...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

YouTube Works – przedłużenie zgłoszeń do 19 września

YouTube-Works

YouTube Works Awards to konkurs organizowany przez Google w partnerstwie z Kantarem – wyłoni on najefektywniejsze i najbardziej kreatywne polskie kampanie na platformie YouTube wyświetlane od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Do udziału zaproszone są agencje marketingowe, mediowe, kreatywne, a także marketerzy i niezależni twórcy, w tym youtuberzy. 

 

Udział w konkursie jest bezpłatny, a prosty formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konkursu: https://yt.be/workspl


Źródło: YouTube Works

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wpływ podatku cyfrowego na prowadzenie kampanii reklamowych – Analiza

podatek cyfrowy

Na początku roku przez Polskę przetoczyła się dyskusja na temat podatku od przychodów, jakim polski rząd zamierza obciążyć media oraz gigantów technologicznych. Choć nie jest to wprost 1:1 regulacja, jaką wprowadzają inne kraje europejskie, warto przyjrzeć się jak podatek cyfrowy wpływa na prowadzenie działań reklamowych w krajach, w których już on funkcjonuje.

Wpływ podatku na koszty kampanii reklamowych na poszczególnych rynkach

Podatek cyfrowy ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego oraz uzyskanie od globalnych gigantów opłat od przychodów uzyskanych w danym kraju. Jego koszty w ostatecznym rozrachunku często ponoszą nie tylko światowe firmy technologiczne, ale także reklamodawcy.

Google w krajach, w których wprowadzono podatek cyfrowy, fragment lub całość obciążenia przenosi na klientów. Dla przykładu: w Turcji wprowadzono podatek cyfrowy w wysokości 7,5%, Google w związku z tym nalicza na klientów 5% stawki na poczet podatku.

 • Austria – podatek 5%, Google nalicza 5% od 01.11.2020
 • Turcja – podatek 7,5%, Google nalicza 5% od 01.11.2020
 • Wielka Brytania – podatek 2%, Google nalicza 2% od 01.11.2020
 • Francja – podatek 3%, Google planuje naliczać 2% od 01.05.2021
 • Hiszpania – podatek 3%, Google planuje naliczać 2% od 01.05.2021

Tym samym podatek wpływa bezpośrednio na koszty kampanii reklamowej. Do każdego Euro kosztu kampanii doliczany jest podatek właściwy dla danego kraju. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Google.

Symulacja wpływu podatku na koszt kampanii

Założenia:
Kraj: Turcja z obowiązującym 7,5 proc. podatkiem cyfrowym (5 proc. nalicza Google)
Budżet kampanii: 1000 Euro
Koszt kampanii z podatkiem: 1050 Euro
Dotychczasowy ROAS kampanii: 500%
Marża klienta: 30%

porównanie kosztów tabela
Źródło: Michał Smajek; PromoTraffic

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków kampanii, podatek zdecydowanie wpływa na rentowność prowadzonej kampanii reklamowej.

Krótkookresowo – jest to więc czynnik negatywny, który odbija się na kondycji finansowej prowadzonego biznesu, a tym samym wpływa na strategię prowadzonych działań.

Możliwe scenariusze działania i rola agencji

Działania w perspektywie krótkookresowej

Sam moment wprowadzenia dodatkowej opłaty (podatku) jest równoznaczny ze zwiększeniem kosztu każdego kliknięcia w reklamę. Prowadzona kampania z dnia na dzień “podrożeje” więc o % podatku.

Moment ten wymaga szczególnej uwagi ze strony Specjalisty prowadzącego kampanię reklamową. Może on podjąć dwa działania:

1. Obniżyć stawki o analogiczny %, co zapewni utrzymanie kosztu kliknięcia na dotychczasowym poziomie.

Plusem tego rozwiązania jest utrzymanie dotychczasowego poziomu kosztów. Niestety, to jedyna zaleta tego rozwiązania, w dodatku niewykluczone, że pozorna.

Dlaczego? Ponieważ w efekcie obniżenia stawek CPC (z dodanym podatkiem – utrzymanie ich na niezmienionym poziomie) możemy spodziewać się:

 • mniejszego ruchu na stronie (mniej kliknięć, wynikający z gorszych pozycji reklam),
 • utraty pozycji lub wyświetleń na najbardziej konkurencyjne słowa kluczowe,
 • zmniejszenia udziałów w wyświetleniach (oddanie pozycji konkurencji),
 • obniżenia wyniku jakości na koncie reklamowym, co skutkuje wyższymi stawkami w przyszłości,
 • zmniejszenia przychodów (mniejszy ruch na stronie).

2. Utrzymać dotychczasowe stawki, co spowoduje obniżenie rentowności kampanii.

Naturalnym minusem tego rozwiązania jest podwyższenie kosztów kampanii, a tym samym pogorszenie jej rentowności. Plusy natomiast, to brak zagrożeń opisanych powyżej.

Jako wiceprezes zarządu agencji digitalowej, prowadzącej międzynarodowe kampanie, mogę stwierdzić, że obie opcje mają swoje plusy i minusy. Tak naprawdę specjaliści powinni podejmować działania, które będą połączeniem tych strategii. Wiele zależy od rynku, branży, specyfiki konkretnego przypadku. Rolą specjalisty prowadzącego kampanię jest zminimalizować straty, a może to zrobić poprzez monitorowanie kampanii i dostosowywanie jej do reakcji konkurencji. W PromoTraffic prowadzimy kampanie reklamowe dla naszych klientów na ponad dwudziestu rynkach, także na takich, w których już wprowadzono podatek cyfrowy. Wciąż wdrażamy i testujemy strategie, które mają za zadanie optymalizować koszty.

Oczywiście, powyższe rozwiązania i strategie dotyczą przede wszystkim kampanii w Google, które prowadzone w modelu aukcyjnym pozwolą na zastosowanie odpowiednich strategii.

Działania w perspektywie długookresowej

W dłuższej perspektywie czasu – tj. co najmniej kilku miesięcy od wprowadzenia dodatkowych opłat – powinien zadziałać mechanizm wolnego rynku. Konkurencja jest wysoka, a co za tym idzie, każdy reklamodawca dysponuje określoną marżą, z której finansuje działania reklamowe.

Dla wielu nowe stawki będą zbyt wysokie, inni przesuną swoje budżety w kierunku bardziej rentownych kanałów marketingowych czy kategorii produktowych. Jeszcze inni podniosą ceny produktów, aby zamortyzować wyższe opłaty.

W efekcie rynek znajdzie nowy punkt równowagi. Możliwe scenariusze:

 1. Stawki CPC wrócą do poprzednich wartości, ponieważ część reklamodawców wycofa się z aukcji lub w tych aukcjach zaproponuje niższe stawki,
 2. Konkurenci podniosą ceny, by zamortyzować podwyżkę.

Oba przypadki oczywiście determinują inną reakcję i dostosowanie strategii. Ale znowu – podobnie jak w krótkiej perspektywie – moim zdaniem kluczowe jest systematyczne monitorowanie kampanii, jej najważniejszych wskaźników oraz działań konkurencji.

Podatek cyfrowy wkracza do kolejnych krajów

Podatek cyfrowy
Źródło: Michał Smajek; PromoTraffic

W ostatnich latach kolejne europejskie kraje decydują się na wprowadzenie podatków cyfrowych – czyli opłat od przychodów, uzyskanych przez firmy prowadzące rozmaite formy zarobkowej działalności internetowej w danych krajach. Także – od sprzedaży reklam online, co z kolei – jak mieliśmy okazje zaobserwować, prowadząc kampanie w PromoTraffic – w pośredni sposób uderza w kieszenie reklamodawców. Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje na temat tego, jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach.

Podatek ten dotyczy szczególnie gigantów technologicznych znanych jako GAFA – od nazw firm Google, Amazon, Facebook oraz Apple. W większości krajów podatkiem obciążane są bowiem firmy o określonym progu przychodów – zarówno globalnych, jak i na rynku państwa, wprowadzającego opłaty. Oznacza to, że podatek cyfrowy dotyczy głównie największych graczy technologicznych, takich jak Google czy Facebook właśnie.

Jednym z najczęściej przywoływanych przykładów podatku cyfrowego jest ten funkcjonujący od 2020 r. we Francji. Wynosi on 3 proc. i dotyczy międzynarodowych koncernów technologicznych z globalnymi przychodami z opodatkowanych usług przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji powyżej 25 mln rocznie. Jego pobieranie zostało chwilowo zawieszone ze względu na toczące się pod egidą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) negocjacje mające wypracować model globalnego podatku cyfrowego. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem – i decyzją o rozpoczęciu pobierania podatku.

Podobne regulacje wprowadziła Hiszpania. W 2021 roku zaczął obowiązywać podatek od usług internetowych, wynoszący 3% przychodów na hiszpańskim rynku. Podobnie jak we Francji, objął on firmy o globalnych dochodach powyżej 750 milionów euro – ale próg dochodu w Hiszpanii wynosi 3 miliony euro. Podatkiem obłożone są m.in. sprzedaż reklam, danych użytkowników oraz z pośredniczenia handlem. Warto podkreślić, że spod podatku wyłączone są m.in. platformy streamingowe oraz obracanie danymi dla celów wewnętrznych (o ile nie są to cele marketingowe).

3% stawka podatku obowiązuje obecnie także we Włoszech. Od 2020 roku opłaty naliczane są firmom, które posiadają dochody globalne rzędu minimum 750 milionów euro, a na rynku włoskim w ciągu roku zarobią minimum 5,5 miliona euro.

W kwietniu 2020 roku podatek od usług cyfrowych został wprowadzony także w Wielkiej Brytanii. Objął on firmy o przychodach globalnych wyższych niż 500 milionów funtów, a na rynku brytyjskim – powyżej 25 milionów funtów. Nowy podatek dotknął przede wszystkim platformy społecznościowe, serwisy handlowe i wyszukiwarki internetowe.

Znacznie wyższe stawki obowiązują w Austrii (5%) oraz w Czechach (7%). Podatek w Austrii pobierany jest od 2020 od firm, których światowy dochód jest wyższy niż 750 milionów euro, lokalny przekracza 25 milionów euro. W przypadku Czech w 2019 roku uchwalono podatek cyfrowy wynoszący 7% skonsolidowanego przychodu, jeśli przychód całościowy grupy kapitałowej, do której należy podmiot, przekracza 750 milionów euro w ciągu roku, a na usługach cyfrowych na rynku czeskim zarabiają nie mniej niż 50 milionów koron czeskich. W Czechach opodatkowano usługę prowadzenia profilowanych kampanii reklamowych, obrót danymi użytkowników oraz wykorzystywanie wielostronnego cyfrowego interfejsu.

Podatek od usług cyfrowych wprowadzono także w marcu 2020 roku w Turcji. Jego stawka wynosi 7,5% – i jest pobierana od przychodów, których źródłem są wybrane usługi cyfrowe dostarczane konsumentom przebywającym w Turcji. Opłata dotyczy przedsiębiorstw, których globalny, skonsolidowany dochód wynosi minimum 750 milionów euro, a przychód w Turcji – 20 milionów lir (czyli: około 3 miliony euro). Podatek dotyczy między innymi usług reklamowych online, ale obejmuje także platformy sprzedające treści cyfrowe, audiowizualne i usługi (czyli na przykład gry komputerowe).

Więcej informacji na stronie: https://promotraffic.pl/


Autor: Michał Smajek

Michał Smajek

Michał Smajek z branżą jest związany od 2001 roku. Doświadczenie zdobywał w firmach AMS i Grupa Radiowa Agory oraz Semahead. Michał jest wiceprezesem zarządu oraz pełnił obowiązki Client Service Directora, a obecnie w roli Head of SEO wspiera rozwój usługi SEO w PromoTraffic. W wolnych chwilach chętnie czyta, gra w siatkówkę lub biega, podróżuje i zwiedza, spędza czas z rodziną – mimo starań, nie wymyślił jeszcze, jak wykonywać wszystkie te aktywności jednocześnie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kampanie reklamowe w grach

Monte Cup

Możemy wyróżnić dwie główne drogi wykorzystywania gier do celów reklamowych – advergaming oraz in-game advertising. Ta pierwsza mówi o tworzeniu gry od podstaw w celach marketingowych, przez co kreacja sama w sobie jest reklamą danego produktu, marki lub usługi. Przykładem takiej aktywności może być przeglądarkowa gra sygnowana marką Old Spice, która w 2018 roku wspomagała kampanię “Wejdź na zapachnisty level” skierowaną do graczy.

Jednak historia takich działań jest znacznie starsza i już w połowie lat osiemdziesiątych marka Coca-Cola wykorzystała do swoich potrzeb grę Space Invaders i wspólnie z Atari, stworzyła wariację tej produkcji o nazwie Pepsi Invaders. Gra została wyprodukowana w nakładzie zaledwie 125 egzemplarzy i rozdana pracownikom Coca-Coli na konferencji sprzedażowej w Atlancie.

Druga, zdecydowanie częściej wykorzystywana strategia, to in-game advertising. Polega na osadzaniu treści reklamowych w istniejących grach, a pole do popisu jest dość szerokie. Sposób ten może być powszechnym sprzedaniem przestrzeni reklamowej w celu wyświetlania reklamy, lecz może ona również przybierać bardziej angażujące oblicza. Przykładem mogą być produkcje Triple-A, w których coraz częściej możemy zobaczyć product placement danej marki, na wzór chociażby filmów z dużego ekranu. Przykłady? W hitowym Death Stranding główny bohater często pojawia się w ręce z puszką napoju Monster, w grze Need For Speed: Most Wanted gracz korzysta z oleju Castrol Syntec, natomiast aby ukończyć tytuł Alan Wake musimy korzystać z baterii Duracel, aby sukcesywnie zasilać latarkę dzierżoną przez protagonistę.

Zjawisko nie jest obce również grom sieciowym. Niedawno polska marka odzieżowa MISBHV, jako pierwszy brand ze świata rzeczywistego, pojawił się w grze GTA V – zarówno na ubraniach niektórych bohaterów wątku fabularnego, jak i jako wirtualne dobro dla graczy. Ponadto w ostatnich latach marka Nike wielokrotnie gościła w grze Fortnite, a swój debiut zaliczyła głośną kampanią promującą linię odzieżową Nike Jordan.

Czy aktywacje reklamowe wokół gier mogą być skuteczne? Zdecydowanie tak, jeśli weźmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój i przemiany wewnątrz społeczności graczy. Grupa graczy stale rośnie, a wraz z nią wzrasta również średnia wieku przeciętnego gracza, przy równoczesnym zacieraniu się dysproporcji podziału płciowego. Otrzymujemy więc możliwość przygotowania odpowiedniej kampani marketingowej bezpośrednio w grze lub wykorzystując jej narzędzia. Mówiąc też kolokwialnie, fajnie jest mówić do graczy ich językiem, a jeszcze lepiej pojawić się tam, gdzie są – czyli w grze.

O wadze implementacji treści reklamowych wewnątrz gry zdaje sobie sprawę agencja gamingowa Fantasyexpo, która od lat w swoich kampaniach reklamowych korzysta z różnych wariacji tego rozwiązania. Warto tutaj dodać, że takich przypadków na rynku jest mało, a współpraca tego typu wymaga bardzo dobrej znajomości rynku gier, mechaniki działania oraz relacji i zrozumienia społeczności.

W roku 2020, promując wydarzenie Monte Snack #BRB Cup, które marka popularnej przekąski zorganizowała dla polskiej społeczności League of legends, komunikat o zapisach pojawił się bezpośrednio w kliencie gry. Dzięki temu informacja trafiła bezpośrednio do osób z oczekiwanego targetu. Taki rodzaj aktywności poskutkował rekordowym zainteresowaniem rozgrywek, do których łącznie zapisało się ponad 10.000 graczy.

Monte Cup
Źródło: Fantasyexpo

Podobne działania przygotowano także dla PLAY Polskiej Ligi Mobilnej – pierwszej w Polsce dedykowanej platformie dla graczy mobilnych. W tym przypadku również informacja o turnieju, pojawiła się w jej menu głównym gry. Mowa tutaj o Brawl Stars, czyli ogromnym tytule mobilnym znanym milionom graczy na całym świecie. Efekt przyniósł podobne skutki co w przypadku League of Legends. Na podobne aktywności agencja zdecydowała się w poprzednich latach promując między innymi Polską Ligę Esportową czy platformę FantasyExpo Challenge.

Brawl stars
Źródło: Fantasyexpo

Na szczególną uwagę zasługuje akcja “KFC na mapach CS:GO”. Kampania została przeprowadzona dwukrotnie – druga edycja wyróżniona srebrną statuetką w konkursie MIXX Awards 2020 za innowacyjne podejście do komunikacji marki w kategorii Gry/Esport, zaś pierwsza odsłona kampanii zajęła drugie miejsce w plebiscycie Polish Esport Awards.

Wyróżnienie w plebiscycie okazało się szczególnie ważne, ponieważ osoby z głównego targetu kampani, same wybrały ją jako jedną z najlepszych akcji w całym roku. Aktywacja polegała na wykorzystaniu środowiska jednej z najpopularniejszych gier na świecie – Counter-Strike: Global Offensive, wewnątrz której na doskonale znanych graczom mapach, zaimplementowano podprogowe graffiti z kodami rabatowymi oraz hasłami reklamowymi nawiązujących do marki KFC. Gracze niejednokrotnie stawali przed dylematem czy w grze zdobywać fragi, czyli punkty, czy też może poszukiwać kodów uprawniających do zniżki w restauracjach. Ponadto na potrzeby akcji przygotowano kubełek gamera, który w czasie trwania rozgrywek zamawiany był średnio co 4 minuty. Dotarcie do graczy ponad dwukrotnie przebiło cel założony przez klienta.

Reklama w grze
Źródło: Fantasyexpo

Operując kolejnym przykładem implementacji marek w grze jest realizacja wyścigów simracingowych w grze Assetto Corsa dla platformy nSport+. Doskonale odwzorowane tory znane kibicom motorsportu są wprost idealne do brandingu, bardzo zbliżonego do tego, który oglądamy w tradycyjnych wyścigach. Dodatkowe możliwości malowania samochodów dają szansę zaistnienia markom, które sponsorują zawodników. Z tej metody skorzystała telewizja Canal+, która w czasie pierwszego lockdownu w 2020 roku, zdecydowała się na uzupełnienie wiosennej ramówki sportem elektronicznym, wypełniając lukę po wstrzymanych całkowicie dyscyplinach sportowych.

Racing game
Źródło: Fantasyexpo

Fantasyexpo może się również pochwalić współpracą z Epic Games, której owocem był romans muzyki z grą Fortnite. W jednej z aktualizacji w grze pojawiły się samochody z możliwością słuchania w nich radia. W polskiej wersji językowej w rolę “DJ-a Bitboxxxa”, czyli osoby prowadzącej audycję radiową, wcielili się Żabson oraz Borixon i użyczyli swojego głosu, nagrywając kwestie pojawiające się między piosenkami. Raperzy uznawani są za tuzy polskiego rapu, przy czym Borixon od lat jest częścią grupy Chillwagon.

Na wskazanych wyżej przykładach widzimy idealne możliwości umieszczenia dowolnego komunikatu w grach, w czym agencja gamingowa Fantasyexpo ma doświadczenie zgromadzone na przestrzeni ostatnich lat. Warto tutaj dodać, że przedstawiciele agencji Fantasyexpo, żyjąc w totalnej symbiozie z rynkiem gamingowym, posiadają potrzebne kompetencje i relacje by wiedzieć kto w co gra, kiedy i dlaczego kocha gry w które gra.

Dzięki totalnemu zrozumieniu rynku, komunikacji na linii – marka – odbiorca gamingowy – sprzedaż, możemy zaproponować klientom rozwiązania nieszablonowe. Rozwiązania, które wykazują wielkie zrozumienie marek do gamingu i szacunku do grupy, z którą się komunikują. A dzięki 8 letniemu doświadczeniu w branży, wielu nagrodach i relacjach wypracowanych podczas tysięcy projektów – wiemy, że jesteśmy najlepszym wyborem by pomagać markom komunikować się z gamerami, którymi sami jesteśmy. Dlatego naszym hasłem jest First choice in gaming.
Kamil Górecki, Co-Founder Fantasyexpo


Źródło: Fantasyexpo 

 

Pełna energii i zapału manager marketingu z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w wielu branżach. Absolwentka WSB o specjalizacji Media masowe i komunikacja. Z sukcesami planuje i realizuje komunikację marek w obszarze esportu oraz gamingu i nie tylko. Skutecznie potrafi łączyć kanały i narzędzia komunikacji, by efektywnie i efektownie realizować cele projektów.

Justyna Oracz

Niekonwencjonalne rozwiązanie w komunikacji marketingowej łączące emisję digital audio z reklamą digital display

kobieta w słuchawkach

Pierwsza tego typu kampania została przygotowana latem br. na zlecenie Polsat Media i dotyczyła nowej oferty jednej z największych sieci GSM w Polsce. Jej celem było zwiększenie zainteresowania potencjalnych nabywców smartphonem Samsung Galaxy. Emisja 15-sekundowych spotów audio była jednym z elementów kampanii. Nowością było tu unikalne połączenie przekazu reklamowego w formie spotów digital audio oraz retargetowanej klikalnej planszy digital display.

Grupę docelową stanowili słuchacze, którzy mieli kontakt z reklamą audio i właśnie im wyemitowano spersonalizowaną kampanię display. Dzięki szeroko zakrojonej akcji przekaz reklamowy wyemitowany został przez Sieć Digital AUDIOads ponad 330 tys. razy, a wskaźnik LTR (czyli odsetek wysłuchanych do końca spotów) osiągnął poziom ponad 90%. Emisje realizowano na największych radiowych platformach internetowych: open fm, TOK FM, TUBA FM, RADIOZet, RMF FM oraz na serwisie streamingowym Spotify.

Połączenie reklamy audio w Internecie z nowymi możliwościami docierania do grup docelowych i targetowania powoduje, że jest to stosunkowo nowe podejście do znanych już strategii, stosowanych przez reklamodawców.

Kolejne kampanie zrealizowaliśmy dla reklamodawców z branży retail i obecnie coraz chętniej nasi klienci decydują się na to ciekawe rozwiązanie, będące komplementarnym do tradycyjnej już formy reklamy digital display.

Paulina Kołak, Clients Relations Supervisor w MOVIads

Po wprowadzeniu ograniczeń spowodowanych pandemią w połowie marca konsumpcja Internetu wyraźnie wzrosła. Reklamodawcy coraz większy nacisk zaczęli kłaść na sprzedaż online oraz na reklamę w Internecie, co można zobaczyć po 4,5% wzroście wydatków na reklamę online w marcu, który był najsłabszym miesiącem w tym roku, w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym¹.

¹ Źródło: Rynek reklamowy w Polsce, Publicis Groupe / Media.


Źródło: Informacja prasowa MOVIads

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Tak zwycięża się w digitalu. Nagrody IAB MIXX Awards rozdane!

IAB MIXX Awards 2020

Najczęściej nagradzanymi kampaniami w konkursie IAB MIXX Awards 2020 były: „T-raperzy znad Wisły – Antysmog song” dla marki OLX oraz „Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce” dla innogy Polska (innogy go!). Zdobyły one po trzy statuetki.

Tegoroczna Gala IAB MIXX Awards nie odbyła się w tradycyjnym wydaniu, lecz przeniosła się do internetu. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników, które jest naszym priorytetem, dlatego decyzja dotycząca przeprowadzenia transmisji online rozdania nagród była jedynym właściwym krokiem w obecnej sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że uderzenie kryzysu nie ominęło całego ekosystemu reklamowego, dlatego tym bardziej doceniamy każde zgłoszenie w tegorocznej edycji IAB MIXX Awards. W tak trudnym dla wszystkich momencie chcemy szczególnie docenić firmy, które wciąż mają wiele do powiedzenia i zaoferowania oraz pokazują, że relacja z konsumentami to zobowiązanie zarówno na dobre, jak i złe czasy.

Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska

O złote, srebrne i brązowe statuetki IAB MIXX Awards 2020 zawalczyły 43 kampanie reklamowe, które otrzymały łącznie 56 nominacji w 15 kategoriach konkursowych. IAB MIXX Awards kierowany był zarówno do agencji, domów mediowych jak i reklamodawców, niezależnie od wielkości organizacji czy budżetu kampanii. Warunkiem wzięcia udziału było zrealizowanie projektu wykorzystującego przynajmniej jeden kanał digital.

Nagrody za dokonania

Podczas tegorocznych IAB MIXX Awards przyznano także pięć nagród specjalnych za dokonania. Agencją Roku zostało GONG, Domem Mediowym Roku – MullenLowe MediaHub, natomiast Reklamodawcą Roku – ING Bank Śląski. Człowiekiem Roku została Izabela Albrychiewicz (CEO GroupM), a CEO Gemius Marcin Pery otrzymał Nagrodę Specjalną IAB Polska za całokształt dokonań.

W tym roku zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę specjalną za całokształt dokonań CEO Gemius Marcinowi Pery. Nagroda jest uhonorowaniem Jego dotychczasowego dorobku oraz ponadprzeciętnych zasług dla branży badawczej. Człowiekiem Roku została CEO GroupM Izabela Albrychiewicz, która jest wybitną postacią branży reklamowej, od 20 lat odnoszącą sukcesy zarówno na polskim rynku, jak i międzynarodowym.

Włodzimierz Schmidt

Pełna lista nagrodzonych kampanii w IAB MIXX Awards 2020 

 

NAGRODA NAZWA KAMPANII KLIENT (MARKA) ZGŁASZAJĄCY I WSPÓŁZGŁASZAJĄCY
Best Use of Social Media
WYRÓŻNIENIE Jalapeno Challenge McDonald’s Isobar Polska, OMD
WYRÓŻNIENIE T-raperzy znad Wisły – Antysmog song OLX 23HEROES, F25, OLX
BRĄZ „Żeby nie kusiło. Zostań w domu.” Porsche Polska Porsche Polska PHD, DDB Warszawa
SREBRO Człowiek, który na wszystkim oszczędzał ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub
 

Brand Awareness and Positioning

WYRÓŻNIENIE Tym, którzy… Grupa Maspex (Tymbark) Grupa Maspex
BRĄZ T-raperzy znad Wisły – Antysmog song OLX 23HEROES, F25, OLX
BRĄZ Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata BNP Paribas Bank Polska Publicis, Havas Media (Havas Media Group), Sales&More, Point of View, Feeders Agency
SREBRO Dzień bez parawanu Kompania Piwowarska (Tyskie) GONG, Kompania Piwowarska, Sputnik  Studio, Zenith, Tailor Made PR
SREBRO Hulaj z głową ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub
 

Commerce

WYRÓŻNIENIE Jak kampanią w światowy dzień zwierząt podnieść sprzedaż o ponad 55% jedzenia dla zwierząt największych marek? MARS POLSKA (Pedigree i Whiskas) LVL UP MEDIA, Mars Polska, MediaCom Warszawa, BBDO, Bluecloud Interactive
BRĄZ Omnichannelowa aplikacja mobilna Multikina Multikino Infinity Group
 

Content Marketing

WYRÓŻNIENIE Łomża Swoją Drogą Van Pur (Łomża) Lulu Production, MediaCom Warszawa
BRĄZ Moje miejsce zawsze z Legią Grupa Żywiec (Królewskie) Twin, Just, Starcom
BRĄZ T-raperzy znad Wisły – Antysmog song OLX 23HEROES, F25, OLX
ZŁOTO Hulaj z głową ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub
 

Cross Media Integration

WYRÓŻNIENIE Moje miejsce zawsze z Legią Grupa Żywiec (Królewskie) Twin, Just, Starcom
BRĄZ Kampania proekologiczna „Czy potrzebujemy aż petycji od naszych dzieci?” ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub, Brain
SREBRO Bank zielonych zmian BNP Paribas Bank Polska Publicis, Havas Media (Havas Media Group), Sales&More, Point of View, VMLY&R Poland, Feeders Agency
SREBRO Tym, którzy… Grupa Maspex (Tymbark) Grupa Maspex
 

Data Driven & Precision Marketing

WYRÓŻNIENIE Jak dane własne PKO Banku Polskiego pozwoliły osiągnąć czterocyfrowy ROI? PKO Bank Polski (Miniratka) Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski
WYRÓŻNIENIE Zbliża się koniec ważności ubezpieczenia komunikacyjnego? PKO Bank Polski ma dla Ciebie ofertę! PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia Komunikacyjne) Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski
BRĄZ AUDIOBOOKI OD BP BP Mindshare Polska, Justtag Group, mSpark
SREBRO Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce innogy Polska (innogy go!) Cube Group, Agencja Warszawa
 

Games & eSport

WYRÓŻNIENIE Kobieca liga esportowa jako innowacyjny touchpoint w walce z hejtem! The Coca-Cola Company (Sprite) MediaCom Warszawa , ESL GAMING POLSKA 
WYRÓŻNIENIE Play Polska Liga Mobilna – Zapłać z Play w sklepie Wargaming Play MediaCom Warszawa, Fantasyexpo
BRĄZ Ghost Recon Breakpoint – Użyj i Ożyj Ubisoft GONG, Mindshare Polska
SREBRO KFC na mapach CS:GO 2 AmRest (KFC) Fantasyexpo
 

Innovation & Smart Solution

WYRÓŻNIENIE Display Chat Bot Atopik Polska Open Mobi
WYRÓŻNIENIE KITT 2020 MASTERCARD (Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) Isobar Polska, Mastercard, Carat Polska
WYRÓŻNIENIE Shake to Play Play (Aplikacja Play24) Plej, Play, MediaCom Warszawa
BRĄZ Dwie Arety BNP Paribas Bank Polska Feeders Agency
BRĄZ Odcięci od świąt Stowarzyszenie mali bracia Ubogich OLX, BBDO
 

Launch

WYRÓŻNIENIE Karnet Wszystkomający do CityFit CityFit CityFit
WYRÓŻNIENIE Wkręć się w zoodle i pożegnaj nudę w kuchni! Philips Carat Polska
WYRÓŻNIENIE Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce innogy Polska (innogy go!) Agencja Warszawa, Innogy Polska, Cube Group
 

Limited Budget

WYRÓŻNIENIE BLACK FRIDAY Decathlon Polska Przestrzeń, MullenLowe MediaHub
WYRÓŻNIENIE Trzy billboardy za Sieradzem naTemat.pl naTemat.pl
BRĄZ Korona Polskich Skałek Decathlon Polska (Simond by Decathlon) Neon Shake, MullenLowe MediaHub
ZŁOTO RANO ZEBRANO i wyborczy #bazarek na Twitterze Rano Zebrano Agencja Warszawa
 

Offline Digitizing

WYRÓŻNIENIE Mural dla służby zdrowia naTemat.pl naTemat.pl
WYRÓŻNIENIE Trzy billboardy za Sieradzem naTemat.pl naTemat.pl
BRĄZ Dzień bez parawanu Kompania Piwowarska (Tyskie) GONG, Kompania Piwowarska, Sputnik Studio, Zenith, Tailor Made PR
BRĄZ Symulakra – Rzeźba tworzona przez siły miasta Screen Network Screen Network, panGenerator
 

Online Marketing with Influencer

WYRÓŻNIENIE Kiedy znika brud, pojawiają się pomysły. Reckitt Benckiser (Cillit Bang) Chromatique Creative Agency
WYRÓŻNIENIE KITT 2020 MASTERCARD (Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) Isobar Polska, Mastercard
ZŁOTO #ZdalniDoPomocy ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub
 

Performance Marketing

WYRÓŻNIENIE 365 Dni Testów Renault Renault Polska OMD
WYRÓŻNIENIE Jak dane własne PKO Banku Polskiego pozwoliły osiągnąć czterocyfrowy ROI? PKO Bank Polski (Miniratka) Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski
WYRÓŻNIENIE “Tailor-made” oferty z eSky eSky.pl eSky.pl
BRĄZ Wypożycz elektrycznego! – pierwszy w pełni elektryczny car sharing w Polsce innogy Polska (innogy go!) Cube Group, Agencja Warszawa
SREBRO Zbliża się koniec ważności ubezpieczenia komunikacyjnego? PKO Bank Polski ma dla Ciebie ofertę! PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia Komunikacyjne) Havas Media (Havas Media Group), PKO Bank Polski
 

Public Service, non-profit campaign & CSR

WYRÓŻNIENIE Bez jaj OLX OLX
BRĄZ Zmieniajmy na dobre Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali Publicis
SREBRO Dzień na U Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie PHD, DDB Warszawa, Garden of Words, Avon Cosmetics Polska
ZŁOTO Graj i pomagaj z #PajacykBezPrzerwy Polska Akcja Humanitarna (Program dożywiania dzieci Pajacyk) Polska Akcja Humanitarna, Kwadratowa Masakra,  Craftserve 
 

UX

BRĄZ Shake to Play Play (Aplikacja Play24) Plej, Play, MediaCom Warszawa
BEST IN SHOW
Hulaj z głową ING Bank Śląski GONG, ING Bank Śląski, MullenLowe MediaHub

Więcej informacji: www.mixx-awards.pl

Wydarzenie jest co roku organizowane przez IAB Polska.

Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że za udział w nim posiadacze certyfikatów DIMAQ otrzymują punkty recertyfikacyjne.

Sponsor Gali: WP 25 lat
Sponsorzy wspierający: TVP, Havas Media Group, DIMAQ
Współpraca: Newspoint
Organizator: IAB Polska
Oficjalny audytor: PwC
Partner prawny: Traple. Konarski Podrecki i Wspólnicy


Źródło: IAB Polska

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak Covid-19 wpłynął na kampanie reklamowe na YouTube?

youtube

O ile modele ekonometryczne pozwalające na długofalowe zbadanie wpływu konkretnych działań na sprzedaż wymagają nieco więcej czasu (potrzebny na zebranie wiarygodnych danych), o tyle analizując aktualny odbiór naszych działań możemy posiłkować się analizą wyników mediowych. Co należy wziąć pod uwagę?

Jednym z głównych kryteriów oceny kampanii na YT jest tzw. „współczynnik obejrzeń” – z którego wynika, ile wyświetleń reklamy przełożyło się na jej „pełne obejrzenie”. W tym miejscu wypada przypomnieć, co YT traktuje jako pełne obejrzenie reklamy. Są to: obejrzenie reklamy powyżej 30 sekund (dla reklamy trwającej dłużej niż 30 sekund), pełne obejrzenie reklamy krótszej (w tym tak tzw. prerolli), kliknięcie w link do strony docelowej.

W ciągu ostatnich kilku lat współczynnik urósł z poziomu 20% w 2014 do blisko 50% obecnie. Jest wiele interpretacji tej zmiany. Dla niektórych wzrost jest czynnikiem pozytywnym związanym z większą świadomością wyboru, którą reklamę chcemy obejrzeć, a której nie. Część osób wskazuje większy udział prerolli, gdzie współczynnik obejrzeń siłą rzeczy jest bliski 100%. Jeszcze inni podnoszą kwestię uruchamiania kolejnych filmów video na YT w trybie autoplay i emisję reklam także przed tymi filmami, co w odczuciu niektórych zwiększa szansę na wyświetlenie reklam, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy obecni przy ekranie. Jest to istotne zwłaszcza, gdy zdecydowana większość filmów oglądanych na YT to muzyka, która towarzyszy nam, gdy koncentrujemy się na innych zadaniach. Wreszcie rosnący udział użytkowników z adblockami, czyli osób, które prawdopodobnie pomijają reklamy, obniżając w ten sposób analizowany współczynnik – nie są one brane pod uwagę w tych statystykach.

Który z tych argumentów jest prawdziwy? Trudno definitywnie to stwierdzić, pewnie po części każdy. Jednak faktem jest, że Google wprowadził szereg rozwiązań, które mają wpływ na obejrzenia:

 •  dostosowanie reklam do ekosystemu YT (np. sugerowanie pominięcia reklamy, jeśli odbiorca nie jest zainteresowany)
 •  wprowadzenie autoplay ze strony Google
 •  wprowadzenie podwójnych prerolli
 •  zwiększenie sumarycznej liczby slotów reklamowych w trakcie filmów

To wszystko sprawia, że za rok 2019 YouTube zanotował przychód z reklam na poziomie 15,15 mld USD w skali globalnej. Czy zatem trwająca epidemia Covid-19 oraz zmiana pracy na tryb zdalny wpłynęły na to, jak odbieramy reklamy? Czy stały się one mniej, czy bardziej widoczne? Zestawmy na początek kilka faktów.

1. Współczynnik oglądalności – na podstawie danych z wybranych kampanii realizowanych przez Publicis Groupe widać drobne różnice rok do roku. Średnio możemy mówić o 7 punktach procentowych.
2. Poziom CPV wzrósł RdR średnio o 10%
3. Liczba obejrzeń reklam wzrosła średnio o 25%
4. Wzrosła liczba wyświetleń reklamy średnio o 15%
5. Częstotliwości dotarcia per kampania pozostały na zbliżonym poziomie (na grupach all okolice 2-3 kontaktów
(wyświetleń, nie obejrzeń) per user).

współczynnik oglądalności
źródło: Newsletter Publicis Groupe

Co możemy wywnioskować na podstawie tych danych?

Pomimo zdecydowanie większych budżetów, poziom CPV pozostał na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że nie
osiągnęliśmy jeszcze maksymalnego poziomu nasycenia reklamami serwisu YouTube. Częstotliwość dotarcia na
poziomie 2-3 w dobie tak dużego obłożenia innymi komunikatami marketingowymi jest niewielka, a skuteczność tego typu działań ograniczona. Dane nie dotyczą internautów posiadających adblocki.

Co te wnioski oznaczają dla marketerów, i jak mogą posłużyć do oceny kampanii?

 • Planując kampanię na YT powinniśmy wychodzić nie od budżetu, a od planowania zasięgu i częstotliwości. YouTube jest ogromnym, nienasyconym wręcz medium. Możliwe jest bezrefleksyjne alokowanie tam znaczącego budżetu w ramach grupy all, który nie przełoży się na zbudowanie zasięgu i częstotliwości. Zasadnym wydaje się posegmentowanie grupy all i skupienie się na komunikacji wokół wybranych segmentów.
 •  Kryterium alokacji powinny być badania ekonometryczne oparte o trackowanie wyniku w zależności od częstotliwości dotarcia. A jeśli to jest niemożliwe, w oparciu o dotychczasowe założenia dotyczące częstotliwości kontaktów. Na badania ekonometryczne mogą mieć wpływ ograniczenia narzucane przez Google, ale platforma Ads Data Hub powinna umożliwić szeroki dostęp do danych o kampanii.
 • Myśleniem życzeniowym jest, że sam fakt obecności na YT pozwoli nam zasadniczo odświeżyć naszą TG. Najmłodsza część grupy używa adblocków lub aktywnie pomija reklamy. Nie jest niczym dziwnym, że najliczniejsza grupa, do której docierają kampanie to grupa 35-44.
 • Zasadnicze różnice w efektywności kampanii są często niewidoczne. Dlaczego? Jeśli CPV wynosi 0,04 PLN to nawet wzrost o 10% nie będzie widoczny z poziomu raportu. Koszt podajemy z dokładnością do gorsza, a w tym wypadku zostanie on automatycznie zaokrąglony w dół. Analizy kosztowe na dziesiętnych częściach grosza sprawiają wrażenie coraz bardziej istotnych.

Dotychczasowe sposoby raportowania i analizowania działań na YT, oparte jedynie o zrealizowane obejrzenia, powoli stają się coraz bardziej zdezaktualizowane. YouTube jest ogromną, horyzontalną platformą pozwalającą nam na dotarcie do każdej grupy. Koniecznym jest jednak zaplanowanie działań w taki sposób, aby dotarcie do niej było jak najbardziej efektywne.


Autor: Przemysław Włodarski, Performics

źródło: Newsletter Specjalny Publicis Groupe www.CMOInsider.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

GfK i Nielsen Media Polska prezentują nowe narzędzie do efektywnego planowania kampanii TV

planowanie kampanii TV

Ametyst to efekt połączenia danych zakupowych Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia i danych telemetrycznych Nielsen Media. Nowe narzędzie umożliwia analizowanie danych oraz targetowanie kampanii telewizyjnych do osób, które faktycznie kupują określone grupy produktów czy same produkty, albo wręcz przeciwnie – do tej pory kupowały je mniej chętnie bądź wcale. Wykorzystanie potencjału narzędzia Ametyst przekłada się na możliwość definiowania grup docelowych zmiennymi zakupowymi, a co za tym idzie – na bardziej efektywne dotarcie i znacznie lepszą optymalizację budżetu telewizyjnego.

W GfK dysponujemy bardzo dokładnymi i bieżącymi analizami m.in. na temat tego, jak dużo i jak często kupują konsumenci, czy kupują na promocjach i ile wydają na zakupy. Dodatkowo, co niezwykle ważne, wiemy kim są nabywcy. Dzięki połączeniu z danymi telemetrycznymi Nielsena stworzyliśmy długo wyczekiwane narzędzie, niezbędne dla każdego, kto planuje i kupuje kampanie telewizyjne dla kategorii FMCG czy detalistów. Targetowanie jeszcze nigdy nie było tak dokładne.

Hanna Kuźmierkiewicz, Client Business Partner w GfK Polonia

Połączenie danych zostało oparte o zaawansowaną metodę, która szuka osób najbardziej zbliżonych do siebie pod względem demograficznym, ale także pod względem korzystania z telewizji. W efekcie tych działań uzyskujemy informację o wartości zakupów poszczególnych kategorii lub marek wśród uczestników panelu telemetrycznego Nielsena. Wyniki te będzie można analizować w oprogramowaniu dającym dostęp do danych mediowych.

Dzięki nowemu narzędziu Ametyst możemy bardzo dokładnie przyjrzeć się zachowaniom nabywców danej kategorii produktów przed telewizorem. Informacje płynące z panelu Nielsen Media Polska takie jak: długość oglądania telewizji, pora dnia, ulubione stacje czy programy są niezbędne do efektywnego planowania i prowadzenia każdej kampanii reklamowej. Ametyst daje możliwość optymalnego targetowania kampanii do osób, które kupują daną kategorię produktu, czyli są najbardziej atrakcyjną grupą dla reklamodawców. Połączenie danych telemetrycznych Nielsen Media Polska z danymi gospodarstw domowych GfK sprawia, że trafiamy do tzw. „heavy buyers” odpowiedzialnych za nawet 80% zakupów w danej kategorii produktów.

Michał Buszko, Client Team Leader w Nielsen Media Polska


Źródło: Informacja prasowa GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

W maju o 37 proc. mniej kampanii online niż w 2019 r., ale w kilku branżach wyraźne odbicie – analiza AdReport

działania marketingowe

liczba kampanii
źródło: AdReport

„Czas wolny” oraz „Media” – w tych kategoriach liczba kampanii zmalała najbardziej względem poprzedniego roku. W pierwszej z nich odnotowano spadek aż o 67 proc. – z 324 na 106. Z kolei kampanii branży medialnej (do których zaliczono również promocję książek, cd i dvd) było o 96 mniej niż w maju poprzedniego roku – to 44 proc. spadek. Łącznie AdReport odnotował o 37 proc. mniej kampanii niż w 2019 r. – rok temu było ich 8 953, teraz 5 581.

Analizując dane na temat poszczególnych branż widzimy, że te, które nie odczuły bezpośrednio skutków lockdownu tylko nieznacznie obniżyły aktywność reklamową. Np. branża finansowa czy motoryzacyjna i finansowa zanotowały 12 proc. spadki. Aż 37 proc. spadek liczby kampanii to efekt bardzo dużych spadków w branżach „zamkniętych”. Dlatego oczekujemy, że po pełnym otwarciu gospodarki w czerwcu liczba kampanii będzie się zwiększać, a spadek aktywności reklamowej względem ubiegłego roku ulegnie zmniejszeniu.

Marcin Popiel, AdReport business development manager

W działaniach marketingowych online już teraz widać ożywienie względem poprzednich miesięcy, w których wiele branż zmagało się z restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa. Porównując dane dotyczące aktywności reklamodawców w ostatnich miesiącach można zauważyć trend wzrostowy w niemal wszystkich 5 głównych branżach. Maj był też miesiącem, w których – wg. danych AdReport – przeprowadzono łącznie najwięcej kampanii w tym roku. Było ich o 22 proc. więcej niż w kwietniu i 15 proc. więcej niż w marcu. Zmiany te pokazują, że reklamodawcy zaczynają śmielej inwestować w działania reklamowe, pomimo zamrożenia budżetów w marcu i kwietniu b.r.

liczba nowych kampanii
źródło: AdReport

Analizując dane dostępne w naszym narzędziu zauważmy pozytywny trend odnośnie ilości nowych kampanii we wszystkich monitorowanych branżach, które dotknął COVID-19. Tendencja ta powinna utrzymać się również w czerwcu z uwagi na zniesieniu większości wprowadzonych restrykcji  i wznowienie działalności wielu biznesów. Zwiększona liczba kampanii zarówno displayowych jak  i contentowych pokazuje, że firmy rozpoczynają długą drogę do odbudowy swoich przychodów z czasów przed pandemią. Jest to długi i żmudny proces, jednak jest to też okazja do przemyślenia strategii reklamowej marki i być może spróbowania nowego podejścia. Doskonałym przykładem jest szybka reakcja branży motoryzacyjnej na lockdown i otwieranie „wirtualnych salonów”, by potencjalni klienci nadal mogli zapoznać się z ofertą marki.

Marcin Popiel, AdReport business development manager

kampanie komercyjne
źródło: AdReport

We wszystkich monitorowanych branżach prowadzono również działania content marketingowe. Najchętniej tego typu aktywności wykorzystywały branże motoryzacyjna (52 działania) oraz finansowa (62 działania). W branży motoryzacyjnej najbardziej aktywnymi reklamodawcami byli Toyota Motor Poland Company, Volkswagen Group oraz Carsmile. Znaczną liczbę kampanii prowadził Polski Koncern Naftowy ORLEN. Wszyscy producenci samochodów, prowadzący działania contentowe w tej branży komunikowali nowe samochody lub wyprzedaże rocznika. Z kolei Carsmile postawił na edukowanie swoich przyszłych klientów i zapraszał na webinaria ze specjalistami firmy, na których można było zapoznać się z ofertą oraz zadać pytanie ekspertom.

W branży finansowej najbardziej aktywne były: Bank Gospodarstwa Krajowego (8 działań), PKO Bank Polski (6 działań), Polski Fundusz Rozwoju (8 działań) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (5 działań). Wszystkie z powyższych instytucji finansowych skupiały się na Tarczy Finansowej i sposobach uzyskania rządowej pomocy. PZU z kolei skupiło się na edukowaniu o możliwych sposobach zarażenia, jak również na informowaniu o wpływie epidemii na zdrowie psychiczne Polaków.

money.pl
źródło: AdReport
moto.pl
źródło: AdReport

AdReport to system monitoringu reklamy display w polskim internecie. Badanie obejmuje wszystkie formy reklamy display, mobile, video, mailingi oraz działania content marketingowe prowadzone na ponad 5 000 największych i najważniejszych polskich witrynach oraz portalach internetowych. System rejestruje codziennie nawet kilkaset nowych kampanii reklamowych. AdReport to również baza ponad 650 000 plików, kreacji reklamowych oraz dokumentujących emisję zrzutów ekranu. AdReport jest częścią spółki Ströer Media.


Źródło: Informacja prasowa AdReport

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

”W grupie siła”, czyli o nowościach wśród narzędzi do pracy nad kampaniami Google Ads

Prowadzenie kampanii Google Ads nie jest jednak ani zadaniem prostym, ani mało wymagającym. Zwłaszcza jeśli zależy nam na faktycznych zyskach z zainwestowanego w nie budżetu i konwersjach. Stale zmieniające się opcje ustawień i zasad dotyczących reklam Google Ads wiążą się z koniecznością regularnego uaktualniania informacji, jak i posiadania sporej wiedzy o samym panelu. W związku z tym, wielu reklamodawców decyduję się na wsparcie ze strony agencji reklamowych, jest to jednak rozwiązanie dość kosztowne i często oznacza przekazanie kontroli nad kampanią osobom trzecim.

Dobra wiadomość jest taka, że równolegle do rozwoju samego Google Ads pojawia się w Sieci sporo ciekawych rozwiązań i narzędzi, które mają na celuwsparcie reklamodawców w ich samodzielnej pracy nad kampaniami. Właśnie taką pomocą jest serwis PromoNavi oferujący swoim użytkownikom szereg udogodnień i interesujących możliwości, a wiele z nich to absolutna nowość na rynku polskim.

Warto na wstępie zaznaczyć, że choć PromoNavi od niedawna jest dostępny dla polskich reklamodawców, to na świecie jest już rozpoznawalną marką. W Rosji, Brazylii czy Indonezji cieszy się popularnością. Z pewnością przyczynia się to tego fakt, że serwis ten jest oficjalnym Premier partnerem Google, co daje pewność użytkownikom, że oferowane usługi są sprawdzone i bezpieczne.

Co zatem oferuje PromoNavi?

 

 • Program partnerski CashBack

 

Najbardziej interesującą i unikatową propozycją jest chyba program partnerski CashBack polegający na stałym i regularnym zwrocie aż 5% z wydatków poniesionych na kampanie Google Ads. Warto zaznaczyć, że środki naliczane są każdego dnia. Można je przeznaczyć na kolejne kampanie lub poprosić o przelew na konto. Dodatkowo to użytkownik decyduje, kiedy i jakiej wysokości kwota ma zostać mu przelana.

Jak skorzystać z programu? Wystarczy zarejestrować się i w kilku prostych krokach połączyć konto Google Ads z PromoNavi. Cała procedura nie wprowadza żadnych zmian na kontach użytkowników, pracownicy PromoNavi nie ingerują w nie i dokładają wszelkich starań, by zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i anonimowości.

 

 • Dedykowany opiekun kampanii

 

Dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z programu CashBack, PromoNavi oferuje opcję indywidualnego opiekuna kampanii, który doradzi, jak ją zoptymalizować, poprawić wyniki, a następnie będzie czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem. Oczywiście tylko po wyrażeniu zgody i udzieleniu dostępu.

 

 • Narzędzia do optymalizacji

 

Bardzo interesującą propozycją są też liczne narzędzia służące  optymalizacji kampanii oraz ułatwieniu nad nią pracy. Wyjątkowa jest tutaj  dostępność różnych opcji na jednym portalu. Nie trzeba już szukać narzędzi i przeskakiwać ze strony na stronę celem pełnej weryfikacji, bo na PromoNavi znajdzie się właściwie wszystko, a nawet i więcej.

Szukając fraz kluczowych, można tu skorzystać jednocześnie z “planera słów kluczowych” jak i z narzędzia generującego różne wariacje fraz na podstawie wpisanych przez użytkownika słów powiązanych z promowanym produktem czy usługą. Natomiast opcja podglądu reklam konkurencji czy generatora ogłoszeń pomoże w tworzeniu relewantnych i przyciągających klientów tekstów.

Warto tu zaznaczyć, że serwis stale się rozwija i wprowadza coraz to nowe rozwiązania, które skracają czas pracy nad kampanią i przyczyniają się do jej automatyzacji.

 

 • Idea

 

Wyjątkowa jest też idea samego PromoNavi. Dlaczego? Ponieważ dla wszystkich osób, które nawiążą z serwisem współpracę w ramach programu partnerskiego, każde z oferowanych narzędzi jest darmowe. Jak to możliwe? Otóż wszystko opiera się na zasadzie współpracy i wspólnych korzyści. Jasne jest bowiem, że im więcej klików w daną reklamę, tym większy ruch na stronie, co daje szanse na wzrost konwersji, a tym samym lepsze zarobki. Analogiczna sytuacja ma miejsce i tutaj. Większy obrót z kampanii generuje większe zyski, które rosną wraz z ilością użytkowników. Tymi zyskami PromoNavi chce się podzielić, rozumiejąc że przy współpracy każda ze stron zyskuje. Powiedzenie, że “w grupie siła” ma tutaj autentyczne i bardzo głębokie znaczenie.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

TVN wprowadza na rynek platformę Primus – samodzielny kreator kampanii wideo on-line

PRIMUS daje reklamodawcom możliwość bezpośredniego zlecania kampanii wideo wykorzystujących zasoby TVN Media w prostej, 3-etapowej procedurze. Platformę wyróżnia przede wszystkim kontent, przy którym pojawiają się reklamy zlecane za pośrednictwem kreatora. To jakościowe, bezpieczne treści grupy TVN i Discovery Polska, partnerów Premium TV oraz Premium Digital (m.in.: Viacom, Edipresse Polska, czy Interia).

Platforma  umożliwia reklamodawcom  swobodną  konfigurację i kontrolę zasobów, grup celowych oraz podstawowych wskaźników planowania kampanii wideo. Kreator oparty jest o rozwiązania programatyczne, jednak nie wymaga od użytkownika prowadzenia aukcji. Ceny poszczególnych zasobów i użycie grup celowych są automatycznie przeliczane w trakcie konfiguracji kampanii i w ramach całego ekosystemu programatycznego TVN Media – zgodnie z preferencjami użytkownika. Kreator dodatkowo pozwala na dodanie zewnętrznych zasobów wideo dostępnych w otwartych aukcjach (m.in. na YouTube w ramach TVN MCN) i umożliwia zakup kampanii na całym rynku.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności oferty reklamowej on-line, szczególnie w kontekście małych i średnich firm. Chcieliśmy także dać reklamodawcom możliwość bezpośredniego kontrolowania swoich kampanii wideo, emitowanych w bezpiecznym środowisku reklamowym” – mówiMaciej Ziąbrowski, Dyrektor ds. Strategii i Badań Produktu Reklamowego TVN Media i dodaje – Analizując aktualnie dostępne na rynku platformy zarówno specjalistyczne, jak i te powszechne (np. Facebook Business), postanowiliśmy stworzyć system dla każdego, kto chciałby się zareklamować w player.pl, na stronach tvn24.pl, w mediach regionalnych czy przy treściach kontekstowych. Co więcej, możliwości geolokalizacji platformy PRIMUS pozwalają lokalnym firmom na skorzystanie z naszych bogatych zasobów wideo”.

PRIMUS daje możliwość płatności kartą kredytową, a dzięki targetowaniu i dynamicznie przeliczanym zasobom pozwala od razu poznać potencjał reklamowy nawet niewielkich kwot inwestowanych w reklamę wideo. Platforma PRIMUS umożliwia po raz pierwszy pełne wykorzystanie demograficznych i behawioralnych danych zbieranych w ramach ekosystemu TVN Media.

Klientom, którzy nie mają gotowego spotu reklamowego, TVN Media oferuje dodatkową usługę przygotowania takiej kreacji. Docelowo system ma pozwalać użytkownikowi na samodzielne stworzenie spotu wideo, który – jak wszystkie inne zlecane kampanie – jest weryfikowany przez system pod względem jakości, poprawności czy bezpieczeństwa przekazu.

Unikalną cechą platformy PRIMUS jest również fakt, że użytkownik ma szansę na całkowicie transparentną i pozbawioną ukrytych kosztów, pośredników, czy niejasnych zasad kontrolę nad swoimi wydatkami. Możliwość podłączenia własnych kodów mierzących wyniki kampanii dodatkowo ułatwia kontrolę nad jej przebiegiem.

Platforma została stworzona przez dział IT TVN i Discovery Polska oraz dział Badań i Rozwoju Produktu Reklamowego w Biurze Reklamy TVN Media. Prace nad PRIMUS rozpoczęły się w 2017 roku. Był to jeden z elementów całościowej strategii Premium Digital, w skład której wchodzi zarówno rozwój zasięgu treści oferowanych przez TVN i Discovery Polska (m.in. player.pl, tvn24.pl, strony www formatów i kanałów grupy), jak i wykorzystanie oraz integracja jakościowych, bezpiecznych treści pochodzących od partnerów Biura Reklamy.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF