...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W Warszawie powstanie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

30_lat_OPI_PIB

Aby zrealizować ambitne cele OPI PIB musimy zainwestować w infrastrukturę. Z pewnością zauważyli Państwo na ekranach projekt nowoczesnego, wielokondygnacyjnego budynku – Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Mam nadzieję, że już w 2023 roku będziemy mogli się znowu wszyscy spotkać z okazji jego uroczystego otwarcia.

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Nowe Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją powstanie na warszawskim Mokotowie, obok dotychczasowej siedziby OPI PIB. Rozwój technologii z zakresu sztucznej inteligencji (SI) jest bardzo dynamiczny. Wymaga nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli OPI PIB wzmocnić potencjał naukowy. Instytut aktywnie wspiera realizację „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, a nowe centrum pomoże efektywnie realizować dane cele. Rola sztucznej inteligencji w całościowym rozwoju społeczno-gospodarczym jest coraz większa, a osiągnięcia polskiej nauki mogą znacznie go przyspieszyć.

Oczywiście rozwój SI to nie tylko nowoczesny budynek i innowacyjne systemy IT. Potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani eksperci i właśnie oni pracują w OPI PIB. To pasjonaci, którzy nie boją się eksperymentować, innowatorzy, patrzący przyszłościowo. Jak już wspomniałem, to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i odnosić sukcesy.

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Dr inż. Jarosław Protasiewicz podkreślił także, że OPI PIB w działalności badawczej stawia przede wszystkim na interdyscyplinarność. Naukowcy prowadzą badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii IT w zespole instytutu pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy czy psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i pobudza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w OPI PIB to: algorytmy uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), możliwości wykorzystania potencjału wirtualnej rzeczywistości (VR), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja.

Nowoczesne systemy wspierające polską naukę

W spotkaniu wziął udział minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN, który pogratulował dyrekcji i wszystkim pracownikom Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego jubileuszu trzydziestolecia. Instytut od początku swojego istnienia pełni bardzo ważną funkcję. Eksperci OPI PIB tworzą systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Wyniki ich badań i analiz o sektorze badań i rozwoju są pomocne, jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji. Korzystając z okazji, minister Wojciech Murdzek podziękował pracownikom OPI PIB za pomoc w walce z pandemią COVID-19. W lutym 2021 roku zaledwie w 5 dni eksperci OPI PIB wdrożyli internetowe narzędzie, które umożliwiło łatwy i sprawny proces rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia na polskich uczelniach. Dzięki ich pracy, w dwóch turach zarejestrowało się ponad 70 000 osób.

Minister podkreśli także ważną rolę, jaką pełnią systemy OPI PIB dla polskiej nauki. To właśnie instytut rozwija Zintegrowany Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który jest doskonale znany w środowisku akademickim. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów i jest on największym działającym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce. OPI PIB także rozwija takie systemy i narzędzia jak: Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), Zintegrowany System Usług dla Nauki ZSUN/ OSF, Polską Bibliografię Naukową, portal RAD-on, platformę e-learningową NAVOICA i popularny system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Ten ostatni system bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów, a od niedawna także studentów i osób ze stopniem doktora. Przed ekspertami OPI PIB także bardzo ważne zadanie. To właśnie oni opracowali aplikację Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), która służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą SEDN będzie realizowany najbliższy proces ewaluacji uczelni, pierwszy raz na nowych zasadach. W wyniku ewaluacji jednostki otrzymają kategorie naukowe, z którymi powiązane zostanie finansowanie i uprawnienia do nadawania stopni.

W trakcie spotkania głos zabrał także prof. dr hab. Tomasz Jasiński, przewodniczący Rady Naukowej OPI PIB oraz byli i obecni pracownicy instytutu.


Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

ELA – nowe dane potwierdzają, że opłaca się studiować

ELA

 Cieszę się, że dane z najnowszej edycji systemu ELA potwierdzają to, co już od dawna wiemy. Po prostu opłaca się studiować! Mam nadzieję, że tegoroczni maturzyści, którzy wczoraj poznali wyniki swoich egzaminów dojrzałości, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wybierając kierunek studiów, przede wszystkim należy kierować się własnymi zainteresowaniami. Pasja i zaangażowanie zawsze ułatwiają naukę, a później również wykonywanie swoich obowiązków służbowych . Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jaki kierunek studiów lub uczelnię wybrać, pomóc może mu system ELA. Maturzyści, i nie tylko, szybko znajdą tutaj informacje, na jakie zarobki mogą liczyć po ukończeniu określonych studiów. Dowiedzą się, jak szybko znajdą pracę po określonym kierunku oraz uzyskają informację, jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje od razu umowę o pracę. Dane te są wiarygodne i z pewnością pomogą podjąć maturzystom właściwą decyzję.

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

ELA – jeden z najlepszych systemów w UE

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. W ubiegłym roku po raz pierwszy można było objąć monitoringiem pełnych pięć lat po dyplomie – dotyczyło to absolwentów z rocznika 2014. W tym roku do tego grona dołączyli również absolwenci z rocznika 2015. Oznacza to, że po raz pierwszy mamy możliwość porównania sytuacji absolwentów z różnych roczników przez cały pięcioletni okres objęty monitoringiem.

Jarosław Protasiewicz  Co roku dodajemy do ELA nowe funkcje. Nasz system uważany jest za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej. Do tej pory ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opisywał kariery zawodowe osobno dla poszczególnych roczników absolwentów. Od najnowszej, szóstej edycji ELA, eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) wprowadzili rozwiązania, które umożliwiają także łatwe i szybkie porównywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach kariery zawodowej. Nowa funkcja dostępna jest dla wszystkich od 6 lipca 2021 r. Nowe rozwiązania umożliwią poznanie trendów w funkcjonowaniu kolejnych roczników absolwentów na rynku pracy, w tym np. ustalenie zmiany ich sytuacji zaraz po ukończeniu studiów – w momencie „wejścia” na rynek pracy. Pozwala ona także na zilustrowanie pozycji „przeciętnego” absolwenta na rynku pracy .

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Zarobki absolwentów rosną

Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną i, co więcej, ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania.

Mikołaj JasińskiDla każdego roku po ukończeniu studiów można mówić o charakterystycznych wartościach Względnego Wskaźnika Zarobków w tym okresie, bardzo podobnych dla różnych roczników absolwentów. Przykładowo, przeciętny absolwent jednolitych studiów magisterskich w pierwszym roku po dyplomie zarabia między 0,6 a 0,65 lokalnych średnich zarobków, zaś w drugim roku – między 0,7 a 0,8 średniej lokalnej, aby w piątym roku osiągnąć wartość 1,06 średnich zarobków w swoim miejscu zamieszkania. Nieznaczna tendencja wzrostowa Względnego Wskaźnika Zarobków dla kolejnych roczników da się częściowo wyjaśnić poprzez rosnący udział absolwentów zdobywających doświadczenie na rynku pracy jeszcze przed ukończeniem studiów. Zgodnie z wcześniejszymi analizami dostępnymi w ramach systemu ELA, osoby posiadające takie doświadczenie osiągają wyższe zarobki niż pozostali.

dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Wzrosło ryzyko bezrobocia absolwentów w okresie pandemii COVID-19

Przestój zatrudnienia, a także zamknięcie części branż będące rezultatem wprowadzanych ograniczeń skutkowały trudniejszymi warunkami wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I i II stopnia z 2019 r. cechowali się większym ryzykiem bezrobocia niż ich starsi koledzy. Zauważono, że Względny Wskaźnik Bezrobocia zaczyna rosnąć od maja 2020 r. i pozostaje wyższy od obserwowanego dla starszych roczników w analogicznym okresie (w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego po roku zdobycia tytułu zawodowego). Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja absolwentów studiów jednolitych. O ile w lipcu i sierpniu 2020 r. ryzyko bezrobocia nieznacznie wzrosło, to w listopadzie i grudniu ubiegłego roku – było niższe niż w przypadku wcześniejszych roczników w analogicznych okresach. Wynika to z odmiennej sytuacji lekarzy, którzy po uzyskaniu dyplomu zostali skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewodów lub Ministra Zdrowia. Takie skierowanie mogły dostać również osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego i były uznawane za lekarzy odbywających staż podyplomowy na podstawie tymczasowego prawa do wykonywania zawodu.

Różne losy ekonomiczne absolwentów widoczne są także w kształtowaniu Względnych Wskaźników Zarobków. W ciągu pierwszych kilku miesięcy 2020 r. absolwenci z 2019 r. osiągali zarobki zbliżone do osób, które ukończyły studia w poprzednich latach. Jednak po wybuchu pandemii ich relatywne zarobki zaczęły maleć. Ten spadek jest najwyższy dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. W najmniejszym zakresie zmiany zarobków odnotowali absolwenci jednolitych studiów magisterskich, w tym przede wszystkim lekarze. Można to przypisać specjalnym warunkom zatrudnienia medyków, w tym otrzymywaniu przez nich dodatku covidowego.

Informatycy wciąż zarabiają najlepiej

W każdej edycji ELA bardzo wyraźnie widać, że absolwenci studiów informatycznych najlepiej sobie radzą na rynku pracy. Mają najwyższe zarobki i niskie ryzyko bezrobocia. Dane systemu ELA pokazują jednak, że są różnice pomiędzy absolwentami tego kierunku, zarówno jeżeli popatrzymy na osiągane zarobki, jak i uwzględniając ryzyko bezrobocia. Średnie zarobki absolwentów informatyki po uzyskaniu dyplomów są wyższe wśród osób mających doświadczenie na rynku pracy, a także wśród tych, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk technicznych. W przypadku kolejnych roczników absolwentów nominalne zarobki rosną, ale w porównaniu do średniego wynagrodzenia widać bardzo stabilną sytuację. Przykładowo, absolwent informatyki z doświadczeniem zawodowym zarabia przeciętnie około 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w swoim miejscu zamieszkania, a wskaźnik ten jest jeszcze nieco wyższy dla informatyków z tytułem magistra inżyniera.

Już jesienią w ELA całkiem nowe dane

System ELA bardzo dynamicznie się rozwija. Już jesienią tego roku każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób z tytułem doktora. Będzie to zupełnie nowa funkcja. Każdy będzie mógł uzyskać dane, z których m.in. wynika, że najczęściej wyboru ścieżki naukowej dokonują absolwenci kierunków ścisłych i przyrodniczych, a najrzadziej – absolwenci kierunków z dziedziny nauk społecznych. Już teraz możemy zdradzić, że w ciągu ostatnich 5 lat, kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to: fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne.


Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dekada sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie

AI

  • Rozwój technologii z zakresu sztucznej inteligencji (SI) w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie przyspieszył. Choć nadal nie ustalono jednej, obowiązującej definicji, która najlepiej określa SI, termin ten jest bardzo popularny i szeroko stosowany.
  • Większość państw dostrzega rolę sztucznej inteligencji w całościowym rozwoju społeczno-gospodarczym, dlatego opracowały one własne strategie dotyczące nowych technologii informatycznych. W naszym kraju międzyresortowy zespół przygotował „Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”. Pod koniec 2020 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję dokumentu „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji
    w Polsce od 2020 roku”.
  • W latach 2010–2019 w bazie Scopus zidentyfikowano łącznie około 751,2 tysiące prac naukowych związanych z tematyką SI. Każdego roku publikowano coraz więcej prac z tego obszaru.
  • Sztuczna inteligencja stanowi także ważny temat badań polskich naukowców. W latach 2010-2019 nasi badacze zajęli wysokie 6. miejsce w rankingu liczby prac związanych z SI
    w Unii Europejskiej oraz 18. w zestawieniu ogólnoświatowym.
  • Szczegółowe informacje na temat dekady rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie znajdują się w raporcie „Sztuczna inteligencja a sektor nauki i szkolnictwa wyższego. Przegląd dokumentów strategicznych i osiągnięć na świecie”, który dostępny jest w portalu RAD-on. Publikację przygotowali badacze z Laboratorium Analiz Statystycznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB), na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN).
sztuczna inteligencja
Źródło: OPI

Sztuczna inteligencja wspiera rozwój państw

Rolę sztucznej inteligencji dostrzegły także rządy większości państw. Opracowały one własne strategie rozwoju SI. Liderami są USA i Chiny, których technologia jest najbardziej zaawansowana. Dogonienie ich będzie bardzo trudne, dlatego mniejsze państwa skupiają się raczej na wzmocnieniu roli SI w krajowych specjalizacjach i do tego dostosowują programy studiów. Przykładowo, Norwegia kładzie nacisk na rozwój sztucznej inteligencji w przemyśle naftowym, Estonia w informatyzacji usług publicznych,  a Izrael planuje wdrażanie SI na wzór krajowych systemów cyberbezpieczeństwa, które uważane są za jedne z najlepszych.

Minister P CzarnekSztuczna inteligencja to szansa na rozwój społeczno-gospodarczy, a jednocześnie ogromne wyzwanie dla wielu sektorów, także dla nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo się cieszę, że jest to ważny temat zainteresowań badawczych polskich naukowców. W rankingu państw Unii Europejskiej znaleźliśmy się na szóstym miejscu pod względem liczby publikacji dotyczących SI.

 Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Głównym celem Polski w zakresie sztucznej inteligencji jest wejście do wąskiej grupy 20-25 państw budujących SI na świecie. Zawarte jest to w „Polityce Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, którą opracował międzyresortowy zespół ekspertów. Dokument zakłada kształcenie specjalistów SI, dostosowanie edukacji do nowych technologii oraz silniejsze wykorzystanie potencjału jednostek naukowych. Na realizację tych celów do 2023 r. rząd przeznaczył z różnych programów 700 mln złotych.

Polska szósta w UE

Do kluczowych czynników rozwoju SI należą wiedza i kompetencje, dane, finansowanie, infrastruktura, standardy techniczne i organizacyjne, kwestie etyczne, wymiar prawny oraz współpraca międzynarodowa.

Jarosław ProtasiewiczCieszę się, że dokument przyjęty przez polski rząd, kładzie duży nacisk na rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji. Polscy naukowcy w latach 2010-2019 znaleźli się na wysokim szóstym miejscu w rankingu państw Unii Europejskiej pod względem liczby publikacji związanych z SI. Warto podkreślić, że średnia dla UE 28 wynosi 7985. Natomiast, Polacy opublikowali ponad 11 tysięcy prac w analizowanym okresie.

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Niemal co roku w Polsce powstaje coraz więcej prac naukowych z zakresu SI. W 2019 r. opublikowano o ponad 725 publikacji więcej niż w 2010 r. Biorąc natomiast pod uwagę sumaryczną liczbę cytowań w analizowanym okresie, Polska (77 775 cytowań) uplasowała się na 8. miejscu w unijnym oraz na 23. w światowym rankingu. Natomiast kraje duże, jak np. Polska, gorzej wypadają w rankingu, jeżeli uwzględnimy wielkość populacji. Wskaźnik produktywności naukowej, biorący pod uwagę liczbę mieszkańców, faworyzuje małe państwa, takie jak Luksemburg czy Cypr, przeważnie zamykające unijny ranking sumarycznej liczby publikacji.

Produktywność polskich naukowców znacznie przewyższa niemieckich

 Marzena FeldyUwzględniając wielkość populacji oraz liczbę naukowców, Polska zajmuje niskie miejsce w europejskich rankingach produktywności. Warto jednak przyjrzeć się wskaźnikowi GERD (gross domestic expenditure on research and development), który informuje o krajowej kwocie brutto przeznaczonej na badania i prace rozwojowe. W Polsce na 1 mld dolarów GERD powstało 145 prac o tematyce SI, plasując nas w połowie unijnego zestawienia. Średnia dla UE wynosi 64. Porównując Polskę z naszym zachodnim sąsiadem, wypadamy zdecydowanie korzystniej. W Niemczech – państwie z drugim co do wielkości dorobkiem publikacyjnym z zakresu SI w Europie – na 1 mld dolarów GERD przypadły zaledwie 34 publikacje z zakresu sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że w 2017 roku Niemcy przeznaczyły prawie 100 miliardów euro na badania i prace rozwojowe, a mimo to zajęły ostatnie miejsce w unijnym rankingu produktywności uwzględniającym wydatki na B+R.

dr Marzena Feldy, kierownik Laboratorium Analiz Statystycznych w OPI PIB

W naszym raporcie zamieściliśmy także wyniki analizy związanej z tematyką prac z zakresu SI. Rezultaty są interesujące i widać pewne różnice pomiędzy naukowcami z Polski i z innych państw UE. Autorzy publikacji naukowych dotyczących SI w UE najczęściej poruszali tematykę związaną z algorytmem genetycznym (10 799 publikacji), przetwarzaniem obrazów (9 518 publikacji), eksploracją danych( 8 901 publikacji) oraz uczeniem głębokim (8 123 publikacje). Natomiast prace polskich naukowców były związane ze sztucznymi sieciami neuronowymi (895 publikacji), przetwarzaniem obrazu (również 895 publikacji), algorytmem genetycznym (723 publikacje) oraz eksploracją danych (600 publikacji).

dekada sztucznej inteligencji
Źródło: OPI

Polscy naukowcy najczęściej współpracują z ośrodkami z USA

Minister P CzarnekWyrażam swoje uznanie dla polskich badaczy, którzy zajmują się sztuczną inteligencją i podejmują współpracę międzynarodową w tym obszarze. To m.in. ich działania przybliża raport „Sztuczna inteligencja a sektor nauki i szkolnictwa wyższego. Przegląd dokumentów strategicznych i osiągnięć na świecie”. Zachęcam do lektury tej publikacji.

 Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

W latach 2010-2019 w Polsce opublikowano prawie 3 tysiące publikacji z zakresu SI we współpracy z badaczami z międzynarodowych ośrodków. Prawie jedna piąta współautorskich prac powstała wspólnie z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Znaczny odsetek takich publikacji zanotowano również w przypadku Kanady (14 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (11 proc.). Polskie prace, powstałe we współpracy z zagranicznymi naukowcami, stanowiły 26 proc. w całości ich dorobku publikacyjnego. Warto dodać, że jedna praca, stworzona w międzynarodowym współautorstwie, była cytowana 11 razy, czyli ponad dwa razy częściej niż publikacja autorstwa naukowców z wyłącznie polskich instytucji (5 razy).

Więcej informacji znajduje się w raporcie OPI PIB „Sztuczna inteligencja a sektor nauki i szkolnictwa wyższego. Przegląd dokumentów strategicznych i osiągnięć na świecie”. Publikacja została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Raport dostępny jest w portalu RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/analizy/strategieSI


Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Inventorum łączy naukę i biznes

Inventorum

Ponad 60 000 projektów w jednym miejscu

Platforma Inventorum została opracowana przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) w konsorcjum z Akademią Leona Koźmińskiego. Gwarantuje ona stały i bezpieczny dostęp do cyfrowych zasobów informacyjnych zarówno przedstawicielom świata nauki, jak i biznesu.

Inventorum pomaga lepiej rozpoznać potencjał i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie korzystania z wyników prac badawczych. Naukowcom z kolei platforma umożliwia znalezienie obszarów innowacyjności, które mogą być potencjalnie opłacalne dla zespołów badawczych. Dzięki Inventorum ośrodki naukowe zyskują możliwość znalezienia odpowiednich partnerów gospodarczych, którzy pomogą efektywnie skomercjalizować ich pracę, a także za pomocą platformy mogą ocenić potencjał intelektualny danego przedsiębiorstwa.

Liczba projektów dostępnych w Inventorum stale wzrasta. Obecnie jest ich już ponad 60 000. To cenne źródło informacji dla wszystkich badaczy, którzy chcą realizować projekty naukowe wychodzące naprzeciw potrzebom rozwoju gospodarczego. Inventorum ma usprawnić proces komercjalizacji wyników badań. Przedsiębiorcom natomiast nasze narzędzie umożliwia znalezienie wiarygodnego partnera, który pomoże im wdrożyć innowację, odpowiadającą na potrzeby rynku.

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Prawie 4600 instytucji naukowych

Inventorum to nowoczesne narzędzie, które za pomocą inteligentnych algorytmów, łączy naukowców z przemysłem i biznesem, to system, który proponuje użytkownikom najbardziej odpowiednie dla nich informacje. Platforma opracowana przez ekspertów OPI PIB wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania danych oraz uczenia maszynowego.

Inventorum zawiera rozbudowane informacje o projektach z różnych dziedzin, każdy zajedzie tutaj innowacje dotyczące organizacji, marketingu oraz produktów i procesów. W bazie dostępne są także dane o patentach, prawach ochronnych i konferencjach. W serwisie OPI PIB zarejestrowali się już naukowcy z prawie 4600 instytucji naukowych z całego świata. Inventorum dostępne jest w wersji polskiej i angielskiej a także umożliwia przeszukiwanie wielojęzycznych baz projektów i innowacji. Platforma to nowoczesne narzędzie wyszukiwania i prezentacji, które dostępne jest na smartfonach, tabletach i komputerach.

Platforma dostępna jest na stronie: www.inventorum.opi.org.pl


Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

NAVOICA – polska MOOC edukacji

Edukacja

Liczby mówią same za siebie. Wydaliśmy już ponad 12 500 zaświadczeń ukończenia kursu. Mamy ponad 30 000 zarejestrowanych użytkowników i wciąż ich przybywa. Polacy potrzebują dostępu do profesjonalnych, merytorycznych i opracowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Dzięki platformie NAVOICA każda osoba, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy też poziom wykształcenia, może całkowicie bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje. Warto także podkreślić, że o jakość merytoryczną kursów dbają pracownicy ponad 30 polskich uczelni i instytucji edukacyjnych. Staramy się, aby każdy znalazł kurs z dziedziny, która go interesuje. Nie ograniczamy się do jednego obszaru naukowego. NAVOICA jest narzędziem, które zapewnia dostęp do wiedzy z wielu dziedzin.

dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)

Zrealizowano blisko 150 edycji kursów

NAVOICA to platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), czyli szkolenia on-line otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników. Każda osoba, która chce wziąć udział w kursie, powinna jedynie zarejestrować się. Nie są wymagane żadne certyfikaty ani zaświadczenia.

NAVOICA oferuje szkolenia dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszerzać własną wiedzę. Materiały dostępne na platformie mogą być wykorzystane także przez uczniów, studentów i nauczycieli podczas kształcenia na odległość, co jest szczególnie cenne w trakcie pandemii COVID-19. Oferta kursów jest interdyscyplinarna i stale poszerzana. Od uruchomienia platformy zrealizowano już blisko 150 edycji szkoleń z wielu dziedzin. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby kursów, w których można uczestniczyć jedna osoba.

OPI PIB stale pracuje także nad poszerzeniem oferty, dlatego warto sprawdzać katalog kursów i obserwować platformę NAVOICA w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o nowościach w serwisie.

Zdecydowana większość kursów prowadzona jest w języku polskim, jednak dostępne są także kursy w języku angielskim, a nawet rosyjskim. Tematyka szkoleń dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, a także metodyki pisania prac dyplomowych. Każdy użytkownik znajdzie także w serwisie praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier, a także uzyska odpowiedź na pytanie, jak przekształcić projekt naukowy w pomysł na biznes.

Platforma nazwana na cześć pierwszej polskiej studentki

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca wyłącznie bezpłatne kursy on-line, opracowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Nazwa tego nowoczesnego narzędzia do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji pochodzi od imienia bohaterki popularnej legendy o Nawojce, która jest uznawana za pierwszą polską studentkę.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i rozwija to nowoczesne narzędzie edukacyjne pod względem technologicznym. OPI PIB jest operatorem platformy i dba o stały rozwój projektu, nadzoruje jakość metodyczną publikowanych kursów oraz podejmuje działania, dzięki którym tematyka szkoleń jest zróżnicowana i ciekawa. Operatorem merytorycznym platformy do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Warto dodać, że NAVOICA jest wspierana instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Platforma dostępna jest na stronie www.navoica.pl

 

Navioca

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych. Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.


Źródło: OPI

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF