...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

#KiszlukRozmawia 67 – Artur Noga-Bogomilski

Artur Noga-Bogomilski

Grzegorz Kiszluk rozmawia z Arturem Nogą-Bogomilskim, Senior Directorem Market Insight Solution PL / Proxy w GfK.

Grzegorz Kiszluk

Dlaczego marki tracą nabywców? GfK uruchamia narzędzie, które pozwala to sprawdzić

spotkanie w biurze

Firma GfK wprowadza na polski rynek nowe narzędzie dla marketerów i działów sprzedaży – Consumer Insights Engine. Rozwiązanie pozwala markom lepiej niż dotychczas poznawać i rozumieć decyzje zakupowe konsumentów oraz m.in. odpowiada na pytanie, dlaczego i w jakich sytuacjach tracą one potencjalnych nabywców.

Consumer Insights Engine (CIE) to jedyne na świecie tak zaawansowane, cyfrowe narzędzie umożliwiające badanie ścieżki zakupowej konsumentów. Zostało ono skalibrowane w oparciu o twarde dane POS (point of sales – pochodzące z punktów sprzedaży) i pozwala porównywać ze sobą dane sprzedażowe poszczególnych brandów oraz wybranych produktów – zarówno w skali krajowej, jak i w odniesieniu do rynków na całym świecie.

Zrozumienie nabywcy receptą na wzrosty sprzedaży

CIE działa w oparciu o intuicyjną platformę online, dzięki której klienci samodzielnie wyszukują interesujące ich informacje związane z procesem decyzyjnym konsumentów. W dowolnej chwili mogą wygenerować kluczowe dane, w tym np. kto rozważał zakup produktu konkretnej marki, którzy nabywcy w ogóle nie brali jej pod uwagę oraz jakie kryteria zaważyły o finalnym wyborze oferty konkurencji.

 Maciej Piekarski To wszystko można zmierzyć na bardzo wysokim poziomie szczegółowości, wyodrębniając wśród konsumentów konkretne grupy nabywców z podziałem np. na płeć lub wiek. Użytkownicy mogą również zweryfikować, jak różnice w decyzjach zakupowych kształtowały się w poszczególnych kanałach sprzedaży – online lub offline – a także sprawdzić wyniki konwersji dla konkretnych sieci detalicznych. Widzą bowiem, w których sieciach ich działania są bardziej efektywne niż średnia rynkowa, a w których zupełnie przeciwnie. W konsekwencji mogą błyskawicznie dostosować swoją strategię sprzedażową i marketingową, zmieniając priorytety i kładąc większy nacisk np. na client service, aktywność reklamową czy zmianę polityki cenowej.

Maciej Piekarski, Client Business Partner w GfK

Dane w CIE przedstawiane są w formie czytelnych wykresów uzupełnionych opisami i pozwalają na szybkie wygenerowanie raportów w formacie .xls lub .csv. Aktualnie w polskiej wersji Consumer Insights Engine można analizować dane dla 7 kategorii produktowych: laptopów, tabletów, drukarek, telefonów, telewizorów, pralek oraz lodówek.

Gdzie sprzedawać, aby zarabiać?

Z danych CIE wynika, że w I kwartale br. dla powyższych kategorii ponad 60% zakupów nadal odbywało się w sklepach stacjonarnych, ale już za blisko 40% odpowiadały kanały zdalne („czyste” zakupy online stanowiły 25%, a click&collect 6%, podobnie jak zakupy przez telefon). Największe znaczenie kanał online (czysty online + c&c) miał dla tabletów, gdzie odpowiadał on za 50% wszystkich zakupów. Telezakupy i telesprzedaż były z kolei domeną rynku smartfonów – 9% całkowitej sprzedaży realizowane było poprzez ten kanał. Z kolei zakupy w sklepach stacjonarnych najwięcej znaczyły dla kategorii telewizorów oraz dużego AGD (pralki i lodówki), ale nawet w tych segmentach stanowiły one niespełna 70% całości.

Barbara LewickaNa bazie powyższych danych firmy mogą łatwo porównywać swoją skuteczność w poszczególnych kanałach, zarówno na tle konkurencji jak i całości rynku. Wkrótce będą mogły to robić także w innych kategoriach, ponieważ docelowo planujemy poszerzyć nasz katalog o kolejne segmenty. To pozwoli markom w jeszcze bardziej kompleksowy sposób analizować efektywność swojej sprzedaży.

Barbara Lewicka, Senior Director w GfK


Źródło: GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w Europie spadła o 3 procent. Polska na 4-procentowym plusie [RAPORT]

sprzedaż detaliczna

Pomimo iż rok 2020, naznaczony wpływem pandemii COVID-19, stanowił ogromne wyzwanie dla detalistów, segment handlu artykułami z kategorii FMCG potrafił zdyskontować fakt ogólnokrajowych lockdownów. W 27 krajach UE odnotowano średni 5,5-proc. wzrost sprzedaży. Natomiast w segmencie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi odnotowano straty i spadek sprzedaży o 3 proc. GfK jest Partnerem programu Dream Employer.

Raport GfK European Retail. Najważniejsze wskaźniki dotyczące handlu detalicznego w Europie

Największy spadek sprzedaży towarów nieżywnościowych odnotowano we Włoszech (-11,6 proc.), Hiszpanii (-11,0 proc.) i na Cyprze (-10,8 proc.). Handel detaliczny związany w szczególności z odzieżą i obuwiem spadł w wielu krajach, w niektórych przypadkach o ponad 20 proc. Z drugiej strony były rynki, które w analizowanym okresie odnotowały wzrosty, jak np. rynek holenderski, na którym sektor handlu detalicznego artykułami niespożywczymi wzrósł o 6,2 proc. (w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, sektor handlu detalicznego w Holandii nie został zamknięty podczas pierwszej fali infekcji, a sprzedaż detaliczna online odnotowała stosunkowo silny wzrost). Inne rynki z wysokimi wzrostami to np. Litwa (7,7 proc.), czy Dania (6,2 proc.), gdzie sprzedaż artykułów niespożywczych była również znacznie wyższa w 2020 r. niż w roku poprzednim.

W 2020 roku, mimo pandemii, prywatna konsumpcja niezmiennie napędzała PKB w Polsce. Udział wydatków w handlu w prywatnej konsumpcji był u nas jednym z wyższych w Europie i przewyższał o ponad 7 p.p. średnią dla kontynentu. Porównanie dynamiki handlu detalicznego w podziale na kategorię FMCG i pozostałe w Polsce wskazuje, iż nasz krajowy rynek należał do tych w Europie, na których obroty w handlu w kategoriach FMCG wzrosły, choć jedynie o niecałe 2 proc. To wbrew pozorom nie jest zła informacja dla sieci handlowych. Dla porównania w najzamożniejszych krajach jak Holandia i Luksemburg wzrost ten wyniósł niemal 8 proc. i ma to zapewne związek z pandemiczną zmianą konsumpcji i przeniesieniem jej do domów, co bardziej niż w Polsce uderzyć musiało w gastronomię. W przypadku kategorii poza FMCG Polska zanotowała solidny niemal 4 proc. wzrost, co przy spadkach w Hiszpanii i Włoszech na poziomie ponad 11 proc. wygląda imponująco.

Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK

W badaniu European Retail dział badań geomarketingowych w GfK przeanalizował najważniejsze wskaźniki rynkowe w 2020 roku i ich wpływ na europejski handel detaliczny.

Siła nabywcza

Wśród 27 krajów UE, Hiszpania, Włochy i Cypr odnotowały największy spadek dochodów, ponieważ długie okresy lockdownów oraz zależność tych gospodarek od turystyki, ze szczególną mocą uderzyły w te rynki. Węgry, gdzie w poprzednich latach odnotowano znaczny wzrost dochodów, również odnotowały duże spadki w 2020 r., w czym decydującą rolę odegrała słaba kondycja węgierskiego forinta.

Retail turnover growth rate 2020

Obroty w handlu detalicznym

Sprzedaż detaliczna kategorii FMCG w krajach UE wzrosła w 2020 roku o 5,5 proc. Ten wzrost wynikł po części ze zmiany w postawach żywieniowych konsumentów, wywołanej niemożnością skorzystania z zewnętrznych usług gastronomicznych i przenoszeniem spożycia żywności do domów. Największe wzrosty w sprzedaży kategorii FMCG odnotowano w Niemczech (12,4 proc.), Irlandii (10,3 proc.), Austrii (8,4 proc.) i Luksemburgu (8 proc.). Równocześnie w całej Unii sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych spadła w tym samym okresie o 3,0 proc.

Retail turnover growth rate 2020

Udział handlu w konsumpcji prywatnej

W przeciwieństwie do poprzedniego długoterminowego trendu, udział handlu detalicznego w konsumpcji prywatnej w 27 krajach UE znacznie wzrósł w 2020 r. Średnio mieszkańcy UE pozostawiają 35,5 proc. swoich wydatków konsumpcyjnych w sektorze detalicznym. Sektor detaliczny nadal ma najwyższy udział w wydatkach konsumpcyjnych w Chorwacji (50,9 proc.) i na Węgrzech (53,3 proc.).

Retail share of private consumption in 2020

Inflacja

Inflacja w 2020 r. wyniosła zaledwie 0,7 proc. (po części z powodu gwałtownego spadku cen ropy naftowej) i oczekuje się, iż w 2021 r. wzrośnie do 1,9 proc.

Rate of inflation

Handel detaliczny artykułami TCG (ang. Technical Consumer Goods)

W dwunastu krajach Europy Zachodniej w 2020 r. prawie 40 procent sprzedaży w segmencie TCG zostało dokonanych online. Największymi beneficjentami były stacjonarne sieci handlowe, które zwiększyły swoją sprzedaż w kanałach online o 60 proc. (znacznie więcej niż sklepy internetowe, które poprawiły wyniki o 36 proc.) i obecnie, po raz pierwszy, generują ponad 50 proc. całej sprzedaży online.

Retail of technical consumer goods

Zamknięcie gospodarek w wyniku pandemii poskutkowało spadkiem PKB w Unii Europejskiej o 6,8 proc., a to miało bezpośredni wpływ na spadek dochodów mieszkańców. Był on szczególnie bolesny dla mieszkańców Hiszpanii i Włoch, a niemal niezauważalny w przypadku Rumuni i krajów bałtyckich. Wspomniany spadek nie zmienił jednak standardowego podziału zamożności w Europie, w którym na czele znajdują się m.in. Luksemburg, większość regionów norweskich oraz Szwajcaria. Na drugim biegunie krajów najbiedniejszych znajduje się Ukraina, większość Turcji i Bułgarii. Polska, niestety, nie lokuje się pośrodku, pomiędzy zamożnymi i biednymi regionami w Europie. Wciąż bliżej nam do najbiedniejszych obszarów Europy. Choć wyprzedamy te najbiedniejsze, to tylko niektóre obszary w Polsce dorównują zamożności większości regionów Hiszpanii czy Czech. 

Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK

Pobierz raport z badania

O badaniu

Instytut GfK przeanalizował siłę nabywczą, obroty i udział handlu detalicznego w wydatkach konsumentów w 2020 roku w Europie.


Źródło: GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zmiany personalne w GfK Polonia

Od 1 czerwca Izabela Wic zostaje nową Commercial Director i Executive Director w GfK Polonia. Dotychczasowa dyrektor zrządzająca GfK Polonia – Agnieszka Sora – odchodzi ze stanowiska i przechodzi do struktur regionalnych GfK obejmując nowoutworzone stanowisko Regional Consulting Lead NCE Europe.

Wraz z przejściem na nowe stanowisko Agnieszka Sora przestaje pełnić funkcję członka zarządu GfK Polonia. Od 1 czerwca nowym członkiem zarządu GfK Polonia będzie Izabela Wic.

Izabela Wic obejmując stanowisko Commercial Director i Executive Director Poland będzie odpowiadała za dalszą cyfrową transformację GfK w Polsce. Izabela Wic jest doświadczoną menedżerką z wieloletnim stażem w sprzedaży i marketingu w firmach technologicznych. W ostatnim czasie pełniła funkcję wiceprezes zarządu, Dyrektor Sprzedaży do sektora General Business SAP Polska.

Od 1 czerwca Agnieszka Sora obejmie stanowisko Regional Consulting Lead NCE Europe w GfK i będzie wdrażała nowe usługi w regionie.

Od kilku lat GfK jest w trakcie transformacji technologicznej wdrażając platformy oparte na rozszerzonej inteligencji, pozwalające dostarczać rozwiązania na najwyższym poziomie i z punktu widzenia użytkownika będące dosłownie na wyciągniecie ręki. Równolegle jednym z naszych priorytetów jest poszerzenie dotychczasowego portfolio o usługi konsultingowe. Nowa kompetencja pozwoli zintegrować wiele dotychczasowych pól analitycznych i perspektyw, z których obserwujemy rynek, konsumentów oraz poszczególne marki. Nowa usługa dostarczy naszym klientom bardziej spójny, całościowy, strategiczny obraz, co za tym idzie doda naszym badaniom dodatkową wartość i jakość.

Agnieszka Sora, Regional Consulting Lead NCE Europe w GfK


Źródło: GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

GfK uruchamia nowe narzędzie do mierzenia siły marki

GfK brand architect

Brand Architect to nowa platforma firmy badawczej GfK umożliwiająca niezwykle precyzyjny pomiar siły marki. Celem narzędzia jest nie tylko weryfikacja efektywności dotychczasowej strategii marketingowej, ale przede wszystkim opracowanie nowego, skutecznego planu działania, dostosowanego do „nowych czasów”. Firma wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom marketerów, którzy w obliczu szybko zmieniających się realiów rynkowych mieli duży problem z dokładnym określaniem potencjału reprezentowanego brandu. GfK jest Partnerem programu Dream Employer.

Z badań przeprowadzanych przez GfK wynika, że 90% decyzji o zakupie jest mocno zakorzenionych w emocjach, a 71% konsumentów postrzega doświadczanie i przeżycia związane z produktami, jako ważniejsze niż posiadanie. Konsumenci chcą również wybierać marki zaangażowane w ważne inicjatywy społeczne oraz takie, które są zgodne z ich wartościami i przekonaniami.

Barbara Lewicka GfK

Przytoczone dane to dowód na to, że kupujemy dziś nie tylko produkty, ale przede wszystkim emocje i wartości. Siła marki staje się wskaźnikiem, który faktycznie decyduje o końcowych wynikach sprzedaży i zainteresowaniu konsumentów. Aby móc realnie ją zbadać i wyrazić w liczbach, konieczny jest jednak dobór właściwych, bardzo precyzyjnych wskaźników, które połączyliśmy ze sobą w naszym nowym narzędziu Brand Architect.

Barbara Lewicka, senior director w GfK

Nowe wskaźniki na miarę nowych czasów

Innowacyjność podejścia GfK polega na mierzeniu siły marki przy wykorzystaniu symulacji prawdziwych procesów zakupowych. Dzięki temu nowa platforma GfK pozwala wychwycić unikalną przestrzeń pomiędzy postawami konsumentów, a ich końcowymi decyzjami zakupowymi. Wskaźnik siły marki łączy w sobie predyspozycję do jej zakupu oraz skłonność do zapłaty wyższej ceny. Im wyższy wynik marka uzyskuje, tym więcej klientów może przyciągnąć i tym wyższej ceny oczekiwać. Narzędzie dostarcza wskaźnik siły marki ogółem, jak i wielkości poszczególnych składowych. Co niezwykle istotne, miary te mają silniejszą korelację z faktycznymi udziałami w rynku niż tradycyjne wskaźniki.

Brand Architect łączy w sobie jednocyfrowy indeks siły marki oraz cztery filary, które przedstawiają pełen obraz marki: rozpoznawalność, przywiązanie do marki, wizerunek oraz ocenę doświadczeń z nią związanych. Marketerzy uzyskują zatem kompleksowy raport, który znacząco ułatwia zaplanowanie przyszłych działań marketingowych oraz wspomaga zarządzanie efektywnością sprzedaży. Indeks siły marki pokazuje także, czy dotychczasowe wysiłki włożone w jej budowę przynoszą wymierne efekty i czy firma nie powinna np. zmodyfikować swojej aktualnej strategii.

Barbara Lewicka, senior director w GfK

Jednym z brandów, który wykorzystał już Brand Architect do swoich działań jest Nespresso.

Konsumenci są stale wystawieni na komunikaty różnych marek i inne bodźce. Ich decyzje zakupowe są zatem podejmowane nie tylko na poziomie racjonalnym, ale przede wszystkim emocjonalnym. Dlatego musimy dobrze zrozumieć wszystkie czynniki, które wpływają na konsumentów przy wyborze jednej marki zamiast drugiej. Przy wykorzystaniu Brand Architect to wszystko staje się możliwe, a my dowiadujemy się jak podejmowane są decyzje zakupowe oraz jak i dlaczego konsumenci zmieniają marki. Dzięki nowym insightom, jakie daje narzędzie GfK udało nam się opracować bardziej spersonalizowane doświadczenia i ​​zwiększone interakcje z naszymi klientami, co przełożyło się na wzrost wartości dla marki Nespresso.

Graciela Bastida, menedżer w Nespresso

Brand marketing zwraca się po recesji

Przedłużająca się pandemia znacząco zmieniła zachowania zakupowe polskich konsumentów, co uwidoczniło się m.in. w postaci krótszych i rzadszych wizyt w sklepach, większej wartości przeciętnego koszyka i skokowym wzmocnieniu kanału e-commerce. Firmy muszą więc jeszcze szybciej niż dotychczas dostosowywać się do decyzji konsumentów, dla których liczą się dziś często zupełnie inne aspekty, niż choćby kilkanaście miesięcy wcześniej. Czy w takim okresie firmy powinny decydować się na inwestycję we wzmocnienie siły marki? Dane GfK jednoznacznie pokazują, że to właściwy moment. Z analiz wynika, że marki, które zainwestowały w rozwój w czasie spowolnienia gospodarczego, cieszą się większym udziałem w rynku po okresie recesji. Dla przykładu, średni indeksowany udział w rynku globalnych marek, które inwestowały w rozwój brandu podczas recesji w 2009 r. wyniósł 119 w roku następnym. Dla porównania, marki które tego nie robiły, osiągnęły zaledwie 71 pkt w indeksie.

Aby kompleksowo odpowiedzieć na pytania związane z uwolnieniem potencjału i wzmocnieniem siły marki, GfK przygotowała nowy, darmowy raport „Brand Unchained”. W opracowaniu eksperci GfK poruszyli trzy kluczowe z punktu widzenia marketerów obszary: wzmocnienie pozycji marketingu, efektywne połączenie marki z biznesem oraz wyprzedzanie konkurencji.

Dla marketerów nasz nowy raport stanowi punkt wyjścia do budowy strategii marketingowej związanej z rozwojem reprezentowanego brandu. Otrzymują w nim pełny wgląd do unikalnych danych, które uświadomią im jak bardzo, silna i właściwie spozycjonowana marka, przyczynia się do końcowego wyniku całej działalności firmy.

Barbara Lewicka, senior director w GfK


Źródło: GfK

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Poprawa nastrojów konsumentów w marcu

Nastroje konsumenckie Polaków

Marcowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich wskazuje na nieznaczne polepszenie klimatu konsumenckiego w Polsce.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w marcu -9,8 i był o 0,9 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Nastroje konsumenckie Polaków
Źródło: GfK

W marcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
– nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,5 p.p., z poziomu -12,9 do -11,4;
– nastąpiła poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,3 p.p., z poziomu -1,3 do 0;
– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 p.p., z poziomu -32,9 do -34,5;
– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 2,4 p.p., z poziomu -4,3 do 6,7.

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 marca w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów

Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?
ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej.


Źródło: GfK

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

W 2020 roku wzrosła wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich

Techniczne dobra konsumenckie

Pandemia COVID-19 zakłóciła funkcjonowanie wielu branż w 2020 roku, jednak światowy rynek (bez Ameryki Północnej) technicznych dóbr konsumenckich (ang. TCG-technical consumer goods) wykazał się odpornością, odnotowując wzrost wartości o 2 procent w ujęciu całorocznym. Konsumenci sięgnęli po technologię, aby kontynuować pracę i naukę pozostając w domu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu popytu na produkty IT i biurowe. Równie ważne było zapotrzebowanie na udogodnienia oferowane przez urządzenia domowe służące do gotowania i sprzątania, zwłaszcza w Europie i innych rozwiniętych regionach świata. GfK jest Partnerem programu Dream Emloyer.

Po skurczeniu się rynku w kwietniu 2020 roku, kiedy to wartość sprzedaży spadła o prawie 25 procent, wydawało się, że wpływ COVID-19 będzie katastrofalny. Jednak w miarę upływu roku rynki się odbudowywały.

Za nami bezprecedensowy rok – a COVID-19 ostatecznie okazał się motorem napędowym dla branży technologicznej i dóbr trwałego użytku. Efekt będzie długotrwały, ponieważ cyfryzacja gospodarstw domowych została przyspieszona, a konsumenci zainwestowali w sprzęt IT i AGD. Obecnie liczba produktów posiadanych przez jedno gospodarstwo domowe jest wyższa niż kiedykolwiek, co w dłuższej perspektywie doprowadzi rynki technicznych dóbr konsumenckich do zwiększenia poziomu przychodów.

Norbert Herzog, ekspert GfK ds. technicznych dóbr konsumenckich

W skali globalnej istnieje jednak wyraźny podział na regiony rozwinięte i rozwijające się. W Europie i rozwiniętych regionach Azji konsumenci inwestowali w swoje domy (8-procentowy wzrost wartości w 2020 r. w ujęciu rok do roku). Rynki wschodzące w Azji i Ameryce Łacińskiej zanotowały natomiast spadek o 4 procent w porównaniu z rokiem 2019. Do tego negatywnego wyniku przyczyniły się Chiny, które w styczniu 2020 roku jako pierwsze odczuły skutki kryzysu. Odbudowa rynku w Chinach przyspieszyła w miarę upływu 2020 roku, ale nie była w stanie zrekompensować ogólnych strat. Największy na świecie lockdown w Indiach zrujnował całość sprzedaży w kwietniu w całym kraju.

Lockdown pobudził handel elektroniczny, ale konsumenci pozostali lojalni wobec zaufanych sprzedawców detalicznych
COVID-19 zakłócił preferowane przez konsumentów kanały zakupowe. Eksperci GfK zauważają, iż impuls dla kanału e-commerce wywołany lockdownami w 2020 roku jest nieodwracalny, a konsumenci mają wysokie oczekiwania wobec tego kanału na rok 2021. Jednak największymi zwycięzcami na pięciu największych rynkach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja) nie byli gracze czysto internetowi, którzy odnotowali silny wzrost o 39 procent w stosunku do 2019 roku. To sklepy internetowe tradycyjnego sektora detalicznego osiągnęły lepsze wyniki niż cały rynek, odnotowując wzrost o 69 procent. Wielu konsumentów pozostało wiernych swoim znanym fizycznym sprzedawcom detalicznym, gdy ci zostali zmuszeni do przeniesienia zakupów do sieci. W rezultacie, w niektórych tygodniach lockdownu zanotowano stopy wzrostu wynoszące nawet 200 procent.

Dystrybutorzy dowiedli swej wartości

Dystrybutorzy okazali się niezawodnymi partnerami podczas pandemii. Od stycznia do grudnia 2020 roku liczba marek sprzedawanych przez dystrybutorów wzrosła o 6 procent, ponieważ więcej marek stosowało strategie wysyłki pośredniej, aby zabezpieczyć zaopatrzenie kanału. Sprzedaż przez dystrybutorów w Europie wzrosła o 4 procent w ujęciu ilościowym. W Europie udział wolumenu sprzedaży w punktach sprzedaży osiągniętego poprzez dystrybucję komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych i tabletów multimedialnych wzrósł w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019. Osiągnął on szczyt w pierwszym okresie po lockdownie na poziomie +67 procent (lipiec 2020), kiedy sprzedaż dystrybutorów do sprzedawców detalicznych i resellerów była aż o 20 punktów procentowych większa niż w lipcu 2019 roku.

Ten wysoki popyt był generowany nie tylko przez pracujących i uczących się w domu, ale również napędzany przez popyt na komputery do gier. W pierwszych czterech tygodniach 2021 roku sprzedaż komputerów przenośnych wzrosła o 48 procent, a komputerów stacjonarnych o 59 procent w porównaniu z rokiem 2020. Akcesoria do gier również odnotowały wzrost sprzedaży.

Wpływ kolejnych lockdownów w 2021 roku

Jak dotąd w 2021 roku, wysokie wskaźniki zakażeń COVID-19 wpłynęły głównie na rynki rozwinięte, w szczególności Europę i obie Ameryki. Do tej pory kraje azjatyckie często były w stanie uniknąć kolejnych lockdownów.

W pięciu największych krajach europejskich, ogólny efekt negatywny lockdownów z listopada/grudnia ubiegłego roku wydaje się być mniejszy niż z marca/kwietnia. W istocie sprzedaż technicznych dóbr konsumenckich zanotowała nawet wzrost o 11 procent w okresie od 47. tygodnia 2020 do 2. tygodnia 2021 roku. Podczas pierwszego lockdownu (tygodnie od 11. do 19. 2020 roku) sprzedaż spadła o 5 procent. Wynika to z faktu, że zamknięcia tradycyjnego handlu detalicznego unikano jak tylko się dało, a jeśli już do niego dochodziło, to nie w tym samym czasie w całej Europie.

Porównanie zamknięć sklepów na największym rynku niemieckim w ujęciu analogicznym pokazuje, że wpływ jest dość podobny. Widzimy dwucyfrowe straty w tygodniach, w których sklepy były zamknięte – zarówno w marcu/kwietniu, jak i w grudniu/styczniu.


Źródło:  GfK

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konsumenci skończyli rok w lepszych nastrojach

laptop z danymi na monitorze

Grudzień przyniósł polepszenie klimatu konsumenckiego w Polsce. Wzrosły wszystkie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK.

Wyniki badań

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w grudniu -15,5 i był o 3,2 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W grudniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 0,6 p.p., z poziomu -13 do -12,4;

– poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,8 p.p., z poziomu -11,8 do -10;

– poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 8,2 p.p., z poziomu -48,1 do -39,9;

– wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 2,3 p.p., z poziomu -1,9 do -0,4.

nastroje konsumenckie polaków
źródło: GfK

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 grudnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć, wiek, region, klasa wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

 

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

 

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak – Pana(i) zdaniem – zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Czy Pana/i zdaniem suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?

ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej

 

 


źródło: informacja prasowa GfK

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nastroje polskich konsumentów pozostają bez zmian

polscy konsumenci

Odczyt Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK z początku października nie wykazał zmiany klimatu konsumenckiego w Polsce. Jednak dalszy dynamiczny przyrost zachorowań w drugiej połowie miesiąca i równoległe pojawienie się niepokojów społecznych spowodowanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do ponownych spadków notowań barometru w kolejnych miesiącach.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w październiku -14,6 i był o 0,1 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

 • wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 4,1 p.p., z poziomu -14,1 do -10;
 • spadły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,6 p.p., z poziomu -5,2 do -8,8;
 • spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 4,1 p.p., z poziomu -31,8 do -35,9;
 • wzrosła skłonność do zakupów – wzrost o 3 p.p., z poziomu -6,9 do -3,9.

Niepewność i brak przekonania co do kierunku rozwoju sytuacji pandemicznej i gospodarczej na początku października nie dały jeszcze wystarczającego impulsu do dalszego spadku w nastrojach konsumentów. Jednak rozwój sytuacji w drugiej połowie miesiąca skłania do refleksji, iż druga fala pandemii staje się faktem, a kolejny lockdown, nawet jeśli ograniczony punktowo do wybranych branż i obszarów, wydaje się przesądzony. Jednak wydaje się, iż pomimo sporej dawki pesymistycznych informacji, nawet akumulacja różnych negatywnych czynników, czyli wysokiej fali infekcji oraz niepokojów społecznych wywołanych przez bieżącą politykę, nie sprowadzi notowań indeksu nastrojów do tych najniższych poziomów zanotowanych w marcu. W porównaniu do marca, obecnie nie działa efektu szoku, a
administracja rządowa może być bardziej elastyczna w podejściu do wprowadzanych ograniczeń. Z drugiej strony wydaje się, iż zły sentyment konsumencki może być już permanentnym zjawiskiem, bo do jego trwałej poprawy konieczne jest powszechne poczucie, że najgorsze mamy za sobą, a wydaje się, iż z dzisiejszej perspektywy do tego punktu droga jeszcze daleka.

Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK

nastroje konsumenckie Polaków
źródło: GfK

Znowu rosną obawy związane z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 i szybko wyparowują resztki społecznej nadziei na przejście suchą stopą przez drugą falę zachorowań. W kolejnych tygodniach znów o nastrojach i postawach konsumenckich przesądzą indywidualne obawy związane z liczbą infekcji koronawirusem, które, jeśli będą rosły, będą grozić poszerzaniem się zakresów ponownych lockdownów, aby powstrzymać zbyt szybką transmisję COVID-19 w społeczeństwie. Dla wszystkich staje się też już chyba oczywiste, że lockdowny są niezbędne nie dlatego, aby pozbyć się koronawirusa, ale by nie doszło do zapaści w służbie zdrowia. Nadzieje na ograniczenia, które nie uderzą istotnie w sytuację ekonomiczna gospodarstw domowych kurczą się. Dla nastrojów konsumenckich w kolejnych miesiącach ważne będą też scenariusze na rynku pracy (które na razie nie są złe), skutki wygaszania dotychczasowych działań osłonowych oraz brak jasnej (i jasno komunikowanej) wariantowej strategii rządu, stosowanej w zależności od kierunków ewolucji pandemii. Jednocześnie nie wydaje się prawdopodobne wystąpienie w Polsce wzrostu napięć społecznych wywołanych wprowadzaniem lockdownów, jak to ma miejsce we Francji, czy Niemczech.

O badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 2-7 października w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć x wiek, województwo, klasa wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

barometr
źródło: GfK

Źródło: Informacja prasowa GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dalszy spadek nastrojów polskich konsumentów

nastroje konsumentów

Wrześniowy odczyt Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK wskazuje na możliwe pogłębianie się tendencji spadkowej klimatu konsumenckiego w Polsce. Sierpniowe wyhamowanie szybkiego odbudowywania się notowań, we wrześniu zostało wzmocnione strachem przed drugą falą pandemii i kolejnym lockdownem.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje
wśród polskich konsumentów, wyniósł we wrześniu -14,5 i był o 3,4 p.p. niższy w stosunku do
poprzedniego miesiąca.
We wrześniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

 • istotnie spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 6,6 p.p.,
  z poziomu -7,5 do -14,1;
 •  wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 3,1 p.p., z
  poziomu -8,3 do -5,2;
 • spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 2,7 p.p., z poziomu -29,1 do -31,8;
 • istotnie spadła skłonność do zakupów – spadek o 7,7 p.p., z poziomu 0,8 do -6,9.

Wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, w którym wyraźnie pogarszały się nastroje konsumenckie. I choć obecna dynamika spadku nie jest równa dynamice wzrostowej obserwowanej podczas odbudowywania się głównego wskaźnika nastrojów konsumenckich w okresie od maja do lipca, to wyraźnie widać odwracanie się trendu. Strach przed drugą falą zachorowań, obawy o skalę przywracanych restrykcji oraz ogólna niepewność z tym związana kształtuje obecnie nastroje konsumentów i wydaje się, iż będzie wpływała na nie w nadchodzących miesiącach. Obrazy nieodległej kwietniowej rzeczywistości oraz wizja możliwego powrotu do modelu funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki z tamtych dni nie powodują już paniki, ale są nadal żywe w świadomości konsumentów. Ich niepewność pogłębia także perspektywa nadchodzącego sezonu grypowego, który w normalnych okolicznościach nie wzbudzałby szczególnego niepokoju, jednak tegoroczny jesienno-zimowy sezon zachorowań będzie z pewnością szczególny z powodu równoległej wzrastającej fali infekcji wirusem covid-19.

nastroje polaków
źródło: GfK

Wydaje się, iż w najbliższej perspektywie dalsze schładzanie nastrojów będzie nieuniknione. Powoli poznajemy konsekwencje wzmożonego ruchu turystycznego, powrotów z wakacji, otwarcia szkół i większości sektorów gospodarki. Tak długo, jak sytuacja epidemiczna, a za nią gospodarcza, zarówno ta w Polsce, jak i na świecie, ulega pogorszeniu, tak długo będziemy obserwować dalsze spadki klimatu konsumenckiego. Rosnąca fala infekcji wirusem covid-19 pogłębia niepokój a powrót do szkół i przedszkoli, który wiąże się z dodatkowymi wydatkami w gospodarstwach z dziećmi, dodatkowo przekłada się na negatywną ocenę obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa i tłumaczy spadek indeksu.

Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK

O badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 września w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć x wiek, województwo, klasa wielkości miejscowości.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

źródło: GfK

Źródło: Informacja prasowa GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF