...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co siódma polska przedsiębiorczyni rozważa zmianę branży. zapoznaj się z raportem: „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość”

Dwie na pięć Polek chciałoby prowadzić własną firmę, co szósta z nich wybrałaby branżę edukacji, a co dziesiąta IT – wynika z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość” Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Z kolei polskie przedsiębiorczynie w 60 proc. pozytywnie oceniają szanse na rozwój swojej firmy w najbliższym czasie. Liczba tych, które nie widzą żadnych szans rozwoju w najbliższych miesiącach, w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 4 pp.

Co siódma przedsiębiorczyni jest gotowa na zmianę branży

Większość polskich przedsiębiorczyń (71,7 proc.) nie bierze pod uwagę zmiany branży, w której działa ich firma – wskazują wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. już edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku – najstarszego i największego w Polsce konkursu, w którym nagrodzono już ponad 120 zwycięzców. Przedsiębiorczynie rozważające zmianę branży stanowią 14,2 proc. ankietowanych, ponad połowa z nich wybrałaby nową, w której nie ma jeszcze doświadczenia. W planach tych, które zmianę branży biorą pod uwagę, najczęściej pojawia się sektor IT. 

Coraz więcej kobiet nie boi się zmian i aktywnie poszukuje własnej drogi do sukcesu. Jako społeczeństwo nadal mamy jednak wiele do zrobienia w kwestii równouprawnienia. Stereotypy i przywiązanie do tradycyjnego podziału ról wciąż bywają barierami blokującymi marzenia i aspiracje wielu kobiet. Dlatego tak ważne są inicjatywy uwalniające ich odwagę i sprawczość. Przykładem jest nasz bankowy program, Kobiety zmieniające BNP Paribas, którego celem jest pomaganie kobietom w odkryciu i budowaniu swojego potencjału. Chętnie wspieramy również wartościowe przedsięwzięcia zewnętrzne – dlatego kolejny rok z rzędu jesteśmy partnerem konkursu Bizneswoman Roku – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Zainteresowanie Polek założeniem własnego biznesu spada – jednak nieustannie mogą one liczyć na wsparcie bliskich

Ponad 40 proc. Polek chciałoby prowadzić własną firmę. Nastroje kobiet biznesu uległy zmianie – ubiegłoroczne badanie wskazywało, że własny biznes chciałyby mieć dwie na trzy ankietowane. Jest to więcej niż w tegorocznym badaniu. Co ważne, Polki niezmiennie czują, że bliscy wsparliby ich decyzję o założeniu firmy – jedynie 11 proc. temu jednoznacznie przeczy. 

Przed nami 14. edycja konkursu, który odkrywa i nagłaśnia wyjątkowe inicjatywy realizowane głównie przez kobiety. Niezmiernie cieszy nas fakt, że większość Polek może liczyć na wsparcie bliskich w prowadzeniu własnej firmy, które ma ogromne znaczenie dla każdej przedsiębiorczyni – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Polki chcą rozwijać się w sektorze edukacji

Najpopularniejszą branżą wśród badanych dopiero rozważających założenie własnej działalności okazuje się sektor edukacji – wskazuje go 16 proc. ankietowanych kobiet. Co ciekawe, popularną w ostatnich latach branżę IT wymienia 9 proc. badanych. Większość deklaruje posiadanie doświadczenia w branży, w której miałoby otwierać firmę. 

Ponad 60 proc. polskich przedsiębiorczyń pozytywnie ocenia szanse na rozwój swojej firmy

Rok 2022 dla polskich przedsiębiorczyń okazał się niepozbawiony szans na nowe projekty – częstsze okazje do pracy nad nimi deklaruje blisko co trzecia badana przedsiębiorczyni. Jedna na cztery ankietowane przyznaje, że liczba nowych projektów nie uległa w ostatnim roku zmianie, natomiast blisko co szósta badana uważa, że mimo zdarzających się szans na nowe projekty więcej niż zwykle nie doszło do skutku. 

Wyniki badania wskazują, że polskie przedsiębiorczynie bardziej sceptycznie niż przed rokiem oceniają szanse na rozwój swojej firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy. W tegorocznym badaniu 7,5 proc. ankietowanych uważa, że nie ma szans na rozwój, podczas gdy rok temu odsetek najniżej oceniających swoje perspektywy wynosił jedynie 2,9 proc. Jednocześnie zaledwie 7,1 proc. badanych przedsiębiorczyń jest zdania, że ma przed sobą wiele perspektyw rozwoju, a rok temu ten odsetek wynosił 15,9 proc. Mimo wszystko jednak 60,4 proc. ankietowanych ocenia szanse na rozwój swojej firmy w skali od 1 do 10 na 6 lub więcej punktów. 

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od ponad dekady nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Start-up Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Na stronie internetowej istnieje także możliwość nominowania osoby lub organizacji, której sukcesy zauważyliśmy i chcemy, żeby docenili je też inni.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na przełomie października i listopada 2022 r. W badaniu wzięło udział 1145 przedsiębiorczyń i dorosłych kobiet.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą i najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Fundacja aktywnie działa na rzecz rozwoju polityk diversity&inlusion oraz równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn w biznesie i na rynku pracy. Współzałożycielkami Fundacji są Olga Kozierowska oraz Olga Legosz. Do flagowych projektów organizacji należą: program aktywizacji zawodowej kobiet Sukces TO JA, ogólnopolski konkurs Bizneswoman Roku, Klub Champions of Change, projekt edukacyjny Fun.Tech.Future., program YEP.Academy aktywizujący młodych ludzi oraz kampanie społeczne #StaćmnienaSukces, #NiePrzepraszamZa i #SILNIEJSIRAZEM.

www.sukcespisanyszminka.pl | www.bizneswomanroku.pl

źródło: Sukces Pisany Szminką

Sebastian Nowak

Mentoring wspiera odwagę biznesową kobiet

Wizerunki wpływowych kobiet na banknotach będących w stałym obrocie posiada zaledwie kilka krajów na świecie. W Polsce jedynie Maria Curie Skłodowska została uwieczniona na banknocie kolekcjonerskim – poza nią żadna ze znanych i wpływowych Polek nie została uhonorowana na banknotach. To tylko jeden z wielu przykładów braku pozytywnych kobiecych wzorców w biznesowej codzienności.

 

Ekonomia to dyscyplina męska – zarówno w zakresie teorii, jak i w praktyce. Wśród około 90 laureatów nagrody Nobla przyznawanej od 1969 roku, w dziedzinie ekonomii tylko dwie zostały przyznane kobietom. Udział ekspertek cytowanych w mediach ekonomicznych to ok. 25 proc., podobny odsetek – 21 proc. – stanowią kobiety występujące na największych konferencjach biznesowych w Polsce w charakterze prelegentek. Panie zdecydowanie rzadziej występują też w roli autorów publikacji ekonomicznych – stanowią jedynie 8 proc.* 

Mniejszy udział kobiet widoczny jest także w obszarze zarządzania biznesem – choć co trzecia działalność w Polsce zakładana jest przez kobietę, co plasuje nasz kraj w europejskiej czołówce, a 8% firm działających dłużej niż 3 lata jest w damskich rękach, to nadal jedynie co piąty prezes lub dyrektor zarządzający firmą jest w Polsce płci żeńskiej.

Przyczyną dominacji panów w biznesie z pewnością nie są niższe kwalifikacje kobiet. W ostatnich kilkunastu latach kobiety stanowiły ponad 60 proc. absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Wydaje się zatem, że ścieżka kobiecej kariery biznesowej jest trudniejsza i wymaga od kobiet większego niż w przypadku mężczyzn wysiłku, szczególnie od pewnego poziomu stanowisk zajmowanego w organizacji. Dodatkowo często wiąże się z koniecznością pokonania przekonań i stereotypów ograniczających rozwój zawodowy kobiet.

Co ogranicza kobiety?

Kobiety często stają przed wyborem – praca albo dzieci. Jeśli wybierają zobowiązania rodzinne, to -zwłaszcza w przypadku pracy na etat- zwykle na kilka miesięcy lub lat wypadają z rynku pracy i w konsekwencji zmniejszają się ich możliwości awansu. Potwierdzają to badania firmy doradczej McKinsey & Company z których wynika, że na 100 awansowanych na stanowiska kierownicze panów, awansuje się jedynie 72 panie. Tym samym spora część kobiet pozostaje na poziomie niższych struktur w firmowej hierarchii. **

Konieczność godzenia roli zawodowej i rodzicielskiej to jednak nie jedyny czynnik utrudniający rozwój karier kobiet w biznesie.  Kobietom często brakuje pewności siebie. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Sukces Pisany Szminką ***, wynika, że brak pewności siebie powstrzymuje aż 16,5% ankietowanych pań przed założeniem własnej firmy. Jednocześnie 24% respondentek upatruje w prowadzeniu własnego biznesu szansy na zwiększenie swojej niezależności, a 17% zwiększenia wpływu własny czas pracy i większej elastyczności w tym zakresie.  W tym miejscu warto nadmienić, że  z badań przeprowadzonych przez Jacka Zengera**** wynika, że u kobiet pewność siebie rośnie wraz wiekiem, wykształceniem i nabywanym doświadczeniem, podczas gdy u mężczyzn utrzymuje się na podobnym poziomie przez cały okres trwania ich kariery.

Z czego wynika brak pewności?

U podstaw wspomnianej niepewności leżą w dużej mierze nieświadome uprzedzenia (ang. unconscious bias) kobiet, wynikające z podświadomych nastawień i stereotypów.  Jednym z takich uprzedzeń może być wciąż mocno obecne w naszej kulturze przekonanie, że przedsiębiorczość to męska domena, a kobiety nie są stworzone do prowadzenia biznesu, gdyż ich naturalnym środowiskiem, w którym powinny się realizować, są dom i rodzina.

Z tego względu, aby móc uwierzyć we własny potencjał i podjąć działania, dla kobiet ważne są pozytywne przykłady i wiara w możliwości innych kobiet, które odnisły sukces w danej dziedzinie, ponieważ to również niewystarczająca widoczność kobiecych wzorców w gospodarce i biznesie stanowi podświadomą barierę rozwoju kobiecych karier i przedsiębiorczości ***** .

Mentoring wspiera rozwój zawodowy kobiet 

Z uwagi na niedobór kobiecych wzorców ról w zarządzaniu, bardzo przydatne jest mentoringowe wsparcie kobiet przez inne kobiety z doświadczeniem zawodowym i życiowym, które osiągnęły sukces. Zdaniem Anny Rulkiewicz, CEO Grupy Lux Med. najlepiej radzą sobie w biznesie panie, które miały okazję skorzystać z doświadczenia znajomych przedsiębiorczych kobiet, które uczyły je przywództwa, oraz mentorów wzmacniających ich pewność siebie.

Posiadając ponad 20 lat doświadczenia na wysokich stanowiskach menadżerskich i zarządczych oraz będąc akredytowaną międzynarodowo mentorką i executive coachem, często pracuję zarówno z kobietami pełniącymi role liderskie lub przygotowującymi się do objęcia stanowisk menadżerskich bądź do odejścia z etatu i rozwinięcia własnej firmy. Niejednokrotnie poruszane podczas sesji mentoringowych wyzwania moich mentees to łączenie roli mamy i menadżera oraz planowania pracy w sposób umożliwiający pogodzenie i osiągnięcie satysfakcji osobistej z pełnienia obu ról. To jednak także tematy związane z potrzebą zarządzania w zgodzie z własnymi wartościami, zwiększeniem efektywności osobistej lub umiejętności prowadzenia trudnych i skutecznych rozmów, rozumienia narzędzi biznesowych, a także podejmowania odważnych decyzji.

Z moich obserwacji pochodzących z prowadzonych procesów mentoringowych wynika, że mentoring dodaje odwagi, ale także daje poczucie większego bezpieczeństwa w podejmowaniu wyzwań i daje możliwość zyskania szerszej perspektywy przed podjęciem istotnych decyzji. Stwarza przestrzeń do bezpiecznej komunikacji, przepracowania emocji, szczerego feedbacku i sparringu. Mentor daje wsparcie Human To Human  – obecność, uważność, empatię. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach pracy hybrydowej, nierzadko potęgującej poczucie izolacji.

Kobiety na stanowiskach menadżerskich i właścicielki firm, z którymi miałam możliwość współpracować w ramach procesów mentoringowych, a także dzielić się własnymi doświadczeniami z biznesu i bycia rodzicem trojki dzieci, często podkreślają – podsumowując naszą współpracę- że mentoring zwiększa ich motywację do podejmowania odważniejszych decyzji i daje impuls do dalszego, odważnego rozwoju. Ponadto pozwala im zyskać szersze lub nowe spojrzenie na ich własną sytuację bądź wyzwania, z którymi się mierzą i uspokoić emocje. Podczas sesji mentoringowych mentees mogą się w razie potrzeby przygotować się do stresujacych spotkań i przećwiczyć wybrane sytuacje w bezpiecznych warunkach. Korzyści z mentoringu są zatem wielowymiarowe – zarówno dla samego mentee, dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. 

Źródła:

*Grand Thornton, raporty “Women in Business 2020”, “Women in Business 2022”  oraz S.Dębowska-Lenart, M.P. Wasyluk “FemBook 2022”

**McKinsey & Company, Women in the Workplace 2021

***Raport Fundacji Sukces Pisany Szminką RAPORT BIZNESWOMAN ROKU Polki chcą być przedsiębiorcze, 2021, N= 529

**** Zenger, J. (2018). The Confidence Gap In Men And Women: Why It Matters And How To Overcome It .

*****Mavin, S., & Williams, J. (2013). Women’s impact on women’s careers in management: Queen Bees, female misogyny, negative intra-relations and solidarity behaviours.

 

Małgorzata Warda, MBA

Trener i praktyk biznesu, akredytowany coach i mentorka liderów z certyfikacją European Mentoring & Coaching Council, wykładowca MBA. 

Przez ponad 25 lat zdobywała doświadczenie w globalnych korporacjach na wysokich stanowiskach zarządczych. Obecnie poprzez szkolenia i mentoring wspiera menadżerów w wyzwaniach biznesowych obejmujących w szczególności zarządzanie zespołem i zmianą, skuteczną komunikację interpersonalną i matematykę handlowo-biznesową. Prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą Warda & Partners (www.wardateam.com). Projektuje struktury zespołowe, strategie i procesy biznesowe dla organizacji, a także wspiera osoby indywidualne w rozwoju ich ścieżki kariery.

 

 

Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malgorzata-warda/

Autorka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Blisko 40 proc. kobiet twierdzi, że zarabia mniej od mężczyzn

Prawie 40% badanych kobiet uważa, że zarabia mniej niż mężczyźni pracujący z nimi na takich samych stanowiskach jak one, świadczący tyle samo godzin pracy i mający identyczne obowiązki. Niemal tyle samo respondentek twierdzi odwrotnie. O nierównościach płacowych najczęściej mówią pracownice firm i instytucji zatrudniających od 101 do 250 osób. Do tego z badania wynika, że dotychczas tylko niespełna 10% ankietowanych zgłosiło się do swoich przełożonych z prośbą o traktowanie ich na równi z mężczyznami w kwestii zarobków. Dotyczyło to głównie kobiet zatrudnionych przez podmioty mające od 101 do 250 pracowników albo maksymalnie 10. Widać też, że dwie na trzy sprawy zakończyły się pozytywnie. I co ciekawe, najwięcej takich przypadków było w najmniejszych organizacjach.

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez UCE RESEARCH dla Wyższych Szkół Bankowych, aż 39,4% kobiet twierdzi, że mężczyźni pracujący z nimi (w firmach bądź instytucjach) na takich samych stanowiskach jak one, świadczący tyle samo godzin pracy i mający identyczne obowiązki, zarabiają więcej od nich. Natomiast 39,9% respondentek jest zupełnie przeciwnego zdania. Z kolei 20,7% nie potrafi tego określić.

W przypadku luki płacowej skorygowanej, stanowiącej procentową różnicę zarobków między pracownikami różnej płci pracującymi na tych samych stanowiskach, bierze się pod uwagę głównie niższe oczekiwania finansowe kobiet już w momencie samego zatrudnienia. Przy kolejnych podwyżkach, opartych nawet o równą wartość procentową wynagrodzenia, pogłębia się ta dysproporcja. Jak pokazują wyniki badań, kobiety są mniej skłonne do ryzyka i rzadziej wykazują postawę konkurencyjną niż mężczyźni.

dr Małgorzata Kluska-Nowicka, ekspertka ds. zarządzania i przywództwa kobiet z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

O nierówności płacowej mówią głównie kobiety w wieku 18-22 lat (49,2%), z miesięcznym dochodem netto powyżej 9 tys. zł (48,1%) i z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (66,6%). Przeważnie dotyczy to mieszkanek miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. ludności (48,8%). Najczęściej doświadczają tego pracownice firm i instytucji, w których pracuje od 101 do 250 osób (46,5%). Natomiast najrzadziej problem występuje w podmiotach zatrudniających do 10 pracowników (29,9%).

Stawki godzinowe kobiet z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym na stanowiskach, na jakich mogą pracować, np. w produkcji, rzeczywiście są niższe niż w przypadku mężczyzn. Praktyka pokazuje również, że dysproporcja w zarobkach pogłębia się na stanowiskach specjalistycznych, a także kierowniczych. To może wynikać z mniejszej skłonności kobiet do negocjacji.

dr Kluska-Nowicka

Do tego, jak podają analitycy z UCE RESEARCH, tylko 9,2% ankietowanych zgłosiło się kiedykolwiek do swoich przełożonych z prośbą o traktowanie ich na równi z mężczyznami w kwestii zarobków. Aż 84,1% badanych nigdy nie zrobiło tego. 6,7% respondentek nie pamięta, czy taki fakt w ogóle miał miejsce.

Uważa się, że mężczyźni częściej niż kobiety wiedzą, ile zarabiają ich koledzy. A to w znacznym stopniu wpływa na skłonność do negocjacji warunków zatrudnienia. Do tego wiele kobiet woli cierpliwie czekać, aż zostaną zauważone, bo takie rozmowy są dla nich mocno stresujące. I tak np. podczas badania MSNBC, przeprowadzonego w USA, ponad jedna czwarta respondentek wskazała, że wolałaby poddać się leczeniu kanałowemu zęba, niż negocjować z szefem warunki zatrudnienia.

dr Kluska-Nowicka

Z prośbą o równe traktowanie z mężczyznami w kwestii zarobków zgłosiły się do swoich przełożonych przede wszystkim kobiety w wieku 18-22 lata (12,5%), z miesięcznym dochodem netto powyżej 9 tys. zł (25%) oraz z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (20%). Dotyczyło to głównie mieszkanek miejscowości liczących od 50 tys. do 99 tys. ludności (15,9%).

Widać, że najwyższe wskaźniki w kategoriach związanych z wiekiem, dochodem miesięcznym, wykształceniem oraz miejscem zamieszkania dotyczą grup, które najczęściej doświadczają nierówności płacowej. To pokazuje, że nie pozostają one bierne w swojej sytuacji.

Krzysztof Zych z UCE RESEARCH

Z badania wynika też, że o równe traktowanie z mężczyznami w kwestii zarobków upominały się głównie pracownice dużych oraz najmniejszych firm i instytucji. Dotyczyło to podmiotów zatrudniających od 101 do 250 osób, a także dających pracę maksymalnie 10 ludziom – po 13,2%.

Te wyniki mogą być dość zaskakujące, zestawiając je z odpowiedziami nt. dostrzegania nierówności płacowych. Najrzadziej wskazują ten problem kobiety pracujące w podmiotach zatrudniających do 10 osób. To może świadczyć o tym, że właśnie one najbardziej go odczuwają. Powodem mogą być zarówno wyjątkowo duże różnice płacowe między kobietami i mężczyznami, a także niewielkie wynagrodzenia dla pań.

ekspert z UCE RESEARCH

Dodatkowo z sondażu wynika, że 67,6% kobiet, które kiedykolwiek zgłosiły się do swoich przełożonych z prośbą o równe traktowanie z mężczyznami w kwestii zarobków przyznaje, że udało się pozytywnie rozwiązać tę kwestię z pracodawcą. 24,3% badanych mówi o porażce. Natomiast 8,1% nie pamięta, jaki odniosło skutek.

Istotny wpływ na efekt ma merytoryczne przygotowanie do rozmowy, zawierające propozycje wielu rozwiązań. Twardym argumentem są oczywiście fakty. Co więcej, stawianie się w roli ofiary zwykle nie skutkuje pozytywnie. O wiele skuteczniejsze jest odwoływanie się do interesów firmy.

dr Kluska-Nowicka

O pozytywnym rozwiązaniu ww. kwestii informują głównie kobiety z miesięcznym dochodem netto 7000-8999 zł (100%) i z wykształceniem zasadniczym zawodowym (100%). Przeważnie tak twierdzą mieszkanki miejscowości liczących od 200 do 499 tys. ludności (75%). Najczęściej o sukcesie mówią też pracownice firm i instytucji, w których pracuje do 10 osób (88,9%). Najrzadziej donoszą o nim kobiety zatrudnione w organizacjach mających od 101 do 250 pracowników i powyżej 250 (po 42,9%).

W małych firmach, często rodzinnych, łatwość wynegocjowania dobrych warunków zatrudnienia bywa nieco większa niż w dużych korporacjach. To może wynikać z faktu, że rotacja nawet na jednym stanowisku stanowi dość duże obciążenie dla niewielkiego podmiotu.

dr Kluska-Nowicka

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród 1010 dorosłych kobiet przez UCE RESEARCH dla Wyższych Szkół Bankowych. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.

 


źródło: UCE Research

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Znane influencerki w teledysku debiutującej Lalu Slavickiej

Lalu Slavicka

Trzy influencerki połączyły siły w najnowszym klipie Lalu Slavickiej “Wypalenie”. Choć Agnieszka Świetlik (Lifemanagerka.pl), Katarzyna Kędzierska, (Simplicite.pl) oraz Justyna Szawłowska (Korpo Voice) to zupełnie różne osobowości, łączą je podobne doświadczenia i chęć pokazania, jak silne są kobiety.

Wypalenie” to utwór o niemocy, o chęci zmiany, o narastającym poczuciu przytłoczenia tym, co nas otacza. Lalu nie chce jednak zagłębiać się w dalsze interpretacje.
Zdecydowanie interpretację tego kawałka chcę pozostawić słuchaczom. Jedyne, co mogę powiedzieć na początek – każdy ma swoje korpo. Czymkolwiek ono jest. Grunt to je zauważyć, a potem z niego wyjść. A przynajmniej spróbować.
Lalu Slavicka, która po 13 latach pracy w korporacyjnych murach postanowiła diametralnie zmienić swoje życie
Lalu zależało na tym, aby w teledysku wystąpiły kobiety, których historie są podobne do jej własnej. Nie spodziewała się, że dla jednej z nich będzie to nawet spełnienie marzeń.
Agnieszka ŚwietlikZagranie w klipie było moim największym marzeniem. Cieszę się, że spełniam je z Lalu.
Agnieszka Świetlik, Lifemanagerka
Justyna_SzawlowskaNiesamowite, że ten klip powstał w miejscu, z którego uciekłam 8 lat temu.
Justyna Szawłowska, redaktorka naczelna KorpoVoice
Katarzyna_Kędzierska_Pokazaliśmy korporacyjny świat, z którego przy odrobinie odwagi można uciec.
Katarzyna Kędzierska, autorka bloga Simplicite i książki “Chcieć mniej”
Wszystkie te kobiety poczuły, że chcą coś w swoim życiu zmienić i odważyły się zaryzykować. Niektóre z nich, zanim to zrobiły, doświadczyły wypalenia zawodowego. Warto tu zaznaczyć, że Polacy są trzecim narodem w Europie z największą liczbą osób, które borykają się z tym problemem. STADA „The Future of Your Health”* w 2019 roku przeprowadziło badanie dot. wypalenia zawodowego. Z opublikowanego raportu wynika, że problem ten dotyczy aż 62% Polaków.
Słowa do piosenki Lalu napisała wspólnie z Basią Bashi Derlak, wokalistką zespołu Chłopcy kontra Basia. Muzyka powstała dzięki współpracy z Harrym Tomkiem Waldowskim, perkusistą zespołu LemON.
Singla można posłuchać w serwisach streamingowych, m.in. na Spotify, Apple Music, Tidal czy Deezer.
Wypalenie to pierwszy singiel promujący debiutancką płytę Lalu Slavickiej. Krążek “Każdy ma swoje korpo” ukaże się jeszcze w tym roku.
Lalu przedsmak swojej twórczości pokazała już w grudniu. Singiel “Święta na nowo” obejrzało w serwisie YouTube ponad 400 tys. osób
*https://stadapoland.pl/stada-group-health-report-2019/

Źródło:  Lalu Slavicka

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Think Tank PE: pandemia zwiększyła zagrożenie ubóstwem wśród kobiet

Kobiety_po_pandemii

Pandemia COVID-19 zwiększyła zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród kobiet. Ryzyko jest szczególnie wysokie w grupie samotnych matek, kobiet starszych, a także tych o niskich dochodach i kwalifikacjach - czytamy w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

W analizie pt. „COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty” zwrócono uwagę, że pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys gospodarczy wpłynęły na obywatelki Unii Europejskiej w innym stopniu niż na obywateli. Nawet jeśli kwestie płci nigdy nie znajdowały się tak wysoko w europejskiej agendzie politycznej, skutki kryzysu covidowego – podkreślili – stanowią zagrożenie dla osiągniętych w przeszłości postępów w zakresie zmniejszania nierówności płci.

Ogólnie rzecz biorąc, w Europie nadreprezentacja kobiet występowała na pierwszej linii frontu walki z pandemią oraz w sektorze usług, który został szczególnie dotknięty kryzysem. To wszystko przełożyło się na wzrost stopy bezrobocia wśród kobiet, a tym samym zwiększyło ich zagrożenie ubóstwem. Choć zaangażowanie mężczyzn w obowiązki domowe zwiększyło się w porównaniu do okresu przedpandemicznego, to kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z bezpłatnego urlopu na opiekę nad dziećmi.

Think Tank PE

Think Tank PE zaznaczył również, że w czasie pandemii niemal we wszystkich państwach unijnych zaostrzył się problem przemocy wobec kobiet.

Przypadki stosowania przemocy, zwłaszcza wobec życiowych partnerów, nie tylko zwiększyły się, ale także pociągnęły za sobą wzrost ofiar wśród kobiet. Zjawisko to określono mianem +pandemii cienia+. Dodatkowo z powodu niewydolności europejskich systemów opieki zdrowotnej kobiety nie mogły pojechać do szpitala, aby zgłaszać przestępstwa

Think Tank PE

Jak przypomniano, aby pomóc kobietom doświadczającym przemocy – zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej – Komisja Europejska przyjęła na poziomie regionalnym szereg środków wsparcia.

Podkreśliła też niezbędność utrzymania ich podczas kolejnych fal COVID-19 i okresu wychodzenia z pandemii. Szczególny nacisk położono na podnoszenie świadomości, aby kobiety wiedziały, jakie są potencjalne możliwości uzyskania pomocy.

Think Tank PE

W raporcie podano także, że kobiety były niedoreprezentowane w organach decyzyjnych ds. walki z COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia gorliwie opowiedziała się za reprezentatywnym włączaniem kobiet do rad decydentów ws. COVID-19. W praktyce jednak wciąż pozostaje spore pole do poprawy. Mężczyźni wykazują tendencję do przewyższania liczebnie kobiet w tych organach. Zaledwie 3,5 proc. zespołów na poziomie globalnym osiąga parytet płci. Podobnie w samej UE 30 proc. ministrów zdrowia to kobiety. Tymczasem badania pokazują, że kiedy kobiety zajmują stanowiska polityczne i kierownicze, wzmożeniu ulegają wysiłki na rzecz zmniejszania różnic między płciami. Kwestia ta jest też włączana do głównego nurtu polityki.

Think Tank PE

We wnioskach autorzy raportu wskazali, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa zwiększył zagrożenie ubóstwem, wykluczeniem społecznym i przemocą wśród kobiet.

W odróżnieniu od innych recesji gospodarczych, kryzys COVID-19 wpłynął na te sektory gospodarki, w których występuje nadreprezentacja kobiet. Uwidocznił tym samym obecne w gospodarce stereotypy, które są szkodliwe dla rozwoju zawodowego kobiet. Zwłaszcza w państwach o tradycyjnym podziale ról według płci pandemia zwiększyła obciążenie kobiet obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. Najbardziej ucierpiały te spośród nich, które mają niskie dochody, są samotne i starsze.

Think Tank PE

W zaleceniach eksperci podkreślili konieczność zapewnienia kobietom przez państwa unijne równych szans ekonomicznych po zakończeniu pandemii COVID-19.

Segregacja ekonomiczna i trudności, z jakimi borykają się kobiety wchodzące na rynek pracy, przekładają się na niższe zarobki, niekorzystne warunki zatrudnienia i większe prawdopodobieństwo ubóstwa i wykluczenia społecznego w przyszłości. Jeżeli takie problemy utrzymają się, kobiety będą musiały liczyć się z niższymi emeryturami, a tym samym – zwiększonym prawdopodobieństwem ubóstwa w podeszłym wieku.

Think Tank PE

Jak dodali, nie wszystkie kobiety zostały poszkodowane przez pandemię w równym stopniu. Ryzyko popadnięcia w ubóstwo jest najwyższe wśród kobiet o niskich dochodach i kwalifikacjach, starszych, a także wśród samotnych matek.

Dlatego państwa członkowskie powinny stosować podejście do polityk publicznych uwzględniające wielość tożsamości i rzeczywistości w UE. Rekomenduje się, aby państwa unijne zniosły podatki na produkty sanitarne, które stanowią zagrożenie dla godności uboższych kobiet. Nawet jeśli UE zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących VAT w 2018 r., wiele państw członkowskich nadal musi wykazać poparcie dla tej inicjatywy.

Think Tank PE

Think Tank PE zaznaczył, że należy kontynuować wysiłki na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.

Jak podkreślono w Europejskiej Strategii Równouprawnienia Płci 2020-2025, zwalczanie przemocy wobec kobiet pozostaje jedną z priorytetowych kwestii (…). Zwrócono też uwagę na nieodłączny związek między nasileniem przemocy a okresami kryzysowymi i zalecono państwom członkowskim dalsze proaktywne wzmacnianie polityki wspierającej ofiary.

Think Tank PE

W raporcie wskazano ponadto, że kobiety powinny zajmować stanowiska polityczne.

Badania sugerują, że mogą one być katalizatorami zmian na rzecz coraz bardziej integracyjnych społeczeństw. Na razie kobiety na stanowiskach decyzyjnych są zazwyczaj niedoreprezentowane. Skoro w sztabach kryzysowych poszczególnych krajów brakuje obecnie parytetów płci, zaleca się państwom członkowskim tworzenie polityk sprzyjających włączeniu i równości płci.

Think Tank PE


Źródło: PAP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowa strategia rozwoju platformy informacyjnej NEWSME.PL

Założycielki newsme.pl

Po trzech latach obecności na rynku mediów newsme.pl ze swoją aktywną i oddaną społecznością budowaną przez cały ten czas decyduje się na intensyfikację oraz dynamizację działań. W tym celu przedstawia nową strategię rozwoju z zachowaniem esencji ducha marki – tak wewnątrz, jak i zewnątrz. To kompleksowy i gruntowny proces rozbudowy, wykorzystujący dotychczasowy unikalny charakter medium oraz ambitne plany na przyszłość.

Jedno się nie zmienia – codziennie o 7:30 rano, przez 5 dni w tygodniu, czytelniczki newsme.pl bezpłatnie otrzymują 5 wyselekcjonowanych i wartościowych newsów. Tych najważniejszych, od polityki, gospodarki, tematów społecznych, po najważniejsze doniesienia ze świata nauki, kultury i technologii.

Zaangażowanie autorek projektu w wieloaspektowy rozwój platformy oraz ich dążenie do zaspokojenia galopującej wręcz w społeczeństwie potrzeby higieny informacyjnej to siła napędowa przyszłych działań newsme.pl. Nierozłączną składową strategii jest jednocześnie serwowanie odbiorczyniom niezbędnej ilości informacji w takiej formie, aby pozwalała im mieć WIEDZĘ, WŁASNE ZDANIE, ŚWIADOMOŚĆ, RACJĘ oraz PRAWO WYBORU.

Nadrzędnymi elementami strategii rozwoju newsme.pl nacechowanymi otwartością w postrzeganiu obecnej rzeczywistości i otaczającego nas świata są następujące płaszczyzny:

  • Wejście na rynek mediów z ofertą sprzedaży powierzchni newsowej na potrzeby działań marketingowych firm i instytucji poprzez nawiązanie współpracy z domami mediowymi i innymi podmiotami w zakresie B2B.
  • Stała rozbudowa i rozwój społeczności newsme.pl oraz intensyfikacja kontaktu z czytelniczkami poprzez włączenie do komunikacji takich narzędzi on-line jak webinary, czy podcasty, a gdy będzie to tylko możliwe spotkań, konferencji i innych projektów na żywo
    z udziałem wielu znanych i cenionych za swe wybitne osiągnięcia osób.
  • Umacnianie i poszerzanie rozpoznawalności platformy newsme.pl zarówno online jak i offline jako innowacyjnego medium kierowanego głównie do kobiet.
  • Zwrócenie uwagi społeczeństwa na niezwykle ważną kwestię higieny informacyjnej, eliminacji nadmiaru bodźców i wartości z nich płynących w ramach wizji i misji związanej z selekcją tych informacji.
  • Realizacja ogólnopolskiej kampanii CSR opracowanej wraz z Fundacją „Żebyś wiedziała” we współpracy z cenionymi ekspertami dotyczącej higieny informacyjnej Polek, ich dostępu do informacji, dostępu do inicjatyw społecznych, do wyrażania własnej opinii, do wyższych stanowisk, do równości płac, etc.

Ważnym punktem, choć niezupełnie nowym w działaniach newsme.pl jest także mocne skupienie się na edukacyjno-społecznej komunikacji, oraz szerzeniu proobywatelskiej postawy, podążając tym samym za oczekiwaniami odbiorczyń względem zaangażowania w ważne, nie tylko lokalne, ale i globalne tematy.

Twórczynie newsme.pl jako influencerki nowego typu, o odmiennym i innowacyjnym podejściu do treści i informacji stricte, w swoich działaniach przekonują, iż Polki mogą i chcą robić i wiedzieć więcej, lepiej, bardziej jakościowo. W swojej strategii inspirują nie tylko do świadomego, odpowiedzialnego życia, ale także do postaw prospołecznych, proekologicznych, szeroko rozumianej dbałości o siebie, troszcząc się o to, by kobiety w Polsce miały wiedzę o otaczającym je świecie, bez konieczności poświęcania na jej zdobycie zbyt wiele czasu.

Mamy świadomość tego, jak wiele ról społecznych pełni współczesna kobieta. Wiemy też, że zwłaszcza w pandemii, czas na ich wypełnianie zwyczajnie się na siebie nakłada. Po dodaniu do tego jeszcze olbrzymiej ilości bodźców, jakie są nam dostarczane każdego dnia, często nacechowanych negatywnie, z tego obrazu wyłania się potrzeba odcięcia się od tego, co z pozoru wydaje się niepotrzebne – czyli od informacji o świecie. Jednak na dłuższą metę skutkuje to osławionym już syndromem FOMO, o społecznych konsekwencjach nie wspominając. Dlatego właśnie newsme.pl tak dobrze odpowiada na potrzeby Polek.

Agata Kubasiewicz, współzałożycielka newsme.pl

ylko wiedza o tym, co dzieje się wokół nas pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Zarówno tych ‘większych’ – w wymiarze obywatelskim, jaki i tych dotyczących nas i naszych najbliższych. Newsme.pl pozwala bez większego wysiłku zdobyć niezbędną wiedzę i pomaga łatwo przyswoić zjawiska zachodzące we współczesnym świecie.

Magda Garbacz-Kajd, współzałożycielka newsme.pl

Silnie ugruntowana w wewnętrznej istocie newsme.pl strategia marki idealnie wyraża się w dotychczas realizowanych przez nią działaniach. W połączeniu z prawdziwą pasją i zaangażowaniem twórczyń w realizację zaplanowanych projektów newsme.pl ma realne szanse na wysokie uplasowanie się na arenie mediów ogólnopolskich.

Za działania komunikacyjne platformy newsme.pl odpowiada agencja Magnifico Marketing&PR Consultants, która została partnerem newsme.pl w zakresie realizacji nowej strategii. Bogate portfolio agencji, jej doświadczenie budowane latami, ale przede wszystkim spójna z autorkami newsme.pl wizja rozwoju marki, były kluczowe przy podjęciu tej decyzji i nawiązaniu współpracy.

Więcej informacji na stronie www.newsme.pl


Źródło: newsme.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

O kobiecych marzeniach i potrzebach [BADANIE]

Kobiety

Zdaniem 83% respondentów badania serwisu Prezentmarzeń kobiety lubią być zaskakiwane niestandardowymi upominkami z okazji ich święta. Jeśli otrzymałyby w prezencie voucher na realizację rozrywki, to 46% zdecydowałoby się na przyjemność z kategorii relaks i uroda, 27% na rozrywki kreatywne, na przykład lekcję tańca, a 14% spróbowałoby sportów ekstremalnych. Jak obecnie postrzegamy Dzień Kobiet? Jakie są współczesne kobiety? Czy istnieje podział na damskie i męskie rozrywki? W jakiej kwocie wypada kupić upominek na Dzień Kobiet? – sprawdził serwis Prezentmarzeń.

Zdaniem 57% zapytanych Polaków 8 marca to dzień doceniania roli kobiet. Według 18% to święto postrzegane stereotypowo, bo kojarzy nam się staromodnie. Mimo to, aż 83% respondentów badania twierdzi, że Dzień Kobiet składnia do refleksji na temat współczesnych kobiet. W dzisiejszych czasach, zdaniem 41%, kobiety są przebojowe, silne i niezależne oraz jak twierdzi także 41%: szalone i chętne przygód. W opinii 12% zapytanych Polaków są spokojne, opiekuńcze i empatyczne.

Na pytanie „Czy istnieje podział na damskie i męskie rozrywki?”67% uważa, że nie, z czego 43% respondentów podkreśla, że współczesne kobiety są aktywne i odważne, a 24% akcentuje, że współczesne kobiety skaczą ze spadochronem i jeżdżą w rajdach. W opinii 27% kobiety wolą spokojniejsze rozrywki niż mężczyźni. Tylko 6% sądzi, że kobiety zastanawiają się ciągle czy coś im wypada zrobić.

Zdaniem 29% Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń, współczesne kobiety najchętniej spędzają czas wolny relaksując się, na przykład w salonie SPA lub u kosmetyczki, według 27% – przede wszystkim uprawiając sport, a wedle 24% w mediach społecznościowych. Mając do wyboru listę przyjemności, w pierwszej kolejności wybrałyby masaż relaksacyjny – 42% odpowiedzi, indywidualną sesję zdjęciową – 17% odpowiedzi, naukę makijażu – 13% odpowiedzi, lekcję tańca – 10% odpowiedzi, skok ze spadochronem lub na bungee – 9% odpowiedzi. Na dalszych pozycjach znalazły się porady stylisty, niestandardowe warsztaty kulinarne oraz przejażdżka luksusowym samochodem.

Na Dzień Kobiet oprócz wręczenia kwiatka, jak potwierdziły wyniki naszego badania, Polki lubią być pozytywnie zaskakiwane niestandardowymi upominkami, jeśli pozwalają im zdobyć nowe doświadczenia lub są związane z możliwością relaksu. Dlatego prezenty w formie przeżyć zyskują coraz większą sympatię Polek, a panom pozwalają wykazać się kreatywnością.

  Grzegorz Rożalski, serwis Prezentmarzeń

Zdaniem co drugiego respondenta upominek z okazji Dnia Kobiet wypada kupić w cenie od 100 do 300 zł. Według co trzeciego wystarczy kwota na poziomie 50-100 zł.Współczesne kobiety oczekują nie tylko docenienia w dniu ich święta, ale także na co dzień. Dla pań liczy się przede wszystkim wsparcie i partnerstwo – 34% odpowiedzi, docenienie ich wysiłków i odciążenie – 34%, pomoc i wyręczenie w niektórych obowiązkach – 18% oraz traktowanie na równi z mężczyznami – 14% odpowiedzi.

Najbardziej irytuje Polki postrzeganie ich w kontekście: baby za kierownicą, czyli gorszego kierowcy – 23% odpowiedzi, kury domowej 24% odpowiedzi, uważania, że kobiety są emocjonalne, a mężczyźni racjonalni – 22% odpowiedzi czy traktowania jak matki Polki – 21% odpowiedzi. Według 7% denerwujący jest także stereotyp, iż kobiety nie znają się na technologiach, jak również, że sporty ekstremalne nie są dla kobiet. Panie wyrażają swoją niechęć do postrzegania ich stereotypowo przede wszystkim manifestując na ulicach i w mediach społecznościowych oraz prowadząc blogi – jak twierdzi łącznie 79% respondentów. Zdaniem 11% wykonują zawody, które są postrzegane jako męskie, a według 10% podkreślają swój sprzeciw wobec postrzegania ich stereotypowo uprawiając sporty ekstremalne.

Dla co drugiej kobiety wsparciem jest przyjaciółka, dla 18% siostra, dla 16% partner, a dla 15% mama. Jak pokazały wyniki badania serwisu Prezentmarzeń, wśród kluczowych zmian, jakich chciałyby kobiety, na pierwszym miejscu jest zadbanie o swoje prawa i potrzeby – 36% odpowiedzi, wygospodarowanie czasu dla siebie – 23% oraz znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym – 21% odpowiedzi.

*Badanie sondażowe „Z jakimi stereotypami mierzą się współczesne kobiety” została zrealizowana przez serwis Prezentmarzeń na próbie 501 respondentów w formie ankiety online w lutym 2021.


Źródło: Prezentmarzeń

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kobiety w PR. Pierwszy w Polsce raport dotyczący sytuacji zawodowej kobiet [RAPORT]

Kobiety w PR

Związek Firm Public Relations wraz z firmą badawczą OpinionWay zrealizował badanie, którego celem było zidentyfikowanie problemów i barier, jakie napotykają kobiety pracujące w branży PR. Jak wynika z raportu, zarządy z przewagą kobiet stanowią w Polsce 12%. Jest to wartość dwukrotnie większa w porównaniu do wyników, jakie opublikowano w raporcie „Global Women in PR – Annual Index 2020”. Większość badanych uważa, że udział kobiet w zarządach zwiększa kreatywność firmy oraz pomaga zwiększyć jej produktywność.

Branża PR stereotypowo może być postrzegana jako „kobieca”, jednak do tej pory brakowało analiz mówiących o tym, czy jest to branża równych szans, jeśli chodzi o dostęp kobiet do wyższych stanowisk. Raport – jako pionierskie badanie analizujące ten obszar – ma więc dużą wartość, przynosząc jednocześnie wiele ciekawych wniosków w odniesieniu do światowego badania Global Women in PR.

  Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR

Środowisko pracy

Branża PR już od dawna cechowała się elastycznością pracy. Aż 70 % specjalistów zadeklarowało, że przed pandemią wywołaną COVID-19 pracowało elastycznie i ten model został oceniony pozytywnie. Praca zdalna, elastyczny czas pracy oraz możliwość szkoleń to trzy najpopularniejsze rozwiązania istniejące w polskich firmach. Natomiast wśród najbardziej pożądanych rozwiązań znalazła się także premia za wydajność pracy, wskazana przez 67% badanych.

Bariery dla przywództwa

W raporcie, w kontekście awansowania zaprezentowano bariery, które najczęściej uniemożliwiają kobietom zdobycie wyższych stanowisk. Opieka nad dziećmi i bliskimi to najczęściej wskazywany powód utrudniający awans. Kolejne, często wskazywane przeszkody to brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na wyższych stanowiskach oraz brak przejrzystości w procesie rekrutacji i awansowaniu.

Raport „Kobiety w PR” daje nie tylko kompleksową wiedzę o pozycji kobiet w branży PR w naszym kraju, ale mówi też o barierach dla rozwoju kobiecych karier na tle globalnych wyników. Jedną z kluczowych, a jednocześnie uniwersalnie wskazywanych, barier dla rozwoju karier jest opieka nad dziećmi i bliskimi. Trzeba jednak przyjrzeć się różnicom w polskich i globalnych wynikach w tym obszarze, bo wiele mówią o wzorcach płci w naszej kulturze.

Piotr Sztabiński, Business Development Director, OpinionWay

Wpływ rodzicielstwa na rozwój zawodowy

54% specjalistów PR wskazało, że opieka nad dziećmi w gospodarstwie domowym jest po stronie kobiet, a 33% dzieli opiekę z partnerem. Zdaniem 52% badanych konieczność opieki nad dziećmi ma negatywny wpływ na karierę zawodową, zaś 62% respondentów (dwa razy więcej niż na świecie) zadeklarowało, że musiało pracować dłużej przez konieczność opieki nad kimś bliskim.

Model „matki Polki” nadal realnie funkcjonuje w rodzinnej praktyce. Ponad połowa polskich specjalistek PR przyznaje, że jest główną odpowiedzialną osobą za wychowanie dzieci, podczas gdy globalnie ten odsetek jest o przeszło 10 punktów procentowych niższy. Partnerzy, mężowie kobiet pracujących w PR, jako osoby głównie odpowiedzialne za wychowanie dzieci w globalnym badaniu są wskazywani przez co dwudziestą specjalistkę PR, w Polsce – przez ani jedną. Podobną różnicę obserwujemy w przypadku urlopów tacierzyńskich. Globalnie, odsetek osób wskazujących taką możliwość w firmie, w której pracują jest przeszło dwa razy wyższy niż w Polsce. Widać więc, że zmiany w zawodowej pozycji kobiet w naszym kraju, ale także w branży PR, zachodzą powoli i pozostają w relacji z wzorcami kulturowymi.

Piotr Sztabiński, Business Development Director, OpinionWay

Dysproporcja w płacach

31% ankietowanych stwierdziło, że istnieją różnice w wynagrodzeniach na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla na korzyść mężczyzn. Jedynie 5% pracodawców (na świecie 14%) ujawnia różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn w swoich firmach.

W wymiarze praktycznym polski rynek PR wypada naprawdę nieźle, ponieważ zarządy składające się w większości z mężczyzn stanowią u nas 43 proc., a na świecie aż 63 proc. Jednocześnie zarządy kobiece to w Polsce 12 proc., a na świecie połowa mniej. W wymiarze regulacyjnym mamy już jednak trochę do nadrobienia: obowiązywanie firmowych zasad dotyczących równości płci deklaruje w Polsce 38 proc. badanych, a na świecie 52 proc. Obowiązki opiekuńcze wszędzie postrzegane są jako główna bariera utrudniająca awans. To dla nas jasne wskazanie, w jakim obszarze potrzeba szukać rozwiązań.

  Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR

Badanie „Kobiety w PR” przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2021 roku wśród pracowników branży PR, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zebrano 167 odpowiedzi. Wykorzystano kwestionariusz przygotowany przez firmę Opinium na zlecenie Global Women in PR (GWPR).

Badanie GWPR zrealizowano w roku 2020 na próbie 378 specjalistów z branży PR z całego świata (z pominięciem Polski) i to badanie stanowi punkt odniesienia dla lokalnych, polskich wyników.

Pobierz pełny raport 


Źródło: ZFPR

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Shecession, czyli jak pandemia Covid-19 wpłynęła na kobiety na rynku pracy i dlaczego potrzebujemy więcej liderek

Women manager

Coraz więcej pracodawców dba o zrównoważony zespół. Jednak w tym temacie globalnie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jak pokazuje raport Global Gender Gap 2020, czas potrzebny do osiągnięcia parytetu płci w biznesie co prawda się skrócił, ale ze 108 lat do… 99,5 roku. Pozytywne trendy zostały zahamowane przez wybuch pandemii, której kobiety stały się milczącymi ofiarami. Międzynarodowa Organizacja Pracy potwierdza, że więcej pań niż panów straciło pracę w wyniku korona-kryzysu.

To zjawisko otrzymało już własną nazwę – shecession1, opisującą spowolnienie gospodarcze, które odczuły najbardziej kobiety.

Jest to podwójnie dotkliwy problem, bo jak pokazuje doświadczenie wielu firm, także w Polsce w pandemicznym 2020 roku, przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiedni odsetek kobiet – pracowników w swoich zespołach, szczególnie na kierowniczych stanowiskach, lepiej poradziły sobie w korona-kryzysie. Faktem jest również to, że zespoły i firmy zarządzane przez kobiety odnoszą większe sukcesy.

Empatia, wyrozumiałość, troska, biegłość w komunikacji – to cechy posiadane właśnie przez liderki. Są lekarstwem na zmierzch Menedżera-Superbohatera, który był dotychczasowym wzorcem przywództwa. O tym, dlaczego potrzebujemy więcej menedżerek, prezesek i dyrektorek nie tylko w czasach kryzysu, przekonuje Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji w Intrum.

Podwójny lockdown dla kobiet

Pandemia zamknęła kobiety w domu, i nie chodzi w tym przypadku tylko o lockdown. Niedziałające żłobki, przedszkola i szkoły pozostawiły rodziców z problemem zapewniania swoim pociechom opieki przez 24 godziny na dobę. W dużej mierze ten obowiązek spadł na kobiety. Nierówność płacowa, z którą mamy cały czas do czynienia w Polsce, fakt, że kobiety zarabiają po prostu mniej od mężczyzn, ułatwił w niejednej rodzinie podjęcie ważnej decyzji: bardziej opłaca się, aby to mama pożegnała się z pracą i została w domu niż, żeby płacić „obcym” osobom za wielogodzinną opiekę nad dziećmi.

Kryzys gospodarczy, który nastąpił w efekcie pandemii, nie uwzględnił równości płci. Jeżeli chodzi o biznes, skutki pandemii najbardziej odczuły: gastronomia, turystyka i hotelarstwo, szeroko rozumiana rozrywka czy sektor beauty,a to branże zdominowane przez kobiety. Zatem wszelkie doniesienia medialne informujące o zwolnieniach, przymusowych cięciach wynagrodzeń dotyczyły niestety głównie kobiet.

Panie pracują także w usługach, prowadząc, chociażby salony fryzjerskie, kosmetyczne i inne tzw. drobne biznesy, stanowiące znaczący odsetek mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce. Jak już wiemy, po roku obecności korona-kryzysu, to właśnie z nimi pandemia obeszła się najgorzej. Wiele firm przestało funkcjonować z dnia na dzień i nie ma szans, aby otworzyły się ponownie. Z badania Mobile Institute wynika, że pracę z powodu pandemii straciło aż 22% Polek2.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że kobiety będą dalej tracić stanowiska. Po kryzysie wiele firm będzie szukać sposobów na oszczędności, dlatego postawi na rozwój automatyzacji pracy. Może nie jest to perspektywa najbliższych miesięcy, ale na stanowiskach biurowych, w administracji czy obsłudze klienta, kobiety będą sukcesywnie zastępowane przez sztuczną inteligencję i staną się wtórnymi ofiarami pandemii.


Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji, Intrum

Koronawirus ograniczył szanse zawodowe kobiet

72% kobiet w naszym kraju deklaruje, że przez pandemię ma mniejsze możliwości zawodowe3. To szczególnie zasmucająca statystyka, bo pomimo tego, że coraz więcej pracodawców tworząc zespół, uwzględnia parytet i kolejne szklane sufity pękają, to szczególnie na wyższych, menedżerskich stanowiskach kobiety są nadal zbyt mało widoczne. Na pocieszenie można dodać, że nie jest to tylko problem Polski.

Na liście 100 najefektywniejszych prezesów opublikowanej przez Harvard Business Review znalazły się tylko 4 kobiety4. Przy czym należy zaznaczyć, że nie chodzi o to, że kobiety nie zasłużyły, by się znaleźć w takim rankingu, a o to, że nadal stanowią mały odsetek kadry kierowniczej. A kobiety mają apetyt na zarządzanie! Blisko 4 na 10 kobiet w naszym kraju przyznaje, że chciałoby pracować na stanowisku kierowniczym. Co więcej, pod tą deklaracją podpisuje się 70 proc. pań, które posiadają dzieci5.

Dlaczego to takie ważne, by jak najwięcej kobiet obejmowało stanowiska kierownicze, zostawało menedżerkami wysokiego szczebla, CEO, prezeskami, dyrektorkami? Kobiece przywództwo może pomóc rozwiązać wiele kryzysów, które pojawiły się w firmach od czasu wybuchu pandemii, szczególnie w obszarze HR, zarządzania zespołem, itp.

Masz problem w zespole? Zatrudnij kobietę!

 

Kobiecość jest w naszej kulturze tradycyjnie kojarzona z emocjonalnością, empatią, instynktem opiekuńczym, itp. Kobiety wkraczające w świat biznesu, świadomie odrzucają tę charakterystykę, bo łączy się ona także ze słabością oraz niekoniecznie z kierowaniem się racjonalnym osądem, i w ogóle nie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w męskim świecie. A jak pokazał trudny 2020 rok, firmom potrzebne są te cechy potrzebują „kobiecego przywództwa”.

Pandemia przyniosła nową rzeczywistość, w której musieli się znaleźć nie tylko pracownicy, którym w większości do tej pory obcy był model pracy zdalnej, ale również szefowie zespołów. Ci drudzy stanęli przed nowymi wyzwaniami, np. jak zarządzać rozproszonym zespołem, gdy część pracowników zaczęła pełnić swoje obowiązki z domów, a pozostali nadal działali z biur, jak zapanować nad chaosem informacyjnym związanym z pandemią, jak motywować pracowników, którzy wraz z kolejnymi tygodniami trwania korona-kryzysu tracili zapał do pracy? Prawie po roku funkcjonowania w covidowej rzeczywistości, doświadczenie wielu marek pokazało, że z tymi problemami poradziły sobie znacznie lepiej te firmy, w których za strategiczne działania, komunikację, obszar HR odpowiadały kobiety. Wyniki badań analizujących efektywność pracowników w trakcie pandemii pokazują również, że jej poziom nie zmalał, a nierzadko wręcz wzrósł wśród tych zespołów, które były zarządzane przez menedżerki – kobiety.

Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji, Intrum

Skąd te wnioski? Empatia, wyrozumiałość, które są przypisywane kobietom, były i nadal są bardzo pożądanymi cechami osobowości/charakterystykami przywództwa wśród osób, które zajmują stanowiska kierownicze. Każdy szef na co dzień musi rozwiązywać szereg problemów w swoim zespole, a pandemiczny kryzys przyniósł kolejne.

Niektórzy liderzy mieli do czynienia z prawdziwymi ludzkimi dramatami, ponieważ pewna grupa pracowników naprawdę źle zniosła zamknięcie i kompletną zmianę dotychczasowego trybu życia. Do obowiązków szefa należało podniesienie danej osoby na duchu i zmotywowanie do pracy. Nie można ukrywać, że pracownicy najbardziej bali się o swój byt, kiedy kondycja finansowa wielu firm znacznie się pogorszyła. To właśnie do bezpośrednich przełożonych należało przekazanie trudnej decyzji o redukcji wynagrodzenia czy o zwolnieniu. W tych wszystkich sytuacjach niezbędna była empatia, zrozumienie i odpowiednie kompetencje interpersonalne. Komunikacja z pracownikami w czasie pandemii była/jest jedną z najtrudniejszych kwestii, ale kobiety – liderki zdały ten egzamin na 5. Co więcej, od kilku lat obserwujemy tendencję, którą można określić zmierzchem Menedżerów-Superbohaterów. Niewzruszoność, stanowczość na granicy z surowością, „zimne” opanowanie nie są cechami, które są dzisiaj poszukiwane u liderów. Pracownicy wolą „szefa z ludzką twarzą”, przed którym nie będą się bali otworzyć i który zawsze okaże im wsparcie. Emocje czy empatyczność nie są już dłużej postrzegane jako słabość, a jako wartość dodana.

Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji, Intrum

To nie znaczy, że wspomniane cechy czy umiejętności są niedostępne dla mężczyzn, albo że kobiety z natury mają większą inteligencję emocjonalną czy potrafią się lepiej komunikować. To kultura wmówiła kobietom, że mają takie być, więc te przez lata wykształciły typowo „kobiecie” cechy. W czasie pandemii „nadmierna” emocjonalność czy empatia zaczęły grać główną rolę i zostały docenione. Można ironicznie stwierdzić, że kobiety w końcu w pełni mogły pokazać swój potencjał.

W Intrum już od początku pandemii wdrożyliśmy odpowiednią komunikację kryzysową oraz szereg inicjatyw dla pracowników, dzięki którym było łatwiej im przetrwać trudniejszy czas, zdobyć nową dawkę motywacji. To nie przypadek, że autorkami takich akcji w naszej firmie, jak chociażby cykl porad dotyczący wellbeing, czyli dbania o własny dobrostan, wspólne czytanie bajek dla dzieci pracowników pracujących z konieczności w domach czy odstresowujące sesje jogi, były kobiety, nasze Ambasadorki, a nie mężczyźni.

Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji, Intrum

Przedsiębiorco, nie rezygnuj z różnorodności!

Wiele danych potwierdza, że opiekuńcza rola, która jest domeną kobiet i tzw. kobiece cechy osobowości są potrzebne firmom, nie tylko w czasie kryzysu. Zatem wniosek i jednocześnie zalecenie dla pracodawców może być tylko jeden: dbanie o zrównoważony rozwój zespołu, tj. zatrudnianie podobnej liczby kobiet i mężczyzn jest koniecznością!

Przywództwo oparte na różnorodności to klucz do sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa, które stawiają na takie podejście i utrzymują ten wskaźnik różnorodności powyżej średniej, odnotowują średnio 45 proc. przychodów z innowacyjności. W przypadku wskaźnika, który jest poniżej średniej, odsetek ten spada do 26 proc6. Zdaniem Polek piastujących stanowiska menedżerskie, kobiety do stylu zarządzania firmą wnoszą przede wszystkim kompetencje skutecznej komunikacji, efektywnego budowania relacji i dialogu (aż 93% ankietowanych wskazało taką odpowiedź7). Ma to ogromny wpływ na realizację założonej wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Firmy, które dążą do konkurencyjności, które chcą nadążać za trendami – powinny stawiać na wspieranie tych właśnie umiejętności.

 

Jako kobieta na stanowisku menedżerskim jestem szczególnie dumna z celu, jaki wyznaczyliśmy sobie w całej Grupie Intrum, którym jest dążenie do utrzymania struktury zatrudnienia w naszych lokalnych zespołach na poziomie 60 proc. mężczyźni i 40 proc. kobiety. To absolutne minimum, aby działać zgodnie z polityką sustainability. Intrum w Polsce jest pozytywnym przykładem w tym obszarze. Mimo tego, że działamy w branży finansowej, gdzie kobiety zawsze stanowiły znaczny odsetek naszych pracowników – obecnie jest to 60 proc. Regularnie zwiększamy zatrudnienie kobiet na stanowiskach menedżerskich. Aktualnie są to aż 24 osoby, czyli 44 proc.

Agnieszka Surowiec, Dyrektor HR i Komunikacji w Intrum

Nie chodzi tylko o dążenie do uzyskania parytetu w miejscu pracy. Pracodawcy powinni zadbać o swoich aktualnych pracowników – o kobiety już obecne w firmie, szczególnie te na niższych stanowiskach. Udzielone wsparcie, odpowiedni program szkoleń i mentoring z prawdziwego zdarzenia pomogą „odkryć” nowe talenty w firmie. Wtedy może okazać się, że w danym zespole jest zdecydowanie więcej liderek, niż przypuszczano. Dla pracodawcy to także komfortowa sytuacja – lepiej inwestować w pracownika, który jest już zżyty z firmą, zna jej cele i wartości niż zatrudniać nową osobę, która musiałaby przejść onboarding i wdrożyć się do pracy. Chyba że tym nowym pracownikiem jest kobieta!

Chociaż pracodawcy w naszym kraju mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zadbania o zrównoważony zespół, jest coraz lepiej, szczególnie gdy spojrzymy na statystyki z USA. 39 proc. wyższej kadry kierowniczej polskich firm stanowią kobiety (średnia dla UE wynosi 30 proc., a dla świata 29 proc.). Ponad 50 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że o równouprawnienie w firmach powinien dbać sam biznes, a nie ustalony odgórnie parytet, co jest dodatkowo pocieszającym faktem8.

Więcej kobiet w biznesie, więcej kobiet w zarządach – tego życzymy wszystkim pracownikom z okazji Dnia Kobiet!


1 Nicole Mason, prezes i dyrektor generalna Institute for Women’s Policy Research.

2 Mobile Instytut, Siła Kobiet, 2020

3 Dane: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

4 Ranking The BestPerforming CEOs in the World, 2019

5 Mobile Institute, Siła Kobiet, 2020.

6 Badania nt. innowacyjności i różnorodności zrealizowane przez firmę doradczą BCG, 2017.

7 Badania PwC przeprowadzone we współpracy z organizacją Sukces Pisany Szminką „Kobiety menedżerami przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek”, 2015.

8 Dane: Grant Thornton, Women in Business 2020. Polski biznes otwarty na kobiety.


Źródło: Intrum

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kobiety w IT. Kim są? Podsumowanie cyklu “Women Can Do IT”

kobiety w IT

Jak kobiety radzą sobie w świecie nowoczesnych technologii? Czemu w branży IT pracuje ich tak mało i co mogą zrobić pracodawcy, by zachęcić kobiety do obierania zawodów związanych z informatyką?

Szacuje się, że już za dziesięć lat na globalnym rynku technologii 40 proc. specjalistów IT będzie płci żeńskiej. Prognozy te dotyczą również Polski – obecne szacunki wskazują, że już teraz kobiety stanowią około 30% fachowców w branży. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez MasterCard, Polki zostały uznane za najbardziej przedsiębiorcze kobiety w Unii Europejskiej. W badaniu światowym uplasowały się na piątym miejscu za kobietami z Izraela, USA, Szwajcarii i Nowej Zelandii.

W świecie technologii jest miejsce dla każdego, kto ma chęci i wiedzę w tym zakresie. W ostatnich latach nastąpił także wzrost organizacji stworzonych lub zarządzanych przez kobiety. Organizacje z kobietami na czele odnotowują znaczne sukcesy i z całą pewnością mogę stwierdzić, że niejednokrotnie są wzorem dla innych.

Małgorzata Stasiak-Duklewska, ekspert IT

W SoDA mocno wierzymy, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w szeroko rozumianej branży IT. Zdecydowanie chcemy wspierać ten trend – kobiety potrafią i faktycznie pełnią obecnie wiele funkcji, od typowo technicznych poprzez sprzedaż, rozwój biznesu, zarządzanie, po najwyższe stanowiska w firmach IT i ulepszają te biznesy, wnosząc unikalne umiejętności (takie jak wielozadaniowość, skupienie i empatię).

Dlatego uruchomiliśmy projekt „Women Can Do IT”, którego zadaniem jest zaprezentowanie sylwetek kobiet liderów, menedżerów, ekspertów i specjalistów pracujących w firmach członkowskich SoDA, które opisują swoje wyzwania, największe osiągnięcia i codzienne życie w branży IT.

Jak zostałam programistką

Udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką systematycznie się zwiększa – wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2020”. 57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Na publicznych uczelniach technicznych kształci się 36 proc. studentek, a kierunki informatyczne wybiera 15 proc. kobiet. Najbardziej popularna wśród studentek na politechnikach jest inżynieria biomedyczna. Wśród kierunków nowo technologicznych szczególne znaczenie mają kierunki informatyczne.

Jak czytamy w raporcie Hackerrank “2019 Women in Tech Report”, blisko 60% programistek w wieku 21 lat i młodszych posługuje się jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy języków programowania, czyli Javą lepiej niż ich rówieśnicy. Nie dziwią więc dane Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi, gdyby w pełni wykorzystać udział pań w IT, to unijny PKB mógłby wzrosnąć nawet o 16 mld euro rocznie.

O tym jak wyglądała droga kształcenia w obszarze IT opowiada Martą Roszko z BlueRider Software, z którą ostatnio rozmawialiśmy:

Skończyłam liceum ekonomiczne i wciąż korzystam z wiedzy, którą tam zdobyłam. Częścią mojej pracy jest zarządzanie przepływem pieniędzy, co jest dużym plusem. Mam licencjat z matematyki i magistra z informatyki. To połączenie okazuje się nieocenione, bo mogę robić wszystko bez większego trudu. Dzięki temu mogę skupić się na tym co naprawdę ważne, czyli na ludziach i produktach. Dokładnie w tej kolejności. Rozumiem też programistów. Bycie częścią ich zespołu i zrozumienie złożonych technicznych dylematów nie czując się przy tym jak przybysz z innej planety jest bardzo przydatne.

Równie ciekawą i inspirującą historię o tym jak znalazła się świecie technologii przekazała nam Agnieszka Barbara Dąbrowska z SoftServe Polska, która łączy wiele obowiązków z różnych obszarów IT:

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku socjologia i ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w Walii. Kiedy wróciłam do Polski, zrobiłam kolejne studia podyplomowe z zakresu zarządzania talentami. Pracowałam jako Junior HR Manager w dużej firmie produkcyjnej, następnie przeniosłam się do firmy chemicznej – ale tam nie mogłam się odnaleźć. Nie podobało mi się to, jak traktowano ludzi – jako zasób, a nie kapitał ludzki. Zawsze starałam się pomagać ludziom, cały czas mając na uwadze koszty i strategię firmy. Więc pomyślałam sobie – gdzie szukać pracy, jeśli nie w branży IT, która słynie z tego, że dba o ludzi? Tak znalazłam SoftServe do którego dołączyłam jako HR Business Partner, a następnie awansowałam na moje aktualne stanowisko.

O tym, jak zaczynała swoją karierę w IT podzieliła się z nami Natalia Strawa, UX/UI Designer w HTD:

Studiowałam Computer Science na Wydziale Elektrycznym. Dzięki tym studiom, udało mi się znaleźć takiego konika w branży IT. Ta wiedza, którą zdobyłam, sprawia, że nikt mi teraz nie wmówi, że czegoś się nie da [śmiech]. Na drugim roku studiów założyliśmy ze znajomymi klub badawczy, gdzie mogłam poszerzać swoją wiedzę o UX. Dostałam się też na praktyki we Włoszech, gdzie dowiedziałam się więcej o tym czym jest projektowanie i co to są badania użyteczności. Te praktyki pozwoliły mi później na zdobycie pierwszej pracy już w Polsce.

Informatyka jest kobietą

W historii informatyki było wiele wybitnych kobiet, których wiedza i dokonania wpłynęły na rozwój tej dziedziny. U początków niemal każdego z informatycznych gigantów, można znaleźć utalentowane kobiety bez których globalny rynek teleinformatyczny wyglądałby dziś zupełnie inaczej.

Na kształt dzisiejszego sektora informatycznego swój wpływ miały nie tylko wybitne programistki, ale także specjalistki i menedżerki firm. Swoje miejsce w historii firmy Apple, a tym samym całej branży informatycznej ma Joanna Hoffman, córka polskiego reżysera Jerzego Hofffmana, a także jedna z pierwszych pracownic firmy Steve’a Jobsa.

Jako autorka założeń interfejsu użytkownika popularnych komputerów z jabłuszkiem i pierwsza osoba w dziale marketingu firmy, Joanna Hoffman odcisnęła swoje piętno na wielu 28 produktach Apple. Kolejną specjalistką informatyki o polskich korzeniach, która współdecydowała o kształtach giganta globalnego rynku IT jest Susan Wojcicki, absolwentka Uniwersytetu Harvarda, która po epizodzie w firmie Intel, wynajęła swój garaż dwójce studentów Uniwersytetu Stanforda, tj. Sergiejowi Brinowi i Larry’emu Page’owi, planujących ulepszenie świata dzięki wyszukiwarce Google. Długoletnia wiceprezes przedsiębiorstwa od 2014 roku jest prezesem serwisu YouTube.

Droga do sukcesu

„Jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?” – takie słowa usłyszała Jill Marlow, inżynier zatrudniona w NASA, kiedy zastanawiała się czy dokonała właściwego wyboru zawodowej drogi życiowej. To dobry przykład dla wszystkich kobiet, które postanowiły związać swoją karierę zawodową z branżą IT. Niezwykle ważne jest, aby młode kobiety były zachęcane najpierw do nauki, a potem do rozwoju zawodowego w obszarze nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności w bardzo dobrze rozwijającym się sektorze nowoczesnych technologii. Wszystkie statystyki dotyczące zatrudnienia w najbliższej dekadzie wskazują, że firmy technologiczne i informatyczne jako jedyne będą potrzebowały wielu nowych, dobrze wykształconych pracowników. To ogromna szansa dla wielu młodych osób.

Zapytaliśmy kilka Polek na wysokich stanowiskach zarządzających, co stanowi dla nich największe wyzwanie zawodowe? Katarzyna Taromir-Rebeś, COO z firmy Monterail, która tydzień po awansie musiała zamknąć biuro z powodu epidemii COVID-19, opowiada :

Zdecydowanie awans na stanowisko dyrektora operacyjnego. Ale jeszcze ważniejszy jest nasz obecny status podczas pandemii – udało nam się utrzymać na powierzchni i dobrze prosperować. Myślę, że biorąc pod uwagę fakt że wiele firm upadło z powodu następstw COVID-19, jest to nasz sukces. Nasz statek cały czas pływa w nienaruszonym stanie.

Jak wygląda standardowy miesiąc pracy oraz z jakimi wyzwaniami mierzy się na co dzień, opowiada Donata Rossi, kierowniczka działu kadr spółki CSHARK, która kieruje 12-osobowym zespołem – od specjalistów ds. kadr do grafików:

Taki standardowy miesiąc byłby dobrym miesiącem (śmiech). Nie ma żadnego konkretnego schematu, wszystko zależy od miesiąca i pory roku. Większość stałych elementów dotyczy programów adaptacyjnych, zwłaszcza teraz, gdy COVID-19 mocno determinuje aspekty naszej pracy i realia naszych klientów. Odbywają się trzy do czterech codziennych spotkań z różnymi zespołami i cotygodniowych narad dotyczących planowania. Ponadto, prowadzone są również firmowe szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Ich organizacja leży w mojej gestii i wymaga nadążania za branżą oraz angażowania do współpracy najnowszych zdobyczy techniki.

W rozmowie z Małgorzatą Orzechowską z SoftwareMill, zapytaliśmy jaki jest jejcel zawodowy:

Nie chcę, żeby zabrzmiało to banalnie, ale chciałabym być rozpoznawalna. Mieć tak silną markę osobistą, że ludzie będą mówić: OK, to ta dziewczyna z SoftwareMill. Programują z użyciem języka Scala i robią to dobrze. Dążę do celu, aby móc postawić znak równości między moją osobistą marką a jakością produktu. Jeśli ktoś mnie zobaczy lub będzie chciał ze mną porozmawiać, będzie mnie kojarzył z wysokiej jakości oprogramowaniem i obsługą klienta. Relacja między mną a klientem jest bardzo ważna. Coś może pójść nie tak, nikt z nas nie jest nieomylny, a wypadki losowe się zdarzają. Ważne jest to, że wszyscy musimy szukać innego rozwiązania i mimo trudności dostarczyć produkt. Po 18 miesiącach w SoftwareMill wydaje mi się, że udało się to osiągnąć. Klienci mi ufają, a to jest najważniejsze.

Przyszłość jest kobietą

Rola kobiet w sektorze IT będzie coraz większa, ponieważ sama branża przechodzi silną przemianę i zaczyna być interdyscyplinarna. Kobiety świetnie sprawdzają się w szeroko rozumianej branży informatycznej, ponieważ posiadają bardzo dobre zdolności komunikacyjne oraz potrafią szeroko patrzeć na zagadnienia z pogranicza informatyki i biznesu.

Cały cykl wywiadów z kobietami w IT pt. “Women can do IT” dostępny jest pod linkiem: https://medium.com/soda-polska.


Źródło: Good Division

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF