Co należy wiedzieć o urlopach ojcowskim i tacierzyńskim?

ojciec syn urlop tacierzynski

Jak wynika z danych podanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tylko do końca maja 2021 r. z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tysięcy mężczyzn. Porównywalnie – w zeszłym roku było to 60 tysięcy uprawnionych. Tatowie coraz chętniej korzystają zatem ze swoich praw. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać urlop ojcowski oraz jakie inne możliwości przysługują mężczyznom opiekującym się dziećmi?

Podstawowym świadczeniem dla świeżo upieczonego taty jest urlop ojcowski. Trwa on 14 dni kalendarzowych. Mężczyźni mogą go jednak podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnym momencie.

Według przepisów znajdujących się w Kodeksie pracy mężczyzna, który wychowuje bądź adoptował dziecko, może spożytkować urlop na opiekę nad dzieckiem w określonym czasie:

1. do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub
2. do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Formalności związane z urlopem ojcowskim

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać zarówno osoby zatrudnione na umowie o pracę, jak i prowadzące własną działalność gospodarczą bądź pracujące na umowie cywilnoprawnej. Muszą jednak posiadać ubezpieczenie chorobowe.

Wystarczy, że pracownik złoży stosowny wniosek nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wolnego. Jeśli wniosek będzie zgodny z przepisami prawa pracy, pracodawca musi go uwzględnić.

Jakich dokumentów nie może zabraknąć we wniosku? Według rozporządzenia muszą to być:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci bądź zagraniczny akt urodzenia,
2. Kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adoptowanego lub przysposobionego dziecka),
3. Oświadczenie pracownika zawierające informację, czy korzystał już z urlopu ojcowskiego bądź jego części,
4. Kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeśli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

A jak formalności wyglądają z punktu widzenia pracodawcy? Czy można usprawnić cały proces, tak aby przechowywanie dokumentów kadrowych nie było uciążliwym obowiązkiem?

Podczas pandemii znacznie prościej jest kontrolować dokumenty związane z urlopami rodzicielskimi, gromadząc je w elektronicznym archiwum. Skany są zebrane w jednym miejscu, bezpiecznie archiwizowane, a w razie potrzeby zawsze można odszukać e-teczkę danego pracownika.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART

Samo wynagrodzenie za urlop ojcowski to zasiłek składający ze 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających czas opieki nad dzieckiem.

Z kolei w sytuacji, gdy tata dziecka jest przedsiębiorcą, będzie musiał złożyć stosowny wniosek oraz druki do ZUS-u.

W tym przypadku postępuje się dokładnie tak samo, ojciec dziecka składa dokumenty oraz informuje, czy wykorzysta przysługującą mu liczbę dni w całości, czy też częściowo. Wniosek można przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, pamiętając przy tym, aby został złożony najpóźniej 7 dni przed terminem wolnego.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART

Różnice między urlopem ojcowskim a tacierzyńskim

Innymi rozwiązaniami, z których mogą skorzystać tatowie, są urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka oraz tacierzyński.

Okolicznościowy trwa 2 dni. Tacierzyński to natomiast potoczna nazwa części macierzyńskiego, który tata przejmuje od mamy, jeśli rodzice uznają, że istnieje taka potrzeba.

Czas jego trwania zależy od okresu, jaki ma mama na opiekę nad dzieckiem. Według Kodeksu pracy macierzyński wynosi 20 tygodni, z czego 14 musi wykorzystać mama. Dla taty pozostaje więc maksymalnie 6 tygodni. Urlopu tacierzyńskiego nie można wykorzystać równocześnie z macierzyńskim. Taka możliwość pojawia się jedynie w przypadku urlopu ojcowskiego.

Urlop tacierzyński może być jednak dłuższy, jeśli urodziło się bądź zostało adoptowane więcej niż jedno dziecko:

  • przy 2 dzieci – 17 tygodni
  • przy 3 dzieci – 19 tygodni
  • przy 4 dzieci – 21 tygodni
  • przy 5 lub większej liczbie dzieci – 23 tygodnie

Podczas wolnego ojciec otrzymuje zasiłek od ZUS-u, który wynosi 100% podstawy wymiaru, czyli 100% średniego wynagrodzenia pracownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wiedząc już, jak wygląda w praktyce urlop tacierzyński, warto zastanowić się, czym różni się od ojcowskiego.

Urlop ojcowski zawsze trwa 14 dni i udziela się go niezależnie od tego, czy mama przebywa na macierzyńskim. Można go jednak podzielić, w przeciwieństwie do tacierzyńskiego. Ten ostatni daje także gwarancję, że tata nie zostanie w tym czasie zwolniony.

Oba mają jednak dwa wspólne elementy. Wynagrodzenie wypłacane podczas ich trwania zawsze wynosi 100%. Ojciec musi mieć też umowę o pracę bądź – jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą – odprowadzać na czas składki chorobowe.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART

Nowe przepisy Unii Europejskiej

W kwietniu 2019 Parlament Europejski przegłosował regulacje dotyczące urlopów dla tatów. Zgodnie z przepisami zyskają oni prawo do dwumiesięcznego wolnego rodzicielskiego. Dzięki temu rozwiązaniu szanse na rozwój zawodowy rodziców mają być wyrównane, zaś same urlopy staną się elastyczne i nie będą faworyzować żadnej ze stron.

Prawo wejdzie w życie, gdy zatwierdzą je wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. Prawdopodobnie stanie się to już w 2022 roku.

Jak wyglądają urlopy ojcowskie w innych krajach?

Najciekawsze rozwiązania dla tatów mają obecnie kraje skandynawskie. Za wzór szczególnie stawia się Szwecję, w której każdy z rodziców otrzymuje 480 dni wolnego. Co istotne, z tej puli muszą wykorzystać co najmniej 90 dni. Wysokość ich pensji zostaje wyliczona na podstawie maksymalnego miesięcznego dochodu i wynosi jego 80%. W razie potrzeby rodzice mogą też zmniejszyć czas pracy o 1 do momentu ukończenia przez dziecko 8 lat.

Również Finlandia nie pozostaje w tyle w temacie ułatwień dla ojców. Jesienią tego roku w życie wejdzie tam przepis, który wydłuża płatny urlop z 11,5 do 14 miesięcy. Każde z rodziców będzie mogło spędzić z dzieckiem 164 dni wolne, co łącznie daje im 328 dni.

Niemieckie regulacje wprowadzają jeszcze inne terminy. Na terenie tego kraju funkcjonuje określenie urlop wychowawczy, zwany Elterngeld. Dla obu rodziców trwa maksymalnie 3 lata, a w tym okresie mają oni prawo do pracy zmianowej przez 30 godzin miesięcznie. Z rozwiązania korzystają wspólnie bądź w różnym czasie.

Wszystko wskazuje na to, że urlopy ojcowskie oraz tacierzyńskie z biegiem lat będą stawać się coraz popularniejsze. Stale pojawiające się nowe rozwiązania w tym zakresie, często inspirowane przykładami z innych krajów, z pewnością ułatwią korzystanie z przysługujących tatom praw. Z kolei możliwość wykorzystania technologii podczas kompletowania dokumentacji usprawni dodatkowo cały proces.


Źródło: SaldeoSMART

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sowa, mrówka czy leniwiec? Jak postrzegamy księgowych

księgowi

Są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

Czy można jednoznacznie stwierdzić, ile jest w Polsce osób wykonujących ten zawód? Niestety nie, jednak warto posłużyć się dostępnymi danymi. Według raportu “Autoportret księgowych 2017” przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, prawie 70 tys. osób otrzymało certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z kolei w samym 2017 roku w Polsce działało ponad 40 tys. biur rachunkowych.

Księgowy w oczach swoich i przedsiębiorców

Strażnik finansów, wysokiej klasy specjalista, zaufany doradca – to trzy określenia, które królują w wypowiedziach przedsiębiorców. Świadczą one o wysokim poziomie zaufania. Księgowy staje się bowiem osobą pomagającą pomnażać i oszczędzać pieniądze.

Jakie cechy uznaje się za najważniejsze w takiej pracy? Przede wszystkim skrupulatność, uczciwość, chęć rozwoju i pracowitość. Respondenci dodawali również do tego odporność na stres i częste zmiany przepisów, zdolność szybkiego podejmowania decyzji czy kreatywność.

W tym zawodzie bardzo cenione są umiejętności analityczne i wiedza merytoryczna. Jak ją rozwijać w dobie stale zmieniających się przepisów, na których poznanie trzeba poświęcać coraz więcej czasu? Według księgowych najbardziej czasochłonne w ich pracy są takie czynności jak sporządzanie sprawozdań finansowych, zajmowanie się rozliczeniami VAT bądź sprawami kadrowo-płacowymi. Nowoczesne rozwiązania pozwalają oszczędzać czas, np. automatycznie przesyłając informacje o podatkach bądź składkach do klientów. To także sposób na łatwiejsze planowanie zadań do wykonania, dzięki czemu księgowi mogą śledzić zmieniające się regulacje prawne.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART

postrzeganie księgowych

Księgowy w społeczeństwie

Pozytywne konotacje tego zawodu potwierdzają nie tylko opinie o jego prestiżu i fachowości. Dowodem na nie stały się również metafory zoomorficzne, które pojawiły się w badaniu “Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoomorficznej”.

Do jakich zwierząt odwoływali się ankietowani i które było wymieniane najczęściej? Najbardziej popularnym skojarzeniem okazała się sowa. Dlaczego właśnie ona? Jest postrzegana jako mądra, cierpliwa i spokojna. Nie bez powodu nawet w bajkach pełni funkcję doradcy, dokładnie tak samo jak w specjaliści ds. rachunkowości. Oni też nie tylko posiadają szeroką wiedzę na różne tematy, ale też niejednokrotnie pracują po nocach, dopinając na ostatni guzik wszystkie zapisy w księgach i sprawozdaniach finansowych. Księgowy jest zatem odbierany jako osoba wykształcona, o dużej wiedzy, umiejętnościach i wysokich kwalifikacjach.

Kolejnym zwierzęciem, do którego odwoływali się ankietowani, jest lis. Odznacza się przebiegłością i sprytem – co z pewnością przydaje się podczas pracy przy rozstrzyganiu mało oczywistych sytuacji.

Zaskakującym skojarzeniem może być z kolei leniwiec. Przez respondentów był jednak odbierany jako działający dokładnie, sprawdzający każdą rzecz. Tak jak księgowy nie podejmuje pochopnych decyzji.

Konotacja z mrówką z pewnością nie budzi zdumienia. Jest pracowita, wytrwale dąży do celu, często bywa niedoceniana. Podobnie księgowy – skrupulatnie wykonuje swoją pracę, sprawdza wszystko cyfra po cyfrze, aby przygotować wiarygodne sprawozdanie.

O tym, jak istotny jest księgowy dla firmy, wiele mówi też skojarzenie z żółwiem. Charakteryzuje go długowieczność, dążenie do celu, jest przy tym spokojny i opanowany. To idealne cechy dla eksperta w zakresie rachunkowości, ponieważ musi on wiedzieć, gdzie znaleźć niezbędne dane zgromadzone na przestrzeni lat oraz odpowiednio je analizować.

Walecznym trio, pojawiającym się w odpowiedziach nieco rzadziej, lecz równie wymownym, są tygrys biznesu, pies pasterski i orzeł. Tygrys biznesu to jedna z niewielu osób, która może konfrontować się z lwem (pracodawcą) i rozmawiać z nim o innych rozwiązaniach. Z kolei pies pasterski bardzo dba o przedsiębiorstwo, wiedząc, że jego błędy mogą mieć poważne biznesowe skutki. Orzeł – dumny, królewski ptak – czuwa nad wszystkim, zawsze wyłapując nawet najmniejsze omyłki.

Stereotypy pieśnią przeszłości

W postrzeganiu księgowych nie brakuje także stereotypów. W badaniu “Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom zawodowym jako element zarządzania różnorodnością organizacyjną na przykładzie zawodu księgowego” przywołano wyobrażenie “baranka” – konserwatywnego i wstydliwego, ale też zainteresowanego szczegółami. Było to przeciwieństwo księgowego “tygrysa” – ekspresyjnego, śmiałego oraz towarzyskiego.

Negatywnych stereotypów związanych z tym zawodem jest na pewno mniej niż pozytywnych. To cieszy, ponieważ odniesienia do zwierząt zwykle uwypuklają najlepsze cechy tej grupy zawodowej. Jednoznacznie budują one pozytywny obraz księgowego. Dziś tę profesję postrzega się jako satysfakcjonującą i docenianą przez innych, dającą także możliwość dłuższej pracy w firmie. Księgowy pełni funkcję strażnika przedsiębiorstwa, poświęcając sporo czasu, aby ustrzec je przed błędami. Jak wynika z naszych obserwacji, jest to strażnik, który jest za pan brat z technologią, stale rozwija swoją wiedzę, a przy tym jest komunikatywny, często dzieląc się swoimi informacjami z przedsiębiorcami.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART

Księgowy po godzinach

Osoby wykonujące ten zawód, mimo zapracowania, potrafią znaleźć czas na hobby. W wolnym czasie najchętniej podróżują, uprawiają sport (np. zumba, fitness, bieganie, nordic-walking), taniec, ogrodnictwo czy zajmują się fotografią.

Niektórzy stawiają też na sporty ekstremalne, sztuki walki, windsurfing, żeglarstwo oraz śpiewanie w chórze.

Badania pokazują, że stereotyp księgowego – nudziarza należy odłożyć do lamusa. Karykaturalny obraz okularnika całkowicie skoncentrowanego na liczbach staje się już przeszłością. Zastępuje go ciągle rosnące zaufanie do księgowych i ich wiedzy, docenianie ich pracowitości oraz wytrwałości w nauce stale zmieniających się przepisów. Warto zatem szanować ich trudną profesję nie tylko w tym wyjątkowym dniu.


Źródło: Symetria PR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

3 sposoby optymalizacji zarządzania firmą

biznesmen liczy na kalkulatorze przy komputerze

U podstaw każdego przedsiębiorstwa leżą zasoby i procesy. Te elementy wzajemnie na siebie wpływają, dlatego aby firma dobrze funkcjonowała, trzeba nimi odpowiednio zarządzać. Utrzymywanie kontroli nad dokumentami i przetwarzanymi informacjami to optymalizacja nie tylko pracy, ale także czasu i kosztów.

Myśląc długofalowo o sprawnym działaniu przedsiębiorstwa, warto postawić sobie cele do zrealizowania. Jeśli chcemy przyśpieszyć pracę firmy, a jednocześnie mieć pewność, że żaden istotny element nie zostanie przeoczony przez pracowników, opracujmy system, który pomoże w kontrolowaniu każdego etapu działań zachodzących w firmie.

O czym należy pamiętać

Zmiany przyczyniają się do rozwoju. W przypadku biznesu to właśnie one sprawiają, że firmy stają się bardziej konkurencyjne. Istnieje jednak kilka czynników, które niezmiennie będą wpływać na przedsiębiorstwa.

Jednym z podstawowych jest stale idąca do przodu technologia. Dzięki niej zadania wykonujemy szybciej i precyzyjniej, często także zmieniając sposób myślenia o danej branży. Technologia pomaga nam zatem dostrzegać nowe możliwości, których niedawno jeszcze nie mieliśmy.

Rynek ulegający przeobrażeniom – to kolejny element, który nie może umknąć firmom. Niejednokrotnie zdarza się, że dane rozwiązanie wdraża coraz więcej przedsiębiorstw z branży, co wymusza tzw. dostosowanie się, aby nadążyć za wymaganiami konsumentów. Sytuacja może też wyglądać nieco inaczej – firma, jako pierwsza na rynku, zaczyna korzystać z rozwiązania, pokazując innym, że warto wprowadzić nowy system.

Równie ważne są wszelkie zmiany w prawie oraz wchodzące w życie nowe ustawy i rozporządzenia. Każde przedsiębiorstwo powinno śledzić je na bieżąco i dostosowywać do nich swoje działania. Doskonałym przykładem tego, jak duży wpływ mają one na funkcjonowanie firm, jest chociażby RODO. Początkowo było ono postrzegane jako kolejna komplikacja, dziś jednak zgodność z tą regulacją jest już wpisana w funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Analiza dotychczasowych działań to pierwszy krok ku optymalizacji zarządzania firmą. Najczęściej po przemyśleniu okazuje się, że podstawowe problemy, z jakimi mierzą się na co dzień przedsiębiorstwa, wiążą się z dokumentacją, fakturami czy umowami. Istnieje jednak kilka sposobów na usprawnienie zarządzania tymi obszarami.

1. Archiwizacja dokumentów

Zarządzanie dokumentacją wymaga znajomości prawa, które jasno określa, jak należy je przechowywać oraz na co zwrócić uwagę w organizowaniu tego procesu. Prawo dopuszcza obecnie możliwość przechowywania dokumentów w formie elektronicznej, pozwalając tym samym ograniczyć ilość papieru używanego w firmie, a co za tym idzie – uczynić przedsiębiorstwo bardziej ekologicznym. Ponadto, dokumenty w tradycyjnej formie gromadzone są w teczkach czy segregatorach, które również zajmują cenną biurową przestrzeń.

Szeroko pojęta cyfryzacja pozwala dziś stworzyć całe elektroniczne archiwa, a wszystko to w zgodzie z obowiązującym prawem. Przykładowo, tradycyjne faktury mogą być również przechowywane w formie elektronicznej, o czym mówi chociażby interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 czerwca 2017 roku. Znalazła się w niej informacja, iż obowiązujące regulacje prawne dają możliwość przechowywania elektronicznych faktur w dowolny sposób. Może to być zapis elektroniczny na elektronicznych nośnikach danych, jeśli tylko pozwoli na szybkie ich odszukanie, zapewni autentyczność ich pochodzenia, czytelność i integralność treści oraz możliwość bezzwłocznego poboru na żądanie odpowiednich organów.

Częstym problemem w firmach jest konieczność szybkiego odnalezienia ważnego dokumentu. Korzystanie ze specjalnego archiwum elektronicznego, w którym zgromadzimy wszystkie niezbędne dane, pozwala go wyeliminować. Co ważne, uprawnieni pracownicy mają do niego dostęp w każdej chwili. Jeśli dodatkowo takie rozwiązanie pomaga też automatycznie odczytywać dane z faktur, to oszczędzamy czas poświęcany dotąd na ręczne wprowadzanie dokumentów.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART

2. E-teczki pracownicze

W okresie pandemii, gdy nadal wiele firm działa w oparciu o zespoły hybrydowe lub pracuje z domu, szczególnie cenny staje się także dostęp do akt pracowniczych. Na ogół przechowuje się je zabezpieczone w biurach, jednak jeśli nie przebywamy codziennie w siedzibie firmy, to dostęp do ważnych dokumentów staje się utrudniony. Mnożące się przepisy dotyczące przechowywania danych również nie ułatwią firmom zadania.

1 stycznia 2020 roku przedsiębiorców zobowiązano do przestrzegania nowych, bardziej restrykcyjnych norm. W pomieszczeniach, w których znajdują się akta pracownicze, należy zachować odpowiednią temperaturę i wilgotność. Ponadto, obecnie wymaga się codziennych pomiarów temperatury i wilgotności oraz zapisu otrzymanych wyników.

Wdrożenie e-teczek pracowniczych w przedsiębiorstwie sprawia, że te obostrzenia przestają nas dotyczyć. Elektroniczna dokumentacja wymaga jednak stosowania się do przepisów bezpieczeństwa, które jednoznacznie stwierdzają, iż dostęp do akt mogą mieć tylko uprawnione, wskazane przez pracodawcę osoby. Akta pracownicze są przy tym prowadzone systematycznie i zgodnie z wymogami ustawy. Pełne archiwum danych przydaje się w sytuacjach, gdy dobiega końca okres ważności badań lekarskich, pojawia się kontrola inspekcji pracy bądź należy przeprowadzić szkolenia BHP. Dzięki temu pracownicy działu HR czy kadr mają pod ręką wszystkie niezbędne informacje.

Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta SaldeoSMART

Obecne rozwiązania technologiczne sprawiają zatem, że dostosowanie się do najnowszych przepisów wcale nie musi być żmudnym procesem. Wystarczy jedynie dostęp do internetu i oprogramowania oraz wyznaczenie konkretnych osób zajmujących się danymi.

3. Faktury podstawą firmy

Sprawne zarządzanie fakturami to bardzo istotny element każdego przedsiębiorstwa. Jeśli nie kontrolujemy ich przepływu oraz terminów ich płatności, możemy narazić się na problemy. Równie istotne staje się nie tylko archiwizowanie faktur, ale także ich wystawianie.

Proces optymalizacji zarządzania firmą to także wystawianie faktur sprzedażowych. Nie ma znaczenia czy są to faktury VAT, czy faktury dla nie-vatowców. Ważne, aby wystawiać je w programie online, a nie ręcznie, dzięki czemu przedsiębiorca ma zawsze dostęp do pełnej listy wystawionych faktur. W codziennych działaniach pomocna jest też kontrola rozliczeń z kontrahentami oraz możliwość wysyłania przypomnień i wezwań do zapłaty.

Systematyczne śledzenie finansów stanowi zatem punkt wyjścia do nadzoru nad innymi działaniami przedsiębiorstwa, pozwalając tym samym zaplanować kolejne kroki.

Optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem nie musi być skomplikowana. Nowoczesne narzędzia sprawiają, że można tego dokonać w sposób kompleksowy, uprzednio planując cały proces. Stosowanie archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej, e-teczek oraz wystawianie faktur za pomocą programu znacząco usprawnia działania firmy, zwłaszcza w warunkach pandemii, gdy dostęp do ważnych plików w dowolnym momencie staje się tak cenny. To również zmniejszone ryzyko pomyłek przy wystawianiu dokumentów, bezpieczniejsze działanie firm oraz systematyczne dopasowywanie się do najnowszych prawnych wytycznych.


Źródło: informacja prasowa SaldeoSMART

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF