dla anglojęzycznych użytkowników na stronie internetowej https://www.ggapp.com/.

Gadu-Gadu
źródło: Biuro prasowe GG

Ale to nie koniec sierpniowych nowości!

Firma HUAWEI poinformowała o obecności GG w jej AppGallery (https://appgallery7.huawei.com/#/app/C101806813). Z powodu wygaśnięcia licencji Google na aktualizacje smartfonów HUAWEI, firma stworzyła swój własny system operacyjny, a GG dostosowało do niego swoją aplikację. Będzie ona działała na nowych smartfonach marki, której ambasadorem na całą Europę jest Robert Lewandowski. W ciągu pierwszych kilku dni aplikacja została zainstalowana na 115 000 urządzeniach HUAWEI.

Trwają prace nad kolejnymi nowościami. Firma Fintecom, od 2018 roku właściciel GG, sukcesywnie realizuje swoje zapowiedzi odnośnie rozwoju komunikatora. Jednocześnie rozwija swoje dwie inne marki z branży fintech: England.pl oraz FXCity.

20 lat GG


Źródło: Biuro prasowe GG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mastercard uruchamia program Fintech Express, który pomoże europejskim startupom w szybkim wejściu na rynek i rozwoju biznesu

mastercard

Mastercard uruchomił w Europie, w tym w Polsce, nowy program Fintech Express, który pomoże startupom z branży fintech skutecznie wejść na rynek i dynamicznie się rozwijać. Uczestnicy programu będą mogli efektywniej tworzyć innowacyjne rozwiązania napędzające cyfrową gospodarkę oraz skutecznie korzystać z wiedzy, doświadczenia, technologii i sieci kontaktów Mastercard.

 • Fintech Express wspiera innowatorów w dziedzinie płatności cyfrowych, ułatwiając im współpracę z Mastercard i rozległą siecią partnerów firmy, w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek
 • Uczestnicy programu Mastercard mogą skrócić do kilku dni proces tworzenia produktów i rozwiązań, począwszy od koncepcji po rynkowe wdrożenie

Program Fintech Express pomoże młodym firmom z branży płatniczej w szybkim starcie i efektywnym rozwijaniu działalności w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, poprzez:

 • Dostęp – uproszczony proces wejścia do programu ułatwia uzyskanie licencji Mastercard oraz dostęp do globalnej sieci partnerów firmy;
 • Współpracę – uczestnik programu może nawiązać współpracę z partnerami technologicznymi oraz uzyskać dostęp do wszystkich korzyści oferowanych przez Mastercard;
 • Komunikację – w ciągu kilku dni uczestnik programu może nawiązać relację z jego partnerami i uruchomić swój biznes.

Program wspiera szczególnie innowatorów w dziedzinie płatności cyfrowych, ułatwiając im współpracę z Mastercard oraz innymi partnerami, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów. Został on zaprojektowany z myślą o firmach fintech planujących dodanie rozwiązań płatniczych do swojego portfela produktów, startupach technologicznych pragnących rozszerzyć swoje usługi na nowy segment, a także ambitnych przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji na rynku, które szukają nowych partnerów w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Przystąpienie do programu upraszcza wprowadzanie na rynek rozwiązań płatniczych i skraca cały proces z kilku miesięcy do kilku dni¹. Partnerzy Fintech Express będą mogli również czerpać korzyści płynące z uzyskania statusu kwalifikowanego partnera programu Mastercard Engage.

W ostatnich latach europejskie startupy stały się siłą napędową cyfryzacji globalnej gospodarki. Imponujący rozwój nowych technologii zmienił wiele dziedzin naszego życia – wystarczy wspomnieć o płatnościach mobilnych, usługach finansowania czy e-commerce. W każdym z tych obszarów fintechy stały się istotnym elementem nowoczesnej infrastruktury płatniczej. Mastercard ma już mocną pozycję jako partner pierwszego wyboru dla fintechów z całej Europy. Uruchomiony właśnie program to kolejny krok, który ułatwi im realizację ich ambitnych celów – szybko i na dużą skalę.

Mark Barnett, prezes Mastercard Europe

Jednym z pierwszych podmiotów, który dołączył do nowego programu Fintech Express jest Railsbank, globalna platforma Banking-as-a-Service.

Odkąd w 2017 r. Railsbank dołączył do naszego wielokrotnie nagradzanego programu Mastercard Start Path, wspólnie wspieramy cyfrową gospodarkę, pomagając fintechom w szybkim i łatwym wprowadzaniu na rynek nowych technologii.

Mark Barnett, prezes Mastercard Europe

Program Fintech Express jest częścią kompleksowej platformy Mastercard Accelerate, która zapewnia startupom i wschodzącym markom wsparcie oraz pomoc na każdym etapie wzrostu i transformacji, od wejścia na rynek po globalną ekspansję. Platforma ta obejmuje cztery główne programy: Fintech Express, Start Path, Engage i Developers.

Obowiązujące w Europie regulacje dotyczące otwartej bankowości sprzyjają powstawaniu nowych modeli funkcjonowania fintechów w całym regionie².

Otwarta bankowość umożliwia tradycyjnym graczom współpracę z fintechami, dzięki czemu wspólnie mogą dostarczać konsumentom innowacyjne usługi finansowe, zapewniając im wygodę i bezpieczeństwo.

Mark Barnett, prezes Mastercard Europe

Mając to na uwadze, Mastercard niedawno wprowadził na rynek nowy pakiet rozwiązań dla otwartej bankowości (Open Banking Solutions™), który był pilotowany w Polsce i Wlk. Brytanii. W całej Europie zwiększy on różnorodność usług finansowych, które konsumenci będą mieli do dyspozycji.

¹Czas ten może być zróżnicowany w zależności od konkretnego zastosowania
²https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q4-2019/


Źródło: Informacja prasowa Mastercard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Accelpoint wraz ze startupami pomaga w walce ze skutkami #COVID19

starupy walka z koronawiusem

Akcelerator Accelpoint wraz ze startupami z dwóch programów: #AccelUp i #AccelBox wspiera walkę ze skutkami pandemii COVID19. Wśród inicjatyw znajdują się rozwiązania z obszarów fintech, cleantech oraz medtech. Prezentujemy konkretne rozwiązania, które w realny sposób przyczyniają się do zwalczania efektów kryzysu spowodowanego koronawirusem w kontekście medycznym oraz gospodarczym.

Wciąż rośnie w nas świadomość, w jak ogromnym stopniu koronawirus wpływa na nasze życie rodzinne, społeczne i gospodarcze. Jako akcelerator Accelpoint staramy się aktywować ekosystem startupowy w działaniach społecznie odpowiedzialnych i poszukiwaniu rozwiązań, które realnie wpłyną na zminimalizowanie skutków pandemii COVID19. W tych trudnych czasach równie istotna co innowacyjność, jest biznesowa wrażliwość i chęć zaoferowania mądrego wsparcia. Tę postawę promujemy i zachęcamy do tego innych.

dr Michał Bańka, CEO & Co-founder Accelpoint

Jakie inicjatywy podejmuje akcelerator Accelpoint?

Akcelerator Accelpoint, wykorzystując know-how swojego Zespołu oraz współpracujących ekspertów, oferuje bezpłatne konsultacje i doradztwo z zakresu modeli biznesowych i pricingu, product design oraz finansowania VC.

W ramach programu AccelBox zachęcamy zespoły interdyscyplinarne do tworzenia rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania partnerów publicznych. Podczas trwających właśnie akceleracji 3 zespoły pracują nad projektami dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, które realnie wpływają na niwelowanie skutków pandemii. Na zaawansowanym etapie są m.in. system IT do koordynacji wyników badań klinicznych, który zwiększy poziom efektywności i wydajności badań klinicznych, a także pionierski system transportu medycznego za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.

Równolegle w programie AccelBox zbieramy zgłoszenia od startupów w fazie preseed, które będą odpowiedzią na wyzwania zgłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. To cenne wsparcie w walce z psychospołecznymi skutkami pandemii. Zachęcamy do zgłaszania rozwiązań w obszarach:

 1. Opracowanie prototypu aplikacji opartej o rozwiązania chmurowe, która usprawni rekrutację personelu dla placówek medycznych.
 2. Opracowanie medycznej platformy edukacyjnej (aplikacja internetowa) na potrzeby zastosowań innowacyjnych technologii i sposobów leczenia w wybranych specjalizacjach medycznych.

Jakie wsparcie oferują startupy akcelerowane w programach AccelBox i AccelUp?

Cashy – startup biorący udział w II rundzie programu AccelUp
(współpraca z Santander Bank Polska)

Cashy to platforma, która ułatwia rozliczenia między kontrahentami z opcją wcześniejszej spłaty w zamian za premię. Proces ustalania terminów płatności i wysokości premii odbywa się on-line w ramach intuicyjnej platformy. W ramach biznesowej solidarności w walce ze skutkami pandemii Cashy oferuje 3-miesięczny bezpłatny dostęp do platformy oraz darmowe wsparcie pracowników Cashy w obsłudze platformy zarówno dla kupujących, jak i ich dostawców. W tym okresie obowiązuje limit wysokości premii, którą kupujący będzie mógł uzyskać w relacji z dostawcami, tak by utrzymać partnerską relację między stronami – do 10% w skali roku.

Plenti – startup biorący udział w II rundzie programu AccelUp
(współpraca z Santander Consumer Bank)

Plenti to platforma oferująca dostęp do najnowszej elektroniki użytkowej na żądanie – bez pokrywania pełnej ceny produktu, konieczności przechowywania towaru czy jego aktualizacji po zakupie. Plenti zdecydowało, by na czas zamknięcia szkół udostępnić nauczycielom uczącym w swoich domowych warunkach firmowe laptopy oraz monitory wraz z potrzebnymi akcesoriami, m.in. wbudowaną kamerką, dyskiem SSD, procesorem i5. Akcja trwa tak długo, jak długo zamknięte będą szkoły.

RevDeBug – startup biorący udział w II rundzie programu AccelUp
(współpraca z Santander Bank Polska)

RevDeBug to rozwiązanie, które zwiększa dostępność systemów IT przez skrócenie czasu identyfikacji błędów i ich naprawy z dni do godzin. Działa jak czarna skrzynka w samolocie. Dzięki czemu w przeciągu minut od wystąpienia problemu zespół techniczny może odtworzyć całą historię zdarzenia, które doprowadziło do błędu w systemie linia po linii w kodzie. W ramach walki ze skutkami pandemii RevDeBug wydłuża darmowy okres próbny do 90 dni, oferuje darmową licencję dla instytucji publicznych i rządowych, 90 % zniżki dla wszystkich startupów, które generują mniej niż 1 mln EUR obrotów oraz działają na rynku krócej niż 3 lata.

Quantum CX – startup biorący udział w II rundzie programu AccelUp

Quantum CX w zakresie swej podstawowej działalności oferuje specjalne czujniki i technologie, które zwiększają zaangażowanie pracowników w obsługę klienta, nagradzając za każdy uśmiech. Za każdym razem, gdy klient lub pracownik się uśmiecha, dzieje się coś dobrego (nagroda i/lub przekazanie niewielkiej ilości gotówki na cele charytatywne). Aby wesprzeć walkę z koronawirusem, Quantum CX uzbraja sensor w czujnik temperatury, aby móc wykrywać infekcje w kontakcie pracownik-klient. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa będzie kontrola zakażenia w miejscu pracy dzięki możliwości wykrywania wysokiej temperatury z dokładnością do 0,05 °.

Alphamoon – startup, który zakończył akcelerację w I rundzie programu AccelUp
(współpraca z Santander Bank Polska)

Alphamoon to spółka specjalizująca się w rozwoju i adaptacji rozwiązań opartych na metodach sztucznej inteligencji. W ramach upowszechniania wiedzy na temat przewidywanych scenariuszy rozwoju pandemii Alphamoon zaprezentował wyniki analizy, jak przewidzieć rozwój pandemii SARS-CoV-2 w Polsce przy pomocy modeli matematycznych i uczenia maszynowego. Analiza pokazała znaczenie zachowania dystansu społecznego (social distancing) i samoizolacji oraz powszechnego testowania dla kontroli liczby zarażonych osób oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania służby zdrowia.

Cleanbox – Zespół, który zakończył akcelerację w programie AccelBox
(współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lublinie)

Cleanbox to łatwe w użyciu, nowoczesne urządzenie o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, które eliminuje 99,99% mikroorganizmów i bakterii, zapewniając dodatkowy efekt antybakteryjny do 30 dni. Dzięki swoim funkcjonalnościom projekt wspiera profilaktykę powszechnie występujących infekcji, wpisuje się również w rosnącą potrzebę dezynfekcji powierzchni, która wspiera walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dzięki akceleracji w programie AccelBox zostało stworzone MVP projektu, a testy przeprowadzone na infrastrukturze partnera publicznego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie) zakończyły się sukcesem.

Voicebot Medai – Zespół, który zakończył akcelerację w programie AccelBox
(współpraca ze Szpitalem im. Świętej Rodziny w Warszawie)

Voicebot Medai to usługa sortowania pacjentów, która zmniejsza koszty świadczeń medycznych poprzez przekonwertowanie części pacjentów z fizycznych placówek specjalistycznych na telemedyczne (dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i platformy medycznej). Zespół wdraża rozwiązania dedykowane obecnej sytuacji pandemicznej, które ułatwią identyfikację i obsługę pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. MVP projektu powstało dzięki akceleracji AccelBox, a testy przeprowadzone na infrastrukturze partnera publicznego (Szpital im. Świętej Rodziny w Warszawie) dowiodły niemal 95 % skuteczności rozwiązania.

Projekt Startupy Pomagają (startupypomagaja.pl) zainicjowany przez Cashy
(współpraca z Santander Bank Polska)

Z inicjatywy Cashy powstał projekt Startupy Pomagają. Jej celem jest wzajemna pomoc i wypracowanie rozwiązań, które zmniejszą skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID19. Akcelerator Accelpoint jest partnerem projektu. Startupypomagaja.pl to marketplace, gdzie można zaoferować swoje wsparcie i skorzystać z wiedzy innych bezpłatnie lub w zamian za darowiznę na charytatywny cel.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Fintech znaczy szybko i wygodnie

Szybko postępująca cyfryzacja i rosnące oczekiwania klientów sprawiają, że tradycyjna bankowość powoli zaczyna odchodzić do lamusa. Coraz częściej, by załatwić swoje sprawy finansowe, potrzebujemy tylko smartfona i dostępu do internetu. Już nawet tradycyjny skórzany portfel przestaje być potrzebny. Jesteśmy świadkami potężnej rewolucji sektora usług finansowych, która jak się okazuje, będzie postępować w coraz szybszym tempie.

Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności, Polska jest krajem umiarkowanie innowacyjnym. W zestawieniu z 2018 roku znajduje się na 25. miejscu z 28 państw.* Jednak uznawana jest za lidera, jeśli chodzi o innowacje finansowe. Jak wynika z analizy Deloitte, 40% rynku fintech w Europie Środkowo-Wschodniej przypada właśnie na Polskę. 

Czym jest fintech? 

Fintech to sektor gospodarki, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, by dostarczać rozwiązania wspierające usługi finansowe. Innowacje finansowe dają możliwość dokonania transakcji lub skorzystania z usługi finansowej w wygodny i bezpieczny sposób. 

Znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój fintech mają Big Data, blockchain, sztuczna inteligencja i automatyzacja oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Szacuje się, że w 2019 roku istotną rolę w rozwoju sektora odegrają m.in. biometria i asystenci głosowi. 

Rola fintechów w rozwoju innowacji finansowych 

W Polsce z rozwiązań fintech korzysta ok. 25 mln osób. Co ciekawe — większość z nich nie ma nawet świadomości, że to robi. Dlaczego? Na co dzień korzystamy z rozwiązań, które usprawniają i przyspieszają nasze płatności, zarządzanie finansami i inwestowanie. Wirtualne portfele takie jak Apple Pay czy Google Pay, płatności mobilne BLIK, zakupy online, car sharing, a nawet aplikacje mobilne banków — to wszystko rozwiązania należące do sektora innowacji finansowych. Ten brak świadomości wynika prawdopodobnie z niemożliwości dokładnego określenia, czym są fintechy i co było ich początkiem. 

Wszystko sprowadza się jednak do tego, że ich głównym zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie obrotu naszych pieniędzy. Z jednej strony, nie są nam one niezbędnie potrzebne do funkcjonowania w świecie finansów, z drugiej jednak — bardzo cenimy rozwiązania, które są dla nas wygodniejsze, szybsze i — co bardzo ważne — bezpieczne. 33% klientów banków uważa, że wygoda jest dla nich najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze instrumentów finansowych, a 57% jest skłonnych zastąpić doradców finansowych rozwiązaniem technologicznym. Ponadto 90% milenialsów potwierdza, że informacje i opinie o produkcie wyszukuje online.** Swoimi finansami wolimy zarządzać więc online, bezpośrednio, bez pomocy doradców. 

Jakie usługi oferują fintechy? 

Firmy należące do sektora fintech zazwyczaj wybierają jedną konkretną usługę i na niej koncentrują swoje działania, oferując klientom prosty produkt. Tym przede wszystkim różnią się od banków. Można je podzielić na kilka kategorii, ze względu na usługi, jakie oferują***. 

 • Finansowanie (pożyczki online, crowdfunding, pożyczki społecznościowe, faktoring i leasing) 
 • Zarządzanie aktywami (automatyczne doradztwo, zarządzanie finansami osobistymi, inwestowanie) 
 • Płatności (alternatywne sposoby płatności, kryptowaluty, inne) 
 • Ubezpieczenia (P2P, inne) 
 • Analityka zaawansowana (big data, metody analizy BD, sztuczna inteligencja) 

Najliczniejszą grupą, są innowacje finansowe, które dotyczą metod płatności. Mieszczą się w niej zarówno innowacje produktowe, związane z kartami płatniczymi czy płatnościami internetowymi i mobilnymi, innowacje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności i poprawę infrastruktury, jak i kryptowaluty. Polskie firmy, które należą do tej grupy to m.in. DotPay i Blue Media oferujące systemy płatności internetowych oraz Polish Payment Standard — Polski Standard Płatności, czyli system płatności mobilnych BLIK. 

Drugą w kolejności kategorią są firmy oferujące finansowanie, czyli pożyczki online, społecznościowe, crowdfunding, ale również faktoring i leasing. W Polsce ten segment reprezentują np. Patronite — portal crowdfundingowy, który daje możliwość wspierania ulubionych twórców czy organizacji oraz AIQLABS, oferujący całościowy ekosystem usług finansowych.

Sektor fintech rozwija się w bardzo szybkim tempie, jego wartość w Polsce wynosi prawie milion dolarów. Wartość globalna sektora fintech wyceniana jest na ponad 2 miliardy dolarów. By funkcjonować, fintechy potrzebują finansowania, które bardzo chętnie są im udzielane, w dość wysokich kwotach. Dzięki temu, wypowiedzenie zdania „Siri, zapłać moje rachunki” może być wkrótce jedyną czynnością, którą będziemy musieli wykonać, by zrealizować opłaty. 

 

* European Innovation Scoreboard 2019, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281

** Sektor finansowy coraz bardziej #fintech, Grudzień 2016 https://www.pwc.pl/pl/pdf/sektor-finansowy-coraz-bardziej-fintech-raport-pwc.pdf

*** Róża Milic-Czerniak, Rola fintechów w rozwoju innowacji finansowych, Studia BAS, 2019, nr 1(57)

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowy kształt fintechu: Braintri zmienia się w Neontri

Polski fintech Braintri przeszedł rebranding. Od 16 września działa na rynku pod marką Neontri. Przygotowywany przez ponad rok rebranding objął wszystkie materiały marketingowe firmy oraz kanały komunikacji - zarówno online, jak i offline. Celem rebrandingu jest zasygnalizowanie przez spółkę rozpoczęcia ekspansji zagranicznej w oparciu o własne produkty technologiczne B2B.

Neontri, dotychczas funkcjonujące na rynku pod marką Braintri, to polski fintech dostarczający innowacyjne autorskie rozwiązania dla największych banków i instytucji finansowych w kraju. Od momentu powstania, czyli 2013 roku, spółka znacząco się rozwinęła. Zespół specjalistów powiększył się o kilkadziesiąt osób, zrealizowano prestiżowe projekty na kilku kontynentach, a rozwijane przez nią innowacje zdobyły szereg branżowych nagród. Po kilku latach intensywnego rozwoju przyszedł czas na wejście na kolejny biznesowy poziom poprzez ekspansję na rynek amerykański. W celu zasygnalizowania nowej strategii przeprowadzony został kompleksowy rebranding. 

W jego ramach opracowana została m.in. całkowicie nowa identyfikacja korporacyjna, materiały marketingowe oraz gadżety dla klientów i pracowników. Uruchomiono także znacząco rozbudowaną w zakresie funkcjonalności i treści stronę internetową.  Zmianie uległ także wystrój biura, które wzbogaciło się m.in. o dwa prawdziwe neony. Przygotowania do tak kompleksowego rebrandingu trwały ponad rok. Prowadzone były przez wewnętrzny zespół marketingowy przy wsparciu wiodących agencji i specjalistów zewnętrznych.

Ewolucja, nie rewolucja

Kompleksowy rebranding firmy to w obecnych czasach bardzo wymagające zadanie. Proces kreatywny bywa burzliwy, ale dostarcza finalnie mnóstwo satysfakcji. W jego wyniku powstała marka – Neontri – skutecznie sygnalizuje z jednej strony rozpoczęcie nowego etapu rozwoju (“neon”, z greckiego “nowy”), a z drugiej nawiązuje do poprzedniej nazwy i silnego zakorzenienia w dotychczasowych wartościach (“tri”, modyfikacja angielskiego “tree” – “drzewo”). Nowy sygnet w sposób graficzny łączy oba komponenty tekstowe logotypu, wykorzystując dotychczasową kolorystykę stosowaną przez spółkę.

– Bardzo się zmieniliśmy, ale nadal opieramy się na solidnych podstawach: te same kolory i charakterystyczne ilustracje, które wyróżniają nas spośród konkurencji. Nasza nowa identyfikacja wizualna opiera się na skalowalnych kształtach logo i neonowych akcentach, całość koresponduje z naszym sloganem – Reshaping Fintech  – komentuje Jolanta Ożdżyńska,  Head of Design Neontri, odpowiedzialna za projekt identyfikacji wizualnej. – Nasze logo jest oryginalną mieszanką dwóch elementów: równoległych, cylindrycznych neonów i drzewa. Każdy neon w części graficznej jest nieregularny i organiczny, jak drzewo – dodaje Jolanta Ożdżyńska.

Nowe cele – nowe narzędzia

Rebranding Neontri ma jednak nie tylko wymiar wizualny, ale również funkcjonalny oraz narracyjny. W celu dotarcia do klientów zagranicznych spółka planuje w dużo większym niż dotychczas stopniu posługiwać się w komunikacji językiem angielskim i szerzej informować o własnych innowacyjnych produktach. Jednocześnie nowa strona internetowa i inne wprowadzane w ramach rebrandingu rozwiązania będą w dużo większym niż do tej pory zakresie wspierać sprzedaż.

– Podczas prac nad rebrandingiem moim celem było oprócz skutecznej zmiany wizerunkowej zyskanie nowych narzędzi wspierających działania marketingowe oraz sprzedażowe. Chcieliśmy, żeby środki przeznaczone na rebranding nie służyły jedynie celom wizerunkowym, ale stanowiły prawdziwą inwestycję w przyszłość biznesową firmy – komentuje Dominik Modrzejewski, Head of Marketing Neontri.

Po zakończeniu zmiany marki głównej Neontri planuje w kolejnym kroku przeprowadzić także rebranding produktowy. Obecnie w portfolio firmy znajduje się autorski framework umożliwiający szybkie budowanie bezpiecznych i funkcjonalnych bankowych aplikacji mobilnych, kilkukrotnie nagradzana platforma płatności i autoryzacji mobilnej Jiffee oraz rozwiązanie odciążające systemy centralne banków Biffee.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF