...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dziś Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Ratownicy czytelnictwa ruszają do akcji!

ratownicy czytelnictwa

Ratownicy czytelnictwa, to edukatorzy, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia czytania w edukacji. Ich ideą jest promowanie  czytelnictwa i wzajemne się w tym wspieranie, budując tym samym społeczeństwo nie tylko dobrze wykształcone, ale także otwarte na drugiego człowieka i współpracujące.
 Edukacja jest fundamentem funkcjonowania współczesnego świata, a czytelnictwo, fundamentem edukacji. Bez czytania i pisania, edukacja jest niemożliwa, komunikacja szwankuje, dialog nie ma narzędzi, a współpraca nie istnieje. Kiedy to sobie uświadomimy, staje się jasne, że nauczyciel, to jeden z najważniejszych zawodów dla rozwoju cywilizacji; a upowszechnianie czytania jest kamieniem węgielnym, dzięki któremu jego praca przynosi efekty. Jako wydawnictwo Słowne powiększamy ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, bo wiemy, że szeroki i różnorodny wybór książek to połowa sukcesu na drodze szerzenia czytelnictwa wśród najmłodszych. Teraz w tej misji połączymy siły z nauczycielami.
Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania i szefowa wydawnictwa Słowne
Organizatorzy zapraszają szkoły i nauczycieli do dołączania do akcji. Ratownikami czytelnictwa będą stawały się szkoły i nauczyciele zaangażowani i działający.
Nie chodzi nam koniecznie o to, by nauczyciele robili więcej niż dotychczas – zależy nam natomiast na pracy świadomej. Widzimy cztery obszary, w których Ratownicy muszą działać równolegle. Są to po pierwsze: działania skierowane do dzieci, po drugie: akcje rozwijające kompetencje nauczycieli, po trzecie: wychodzenie z inicjatywą czytelniczą do rodziców oraz po czwarte: budowanie wspólnoty szkolnej wokół czytelnictwa. Te cztery obszary muszą się uzupełniać.
Karina Mucha, wykładowca psychologii czytania, autorka podręczników i programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, członek zespołu koordynującego Ratowników czytelnictwa
Polska sekcja IBBY od lat nagradza najlepsze publikacje dla dzieci i młodzieży. W naszych działaniach staramy się podkreślać wagę „czytania dla przyjemności” jako fundamentu czytania. Zrezygnujmy z przymusu. Czytajmy dzieciom i z dziećmi, niech czytanie kojarzy im się z radością i zabawą. Tylko wtedy sięgną po książkę dobrowolnie i zostanie z nimi na całe życie. Tylko wtedy uratujemy czytanie.
Małgorzata Chojecka, członkini zarządu polskiej sekcji IBBY, współorganizatora akcji
Partnerami edukacyjnymi akcji są wydawnictwo Nowa Era oraz Kongres „Edukacja i Rozwój” Wolters Kluwer Polska.
Z Fundacją Powszechnego Czytania jesteśmy związani od początku. Bardzo podobnie postrzegamy rolę czytelnictwa jako filaru edukacji. Dlatego Nowa Era od wielu lat angażuje się w inicjatywy, które wspierają rozwój czytelnictwa i kompetencji literackich. Między innymi organizujemy konkurs „Popisz się talentem”, który pomaga dzieciom odkrywać radość z pisania i czytania.
Magdalena Duszyńska-Walczak, prezes Wydawnictwa Nowa Era
Dział szkolny Wolters Kluwer Polska od lat współtworzy środowisko świadomych liderów edukacji. Ratownicy czytelnictwa, to dla nas naturalny partner do dalszych działań – zależy nam na budowaniu środowiska świadomego roli nauki czytania dla przyjemności w kontekście lepszej przyszłości Polski.
Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska
Projekt rusza 8 września, w Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Aby przyłączyć się do Ratowników czytelnictwa,   nauczyciele i bibliotekarze muszą zgłosić swój udział na stronie www.fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa, następnie w ciągu 10 miesięcy podjąć wybrane działania w 4 z 5 głównych obszarów:
1. Ratownicy czytelnictwa dla dzieci (obszar obowiązkowy)
Obszar w którym priorytetem jest praca z młodymi ludźmi poprzez wspólne czytanie i udział
w konkursach literackich np. „CzytaMY” Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach czy „Popisz się talentem” Nowej Ery.
2. Ratownicy czytelnictwa dla rodziców (obszar obowiązkowy)
Obszar obejmujący współpracę z rodzicami poprzez warsztaty i wykłady na temat czytania dzieciom i z dziećmi.  Zachęcanie rodziców do codziennego głośnego czytania w domu, pożyczania i kupowania książek, by dzieci miały co czytać. Tworzenie klubów czytelniczych dla rodziców. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w szpitalach w ramach akcji Zaczytani.org.
3. Ratownicy czytelnictwa dla nauczycieli (obszar obowiązkowy)
Obszar rozwijania własnych kompetencji poprzez udział w webinariach zorganizowanych przez ekspertów z Regionalnego Ośrodka Edukacyjno-Metodycznego „Metis” w Katowicach (współorganizatora akcji) oraz ekspertów z wydawnictwa Nowa Era i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska; zorganizowanie udziału szkoły w Nocy Bibliotek organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pozyskanie środków na zakup książek oraz działania pro-czytelnicze ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
4. Ratownicy czytelnictwa współpraca  (obszar obowiązkowy)
Obszar współpracy nauczycieli z rodzicami i dziećmi obejmujący wspólne działania, jak pikniki literackie czy mini targi książki, które zaangażują całe rodziny, lub aktywny udział szkoły w konkursie „Tysiąc powodów do czytania” organizowanym przez Empik.
5. Ratownicy czytelnictwa dla społeczności lokalnej (obszar nieobowiązkowy)
Obszar łączący siły głównych ośrodków kultury, które poza szkołą działają na rzecz popularyzacji czytelnictwa w społeczności lokalnej. Obszar obejmujący współpracę szkoły z biblioteką miejską czy lokalnymi księgarniami np. w organizowaniu spotkań autorskich, czy  Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych wielbicieli literatury dziecięcej i młodzieżowej organizowanych przez Polską Sekcję IBBY; organizowaniu wyjazdów lokalnej społeczności na Letnie Festiwale Literackie, czy Targi książki.

Źródło: Fundacja Powszechnego Czytania

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak zmieniła się konsumpcja internetu na mobile przez dzieci i młodzież?

konsumpcja internetu przez młodzież

konsumpcja internetu
źródło: Selectivv

Ponad ⅕ użytkowników mobile to dzieci i młodzież

Okazuje się, że aplikacje z wybranych kategorii, w okresie XII 2019 – IV 2020, stanowiły 19,94% uruchomień wszystkich aplikacji w tym okresie. Największy udział, bo aż 26,20%, zaobserwowaliśmy w III 2020, następnie w IV 2020 (21,26%), a najmniejszy w XII 2019 i styczniu 2020 (odpowiednio 16,92% i 17,81%).

W III 2020 odnotowano duży wzrost korzystania z wybranych aplikacji o 5,58 punkta procentowego w porównaniu z II 2020. Obserwacja wykazała, że porównując rok do roku (marzec 2019 vs. marzec 2020) również widać wzrost korzystania z wybranych aplikacji (z 18,64% do 26,20%). Duży wpływ na tę zmianę miała sytuacja związana z epidemią COVID-19.

Pandemia spowodowała oczywiście wzrost użytkowania aplikacji przez dzieci i młodzież, ale badania Selectivv pokazują wzrosty w sumie dość ograniczone, co cieszy. Wzmożone użytkowanie smartfonu nie jest dla dzieci zdrowe. Wzrosła co prawda znacząco, prawie dwukrotnie, liczba uruchomień aplikacji między lutym a marcem, ale czas poświęcony na ich używanie wzrósł w tym czasie jedynie o 25% i nadal był niższy niż w styczniu, przed pandemią. Wychodzi na to, że dzieci nie zaczęły lawinowo korzystać aplikacji, czego można się było obawiać – zważywszy na wykazane przez Selectivv trzycyfrowe wzrosty używalności social mediów w czasie pandemii.

 Maria Deskur, Prezes Zarządu Fundacji Powszechnego Czytania

Jak długo ze smartfonem?

Średnia liczba dni korzystania z analizowanych aplikacji w miesiącu, w okresie XII 2019 – IV 2020 wyniosła 2,92 – najwięcej w kwietniu 2020 (3,34), a najmniej lutym 2020 (2,34). W marcu 2020 średnia liczba aktywnych dni wyniosła 3.26 (wzrost o 39.32% w stosunku do lutego 2020 oraz o 18,35% w stosunku do grudnia 2019).
Z kolei, średni czas korzystania z analizowanych aplikacji w ciągu dnia, w okresie XII 2019 – IV 2020, wyniósł 19,71 minuty. Najwięcej w kwietniu 2020 (22,27 minut), a najmniej w grudniu 2019 (16,05 minuty). W marcu 2020 średni czas korzystania z aplikacji wyniósł 20,04 minuty (wzrost o 22,44% w stosunku do lutego 2020) i w kwietniu 22,27 minuty, (wzrost o 11,13% w stosunku do marca 2020).

Ile razy analizowane aplikacje były uruchamiane w ciągu dnia? Średnia liczba uruchomień per użytkownik, w okresie grudzień 2019 – kwiecień 2020, wynosiła 4,10, najwyższą wartość uzyskując w marcu 2020 (5,16), a najniższą w lutym 2020 (2,81).

Aktywność na urządzeniach mobilnych

W marcu, w początkowym okresie wprowadzania ograniczeń w Polsce, przeprowadziliśmy badanie jak zmienia się aktywność wszystkich użytkowników mobile. Pod uwagę wzięliśmy komunikatory (facebook messenger, whatsapp, viber, skype), social media (facebook, twitter), VOD (netflix), rozrywka (youtube), komunikacja (uber) oraz współpraca zdalna (microsoft teams). W przypadku komunikatorów mówimy o wzroście cztero- (Skype), pięcio- (Viber), a nawet ośmio- (WhatsApp) i dziewięciokrotnym (Facebook messenger), jeżeli chodzi o liczbę uruchomień. Youtube uruchamiano prawie sześć razy częściej, a Netflix prawie siedem. Co wtedy robiły dzieci i młodzież?

Badania Selectivv pokazujące wzrost popularności mediów społecznościowych i serwisów video opublikowane po pierwszych tygodniach pandemii pokazują znacząco większe wzrosty oglądalności netflix czy youtube, które wzrosły wtedy o ponad 500%. Można podejrzewać, że dzieci uczestniczyły w tym oglądaniu. Z punktu widzenia rozwoju dziecka, bardziej wartościowa od czasu spędzonego przed ekranem telewizora lub smartfonu byłaby oczywiście rozmowa z rodzicem i czytanie książek. Badania pokazują bowiem, że nasze mózgi najlepiej rozwijają się w interakcji z drugim człowiekiem opartej o tekst pisany, którego lektura wzbogaca słownictwo szerzej niż sama rozmowa bez czytania. Ograniczone wzrosty użytkowania aplikacji przez dzieci napawają więc pewnym optymizmem – zdają się bowiem pokazywać, że rodzice nie pozwolili dzieciom na całodzienne siedzenie ze smartfonem w ręce. To zdrowy odruch.

Maria Deskur, Prezes Zarządu Fundacji Powszechnego Czytania


Źródło: Informacja prasowa SELECTIVV

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF