...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Nowa identyfikacja wizualna regionu Kujawy Pomorze

SPOKÓJ - IMPULS - MOC – to słowa zawarte w briefie, charakteryzujące województwo kujawsko-pomorskie. Stały się one podstawą do pracy nad brandingiem regionu. Nowa komunikacja wizualna regionu Kujawy Pomorze została oparta na kolorach czerwonym i niebieskim, a wartości identyfikujące województwo zostały odnalezione w regionalnym tańcu kujawiak.

System identyfikacji Kujawy Pomorze został stworzony przez White Cat Studio na czele z Michałem Łojewskim – uhonorowanym przez Brief Człowiekiem Roku 2012 .

 

Nowa identyfikacja wizualna została zainspirowana przez kulturę regionu kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza przez taniec regionalny kujawiak. W kujawiaku odnaleźliśmy metaforę wartości województwa. Spokojny rytm tańca, charakterystyczne tupnięcie i nagłe przyśpieszenie tempa wyrażają cechy regionu – spokój, impuls i moc. 

Stworzony przez White Cat Studio system identyfikacji Kujawy Pomorze jest żywy i dynamiczny. Kolory niebieski i czerwony zostały zaczerpnięte ze strojów kujawskich, a sam logotyp jest stworzony w taki sposób, by ułatwić jego interakcję z innymi elementami identyfikacji –  Znak ma zmienną postać, wchodzi w interakcję ze zdjęciami tworząc tym samym wyrazisty i spójny język wizualny. Zależało nam, aby to właśnie ten język a nie tylko znak, stał się głównym nośnikiem marki województwa. 

Ważnym zabiegiem w procesie tworzenia nowej marki było skrócenie nazwy regionu kujawsko-pomorskiego na Kujawy Pomorze, idąc z duchem czasów i tendencją do upraszczania komunikatów.

Zasady stosowania znaku zostały zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej, zostały również opracowane liczne wzorce materiałów promocyjnych dla regionu Kujawy Pomorze mające wspomagać właściwe wykorzystanie znaku.

:

Źródło: WhiteCat 
Opracowanie: Anita Florek

Anita Florek