10 zasad transparentności w rozliczeniach mediów

Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu mediów w kampanii? 10 pytań, które pomogą w transparentnych rozliczeniach kampanii oraz podpowiedzą jakie przysługują Ci prawa przy rozliczeniach.

Czy weryfikujesz wszystkie kluczowe parametry kampanii? 

Bardzo ważnym jest ustalenie kluczowych parametrów kampanii. W różnych mediach będą one inne i zalezą od tego jaką funkcję realizuje dane medium w zakresie realizacji celu kampanii.

Czy znasz kryteria wyboru dostawców mediów użytych w kampanii?

Kampanie mogą być realizowane u różnych dostawców mediów. Media zaplanowane w kampanii powinny realizować cele kampanii, jednak sam wybór dostawców, z których wielu realizuje złożone cele powinien być transparentny wobec klientów.

Czy posiadasz kompletne aktualne tabele gwarancji zakupowych?

Brak szczegółowych tabel gwarancyjnych, które powinny być co roku aktualizowane stosownie do zmieniających się warunków, jest w praktyce zgodą na dowolną cenę zakupu mediów. Dobrze przygotowane tabele gwarancyjne opisują nie tylko na samą cenę, ale również dopłaty oraz przewidują koszty w różnych widełkach budżetowych.

Czy jesteś w kontakcie z dostawcami mediów?

Stały kontakt z dostawcami mediów, zwłaszcza tymi często wykorzystywanymi w kampaniach, jest bardzo ważnym elementem związanym z jakościowym spojrzeniem na media. Pozwala mieć własną opinię o tym co dzieje się u różnych dostawców mediów oraz o potencjalnych aktywnościach jakie mogą być wykorzystywane we własnych kampaniach.

Czy sprawdzasz koszty zakupu względem kontraktu lub tabel gwarancyjnych? 

Bardzo ważnym elementem jest pewność, że koszty jakie płacimy za media w pełni zgadzają się z kosztami jakie mamy zagwarantowane kontraktowo. Weryfikacja taka powinna mieć miejsce po zakończeniu kampanii.

Czy posiadasz właściwe formatki media planów oraz post buy’ów?

Złożoność mediów wymaga pełnego i kompletnego obrazu związanego z planowaniem i zakupem mediów. Tylko zastosowanie właściwie skonstruowanych formatek dokumentów media planu oraz post-buy’u w poszczególnych mediach pozwala w pełni kontrolować faktyczny koszt i jakość kampanii.

Czy analizujesz pozycje nie objęte kontraktem lub tabelami gwarancyjnymi?

Na etapie tworzenia tabel gwarancyjnych nie są znane wszystkie pozycje jakie w przyszłości będą realizowały cele kampanii. Analiza kosztu pozycji nie objętych tabelami gwarancyjnymi jest równie istotna jak budowanie samej tabeli gwarancyjnej.

Czy przysługują Ci rabaty typu Agency Volume Bonus – AVB (tzw. kick-backi)?

Większość mediów stosuje praktykę udzielania domom mediowym rabatów wynikających z obrotu w danym medium. W niektórych mediach wartości tych rabatów są nawet dwucyfrowe i stanowią znaczne obniżenie kosztu zakupu. Praktyką na rynku jest całościowe lub częściowe przekazanie AVB klientom.

Czy Twoja umowa daje Ci prawo audytu kampanii?

Każdy element kampanii powinien być weryfikowany w zakresie ilości i jakości zakupionych mediów. Bardzo precyzyjny audyt jest na dzisiaj możliwy w TV oraz Internecie. Szczególnie audyt mediów digital, ze względu na szybki rozwój tego medium, powinien być realizowany dla wybranej próbki lub całości komunikacji.

Czy sprawdzasz faktury od mediów? 

Dobrą praktyką mediową jest weryfikacja dokumentów i/lub kont zakupów internetowych potwierdzających faktyczny zakup mediów. Weryfikacja faktur/kont od dostawców jest jedną z praktyk umożliwiających potwierdzenie zrealizowania usługi według uzgodnionych wcześniej parametrów jakościowo-kosztowych.


Jacek DziecielakJacek Dzięcielak – CEO Double Check, firma audytu i doradztwa mediowego.

Jacek Dzięcielak jest współzałożycielem i CEO, założonej w 2016 Double Check.
Jest związany z branżą mediową od 2001 roku, kiedy budował operacje w ramach mediów digital Media Contacts, później Havas Digital. W latach 2003 do 2013 był CEO Havas Media (Havas Media, Arena Media, Havas Digital, Havas Sports & Entertainment. Od listopada 2013 do kwietnia 2016 przeprowadził integrację organizacji sprzedażowych Grupy Onet.pl oraz Ringier Axel Springer Polska stając na czele, jako CEO, Media Impact Polska. Jacek posiada dyplom MBA University of Calgary. Jest również absolwentem INSEAD/CEDEP we Francji.

Jacek Dzięcielak jest ekspertem mediowym, z wyraźną specjalizacją w zakresie mediów digital.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF