...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pierwszy raport o roli ESG w strategii spółek giełdowych

Nie tylko kwestia etyki

 

Zarówno firmy, jak i inwestorzy doskonale rozumieją fakt, że świat stoi dziś na krawędzi. Zmiany klimatyczne, kryzys wodny czy nadmierna produkcja plastiku niosą nowe wyzwania. Coraz częściej jest to uwzględniane w strategiach biznesowych – zwłaszcza z uwagi na duży wpływ społeczny marek. Konsumenci i inwestorzy oczekują odpowiedzialności za środowisko i zrównoważony rozwój.

 

Inwestowanie w strategie ESG ma wymiar nie tylko etyczny, lecz także ekonomiczny. Daje przewagę konkurencyjną. Ta obserwacja zainspirowała nas do przeprowadzenia badania i opracowania raportu, który dokładniej przygląda się wpływowi ESG na spółki notowane na giełdzie. Pozwoliło nam to wyciągnąć wnioski, które mogą być wskazówką dla przedsiębiorców. Dla przykładu – ponad połowa spółek twierdzi, że inwestorzy interesują się podejmowanymi przez nią działaniami ESG – komentuje Filip Kowalik z Miasto2077.

 

Inwestorzy oczekują transparentności i konkretów

 

Raport zwraca dużą uwagę m.in. na to, że w dzisiejszej rzeczywistości należy być bardzo wyczulonym na fałszywe wykorzystywanie ESG przez marki, co może zmniejszać zaufanie do tej idei. Ze względu na duże ryzyko greenwashingu konieczne jest wypracowanie specjalnych narzędzi mogących potwierdzić realny wpływ marki na zrównoważony rozwój. Inwestorzy oczekują w tym zakresie sprawdzonych informacji i konkretnych przykładów tego, jak firma zmniejsza swój ślad węglowy czy poprawia warunki zatrudniania.

 

Inspirują do podejmowania odpowiedzialności

 

Pomysłodawcy publikacji chcą pokazywać, w jaki sposób firmy mogą dbać o otoczenie i podnosić jakość życia. Zarówno Green is Good, jak i Miasto2077 są serwisami poświęconymi transformacji klimatycznej. Podejmują tematykę najnowszych trendów w zrównoważonym rozwoju, promują dobre praktyki ESG i pokazują, jak przedsiębiorcy zmieniają firmy w trosce o lepsze środowisko. Serwisy skupiają przedstawicieli biznesu, aktywistów i samorządy, które rozumieją potrzebę zmian. Poprzez raport zamierzają pokazać, jak duże znaczenie dla inwestorów ma odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. Rynek ESG jest młody i nadal będzie ewoluować.

Publikację można pobrać na stronie GPW.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ukraińscy startupowcy – ich droga do rozwoju

ukraińskie startup

Ukraiński ekosystem startupowy

Wśród badanych startupów trzy czwarte funkcjonuje na rynku nie dłużej niż 3 lata, zaś ponad 87 proc. – krócej niż 5 lat. Najwięcej, bo aż 53,2 proc. młodych biznesów mieści się w Kijowie. To czyni stolicę państwa nie tylko największym ośrodkiem przemysłowym i kulturalno-naukowym, ale też miejscem centralnym ukraińskiego ekosystemu startupowego. 19,6 proc. projektów powstało z inicjatywy jednego założyciela. 24,7 proc. to owoc współpracy trojga osób, jednak największa część – 37,3 proc. została zainicjowana przez dwoje founderów. Wśród badanych podmiotów ten o najliczniejszym gronie założycieli, miał ich aż ośmioro. 60 proc. startupów działa w modelu B2B (business-to-business), tworząc swoje produkty i usługi z myślą o innych firmach. Natomiast wyłącznie w B2C (business-to-customer) sprzedaje 29 proc. badanych firm.

Ukraińska scena startupowa jest stosunkowo młoda i wciąż bardzo dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego jest między innymi uruchomienie w 2019 roku Ukraińskiego Funduszu Startupów, rozwój inkubatorów biznesu w ramach dużych firm IT, jak na przykład Sigma Software Labs czy też rosnąca z roku na rok liczba startupów

Łukasz Wawak, menadżer projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge

Sposoby finansowania

Dla 84,2 proc. badanych przedsiębiorstw środki własne są jednym ze źródeł finansowania, a dla 39,2 proc. – źródłem jedynym. Jedna na trzy jednostki (31 proc.) korzystała w momencie badania również ze wsparcia Ukraińskiego Funduszu Startupów. Kolejne 18,4 proc. z innych grantów publicznych.

Warto także zaznaczyć, że ponad połowa startupów nie generuje jeszcze żadnego dochodu. To sprawia, że są one dość mocno zależne od finansowania zewnętrznego i wyjątkowo podatne na bariery rozwojowe. Może to skutkować pozostaniem w tyle za konkurencją oraz koniecznością odejścia od spełniania celów strategicznych na rzecz pobocznych, ale przynoszących doraźny zysk 

Witold Wiliński, CEO GPW Tech S.A.

Wyzwania i oczekiwane formy wsparcia

Trudny dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (39,2 proc.), problem ze znalezieniem klientów (18,4 proc) i partnerów biznesowych (15,8 proc.) oraz nadmiar biurokracji i formalności (19 proc.) – oto główne problemy o charakterze zewnętrznym ukraińskich startupów, które postrzegane są przez nich jako bardzo istotne. Z kolei nieco ponad 48 proc. badanych jako swoją najczęstszą wewnętrzną barierę rozwoju wskazało brak środków na rozbudowę zespołu. Na drugim miejscu są z kolei trudności ze sfinansowaniem rozwoju już zatrudnionych pracowników (25, 9 proc.).
Jako najbardziej przydatne oceniane są te praktyczne formy rozwoju: studia przypadków (39,9 proc.), coaching (33,5 proc.) i symulacje biznesowe (30,4 proc.). Formy o bardziej akademickim charakterze – wykłady, studia, konferencje – oceniane są przez założycieli jako najmniej przydatne. Oczekiwaną formą wsparcia są również wszelkie działania ułatwiające przedsiębiorstwom realizację ich planów związanych z ekspansją na rynki zagraniczne.

Raport pt. “UKRAINIAN STARTUP ECOSYSTEM: Facing the challenges, seizing the opportunities” przedstawia kondycję ekosystemu startupowego na Ukrainie. Jego autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na analizie tego, kim są ukraińscy startupowcy, w jakich branżach działają, z jakimi problemami się borykają i jakiego wsparcia oczekują. Badanie zostało przeprowadzone w okresie listopada i grudnia 2021 roku metodą ankiety CAWI. W trakcie realizacji pozyskano opinie 158 przedstawicieli ukraińskich startupów.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Allegro z problemami na giełdzie

Francois Nuyts allegro

Konto na Allegro ma prawie połowa polaków, a zasięg na rynku e-commerce to blisko 65%. Mimo tak imponujących liczb ceny akcji właśnie zaliczyły historyczne minimum.  Ponad rok temu spółka zadebiutowała na Warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i od początku była jedną z największych Polskich firm. Od tego czasu jednak ceny akcji spadły o ponad 50%, a inwestorzy nie przewidują szybkiego odbicia.

wykres allegro

Główny powód spadków upatrywany jest w wejściu Amazon do Polski. Pierwszymi krokami amerykańskiego giganta było uruchomienie polskiej wersję platformy. Od tego czasu tylko zwiększa swoją obecność na rynku, a pod koniec października dostępny jest również abonament prime dla polskich konsumentów.

Pomimo nadal dużej dysproporcji między liczbą użytkowników obu platform, Allegro zwyczajnie nie jest przyzwyczajone do dużej konkurencji. Dotychczas ciężko było szukać na naszym rynku firmy gotowej konkurować z gigantem. Amazon ma zarówno środki, jak i chęci, aby zająć miejsce Polskiego lidera.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

GPW: InPost S.A. debiutuje na rynku obligacji CATALYST

GPW InPost

InPost S.A. wyemituje 1000 obligacji o jednostkowej wartości 500 tys. zł. Były one oferowane w trybie oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (tj. bez wymogu sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego). Obligacje przydzielono 21 inwestorom kwalifikowanym – w tym subfunduszom.

Obligacje InPost S.A. będą podlegać wykupowi w dniu 29 czerwca 2027. W Warunkach Emisji dopuszczone są również opcje wykupu przedterminowanego – zarówno na żądanie obligatariusza, jak i emitenta.

InPost S.A. zamierza przeznaczyć środki z emisji obligacji na spłatę bieżącego zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Zadłużenie wynika m.in. z akwizycji wiodącej francuskiej spółki e-commerce Mondial Relay, której nabycie, wg. raportu opublikowanego 1 lipca 2021, kosztowało InPost S.A. 513 mln euro.

Obligacje spółki są zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez podmioty należące do grupy InPost: Integer.pl S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., Integer Group Services Sp. z o.o. oraz InPost Sp. z o.o. Poręczyciele odpowiadają solidarnie z emitentem za jego zobowiązania z obligacji do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 120 proc. wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Emitent jest również zobowiązany do utrzymywania tzw. Wskaźnika Pokrycia Poręczeń, który zapewnia, że poręczycielami są podmioty, których EBIDTA wynosi co najmniej 80 proc. skonsolidowanej EBIDTA.

Grupa InPost jest największą w Polsce firmą kurierską dostarczającą przesyłki za pośrednictwem automatycznych paczkomatów. Akcje InPost S.A. są notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Euronext Amsterdam od 27 stycznia 2021 r. Od 21 czerwca 2021 grupa podlega ocenie ratingowej Fitch Ratings oraz Moody’s Inwestor Service.

Debiut In Post S.A. będzie dziewiątym w tym roku debiutem na rynku papierów dłużnych i 128 od początku istnienia CATALYST.


Źródło: PAP MediaRoom

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Absolwenci drugiej edycji GPW Growth ruszają na podbój rynku

GPW Growth

Akademia GPW Growth jest jedną z inicjatyw strategicznych #GPW2022 – wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki, którego celem jest umacnianie giełdy w Warszawie na pozycji jednego z czołowych, europejskich parkietów. W miniony weekend odbyło się podsumowanie drugiej edycji projektu.

W 2018 roku zarząd GPW zdecydował się umieścić w nowej strategii program edukacyjny dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom. Na polskim rynku działa ponad dwa miliony firm, z czego ponad 99 proc. należy do sektora MŚP. Postanowiliśmy podzielić się z nimi cennymi wskazówkami i doświadczeniami pozwalającymi na rozwój i wzrost.

 Izabela Olszewska, członek zarządu GPW i gospodarz wydarzenia

24 przedstawicieli firm z różnych branż, zarówno ich właściciele, jak i członkowie kadry zarządzającej, otrzymało certyfikaty „Ready for Growth” stanowiące potwierdzenie zdobytej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Warunkiem uzyskania cennego dyplomu był aktywny udział w cyklu 10 spotkań networkingowych z ekspertami i praktykami biznesu, warsztatach oraz case studies.

O sukcesie Akademii zdecydowała rozbudowana baza kontaktów giełdy oraz jej szerokie zaplecze eksperckie, w skład którego wchodzą uznani analitycy rynkowi i doświadczeni specjaliści z największych spółek, zarówno tych prywatnych, jak i należących do Skarbu Państwa. Patronat nad tym unikatowym projektem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologi.

 Izabela Olszewska, członek zarządu GPW i gospodarz wydarzenia

Poza kompetencjami „twardymi”, takimi jak zarządzanie ryzykiem, operowanie kapitałem czy prawidłowe raportowanie wyników, uczestnicy Akademii rozwijali również te „miękkie”, odnoszące się do tworzenia właściwych relacji w zespole czy budowania osobistego potencjału lidera. To właśnie na ich znaczenie dla odniesienia sukcesu w biznesie wskazywała Ewa Opolska z EY Academy Of Business, jednego z partnerów programu.

Firmy to nie tylko cyfry i tabele, ale ludzie je tworzący. Istotne jest, aby bezcenna wiedza zdobyta podczas tego roku akademickiego na warszawskiej giełdzie wsparła wasz rozwój osobisty. Prawdziwy lider to osoba o szerokich horyzontach nieunikająca nowych, trudnych wyzwań, ale jednocześnie efektywnie angażująca w ich realizacje partnerów i współpracowników.

Ewa Opolska, EY Academy Of Business 

Zamykając drugą edycję Akademii GPW Growth, Izabela Olszewska zaprosiła jej uczestników do dołączenia do Klubu Absolwenta – platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, a także nawiązywania relacji biznesowych. Zapowiedziała również, że w związku z ogromnym zainteresowaniem kolejnych przedsiębiorstw udziałem w programie, już we wrześniu ruszy trzecia odsłona wydarzenia.

Mam nadzieję, że z niektórymi spółkami, których przedstawiciele uczestniczyli w Akademii, już niebawem będziemy mogli się spotkać na warszawskim parkiecie – czy to na NewConnect, czy to później na Głównym Rynku.

 Izabela Olszewska, członek zarządu GPW i gospodarz wydarzenia


Źródło: PAP MediaRoom

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pepco – debiut marzeń na warszawskiej giełdzie

Pepco na GPW

Pepco Group to doskonale znany w Polsce właściciel europejskiej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych i jednocześnie największy wartościowo debiut na warszawskim parkiecie od wielu miesięcy.

W ofercie publicznej inwestorzy kupili prawie 92,5 mln akcji za niemal 3,7 mld zł. Początkowo papiery były sprzedawane po 40 zł akcję, co oznacza, że inwestorzy ocenili wartość Pepco na 23 mld zł. Lokuje to spółkę w drugiej dziesiątce największych giełdowych graczy.

Wybór Warszawy jako miejsca naszego giełdowego debiutu od początku wydawał się naturalny. Pepco jest obecne na polskim rynku od ponad dekady osiągając na nim wielkie sukcesy. Tutejszą giełdę cechuje zaś dynamizm i stabilność gwarantujące inwestorom poczucie bezpieczeństwa.

Andy Bond, prezes Pepco Group podczas oficjalnej inauguracji notowań

Bond podkreślał, że aktualna strategia grupy koncentruje się na rozwijaniu firmy w okresie po pandemii, gdy klienci ponownie zaczynają pojawiać się w sklepach stacjonarnych.

Naszymi grupami docelowymi są przede wszystkim rodziny i konsumenci o dochodach poniżej średniej poszukujący odzieży, artykułów wyposażenia domu czy produktów szybko zbywalnych w konkurencyjnych cenach. Średnią wartość koszyka zakupowego szacujemy na 70 – 80 zł. Dlatego bardziej niż na cyfrowych kanałach sprzedaży koncentrujemy się na zachęcaniu klientów do odwiedzenia jednego z ponad tysiąca naszych sklepów w całej Polsce.

Andy Bond, prezes Pepco Group podczas oficjalnej inauguracji notowań

Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przekonywał, że dostrzega wielki potencjał Grupy Pepco i związane z nim perspektywy wzrostu wartości jej akcji i stałego umacniania pozycji na rynku.

Historię rozwoju Pepco i warszawskiej giełdy łączy bardzo wiele. Zaczynaliście od jednego sklepu, aby z czasem stać się wiodącą siecią w Europie. 30 lat temu na GPW notowanych było zaledwie 5 spółek – obecnie mamy blisko tysiąc emitentów i jesteśmy najważniejszą giełdą w tej części kontynentu.

Marek Dietl, prezes zarządu GPW

Marek Dietl przekazał prezesowi Pepco Group dyplom GPW oraz srebrną statuetkę byka, symbolizującą giełdową hossę.

Biorąc pod uwagę skuteczność strategii pańskiej marki, jak i olbrzymie zainteresowanie inwestorów akcjami spółki, jakie obserwujemy w trakcie tej konferencji, ten talizman prawdopodobnie nie będzie potrzebny.

Marek Dietl, prezes zarządu GPW

Zarejestrowane w Holandii Pepco Group zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych pod markami: PEPCO, Dealz oraz Poundland (te dwa ostatnie sprzedają produkty o ujednoliconych poziomach cenowych) obejmującą ponad 3 tysiące sklepów w 16 krajach.

Na koniec marca 2021 r. doskonale znana w Polsce sieć sklepów pod marką PEPCO obejmowała ponad 2,2 tys. sklepów w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech, a w kwietniu 2021 otworzyła swój pierwszy dyskont w Hiszpanii.


Źródło: GPW

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Powstał Indeks Łukasiewicza INNOVATOR

Indeks Łukasiewicza

Nowy indeks na warszawskiej giełdzie jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza. Notowania wg ustalonego modelu będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021r.

Koncepcję Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR zaprezentowali Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w grudniu 2020 roku podczas „Debiutu Łukasiewicza”. Dziś, 1 kwietnia 2021 r., w drugą rocznicę powstania Łukasiewicza została opublikowana lista uczestników indeksu oraz szczegółowe informacje na temat jego metodyki.

Nastał czas, aby silniej niż kiedykolwiek wspierać i promować podmioty, które korzystają z wiedzy i kompetencji polskich naukowców. Spółki giełdowe kooperujące z Łukasiewiczem wiedzą już, że działamy nadzwyczaj sprawnie i elastycznie, bo nasz unikalny system Wyzwań Łukasiewicza pozwala w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotować dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Promując współpracę z polską nauką chcemy wzmocnić gen nowoczesności i innowacyjności w spółkach notowanych na giełdzie. Mamy nieosiągalny dla innych podmiotów na polskim rynku B+R zespół ponad 4500 kreatywnych ludzi (naukowców i inżynierów), którzy tworzą z pasją rozwiązania dla biznesu poszukującego innowacji. Indeks Łukasiewicza INNOVATOR już dziś skupia podmioty różnej wielkości i z różnych branż. Jednocześnie ma potencjał do bycia znacznie szerszym, bo 4 kierunki badawcze Łukasiewicza: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia mogą pracować na powodzenie wielu przedsięwzięć biznesowych.

Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

W ostatnich latach kompleksowo został przebudowany system wsparcia innowacyjności w Polsce. Efekty widać w liczbach – nakłady krajowe brutto na badania i rozwój wzrosły z 0,94% PKB w 2016 roku do poziomu 1,32% w roku 2019 i wyniosły 30,3 mld zł, co z kolei jest wzrostem w stosunku do 2018 roku o 18,1%. Ambitny plan na zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 1,7% PKB w 2020 roku wydaje się więc jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie INNOVATOR tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu będzie przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR będą udostępniane przez GPW Benchmark autoryzowanym agencjom informacyjnym, tak samo jak inne indeksy giełdowe.

Pierwszy portfel indeksu obejmuje 14 spółek giełdowych:

Indeks Łukasiewicza


Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Brand24 przeniesie się na rynek główny GPW

Brand24 na GPW

Od dawna planowaliśmy przejście na główny rynek. Oczywiście z różnych powodów debiut na GPW się przesunął, ale bardzo cieszymy się z zielonego światła. Liczymy, że w dobrze może to być dobry moment związany z trwałym przejściem na jasną stronę mocy: generowania zysków. Q4 był naszym rekordem sprzedażowym i chcemy te dynamikę utrzymać. Oczywiście wyniki za 2020 będą jeszcze naznaczone naszymi przygodami z Facebookiem, ale kolejne kwartały dają dynamiczny wzrost liczby klientów i przychodów.

Specjalnie dla BRIEF Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24

Akceptacja przez KNF prospektu emisyjnego pozwala Brand24 – globalnemu dostawcy usług monitorowania internetu – na zmianę.

Okres spędzony na NC pozwolił nam „nauczyć się” rynku kapitałowego i wymagań stawianym przed spółkami publicznymi. W tym czasie staliśmy się spółką rozpoznawalną wśród inwestorów; rozwinęliśmy też nasz model biznesowy, korzystając z uwag klientów i dostosowując go do oczekiwań tychże inwestorów.  Wierzymy, że przyszedł dla nas czas na awans do pierwszej ligi. Zbiega się to z momentem, nad którym mocno pracowaliśmy, i którego oczekiwał rynek – czyli pozyskaniem takiej liczby klientów, która pozwala spółce na osiąganie zysków. Mamy nadzieję, że dzięki obecności na GPW wejdziemy w obszar zainteresowań szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych, co będzie skutkowało lepszą płynnością i właściwą wyceną naszych walorów.

Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24

Przypomnijmy, że wkrótce spółka rozpocznie sprzedaż nowych produktów, m.in. w postaci szytych na miarę raportów opartych na danych przetworzonych przez wyspecjalizowany dział analityczny wspomagany zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym oraz bezpośrednią konkurencją.

Obecnie mamy około 3500 stałych klientów i chcemy tę bazę sukcesywnie zwiększać. Jednocześnie mamy produkty dla określonego grona podmiotów, które oczekują pogłębionej analizy – a przede wszystkim gotowych wniosków. Są też gotowe za tego typu usługę zapłacić znacznie więcej niż za podstawowy monitoring.

Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24


Źródło: Brand24

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Answear.com z sukcesem debiutuje na głównym rynku GPW

wykres z GPW

Cieszymy się, że udało nam się pomyślnie zakończyć IPO i dołączyć do grona spółek publicznych. To ważny dla nas etap rozwoju biznesu. Pozyskany kapitał przeznaczymy na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo do naszego akcjonariatu dołączyli nowi inwestorzy, dzięki którym ten wzrost będzie jeszcze szybszy. Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaufanie, wierzę, że wspólnie będziemy budować dalszą wartość Answear.com.

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com

8 grudnia do obrotu na GPW wprowadzone zostały akcje serii A, B i C oraz prawa do akcji nowej emisji serii D. Oferta IPO Answear.com obejmowała emisję nowych akcji serii D, a także sprzedaż części pakietu akcji serii A (8,03 proc. rozwodnionego kapitału Spółki) należącego do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0). Cena sprzedaży została ustalona na 25 zł za akcję, a wartość Oferty wyniosła ponad 80 mln zł. Globalnymi Koordynatorami oferty był mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

Nasza Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. Redukcja w tej transzy wyniosła rekordową wartość 96,6 proc. W naszej ofercie udział wzięło ponad 10 tys. inwestorów indywidulanych. Stawia to IPO Answear na 4. miejscu pod względem popularności wszystkich ofert akcji wśród inwestorów indywidualnych w ciągu ostatnich 5 lat. To dla nas sygnał, że inwestorzy doceniają nasz biznes, co bardzo nas cieszy i motywuje do działania.

Krzysztof Bajołek

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.


Źródło: Informacja prasowa Inner Value

 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Answear.com planuje debiut na GPW

Krzysztof Bajołek

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.

Już niedługo Answear.com dołączy do grona spółek publicznych. To naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą już obecną skalą działalności i jeszcze większym apetytem na przyszłość. Złożyliśmy Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Wearco S.A. – spółka jest w trakcie zmiany nazwy na Answear.com S.A.

Sklep oferuje około 80 tys. produktów z ponad 350 światowych marek. Istotną częścią oferty są marki premium (np. Diesel, Guess Jeans, CK, Tommy Hilfiger, Valentino, DKNY). Produkty z niższej półki cenowej są oparte głównie o markę własną Answear LAB.

Jesteśmy pierwszym graczem w segmencie elektronicznej sprzedaży odzieży i obuwia na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu osiągamy przewagę na polu rozpoznawalności marki oraz niższych kosztów marketingu. Nasi klienci doceniają nasz doskonały serwis w postaci szybkiej dostawy, łatwych zwrotów, oraz atrakcyjnego programu lojalnościowego. Jesteśmy również beneficjentami szybkiego wzrostu rynku e-commerce.

Krzysztof Bajołek

Według ekspertów wartość handlu elektronicznego w Polsce może przekroczyć rekordowe 100 mld zł już w 2020 r. Jak szacuje Unity Group, w kolejnych latach do 2025 r. jego wartość będzie rosła co najmniej o 20 proc. rocznie. Natomiast rynek odzieży i obuwia w Polsce ma w 2020 r. osiągnąć wartości 40,3 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 4,13 proc.*

Answear.com dynamicznie rośnie zarówno pod względem liczby klientów, jak i sprzedaży. Już ubiegły rok był bardzo dobry – przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku wyniosły 311,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40,9 proc. r/r, a w tym roku obserwujemy dalszy, skokowy wzrost zainteresowania zakupami w sieci w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Krzysztof Bajołek

Właścicielem platformy Answear.com jest Wearco S.A. Spółka jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy na Answear.com S.A.

Prospekt po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki https://answear.com/relacjeinwestorskie.

 

*Raport PMR – Clothing and footwear retail market in Poland 2019, (listopad 2019 r.)


Źródło: informacja prasowa Answear.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF