...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co pomoże młodym w pracy?

Zwolnieni z Teorii

Nadchodzi drugi rok szkolny i akademicki w pandemii koronawirusa. Młodzież musi dostosować się nie tylko do zmieniających się warunków nauki, ale też szlifować kompetencje potrzebne na rynku pracy. Badania Fundacji Zwolnieni z Teorii pokazują, że uczniowie organizujący własne projekty społeczne zdobywają umiejętności pożądane przez pracodawców. Osoby, które mają doświadczenie pracy w projekcie wchodzą na rynek pracy o około rok wcześniej niż ich rówieśnicy z podobnym wykształceniem. Z czego to wynika? Jak można zadbać o swoje kompetencje zawodowe na etapie szkoły? Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Mogłoby się wydawać, że wchodzeniu na zawodowe szczeble muszą towarzyszyć nudne praktyki czy wyczerpujący staż. Nie musi tak być. Jak wynika z badania Pracuj.pl (2021) większość młodych osób wchodzących na rynek pracy ma czym się chwalić, pomimo braku doświadczenia zawodowego. Tym elementem są dodatkowe aktywności. Z badania wynika, że tylko co czwarty respondent nie angażował się w żadne niestandardowe działanie podczas studiów. Jakimi dodatkowymi aktywnościami chwalą się młodzi pracownicy? W gronie trzech najczęściej wymienianych znalazły się dodatkowe kursy językowe (36%), wolontariat w organizacjach społecznych (35%), działalność w kołach naukowych (29%) oraz organizowanie własnych projektów i zaangażowanie w organizacje studenckie (po 26%) Te ostatnie według ekspertki Pracuj.pl cieszą się największym uznaniem wśród rekruterów, bo świadczą o dużej samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej kandydata lub kandydatki. – Ponad połowa kandydatów angażujących się w dodatkowe aktywności, którzy brali udział w naszym badaniu podkreśla, że rekruterzy zauważyli i docenili ten punkt w ich CV.

Prowadzenie samodzielnych projektów prospołecznych czy związanych z hobby jest bardzo istotne zwłaszcza na początku kariery. Są one wówczas dla pracodawcy ważnym sygnałem zdolności, zapału i aktywności kandydata, nawet jeśli nie ma on jeszcze za sobą dużej historii zatrudnienia. Podobne działania to także zawsze świetny pretekst do rozmowy z rekruterem o naszych mocnych stronach.

Aleksandra Skwarska, PR & CSR Manager w Grupie Pracuj

To jak ważne są te doświadczenia potwierdza historia osiemnastoletniej Marty Radeckiej z Będzina i zespołu #TOgether, który podejmował problem pewności siebie wśród nastolatków. Przez cały rok szkolny Marta z zespołem rówieśników organizowała transmisje na żywo w mediach społecznościowych, które miały przedstawić zakończone sukcesem historie osób walczących z pewnością siebie oraz dyskusje z psychologami czy pedagogami.

Robienie własnego projektu społecznego pomogło mi finalnie zdobyć pracę w biurze podróży jako animator. W tej pracy trzeba być otwartym, a dzięki projektowi musiałam dużo rozmawiać z ludźmi i ćwiczyć tę umiejętność. Pracodawca zauważył moje kompetencje w projekcie, wybrał mnie do finalnych stu kandydatów z tysiąca aplikujących i na koniec postawił na mnie, mimo że wśród kandydatów było dużo ludzi starszych ode mnie. Potem dowiedziałam się, że rekruter docenił moje doświadczenie organizacyjne, bo w projekcie odpowiadałam z relacje z mediami i sponsorami, co wymaga m.in. komunikatywności.

Marta Radecka

Czy czasy pandemii i lockdownu to dobry moment na rozwijanie kompetencji społecznych? Jak twierdzi Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii nawet w tym trudnym czasie młodzież ma szansę rozwinąć jedną z najcenniejszych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców tj. umiejętność pracy w grupie. Z badań fundacji wynika, że aż 3/4 uczestników ją rozwinęło podczas realizacji własnego projektu społecznego w czasie, w którym szkoły były zamknięte.

Sprawdziliśmy to i wiemy, że według badanych realizacja projektów w ramach naszej olimpiady przyczyniła się do rozwinięcia przez nich kluczowych kompetencji tj. umiejętność pracy w grupie, umiejętność samoorganizacji i kreatywność – i to pomimo działania w większości zdalnego. To uniwersalne umiejętności, które przydadzą się naszym uczestnikom w zasadzie niezależnie od wybranej ścieżki kariery zawodowej.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Czy działalność społeczna może pomóc w znalezieniu pracy? Chudaś odpowiada twierdząco, podając przykłady młodzieży realizującej z rówieśnikami kampanie społeczne wspierającą lokalne firmy prowadzone przez seniorów, przerabiające brzydkie graffiti na kolorową sztukę street artu czy promowanie porad ekologicznych w zakresie niemarnowania żywności.

Często rodzice lub nauczyciele pytają, dlaczego młodzież ma poświęcać czas na akcje społeczne, zamiast wykorzystywać go jak najwięcej na naukę do egzaminów. Wydaje im się, że to, co kiedyś zapewniło im sukces, dzisiaj również jest jego gwarancją. Czasy się zmieniły. Doświadczenie w pracy w zespole nad prawdziwym przedsięwzięciem to dodatkowe punkty w CV. Dla młodych przed pierwszym doświadczeniem zawodowym to szczególnie cenne.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Badania Zwolnionych z Teorii potwierdzają, że dzięki realizacji projektu młodzi ludzie odważniej szukają pracy (½), a prawie 1/3 uważa, że realizacja projektu była na tyle dobrze widziana podczas rekrutacji, że przyczyniła się do wybrania właśnie ich na stanowisko pracy.

Działanie społeczne w pandemii

Jak pokazują badania, działanie społeczne młodych w pandemii koronawirusa wzmacnia dobrostan psychiczny. Z badania „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” (2021) wynika, że nastolatkowie, którzy działali społecznie w czasie lockdownu, jaśniej widzą swój życiowy cel (o 12%) oraz pewniej kreślą rozwój osobisty (o 12%) od tych, którzy nie angażowali się społecznie. Dodatkowo uczniowie ci mają wyższe poczucie autonomii (ponad 7%) oraz pozytywne relacje (ponad 7%) niż ich rówieśnicy. Według organizatorów olimpiady społecznej Zwolnieni z Teorii odporni na lockdown to ci, którzy działając dla innych, troszczą się o siebie.

Liczne ekspertyzy wskazują, że pandemia wpłynęła nie tylko na tryb nauki, ale również rozwój młodych ludzi.

Włożyliśmy wiele wysiłku, by pomóc tysiącom młodych ludzi w tym trudnym czasie. Dostosowaliśmy olimpiadę projektów społecznych całkowicie do trybu online, aby młodzi mogli działać bezpiecznie i efektywnie. Obserwując ich zachowania i wypowiedzi w tej pandemicznej edycji olimpiady, postawiliśmy hipotezę, że organizacja projektów społecznych pomaga im lepiej przetrwać czas lockdownu niż ich rówieśnikom. Teraz mamy potwierdzenie, że działanie społeczne pozytywnie wpływa na ich dobrostan psychiczny.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Badanie Fundacji Zwolnieni z Teorii zostało przeprowadzone w maju 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1520 osób w ramach grantu Google.org przez badaczy z fundacji Stocznia. Drugie badanie dotyczące dobrostanu młodzieży zostało przeprowadzone na potrzeby raportu „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” metodą ilościową CAWI w maju 2021 roku w dwóch grupach: uczniów, którzy brali udział w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2020/21 nie angażowali się w żadne działania społeczne. Więcej o olimpiadzie projektów społecznych na stronie www.zwolnienizteorii.pl.


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kamila Malanowicz poprowadzi zespół marketingowy Zwolnionych z Teorii

Kamila Malanowicz

W Fundacji Zwolnieni z Teorii powstał nowy dział marketingu, na czele którego stanęła Kamila Malanowicz. Paula Bruszewska CEO, Marcin Bruszewski Co-Founder oraz Rafał Flis Co-Founder z Zwolnieni z Teorii są laureatami 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Kamila Malanowicz pracowała wcześniej w działach strategii w czołowych agencjach reklamowych w Polsce: DDB, VML oraz PZL. Obsługiwała takich klientów jak: McDonald’s, Mondelez Polska, Danone, PZU oraz Johnson&Johnson. Doświadczenie zawodowe gromadziła także w domu mediowym Value Media i Jeronimo Martins. Łącznie posiada 10 lat doświadczenia zawodowego zwieńczone nagrodami branżowymi m.in. Effie. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania, a także Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów User Experience Design na Uniwersytecie SWPS. Swoją chęć działania społecznego realizowała między innymi w organizacjach takich jak Toastmasters czy Geek Girls Carrots.

Od ponad 2 lat pracuje w Fundacji Zwolnieni z Teorii, która zajmuje się angażowaniem młodych ludzi do realizowania własnych projektów społecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Przez ten czas, jako Brand Manager, była odpowiedzialna m.in. za kampanię „Bądź ich inspiracją” skierowaną do nauczycieli, kampanię „#CONTRA19” aktywizującą młodzież do aktywności społecznej w czasie pandemii czy kampanię rekrutującą młodzież do realizacji projektów społecznych. Obecnie awansowała na stanowisko Chief Marketing Officer. W nowo utworzonym dziale są także Martyna Fibich, Joanna Chabrowska oraz Emilia Kaczmarek.

Martyna Fibich swoją historię z Fundacją Zwolnieni z Teorii zaczęła 7 lat temu, od zrealizowania trzech własnych projektów społecznych – w tym nagrodzony Złotym Wilkiem za najlepszy projekt społeczny w Polsce. To doświadczenie zdeterminowało jej dalsze wybory. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ze specjalizacją zarządzania projektami. Obecnie rozwija się w kierunku kreatywnym. W Fundacji Zwolnieni z Teorii prowadzi część kampanii marketingowych.

Joanna Chabrowska jest studentką Uniwersytetu SWPS na kierunku School of Ideas, w ramach którego uczy się projektować innowacje. Od zawsze ciągnęło ją do interdyscyplinarnych wyzwań, dlatego, zanim zaczęła pracę w Fundacji Zwolnieni z Teorii, projektowanie innowacji łączyła ze studiowaniem socjologii i kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W przerwach od przygotowywania komunikacji dla grupy Nauczycieli Zwolnieni z Teorii odpowiada za cały content video w Fundacji. Od prawie roku współpracuje z Fundacją Pro Akademika i tworzy szkolenia dla nauczycieli, pomagając im zdobyć kompetencje przydatne w edukacji zdalnej.

Emilia Kaczmarek ma na swoim koncie trzy projekty społeczne zrealizowane w ramach Zwolnionych z Teorii (w tym dwa nagrodzone Złotym Wilkiem). Jest prezeską fundacji Akcja Menstruacja, która jako pierwsza w Polsce walczy z ubóstwem menstruacyjnym. Za swoją działalność została wyróżniona przez Wysokie Obcasy na liście „50 śmiałych kobiet 2020 r.”. Laureatka nagrody „25 under 25” magazynu Forbes w kategorii „Wspieranie różnorodności”. W Fundacji Zwolnieni z Teorii dba o komunikację z uczestnikami olimpiady, będąc dla nich żywym przykładem, że warto realizować działania społeczne.

Zgłoś się do 11. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://brief.pl/kreatywni/zgloszenia/


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Niepewni siebie, ale autentyczni. Młodzi szukają pracy w pandemii

Zwolnieni z teorii

Młodzi ludzie miewają problem z mówieniem o sobie, co wpływa negatywnie na przebieg rozmów o pracę. Spora część z nich idzie też na żywioł, po czym nie poddają analizie tego, jak wypadli. Pracodawcy jednak wskazują, że o wiele lepiej z autoprezentacją radzą sobie młodzi, którzy aktywnie wychodzą poza schemat. Oceniani są jako bardziej zaradni i pewni siebie, niż ci bez doświadczenia pozaszkolnego – wynika z wywiadów prowadzonych przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Teorii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

  • Lockdown odmienił sposób funkcjonowania rynku pracy i wprowadził nowoczesne rozwiązania do procesu rekrutacji.
  • Pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie są kluczowe podczas starania się o pracę.
  • Ruszył program „Pokolenie lockdown” realizowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii i Grupę ING. Jego celem jest zaktywizowanie młodych ludzi oraz wspieranie ich przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

Pomimo pandemii pracodawcy wskazują, że trudno znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska – nadal mamy rynek pracownika. Konieczność pracy zdalnej to nie tylko zmiana formy, ale także podejścia do organizacji czasu i zadań. Według badań Ipsos (2020) dla Światowego Forum Ekonomicznego niemal połowa osób aktywnych zawodowo twierdzi, że w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46%) i pracuje w niekonwencjonalnych godzinach – na przykład bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44%). Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49%) lub trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji przestrzeni czy wyposażenia domowego biura (46%). Jak to wpłynie na wejście nowego pokolenia na rynek pracy?

Rozwiązaniem jest digitalizacja oraz komunikacja dostosowana do pokolenia Zet, dla którego technologia jest nieodłącznym elementem życia. Jak wskazuje ekspertka rynku pracy, komunikacja do młodszych, zaangażowanych osób powinna być nastawiona na poszukiwanie nowych, ekscytujących doświadczeń, życiowych wyzwań i zachęcanie do zmiany, a nie premiująca stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.

Paula-Bruszewska

Pracodawcy muszą dostosować system rekrutacji do młodych osób, znając specyfikę odbiorców. Aktywni, młodzi ludzie garną się do pracy i wykazują dużą inicjatywę własną. Jeśli takich ludzi szukasz do pracy, to komunikuj się językiem prostym i ciekawym. Jakiś czas temu został przeprowadzony test na studentach, którym przedstawiono standardową ofertę pracy. Nie rozumieli treści, języka ani przekazu. Rekruterska nowomowa nie jest z ich świata, co utrudnia zrozumienie oferty pracy na wstępie. Najmłodsze pokolenie pracowników czasami korzysta z rocznej przerwy (gap year) lub staży pomaturalnych, aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, co najbardziej ich pasjonuje, już na wczesnym etapie życia zawodowego.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Eksperci prognozowali, że umiejętności miękkie będą towarem deficytowym na rynku pracy. Te przewidywania stały się faktem. Obecnie, według Fundacji Zwolnieni z Teorii, pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie takie jak współpraca, poczucie sprawczości czy autoprezentacja są kluczowe podczas starania się o pracę. Młodzi ludzie podczas rekrutacji regularnie pomijają swoje dokonania i aktywności pozalekcyjne, a to one właśnie na rynku pracy młodych cenione są najbardziej, wręcz urastają do rangi profesjonalnego doświadczenia.

Rośnie nowe pokolenie szkoły lockdownu, które swoje umiejętności miękkie tj. współpracę z rówieśnikami, negocjacje, decyzyjność, pracę pod presją czasu, może zdobyć tylko w sieci. Właśnie w tym celu około 11 tysięcy z nich w 2021 roku i postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i podziałać społecznie realizując własny projekt społeczny w Zwolnionych z Teorii.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Czy to im pomoże zdobyć pracę w tych trudnych czasach? Z rozmów, które prowadzą Zwolnieni z Teorii wynika, że istnieje różnica między aktywnymi uczniami (którzy podejmują działania poza nauką np. w projektach społecznych czy pasjach) a nastawionymi na stabilizację młodymi ludźmi (niedziałającymi obywatelsko ani biznesowo). Ci pierwsi nie tylko mają więcej kompetencji, lecz również znacznie lepiej radzą sobie w prezentacji własnej osoby i dokonań, zyskując sporo punktów przewagi podczas samej rekrutacji. Dodatkowo Fundacja w partnerstwie z Grupą ING, postanowiła wyposażyć kolejny tysiąc młodych aktywnych ludzi w Polsce w kompetencje potrzebne przy zdobywaniu pracy. Grupa ING w ramach programu grantowego Build Back Better postanowiła wesprzeć projekty, mające na celu wsparcie społeczeństw po kryzysie spowodowanym pandemią COVID – 19.

W Polsce postanowiliśmy pomóc młodym ludziom wejść z mocnymi kompetencjami na rynek pracy po pandemii. Wierzymy, że w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii dotrzemy do tej grupy i wesprzemy ją w skutecznym poszukiwaniu drogi zawodowego rozwoju.

Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu Banku

Zwolnieni z teorii
Źródło: Zwolnieni z Teorii

Jak młodzi podchodzą do rozmów kwalifikacyjnych? Większość młodych ludzi, jak wynika z rozmów, idzie często na tzw. żywioł. Ta bezrefleksyjność w podejściu do rozmów widoczna jest szczególnie z poziomu rekruterów w firmach, którzy dziennie rozmawiają z kilku-kilkunastoma kandydatami i kandydatkami na stanowiska, ceniąc sobie najbardziej ogólne „ogarnięcie”. Pandemia pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Wyraźnie krystalizuje intencje i zaangażowanie kandydatów, bo wyraźnie widać, komu zależy na pracy i kto jest nastawiony na poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Warto dodać, że pracodawcy wśród pozytywnych cech młodych ludzi dostrzegają kreatywność, świeżość pomysłów, czasami nawet podważanie stanu obecnego i autentyczność. Tematem otwierającym rozmowy podczas pierwszego spotkania mogą być zrealizowane społeczne projekty pozaszkolne, które pokazują pracodawcy determinację, umiejętności organizacyjne i operatywność kandydatki czy kandydata do pracy.

Projekt „Pokolenie lockdown” to inicjatywa ING, która ma na celu wsparcie społeczności dotkniętych kryzysem koronawirusa, poprzez zapewnienie im szans na odbudowę i lepszy start po pandemii COVID-19.


Źródło: Zwolnieni z Teorii 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mam swoje Alle, czyli jak młodzież wspiera swoje lokalne społeczności

Zwolnieni z Teorii

Młodzi ludzie zwykle mają potrzebę zmiany i chęci do działania z rówieśnikami. W dobie pandemii więcej czasu spędzają w domu, a mając dostęp do nowych technologii mogą bezpiecznie nieść realną pomoc, na przykład organizując akcję edukacyjną, namawiającą do odpowiedzialnych zakupów czy zbiórkę na książkę tłumaczącą dzieciom pandemię COVID-19. Właśnie dlatego ruszyła akcja „Mam swoje Alle”, którą wspólnie organizują Zwolnieni z Teorii oraz Allegro by młodzież mogła realizować pomysły na poprawę swojego otoczenia i w prosty sposób pozyskać na nie budżet. Paulina Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

  • Młodzież w pandemii działa społecznie z domu.
  • Program „Mam swoje Alle” organizowany przez Zwolnionych z Teorii oraz Allegro umożliwia zbiórki na realizację projektów społecznych.

Żeby wprowadzić realną zmianę, warto rozejrzeć się dookoła i naprawianie świata zacząć od swojej najbliższej okolicy. Młodzież w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii pozytywnie wpływa na swoje otoczenie bez wychodzenia z domu. Uczennice IX LO w Bydgoszczy z projektu RE:fashion poprzez działania online uświadamiają, jak szkodliwa jest szybka moda i propagują przerobienie starej odzieży oraz wybieranie ekologicznych marek.

Licealiści i studenci z Olsztyna, Poznania, Lublina, Torunia, Gdańska i Szczecina zrzeszeni w projekcie „Korona nie z bajki”, planują stworzyć i wydać książkę dla dzieci tłumaczącą w przystępny sposób pandemię koronawirusa. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu w projekcie Krew Wzywa Krew zachęca do aktywnego i regularnego uczestnictwa w oddawaniu krwi oraz edukuje ludzi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie te projekty by pozyskać fundusze na realizację i zaangażować do działania społeczność lokalną korzystają z programu „Mam swoje Alle”.

Aby zrealizować własny projekt społeczny w ramach programu „Mam swoje Alle” uczniowie zakładają projekt na zwolnienizteorii.pl, by dokładnie zaplanować swoje działanie. Następnie poprzez platformę Allegro Lokalnie organizują zbiórkę, docierają do sąsiadów oraz przedsiębiorców ze swojej okolicy i współpracują z nimi, sprzedając na rzecz swojego projektu przedmioty lub cegiełki. Mogą to być na przykład dyplomy lub podziękowania dla darczyńcy.

Młodzież może skorzystać z pomocy Allegro przez cały okres trwania swojego projektu, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający zdobycie kompetencji e-commerce. Dodatkowo 15 najlepszych projektów otrzyma od Allegro wsparcie w postaci mentoringu eksperta, wyróżnienie zbiórki na platformie Allegro Lokalnie oraz warsztaty dotyczące promocji projektów społecznych. Dzięki temu młodzież będzie miała okazję do rozwinięcia kompetencji takich jak – strategiczne myślenie, przedsiębiorczość czy orientacja na cel.

W ciągu sześciu miesięcy wszystkie aktywne na Allegro Lokalnie fundacje, stowarzyszenia i szkoły zebrały ponad 260 tysięcy złotych! Cieszymy się, że angażujemy w działania na rzecz lokalnych społeczności również młodych ludzi, którzy dzięki zbiórkom na Allegro Lokalnie zbierają budżet na realizację swoich projektów społecznych. Uczestnicy olimpiady mogą poznać mechanizm funkcjonowania e-commerce, zgłębić tajniki sprzedaży i zakupów online, a zebrane doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłej karierze młodych przedsiębiorców.

Karol Czupryński, dyrektor segmentu C2C, Allegro Lokalnie

Uczestnicy prowadząc prawdziwe projekty społeczne, rozwijają kompetencje przyszłości takie jak współpraca, komunikacja interpersonalna czy przywództwo.

W projektach społecznych wyjątkowe jest to, że działając dla innych, uczysz się dla siebie. Co roku tysiące młodych osób zdobywa w Zwolnionych z Teorii praktyczne doświadczenie działając na rzecz lokalnej społeczności. Organizowanie zbiórki na Allegro Lokalnie to dla nich możliwość na rozwój kompetencji przyszłości, które trzeba trenować w praktyce. Takie działanie sprzyja budowaniu i pielęgnowaniu relacji społecznych, za którymi młodzi tak bardzo tęsknią, kiedy budynki szkół są zamknięte.

Rafał Flis z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Współpraca z Allegro to kolejny krok w rozwoju Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która już teraz daje możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych. Większość projektów przy realizacji projektu w Zwolnionych z Teorii można wykonać całkowicie za pośrednictwem komputera czy telefonu. Z myślą o bezpieczeństwie uczestników wprowadzono także zmiany w regulaminie, by realizacja projektów w czasie pandemii była bezpieczna. Więcej o programie na stronie www.mamswojealle.pl .


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Odpowiedzialny biznes wspiera kompetencje przyszłości młodych ludzi

Przyszłość młodych ludzi

W nowoczesnej edukacji zamiast wkuwania na pamięć i biernego siedzenia w szkolnej ławce coraz częściej liczy się rozwój kompetencji proinnowacyjnych, takich jak np. zarządzanie swoim budżetem, rozwiązywanie problemów, czy wrażliwość społeczna. Olimpiada Zwolnieni z Teorii od lat motywuje młodzież do poszerzania praktycznych umiejętności poprzez realizowanie prawdziwych projektów społecznych i zapewnia im w tym wsparcie najlepszych ekspertów. W tegorocznej edycji wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi podzieliła się firma Enea, która pomogła w realizacji dziewięciu projektów związanych z edukacją i naukami ścisłymi. Jeden z projektów, „Code::Girls”, pokazujący potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki, został nagrodzony Złotym Wilkiem, nagrodą za najlepszy projekt społeczny w Polsce. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

  • W szóstej edycji olimpiady Enea zorganizowała warsztaty dla zespołów oraz konkurs, którego nagrodą była produkcja filmu z projektu.
  • Nowoczesna edukacja stawia na zdobywanie kompetencji przyszłości poprzez prowadzenie projektów społecznych przy wsparciu przedstawicieli biznesu.
  • Enea jako odpowiedzialny partner wspiera rozwój młodych uczniów oraz organizacje w obszarze edukacji.

Za niespełna miesiąc zostaną ogłoszone wyniki matur, po których uczelnie zakończą rekrutacje. Ostatecznie jednak to rynek pracy zweryfikuje umiejętności współczesnej młodzieży. Olimpiada Zwolnieni z Teorii powstała jako odpowiedź na brak praktycznych kompetencji u młodych ludzi, który utrudnia im znalezienie pierwszej pracy. Uczestnicy poprzez platformę internetową, prowadzą prawdziwe projekty społeczne, rozwijają kompetencje przyszłości takie jak współpraca, komunikacja czy przywództwo.

Efektem ostatniej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, w którą włączyła się Enea były ponad cztery tysiące zaangażowanych młodych ludzi z całej Polski i prawie tysiąc zrealizowanych projektów społecznych, z których skorzystało ponad sześć milionów osób. Przez kilka ostatnich miesięcy uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci przy wsparciu naszych pracowników realizowali projekty, które realnie wpłynęły na ich otoczenie.

Agata Goor, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności w Enei

Enea wsparła m.in. takie projekty jak: „Glow on Road”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze, „Code:Girls” – kampanię społeczną pokazującą potencjał kobiet w dziedzinie IT, a także „Tech_Connect” promujący robotykę i programowanie.

By podnieść kompetencje uczestników olimpiady, Enea zorganizowała warsztat dla zespołów objętych programem partnerskim. W trakcie spotkania z ekspertami młodzież dowiedziała się jak prowadzić swoje kanały komunikacji, tak aby wzbudzić zainteresowanie i kształtować wizerunek marki projektu. Dodatkowo, by zmotywować uczestników do działania, Enea we współpracy z organizatorami Zwolnionych z Teorii ogłosiła konkurs, który polegał na stworzeniu viralowego posta. Nagrodę w postaci produkcji filmiku przedstawiającego przebieg projektu otrzymał zespół „Glow On Road”. Jego autorzy nie tylko podbili social media osiągając zasięg organiczny na poziomie prawie 12 tys. osób, ale i serca przedszkolaków. Warsztaty „Glow on Road” dotarły do aż 776 dzieci w wieku przedszkolnym, podczas których młodzież uświadamiała dzieci o zasadach bezpieczeństwa na drodze i rozdawała odblaski.

Uczestnicy olimpiady Zwolnieni z Teorii w zakończonej już edycji mogli zgłaszać projekty samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia partnerów platformy. Decydując się na współpracę z partnerem młodzi ludzie otrzymywali konkretny temat do zrealizowania oraz pomoc ekspertów. Szczególnie istotna okazała się wiedza i doświadczenie przedstawicieli firmy Enea w dobie koronowirusa, który utrudnił, a w niektórych przypadkach uniemożliwił realizację zaplanowanych wcześniej inicjatyw. Enea wsparła m.in. projekt „Code::Girls” – zwycięzcę nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę, czyli dostosowanie projektu do nieoczekiwanych okoliczności i warunków związanych z pandemią.

W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Kobiety w IT (nie)możliwy sukces”. Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z sześciu różnych państw.

Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Innym projektem realizowanym także w programie partnerskim z firmą Enea jest „Tech_Connect”. Jego celem było uświadomienie i pomoc społeczeństwu w zrozumieniu podstaw świata techniki.

Idea projektu ewoluowała z prostych pokazów naukowych dla dzieci i młodzieży do rangi prawie profesjonalnych warsztatów z robotyki. Jesteśmy dumni, że udało się nam doprowadzić do tych zajęć.

 Justyna Pietrzak, jedna z realizatorek projektu

Zajęcia z robotyki dla uczniów szkół podstawowych skupiały się na pokazach oraz nauce programowania robotów opartych m.in. na Lego Mindstorms, czyli serii klocków, które można łączyć czujnikami elektronicznymi.

Enea od lat wspiera kształcenie dzieci i młodzieży, angażując się w projekty edukacyjne, dzięki którym ich odbiorcy zdobywają wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa, energetyki, ekologii i wielu innych dziedzin.

Edukacja to jeden z filarów, na którym budujemy społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy Enea. Od lat w ramach konkursu Enea Akademia Talentów wspieramy rozwój młodych wynalazców oraz organizacje, które wdrażają nowatorskie, edukacyjne rozwiązania. Zapraszam uczestników Zwolnionych do realizacji projektów wspierających edukację i promujących nauki ścisłe w kolejnej edycji .

Agata Goor, Kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Enei

Oprócz partnerstwa w szóstej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, Enea prowadzi m.in. wolontariat pracowniczy oraz Fundację Enea, która realizuje własne projekty prospołeczne oraz wspiera działania w obszarach edukacji, sportu, zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Film przedstawiający przebieg realizacji projektu „Glow On Road” można obejrzeć pod linkiem: https://tiny.pl/7dbht

Zgłoś się do 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://kreatywni.brief.pl/


Źródło: Informacja prasowa Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wielki Finał Zwolnionych z Teorii, czyli najlepsze młodzieżowe projekty społeczne w Polsce

Wielki Finał

Ponad cztery tysiące młodych ludzi z całej Polski zrealizowało prawie tysiąc projektów społecznych w całej Polsce, z których skorzystało ponad 6 milionów osób. Podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii wyłoniono najlepsze projekty nastolatków działających społecznie w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. pokaz mody online promujący ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań, skonstruowanie bionicznej protezy ręki, publikacja 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla niedowidzących dzieci, nowoczesna platforma online zachęcająca do aktywnego trybu życia, czy zbiórka charytatywna przeciw ubóstwu menstruacyjnemu. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Aktywne działanie zamiast uczenia się w szkolnej ławce – właśnie zakończyła się rekordowa pod względem udziału młodzieży edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest edukacja młodzieży oparta na praktyce i doświadczeniu. Każdego roku punktem kulminacyjnym olimpiady jest Wielki Finał, podczas którego wybierane są zespoły młodzieżowe otrzymujące Złote Wilki – nagrody za najlepsze zrealizowane projekty społeczne w Polsce. Jak zauważają uczestnicy, udział w olimpiadzie to jedna z niewielu okazji, kiedy młodzież działając dla innych, zdobywa dla siebie kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna.

  • Coraz więcej nastolatków działa społecznie, wskazuje Fundacja Zwolnieni z Teorii – organizator olimpiady angażującej do przedsiębiorczości społecznej w Polsce
  • Pomimo pandemii koronawirusa młodzi ludzie nadal chcą działać w swoim otoczeniu i realizują projekty zespołowo dzięki nowym technologiom

Gala Wielkiego Finału 2020, którą poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber, odbyła się 16 czerwca o godz. 19. Tym razem, w odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę, wydarzenia online.

We wtorek świętowaliśmy sukces ponad 4 tysięcy tegorocznych finalistów – to tyle co przez dwa ostatnie lata razem wzięte. Myślę, że ich sukces nigdy nie był tak czytelny jak właśnie w czasach pandemii. Po pierwsze, wszyscy mieliśmy okazję przekonać się jak ważna jest solidarność, serdeczność i podawanie pomocnej dłoni. To właśnie działanie z myślą o innych pozwalało nam radzić sobie z pandemią. A każdy z uczestników olimpiady, robiąc swój projekt społeczny, nie tylko sam dał pokaz swojej współczującej, empatycznej postawy, ale jeszcze zainspirował innych do zaangażowania.

Równolegle do robienia czegoś prawdziwie dobrego, dla uczestników olimpiady był to także intensywny kurs samorozwoju. I tu także kontekst pandemii jest szczególny. Każdy finalista to już wie, że nie ma jasnego i powtarzalnego przepisu na stworzenie własnej inicjatywy. Jest za to umiejętność działania pod presją. Jest kompetencja radzenia sobie z nieprzewidzianymi trudnościami. Ostatnie miesiące pokazały niezwykle wyraźnie jak istotne są te kompetencje nie tylko w lokalnych projektach społecznych, ale w tematach najwyższej wagi i światowej skali. I nieważne czy tym razem poradzili sobie lepiej czy gorzej z wyzwaniami podczas realizowania projektu. Ważne, że mają już to doświadczenie. To dzięki temu, jeśli chodzi o przyszłość, mogę im wszystkim dziś z pełnym przekonaniem powiedzieć – jesteście w świetnej formie.

Specjalnie dla BRIEF Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Paula Bruszewska
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Realizowanie projektów społecznych jeszcze nigdy nie było tak aktualne jak w okresie pandemii. Z jednej strony pokazała nam ona, jak ważne jest mobilizowanie się we własnym otoczeniu i pomaganie innym, a z drugiej, jak bardzo internetowy świat przyspieszył. Pandemia sprawiła, że mamy do czynienia z jeszcze większą automatyzacją niż do tej pory, co pokazuje, że kompetencje przyszłości, o których przydatności myśleliśmy w perspektywie najbliższych lat, stały się już dzisiaj kompetencjami teraźniejszości.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

W tegorocznym Wielkim Finale wręczono aż 16 Złotych Wilków. Kategorie standardowo podzielone były na zwycięskie projekty według formatu oraz według tematu. Nowością w tegorocznej edycji, w odpowiedzi na nieoczekiwane dostosowywanie projektów do wymagań związanych z pandemią, była nagroda specjalna w postaci Złotego Wilka za zmianę.

Ostatnie miesiące pokazały nam jak bardzo ważną kompetencją, nie tylko w realizowaniu projektów społecznych, ale także w szkole czy biznesie, jest umiejętność zarządzania zmianą. Pandemia spowodowała, że taką umiejętnością musiała wykazać się większość uczestników olimpiady. Jednak po wielu rozmowach z uczestnikami okazało się, że bardzo dużo projektów zarządzało zmianą już wcześniej, dlatego podjęliśmy decyzję, że konieczne jest stworzenie takiej kategorii, doceniającej niezbędną już kompetencje w dzisiejszym świecie.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Zwycięzcą nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę został projekt „Code::Girls”, czyli kampania społeczna pokazująca potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki.

Code::Girls jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ sama doświadczyłam dyskryminacji ze względu na płeć. Poruszenie tematu seksizmu dotyczącego kobiet w IT, przeprowadzenie kampanii internetowej oraz stworzenie międzynarodowej konferencji nie było proste, ponieważ wielokrotnie spotykałyśmy się z hejtem czy wyśmianiem naszych działań. Jednak nieustannie napływające komentarze dziewczyn o tym, jak ważny jest dla nich nasz projekt utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka inicjatywa w społeczeństwie jest naprawdę potrzebna i pomoże wielu osobom w zdobyciu pewności siebie.

Specjalnie dla BRIEF Agnieszka Mańke, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Kobiety w IT (nie)możliwy sukces”. Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak wraz z pomocą naszego partnera, firmy Enea, dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z 6 różnych państw.

Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrodzone projekty wybierane według formatu, podzielone zostały na 4 kategorie takie jak zbiórka charytatywna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny i reklama społeczna. Najlepszy w kategorii projekt technologiczny okazał się „Waggle.pl”, nowoczesna platforma, której celem jest zachęcanie do aktywnego trybu życia w czasach, kiedy kondycja fizyczna nie jest priorytetem.

W trakcie tych kilku miesięcy udało nam się stworzyć od zera stronę internetową, która jest w stanie wskazać jeden z ponad 170 punktów sportowych na terenie Wrocławia i okolic. Nasz pomysł był prosty. Wiele osób chce się ruszać, ale nie zawsze wie gdzie może to robić. Do tej pory już 3 tysiące osób postanowiło sprawdzić naszą stronę.

twórcy projektu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej

W kategorii zbiórka charytatywna najlepszym projektem okazała się „Akcja Menstruacja”, podczas której zorganizowano ogólnopolską zbiórkę środków higieniczno-sanitarnych dla tych kobiet, których nie stać na ich zakup oraz akcję humanitarną dla kobiet w Kamerunie.

Zwolnieni z Teorii to niezwykła olimpiada, która jednoczy ludzi mających wspólny cel: tworzenie lepszego jutra. Chciałyśmy dołożyć się do tego „tworzenia” i mimo presji związanej z maturalną otoczką, postanowiłyśmy stawić czoło ubóstwu menstruacyjnemu, o którym do tej pory w naszym kraju się nie mówiło. Akcja Menstruacja to efekt miesięcy ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć – BYŁO WARTO. Po roku działalności, przeprowadzeniu wielu akcji humanitarnych oraz przekształceniu projektu w fundację, wiemy że jesteśmy na dobrej drodze do odtabuizowania okresu (i problemów z nim związanych) w mentalności Polaków!

Specjalnie dla BRIEF Julia Kaffka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Dzięki programowi REBELKI, miałyśmy okazję poznać inne aktywne dziewczyny, które chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Naładowane pozytywną, siostrzeńską energią, postanowiłyśmy, że nasze działania skierowane będą na pomoc kobietom. Wybrałyśmy temat, którym nikt w Polsce nie zajmował się wcześniej na większą skalę i na dodatek budził spore kontrowersje. Zawsze miałyśmy jednak wsparcie ze strony Zwolnionych, co wpłynęło na nasze późniejsze decyzje – zdecydowałyśmy się na kontynuowanie projektu i założenie fundacji, ponieważ ubóstwo menstruacyjne wciąż pozostaje problemem nierozwiązanym, a my nie lubimy niedokończonych spraw.

Specjalnie dla BRIEF Emilia Kaczmarek, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Dzięki nam polska telewizja po raz pierwszy poruszyła temat ubóstwa menstruacyjnego. Chciałybyśmy, aby środki menstruacyjne były powszechnie dostępne dla tych, którzy ich potrzebują oraz żeby wreszcie zaczęły być postrzegane jako produkt pierwszej potrzeby. Po wielu wzlotach i upadkach oraz roku działalności śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w mentalności Polaków okres przestał być tematem tabu raz na zawsze.

 Magdalena Demczak, uczennica I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Projekty rywalizujące według tematu podzielone zostały na 7 kategorii takich jak: kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. W tych kategoriach Złotego Wilka otrzymało aż 11 projektów. Jednym z nich były „GadkiSzmatki”, zwycięzca kategorii ekologia i natura, czyli pokaz mody online promujący wśród młodzieży ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań.

Naszym projektem chcieliśmy osiągnąć przede wszystkim zmianę myślenia. GadkiSzmatki to nie tylko ekologia i mówienie o tym jak wpływa fast fashion na naszą planetę. Tu chodzi o coś więcej, o świadomość, że jeśli nie zaczniemy działać w jakiejkolwiek sprawie, to nigdy nic się nie zmieni w naszym życiu i na świecie.

Paulina Domek z Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Gadki Szmatki” to odpowiedź na konsumpcjonizm. Chciałam wraz z przyjaciółmi wprowadzić zmianę w mentalności i poczucie, że każdy nasz wybór ma wpływ. Społeczność „Zwolnionych” zaraża właśnie tą chęcią działania, jakby mówili „Wy macie wizję, my narzędzia, just do it!”. Więc działamy. 

Specjalnie dla BRIEF Paulina Talewska, maturzystka Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

W kategorii społeczeństwo obywatelskie nagrodzono projekt „100naStart”, polegający na wydrukowaniu 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla dzieci z dysfunkcjami wzroku.

100naStart
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy, by wydrukować pierwszy na świecie nakład innowacyjnych książeczek zawierających już nie tylko tekst pisany alfabetem Braille’a, ale także czarnodruk i, co najważniejsze, przestrzenne oraz kolorowe ilustracje. Finalnie wydrukowaliśmy nie sto, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale aż 150 książeczek dotykowych. Po zakończeniu pandemii wyślemy je do 28 ośrodków, fundacji i stowarzyszeń pomagających osobom niewidomym. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy ucieszą one tysiące dzieci w całej Polsce i za granicą.

autorzy projektu z II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Wszystkie zwycięskie projekty w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, wraz ze szczegółowymi ich opisami, dostępne są na stronie www.wielkifinal.zwolnienizteorii.pl. Relację z gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.


Źródło: Informacja prasowa Fundacja Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Szkoły uczące proinnowacyjnych kompetencji, czyli Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii

Fundacja Zwolnieni z Teorii

W Polsce jest już prawie 300 szkół średnich, które szlifują zaangażowanie społeczne oraz wspierają rozwój kompetencji proinnowacyjnych uczniów. Najlepszą z nich, w tegorocznym Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, zostało I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie. Na podium uplasowały się jeszcze II Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Dębicy oraz III Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich. Nagrody najlepszym szkołom wręczała m.in. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, a galę finałową poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Znane są już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, jedynego, który zamiast wyników matur, analizuje aktywność społeczną i przedsiębiorcze podejście uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, której celem jest, aby każdy młody człowiek w Polsce mógł zrealizować własną akcję społeczną. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyznacza nowe standardy edukacyjne, ponieważ lista laureatów to szkoły, które nazwałabym najbardziej innowacyjnymi w Polsce. W tym roku w Rankingu znalazło się ich niemal 300. Niech one będą dobrym kompasem dla tych, którzy dziś zastanawiają się, w jakiej szkole chcieliby się znaleźć – mówiła podczas gali Rankingu Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, która wygłosiła przemówienie gratulacyjne oraz laudacje dla pięciu najlepszych szkół.

Gala finałowa Rankingu odbyła się 2 czerwca o godz. 19. W odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę – wydarzenia online. Po raz pierwszy w 6-letniej historii Rankingu sklasyfikowano aż 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznym wydaniu Rankingu. Podczas Gali zaprezentowano 20 najwyżej sklasyfikowanych szkół. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami.

Mam wielki szacunek dla młodzieży za to, że mają chęć, aby zmieniać świat. W tej trudnej drodze ku przyszłości, największą pracę zaraz po uczniach wykonują właśnie nauczyciele, którzy wspierają ich na każdym kroku. Jesteśmy naocznymi świadkami, jak zmienia się rola nauczyciela od tego, który uczy i przekazuje wiedzę, do tego który wspiera w rozwoju każdego ucznia indywidualnie, wskazując, które umiejętności może rozwijać. Jest dla niego mentorem. Obecnie nie sztuką jest przekazać komuś wiedzę, lecz pokazać mu, jak do niej dojść, i jak ją umiejętnie wykorzystywać. Do tego trzeba posiadać kompetencje, które można rozwinąć tylko poprzez własne doświadczenie. Takie praktyczne podejście premiuje właśnie nasz ranking .

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Paula Bruszewska
źródło: Propsy PR Non For Profit Sp. z o.o.

Jej słowa potwierdza większość nauczycieli ze szkół, które znalazły się w Rankingu. Z ankiety przeprowadzonej przez organizatora olimpiady wynika, że trzech na czterech nauczycieli, a także i uczniów, wzmocniło swoje wzajemne relacje.

Na linii uczeń-nauczyciel stworzyła się nowa płaszczyzna współpracy. Inspiruje ona obydwie strony, które wspólnie pracują nad rozwiązywaniem realnych problemów: zagadnień z zakresu ekologii, medycyny, ekonomii, ochrony zwierząt, psychologii itp. Pomagać temu może fakt, że kluczowe pytanie jakie zadają sobie uczniowie czy nauczyciele przy realizacji projektu społecznego, to: po co my to robimy, a nie na jaką ocenę.

Józef Marciniszyn, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, które znalazło się na pierwszym miejscu w Rankingu

Dwukrotny wzrost liczby szkół, które znalazły się w tegorocznym Rankingu, nie jest dziełem przypadku. W zeszłym roku Zwolnieni z Teorii zaprosili ponad 300 nauczycieli z całej Polski, by razem z nimi wprowadzali projekty społeczne do swoich szkół. Dzięki temu korzysta na tym nie tylko polska młodzież, ale także sami nauczyciele, jak również szkoły, które stają się placówkami coraz bardziej proinnowacyjnymi i atrakcyjnymi dla uczniów.

Niezależnie od tego, na którym miejscu szkoła znajdzie się w rankingu, jest to wielkie wyróżnienie i docenienie pracy społecznej uczniów. Ranking wskazuje szkoły, w których nie tylko nauka jest ważna, ale i to, by uczniowie byli otwarci, przedsiębiorczy czy zaangażowani w życie społeczne. A przecież to właśnie te cechy i konkretne umiejętności będą w dorosłym życiu potrzebne bardziej, niż treści podstawy programowej poszczególnych przedmiotów .

Barbara Niemiec-Falkus, nauczycielka języka polskiego z III LO w ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=b9DNpBvGyAE&feature=emb_logo

 

Cały Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2020 dostępny jest pod adresem: www.ranking.zwolnienizteorii.pl Relację z Gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.

Partnerami Rankingu jest Google.org i Grupa Pracuj. Patronat medialny objęli dziennik Rzeczpospolita oraz portal Onet.

Zgłoś się do 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://kreatywni.brief.pl/


Źródło: Informacja prasowa Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#CONTRA19 – nastolatkowie w kontrze do COVID-19

Zwolneni z Teorii #CONTRA19

Wystartowała akcja #CONTRA19. W jej ramach nastolatkowie z całej Polski mogą przyjąć szybkie wyzwania, którymi m.in. pomogą lokalnym przedsiębiorcom, osobom starszym czy zawalczą z fakenewsami. Do stanięcia w kontrze do COVID-19 zachęca młodych inicjator akcji, Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Z dnia na dzień 1,7 mln nastolatków w Polsce ma coraz większe poczucie beznadziejności.

W dobie walki z koronawirusem główne zalecenie dla młodych to #zostańwdomu. Więc młodzi siedzą, często z nudów docierają do końca internetu i czują smutek, niezadowolenie, że nie mogą zrobić nic sensownego.

Paula Bruszewska prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Fundacja ma kontakt z tysiącami młodych, którzy biorą udział w organizowanej przez nią od 6 lat olimpiadzie z projektów społecznych. Tymczasem nastolatkowie chcieliby, podobnie jak każdy Polak, by negatywne skutki koronawirusa były jak najmniejsze. Dlatego Fundacja Zwolnieni z Teorii zainicjowała akcję #CONTRA19. W jej ramach nastolatkowie z całej Polski mogą wykorzystać swój potencjał i stawić czoła efektom koronawirusa w Polsce.

CONTRA19_wyzwania

Na czym polega ta akcja? Na stronie www.contra19.org losuje się krótkie wyzwanie, realizuje je, a następnie wyzywa swoich znajomych do tego, by też podjęli się wyzwania. Wśród najciekawszych są m.in.: Wesprzyj lokalsa – na rzecz lokalnych biznesów, Przeżyj to w piżamie – wsparcie kultury, E-domóweczka – podtrzymanie relacji i życia towarzyskiego. Co ważne, wszystkie wyzwania młodzież może wykonać bez wychodzenia z domu, bez pieniędzy, a nawet, jak zapewnia organizator, bez ruszania się z kanapy.

Organizatorzy liczą na efekt kuli śniegowej.

Wyobraźmy sobie, że każda z 1,7 mln młodych osób wylosuje z nami wyzwanie i zadzwoni do 3 osób, które mogą czuć się teraz najbardziej samotnie. Można szybko policzyć, ile osób może poczuć się lepiej w tej trudnej sytuacji dzięki tylu małym gestom ze strony młodzieży. Wyzwań tego typu jest znacznie więcej, więc w sumie gra toczy się o dużą pulę dobrej energii w dobie koronawirusa.

Paula Bruszewska

Akcję #CONTRA19 zainicjowała Fundacja Zwolnieni z Teorii, jej partnerem merytorycznym jest GovTech Polska. Kreację motywującą do działania stworzyła pro bono agencja 180heartbeats + JUNG v MATT.


Źródło: informacja prasowa Zwolnieni z Teorii 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF