Rusza platforma GOZedu

prof_GOZ

"Kraina GOZ" to kampania społeczna, która wystartowała w połowie marca i ma zachęcać Polaków do zmiany nawyków w zgodzie z koncepcją Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Teraz w ramach projektu rusza platforma edukacyjna GOZedu. Lekcje dla dzieci poprowadzi prof. GOZ.

Kraina GOZ powstała z potrzeby serca, aby powiedzieć o problemach, które prawdziwe są i powoli zaczynają już nas wszystkich przytłaczać. Ale cały czas jest nadzieja. Największa właśnie w młodym pokoleniu – myślę, że dzieci będą doskonałymi ambasadorami zmian w duchu GOZ. Nie mają jeszcze nawyków, które dorosłym tak trudno zmienić i przede wszystkim wierzą w swoją sprawczość. I słusznie – wkrótce będą decydować o przyszłości naszego kraju jako obywatele, konsumenci, politycy, przedsiębiorcy czy naukowcy, więc dobrze, aby miały poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie.

prof. GOZ

Niecodzienna kampania

„Kraina GOZ” ma charakter kampanii 360 – o potrzebnych zmianach prof. GOZ będzie rozmawiał nie tylko ze „zwykłymi Kowalskimi”, ale też decydentami krajowymi, samorządowcami, przedstawicielami biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Dlatego oprócz kanału na Instagramie (GOZ.tagram), podcastu nt. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZcast) i uruchamianej właśnie interaktywnej platformy edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych (GOZedu), do cyklicznych rozmów (GOZtalk), które jesienią zwieńczy ogólnopolski kongres (GOZpodarka) prof. GOZ zaprosi także ekspertów – przedstawicieli biznesu, nauki i „trzeciego” sektora.

Cieszymy się, że możemy realizować kampanię, która ma na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki cyrkularnej. Wierzymy, że skuteczne wdrożenie koncepcji GOZ w praktyce zależy od nas wszystkich – firm, takich jak Fortum, władz, organizacji pozarządowych, ale też wszystkich nas jako świadomych konsumentów i obywateli. Mam nadzieję, że nasz niecodzienny pomysł, by do wspólnego działania zachęcała nas „niekoniecznie prawdziwa” postać prof. GOZ okaże się skuteczny.

Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji w Fortum

Kim jest prof. GOZ?

Prof. GOZ sam przedstawia się jako „postać niekoniecznie prawdziwa mówiąca o problemach, które prawdziwe są i powoli zaczynają już nas wszystkich przytłaczać”. W profesora wciela się Tomasz Olejnik, aktor, który współtworzy postać z Magdaleną Jarząbek, odpowiedzialną za część kreatywną kampanii.

Prof. GOZ ma inspirować Polaków do zmiany nawyków, a przede wszystkim wzmacniać nasze poczucie, że w życiu to, co robimy, wpływa na otaczający nas świat. Przekonuje, że aby uczynić świat lepszym, wystarczy, abyśmy postarali się żyć mądrzej. Ostatecznie każdy z nas może dla siebie i swojej społeczności stać się „profesorem” czy „profesorką” GOZ i zacząć zmieniać rzeczywistość. Wierzę, że każde dziecko zakończy naukę z nami na platformie GOZedu właśnie z taką świadomością.

Magdalena Jarząbek, creative managerka kampanii „Kraina GOZ”

GOZedu, czyli edukacja o GOZ

Platforma edukacyjna GOZedu ma docelowo składać się z 4 interaktywnych lekcji nt. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Pierwsza, dostępna już od 8 kwietnia, przedstawia ogólne założenia koncepcji GOZ. Trzy następne lekcje pozwolą lepiej zrozumieć poszczególne etapy hierarchii postępowania z odpadami, tj.

  • Jak unikać nadmiernego kupowania i starać się ponownie używać już kupione rzeczy?
  • Na czym polega recykling i jakie są zasady segregowania odpadów?
  • Jak ze śmieci wyprodukować energię?

Wszystkie lekcje będą dostępne bezpłatnie, po rejestracji, której na platformie GOZedu dokonuje nauczyciel. Szczegóły znajdują się na stronie: https://gozedu.pl/

Lekcje na GOZedu są przygotowane według scenariuszy opracowanych przez metodyczkę we współpracy z zespołem kreatywnym. Dzięki temu kursy są zgodne z podstawą programową, a przy tym angażujące, włączające kreatywne myślenie – nie zabraknie quizów, zadań interaktywnych i pytań otwartych. Ważne było też dla nas, aby lekcje nie sprawiały wrażenia infantylnych – prof. GOZ oczywiście czasem żartuje i stara się uczyć w sposób przystępny, ale nie zapomina, że ma odpowiedzialne zadanie i stawia także trudne pytania, zachęca do refleksji.

Karolina Buczkowska, project managerka kampanii „Kraina GOZ”

Więcej informacji o platformie GOZedu, prof. GOZ i innych działaniach w ramach kampanii „Kraina GOZ” znajduje się na stronie: https://krainagoz.pl/


Źródło: Kraina GOZ

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

18 marca – Światowy Dzień Recyklingu. Koalicjanci „Włącz Czystą Energię dla Polski” przedstawiają swoje rozwiązania w obszarze recyklingu

Włącz Czystą Energię dla Polski

Recykling jest nie tylko kluczowym elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale też ważnym krokiem w kierunku racjonalnego gospodarowania energią. Z okazji Światowego Dnia Recyklingu członkowie założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z recyklingiem i zaapelowali do Polaków o selektywną zbiórkę odpadów.

Celem Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest motywowanie nie tylko przedsiębiorców, ale także całego społeczeństwa, do działań na rzecz racjonalnego gospodarowania energią oraz osiągnięcia celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z nich jest redukcja emisji CO2, a recykling z pewnością przybliża do jego realizacji.

„Włącz Czystą Energię dla Polski”, zachęca do świętowania Światowego Dnia Recyklingu w aktywny sposób.Świetnym sposobem na to może być plogging”. „Plogging to spacer połączony z selektywną zbiórką odpadów. Jako Koalicja mamy już na swoim koncie zorganizowanie takiego spaceru i w tym roku planujemy kolejne. Zachęcamy jednak każdego, gdziekolwiek mieszka, aby z okazji Światowego Dnia Recyklingu wybrał się na taki „plogging” w pojedynkę lub z rodziną. Potrzebujemy jedynie rękawiczek ochronnych i 3 worków na poszczególne frakcje odpadów. Zebrane w trakcie spaceru plastikowe, szklane lub papierowe opakowania wystarczy wrzucić do właściwych kontenerów na produkty przeznaczone do recyklingu.

Magdalena Kitlas, Pracodawcy RP, reprezentująca założyciela Koalicji

Plogging to także narzędzie edukacyjne. Dzieci podczas spaceru w praktyce mogą nauczyć się, które odpady nadają się do recyklingu i gdzie powinny być wyrzucane.

Hierarchia postępowania z odpadami

Firma energetyczna Fortum, inicjator Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” przypomina o tym, że recykling jest ważnym elementem gospodarki odpadami.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności powinniśmy zapobiegać ich powstawaniu, potem przygotować je do ponownego użycia, a jeśli to nie jest możliwe, to należy poddać je recyklingowi. Aby był on efektywny, konieczne jest odpowiednie sortowanie, które zaczyna się w naszych domach. Niestety nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu, co nie znaczy, że muszą trafić na wysypiska. Możemy wyprodukować z nich paliwo na potrzeby elektrociepłowni. Dzięki temu energia z odpadów wraca do nas w postaci ciepła i prądu.

Jacek Ławrecki, Fortum

Idea efektywnej gospodarki odpadami jest również bliska firmie Remondis, członkowi Koalicji, dla której recykling to podstawowa działalność.

Każdego roku w Polsce przywracamy do ponownego wykorzystania setki tysięcy ton surowców i materiałów. Drugie życie nadajemy także odpadom zielonym i biodegradowalnym, z których wytwarzamy środek poprawiający właściwości gleby wykorzystywany w ogrodnictwie czy rolnictwie.

Obserwujemy, że świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i skutkuje właściwym postępowaniem z odpadami oraz ich coraz lepszą segregacją u źródła – w domu, sklepie, miejscach pracy. W ten sposób razem przyczyniamy się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis

Jednym z członków Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, który opracowuje rozwiązania prawne i technologiczne w zakresie wykorzystania surowców wtórnych oraz racjonalnej gospodarki zasobami. Instytut promuje recykling wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Działania te obejmują wsparcie zarówno w obszarze konsultacji społecznych, jak i w zakresie zrównoważonych inwestycji.

Wraz z rozwojem nauki jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi coraz więcej materiałów. Dobrym przykładem na to jest wykorzystywanie odpadów górniczych i przeróbczych (ZGH Bolesław SA), jako surowców wtórnych. Stąd prowadzone są badania i oceny (Nieć M., Uberman R., Polval), aby niektóre z nich zakwalifikować jako złoża antropogeniczne.

Joanna Kulczycka, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Przedstawiciele Kolei Mazowieckich podkreślają natomiast rolę świadomej konsumpcji, która w pierwszej kolejności pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.

Jako firma cel ten realizujemy w swojej codziennej praktyce zmniejszając ilości kupowanych części zamiennych do taboru kolejowego oraz stawiając na wydłużenie terminu ich użytkowania poprzez naprawę czy czyszczenie. Materiały, które nie nadają się do dalszej eksploatacji, trafiają do odpowiednich firm zajmujących się ich dalszym wykorzystaniem – w tym oczywiście recyklingiem.

Donata Nowakowska, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich

Recykling w budownictwie

Firma STRABAG od lat z powodzeniem wdraża nowe technologie i odzyskuje materiały odpadowe oraz pochodzące z frezowanych nawierzchni. W celu ograniczenia ilości odpadów gumowych związanych z recyklingiem opon samochodowych STRABAG wprowadził nowy typ nawierzchni – mieszankę mineralno-asfaltową wzbogaconą gumą.

Dzięki dodaniu do asfaltu gumy ze zużytych opon, powstała nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Dodatkowo zawartość gumy w mieszance asfaltowej skraca drogę hamowania o 25%.

Maciej Tomaszewski, Strabag

Ponowne wykorzystanie opon, to nie jedyna innowacja pochodząca od koncernu. Firma opracowała zaawansowany technologicznie asfalt – Clean Air Asphalt.

Jest to Nowoczesna fotokatalityczna nawierzchnia, która pozwala oczyścić powietrze w miejscu powstawania zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów, tzn. na jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu redukujemy emisję NO2 o 26%.

Maciej Tomaszewski, Strabag

Światowy Dzień Recyklingu to właściwy moment, aby jego zasady wprowadzić do naszej codzienności i zadbać o środowisko. Wszyscy członkowie Koalicji podkreślają, że obowiązek świadomego zarządzania odpadami należy do wszystkich uczestników życia społecznego. Tylko połączony wysiłek przedsiębiorców i obywateli może realnie wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ich prawidłową segregację, a następnie efektywny recykling.


Źródło: Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF