...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wakacyjna stabilizacja nastrojów konsumenckich w sierpniu [BADANIE]

kobieta płacąca kartą

Sierpień nie przyniósł zmiany w konsumenckich nastrojach Polaków w stosunku do lipca.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w sierpniu -4,6 i pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W sierpniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  • nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 0,2 p.p., z poziomu -4,4 do -4,6;
  • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 1,9 p.p., z poziomu -1,3 do -3,2;
  • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 2,2 p.p., z poziomu -24,1 do -26,3;
  • nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 4,3 p.p., z poziomu 11,5 do 15,8.

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 sierpnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Nastroje konsumenckie polaków
Źródło: GfK

Barometr to syntetyczny indeks oparty na poniższych składowych:

Ocena bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieniła się ogólna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego od okresu sprzed 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawiła, trochę się poprawiła, nie zmieniła się, trochę się pogorszyła, znacznie się pogorszyła

Ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieni się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju
Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Jak zmieni się sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
ODP.: znacznie się poprawi, trochę się poprawi, nie zmieni się, trochę się pogorszy, znacznie się pogorszy

Skłonność do zakupów
Składowa oparta na odpowiedziach respondentów na pytanie: Czy suma pieniędzy, którą wydacie Państwo na zakup dóbr trwałego użytku (np. mebli, telewizorów, aut, pralek, komputerów) w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmieni się w stosunku do sumy wydanej na te cele w ciągu minionych 12 miesięcy?
ODP.: wydamy znacznie więcej, wydamy trochę więcej, wydamy tyle samo, wydamy nieco mniej, wydamy zdecydowanie mniej


Źródło: GfK

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

3 rzeczy o których warto pamiętać podczas projektowania koszyka zakupowego

klawiatura

Projektowanie procesu zakupowego, ścieżki zakupowej, a jeszcze bardziej szczegółowo rzecz ujmując, projektowanie koszyka w E-Commerce jest procesem złożonym. Jest zadaniem, w którym szczególną uwagę należy poświęcić kilku kwestiom. Dokładnie trzem.

Projektowanie procesu zakupowego, ścieżki zakupowej, a jeszcze bardziej szczegółowo rzecz ujmując, projektowanie koszyka w E-Commerce jest procesem złożonym. Jest zadaniem, w którym szczególną uwagę należy poświęcić kilku kwestiom. Dokładnie trzem.

Bez ich uwzględnienia skuteczność sprzedażowa sklepu internetowego będzie rozczarowywać. Będzie niższa niż mogłaby być, niż statystycznie, średnio bywa. Bez ich uwzględniania, także współczynnik porzuconych koszyków zawsze będzie zbyt wysoki.

Poznajcie trzy kluczowe rzeczy, o których warto pamiętać, podczas projektowania procesu zakupowego.

Kilka wstępnych uwag na marginesie

Dodajmy tylko dla porządku, że poniższe uwagi są uniwersalne i odnoszą się do sklepów działających w dowolnych branżach, na dowolnych rynkach. Mogą być zastosowane w procesie tworzenia, projektowania nowego sklepu oraz optymalizowania już istniejącego.

W tym drugim przypadku bardzo łatwo i szybko będzie można dostrzec różnicę w skuteczności sprzedażowej sklepu. Wyrażającą się nie tylko większym wolumenem sprzedaży, większym zyskiem, wyższymi obrotami, ale także niższym współczynnikiem porzuconych koszyków oraz stabilniejszą lojalnością klientów, większym wskaźnikiem konwersji.

Dlaczego podczas projektowania koszyka zakupowego najważniejszy jest UX?

Za przykład niech posłuży nam koszyk w sklepie internetowym i zjawisko porzuconych koszyków. Myśląc o nowocześnie zaprojektowanym, funkcjonalnym, użytecznym dla klientów koszyku w sklepie internetowym nie sposób nie myśleć o kwestiach związanych z doświadczeniami użytkowników, Nie sposób być obojętnym na problemy związane z User Experience.

To właśnie one przesądzają dziś o tym, jak sklep jest postrzegany, oceniany, jakie robi wrażenie, jak mocno zachęca, bądź zniechęca do finalizacji zakupu, ponowienia zakupu. Cena produktu, koszty wysyłki, warunki dostawy, ogólna atrakcyjność oferty oczywiście nadal ma duże znaczenie.

Niemniej jednak to właśnie User, Customer Experience (UX, CX) w E-Commerce odgrywa główną rolę. Na przykład wpływają na to, czy klient po dodaniu produktu do koszyka będzie chciał sfinalizować transakcję, przejść do płatności, czy koszyk porzuci.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest dość prosta. Nie chcemy kupować w sklepach, które są niewygodne, działają w sposób niezrozumiały, niezgodny z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami i oczekiwaniami. Których koszyki są dla nas trudne do zrozumienia, obsługi.

Nie chcemy kupować w sklepach, które wyglądają nieprofesjonalnie, które nie wzbudzają naszego zaufania. Których niska wiarygodność budzi nasz niepokój i sugeruje, że zakup za pomocą chaotycznie, nielogicznie zaprojektowanego koszyka jest co najmniej ryzykowny.

Uwzględnienie kwestii związanych z użytecznością, ergonomią, doświadczeniami jest dziś właściwie pewną koniecznością. Większość sklepów – w mniejszym lub szerszym zakresie – dba lub planuje zadbać o te kwestie. Audyty UX w E-Commerce (np. diagnozujące problem porzuconych koszyków) są coraz popularniejszą usługą. Podobnie jak na popularności zyskują prace związane z optymalizacją ścieżek zakupowych.

Dlaczego UX jest ważny, a właściwie najważniejszy?

Skąd taka popularność User Experience w E-Commerce? Znów odpowiedź jest dość prosta, by nie powiedzieć oczywista. Coraz szersze korzystanie sklepów internetowych z usług agencji UX wynika z bardzo wymiernych, policzalnych, stosunkowo szybko obserwowalnych zysków.

Wyrażających się w statystykach, w miarach czysto handlowych oraz marketingowych. Zwrot z inwestycji (ROI – Return of Investment) w przypadku usług z zakresu audytu UX oraz optymalizacji ścieżki sprzedażowej pod kątem User Experience jest naprawdę przekonujący. W przypadku każdego sklepu będzie on oczywiście różny, ale wzrosty wskaźników o kilka, a w szczególnych przypadkach o kilkanaście procent są normą.

Patrząc na sklep internetowy, na ścieżkę sprzedażową, na proces zakupu należy zwrócić szczególną uwagę na co najmniej trzy kluczowe kwestie, elementy, problemy.

Dla porządku dodajmy tylko, że problemów z użytecznością sklepu internetowego jest oczywiście znacznie, znacznie więcej, ale w sensie bardzo podstawowym należy zacząć optymalizację od właśnie tych trzech kluczowych.

Szybkość ładowania się strony sklepu internetowego

Sklep, którego strona internetowa ładuje się długo, którego strona po załadowaniu wyświetla niepełną zawartość, często się zawiesza lub nie reaguje na działania jej użytkownika jest stroną szkodzącą sprzedaży.

Przez klientów sklepu jest postrzegana jako wadliwa, niepewna, ryzykowna. Te odczucia, wrażenia i emocje im towarzyszące są – co jeszcze gorsze – przenoszone na wyobrażenia o tym jak sklep realizuje zamówienia. I bardzo często, to właśnie niedostateczna szybkość ładowania się strony sklepu jest odpowiedzialna za porzucony koszyk.

Siłą rzeczy zaczynamy myśleć, że nasze zamówienie będzie procedowane w nieskończoność, dotrze do nas z dużym opóźnieniem i najpewniej nie będzie zawierało wszystkich produktów, jakie zamówiliśmy. Czyż nie? Nie zdarzyło się Państwo nigdy tak pomyśleć? Takie przeświadczenia, jak wynika z badań UX, są powszechne.

W tym wymiarze doświadczenia użytkownika spotykają się z kwestiami technologicznymi, związanymi z SEO (Search Engine Optimisation). Strona niespełniająca standardów wyszukiwarki Google pod względem szybkości ładowania będzie trudna do odnalezienia w jej wynikach wyszukiwania.

Będzie stroną uznawaną za przestarzałą i zaniedbaną. Taką, która nie może w żaden sposób konkurować ze stronami innych sklepów. W ramach prac audytowych oraz optymalizacyjnych skrócenie czasu ładowania się poszczególnych podstron jest jednym z priorytetowych działań.

Koszyk zakupowy na wersji mobilnej

Przeglądamy zawartość sklepu na komórce, kupujemy na laptopie. Albo na odwrót. Czasami idziemy do sklepu stacjonarnego obejrzeć produkt, ale ostatecznie kupimy go w sklepie internetowym. Albo na odwrót.

Wariantów, sposobów zakupu, kanałów zakupu jest dziś kilka i nowoczesny sklep internetowy powinien je wszystkie oferować i traktować równie poważnie. Brak mobilnej wersji sklepu jest dziś zaniechaniem bardzo kosztownym i generującym straty. Finansowe, ale związane także z lojalnością klientów. Stali klienci w większości branż oczekują mobilnego wariantu sklepu.

Pamiętajmy, że M-Commerce stało się od kilku lat równie popularne i ważne jak E-Commerce. Nieobecność w tym kanale jest po prostu dla klientów niezrozumiała. Budzi bardzo negatywne odczucia i zdecydowanie zniechęca do dokonania zakupu w sklepie.

Przy tej okazji warto także zauważyć, że sama wersja mobilna nie jest wystarczająca. Musi ona spełniać oczekiwania klientów M-Commerce. Musi być dostosowana do specyfiki tego kanału, która jest zależna od uwarunkowań sprzętowych, kontekstowych, sposobów używania urządzeń mobilnych. Zakupy w E-Commerce i M-Commerce to zupełnie dwie różne aktywności.

Koszyki w E-Commerce i M-Commerce, choć identyczne w swojej funkcji, znacząco różnią się wyglądem, nawigacją, funkcjonalnościami. Koszyk w M-Commerce jest zawsze o wiele bardziej zredukowany. Powinien być zaprojektowany w zgodzie ze specyfiką kanału mobilnego (taktylność, ograniczona przestrzeń, większe nastawienie użytkowników na wykonywanie zadań).

Dlaczego konieczność rejestracji ma wpływ na porzucenia koszyka?

Większość właścicieli sklepów internetowych nie do końca ma świadomość konsekwencji wymuszania rejestracji, zakładania konta na klientach. Sprawa wydawać się może oczywista i bezproblemowa. Jest zakup, jest konieczność podania danych niezbędnych do jego realizacji. Ale… Diabeł tkwi w szczegółach. Jak zwykle.

Rejestracja jest działaniem uznawanym za męczące, nieprzyjemne, niepotrzebne. Nic dziwnego, że bardzo często jest przyczyną odstępowania od zakupu, porzucania koszyka. Motywuje do poszukiwania sklepu, który nie stawia takich warunków.

Liczne badania, testy przeprowadzone przez badaczy, instytuty badawcze w tej kwestii są więcej niż jednoznaczne. Jeśli warunkiem zakupu jest rejestracja to znaczna część klientów nie będzie chciała go spełnić. W zależności od badanej branży liczba osób, które odpłyną do konkurencji – porzucą koszyk – waha się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.

Tytułem podsumowania

Proces zakupu powinien być przede wszystkim szybki, bezproblemowy, wygodny, nie stawiający klienta E-Commerce przed żadnymi konieczności. Powinien kojarzyć się z płynnością, lekkością, przyjemnością. By takim się stał konieczne jest projektowanie sklepu internetowego zgodnie z najnowszymi rekomendacjami, najlepszymi wzorcami projektowymi, które uwzględniają perspektywę oraz potrzeby klientów E-Commerce.


Źródło: thestory.is

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Minimalny koszyk zakupowy w lipcu droższy o 5,99% w skali roku

zakupy spożywcze w pandemii

Rekordowy poziom inflacji zaczyna być widoczny w sieciach handlowych. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® autorstwa ASM Sales Force Agency w lipcu 2021 r. wartość koszyka minimalnego, czyli zestawu analizowanych produktów dostępnych w sieciach handlowych w najniższych cenach, wzrosła o 5,99%. Średnie ceny podstawowych produktów wzrosły o 2,25% wobec czerwca. E-grocery pozostaje najdroższym kanałem zakupów. Lidl wyprzedził w lipcu Auchan w rankingu najtańszych sieci handlowych.

Rekordowy poziom inflacji

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w lipcu br. inflacja wyniosła w Polsce 5% wobec 4,4% w czerwcu i jest to najwyższy poziom od ponad 10 lat. Tak wysoki poziom inflacji odbija się na cenach produktów spożywczych. W lipcu br. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy® przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 229,98 zł. To wzrost o 5,05 zł (2,25%) w porównaniu do czerwca br. i o 0,97 zł (0,42%) w porównaniu do lipca 2020 r.

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 9 na 11 sieci objętych badaniem, ceny w lipcu br. były wyższe niż w czerwcu. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (5,78%). W ujęciu rocznym podobnie jak w miesięcznym, w dziewięciu sieciach odnotowano wzrost cen wobec 2020 roku. Były to min.: Tesco (6,43%), e-grocery (3,43%), czy Carrefour (3,29%).

Pawel_GorczynskiPowszechną drożyznę potwierdza nasze najnowsze Badanie i Raport Koszyk Zakupowy®. Według niego wartość koszyka minimalnego wzrosła w lipcu o niemal 6% w ujęciu rocznym. Lipiec jest kolejnym miesiącem z rzędu, gdy obserwujemy wzrost tej wartości. Z kolei koszyk maksymalny był w lipcu tańszy niż przed rokiem o 7,73%, co oznacza, że właściciele sieci handlowych wciąż poszukują sposobów na przyciągnięcie do siebie Klientów, poprzez prowadzenie aktywnej polityki cenowej w niektórych grupach produktów.

Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency

Największy spadek cen koszyka odnotowano w sieci Makro, w której średnia cena w lipcu 2021 r. była niższa o 23,88zł niż przed rokiem. To o 9,83% mniej.

Auchan zdetronizowany

W pierwszym miesiącu wakacji Lidl zdetronizował Auchan w wyścigu o pozycję lidera w rankingu najtańszych sieci handlowych. Za zestaw analizowanych produktów w sklepach sieci Lidl należało zapłacić 213,51 zł. To o 5,49 zł mniej, niż koszyk należący do Auchan.

Najwięcej w lipcu 2021 r. trzeba było ponownie wydać w sieci Tesco, gdzie wartość zakupów wyniosła 245,44 zł, czyli o blisko 15% więcej niż w najtańszych sklepach Lidl. E-grocery pozostaje niezmiennie najdroższym kanałem zakupów. Tam średnia suma koszyka zakupowego kształtowała się na poziomie 258,41 zł, co stanowi wzrost cen w tym kanale o 6,31 zł (2,5%) wobec czerwca.

wartosc koszyka zakupowego
Źródło: ASM Sales Force Agency

W dyskontach najtaniej, przez Internet najdrożej

Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w lipcu 2021 r. wskazało, że w tym miesiącu najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach – 217,89 zł. Za zakupy w najdroższym kanale e-grocery, trzeba było zapłacić o 18,6% więcej niż w najtańszych dyskontach.

koszyk zakupowy wykres
Źródło: ASM Sales Force Agency

Lipiec 2021 r. przyniósł nieznaczny wzrost cen w kanale e-grocery w stosunku do czerwca br. Koszt zakupów online wzrósł o 2,5% względem czerwca. Obecnie spośród 10 analizowanych grup produktów 5 było najdroższych w tym kanale sprzedaży. Najwięcej najtańszych grup produktowych (5) można było znaleźć w sieci Lidl (chemia domowa i kosmetyki, dodatki, mrożonki, słodycze i produkty sypkie). Dwie najtańsze grupy produktów stwierdzono w sieci Makro (nabiał i napoje). Ani jednej najtańszej grupy produktów nie było w lipcu w kanale e-grocery oraz w sieciach Biedronka, Intermarché, Kaufland, Tesco oraz w innej sieci Cash&Carry.

W największym stopniu w skali roku, podobnie jak przed miesiącem, staniały produkty sypkie (17,81%), używki i alkohol (4,43%) oraz kategoria mięso, wędliny i ryby (3,17%). W największym stopniu po raz kolejny zdrożały napoje, w lipcu wzrost ten wyniósł prawie 13,50% wobec 2020 r.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 187,07 zł (więcej o 9,97 zł niż w czerwcu), natomiast koszyk produktów najdroższych – 295,09 zł (więcej o 4,95 zł niż w czerwcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lipcu 2021 r. wyniosła 108,02 zł i jest ona o 5,02 zł mniejsza niż w czerwcu. Dane w ujęciu rocznym wskazują, że suma koszyka minimalnego w lipcu 2021 r. była wyższa o 5,99% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lipcu br. tańszy o 7,73% niż w 2020 r.

Źródło: ASM Sales Force Agency

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy® przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.


Źródło: ASM Sales Force Agency

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Średnia suma koszyka zakupowego w maju niższa o 4,9% niż przed rokiem [BADANIE]

Zakupy_spozywcze

Mimo rosnącej inflacji, ceny w sieciach handlowych analizowanych w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy® spadły nieznacznie, o 0,04% wobec kwietnia oraz o 4,9% wobec maja 2020 roku. Eksperci ASM Sales Force Agency obserwują silną konkurencję pomiędzy sieciami, zwłaszcza po luzowaniu pandemicznych obostrzeń. Zakupy przez Internet wciąż pozostają znacznie droższą alternatywą dla sklepów stacjonarnych. Po raz czwarty w tym roku, najtańszy koszyk zakupowy zaoferowała sieć Auchan.

Maj w handlu

Po długim weekendzie majowym przywrócono możliwość handlu w galeriach, choć wciąż obowiązywały restrykcyjne limity obecności klientów w sklepach. Z badań ruchu w centrach handlowych wynika, że klienci wrócili do zakupów stacjonarnych, jednak liczba odwiedzających jest znacząco niższa. Kolejne miesiące pokażą czy wraz ze słabnięciem pandemii Polacy wrócą do starych przyzwyczajeń, czy może utrzymają nowe nawyki zakupowe.

Eksperci ASM Sales Force Agency zaobserwowali nieznaczne spadki średnich cen koszyków w 6 sieciach między majem a kwietniem 2021 roku. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Tesco (3,80%), w sklepach Carrefour (3,57%) oraz Intermarché (2,64%). W ujęciu rocznym, podobnie jak w zeszłym miesiącu, na 11 badanych sieci handlowych, w 9 ceny były niższe niż przed rokiem, a w 2 wyższe. Ceny nieznacznie wzrosły w sieci Kaufland (2,33%) oraz Tesco (2,15%). Największy spadek cen koszyka miał miejsce w sklepach E.Leclerc, w których średnia cena w maju 2021 r. była niższa aż o 36,91 zł niż przed rokiem. To spadek o 14,18%.

ASM_Sales_wykres_
Źródło: ASM SALES

Patryk GórczyńskiU progu wakacji trwa w Polsce sezon na drożyznę. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obecnie mamy w kraju najwyższy wzrost cen od kilkunastu miesięcy, o 4,7 procent w ujęciu rocznym. Nasze najnowsze analizy pokazują bardzo dużą rozbieżność cen żywności pomiędzy zakupami stacjonarnymi oraz tymi przez Internet. Wysokie ceny zakupów online mogą sprawić, że po wielu miesiącach przyzwyczajeń, w najbliższym czasie klienci będą wybierać zakupy w placówkach stacjonarnych.

Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency

W maju br. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy® przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 227,19 zł, co oznacza niewielką zmianę w stosunku do kwietnia (o 0,09 zł mniej, tj. 0,04%) oraz marca br. (o 0,70 zł mniej, tj. 0,31%).

Auchan znów na pozycji lidera

Analiza średniej wartości koszyka zakupowego wykazała, że w maju 2021 r. najtańsze zakupy można było zrobić ponownie w sklepach sieci Auchan. To trzeci miesiąc z zrzędu i czwarty w tym roku, kiedy Auchan zajmuje pozycję lidera, oferując badany koszyk zakupowy o najniższej wartości. Za zestaw analizowanych produktów w sklepach tej sieci należało zapłacić 210,52 zł. Natomiast najwyższą wartość koszyka odnotowano podobnie jak w poprzednim miesiącu w sieci Tesco, gdzie wyniosła ona 233,94 zł, czyli o 11% więcej niż w najtańszym Auchan. Najdroższy w ujęciu całkowitym ponownie okazał się kanał e-grocery, za zakupy online musieliśmy zapłacić 257,51 zł. Po 6,5% spadku cen w tym kanale w kwietniu, tym razem zanotował on 1,59% wzrost. Badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency w maju 2021 r. wykazało, że w tym miesiącu najtańsze zakupy można było zrobić w kanale hybrydowym – 219,84 zł (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Za zakupy w najdroższym kanale e-grocery, trzeba było zapłacić o 17% więcej niż w najtańszym kanale hybrydowym.

Średnia_wartość_koszyka_zakupowego_ wykres
Źródło: ASM SALES

Maj 2021 r. przyniósł nieznaczny wzrost cen w kanale e-grocery w stosunku do kwietnia br. Obecnie spośród 10 analizowanych grup produktów 6 było najdroższych w tym kanale sprzedaży. Przed miesiącem w sklepach online najdroższych było również 6 grup, a marcu 8. Najwięcej najtańszych grup produktowych (po 3) można było znaleźć w sieci Makro (Cash&Carry), a po dwie najtańsze grupy stwierdzono w sieciach Auchan i Lidl. Ani jednej najtańszej grupy produktów nie było w maju w kanale e-grocery oraz w sieciach Biedronka, E.Leclerc, Intermarché i Kaufland.

Wykres_ASM_SALES
Źródło: ASM SALES

W największym stopniu w skali roku staniały chemia domowa i kosmetyki (9,83%), używki i alkohol (7,93%), produkty sypkie (6,88%) oraz mrożonki (6,51%). To może oznaczać, że konsumenci nadal znaczną część czasu spędzali w maju w swoich domach. Pandemia wymusiła gotowanie w domu (większy popyt np. na mrożonki), wspólne spędzanie czasu (zakup większej ilości alkoholu), co w efekcie mogło wpłynąć na obniżki cen wymienionych produktów. Natomiast największy wzrost cen w maju po raz kolejny odnotowano w grupie napojów (11,13%).

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 181,08 zł (mniej o 0,84 zł niż w kwietniu, tj. 0,46%), natomiast koszyk produktów najdroższych – 295,15 zł (więcej o 2,09 zł niż w kwietniu, tj. 0,71%). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w maju 2021 r. wyniosła 114,07 zł i jest ona o 2,93 zł, tj. o 2,64% większa niż w kwietniu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w maju 2021 r. była wyższa o 0,92 % niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w maju br. tańszy o 15% niż w 2020 r.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy® przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.


Źródło: ASM Sales

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF