Limitowana seria STORSTOMMA znów w sklepach stacjonarnych IKEA w Polsce

STORSTOMMA

IKEA wprowadza do sprzedaży w Polsce limitowaną wersję tradycyjnej niebieskiej torby FRAKTA – wielokolorową torbę STORSTOMMA. Cały dochód z jej sprzedaży firma przekaże na 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Produkt będzie dostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych IKEA w Polsce. Sprzedaż rozpoczęła się 17 maja, w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

Podejście firmy do różnorodności i włączania wynika z jej wartości. IKEA wierzy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania i równych szans. Chce rozwijać prawdziwie włączającą kulturę pracy, w ramach której każdy może czuć się sobą, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość, a wszyscy współpracują w atmosferze wzajemnego wsparcia. Ponadto IKEA jest przekonana, że takie podejście przyczynia się do pozytywnej zmiany we wszystkich obszarach jej działalności, a także w społeczeństwie jako całości.

Wsparcie osób LGBT+ w pracy jest jednym z pięciu punktów strategii Różnorodności i Włączania w IKEA, którą firma realizuje od 2020 roku. Dla organizacji jest ono tak samo ważne jak działania na rzecz m.in. równych szans dla kobiet w rozwoju zawodowym, równości płac, sprawiedliwego podziału obowiązków rodzicielskich, zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, budowania otwartości na różne kultury i narodowości w miejscu pracy, wsparcie różnorodności wiekowej, w tym włączanie osób 50+ na rynku pracy. W ramach tego podejścia IKEA chce także inspirować społeczności lokalne, współpracując z organizacjami pozarządowymi, które przeciwdziałają wykluczeniu. Przykładem takiego działania jest długofalowa współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Torba STORSTOMMA to produkt IKEA, który oprócz podstawowej funkcji, jest również symbolem szacunku dla osób LGBT+ oraz wsparcia otwartości. Szacunek i włączanie są częścią naszych wartości w IKEA. Każdy z nas jest ważny, każdy jest słyszany i wkład każdego się liczy. Sprzedaż toreb STORSTOMMA oznacza dla nas możliwość wsparcia oraz pomocy dzieciom i młodzieży narażonym na wykluczenie społeczne, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail w Polsce

116 111 to bezpłatna, całodobowa, ogólnopolska linia pomocowa prowadzona od ponad 12 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co 2 minuty Fundacja odbiera telefon od dziecka lub nastolatka, który jest w kryzysie i potrzebuje pomocy. Konsultanci 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – odbierają ponad 60 000 połączeń rocznie i odpowiadają na blisko 13 tysięcy anonimowych wiadomości online.

W 116 111 zależy nam na inkluzywnej postawie i komunikacji. Chcemy, aby każda młoda osoba czuła się akceptowana i wysłuchana, a różnorodność nie powodowała poczucia osamotnienia i dyskryminacji. Nasze doświadczenia pokazują, że osoby LGBT+ żyją w przeświadczeniu, iż mogą korzystać z pomocy jedynie w dedykowanych im miejscach. Według nas nie ma takiej konieczności – chcemy być ponad podziałami – dlatego do naszego telefonu zaufania może zadzwonić każde dziecko, każdy nastolatek i porozmawiać o tym, co dla niego trudne i ważne. W pandemii telefon dzwonił bez przerwy, a rozmowa z nami była często dla dziecka jedyną szansą na otrzymanie pomocy.

Paula Włodarczyk, koordynatorka programów pomocy telefonicznej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa głównie dzięki wsparciu sponsorów i indywidualnych darczyńców. Fundacja chce, aby dzieci i młodzież zawsze miały zapewnioną pomoc, aby zawsze mogły porozmawiać z życzliwym dorosłym, który nie ocenia, lecz szuka z dzieckiem rozwiązania. Zakładany dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA umożliwi odebranie dodatkowo nawet blisko 10 tysięcy połączeń od dzieci i młodych ludzi potrzebujących rozmowy o tym, co dla nich trudne i bolesne, a nie znajdujących rozwiązania i pomocy wśród najbliższych z ich otoczenia.

To kontynuacja długoletniej współpracy pomiędzy IKEA a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W ubiegłym roku firma także przekazała dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA na działalność telefonu 116 111, co pozwoliło odebrać dodatkowo ponad 1300 telefonów od nastolatków w kryzysie. Fundacja otrzymała także od IKEA produkty z przeznaczeniem na wsparcie placówek pomocowych i wsparcie finansowe. Dodatkowo razem z Ingka Centres Polska, IKEA przekazała produkty na wsparcie placówek Fundacji, a także zorganizowała w maju 2020 r. koncert charytatywny online, który obejrzało w sumie ponad 160 000 osób. Do tylu też osób udało się wtedy dotrzeć z przesłaniem dotyczącym Fundacji i działania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym etapem współpracy pomiędzy IKEA a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę stało się uruchomienie wsparcia IKEA w ramach projektu „Razem w Trosce o Dom”. Jest to wsparcie, którego celem jest pomoc tym grupom społecznym, które są szczególnie narażone na negatywne efekty, jakie przyniosła pandemia i lockdown. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeznacza te środki m.in. na pomoc psychologiczną, terapie, pomoc psychiatryczną, grupy wsparcia i inne działania dla dzieci – podopiecznych Fundacji i ich rodziców.

Dodatkowo w 2021 r. IKEA przekazała Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wsparcie finansowe na realizację projektu Zielone Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które zakłada m.in. powstanie zielonej przestrzeni na dziedzińcu istniejącej placówki pomocowej wspomagającej terapię dzieci i modernizację samego budynku, w którym mieści się warszawskie Centrum Pomocy Dzieciom (FDDS). Projekt łączy idee pomocy dzieciom i ochronę środowiska.

Wizją IKEA, w którą wpisują się powyższe działania, jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Ma to także szczególne znaczenie w trakcie pandemii COVID-19, gdy dużo więcej czasu spędzamy w domu, w związku z czym zagrożenie wykluczeniem jest jeszcze większe.


Źródło: IKEA 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Domowe zasady ekranowe – nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Domowe zasady ekranowe

Co ósmy nastolatek (12%) problematycznie używa internetu¹, a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Tymczasem czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem mediów cyfrowych jest dobra relacja z rodzicami i jasno ustalone zasady regulujące korzystanie z urządzeń ekranowych w domu. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę startuje z nową kampanią pn. „Domowe zasady ekranowe”.

Celem nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne oraz zdrowie – rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok, czy jakość snu. Na potrzeby kampanii, eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opracowali zestaw praktycznych wskazówek, dzięki którym rodzice w świadomy sposób będą mogli ustalić zasady i czas korzystania z mediów cyfrowych dla wszystkich członków rodziny.

Ekrany są wszechobecne w naszych domach. Zdarza się, że używamy ich nadmiarowo i ze szkodą zarówno dla relacji rodzinnych, jak i zdrowia domowników. Problem dotyczy nie tylko dzieci, ale też rodziców, dlatego proponujemy rozwiązania obejmujące całą rodzinę. Zachęcamy do refleksji na temat roli ekranów w naszym domu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich domowników – czy nie korzystamy z nich nadmiarowo, czy dbamy o dostęp dzieci jedynie do pozytywnych i bezpiecznych treści, czy zapewniamy dzieciom odpowiednią dawkę snu, ruchu, kontaktów rodzinnych i rówieśniczych.

Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Rodzice nie wiedzą, co ich dzieci robią w internecie

Przygotowując się do kampanii, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badanie, z którego wynikło, że co ósmy polski nastolatek (12%) problematycznie używa internetu. Problematyczni użytkownicy to częściej dziewczęta (14%) niż chłopcy (9%) oraz starsze (15–17 lat) niż młodsze (12–14 lat) nastolatki (15,0% vs 9,5%,).

Co czwarty badany nastolatek (25%) deklaruje, że jego rodzice nie rozmawiają z nim o bezpieczeństwie online, a 23% przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci. Oznacza to, że rodzice często nie wiedzą, co ich dzieci oglądają w internecie i z kim się kontaktują.

Tymczasem z badań wynika, że czynnikiem chroniącym dzieci przed nadużywaniem urządzeń ekranowych jest dobrze zbudowana relacja z rodzicami oraz uważność i zainteresowanie rodziców tym, co w życiu dziecka dzieje się, i co jest dla niego ważne. Zbudowanie tej relacji nie jest łatwe w świecie zdominowanym przez ekrany. Pomóc może w tym rodzinny plan dotyczący korzystania z mediów elektronicznych, który powinien być wdrożony już od pierwszych lat życia dziecka i dotyczyć całej rodziny. Rodzice w tej kwestii powinni wykazać się dużą uważnością i konsekwencją, gdyż swoimi postawami modelują zachowania u dzieci i jeśli sami nie ograniczą dostępu do sieci, nie będą dla swoich podopiecznych wiarygodni.

Domowe zasady ekranowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stworzyła zestaw praktycznych zasad korzystania z urządzeń ekranowych w domu. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące m.in.: rekomendowanego, dziennego czasu spędzanego przed ekranem, miejsc i przestrzeni bez ekranów w domu, zalecanych kategorii zasobów internetowych, zasadności korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej itp. Wszystkie rekomendacje rozpisane zostały w odniesieniu do wieku dzieci (0-18 lat). Ważne, aby wypracowane przez rodziców zasady uwzględniały wiek dziecka, jego potrzeby oraz były polem do wspólnej dyskusji, dlaczego są potrzebne i czemu mają służyć.

Platformę kampanii stanowi strona internetowa rodzice.fdds.pl, na której znajduje się szereg eksperckich artykułów dotyczących m.in.: rozpoznawania syndromów uzależnienia od sieci, wpływu nadużywania ekranów na rozwój mózgu dziecka, sposobów zapobiegania uzależnianiu i budowania relacji z dzieckiem.

Ważnym elementem kampanii są też podcasty – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę debiutuje w tej formie przekazywania informacji. Podcasty mają formę wywiadów z ekspertami, wśród których są m.in.: Natalia Fedan – psycholożka, trenerka metody Self-Reg, Małgorzata Musiał – pedagog i autorka bloga „Dobra Relacja”, Katarzyna Kalinowska – psycholożka, trenerka Fundacji Family Lab Polska i autorka projektu „Przystanek Relacja”, a także Joanna Dulińska – psychoterapeutka i superwizorka. Podcasty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dostępne są na platformach: Anchor, SoundCloud, Spotify oraz YouTube.

Wielu rodziców nie rozmawia z dziećmi o ich cyfrowej aktywności. A ta jest intensywna i zaczyna się w coraz młodszym wieku. Fundacja Orange prowadzi darmowy program dla szkół MegaMisja, w którym uczy dzieci zdrowych nawyków korzystania z technologii. Ale ważne jest także to, jaki przykład widzą one w swoich domach. Dlatego włączamy się do kampanii, która zachęca całe rodziny do wspólnego ustalania granic i zasad używania urządzeń cyfrowych – ważne, żeby dotyczyły wszystkich domowników.

Ewa Krupa, Prezeska Fundacji Orange

Rozwijając Facebooka i inne nasze platformy, stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Zależy nam, aby ludzie mieli pełną kontrolę nad czasem, który spędzają korzystając z naszych usług. Dlatego tworzymy takie narzędzia jak Czas spędzony na Facebooku, dostępne w menu Ustawienia i Prywatność. Z tego samego powodu cieszymy się, że możemy wspierać kampanię „Domowe zasady ekranowe”, ponieważ nawet najskuteczniejsze narzędzia nie mają prawa działać, jeśli zabraknie świadomości i rozmowy na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

Jakub Turowski, Szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich

KV kampanii „Domowe zasady ekranowe” zostały przygotowane przez grafika Pawła Kuczyńskiego.

Głównym partnerem kampanii jest  Fundacja Orange. Kampanię wspiera również Facebook Polska.

W pozyskiwaniu mediów do kampanii wsparł fundację dom mediowy Zenith.

Kampania „Domowe zasady ekranowe” jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Więcej o kampanii na stronie rodzice.fdds.pl.

O kampanii „Domowe zasady ekranowe” mówił podczas Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

¹  Problematyczne używanie internetu przez młodzież, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF