...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kuba Antoszewski i jego #BriefNa2023

Co ważnego dla branży wydarzyło się w 2022, a co czeka nas w bieżącym roku zdaniem Kuby Antoszewskiego, dyrektora komunikacji firmy badawczej Kantar.

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

Kuba Antoszewski, dyrektor komunikacji w firmie badawczej Kantar.

● Kantar to firma która od dwóch lat jest w procesie transformacji w kierunku najnowszych technologii.

● To czego obecnie najbardziej potrzebują nasi klienci, to zagregowane dane i rekomendacje.

● Kongres Badaczy Rynku 2022 był nową jakością i dostarczył wiele wartościowej wiedzy i doświadczeń.

● Wszyscy obecnie mówią o sztucznej inteligencji, ale prawda jest taka, że żeby ona zadziałała to trzeba ją „karmić”.

● Ciekawe jest nasze doświadczenie z zastosowaniem badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przypadku analizy kampanii reklamowej Shoppe.

● Strategia budowania marki składa się z kampanii długofalowych i krótkich kampanii reagujących na sytuację rynkową.

● Efektem kryzysów w gospodarce są dwojakiego rodzaju reakcje marek: jedne z nich przyjmują postawę wyczekującą, inne starają się dynamicznie reagować na istnieją sytuację – ta druga opcja wydaje się być bardziej skuteczna.

● Wyraźnie też obserwujemy zmiany jakościowo w podejściu do tego, co kiedyś nazywaliśmy CSR, dziś. marki coraz bardziej rozumieją potrzebę autentycznej realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju.

Grzegorz Kiszluk

Ziemianie atakują! z Komitetem Sterującym

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Kantar, Lata Dwudzieste i United Nations Global Compact Network Poland powołały Komitet Sterujący badania Ziemianie atakują!

Projekt badawczo-edukacyjny Ziemianie atakują! powstał z inicjatywy Kantara w 2019 roku. Od wielu lat obserwujemy narastający problem zagrożenia klimatycznego. W ostatnim czasie dyskusja wokół tego tematu staje się coraz bardziej dynamiczna. A wokół niej powstaje coraz więcej teorii opartych na nieprawdziwych lub wręcz kłamliwych informacjach.

Projektem badawczym Ziemianie atakują! chcemy zwrócić uwagę na z jednej strony oparte na naukowych i potwierdzonych faktach zagrożenie klimatyczne, z drugiej na świadomość społeczną i konsumencką tego zagrożenia. Jednak nie jest to kolejne badanie świadomości ekologicznej Polaków, ale narzędzie do profesjonalnej i merytorycznej dyskusji pomiędzy trzema najważniejszymi podmiotami, mającymi realny wpływ na stan naszej planety: politykami, biznesem, konsumentami / obywatelami.

Raport Ziemianie atakują! spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, w ciągu kilku miesięcy od premiery we wrześniu 2019 pobrany został ponad 2700 razy, powstało ponad 1000 różnych publikacji na temat tego projektu. Raport stał się podstawą do zorganizowania przez United Nations Global Compact Network Poland jedynej, poświęconej kwestiom klimatycznym, Debaty Prezydenckiej w lutym 2020 roku, którą obejrzało 2,2 mln widzów.

W 2020 roku Kantar zrealizował drugą edycję raportu, tym razem na zlecenie UN Global Compact Network Poland i przy współpracy z agencją zielonych transformacji Lata Dwudzieste.

W tym roku, w Międzynarodowym Dniu Ziemi Kantar, Lata Dwudzieste i UN Global Compact Network Poland podjęły decyzję o ścisłym połączeniu sił i współpracy przy realizacji kolejnych edycji raportu, tworząc Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli trzech organizacji.

To dla nas wielka szansa, aby projekt, który rozpoczynaliśmy dwa lata temu, na zasadzie eksperymentu, bazując głównie na naszej determinacji, uzyskał stabilność, która pozwoli w pełni realizować jego cele, a więc rzetelne i oparte na merytorycznej wiedzy wsparcie dla decydentów biznesowych i politycznych w realizacji programów pro-środowiskowych.

Kuba Antoszewski, PR Manager Kantar Polska

W ramach współpracy, Kantar odpowiedzialny będzie za tworzenie narzędzia badawczego i realizację badania, UN Global Compact Network Poland za nadzór merytoryczny, a Lata Dwudzieste za koordynację projektu. W 2021 raport Ziemianie atakują! oprócz standardowych wskaźników świadomości klimatycznej, wiedzy na temat sytuacji ekologicznej, zawierać będzie również dane dotyczące edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

Zobacz także: #KiszlukRozmawia​ 44 – Mateusz Galica, Lata Dwudzieste


Źródło: Kantar

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF