...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Konkurs unijny „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”: złożono 825 wniosków na 447 mln zł

Dofinansowanie Unijne

Przedsiębiorcy złożyli do PARP 825 wniosków. Dodatkowo, 38 firm poprosiło – ze względu na pandemię, a zgodnie z procedurami – o maksymalnie 14 dni więcej czasu na złożenie wniosku.

Już w pierwszej rundzie naboru, która trwała od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r., do PARP wpłynęło 467 wniosków o dofinansowanie opracowania projektów wzorniczych, których wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ze względu na tak duże zainteresowanie konkursem druga runda została skrócona, a trzecia się nie odbędzie. Zgodnie ze zmianami regulaminu, wnioski można było składać do 31 marca br., zamiast pierwotnie do 28 lipca br.

Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wartość złożonego projektu musiała się mieścić w przedziale pomiędzy 60 tys. zł, a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny w części usługowej wynosił minimum 15 proc. Wysokość przyznanego dofinansowania w części inwestycyjnej jest zależna od wielkości firmy oraz zakresu i lokalizacji wdrożenia projektu. Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie, usługi doradcze pomocne w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek tak opracowanego wyrobu, w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

Zainteresowanie ze strony firm, również w tym konkursie, znacznie przewyższyło nasze oczekiwania, co po raz kolejny pokazuje, że polskie firmy pozytywnie myślą o rozwoju poprzez innowacje i design, mimo pandemii. Tym bardziej, że to wymagający konkurs. Zgłaszane wnioski dotyczą bowiem projektów usługowo-inwestycyjnych, które służą opracowaniu i rynkowemu wdrożeniu innowacji produktowych. A ich efekty, konkretne wyroby, mają pomóc różnorodnym grupom osób przezwyciężyć konkretne bariery, by lepiej, tzn. bardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To kolejny konkurs PARP, który wpisuje się w realizację rządowego programu Dostępność Plus.

Łącznie w obu rundach konkursu wpłynęło najwięcej projektów na realizację w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP

Wnioskodawcy musieli wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osoby czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogły to być np. projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Więcej informacji: link


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Prawie 20 mln zł dofinansowania dla 21 start-upów ze wschodniej Polski

dofinansowanie

Celem konkursu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania. Po wprowadzeniu produktu na rynek, będą w stanie przeprowadzić szereg działań służących dalszej ekspansji. Ze swoimi produktami start-upy mają szansę zaistnieć również na arenie międzynarodowej. W rozstrzygniętej w październiku 5. rundzie konkursu rekomendowaliśmy do wsparcia najlepsze pomysły na kwotę blisko 20 mln zł.

Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP

Przedsiębiorcy z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego muszą dysponować wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Otrzymane środki przeznaczyć można na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego czy wynagrodzenie pracy personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane również na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W 5. rundzie konkursu najwięcej zarekomendowanych projektów skierowanych jest do branży IT, medycyny i zdrowia, nieruchomości, edukacji oraz rolnictwa. Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub, Idealist, Start in Podkarparckie i Wschodni Akcelerator Biznesu.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

PARP wydłużyła nabór wniosków o kolejne rundy, do 30 grudnia 2021 r. O 90 mln zł zwiększył się również budżet konkursu i obecnie wynosi 390 mln zł.

Więcej informacji na stronie działania.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

90 mln zł więcej dla start-upów

konkurs PARP

Do 30 grudnia 2021 r. PARP wydłużyła nabór wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Druga zmiana to zwiększenie budżetu o 90 mln zł, tj. do 390 mln zł.

Przed młodymi firmami stoi wielka szansa. Dzięki zwiększeniu budżetu programu i wydłużeniu terminu na składanie wniosków jeszcze więcej innowacyjnych pomysłów ma szansę na realizację. Przedsiębiorcy ze Wschodniej Polski mają doskonałe warunki, aby razem z nami mądrze rozwinąć swoją ofertę i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w PARP

Wnioskujący mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na pokrycie kosztów swojego przedsięwzięcia, muszą jednak dysponować wkładem własnym na sfinansowanie przynajmniej 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć start-upom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

Aby wystartować w konkursie start-upy muszą wcześniej zakończyć z sukcesem inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Okres inkubacji pozwala młodym spółkom opracować i rynkowo zweryfikować własny model biznesowy oraz przygotować wstępną wersję produktu. Tak przygotowane start-upy walczą o dotacje PARP, prezentując swoje rozwiązania przed panelami ekspertów.

Do tej pory inkubacje oferowane przez Platformy zakończyło ponad 400 spółek. Spośród nich już 90 uzyskało dotację PARP na dalszy rozwój swojego przedsięwzięcia.

Więcej informacji: link.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ponad 70 start-upów skorzysta z pomocy prawnej

pomoc prawna

Program „Wsparcie prawne dla start-upów” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem początkujących przedsiębiorców. Do godziny 10:45 w dniu startu naboru do PARP wpłynęło ponad 100 wniosków od mikro, małych i średnich firm na kwotę ponad 1,5 mln zł.

Ta kwota przekraczała budżet konkursu o 40 proc., a był on niemały, bo wynosił w tym roku 1,1 mln zł. Fachowa pomoc prawna to często ten wydatek, na którym firmy oszczędzają, albo, z drugiej strony, mocno nadwyręża on ich budżet. Dzięki takim programom mogą skorzystać z usług kancelarii, na przykad w zakresie przygotowania umów lub negocjowania kluczowych kwestii z inwestorami oraz kontrahentami.

Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP

Firmy mogły się ubiegać o wsparcie do 25 tys. zł, natomiast na podstawie zgłoszeń do konkursu PARP przyznała najwyższe dofinansowanie w wysokości 17 130 zł (18 firm). Młode firmy pieniądze mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego, doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności, wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu lub konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności.

Wsparcie start-upom zapewnią kancelarie prawne wcześniej wyłonione przez PARP w trybie postępowania publicznego.

W trakcie całego naboru, prowadzonego do 30 lipca 2020 r., do PARP trafiło 189 wniosków. Pozytywnie oceniono 158 wniosków, z czego wsparcie otrzymają 72 start-upy, a 86 znalazło się na liście rezerwowej.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania: link.

Więcej informacji o programie: link.

Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

25 startupów otrzyma ponad 24 mln zł na dalszy rozwój

monety polskie złote

W IV rundzie konkursu złożono 57 wniosków. Dofinansowanie PARP na łączną kwotę ponad 24 mln zł uzyskało 25 najlepszych projektów. Listę projektów można zobaczyć w sekcji Komunikaty dla działania Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny.

Startupy na samym początku funkcjonowania poszukują przede wszystkim środków na rozwinięcie swojej działalności. Taką szansę daje ten program. Duże zainteresowanie zakończoną właśnie rundą pokazuje, jak wiele polskich młodych firm innowacyjnych jest głodnych sukcesu. Cieszymy się, że możemy ich wesprzeć na tej drodze.

Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów

W konkursie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” firmy mogą otrzymać nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia. Ich wkład musi wynosić co najmniej 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 300 mln zł. Rozwiązania rekomendowane do dofinansowania w obecnej rundzie dotyczą takich obszarów jak m.in. medycyna i zdrowie, IT, handel, żywność oraz sport.

Inwestowanie w biotechnologiczne startupy jest kapitałochłonne dlatego pomoc takiej instytucji jak PARP daje nam możliwość zaistnienia na rynku i rozwijanie już opracowanych technologii jak i tworzenie nowych rozwiązań. Poziom Polskich biotechnologicznych startupów jest bardzo wysoki. Pomoc Państwa i takich instytucji jak PARP może przyczynić się do powstania „biotechnologicznej doliny krzemowej” w Polsce.

Agnieszka Jasińska, prezes spółki BioCellLab

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze i eksperckie związane z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenia personelu, środki trwałe, nabycie surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Finasowanie PARP może także posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

1 sierpnia 2020 r. rozpoczęła się siódma runda naboru. W jej ramach wnioski o dofinansowanie startupy mogą składać do 30 września 2020 r.

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NAGRODZONE 


Źródło: informacja prasowa PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rekordowe zainteresowanie wsparciem na pomoc prawną dla młodych przedsiębiorców

pomoc prawna

Do godziny 10:45 w dniu startu naboru do PARP wpłynęło ponad 100 wniosków o udzielenie wsparcia na kwotę ponad 1,5 mln zł, a więc o 40 proc. przekraczającą budżet konkursu, który w tym roku wynosi 1,1 mln zł. W związku z tym, zgodnie z regulaminem, Agencja skraca czas trwania naboru w programie. Wnioski można skadać do 30 lipca br., zamiast pierwotnie 30 września.

Fachowa pomoc prawna renomowanych kancelarii pozwoli m.in. nie tylko przygotować, ale także negocjować kluczowe kwestie w umowach z inwestorami czy kontrahentami, które niejednokrotnie stanowią podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. Teraz startupy mogą otrzymać takie wsparcie całkowicie bezpłatnie, i jak widzimy, cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem.

Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów w PARP

Wsparcie startupom zapewnią poniższe kancelarie prawne wyłonione przez PARP w trybie postępowania publicznego:

z siedzibą w Warszawie:

  • Bąkowski Kancelaria Radcowska Igor Bąkowski,
  • Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp. P.,
  • Lawmore Maciejewicz Jaraczewski Sp. k.,
  • Bartosz Wsół Rozwiązania Prawne Kancelaria Radcy Prawnego,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Zbieć-Zawadzka.

z siedzibą w Krakowie:

  • Doniec Górecki & Partnerzy Sp. K.,
  • Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska,
  • Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni,
  • Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości maksymalnie 25 tys. zł, przeznaczone jest na pokrycie kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego, doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności, wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu lub konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności.

O wsparcie mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Istotnym warunkiem jest także posiadanie dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji: link.


Źródło: Informacja prasowa PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nawet 20 mln złotych unijnego wsparcia na innowacyjne projekty

unijne wsparcie

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Od 25 sierpnia do 24 września przedsiębiorcy będą mogli starać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych w ich działalności.

Innowacje, wdrażane nawet w najmniejszych firmach, są motorem rozwoju gospodarczego całego regionu, a nawet kraju. Dlatego tak nam zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy ze wschodniej Polski również mogli zrealizować swoje pomysły. Ich sukces, to także sukces nas wszystkich.

Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Powiązania ponad regionami

Kluczowym warunkiem udziału w programie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Takie powiązanie to minimum 5 przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Żeby spełnić kryteria programu, jedno z nich musi znajdować się właśnie w makroregionie Polska Wschodnia, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku.

Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Rozwój nawet w czasie pandemii

Otrzymane ze środków unijnych wsparcie pozwoli firmom na sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowalnych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Tegoroczna edycja konkursu różni się od poprzednich.

W tym roku nowością jest możliwość uzyskania pomocy w dostosowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii. Daje to przestrzeń na podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych albo zakup usług doradczych. Dzięki temu rozwój firmy możliwy jest także w tak trudnej sytuacji jak epidemia. 

Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku inwestycji.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: link.


Źródło: Informacja prasowa PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konkurs PARP: 750 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

dofiansowanie PARP MSP konkurs innowacje

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów i usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów technologicznych. Zgłaszane projekty muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na zlecenie. W programie mogą wziąć udział także ci przedsiębiorcy, którzy wyniki takich prac kupili.

Celem konkursu „Badania na rynek” jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne, innowacja produktowa lub procesowa musi mieć poziom co najmniej krajowy.

Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. Agencja ściśle określa również minimalne przychody przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat od złożenia wniosku. Jest to poziom min. 600 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz min. 1 mln zł dla średnich przedsiębiorców.

Zasady finansowania projektów

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów wynosi 1 mln zł. Nie może ona natomiast przekraczać 50 mln euro. Milion złotych to również maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe oraz usługi doradcze.Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona – wynika z kosztów kwalifikowalnych i dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej na inwestycje, przy czym maksymalne wsparcie na prace rozwojowe wynosi 450 tys. zł, zaś na usługi doradcze 500 tys. zł.

Nowością w tegorocznych konkursach jest możliwość uzyskania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do konkursu dostępne są na stronie internetowej PARP.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji na stronach:

Badania na rynek – konkurs ogólny
Badania na rynek – miasta średnie
Badania na rynek – Dostępność Plus

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF