Powstał Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail

SBM

Wiodące firmy branży Direct Mail, działającej w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB (tworzące Radę Rynku Direct Mail), stworzyły i podpisały Kodeks Dobrych Praktyk.

Dokument stanowi wyznacznik standardów postępowania i norm etycznych. Będąc formą samoregulacji branżowej, podsumowuje zasady działalności firm branży Direct Mail w pełnym spektrum ich funkcjonowania obejmującym trzy obszary: relacji z otoczeniem, klientami i wewnątrzśrodowiskowymi.

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail powstał, aby popularyzować postawy i zachowania biznesowe, których przestrzegają jego sygnatariusze chcący funkcjonować na rynku według zasad fair play i zachęcić do najlepszych praktyk pozostałą część rynku. Do kodeksu przystąpiły firmy, kierujące się dobrem branży, Klientów oraz pracowników, za których czują się odpowiedzialne.

Na polskim rynku od dawna brakowało jasnych i klarownych wytycznych dotyczących funkcjonowania branży Direct Marketing, a w szczególności obszaru Direct Mail. Badania pokazują, że jest to bardzo efektywna forma komunikacji z klientami, umiejętnie zaplanowana i przygotowana, przynosi zaskakująco pozytywne wyniki. Dlatego, ważne jest by propagować ten istotny kanał komunikacji, ale również odpowiedzialnie wdrażać standardy wspierające jego rozwój. Kodeks Dobrych Praktyk Branży DM w zwięzły, przejrzysty i przystępny sposób reguluje rynek DM. Kodeks powołuje się na uniwersalne wartości ważne w każdej dziedzinie biznesuna przykład przyjazne środowisku rozwiązania procesowe i technologiczne. Uważam, że to duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku DM.

Isabella Krüger-Pawlowski, Managing Director w METRO Advertising

Kodeks wszedł w życie z dniem podpisania deklaracji przystąpienia przez firmy uczestniczące w Radzie ds. Rynku DM. Obecnie w Radzie zasiada dziewięć firm reprezentujących różne obszary branży, m. in. dystrybutorów materiałów drukowanych oraz agencji tworzących kampanie reklamowe przy użyciu direct mail. W skład Rady wchodzą: Poczta Polska, Skarbnica Narodowa, CTRL System, PostMaster, ABC Direct, EDC Direct, Media Central, Metro Advertising oraz No Limits. Sygnatariusze kodeksu zachęcają inne podmioty z branży do przystąpienia do kodeksu.


Źródło: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Liderzy gastronomii wspólnie promują bezpieczne dowozy

#bezpiecznedowozy

Ze względu na panująca w Polsce epidemię, gastronomia może funkcjonować jedynie w dostawie lub na wynos. Liderzy branży postanowili zatem połączyć siły i razem zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. Tak powstała akcja #bezpiecznedowozy oraz strona bezpiecznedowozy.pl.

Celem akcji #bezpiecznedowozy jest promowanie Kodeksu Dobrych Praktyk dla bezpiecznego dowozu posiłków oraz tych restauracji, które realizują dowozy z zachowaniem właściwych standardów. W serwisie znajduje się m.in. mapa restauracji zapewniających #bezpiecznedowozy oraz gotowe instrukcje i procedury sanitarne dla restauracji, które można bezpłatnie pobrać.

Eksperci firmy Stava i Związku Pracodawców HoReCa wypracowali Kodeks Dobrych Praktyk, czyli rekomendowane standardy bezpiecznej dostawy posiłków. Jest to zestaw zaleceń, które pozwolą zachować bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces dostawy – obsługę restauracji, kurierów i konsumentów. Standardy zostały stworzone przy współpracy z konsultantami do spraw bezpieczeństwa żywności i mikrobiologami. Zostały również zaaprobowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Do akcji #bezpiecznedowozy mogą dołączać wszystkie restauracje oraz firmy, które odpowiedzialnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i chcą wspólnie promować najwyższe standardy. W tej chwili na Mapie Bezpiecznych Dowozów znajduje się ponad 500 niezależnych i sieciowych lokali. W akcje są zaangażowane takie marki gastronomiczne jak Pizza Hut, Telepizza, Sphinx, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy, New York Pizza Department, Makro, Makarun, Zdrowa Krowa, Meet & Fit Slow Food, 7th Street, czy Woody’s.

Partnerami przedsięwzięcia również firmy na co dzień wspierające branżę gastronomiczną: Makro, HACCP Online oraz POSBistro.

Organizatorzy akcji zapraszają do współpracy wszystkie restauracje, firmy i organizacje, którym zależy na bezpiecznych dowozach posiłków. Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz znajdujący się na stronie bezpiecznedowozy.pl.


Źródło: informacja prasowa Stava 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polska branża PR i profesjonalne standardy działania w obszarze komunikacji

ZFPR_Kodeks_Dobrych_Praktyk

Pod koniec lutego br. ZFPR przyjął podczas Walnego Zgromadzenia Członków tekst jednolity noweli Kodeksu Dobrych Praktyk. Dokument stanowi wyznacznik standardów postępowania i norm etycznych. Będąc formą samoregulacji branżowej, podsumowuje zasady działalności firm PR w pełnym spektrum ich funkcjonowania obejmującym trzy obszary: relacji z otoczeniem, klientami i wewnątrzśrodowiskowymi.

Nowela Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana na bazie doświadczeń, z odniesieniem do norm przewidzianych w Kodeksie Etyki PR, przyjętego przez Związek w ubiegłym roku. Dobre praktyki to wytyczne zebrane w jednym dokumencie, których stosowanie pomaga agencjom członkowskim i ich pracownikom na co dzień w bieżącej pracy.

Adam Jarosz, prezes Związku Firm Public Relations

Kodeks zawiera 33 syntetyczne punkty. W obszarze relacji z otoczeniem i klientami, dotyczą m.in. norm etycznych, kwestii rzetelności, staranności i pracy z klientami na konkretnych celach, w oparciu o udzielony mandat.

Branżowy kodeks standardów jest oddolną inicjatywą, która została zaproponowana przez firmy członkowskie ZFPR. W ramach Związku powstała grupa robocza, która na szerokim forum opracowała przyjętą ostatnio treść dokumentu.

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR dostępny jest na stronie: zfpr.pl.


Źródło: informacja prasowa ZFPR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF