...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

8 mln Polaków pracowało zdalnie w czasie pandemii [BADANIE]

praca zdalna z domu

Praca zdalna upowszechniła się w wyniku pandemii i prawdopodobnie nie straci na popularności, kiedy COVID-19 przejdzie do historii. W Polsce aż 55% pracujących deklaruje, że wykonuje zawód, który w razie potrzeby umożliwia pracę zdalną. Jednak tylko 22% spośród nich (w Polsce) mówi, że pracuje zdalnie w pełnym wymiarze czasu. Oznaczałoby to ok. 2 mln pracujących. Natomiast tych, którzy w jakimś wymiarze czasu (najczęściej do 50%) pracują zdalnie, jest w Polsce ok. 8 mln. Spośród nich aż 54% nie miało doświadczenia pracy zdalnej przed pandemią.

Będziemy częściej pracować zdalnie, ale to praca z biura będzie dominować

Firmy, które wprowadziły pracę zdalną na czas pandemii, w dużej mierze planują korzystać z niej również w przyszłości. Pracownicy dostrzegają ten trend, jednak nie spodziewają się, że będzie to główna forma sposobu pracy. 28% Polaków, którzy mogą wykonywać obowiązki zawodowe zdalnie uważa jednak, że po pandemii nie będzie w ogóle pracować w ten sposób. A kolejne 24% sądzi, że będzie pracować z domu rzadziej niż jeden dzień w tygodniu. Wyraźnie mniejszy odsetek pracowników (19%) spodziewa się, że praca zdalna będzie dominować, zajmując ponad 60% czasu. Przed pandemią takich pracowników było 12%

Na pytanie, czy pracę zdalną postrzegamy jako coś pozytywnego czy negatywnego nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ocena zależy prawdopodobnie od temperamentu. Przestrzeń nie stanowi raczej problemu. 81% Polaków deklaruje, że ich domy i mieszkania są odpowiednie do tego, żeby spędzać w nich dużo czasu, np. na pracując zdalnie, mimo że Polacy żyją w stosunkowo niewielkich mieszkaniach (na osobę przypada w naszym kraju 28 m2 powierzchni mieszkalnej, wobec 42 m2 przeciętnie w UE). Paradoksalnie jest nam ogólnie łatwiej (56% odpowiedzi) osiągnąć równowagę między życiem prywatnym i zawodowym (work-life balance), gdy pracujemy zdalnie niż, gdy jeździmy do biura. 54% deklaruje, że pracuje w ten sposób bardziej efektywnie (46% jest przeciwnego zdania). Nie odpowiadają nam natomiast telekonferencje. 62% pracujących zdalnie mówi, że woli spotykać się z kolegami i koleżankami z pracy osobiście.

Karol Pogorzelski, ekonomista w ING Banku Śląskim

Mimo że coraz więcej z nas posiada oszczędności, to nie zapewniają nam one poczucia komfortu

W badaniu poruszono również temat oszczędności Polaków w czasie pandemii Covid-19. 27% Polaków i 29% mieszkańców Europy deklaruje, że odczuwało problemy finansowe przez pandemię. Zarazem sytuacja finansowa większości z nas poprawiła się. Odsetek gospodarstw domowych posiadających oszczędności wyraźnie wzrósł, osiągając rekordowy poziom 77%, wzrastając o 6 p.p. w stosunku do 2019 roku. Podobne wyniki odnotowały wszystkie kraje objęte badaniem.

Oszczędności te budowaliśmy głównie na początku pandemii, gdy niepewność o jej ekonomiczne i zdrowotne skutki była największa. Z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się w pewnym stopniu do życia w nowej rzeczywistości – zwiększyliśmy wydatki, zmieniając nieco wzorce konsumpcji i nie generujemy już dużych nadwyżek finansowych.

Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskim

Mimo to, poczucie komfortu z posiadanych oszczędności spadło. Polacy spodziewają się problemów finansowych z powodu Covid-19 w przyszłości. Taką obawę zadeklarowało 44% osób. To trzeci najwyższy wynik spośród krajów objętych badaniem i zdecydowanie wyższy niż przeciętnie w Europie (30%).

POBIERZ PEŁNY RAPORT 

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2020 r. w 14 krajach: Polsce, Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Turcji i USA W badaniu wzięło udział 13782 respondentów, w tym 1021 z Polski.


Źródło: ING Bank Śląski 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

NOSPR razem z IBM Watson tworzą nowatorską przestrzeń interakcji z muzyką klasyczną

muzyka klasyczna

IBM (NYSE: IBM) oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, przy współpracy z Fujitsu Technology Solutions, ING Bankiem Śląskim, Urzędem Miasta Katowice – partnerami strategicznymi, a także firmą GAZ-SYSTEM i szkołami zrzeszonymi w programie P-TECH ogłosiły uruchomienie posiadającego zdolność werbalnej interakcji, wirtualnego NOSPR AI. Wykorzystuje on rozwiązanie IBM Watson i publiczną chmurę IBM, umożliwiając internautom rozmowę na żywo ze sztuczną inteligencją na temat muzyki klasycznej.

Do końca 2020 roku na platformie internetowej ai.nospr.org.pl można „dopytywać” sztuczną inteligencję o tematy dotyczące muzyki klasycznej, otrzymując natychmiastowe odpowiedzi w języku polskim – jednocześnie przenosząc się do wirtualnej sali koncertowej katowickiej NOSPR. Na platformie można zadawać pytania głosowo i pisemnie, słuchając interpretacji utworów „Ognistego Ptaka” Igora Strawińskiego i „Karnawału Zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. NOSPR AI opowie, co kompozytor miał na myśli pisząc dany utwór, jaki instrument gra partię solową czy, na przykład, ile waży fortepian. IBM oraz NOSPR mają nadzieję na rozbudowę tego narzędzia w kolejnych latach.

W ramach projektu NOSPR AI, w sieci zostały udostępnione rzadko publikowane nagrania audiowizualne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Teraz można ich posłuchać jako inspiracji do rozmowy ze sztuczną inteligencją o świecie dźwięków. Projekt NOSPR AI daje muzyce klasycznej „głos” – ukazując ją jako żywą część kultury, na którą nie trzeba patrzeć przez pryzmat utartych schematów. Po raz pierwszy staje się zjawiskiem, o którym można swobodnie dyskutować.

Projekt NOSPR AI jest zwieńczeniem trwającej blisko rok ścisłej współpracy zespołu IBM Services
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i ekspertami świata muzyki klasycznej, grupą IT z Fujitsu Technology Solutions, a także uczniami szkół zrzeszonych w programie P-TECH. Zespół IBM Services był odpowiedzialny za budowę rozwiązania, utrzymanie i rozwój aplikacji w chmurze publicznej IBM oraz szkolenie posiadającego zdolność werbalnej interakcji, wirtualnego NOSPR AI w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w języku polskim.

Uruchomienie projektu zostało poprzedzone szerokimi testami jakościowymi prowadzonymi przez zespoły projektowe IBM i NOSPR. W treningu inicjalnym, w ciągu niecałych 3 tygodni, zebrano 9 tysięcy pytań. Ogromny wpływ na budowanie zbioru mieli uczniowie i nauczyciele ZSTiO nr 2 i ŚTZN w Katowicach, którzy wspierają projekt w ramach programu edukacyjno-zawodowego P-TECH, a także reprezentanci ZSTiO nr 3 w Chorzowie, I LO w Mikołowie oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół NOSPR, pracownicy ING Banku Śląskiego, Urzędu Miasta w Katowicach i Fujitsu Technology Solutions.

W kolejnym etapie baza wiedzy została wykorzystana do treningu sztucznej inteligencji IBM Watson Assistant, na której oparty jest NOSPR AI, pod kątem uzyskania najlepszych odpowiedzi na pytania. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby po uruchomieniu produkcyjnym możliwe było jego „douczanie”. Dzięki wykorzystaniu chmury publicznej IBM do przechowywania tysięcy danych tworzących bazę wiedzy, możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości oraz dokładności udzielanych odpowiedzi.

NOSPR nieustannie stara się być motorem przemian w postrzeganiu muzyki klasycznej, m.in. poprzez ukazywanie jej w coraz to nowych kontekstach społeczno-kulturowych. Jesteśmy otwarci na eksplorowanie nowych dróg komunikacji ze słuchaczami, dlatego też nawiązanie tej współpracy wydało nam się całkiem naturalne. Wielką wartość dla nas ma fakt realizacji tego projektu przy wsparciu tak ważnych instytucji ze świata biznesu, technologii i jednostek samorządowych. Jest to właściwie nasze wspólne dzieło i prawdopodobnie nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby każda z organizacji chciała je stworzyć samodzielnie.

Ewa Bogusz-Moore, Dyrektor Naczelna i Programowa NOSPR

Naszym projektem udowadniamy, że sztuka jako forma komunikacji, może korzystać z rozwiązań takich jak IBM Watson Assistant, działający w IBM public cloud, aby łączyć klasyczny świat dźwięków ze współczesnością. Dzięki temu o muzyce klasycznej można opowiadać lekko, zyskując przy tym możliwość obcowania z interpretacjami najlepszej orkiestry symfonicznej w Polsce, w dowolnym miejscu i czasie.

Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Projekt NOSPR AI jest przykładem tylko na pozór wykluczających się obszarów: technologii i sztuki. Przy współpracy obecnych w Katowicach inwestorów: IBM, Fujitsu Technology Solutions oraz ING Bank Śląski, podążamy ścieżką cyfrowej transformacji obserwowanej na całym świecie. Dzięki naszej współpracy zostanie stworzone nowoczesne narzędzie do edukacji muzycznej, pozwalające na wykorzystanie sztucznej inteligencji do prowadzenia rozmowy z człowiekiem na temat wybranych utworów muzycznych. Projekt jest unikatowy i jesteśmy dumni z faktu, iż w nim uczestniczymy.

Bogumił Sobula, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

W ING sztuczna inteligencja jest obecna na co dzień. Pomaga nam w lepszym podejmowaniu decyzji oraz ich przewidywaniu, a także wspiera procesy, które wcześniej wykonywaliśmy ręcznie. Ten projekt zainteresował nas, bo połączenie świata kultury ze sztuczną inteligencją jest nieoczywiste i zaskakujące. I dodatkowo angażuje młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku swojego rozwoju. Szerzenie wiedzy związanej z technologią wśród młodzieży jest dla nas bardzo ważne, bo daje im możliwość świadomego zaplanowania przyszłej kariery. NOSPR AI udowodniło nam wszystkim, że twórczość artystyczna i sztuczna inteligencja mogą iść ze sobą w parze. Dzięki temu niezwykłemu projektowi możemy w łatwy i przyjemny sposób zgłębić wiedzę o utworach, kompozytorach, wykonaniu i muzyce w ogóle.

Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

Nasz wspólny projekt to efekt świetnej pracy zespołowej i symbol synergii świata korporacyjnego z sektora IT ze światem sztuki. To właśnie innowacyjność, innowacyjne rozwiązania, innowacyjne technologie pomagają nam budować lepszy świat. Świat, w którym nie tylko ufamy sobie nawzajem, ale także ufamy otaczającym nas technologiom. One bowiem pomagają nam w codziennych obowiązkach, ale też umożliwiają odkrywanie sztuki, w tym przypadku muzyki klasycznej, w zupełnie nowym wymiarze. Co istotne, projekt udało się zwieńczyć pomimo pandemii, która wywróciła świat do góry nogami i wprowadziła zasady społecznego dystansu. Technologie, które mamy, pozwalają nam trwać, działać, odnosić sukcesy i tworzyć wspaniałe produkty także w naszych „domowych biurach.

Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions

Więcej informacji na stronie https://ai.nospr.org.pl.


Źródło: Informacja prasowa IBM

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Innowatorzy 2020 roku nagrodzeni!

Innowatorzy 2020

W tym roku, 1 czerwca był świętem nie tylko dla dzieci, ale także dla tych, co lubią przełamywać schematy. Podczas e-Gali Innovation 2020 jury konkursu nagrodziło 53 projekty, których autorzy stworzyli odważne koncepcje, przełamujące schematy w obszarze biznesu, mediów czy działań marketingowych.

Finał konkursu wypadł w trudnym okresie, jednak organizatorzy niezrażeni trudnościami, postawili na innowacyjne rozwiązanie. Jako jedni z pierwszych, zrealizowali niezwykłe wirtualne wydarzenie, w którym odbyło się kilkadziesiąt łączeń online jednocześnie, m.in.: z finalistami konkursu, a uczestników było ponad 400 osób. E-Galę poprowadził z wirtualnego studia Max Cegielski.

Jury przyznało 53 nagrody, z czego 8 złotych statuetek, 22 srebrne i 23 brązowe. Przedstawiamy 8 projektów ze złotem, w kategoriach:

1. Innowacyjny Biznes – podkategoria CSR:

 • Isobar Polska, za projekt Podróż bez barier, w ramach którego powstał Regioasystent – CRM do zarządzania zgłoszeniami, zrealizowany dla POLREGIO;
 • VMLY&R, za projekt „Arka 2.0 – wysyłamy w kosmos DNA zagrożonych gatunków zwierząt”, zrealizowany dla NOIZZ.pl, BNP Paribas;
 • Today, za projekt „Skreśl niepotrzebne”, w ramach projektu Avon kontra przemoc, zrealizowanego dla Avon.

2. Innowacyjny Biznes – podkategoria Usługa:

 • Isobar Polska, za projekt Podróż bez barier, w ramach którego powstał Regioasystent – CRM do zarządzania zgłoszeniami, zrealizowany dla POLREGIO.

3. Innowacyjne Doświadczenie:

 • ING Bank Śląski, za aplikację w ramach projektu „Prostomat – języka automatyzacja, taka sytuacja :)” (podkategoria CX/UX);
 • Storytel, za projekt dla audiobooka „PSY 2.5 w imię miłości” (podkategoria Content).

4. Innowacyjne Doświadczenie – kampania społeczna:

 • VMLY&R, za projekt Ostatni Twój Weekend, zrealizowany dla Gazeta.pl, Mastercard, BNP Paribas;
 • BBDO Warszawa, za projekt Kolacje wigilijne dla starszych i samotnych, w ramach kampanii Nieużywane życzenia, zrealizowany dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.
Innowatorzy
fot. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
e-Gali Innovation
fot. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Współorganizatorzy: Twin.digital collective, Spark Foundry
Sponsor strategiczny: TVN
Sponsorzy: Nielsen, AMS
Partnerzy: Restaurant Week, ThinkThank
Media: Nowy Marketing, Gazeta.pl, Brief, Marketer +, Rzeczpospolita


Źródło: Informacja prasowa Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

11 Nagród dla ING w konkursie Power of Content Marketing

W konkursie Power of Content Marketing Awards 2019, organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, ING Bank Śląski otrzymał aż 11 nagród, w tym 10 złotych.

Cieszymy się, że jury doceniło wartościowe treści, które tworzymy dla klientów, wspierające edukację finansową, rozwój osobisty i przedsiębiorczość. Doceniono również nasze inicjatywy dla pracowników wzmacniające zaangażowanie i postawy proekologiczneTo dla nas bardzo ważne – powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Nagrodzone inicjatywy i projekty ING Banku Śląskiego to:

ZŁOTO

 • Kampania „Czy posiadanie stało się sensem życia?”: za pragmatyczny, przystępny i edukacyjny wymiar projektu, w kategorii „Content marketing finanse i ubezpieczenia”
 • Gra edukacyjna Otwarte Karty: za zaprojektowanie skutecznego narzędzia pracy managera, w kategorii „Content marketing edukacja”
 • Kampania „Love wielorazowe”: za uważne i odpowiedzialne kreowanie trendów wśród pracowników, w kategorii „Strategia content marketing dla pracowników”
 • Publikacja Po prostu ING Culture Book: za kompletne i skoncentrowane na pracownikach podsumowanie kultury organizacji, w kategorii „Publikacja jednorazowa”
 • Magazyn BAŚKA: za konsekwentnie wysoki poziom publikacji, w kategorii „Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1000 egz.”
 • Portal One Intranet ING Banku Śląskiego: za kompleksowe podejście i angażujący dialog, w kategorii „Portal dla pracowników”
 • Społeczność ING: za zaktywizowanie społecznościw kategorii „Portal tematyczny dla klientów”
 • Kampania Dobry Głos Dla Firm 2018: za mocny, kreatywny pomysł z odrobiną szaleństwa, w kategorii „kampania social mediowa jako autonomiczny projekt”
 • Infografiki w Społeczności ING: za popkulturowe nawiązania, w kategorii „Infografika jako narzędzie komunikacji”
 • Cykl video Prosto o pieniądzach: za przystępny język i kompleksowe podejście do edukacji o finansach, w kategorii „Marketingowa komunikacja video”

SREBRO 

 • Kampania #NajlepiejRobićSwoje: za zrozumienie i partnerskie podejście do grupy docelowej, w kategorii „Marketingowa komunikacja video”

Power of Content Marketing Awards (dawniej Szpalty Roku) jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska od 2008 roku. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów branży w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. Inicjatywy i projekty dla pracowników ING Banku Śląskiego są od wielu lat nagradzane w tym prestiżowym konkursie.

Więcej na: http://contentmarketingpolska.pl/pocma/laureaci-2019/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF