...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Gemius z nową usługą programmatic

Gemius z nową usługą programmatic

Z początkiem lipca Gemius wprowadził do swojej oferty możliwość sprzedaży powierzchni reklamowej w modelu programatycznym. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla klientów, którzy korzystają z adserwera AdOcean.

Programmatic, czyli sprzedaż cyfrowej powierzchni reklamowej w modelu zautomatyzowanym zyskuje coraz silniejszą pozycję w branży reklamy internetowej. Jak wynika z raportu Zenith Optimedia, w 2017 roku ponad połowa (59 proc.) globalnych wydatków na reklamę typu display została przeznaczona na zakup kampanii w modelu programatycznym. Przewiduje się, że do 2019 roku globalny udział w rynku programmatic wzrośnie do 67 proc. i do 40 proc. na rynku polskim. W ubiegłym roku w Polsce wydatki na reklamę display w tym właśnie modelu stanowiły 25 proc. budżetów.

Programmatic stanowi integralną część nowoczesnej sprzedaży cyfrowej powierzchni reklamowej i w niedalekiej przyszłości ma szansę stać się głównym źródłem przychodów dla wielu wydawców. Już teraz można zaobserwować, że ten model sprzedaży jest traktowany na równi ze sprzedażą bezpośrednią. To z kolei przekłada się na zwiększenie dostępności dobrej jakości powierzchni reklamowej na rynku, co skłania kolejnych klientów do korzystania ze zautomatyzowanego systemu zakupów reklam w sieci  komentuje Radosław Gołąb, dyrektor rozwoju biznesu reklamowego w Gemiusie.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Gemius przygotował ofertę skierowaną do wydawców, którzy chcą korzystać ze zautomatyzowanego systemu sprzedaży swoich powierzchni reklamowych. Od tej pory użytkownicy AdOcean w jednym interfejsie mają dostęp zarówno do zaawansowanych rozwiązań adserwerowych, jak i technologii programmatic. Służy do tego nowy moduł adserwera   AdOcean SSP.

W ręce wydawców oddajemy narzędzie, które pozwoli w łatwy i przystępny sposób zarządzać powierzchnią reklamową i decydować o priorytetach – które miejsca reklamowe i odsłony powinny trafić do otwartej sprzedaży, a które pozostaną jedynie w sprzedaży bezpośredniej. Nasz system pozwala również na porównywanie cen pomiędzy ofertami programatycznymi oraz własnymi kampaniami i wybieranie tej bardziej opłacalnej dla wydawcy   tłumaczy   Radosław Gołąb.

Nowa usługa dostępna jest od dnia 4 lipca dla wszystkich użytkowników AdOcean na dziewiętnastu rynkach Europu Środkowo-Wschodniej, a także dla nowych klientów (istnieje możliwość korzystania jedynie z sekcji SSP, bez adserwera). Włączenie nowej usługi dostępne jest z dnia na dzień – wystarczy zgłosić zapotrzebowanie do lokalnego działu wsparcia technicznego. Na koncie użytkownika pojawią się nowe ustawienia dedykowane aukcjom Open RTB oraz zakładka ze statystykami SSP.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Współczesny konsument – przed tv z telefonem w ręku

tv kom

Ponad 90 proc. polskich internautów w czasie bloków reklamowych w telewizji korzystało ze smartfona. Jedna trzecia przeglądała w tym czasie aplikacje społecznościowe, a co piąta osoba grała w gry. Co jeszcze wiemy o jakości kontaktu z reklamą na wielu ekranach? Sprawdź najnowszą analizę Gemiusa przeprowadzoną dzięki pierwszemu na rynku polskim badaniu jednoźródłowemu gemiusAdReal.

Ponad 90 proc. polskich internautów w czasie bloków reklamowych w telewizji korzystało ze smartfona. Jedna trzecia przeglądała w tym czasie aplikacje społecznościowe, a co piąta osoba grała w gry. Co jeszcze wiemy o kontakcie konsumentów z reklamą na wielu ekranach? Sprawdź najnowszą analizę Gemiusa przeprowadzoną dzięki pierwszemu na polskim rynku badaniu jednoźródłowemu gemiusAdReal.

Gemius zbadał, jak wyglądała konsumpcja reklam telewizyjnych wśród użytkowników internetu w kwietniu 2018 roku. Analiza była możliwa dzięki wykorzystaniu autorskiej metodologii badania gemiusAdReal, która pozwala na pomiar reklam wyświetlanych już nie tylko na komputerach osobistych i laptopach, ale także na smartfonach oraz w telewizji. Jakie wnioski płyną z pierwszych wyników jednoźródłowego badania Gemiusa?

Największa aktywność po godzinie 20

Z danych wynika, że w ciągu doby występowały istotne współzależności pomiędzy korzystaniem z komputerów osobistych, laptopów, smartfonów i telewizorów. Okazuje się, że smartfon towarzyszył internautom od świtu do nocy – aktywność użytkowników korzystających z tego urządzenia wzrastała stopniowo od wczesnych godziny porannych aż do wieczora, gdzie między godziną 20 a 21 osiągnęła szczyt (źródło: dane dla internautów i top 4 kanałów tv, kwiecień 2018). Podobny rozkład godzinowy konsumowania treści zaobserwowano także wśród internautów, którzy łączyli się z siecią za pomocą komputerów osobistych i laptopów, natomiast pozostawał on na niemal dwukrotnie niższym poziomie. Dużo bardziej zróżnicowany był jednak dzienny rozkład oglądania telewizji (badanie objęło cztery najbardziej liczące się na rynku kanały tv: Polsat, TVN, TVP1 i TVP2). Do godziny 15 konsumpcja tego medium znajdowała się na najniższym poziomie pośród badanych urządzeń, natomiast od godziny 16 zaobserwowano gwałtowny wzrost.

Współkonsumpcja smartfona i tv

W kwietniu 2018 roku najwyższa konsumpcja na wszystkich trzech urządzeniach wystąpiła po godzinie 20, a w przypadku telewizora i smartfona szczyty korzystania z tych urządzeń przypadły na ten sam moment – godzinę 21. Gemius zbadał, jak ta sytuacja wpłynęła na konsumpcję reklam. Z analizy wynika, że 93 proc. internautów przynajmniej raz w miesiącu użyło telefonu w czasie telewizyjnych przerw reklamowych. Badania wykazały również, że 28 proc. kontaktów użytkownika z reklamami telewizyjnymi odbyło się przy jednoczesnym korzystaniu z telefonu.

ꟷ Mamy do czynienia z jednoczesną konsumpcją obydwu mediów, co oznacza rozproszenie uwagi odbiorcy i odciągnięcie jego wzroku od ekranu telewizora. Mówimy tu o aplikacjach takich jak serwisy społecznościowe, rozmowy przez telefon czy gaming. Ale zamiast martwić się o nieskuteczność komunikacji, warto pomyśleć o tym jak o szansie – takie dane dają nam możliwość nowego sposobu komunikacji z konsumentem. Dopasowanie treści kampanii online realizowanej na smartfonach do komunikacji w telewizyjnych blokach reklamowych to nowy wymiar optymalizacji omnichannel ꟷ komentuje Marta Sułkiewicz, dyrektor sprzedaży międzynarodowej w Gemiusie.

Co internauci robili w trakcie telewizyjnych bloków reklamowych?

Analizę zachowań konsumentów przed telewizorem Gemius pogłębił o zbadanie tego, co internauci robili w sieci w trakcie przerw reklamowych. Okazuje się, że najczęściej przeglądali aplikacje społecznościowe (33 proc.). Ponad jedna piąta konsumentów grała w tym czasie w gry na smartfonie (21 proc.). W dalszej kolejności wykorzystywane były aplikacje do komunikacji, w tym tradycyjne rozmowy przez telefon (8 proc.) oraz aplikacje służące do robienia zakupów online (6 proc.).

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Viewability to za mało. Nowy wskaźnik jakościowy Gemiusa

Viewability

Gemius opracował nowy wskaźnik umożliwiający porównanie jakości kontaktów reklamowych dla różnych formatów. Ekwiwalent jakościowy odsłon reklamowych uwzględnia stopień i czas widoczności kreacji, a także jej typ, rozmiar oraz obecność innych reklam w otoczeniu.

Nowy parametr jakościowy Gemiusa pozwala na bardziej szczegółową analizę kampanii internetowych dzięki uwzględnieniu nie tylko całościowej liczby odsłon, ale także jakości kontaktu internautów z reklamą. Zaproponowany przez Gemiusa nowy wskaźnik to eQ Impressions, czyli ekwiwalent jakościowy odsłon reklamowych. Uwzględnia on cztery podstawowe czynniki: viewability, czas widoczności, typ i rozmiar reklamy oraz clutter, czyli liczbę emisji reklam innych marek wyświetlanych w tym samym czasie w polu widzenia użytkownika. Dzięki zastosowaniu eQ Impressions możliwe jest porównanie ze sobą kampanii reklamowych wykorzystujących różne formaty i rodzaje reklam, w tym wideo, display, tekstowe oraz społecznościowe.

ꟷ Szybko rozwijająca się branża reklamy internetowej potrzebuje coraz bardziej precyzyjnych i kompleksowych narzędzi do analizy obecności marek w sieci. Dla reklamodawców liczą się już nie tylko parametry ilościowe, ale także jakościowe. Stąd duży nacisk w ostatnich latach na pomiar widoczności reklam i rozliczanie za widoczne odsłony (vCPM)  zaznacza Marta Sułkiewicz, dyrektor sprzedaży międzynarodowej w Gemiusie.

ꟷ Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że samo viewability to dopiero początek drogi do zaawansowanego pomiaru realnego kontaktu użytkownika z przekazem reklamowym. Dlatego już w zeszłym roku zaczęliśmy w Gemiusie prace nad nowym wskaźnikiem jakościowym, który uwzględnia nie tylko widoczność reklamy, ale także czas kontaktu internauty z kreacją, jej rozmiar oraz czynnik rozpraszający jego uwagę, czyli clutter. W badaniu wzięliśmy pod uwagę także typ reklamy – kreacja display i wideo różnią się od siebie i wymagają osobnego traktowania. To wszystko doprowadziło nas do stworzenia wskaźnika eQ Impressions, ekwiwalentu jakościowych kontaktów z reklamą – podsumowuje Sułkiewicz.

Wskaźnik eQ Impressions zmienia obraz rynku reklamowego

Włączenie w analizę parametru eQ Impressions ma wpływ na wyniki rankingów dotyczących udziału w odsłonach kreacji reklamowych. Dla zobrazowania tego zjawiska Gemius posłużył się przykładem rankingu branż za pierwszy kwartał 2018 roku, który odnosi się do kampanii banerowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że po uwzględnieniu wskaźnika eQ Impressions różnice pomiędzy wynikami dla poszczególnych branż sięgają nawet 5 punktów procentowych, a kolejność branż w rankingu uległa zmianie. W obydwu przypadkach na pierwszym miejscu uplasował się handel, jednak przy uwzględnieniu odsłon jakościowych udział tej branży zmalał z 36 proc. do 32 proc. To największy spadek procentowy wśród branż, mimo to handel nie zmienił pozycji lidera.

Najbardziej znaczący awans w rankingu przy zastosowaniu eQ Impressions odnotowały reklamy z segmentu „Czas wolny”. Zmiana z 8 proc. na 13 proc. zagwarantowała tej branży drugie miejsce w rankingu, wyprzedziła ona reklamy z segmentu „Finanse i ubezpieczenia” oraz „Media, książki, CD i DVD”. Wpływ jakościowych parametrów bardzo wyraźnie widać w udziale reklam zachęcających do zakupienia farmaceutyków – spadek z 4 proc. do poniżej 2 proc. spowodował, że branża ta znalazła się poza TOP 10. W ten sposób w rankingu pojawiła się branża „Higiena i pielęgnacja”, która zajęła ostatnie miejsce w rankingu z dwuprocentowym udziałem.

Spadki w rankingu tłumaczy Marta Sułkiewicz ꟷ Branża handlowa, która zawiera w sobie cały rynek e-commerce, często nie optymalizuje kampanii pod kątem viewability. Stąd spadek udziału procentowego w jakościowych odsłonach. Z kolei spadek branży farmaceutycznej w rankingu jest spowodowany dominacją reklam tzw. parafarmaceutyków wśród kampanii banerowych w tej branży. Wzrost pozycji udziału reklam z segmentu „Czas wolny” można tłumaczyć dobrymi wynikami viewability kampanii gamingowych, które stanowią blisko 66 proc. tej branży. Reklamy nowych gier są chętnie oglądane przez internautów; sprawia to, że odnotowują one długi czas kontaktu użytkownika z kreacją, a co za tym idzie ꟷ wartość eQ Impressions rośnie.

Pierwsze wyniki eQ Impressions dostępne w gemiusAdReal

Wskaźnik eQ Impressions został udostępniony tym klientom Gemiusa, którzy korzystają z badania gemiusAdReal. Od 6 czerwca zainteresowani użytkownicy badania mogą się zapoznać z pierwszymi wynikami dla reklam typu display emitowanych na komputerach osobistych i laptopach. Dostępne w interfejsie gemiusAdReal wyniki dotyczą okresu od stycznia 2018 roku.

Równocześnie Gemius rozpoczął prace nad jakościowym wskaźnikiem dla reklam wideo oraz mobile. W planach firmy jest również dodanie możliwości samodzielnej modyfikacji parametrów wskaźnika eQ Impressions w celu zapewnienia użytkownikom większej elastyczności i całkowitego dostosowania możliwości do indywidualnych potrzeb biznesowych. Planowane jest także udostępnienie go w innych rozwiązaniach technologicznych Gemiusa, w tym w gemiusDirectEffect.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zaproszenie na konferencję IAA Polska pt. „Kierunki i możliwości rozwoju badań mediów – jak spełnić oczekiwania marketerów”

badania

25 maja br. Nielsen, Kantar, Gemius, Ipsos, Median, Meetrics oraz Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji zaprezentują siedem inspirujących propozycji dotyczących kierunków, w jakich będą rozwijać się badania mediów w przyszłości. Organizatorem konferencji jest IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy.

W styczniu 2017 roku IAA Polska zaprezentowało „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020” będące podsumowaniem rocznych obrad Reklamowego Okrągłego Stołu, czyli cyklu dyskusji o hamulcach rozwoju polskiego rynku reklamy. Jako jedną z przyczyn wskazano niedoskonałość aktualnie dostępnych badań mediowych. Ten aspekt szczególnie mocno akcentowali przedstawiciele marketerów.

W lutym br. powołano do życia w IAA Polska Ogólnopolską Reprezentację Marketerów. W trakcie inauguracyjnego spotkania zaprezentowano plan konsultacji zmierzających do wypracowania w kierunku zmian, których celem byłoby dostarczenie wszystkim uczestnikom rynku komunikacji marketingowej badań lepiej odpowiadających na Ich potrzeby.

 

Do tej pory odbyły się dwa spotkania konsultacyjne: pierwsze w gronie wyłącznie marketerów, drugie z udziałem przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej, czyli marketerów, agencji reklamowych i domów mediowych, mediów, audytorów a także agencji badawczych. Uczestnicy tych spotkań wskazali dwie główne drogi, które mogą doprowadzić do poprawy standardu badań mediów w Polsce:

1) zintegrowanie danych pozyskiwanych w aktualnie realizowanych badaniach poszczególnych mediów w taki sposób, żeby możliwe było utworzenie zbioru, który mógłby posłużyć do analiz i porównań efektywności poszczególnych kanałów komunikacji

2) budowa nowego panelu oraz wdrożenie nowej metodologii, która w badaniu single source wykorzystującym do zbierania danych smartfony, smartwatch’e, watermarking i inne, podobne rozwiązania, zapewni pozyskiwanie danych tej samej jakości ze wszystkich (lub tylko wybranych) mediów.

 

„Dwie drogi” to tylko dwa główne wątki dotychczasowej dyskusji. Wskazywano również rozwiązania hybrydowe, nie można też wykluczyć pojawienia się zupełnie nowych propozycji. Pierwszą okazją ku temu będzie konferencja, która odbędzie się w Regent’s Warsaw Hotel 25 maja br. w godzinach od 9.30 do 16.30. Swój udział zapowiedziały wszystkie agencje badawcze, które aktualnie dostarczają dane na temat konsumpcji mediów w Polsce, ale też firmy, które twierdzą, iż dysponują nowatorskimi rozwiązaniami możliwymi do zaimplementowania w badaniach mediowych w perspektywie roku lub dwóch lat. Poza tym podczas konferencji IAA Polska po raz pierwszy zaprezentowany zostanie publicznie projekt Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczący niezależnego pomiaru konsumpcji mediów elektronicznych.

Konferencja będzie podsumowaniem pierwszego etapu konsultacji moderowanych przez IAA Polska. W kolejnych tygodniach wnioski z dyskusji będą omawiane podczas paneli dyskusyjnych poszczególnych grup interesariuszy oraz w tracie spotkań indywidualnych. Po ich zakończeniu IAA Polska ogłosi rekomendacje dotyczące kierunków i możliwości rozwoju badań mediów w Polsce, szczególnie w kontekście oczekiwań marketerów.

Warunkiem udziału w konferencji jest zarejestrowanie się na stronie konferencji oraz opłacenie akredytacji. Przedstawiciele firm członków IAA Polska biorą udział w konferencji bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak Polacy korzystają z internetu w poszczególnych województwach?

raport

W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano największy udział kobiet w sieci. Z kolei w Lubuskiem najwięcej internautów korzystało wyłącznie z urządzeń mobilnych. Sprawdź najnowszą analizę Gemiusa poświęconą aktywnościom online Polaków w poszczególnych województwach.

Średnio 2 godziny i 6 minut dziennie w sieci

W lutym 2018 roku internauci w Polsce spędzili w sieci średnio 2 godz. i 6 min (źródło: badanie Gemius/PBI, luty 2018 roku). Najwięcej czasu na przeglądanie internetu poświęcili mieszkańcy Mazowsza. Średni czas surfowania przypadający na jednego mieszkańca województwa mazowieckiego wyniósł 2 godz. 21 min dziennie. Na drugim miejscu uplasowały się województwa łódzkie i śląskie, gdzie średni dzienny czas spędzony przez użytkownika w sieci był równy 2 godz. i 13 min. Tylko w trzech województwach mieszkańcy spędzili w internecie mniej niż dwie godzinny dziennie. Najkrócej po sieci surfowali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (1 godz. 58 min), lubuskiego (1 godz. 57 min) i opolskiego (1 godz. 52 min).

gemius

Pomorskie z największym udziałem kobiet w sieci

W przeważającej części województw większy odsetek internautów stanowili mężczyźni. Tylko w dwóch z szesnastu udział kobiet wśród korzystających z sieci przekroczył 50 proc. Najbardziej „kobiecymi” województwami było pomorskie (52 proc.) oraz mazowieckie (51 proc.). Z kolei największy odsetek panów surfujących po sieci odnotowano w Świętokrzyskiem i Lubuskiem (54 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet). Również w tych województwach różnica między udziałem kobiet i mężczyzn korzystających z internetu była największa

gemius

W Lubuskiem 23 proc. internautów korzysta wyłącznie z urządzeń mobilnych

Gemius sprawdził, za pomocą jakich urządzeń internauci łączyli się z siecią w lutym bieżącego roku. We wszystkich województwach większość osób korzystała z internetu zarówno przy użyciu komputerów, jak i urządzeń mobilnych. W województwie mazowieckim odsetek ten wynosił aż 70 proc., a w Lubuskiem tylko 55 proc. Pozostałe 45 proc. internatów województwa lubuskiego wybrało tylko jeden rodzaj urządzenia do surfowania po sieci: 22 proc. korzystało z komputerów osobistych i laptopów, a 23 proc. z urządzeń mobilnych. Odsetek osób łączących się z internetem wyłącznie za pomocą smartfonów i tabletów w Lubuskiem był najwyższy ze wszystkich województw. W pozostałych odsetek internautów wyłącznie mobilnych nie przekroczył 20 proc. W województwie opolskim z kolei odnotowano najwyższy udział osób, które łączyły się z siecią tylko za pomocą komputerów osobistych i laptopów (ponad 26 proc.), a najniższy odsetek, niespełna 18 proc., był w województwie pomorskim.

gemius

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Portale erotyczne – gdzie najczęściej zaglądają internauci? | Artykuł sponsorowany

Z jakich portali erotycznych najczęściej korzystają polscy internauci? Ile czasu miesięcznie poświęcają na przeglądanie „różowych” stron? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w najnowszej analizie firmy Gemius.

Ponad 40 proc. polskich internautów odwiedziło w grudniu 2017 roku strony o tematyce erotycznej (źródło: badanie Gemius/PBI, grudzień 2017). To ponad 11 mln użytkowników sieci, którzy łącznie wygenerowali niespełna 1,5 mld odsłon. Około połowy z nich pochodziło z urządzeń mobilnych. Na strony erotyczne internauci poświęcili średnio 2 godz. i 23 min miesięcznie.

Kto odwiedza strony z erotyką?

Największe zainteresowanie stronami erotycznymi w Polsce wykazują osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat. W przeważającej mierze są to mężczyźni (7,2 mln użytkowników), natomiast kobiet poruszających się po „różowych” stronach jest mniej o prawie połowę (3,8 mln). Najaktywniejsza grupa użytkowników portali erotycznych to osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Miesięcznie generują oni odpowiednio 436 mln i 330 mln odsłon. Wśród mieszkańców wsi odnotowano trzykrotnie większy ruch na portalach erotycznych niż wśród użytkowników z miast od 50 do 100 tys. mieszkańców. Najwięcej odsłon wykonali internauci zamieszkujący województwa: mazowieckie, śląskie oraz małopolskie.

erotyczne portale

Najgorętsze portale randkowe

Liderem wśród stron erotycznych jest serwis Datezone.com, który pozycjonuje się jako portal randkowy dla dorosłych. W grudniu 2017 roku odwiedziło go 4,4 mln użytkowników, co stanowi 16 proc. internautów surfujących po stronach z erotyką. Na drugim miejscu plasuje się serwis Bongacams.com z sekskamerkami na żywo, którego liczba użytkowników przekracza 3,7 mln. Pod względem liczby odsłon Bongacams.com pozostaje jednak daleko w tyle za Datezone.com, który ma ich prawie 2,5 razy więcej (92,5 mln do 38,7 mln). Wysokie wyniki w grudniu 2017 roku uzyskał także serwis erotyczny Xnxx.com. Co prawda jego zasięg na poziomie 7,2 proc. jest ponad dwa razy mniejszy niż lidera Datezone.com, ale liczba odsłon (184 mln) jest najwyższa wśród konkurencji. Portal Xnxx.com odnotował również dużą liczbę odsłon na urządzeniach mobilnych – 103 mln (grudzień 2017 roku). Z kolei na ekranach komputerów osobistych i laptopów najwięcej odsłon zebrały serwisy Pornhub.com (87,8 mln) oraz Datezone.com (87,3 mln).

Top 3 portale erotyczne wśród mężczyzn to: Datezone.com, Bongacams.com oraz Pornhub.com. Wśród kobiet dwa pierwsze miejsca zajmują te same strony WWW, natomiast trzecie miejsce przypadło serwisowi Erodate.pl. W grudniu 2017 roku odwiedziło go 77,5 tys. pań, generując ponad 4,6 mln odsłon.

top 10 stron erotycznych

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rynek reklamy online w Europie Środkowo-Wschodniej

Środkowoeuropejskie kampanie reklamowe online bazują głównie na formatach typu baner. Formaty typu rich media są wybierane rzadziej. Więcej aktualnych danych o rynku reklamy online w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej można znaleźć w raporcie gemiusAdMonitor, który jest dostępny na stronie www.admonitor.gemius.com.

W pierwszej połowie 2017 roku we wszystkich analizowanych krajach standardowe banery wykorzystywane były średnio w 82 proc. kampanii reklamowych online. Najchętniej po narzędzie to sięgali marketerzy rumuńscy (91 proc. kampanii). Najmniejszy udział banerów w kampaniach internetowych zanotowano na Ukrainie (65 proc.). W większości krajów najpopularniejszym formatem w tej kategorii był 300×250.

 

Nowe narzędzia w co trzeciej kampanii

Średnio na analizowanych rynkach formaty rich media (reklamy multimedialne) wykorzystywano w 32 proc. prowadzonych kampanii reklamowych online. Liderem pod względem korzystania z rich media w reklamie są Czechy (56 proc.). Najmniej tego typu formatów wykorzystywano na Łotwie (12 proc.). Najpopularniejszymi i zarazem najczęściej klikanymi reklamami w tej kategorii są te wykorzystujące wideo.

 

Węgrzy wierni PC, mobilni Turcy

Reklamy internetowe na ekranach komputerów stacjonarnych i laptopów najczęściej wyświetlały się na Węgrzech (77 proc. emisji reklam ogółem w tym kraju). Największy odsetek emisji reklam na smartfonach zanotowano w Turcji i Rumunii (36 proc.), a stosunkowo najwięcej emisji na tabletach odnotowano na Słowacji (8 proc.).

 

Wyższy CTR dla rich media

Najwyższy współczynnik klikalności wśród 13 badanych krajów odnotowano w Turcji (CTR 1,16 proc.), najniższy w Czechach (0,43 proc.). Dane pokazują, że średnio dla wszystkich krajów formaty rich media uzyskały wyższy wskaźnik CTR niż banery. Branżami, których reklamy były najczęściej klikane w regionie, są telekomunikacja i produkty spożywcze wraz z napojami.

 

Polska w średniej regionu

W Polsce współczynnik klikalności reklam internetowych w pierwszej połowie 2017 roku wyniósł 0,66 proc., czyli utrzymał poziom porównywalny do tego samego okresu 2016 roku. W 70 proc. kampanii reklamowych wykorzystywano standardowe formaty reklamy, czyli banery. Formaty rich media wystąpiły w 39 proc. kampanii w Polsce. 71 proc. emisji reklam pojawiało się Polakom na komputerach stacjonarnych, 25 proc. na smartfonach, a 4 proc. oglądali na tabletach. Najczęściej klikanymi przez nich reklamami były te, które przygotowali producenci żywności i napojów (CTR 1,20 proc.).

Raport Gemius – gemiusAdMonitor – prezentuje szczegółowe dane na temat reklamy internetowej w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Turcji, na Ukrainie oraz Węgrzech). Znajdziemy w nim między innymi informacje o trendach w reklamie internetowej, efektywności poszczególnych form kreacji, rankingi najpopularniejszych formatów reklamowych oraz profile internautów, którzy mieli kontakt z reklamą online. Najświeższe dane za I połowę 2017 roku można sprawdzić na www.admonitor.gemius.com.

─ Na uwagę zasługuje wskaźnik viewability zestawiony w podziale na regular baner oraz richmedia. Pomimo większego potencjału rich media w przyciąganiu uwagi konsumentów w postaci wideo i dźwięku, ten format uzyskuje nieco niższe wskaźniki viewability niż zwykłe baner reklamowe. Wynika to z faktu, że formaty richmediowe częściej są umieszczane w górnym slocie reklamowym ─ komentuje Łukasz Pytlewski, MEC Analytics and Insight. ─ Jednocześnie większa waga takich kreacji powoduje, że dłużej się ładują i wyświetlają, kiedy użytkownik konsumuje treści w dalszej części strony. Warto też zwrócić na rosnący trend w poziomie średniego wskaźnika CTR. Nie jest on zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że domy mediowe starają się często optymalizować kampanii kampanie kupowane w modelu CPM również pod kątem wolumenu klików. Upowszechnienie rozwiązań analitycznych z zakresu modelowania atrybucji powoduje, że również działania wizerunkowe są ewaluowane pod kątem ich wpływu na wolumen konwersji online. Na rosnący trend wskaźnika CTR wpływa również coraz większy wolumen reklam emitowanych na urządzeniach mobilnych, które w tym zakresie posiadają przewagę na środowiskiem desktop ─ dodaje Pytlewski.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Smartfony gonią komputery

Blisko połowa odsłon stron internetowych w lipcu została wygenerowana na urządzeniach mobilnych. Jak zmieniał się ruch wykonywany na poszczególnych urządzeniach w polskiej sieci w ciągu ostatnich 4 lat? Sprawdź w analizie przygotowanej przez firmę Gemius.

Jak wynika z danych Gemiusa, od 2013 roku w polskiej sieci systematycznie maleje udział odsłon z komputerów osobistych i laptopów. Podczas gdy jeszcze cztery lata temu stanowiły one ponad 91 proc. odsłon stron WWW w Polsce, to w ubiegłym roku odsetek ten zmniejszył się prawie do 60 proc. (źródło: gemiusPrism). Natomiast w lipcu 2017 roku udział odsłon dokonanych za pośrednictwem tych urządzeń spadł poniżej 50 proc. Spadkom po stronie komputerów osobistych i laptopów towarzyszą wzrosty udziału odsłon na smartfonach. W 2014 roku co dziesiąta odsłona pojawiała się na ekranie telefonu, w 2016 roku co trzecia, a w lipcu 2017 roku odsetek ten wyniósł już 46 proc.

 

Spadek popularności tabletów

Odsłony stron internetowych na tabletach miały na przełomie ostatnich czterech lat znikomy, nieprzekraczający 4,5 proc., udział w liczbie odsłon ogółem. Co więcej od 2015 roku odsetek ten zaczął powoli maleć, osiągając w lipcu 2017 roku 3,2 proc.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF