Współpraca w modelu hybrydowym to niepisany obowiązek organizacji

Osiągnęliśmy punkt zwrotny w postrzeganiu pracy hybrydowej – stała się ona nieodzownym elementem modelu współpracy. Aż 38% pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe hybrydowo – wynika z opracowania Microsoft z marca 2022 r.

Według badań przeprowadzonych przez firmę Poly, aż sześć na dziesięć organizacji uważa, że straci pracowników, jeśli nie wdroży odpowiednich rozwiązań związanych z pracą hybrydową, jednak mniej niż połowa z nich jest w pełni przygotowana na przyjęcie tej strategii.

Ten model oferuje wiele możliwości ochrony i wspierania dobrego samopoczucia pracowników poprzez elastyczne godziny pracy oraz poprawę równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jednak spowodował on również zatarcie granic „tradycyjnego” czasu pracy. Brak konkretnych reguł w tym zakresie wpłynął na budowanie poczucia obowiązku u zatrudnionych, aby byli stale dostępni i pozostawali w okolicy komputera nawet po zakończeniu pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Poly obrazują, że prawie połowa respondentów jest zdania, że w ich firmie panuje niezdrowa kultura przepracowania. Dane firmy Microsoft wyraźnie wskazują na wydłużenie dnia pracy i wzrost liczby osób pracujących po godzinach. Przeciętny użytkownik Microsoft Teams spędził o 252% więcej czasu na spotkaniach online niż przed wybuchem pandemii. Organizacje powinny więc jasno określić swoje oczekiwania dotyczące etykiety komunikacji w hybrydowym świecie pracy, gdzie czas oraz miejsce coraz bardziej się zacierają i wciąż brakuje ugruntowanych norm kulturowych. Będzie się to wiązało z inwestycjami w narzędzia cyfrowe do planowania czasu pracy, jak również większego zwrócenia uwagi na kulturę, zaufanie i kooperację. Konieczne staje się stworzenie nowej etykiety współpracy, która zaspokoi potrzeby zarówno biurowych, jak i zdalnych pracowników.

Biurowa atmosfera

Siedziba firmy stała się centrum współpracy, podczas gdy dom lub inna przestrzeń stanowi miejsce do pracy indywidualnej. W modelu hybrydowym pracownicy przychodzą do biura wyłącznie dla atmosfery, sposobności na czerpanie energii od kolegów i wymiany doświadczeń, a praca, przy której potrzebne jest skupienie – zostaje wykonana w samotności poza biurem. Z badania przeprowadzonego przez Steelcase, wynika, że cztery z pięciu najważniejszych priorytetów pracowników w miejscu pracy dotyczyły prywatności i miejsc do pracy indywidualnej. Badanie Instytutu Badawczego Genslera przeprowadzone na 2 300 pracownikach biurowych pokazuje podobną historię – 6 na 10 pracowników chciałoby mieć przypisane biurko w biurze. Przesłanie jest jasne: biura potrzebują różnorodnych przestrzeni, aby zaspokoić więcej potrzeb, niż początkowo zakładano. Otwarte miejsca do współpracy i komunikacji muszą współistnieć z zamkniętymi, spokojnymi obszarami do koncentracji.

Co dalej z „hybrydą”

Organizacje powinny ponownie ocenić, co oznacza „obecność” w miejscu pracy i zadbać o to, by pracownicy mieli do dyspozycji narzędzia cyfrowe, które pozwalają im efektywnie pracować i „pozostać w kontakcie” – co zyskuje na znaczeniu, kiedy wykonują swoje obowiązki zdalnie. Firmy muszą równoważyć aspekt „zawsze dostępny” w modelu hybrydowym, aby chronić zatrudnionych przed przepracowaniem. Ważne jest, aby działy kadr, IT i nieruchomości w firmie mogły ściślej ze sobą współpracować i mieć wspólną, holistyczną wizję hybrydowych rozwiązań – może to wymagać pewnego „przeorganizowania” biznesu. Kluczową decyzją, jaką należy podjąć przy wdrażaniu hybrydy, jest to, czy pracownicy będą wyposażeni w standardową technologię, co stworzy równe szanse, czy też będą mogli spersonalizować wykorzystywane rozwiązania technologiczne, aby dostosować ją do własnych preferencji.


Źródło: Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w Poly

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Totalmoney.pl technologicznie w hybrydowym modelu pracy

Zonfero rezerwacja biurka

Spółka Totalmoney.pl, jedna z największych polskich porównywarek finansowych, będąca częścią WP Holding, wprowadziła innowacyjne rozwiązanie z zakresu Work-Tech wspierające pracowników. Spółka, z pomocą aplikacji Zonifero, dostosowała pracę w swoich biurach do nowego hybrydowego modelu pracy.

Zonifero wsparło spółkę w zarządzaniu przestrzenią ponad 1750 m² biura we Wrocławiu. We wrześniu rozpoczęto także wdrożenie aplikacji w ramach Grupy WP w biurowcach w Gdańsku i nowej siedzibie w Warszawie. Rozwiązanie stało się narzędziem umożliwiającym sprawną pracę w modelu hybrydowym.

Z aplikacji codziennie korzysta ponad 300 pracowników, którzy z poziomu telefonu mogą zarezerwować biurko, salę konferencyjną, czy miejsce parkingowe. Co jest szczególnie istotne w momencie, kiedy część pracowników pracuje zdalnie z domów, a cześć w przestrzeni biurowej. Organizacja biurowego życia w modelu hybrydowym wymaga technologicznego wsparcia. Za sprawą aplikacji Zonifero pracownicy Totalmoney otrzymują bieżące powiadomienia, mają dostęp także do interaktywnej mapy przestrzeni biurowej, czy listy współpracowników.

Wdrożyliśmy aplikację Zonifero ze względu na hybrydową pracę pracowników w dobie pandemii. Dzięki aplikacji, która generuje dzienny raport, wiemy, ilu pracowników codziennie pojawia się w biurze. Zoptymalizowaliśmy również wykorzystanie ponad 200 dostępnych biurek, a także miejsc parkingowych.

Daria Hudyma, Office Manager w Totalmoney.pl.

Dostęp do aplikacji pracownicy mają z poziomu swojego smartfonu, dzięki czemu w łatwy sposób mogą zarządzać swoją pracą, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa związane z pandemią.

Jacek Ratajczak

Stworzone przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania związane zarówno z kwestiami bezpieczeństwa, jak i zmianą modelu pracy ze stacjonarnej na hybrydową. Zonifero, nie tylko czyni pracę bezpieczniejszą, ale także zwiększa produktywność pracowników przy zachowaniu więzi społecznych i interakcji pomiędzy pracownikami. Dla wielu naszych klientów, w tym Totalmoney, bardzo ważne w dobie powszechnych cyberataków jest bezpieczeństwo aplikacji, a szczególnie danych w niej zawartych. Cieszymy, się, że spełniamy w tym względzie wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Jacek Ratajczak, CEO Zonifero

Autorzy rozwiązania wdrożonego przez Totalmoney.pl, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych zajmujących się obszarem Work-Tech i Prop-Tech w Polsce. Wśród klientów Zonifero znajdują się liderzy rynku nieruchomości komercyjnych, klienci z branży FMCG oraz wydawcy ogólnopolskich mediów. Startup zrealizował także wdrożenia w Singapurze, na Węgrzech oraz we Francji. Na jesieni 2021 spółka planuje kampanię crowdfundingową szukając inwestorów. Firma jest spółką zależną notowanej na NewConnect technologicznej grupy kapitałowej TenderHut.

 

Łukasz Muszyński z Zonifero został wyróżniony w 9. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie organizowanego przez Brief.


Źródło: Zonifero 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Powrót do biur wymaga zmiany strategii cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieszczeństwo_po_powrocie

Walka z pandemią COVID-19 nabiera tempa. Jak wskazują dane prowadzonego przez Uniwersytet Oksfordzki portalu statystycznego „Our World in Data” ponad 26 proc. światowej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. W Polsce odsetek ten sięga już prawie 47 proc. Nic więc dziwnego, że coraz częściej myślimy o stopniowym powrocie do normalności sprzed pandemii. Rozmawiają o tym również polscy przedsiębiorcy. Według badania firmy Dailyfruits powrót do biura przed końcem 2021 roku planuje 70 proc. firm pracujących obecnie całkowicie w trybie home-office oraz 91 proc. organizacji, które podczas pandemii zastosowały hybrydowy model pracy. Zbliżający się powrót do biur wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest przeformułowanie dotychczasowej polityki bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Dostosowanie procedur cyberbezpieczeństwa do nowych warunków spowodowanych pandemią COVID-19 było jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stanęły przedsiębiorstwa wprowadzające pracę zdalną. Dziś, gdy część pracowników wraca do biur, niektóre firmy będą musiały ponownie je zrewidować. Biznes powinien rozważyć wdrożenie rozwiązania uniwersalnego, które zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezależnie od tego, gdzie znajdują się pracownicy. Kluczem może się okazać zyskujące na popularności podejście „Zero Trust”.

Weryfikacja użytkowników, czyli kto wraca z nami do biura

Czasy, gdy wszystkie firmowe dane i zasoby były przechowywane w obrębie wewnętrznej struktury organizacyjnej są już dawno za nami. Pandemia koronawirusa przyspieszyła rozproszenie środowiska IT i utwierdziła nas w przekonaniu, że model pracy hybrydowej zostanie z nami na dłużej. To wszystko sprawia, że tradycyjne podejście do bezpieczeństwa informatycznego, polegające na silnym zabezpieczeniu środowiska wewnątrz zapory sieciowej nie jest już wystarczające. Bardziej adekwatne do obecnych warunków wydaje się podejście „Zero Trust”, w myśl którego większą wagę przywiązuje się do odpowiedniej weryfikacji urządzeń i użytkowników zewnętrznych. W duchu tej zasady organizacja traktuje każde żądanie dostępu do sieci firmowej jak potencjalne naruszenie bezpieczeństwa. Aby się przed tym zabezpieczyć potrzebne są m.in. silne metody uwierzytelniania, szyfrowanie danych, wykrywanie i zgłaszanie wszelkich anomalii czy mikrosegmentacja sieci. Jedną z ważniejszych zasad modelu zerowego zaufania jest również silna kontrola i regularna weryfikacja całej infrastruktury informatycznej firmy, w skład której wchodzą wszystkie urządzenia, takie jak smartfony, laptopy czy drukarki, razem z oprogramowaniem i aplikacjami na nich zainstalowanymi.

Centralne zarządzanie infrastrukturą IT

Szczegółowa kontrola wszystkich urządzeń i oprogramowania znajdującego się w firmowej sieci wymaga zastosowania specjalnych narzędzi. Najlepszym rozwiązaniem, dającym administratorom IT pełną kontrolę nad infrastrukturą IT, jest ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM). Obecnie systemy UEM oferują pełen wachlarz możliwości. Przy ich pomocy można w sposób zdalny i zautomatyzowany przeprowadzić rzetelną inwentaryzację infrastruktury IT, skanować ją pod kątem podatności i luk w zabezpieczeniach, instalować niezbędne łatki oprogramowania, określać jednolitą politykę bezpieczeństwa oraz zakres uprawnień dla poszczególnych stacji roboczych i użytkowników, a także zarządzać urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony i tablety pracownicze. Najnowsze systemy pozwalają również zarządzać ekosystemem Przemysłowego Internetu Rzeczy. Taki zestaw narzędzi i procedur nie tylko wpisuje się w politykę „Zero Trust” ale także ułatwia i automatyzuje pracę administratorów IT, zapewniając im więcej czasu na działania o znaczeniu strategicznym.

Gotowość do pracy z biura

Z kwestią zarządzania rozproszoną infrastrukturą IT podczas pandemii zmagała się niemiecka spółka RENK, wiodący producent przekładni i kół zębatych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży produkcyjnej, energetycznej, transportowej i obronnej. Firma zatrudnia około 2 600 pracowników w 50 lokalizacjach na całym świecie, co oznacza, że wraz z wybuchem pandemii, setki pracowników biurowych z różnych krajów przeniosło się wraz z obowiązkami i firmowym sprzętem do swoich domów, lub zaczęło pracować korzystając z prywatnych urządzeń. Do zarządzania rozproszoną infrastrukturą informatyczną firma zastosowała baramundi Management Suite.

Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła pracowników działu IT firmy RENK do przeniesienia codziennego zarządzania punktami końcowymi na wyższy poziom, tak, aby firma mogła nadal płynnie działać. W krótkim czasie musieliśmy przeprowadzić procedurę wdrożenia dużej liczby komputerów osobistych do naszej sieci, aby umożliwić pracownikom zdalne wykonywanie swoich obowiązków. Możliwość automatyzacji procesu wdrażania systemów operacyjnych i aplikacji miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia regularności i niezawodności aktualizacji całego oprogramowania. W ten sposób znacznie ograniczyliśmy czas przestojów i umożliwiliśmy naszym pracownikom dalsze wykonywanie swoich obowiązków.

Björn Winterstein, dyrektor działu IT w firmie RENK

Dzięki wprowadzeniu rozwiązania baramundi, firmie RENK udało się zachować pełną kontrolę nad rozproszoną infrastrukturą informatyczną, zapewniając skuteczne narzędzie do egzekwowania polityki „Zero Trust”. Dzisiaj firma gotowa jest otworzyć swoje biura i zapewnić bezpieczeństwo środowiska IT w hybrydowym modelu pracy.


Sebastian WąsikAutor: Sebastian Wąsik, Country Manager na Polskę w baramundi software AG

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF