Raport CNN: w Europie antysemityzm nadal powszechny, podczas gdy pamięć o Holokauście przemija

Przeprowadzone przez CNN badanie dowodzi, że antysemityzm pozostaje nadal żywym i obecnym zjawiskiem w Europie. Ponadto z raportu wynika, że świadomość na temat Holokaustu maleje, nawet w Niemczech.

Najważniejsze wnioski raportu:

  • Więcej niż 1/4 przebadanych Europejczyków uważa, że Żydzi mają zbyt duże wpływy w biznesie i sektorze finansowym;
  • Co piąty ankietowany twierdzi, że Żydzi zbyt mocno oddziałują na media i politykę;
  • 1/3 Europejczyków ma niewielką lub zerową wiedzę na temat Holokaustu, natomiast co 20 respondent nigdy o nim nie słyszał;
  • Zaskakującym faktem jest to, że 40% młodych Niemców ma niewielką lub zerową wiedzą o Holokauście, a 20% młodych Francuzów nigdy o nim nie słyszało;
  • Prawie co piąty ankietowany uważa, że antysemityzm w jego kraju jest odpowiedzią na zachowanie Żydów.

Wyniki raportu są szokujące i pokazują nie tylko głęboko zakorzenione uprzedzenia wobec Żydów, ale również to, jak bardzo są one rozpowszechnione. Brak wiedzy na temat Holokaustu jest szczególnie zaskakujący, biorąc pod uwagę fakt, że dziesiątki tysięcy ocalałych Zagładę wciąż żyje, a II wojna światowa zakończyła się zaledwie 75 lat temu – powiedziała Clarissa Ward, CNN Chief International Correspondent, która pracowała nad raportem.

Raport CNN przedstawia również zróżnicowany stosunek Europejczyków do Izraela:

  • Nieznaczna większość Europejczyków (54%) uważa, że Izrael ma prawo istnieć jako państwo żydowskie;
  • Co trzeci respondent twierdzi, że krytyka Izraela jest umotywowana przez antysemityzm, a jedynie 1/5 ankietowanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Natomiast 1/3 przebadanych Europejczyków uważa, że Izrael powołuje się na antysemityzm, aby usprawiedliwić swoje działania, a jego zwolennicy używają tego samego argumentu, żeby uciąć falę krytyki wobec Izraela;
  • Ponad 1/4 ankietowanych podaje, że w większości antysemityzm jest reakcją na działanie państwa Izrael;
  • Wielu przebadanych twierdzi, że antysemityzm stanowi coraz większy problem w Europie. Zdaniem 40% ankietowanych, Żydzi są narażeni na przemoc na tle rasowym w ich krajach, a według połowy wypowiadających się, poszczególne państwa powinny bardziej zaangażować się w działania na rzecz walki z antysemityzmem.
  • Wiele osób biorących udział w ankiecie błędnie oceniło liczbę Żydów na świecie – co siódmy badany określił, że Żydzi stanowią ponad 20% populacji. Jedynie 7% respondentów wskazało prawidłowo, że jest to mniej niż 1%.

Wyniki badania CNN skomentował także Dr. Piotr M. A. Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau: Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że istnieje potrzeba poszerzenia wiedzy nt. Holokaustu, nie tylko w nauczaniu historii, lecz także w programie innych przedmiotów na różnych etapach edukacji. Problem Holokaustu wraz z współczesnymi wyzwaniami powinien być omawiany na zajęciach z etyki, religii, nauk politycznych, wiedzy o społeczeństwie, czy tych związanych z mediami. Antysemickie lub ksenofobiczne ideologie, które w przeszłości doprowadziły do humanitarnej katastrofy w Auschwitz, wydają się być wciąż obecne w naszym życiu. Nadal zatruwają ludzkie umysły i wpływają na współczesne postrzeganie w aspektach społecznych, politycznych, etycznych i innych.

Badania prezentują, w przerażających szczegółach, w jaki aktualnie sposób funkcjonują tradycyjne antysemickie postawy w Europie. Chociaż biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia nie jest to całkowicie zaskakujące, lecz przygnębiające. Abstrahując od wniosków raportu, należy zauważyć, że antysemityzm podsycają różne teorie spiskowe. Przykładem jest irracjonalne przekonanie, które nie jest poparte żadnymi dowodami, że należy przypisywać wszystkim Żydom – niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu, wieku, narodowości czy światopoglądu – te same cechy charakteru i traktować ich stereotypowo. Porównać to można do myślenia o ludziach leworęcznych i blondynkach w podobny sposób, jako o grupie charakteryzującej się pewnymi cechami. – mówi profesor Deborah E. Lipstadt, autorka “Antisemitism Here and Now” (publikacja w przygotowaniu).

Pełen raport dostępny jest na www.cnn.com/antisemitism.

Metodologia:

Stacja CNN we współpracy z agencją badawczą ComRes od 7 do 20 września przeprowadziła badania na grupie 7092 dorosłych respondentów z siedmiu europejskich krajów (Wielka Brytania – 1010 osób, Francja – 1006, Niemcy – 1012, Polska – 1020, Węgry – 1019, Szwecja – 1018 i Austria – 1007)*. Ankietowani zostali starannie dobrani ze względu na wiek, płeć i region zamieszkania, tak aby stanowili reprezentatywną grupę dla danego kraju.

Badanie zostało przeprowadzone po strzelaninie w synagodze w Pittsburghu w Pensylwanii, w wyniku której zginęło 11 osób.

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF