...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Freelancing w Polsce i na świecie 2021 [RAPORT]

freelancer

W 2021 roku wartość rynku freelancingu w Polsce przekroczy 15 miliardów złotych i zwiększy się o blisko 27% rdr. Obecnie na tym rynku pracuje już ponad 270 tysięcy wolnych strzelców, przy dynamice 7% rdr. Globalnie ten rynek będzie wart blisko 3,5 biliona dolarów w 2021 r. i dzięki niemu dochód uzyskuje około 1,1 miliard profesjonalistów. Co wpływa na dynamiczny rozwój tego sektora? Jak Covid-19 zmienia tę branżę? Aktualny obraz polskiego i światowego rynku freelancingu prezentuje najnowszy raport Useme.com.

W ciągu ostatniego roku, na skutek splotu działania trzech istotnych czynników, tj. pandemii, globalizacji i cyfryzacji, praca zdalna z przywileju dostępnego dla wybranych, stała się powszechnie obowiązująca rzeczywistością. Zmiany, których byliśmy i jesteśmy świadkami są uniwersalne i dotknęły praktycznie wszystkich pracowników biurowych, bez względu na branżę, kraj czy kontynent. Wraz ze zmianą sposobu myślenia, zarówno u pracodawców, jak i kadry pracowniczej, a także z upowszechnieniem się modelu pracy zdalnej, znacząco wzrosła również popularność freelancingu. Także rola samych wolnych strzelców, jak i ich wpływ na gospodarki poszczególnych krajów.

Freelancing na świecie

Wartość globalnego rynku freelancingu w 2021 roku wyniesie 3,45 biliona dolarów, przy wzroście na poziomie 15% rdr. Pracuje na nim już 1,1 miliarda freelancerów na całym świecie, z czego 35,5% wolnych strzelców znajduje się w Europie – więcej niż na jakimkolwiek innym kontynencie.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

Jednak najbardziej wartościowym rynkiem jest kontynent Ameryki Północnej, z dominującym udziałem Stanów Zjednoczonych. W USA freelancerzy w tym roku wytworzą wartość, czyli wniosą do amerykańskiej gospodarki 1,4 biliona dolarów (5,7% PKB w USA). Liczba freelancerów w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku była na poziomie 53,3 miliona profesjonalistów i wzrosła o 8,1% versus 2019 rok. Przy obserwowanym od ostatnich kilku lat tempie wzrostu, szacuje się, że 67,6 milionów Amerykanów (42% siły roboczej) będzie pracować jako wolni strzelcy do końca 2021 roku. Jeśli ten trend się utrzyma, to do 2027 roku ponad połowa (50,9%) amerykańskiej siły roboczej będzie pracować jako freelancerzy. Będzie to miało znaczący wpływ na sposób prowadzenia biznesu oraz zarządzania projektami na całym świecie.

Ile zarabiają freelancerzy za granicą?

Stawki dla freelancerów różnią się w zależności od kraju, języka, stanowiska, doświadczenia, branży, pozycji rynkowej oraz lat doświadczenia. Średnia globalna stawka godzinowa to 19 dolarów brutto za godzinę. Zarobki ponad tę wartość, to domena blisko co trzeciego wolnego strzelca. 9% freelancerów otrzymuje 21-25 dolarów, 7% 26-30 dolarów a co dziesiąty (10%) otrzymuje 31-50 dolarów na godzinę. Z badań wynika, że co czwarty (24%) z badanych zarabia 6-10 dolarów na godzinę. 17% otrzymuje za 60 minut pracy 11-15 dolarów, a 13% 16-20 na godzinę.

Freelancing w Polsce

Z raportu „Freelancing w Polsce i na świecie 2021”, przygotowanego jak co roku przez platformę Useme.com wynika, że także w Polsce rynek freelancingu bardzo dynamicznie rośnie. Zarówno jeżeli chodzi o wartość rynku, jak i liczbę profesjonalistów zaangażowanych w niego.

W 2021 roku już ponad 270 tysięcy profesjonalistów pracuje jako wolni strzelcy w naszym kraju, przy dynamice na poziomie 7% rdr. Wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się o 27% i urośnie do poziomu 15,4 mld zł w bieżącym roku. – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com. – Pandemia, wbrew obawom wielu, nie tylko nie zatrzymała rozwoju tego rynku, ale jeszcze go przyspieszyła zarówno globalnie, jak i w lokalnie, tj. w Polsce.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

gdzie mieszkaja freelancerzy

Kim jest polski freelancer?

Jak wynika z badań Useme.com freelancerzy w Polsce praktycznie po równo reprezentują obydwie płcie. Ten stan równowagi, widać już od kilku lat, zatem nie jest to jakaś anomalia występująca w ostatnich badaniach. Z kolei, 60% freelancerów w Ameryce Północnej to mężczyźni, a 40% to kobiety. Jest to bardziej wyrównany wynik niż średnia światowa, gdzie 77% freelancerów to mężczyźni, a 23% kobiety. Porównując dane polskie z globalnymi, można uznać że jesteśmy pionierami w zakresie równouprawnienia w obszarze freelancingu.

Jeżeli chodzi o wiek, to tak jak w przypadku freelancingu globalnego, wolni strzelcy to przede wszystkim ludzie młodzi i w średnim wieku. Najwięcej osób, bo aż 50,3% znajduje się w przedziale między 26. a 35. rokiem życia. Grupy młodsze (19-25) i starsze (36-45) stanowią po około 20% wszystkich wolnych strzelców. Niemal 5% specjalistów wykonujących prace na zlecenie ma od 46 do 55 lat. Znaczna większość polskich freelancerów (67,3%) posiada wykształcenie wyższe, a 15,1% obecnie studiuje.

Jakie branży pracy zdalnej są najbardziej popularne?

czym sie zajmuja freelancerzy

Największy odsetek podwykonawców zajmuje się copywritingiem i social mediami – 26,4%. Co piąty (21%) wolny strzelc to grafik, a 10,5% wykonuje strony i sklepy internetowe lub usługi z dziedzin fotografii, wideo i animacji. Kolejne 7,3% ankietowanych wskazało programowanie i IT jako główną dziedzinę swojej działalności. Na następnych miejscach znalazły się takie branże jak tłumaczenia (7,1%) czy SEO i SEM (3,4%). Przyglądając się branżom z perspektywy płci, zauważymy, że najwięcej freelancerek zajmuje się copywritingiem i mediami społecznościowymi (20% wszystkich respondentów). Kolejnymi specjalnościami z silną reprezentacją kobiecą są grafika (10%) i tłumaczenia (5%). Wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowią graficy (11%), a za nimi są specjaliści od tworzenia stron i sklepów internetowych (8%) oraz programiści i profesjonaliści IT (7%).

Ile i gdzie pracują polscy freelancerzy?

Wolni strzelcy w Polsce jako miejsce swojej pracy najczęściej wybierają dom (91,1%), co jest tożsame w danymi globalnymi. Dbają też o odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Na realizację zleceń poświęcają czas podobny do wymiaru godzinowego pracy etatowej. 41,7% pracuje nad zleceniami maksymalnie 4 godziny w ciągu dnia, 24,7% spędza nad projektami od 4 do 6 godzin, a 16,7% zlecenia zajmują od 8 do 10 godzin. Jedynie 5,1% z freelancerów pracy poświęca więcej niż 10 godzin dziennie.

freelancerzy jak dlugie wakacje

W ciągu roku większości udaje wyjechać się na urlop, a tylko co czwarty ankietowany przyznaje, że robi sobie wolne od obowiązków jedynie w weekendy lub wcale. W porównaniu do lat ubiegłych, na dłuższe wakacje nadal wyjeżdża mniej freelancerów niż przed pandemią.

Z kim pracują polscy freelancerzy?

Wolni strzelcy w Polsce zdobywają zlecenia na różne sposoby. Najczęściej pochodzą one od stałych klientów (66,7%) oraz z poleceń lub rekomendacji (61,2%). Na kolejnych miejscach uplasowały się polskie portale ogłoszeniowe (42,3%) i social media, takie jak Facebook czy LinkedIn (36,6%). Ponad ⅓ badanych deklaruje, że klienci zgłaszają się do nich sami. Nieliczni szukają zleceń na zagranicznych portalach z ogłoszeniami (8,5%), czy zamieszczają własne reklamy (6%).

freelancerzy jak dlugie wakacje

Z usług freelancerów w pierwszej kolejności korzystają mikroprzedsiębiorstwa (40,4%), czyli jednoosobowe działalności i firmy zatrudniające do 10 osób oraz małe oraz średnie przedsiębiorstwa (34,5%).

W ciągu miesiąca badani wykonują najczęściej od 1 do 3 zleceń (33,1% wskazań). Ilość poszczególnych projektów jest mocno skorelowana ze stażem pracy. 42,9% osób, które pracę we freelancingu zaczęły nie dalej niż rok temu, obsługuje do 3 zleceń miesięcznie, a odsetek ten jest już znacznie niższy przy wolnych strzelcach z ponad 10 letnim stażem (23,1%).

Jeżeli spojrzymy na zależności występujące między branżami w ilości wykonywanych zleceń w miesiącu, zobaczymy, że freelancerzy zajmujący się wirtualną asystenturą w większości (66,7%) realizują do 3 projektów miesięcznie, natomiast ⅓ web developerów wykonuje w tym czasie od 5 do 10 zleceń. Z kolei tłumacze najczęściej biorą udział w długoterminowych projektach (28% z nich).

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Jak pokazują badania Useme.com, z roku na rok zarobki freelancerów dynamicznie rosną. Mimo pandemii kolejny rok z rzędu zwiększył się procent wolnych strzelców zarabiających powyżej 5 tysięcy złotych na rękę (17,7% badanych), co daje wartość o 45% większą niż rok wcześniej. Przyglądając się bliżej zmianom w zarobkach, 52,4% freelancerów deklaruje, że ich dochód się zwiększył, a 31,5% stwierdziło, że pozostał na tym samym poziomie.

freelacnerzy jak rozliczaja zlecenia

Rozkładając uzyskane wyniki na poszczególne branże i w tym roku, bez zaskoczenia można zauważyć, że grupą najlepiej zarabiającą są osoby zajmujące się programowaniem i szeroko pojętą branżą IT (20% zarabia od 5 do 10 tysięcy złotych netto, a 26% powyżej 10 tysięcy złotych na rękę).

Drugie miejsce, z niewielką różnicą, zajmuje branża doradcza i konsultingowa (35% od 5-10 tysięcy, 18% ponad 10 tysięcy netto). Kolejnymi specjalnościami, które przynoszą freelancerom wyższe dochody, są tłumaczenia, fotografia wraz z wideo i animacją oraz pozycjonowanie (SEO i SEM). Powyżej 5 tysięcy złotych na rękę w tych grupach zarabia odpowiednio 17%, 16% i 16% badanych.

 

Pobierz pełny raport Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Raport został przygotowany przez zespół platformy Useme.com.

Źródła: Statista, Payoneer, Edelmann, Freelancers Union, Upwork, Freelancer, Departament Handlu USA, OwlLab, Enterprise Technology Research, MBO Partners, Raport o stanie niezależności, Website Plane oraz Useme.com.

Badanie rynku freelancingu w realizowane jest corocznie przez Useme.com od 2014 roku. Raport dotyczący „Freelancing w Polsce 2021” został opracowany przez Useme.com na podstawie badania zrealizowanego z wykorzystaniem metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) – standaryzowanego kwestionariusza ankietowego dystrybuowanego i wypełnianego drogą elektroniczną w maju 2021 roku, na próbie 1159 polskich freelancerów.

Useme właśnie rozpoczęła zbiórkę w ramach crowdinvestingu udziałowego. Kup akcje spółki, która jest liderem rozliczania pracy zdalnej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zarabiaj na rozwoju pracy zdalnej na świecie.


Źródło: Useme

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

2021 rokiem freelancingu dla firm? [BADANIE]

freelancer

2/3 przedsiębiorstw współpracuje z wolnymi strzelcami ze względu na chęć wprowadzenia kompetencji, których nie posiadały, wynika z najnowszych badań. Ponad ¼ respondentów skorzystała z usług freelancerów, na skutek pandemii, w celu zwiększenia sprzedaży w internecie. Dlaczego jeszcze przedsiębiorcy tak masowo i regularnie współpracują z freelancerami? Które benefity są kluczowe dla zagranicznych, a które dla polskich firm?

Są duże szanse, aby bieżący rok stał się rokiem freelancingu. I nie tylko na świecie, ale także w Polsce. Lawinowo rosnące zainteresowanie usługami wolnych strzelców wśród firm, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, jest pokłosiem zarówno samej pandemii, powszechnego implementowania nowoczesnych technologii, jak i akceptacji zdalnego modelu pracy. Jednak ta zmiana nie wynika tylko z atrakcyjności freelancingu z punktu widzenia wolnych strzelców. To także, a może przede wszystkim pokłosie wielu korzyści dla firm.

Za granicą

W przypadku 67 procent przedsiębiorstw działających za granicą, najpopularniejszym powodem korzystania z usług freelancerów była chęć wprowadzenia umiejętności, których biznesy nie posiadały, wynika z najnowszych badań. 42 procent badanych przedsiębiorców i menedżerów skorzystało z usług wolnych strzelców, aby przyspieszyć realizację projektów. Tylko jedna trzecia (35 proc.) stwierdziła, że powodem korzystania z usług freelancerów były korzyści finansowe. Co ciekawe, 28 procent badanych stwierdziło, że skorzystało z usług wolnych strzelców dlatego, w odpowiedzi na pandemię, aby zaistnieć ze swoim biznesem w internecie i dzięki temu zwiększyć sprzedaż.

W Polsce

Z kolei, z ostatnich badań Useme.com na temat freelancingu, a także z aktualnych rozmów prowadzonych z tysiącami zarejestrowanych na platformie firm wynika, że rodzimi przedsiębiorcy najczęściej wskazują na poniższe korzyści płynące ze współpracy z freelancerami.

1. Finansowe

To chyba najbardziej kluczowy punkt współpracy pomiędzy firmami i wolnymi strzelcami w naszym kraju. Wystarczy porównać wynagrodzenia freelancerów z realnymi kosztami pracodawców, które ponoszą zatrudniając pracowników na stałym etacie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia dodatkowych kosztów związanych z rozliczeniem stałej umowy, a także dodatkowymi świadczeniami socjalnymi. Tymczasem freelancerzy współpracujący z polskim przedsiębiorcami, rozliczają się zarówno w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak i rachunki oraz faktury VAT. O czym warto pamiętać? Istnieją na polskim rynku rozwiązania, które umożliwiają osobom fizycznym wystawianie faktur VAT bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej.

2. Nowe możliwości rozwoju

Współpraca z freelancerem to także szansa dla przedsiębiorstw na uzupełnienie zespołu bez konieczności tworzenia nowych etatów i ponoszenia kosztów pracodawcy w niepewnym okresie pandemii. Freelancerzy, aby zachować konkurencyjność na rynku, szybciej reagują na nowe trendy i zmieniające się oczekiwania rynku. Są spore szanse na to, że to, czego etatowy pracownik jeszcze nie wie, wolny strzelec ma już całkiem dobrze opanowane.

Zaletą jest także czas pracy freelancerów. W przeciwieństwie do etatowych pracowników, których dzień pracy reguluje zapis w umowie, freelancerzy mają zwykle trochę luźniejsze grafiki. Wśród wolnych strzelców przedsiębiorcy znajdą zwolenników różnych „zmian” pracy. Co to oznacza w praktyce?

Freelancer może wykonać zadania, na które brakuje czasu pracownikom etatowym lub które woli firma zostawić na czas poza jej godzinami pracy. Dodatkowa pomoc przy obsłudze sklepu internetowego po godzinie 17, popołudniowa moderacja mediów społecznościowych, prace programistyczne, które lepiej przeprowadzić, gdy na stronie jest mniejszy ruch. Wszystko to firma może zlecić wolnemu strzelcowi.

Przemysław Głośny, prezes Useme.com, największej w Europie Centralnej i Wschodniej platformy do rozliczania pracy zdalnej

3. Elastyczność współpracy, ale także pracy i kosztowa

Niepewne czasy wymagają szybkiego reagowania i dostosowania się do zmian na rynku. Pracodawcy obawiają się zwiększania zatrudnienia właśnie dlatego, że zanim pracownik wdroży się do swoich obowiązków, może się okazać, że potrzebna jest osoba o innych kompetencjach lub będzie konieczność redukcji etatu. Utrzymując sztywne zatrudnienie firmy tracą część tej elastyczności, która pomaga szybciej reagować na zmiany. Takiego problemu nie nastręcza współpraca z freelancerem, która oparta jest na realizacji konkretnych zadań i elastyczności.

4. Oszczędność czasu

Rekrutacja na etat, a potem onboarding potrafią być czasochłonnymi procesami. W przypadku współpracy z freelancerami, zadanie nie tylko jest szybsze do wykonania, ale także ma mniejsze konsekwencje finansowe, w przypadku nieudanego procesu. Dlaczego? Firmy nie muszą umawiać się ani przeprowadzać długich rozmów kwalifikacyjnych, wdrażać pracowników, uczyć ich i szkolić. Wystarczy sprecyzować, jaka pracę należy zamówić i wybrać najlepszą ofertę dostępną na platformach internetowych grupujących freelancerów.

Zdarza się także, że pracodawcy obawiają się o terminowość dostarczenia pracy przez freelancera. Praca zdalna nie przewiduje bowiem kontrolowania pracownika i jego postępów. Jednak nie musi to być dla przedsiębiorców zmartwieniem. Wystarczy, że firma:

  • współpracująca z freelancerem w oparciu o stawkę godzinową, ustali, z jakiego narzędzia będzie korzystać do zliczania czasu pracy,
  • jeśli zleca realizację całego przedsięwzięcia, to wówczas wolny strzelec będzie mógł skorzystać z narzędzi do zarządzania projektami. Ustala się z w nim m.in. „kamienie milowe” tj. etapy, które pozwalają przedsiębiorcom na śledzenie postępów prac.
  • W obu wypadkach firmy mogą także skorzystać z systemu transakcji chronionej Useme, w której to freelancer otrzymuje wypłatę tylko za pracę wykonaną zgodnie z zamówieniem i dostarczoną w terminie.

Raport „Freelancerzy w Polsce” jest przygotowany, corocznie od 2014 roku, przez platformę Useme.com. Dane opracowane są na podstawie badań realizowanych na reprezentatywnych próbach, tj. 1000+ freelancerów, z wykorzystaniem metody badawczej CAWI. Badania dotyczące zagranicznych firm, zostały przeprowadzone przez PeoplePerHour, na próbie 500 właścicieli firm i 1000 freelancerów.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Freelancing w Polsce i na świecie w 2020 r. [RAPORT]

freelancing

Wartość rynku wolnych strzelców w naszym kraju zwiększy się w tym roku o ponad ¼ i przekroczy 12 mld zł. Na amerykańskim, najbardziej rozwiniętym, rynku pracuje już 60 milionów ludzi, a jego wartość w br. to ponad 1 bilion dolarów. Globalny rynek będzie w 2020 r. wart ponad 3 biliony dolarów. Co wpływa na tak dynamiczny jego rozwój? Co przyciąga pracowników do niego i na jakie zarobki mogą liczyć? Jak pandemia go zmienia? Najnowszy obraz rodzimego i światowego rynku freelancerskiego prezentuje raport Useme.com.

Napędzana zmianami demograficznymi, postępem technologicznym, a także nowym paradygmatem rynku pracy, gospodarka wolnych strzelców kwitnie. A freelancing staje się preferowanym stylem zarabiania, jak i życia dla milionów osób na świecie. „Geek economy” rozwija się w zawrotnym tempie i jest już nie tylko dorywczym zajęciem, ale także stałym i coraz lepiej płatnym sposobem zarobkowania. Pandemia Covid-19 tylko ten proces przyśpieszyła. Paradoksalnie kryzys, redukcja etatów w przedsiębiorstwach i wstrzymanie rekrutacji jest dobrą wiadomością dla wolnych strzelców. Nie od dziś bowiem wiadomo, że outsourcing usług czy pracy jest sposobem na optymalizację kosztów w firmach. A w turbulentnych czasach, freelancing przychodzi z pomocą.

Rynek amerykański i światowy

W USA liczba freelancerów przekroczyła już 57 milionów osób i zarobili oni blisko bilion dolarów, podczas gdy wartość całego globalnego rynku wyniosła w 2019 r. 2,8 biliona dolarów. Według analityków rynku, w bieżącym roku, te liczby zmienią się co najmniej o 1/5 na plus. Z globalnych badań, przeprowadzonych w 2020 r. na próbie ponad 7 tysięcy freelancerów z ponad 150 krajów wynika, że młodsze generacje, takie jak pokolenie Z czy millenialsów, stanowią zdecydowaną większość dzisiejszej wolnych strzelców na świecie. W Azji Południowo-Wschodniej 82% pracowników ma mniej niż 35 lat, podczas gdy w Ameryce Północnej tylko 47%. Z drugiej strony, freelancerzy w wieku powyżej 55 lat, zarabiają ponad dwa razy więcej niż ich młodsi rówieśnicy. Średnia ogólnoświatowa stawka godzinowa pobierana przez freelancerów wynosi aktualnie 21$ i jest wyższa o 2 $ w porównaniu z ubiegłym rokiem. A przeciętny zarobek amerykańskich wolnych strzelców jest wyższy niż globalna średnia o 33% i wynosi 28$. Najwyżej opłacanymi wolnymi strzelcami są eksperci w programowaniu, IT oraz prawnicy. A najwyższa stawka, zaoferowana za pośrednictwem platform dedykowanych freelancerom, to 255 $/godzinę pracy dla mecenasa, który specjalizuje się w restrukturyzacji prawnej podmiotów gospodarczych.

Wolni strzelcy w Polsce

Z raportu „Freelancing w Polsce – edycja 2020”, przygotowanego jak co roku przez platformę Useme.com wynika, że także w naszym kraju rynek freelancerów rośnie dynamicznie, zarówno pod kątem wartości, jak i liczby wolnych strzelców. Co prawda, jeszcze dużo brakuje nam do stanu rozwoju tego rynku w USA czy Wielkiej Brytanii, jednak zmiany które zachodzą nad Wisłą szybko zbliżają nas do najbardziej rozwiniętych krajów na świecie.

Wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się w 2020 roku o 28% i urośnie do poziomu 12,16 mld zł. Aktualnie na tym rynku zachodzą duże zmiany, które kształtowane są zarówno przez globalne czynniki, np. przechodzenie na model pracy zdalnej, jak i lokalne, np. profesjonalizacja sektora. W tym roku, doszedł jeszcze jeden czynnik, którego w zeszłym roku nikt nie brał pod uwagę – pandemia. Covid-19 przyczynił się upowszechnia pracy w modelu zdalnym, choć także wprowadził przyczynił się komplikacji na tym rynku. 

Przemysław Głośny, prezes Useme.com

Jak wynika z tegorocznych badań Useme, koronawirus dla ponad połowy (51,88%) respondentów nie wpłynął ani negatywnie, ani pozytywnie na wysokość wyceny prac. Jednak wielu respondentów uważa, że pandemia, a zwłaszcza lockdown gospodarki odcisnął swoje piętno na rynku wolnych strzelców w Polsce. Aż 64,29% respondentów deklaruje, że sytuacja w branży uległa pogorszeniu lub znaczącemu pogorszeniu. Dla 57,89% wolnych strzelców zmniejszyła się liczba zleceń czy ogólnie pracy. Jedynie dla 28,2% badanych sytuacja pozostała bez zmian.

Na rodzimym rynku zaszło sporo zmian w stosunku do lat ubiegłych. Wśród nich, można wymienić m.in. zmianę statusu freelancerów. Wolny strzelec w Polsce przestał się kojarzyć z uczącym się amatorem, który w związku z brakiem pracy w off-linie, szuka zleceń w sieci. Freelancer, to coraz częściej wysokiej klasy praktyk, który sam wybiera taką formę zatrudnienia, z uwagi na coraz istotniejszy dla młodych ludzi work-life balance. Bycie freelancerem w 2020 roku nie tylko brzmi dumnie, ale także aspirująco.

Freelancer czyli kto?

Z badań Useme.com wynika, że przeciętny wolny strzelec to 32-letnia kobieta, która mieszka w jednym z dużych miast w Polsce i zajmuje się copywritingiem lub social mediami. Od kilku lat pracuje w charakterze wolnego strzelcy najczęściej dla małych firm, zatrudniających do 10 pracowników. Na projekty poświęca do 4 godzin dziennie, a w miesiącu realizuje 1-5 zleceń. Tyle nam mówi ogólna statystyka. Zagłębmy się w dane z tegorocznych badań, aby poznać i zrozumieć polskich freelancerów oraz zmiany, które zachodzą na tym rynku.
W tegorocznym badaniu wzięło udział po raz pierwszy w historii więcej kobiet (51,8%) niż mężczyzn (48,2%). 35,1% z nich zamieszkuje miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 21,8% 100-500 tysięcy, a 17,4% miasta od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Na wsi na stałe przebywa 14,1%, a za granicą 2,9% badanych. Dla 49,5% respondentów freelancing jest jedynym sposobem zarobkowania, podczas gdy 50,5% dorabia, czyli łączy stałe zatrudnienie z byciem wolnym strzelcem. Praktycznie dane te wyglądały tak samo w 2019 roku, kiedy 49,3% badanych traktowało freelancing jako jedyne źródło utrzymania.

pochodzenie
źródło: Useme.com

¾ freelancerów wykonuje projekty jako osoba fizyczna, nieposiadająca osobowości prawnej. Pozostałe ¼ z respondentów ma swoją firmę. Najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza (20,4%). Jedynie 1,3% oferuje swoje usługi w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polscy freelancerzy świadczący usługi dla biznesu elektronicznego, oferują najczęściej: copywriting i social media (27,9%), projektowanie graficzne (17,8%), tworzenie stron i sklepów internetowych (12,3%), fotografia, wideo i animacja (9%), programowanie i IT (8,1%), tłumaczenia (8,1%).

wykres_czymSieZajmuja
źródło: Useme.com

Stawki

Zarobki freelancerów w Polsce rosną od lat. Z takim samym zjawiskiem mamy do czynienia także w bieżącym roku. W 2020 roku średnie stawki godzinowe zwiększyły się o 12% w stosunku do 2019 rok, do poziomu 16,8 zł netto na godzinę. Co prawda należy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza to fakt, że w Polsce dominują wynagrodzenia za projekty, tj. całościowe rozliczenia za zlecenie. Jednak coraz częściej, zwłaszcza wśród programistów czy grafików korzysta się przy rozliczeniu ze stawek godzinowych. Druga uwaga, to że średnia, tak samo jak ma to miejsce czy w USA czy globalnie, nie jest precyzyjnym odzwierciedleniem stawek dla poszczególnych branż freelancingu. Dużo wyższe średnie stawki np. 150 zł netto za godzinę będą obowiązywały wśród programistów, czy 200 zł wśród prawników niż u freelancerów świadczących usługi administracyjne, gdzie średnie zarobki na godzinę będą oscylował wokół 13 zł netto.

wykres_ileZarabiaja
źródło: Useme.com

Warto także podkreślić, że tak jak to ma miejsce na rynku globalnym, także w Polsce tanieją usługi proste, ze względu na rosnącą podaż usług czy też automatyzacją pewnych procesów, jak np. pisanie nieskomplikowanych tekstów. Podobnie dzieje się z niewymagającymi tłumaczeniami i grafikami. Specjaliści w tych dziedzinach, zarabiają więcej przede wszystkim dzięki rosnącej ilości zamówień, a nie wzrostowi stawki godzinowej czy wartości poszczególnych zleceń.

Obszarem biznesu freelancerskiego, gdzie stawki wciąż dynamicznie rosną, pozostają szeroko rozumiane usługi IT i programowania. Choć i tu, z uwagi na rosnącą konkurencję ze strony automatycznych rozwiązań, np. generatorów stron www, znacznie zmalały wynagrodzenia za proste prace. Kilka lat temu koszt stworzenia takiej strony wynosił ok. 1000-1500 zł, obecnie jest to ok. 400 – 500 zł. Mimo to, zarobki twórców stron rosną, bo dzięki automatom są w stanie stworzyć ich więcej, a popyt rośnie. Nie tylko z powodu migrującej coraz większej liczby firm do świata online, kiedyś utożsamianych tylko i wyłącznie z off-linem, np. sklepy z obuwiem czy naprawa elektroniki. Dziś po prostu nikt nie jest w stanie działać w biznesie, bez choćby prostej wizytówkowej strony www. Co więcej, o ile kiedyś wystarczyło odświeżyć serwis raz na 5-8 lat, to aktualnie trzeba robić to znacznie częściej, co 2-3 lata, aby wyglądał atrakcyjnie.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

W obszarze copywriting-u i tłumaczeń, więcej zarabiają wolni strzelcy, którzy posługują się językami tzw. nieoczywistymi, np. holenderskim lub też mają umiejętność sprawnego pisania w języku obcym w wąskiej dziedzinie. Aktualnie, sama znajomość języka angielskiego czy niemieckiego nie zapewni już wysokich zarobków. Ci freelancerzy, którzy chcą zarabiać dobrze, muszą posiadać umiejętność pisania w obcym języku, jak i np. w zakresie ekonomii lub konkretnego sektora, np. zrównoważonych opakowań czy turbin mechanicznych.

Jak i dzięki czemu pozyskują klientów?

Freelancer w Polsce może liczyć na stale rosnące zarobki, o ile jest sumienny, słowny i jest rzeczywiście fachowcem w swojej dziedzinie. 2/3 badanych deklaruje, że ma stałych klientów. 58,7% wolnych strzelców pozyskuje kolejnych klientów dzięki poleceniom. A ponad połowa (50,9%) respondentów korzysta z portali ogłoszeniowych, takich jak Useme.com. 1/3 wykorzystuje social media do pozyskiwania nowych zleceń.

wykres_kimSaKlienci
źródło: Useme.com

Ile projektów realizują?

Największy odsetek freelancerów wykonuje w ciągu miesiąca 1-5 zlecenia (52,3%). W stosunku do zeszłego roku ten odsetek zmniejszył się z poziomu 58,2%. Praktycznie bez zmian pozostaje liczba osób, które wykonują więcej zleceń, tj. 6-10 czy powyżej 10 w ciągu 30 dni. Duży wpływ na ilość pracy wolnych strzelców ma zarówno ich specjalizacja, jak i długość stażu pracy jako freelancerów oraz to, ale także czy oprócz zleceń posiadają stałą pracę.

wykres_ilośćProjektówCzasPracy
źródło: Useme.com

Jak dużo odpoczywają?

Freelancing to przede wszystkim chęć utrzymania odpowiedniej relacji pomiędzy czasem poświęcanym na pracę i życie osobiste, tzw. work-life balance. Z tegorocznych badań wynika, że ponad połowie wolnych strzelców udaje się ta sztuka. Co trzeci z respondentów (28,3%) wyjeżdża na dwa tygodnie lub dłużej, a co czwarty (25,1%) od tygodnia do dwóch.

wykres_urlop
źródło: Useme.com

Raport „Freelancerzy w Polsce – edycja 2020” został przygotowany przez platformę Useme.com w X 2020 r. Dane opracowane na podstawie badania zrealizowanego przez Useme na reprezentatywnej próbie 1076 freelancerów, z wykorzystaniem metody badawczej CAWI, na przełomie V – VI 2020 roku. Dane pochodzące z raportów: Payoneer, Upwork i MarketWatch opisują rynek amerykański i globalny. Badanie wolnych strzelców, jak i raport „Freelancing w Polsce” opracowywane są corocznie od 2014 roku.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj


Źródło: Informacja prasowa Useme.com

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zaglądamy freelancerom do portfeli [RAPORT]

Freelancer

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł miesięcznie wzrosła w tym roku aż o 43% vs 2019 r. Freelancerów, których wynagrodzenie przekracza 10 tys. zł jest najwięcej od 4 lat. Wśród nich, nierzadko zdarzają się osoby otrzymujące 15 czy nawet 20 tys. zł netto miesięcznie. Jak kształtują się płace w rozbiciu na płeć? Jak koronawirus wpłynął na freelancerów i ich zarobki?

Freelancing to coraz atrakcyjniejszy sposób zarobkowania, rozwoju zawodowego, jak i po prostu styl życia. Możliwość realnego wpływania na wynagrodzenie, godziny, w których się wykonuje obowiązki czy korzysta z urlopu, czyli możliwość bycia kapitanem, sterem i okrętem, przypada do gustu coraz większej liczby Polaków. Takie wnioski płyną z najnowszych badań, przeprowadzonych w czerwcu 2020 r. przez Useme.com – największą w Europie Centralnej platformę pracy zdalnej oraz narzędzie do jej rozliczania. Co warto podkreślić, jest to cykliczne badanie realizowane przez portal co roku od czterech lat.

wykres_pochodzenie polscy freelancerzy

Liczba freelancerów wykonujących swoją pracę w obszarze elektronicznych usług dla biznesu, wzrosła w tym roku do poziomu ćwierć miliona osób, przy dynamice na poziomie 15% w stosunku do 2019 r. Największy wpływ na ten stan ma 11% wzrost liczby podmiotów i osób fizycznych związanych z programowaniem, a także szeroko rozumianym IT. Na uwagę zasługuje także fakt, że przez ostatnie 12 miesięcy, kiedy po raz ostatni badaliśmy polskich wolnych strzelców, wzrósł odsetek osób utrzymujących się tylko i wyłącznie z tej profesji, do ok. 140.000 osób i firm.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

Zarabiają więcej

ile zarabiają polscy freelacncerzy

Rodzimi freelancerzy z roku na rok zarabiają coraz więcej. Fakt ten dotyczy zarówno tych, którzy pracując we freelancingu, traktują to zajęcie jako główne źródło dochodu, jak i tych, dla których jest to sposób na dorobienie do stałego wynagrodzenia. Z tegorocznych badań wynika, że dla blisko połowy (49,5%) badanych, freelancing jest jedyną formą zarobkowania, a dla pozostałych 50,5% stanowi formę dorobienia do etatu lub innej formy głównego zajęcia zawodowego.

Co warto podkreślić, w stosunku do ubiegłego roku został odnotowany dynamiczny, bo aż 43% wzrost, osób które zarabiają powyżej 5 tysięcy złotych. W 2019 roku procent freelancerów, którzy uzyskiwali miesięcznie 5 tysięcy lub więcej kształtowała się na poziomie 8,53%, a w 2020 r. jest to już 12,3%. Warto także dodać, że w tej grupie 9% badanych zarabia na rękę miedzy 5 a 10 tysięcy złotych, a 3,2% freelancerów otrzymuje ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród wolnych strzelców mamy także całkiem sporą grupę profesjonalistów, dla których zarobki na poziomie 15 czy nawet 20 tysięcy miesięcznie nie są czymś nieosiągalnym i niecodziennym. 

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.com

Jak pokazują wyniki badań grupą, która najwięcej zarabia, są freelancerzy oferujący usługi programistyczne i IT. Blisko czterech na dziesięciu badanych w tej grupie, otrzymuje wynagrodzenie powyżej 5 tysięcy złotych co miesiąc. Warto zaznaczyć, że to ponad dwa razy więcej niż ma to miejsce dla wszystkich freelancerów. Aż 17% z informatyków zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, podczas gdy średnia dla takich zarobków w całej grupie respondentów stanowi 4%.

Wśród wolnych strzelców, którzy zarabiają coraz lepiej, znajdują się także profesjonalni wykonawcy stron i sklepów internetowych, graficy – w tym ci, którzy projektują w 3D, specjaliści od SEO, SEM oraz tłumacze. Do czołówki dołączyli w tym roku także freelancerzy architekci oraz konsultanci/ stratedzy.

Freelancerki zarabiają, ale mniej

Niestety, kobiety pracujące w tej profesji otrzymują niższe wynagrodzenia, z resztą tak samo jak w przypadku pozostałych gałęzi polskiej gospodarki. W grupie 6% wolnych strzelców, zarabiających ponad 10 tysięcy złotych jedynie 1% to kobiety, podczas gdy mężczyźni stanowią 5%. W przedziale 5 – 10 tysięcy złotych reprezentowanym przez 18% badanych, panie to zaledwie 7%, panowie 11%. Z kolei w grupie, w której freelancing jest jedynie dodatkiem i sposobem na dorobienie do stałej pracy, w której zarobki są do 1 tys. złotych miesięcznie, kobiety to aż 44%, a mężczyźni do 31%.

płeć/zarobki
źródło: Useme.com

Czy pandemia wpłynęła na rynek wolnych strzelców?

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Useme.com, Covid 19 i kilkutygodniowy lockdown miał znaczący wpływ na freelancerów w Polsce. Aż dwie trzecie (64,29%) wolnych strzelców ocenia, że ogólna sytuacja w branży uległa pogorszeniu lub znaczącemu pogorszeniu. Dla 6 na 10 badanych (57,89%) zmniejszyła się liczba zleceń czy ogólnie pracy. Dla co czwartego (28,2%) pozostała bez zmian. W konsekwencji dla ponad połowy (57,14%) respondentów w okresie pandemii zmniejszył się dochód. Dla blisko połowy freelancerów (48,12%) pandemia zmniejszyła stabilność zatrudnienia, a dla 42,48% wpłynęła negatywnie na wyceny realizowanych przez nich projektów. Natomiast, korona wirus dla ponad połowy (51,88%) badanych nie wpłynął ani negatywnie, ani pozytywnie na wysokość wyceny prac.

Co warto podkreślić, pandemia nie wpłynęła na decyzje wolnych strzelców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie je zawieszenia lub zamknięcia. Jedynie 5,3% badanych rozważa taką opcję, a aż blisko 95% respondentów chce w dalszym ciągu ją kontynuować.

polscy freelancerzy

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2020 roku metodą CAWI i wzięło w nim udział 1076 freelancerów. Odpowiedzi udzieliło 51,8% kobiet i 48,2% mężczyzn, pochodzących przede wszystkim z dużych (35,1,0%) i średnich miast (21,8%).


Źródło: Informacja prasowa Useme.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Raport: Freelancing w Polsce – edycja 2018

freelancer

Już za trzy lata liczba wolnych strzelców w Polsce przekroczy milion osób. W tej grupie znajdzie się ponad 200 tys. freelancerów specjalizujących się w elektronicznych usługach dla biznesu. Rynek, wart dziś 8 mld zł, wzrośnie prawie dwukrotnie. Kim są polscy freelancerzy? Z jakimi problemami się borykają? W najnowszym raporcie Useme.eu prezentuje kompleksowy obraz rodzimego rynku.

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina aktywności zawodowej w Polsce. Podejmują się jej osoby niezależnie od płci, wieku i miejsca zamieszkania, ponieważ te czynniki są drugorzędne w pracy zdalnej. Najlepiej radzą sobie sumienne i zdeterminowane osoby, dbające o rozwój własny i dobre relacje z klientami, ponieważ to skutkuje dalszymi poleceniami i tym samym – zdobywaniem nowych zleceń.

Liczba wolny strzelców w Polsce rośnie co roku. Wpisujemy się w globalny trend, polegający na tym, iż coraz więcej jest prac, które można wykonać zdalnie w charakterze mobilnego specjalisty. – Aktualnie w naszym kraju w charakterze freelancera pracuje około 3% ogólnie zatrudnionych w Polsce, podczas gdy w Europie wolnych strzelców jest ponad 15%, a w USA 22%. – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme Sp. z o.o. Prognozy mówią o tym, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych pięciu lat ten odsetek zwiększy się do 40 % wszystkich zatrudnionych. W Polsce w ciągu trzech lat do ok. 10%, czyli ponad milion osób. W tej grupie mieszczą się zarówno fryzjerzy czy elektrycy – wszyscy pracujący na własny rachunek, zwykle poza biurem. Odrębną kwestią są freelancerzy sensu stricte, zajmujący się elektronicznymi usługami dla biznesu. Ich obecną liczbę estymujemy na ok. 120 tys., pracujących na własny rachunek specjalistów od programowania, grafiki, designu, tłumaczeń itp. Według analiz Useme.eu, liczba takich freelancerów w Polsce w ciągu 3 lat wzrośnie do co najmniej 200 tys. osób, a rynek, wart obecnie 8 mld zł, zwiększy się do poziomu co najmniej 14 mld w 2021 roku – dodaje Głośny z Useme.eu.

Freelancerzy mają problem z płatnościami od klientów

Z badań przeprowadzonych przez Useme.eu wynika, że to problem dla blisko 2/3 respondentów. Jednak tylko dla jednego na stu badanych takie niepokojące zjawisko występuje zawsze. Dla co dwudziestego pojawia się często, a dla co piątego od czasu do czasu. Dla 1/3 badanych taki problem występuje sporadycznie. Dla blisko 40% freelancerów taki problem w ogóle nie występuje.

Jak rozliczają się mobilni specjaliści ze swoimi klientami?

Ponad połowa współpracuje wykorzystując do tego umowę o dzieło, co piąty umowę zlecenie i wystawia rachunek. Jedna czwarta wystawia samodzielnie fakturę VAT. Blisko 50% badanych korzysta z Useme.eu lub innego rodzaju pośredników, aby rozliczyć współpracę.

Jak mobilni specjaliści pozyskują zlecenia?

Dla blisko 2/3 z nich głównym źródłem nowych klientów są rekomendacje i polecenia. Sześciu na dziesięciu ma stałych klientów. Połowa (49,2%) korzysta z portali ogłoszeniowych, aby pozyskać nowe zlecenia, a jedna trzecia w mediach społecznościowych. Co dziesiąty wolny strzelec sięga po zagraniczne portale ogłoszeniowe.

Freelancer – gdzie i dla kogo pracuje?

Znakomita większość respondentów (89,1%) wskazała domowe zacisze jako miejsce swojej pracy. Co trochę zaskakuje, zwłaszcza kiedy przeanalizujemy fakt, że jak grzyby po deszczu powstają coworkingowe biura.  Główną grupą docelową (68% badanych) polskich wolnych strzelców są małe i średnie firmy. Blisko połowa (48%) z freelancerów obsługuje osoby fizyczne.

Współpraca z klientem zagranicznym jest coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Już co drugi z nich współpracuje z takimi firmami lub osobami fizycznymi. W tej  grupie najwięcej osób wykonuje od 1-5 zleceń miesięcznie, jednak prawie 20% wykonuje 5 i więcej zleceń zagranicznych każdego miesiąca, co oznacza, że w praktyce pracują jedynie dla klientów spoza Polski.

Jak dokształcają się wolni strzelcy?

Wolni strzelcy to grupa, która wyjątkowo dba o rozwój swoich umiejętności i jest na bieżąco z nowinkami w branży. Najpopularniejszą formą zdobywania wiedzy są blogi i serwisy tematyczne (75,1%), tuż za nimi plasują się książki i magazyny branżowe oraz kursy online. Nieco mniej osób korzysta z konferencji i webinarów (28,8%) oraz innych kursów stacjonarnych (7,4%). Jedynie 10,3% respondentów czuje się tak dobrze w swojej dziedzinie, że nie uważa za konieczne poszerzać dalej swojej wiedzy.

Doświadczenie oraz wiek wolnego strzelca

Ponad połowa respondentów wykonuje freelancing od 1 do 5 lat. Aż 9% respondentów zajmuje się pracą w charakterze Freelancera 10 lat i dłużej. Względem ubiegłego roku wzrosła również liczba ankietowanych deklarujących 3-5 lat pracy.

Freelancer w Polsce to przede wszystkim osoba młoda lub w średnim wieku. Ponad połowa (51,1%) to osoby w wieku 25-34 lata, 21% to 18-24 lata, a co piąty (19,5%) 35-44 lata. Blisko 8% osób to ludzie w wieku powyżej 45 lat. Względem badania z poprzedniej edycji, zmniejszyła się liczba osób poniżej 18 lat oraz w przedziale 18-24 lat, zwiększyła zaś w ww. największej grupie oraz wśród osób powyżej 45 roku życia.

Skąd jest wolny strzelec?

Freelancerzy to ludzie z dużych i średnich miast. Blisko 2/3 z nich mieszka właśnie w takich, w tym w miastach powyżej 400 tysięcy osób zamieszkuje 40,4% badanych, a w tych od 100 do 400 tysięcy mieszkańców przebywa co piąty (21,1%). Względem ubiegłego roku zwiększyła się liczba osób mieszkających na wsi i mniejszych miastach, co może świadczyć o rosnącej popularności zawodu freelancera.

Etat vs zawód freelancera – co lepsze?

Niemal połowa (47,4%) zapytanych nie chce przechodzić na etat, doceniając pracę na własny rachunek. 16,7% deklaruje chęć podjęcia stałej pracy mimo zleceń, 36% już pracuje na etat, traktując zlecenia jako źródło dodatkowego zarobku.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i wzięło w nim udział 1002 freelancerów. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, pochodzące z dużych miast (40,4%). W grupie badanych nieznacznie przeważają mężczyźni (56,7%).

Dostęp do pełnej treści raportu znajduje się tutaj: https://useme.eu/pl/blog/raport-freelancing-w-polsce-edycja-2018,98/

Poprzednia edycja badania dostępna jest tutaj: https://useme.eu/pl/blog/polski-freelancer-2016,73/

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF