...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o wartościach. Poznaj pierwszych prelegentów Dream Employer Summit 2021

warości w organizacji Dream Employer Summit

Gdy wszystko wokoło zostaje poddane próbie, gdy nie znamy jednego pewnego scenariusza przyszłości, to właśnie wartości stają się fundamentem nie tylko dla nas, pracowników i pracodawców, ale dla całych organizacji. Czas pandemii to moment, kiedy kandydat i pracownik mogli powiedzieć swoim pracodawcom "sprawdzam!". Niektóre organizacje nie zdały egzaminu. Inne natomiast, kierujące się jasno określonymi wartościami, znajdującymi wyraz w sprawnie działającej kulturze organizacji nie tylko wyszły z turbulencji bez szwanku - wiele z nich dziś jest mocniejsze niż kiedykolwiek zarówno w wymiarze biznesowym, jak i aspekcie czysto ludzkim. Właśnie dlatego sporo miejsca na naszej konferencji poświęcamy wartościom.

Dlaczego kultura jest ważniejsza teraz niż kiedykolwiek przedtem?

Ostatni rok udowodnił, ze kultura firmy ma i będzie miała coraz ważniejszą rolę i wpływ na efektywność firmy w świecie złożonym, zmiennym i nieprzewidywalnym. To właśnie kultura pozwala organizacjom z sukcesem reagować na zmiany w otoczeniu. Żadne systemy, wskaźniki, procesy nie zastąpią przedsiębiorczości pracowników, ich inicjatywy, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności, wsparcia wzajemnego i współpracy. Powstaje pytania jakie są uniwersalne cechy kultury organizacyjnej, które prowadza do sukcesu? Jak sprawić aby właśnie te cechy kultury rozwinąć w swojej firmie?

Doświadczenia wielu firm na świecie ale także wielu firm w Polsce wskazują, że są pewne kluczowe czynniki sukcesu ewolucji kultury w stronę kultury wzmacniającej zwinność i zdolność do adaptacji firmy na rynku. Rola liderów jest jednym z nich. Jaka powinna być rola kluczowych liderów, co robić aby przekonać decydentów, że teraz jak nigdy dotąd, to właśnie ludzie są w centrum organizacji, a kultura oparta o wartości jest jedynym skutecznym sposobem koordynacji zachowań pracowników w coraz bardziej zmiennym świecie. Zanim zaczniemy zarządzać kulturą swojej firmy warto uczyć się od tych firm, które już rozpoczęły tę drogę i poznać 10 czynników sukcesu budowania konstruktywnej kultury odpowiadającej na wyzwania przyszłości, ale także kultury, która przynosi pracownikom satysfakcję i samorealizację.

Dr Maria Mycielska

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ: Czynniki sukcesu zmiany kultury organizacyjnej. Rola lidera. (7 czerwca, g. 09:15)

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki byłby świat, gdyby władzę ludzi zamienić na służbę?

Naszym zdaniem lepszy świat dla ludzi i organizacji leży w rękach Servant Liderów. To oni będą mieli sprawczą moc, aby pociągać innych swoim przykładem, rozbudzać współodpowiedzialność w zespołach, rozwijać zaufanie i jednocześnie doprowadzać do równowagi w całym systemie organizacji i poza nią.

Dziś widzimy jak w wielu miejscach na całym świecie, pojawiają się nowi ludzie decydujący oddać swoją tradycyjną władzę na rzecz służenia ludziom i wyższym celom. Servant Liderzy to ludzie, których wpływ powoduje, że po latach opowiadamy o nich dobre historie. To oni często oddalają się od tradycyjnej hierarchii, opuszczają swoje trony władzy i stają się Servant Liderami. To oni są prawdziwymi liderami.

Magdalena Kamińska, BIG CALL

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ: Nowe przywództwo: Servant Leadership (7 czerwca, g. 10:25)

 

Wartości to więcej niż hasła

Komunikacja z kandydatami online powinna być nie tylko przemyślana i zaplanowana z uwzględnieniem Digital Candidate Journey. Powinna być również odpowiednio głęboka, komunikując wartości „w użyciu” i w odniesieniu do naszych kandydatów. Podczas mojego wystąpienia pokażę Ci na przykładach, jak możemy skutecznie i ciekawie komunikować nasze wartości, które często funkcjonują w naszej organizacji jako hasła. Pomogę przenieść te hasła na konkretne działania i rezultaty. Spojrzymy na temat zarówno pod kątem warstwy kreatywnej komunikacji, jak i możliwych do wykorzystania formatów treści online

 Adrian Martinez

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ: Wartości to więcej niż hasła. Jak komunikować wartości, żeby skutecznie budować nasz employer branding? (7 czerwca, g. 15:50)

 

Sprawdź pełny program wydarzenia DREAM EMPLOYER SUMMIT 2021. In leaders we trust. 

Dwa dni merytorycznych prezentacji, spotkań i inspiracji:

  • 18 prezentacji najlepszych ekspertów
  • 3 dyskusje panelowe praktyków HR i szefów firm
  • Roundtable

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Partnerzy DES

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF